Prekidači naredbenog retka za InfoPath

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ovaj članak objašnjava prilagođavanje načina na koji se Microsoft Office InfoPath pokreće dodavanjem prekidača i parametara naredbi za pokretanje. Ove prekidače i parametre možete koristiti i s naredbom za pokretanje u skupnoj datoteci ili naredbenom retku.

Napomena: Prekidači naredbenog retka nazivaju se i mogućnostima naredbenog retka ili parametrima naredbenog retka.

Na primjer, koristite ove skretnica i parametar za pokretanje programa InfoPath s određenim predloškom obrasca, pokretanje programa InfoPath s određenim predloškom obrasca koji prihvaća ulazne parametre ili čišćenje predmemorije sve predloške obrazaca. Ako želite koristiti skretnice i pridružene parametre samo jednom, možete upisati naredbu u dijaloškom okviru Pokreni (gumbStart ) u Microsoft Windows. Međutim, ako želite koristiti isti skretnice i parametre prilikom svakog otvaranja programa InfoPath, možete stvoriti prečac na radnoj površini da biste to postigli.

Sadržaj članka

Jednokratna upotreba skretnice dodavanjem naredbi Pokreni

Dostupnost prekidača za ponovnu upotrebu stvaranjem prečaca

Dostupni prekidači i parametri

Jednokratna upotreba prekidača dodavanjem u naredbu Pokreni

Da biste dovršili postupak koje je potrebno provjeriti mjesto datoteke InfoPath.exe na vašem računalu. Ako ste prihvatili zadana mjesta mapa prilikom instaliranja programa InfoPath, datoteke InfoPath.exe se vjerojatno nalazi u c:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office 12\. Ako ne pronađete datoteku InfoPath.exe na tom mjestu, potražite datoteku i zabilježite puni put.

 1. U sustavu Microsoft Windows kliknite gumb Start, a zatim Pokreni.

 2. U dijaloški okvir Pokretanje upišite dvostruke navodnike, cijeli put datoteke InfoPath.exe (uključujući naziv datoteke) i zatim dvostruke navodnike.

 3. Nakon dvostrukih navodnika upišite razmak popraćen prekidačem i svim parametrima koje želite koristiti. Na primjer, možete upisati: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Izvještaji\NoviObrasci\PredložakIzvještajaTroškova.xsn /UlazniParametri odjel=10&organizacija=325.

  Napomena: Prekidači i parametri ne razlikuju velika i mala slova. Na primjer, /A je isto što i /a. Ne zaboravite uključiti jedan razmak prije prekidača i jedan razmak prije svakog parametra. Ako parametar sadrži razmake, započnite ga i završite dvostrukim navodnicima..

Prilikom sljedećeg pokretanja programa InfoPath program će se vratiti na prethodne zadane postavke pokretanja. Informacije o omogućavanju prilagođenih postavki pokretanja za ponovno korištenje potražite u sljedećoj sekciji.

Vrh stranice

Omogućavanje prekidača za ponovno korištenje stvaranjem prečaca

Za omogućavanje prilagođenih postavki za ponovno korištenje možete ih spremiti na radnu površinu kao prečac. Za dovršenje ovog postupka najprije je potrebno provjeriti mjesto datoteke InfoPath.exe na računalu. Ako ste prihvatili zadan mjesta mapa prilikom instaliranja programa InfoPath ta je datoteka vjerojatno smještena u C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Ako na tome mjestu ne pronađete datoteku InfoPath.exe, potražite je i zabilježite cijeli put.

 1. Desnom tipkom miša pritisnite radnu površinu sustava Windows, postavite pokazivač na Novo i zatim u izborniku prečaca pritisnite Prečac.

 2. U čarobnjaku za stvaranje prečaca, u okvir Unos lokacije stavke upišite dvostruke navodnike, cijeli put datoteke InfoPath.exe (uključujući naziv datoteke) i zatim dvostruke navodnike.

 3. Nakon dvostrukih navodnika upišite razmak popraćen prekidačem i svim parametrima koje želite koristiti. Na primjer, možete upisati: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Izvještaji\NoviObrasci\PredložakIzvještajaTroškova.xsn /UlazniParametri odjel=10&organizacija=325.

  Napomena: Sklopke i parametri ne razlikuju velika i mala slova. Na primjer, /A je isto što i /a. Ne zaboravite uključiti jedan razmak prije sklopke i jedan razmak prije svakog parametra. Ako parametar sadrži razmake, započnite ga i završite dvostrukim navodnicima..

 4. Pritisnite Dalje.

 5. U okvir Unos naziva za ovaj prečac upišite naziv prečaca i zatim pritisnite Završi.

Možete stvoriti različite prečace od kojih svaki primjenjuje različite prekidače i parametre na program prilikom njegovog pokretanja.

Vrh stranice

Dostupni prekidači i parametri

U sljedećoj tablici nalaze se svi prekidači i parametri dostupni u programu InfoPath.

Prekidač i parametar

Opis

obrazac

Otvara navedenu obrazac tako da ga možete ispuniti. Naziv obrasca može biti naziv datoteke, u potpunosti kvalificirana put i naziv datoteke ili Uniform Resource naziv (URN).

Primjer    Za pokretanje programa InfoPath i otvaranje obrasca MojObrazac.xml upišite sljedeće:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MojObrazac.xml"

predložak obrasca

Otvara novi obrazac utemeljen na određenom predlošku obrasca da biste ga mogli ispuniti. Naziv obrasca može biti naziv datoteke, potpuno određen put i naziv datoteke ili URN.

Primjer    Za pokretanje programa InfoPath i otvaranje novog obrasca temeljenog na predlošku obrasca ExpenseReportTemplate.xsn upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

obrazac predloška/InputParameters param1 = vrijednost & param2 = vrijednost & param3 = vrijednost

Otvara novi obrazac utemeljen na predlošku obrasca objavljenom na zajedničkom mrežnom mjestu, a zatim parametre prosljeđuje obrascu. Predložak obrasca mora sadržavati upravljani kod ili skriptu za obradu parametara u mogućnosti /InputParameters. Naziv predloška obrasca može biti naziv datoteke, potpuno određeni put i naziv datoteke ili URN.

Popis parametara započinje nakon naziva InfoPath.exe s razmakom te je popraćen nazivom parametra, znakom jednakosti (=) i vrijednošću parametra. Svaki parametar odjeljuje se znakom &. Između upitnika i svakog parametra nemojte koristiti razmak.

Naziv parametra bez vrijednosti prosljeđuje se kao parametar s null vrijednosti, a vrijednost bez odgovarajućeg parametra zanemaruje se.

Više informacija o obradi ulaznih parametara potražite u programerskoj referenci programa InfoPath.

Primjer    Pretpostavimo da imate predložak obrasca PredložakIzvještajaTroškova.xsn sa skriptom koja može obrađivati dva ulazna parametra pod nazivom odjel i organizacija. Predložak obrasca objavljen je mrežnu mapu za zajedničko korištenje pod nazivom NoviObrasci na poslužitelju pod nazivom Izvještaji. Za pokretanje programa InfoPath i otvaranje novog predloška obrasca s parametrom odjel jednakim 10 i parametrom organizacija jednakim 325 upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Izvještaji\NoviObrasci\PredložakIzvještajaTroškova.xsn /InputParameters?odjel=10&organizacija=325

obrazac/predložak InputParameters? param1 = vrijednost & param2 = vrijednost & param3 = vrijednost

Otvori novi obrazac koji se temelji na predlošku obrasca koji je objavljene na poslužitelju na kojem je Windows SharePoint Services 3.0 ili Microsoft Office SharePoint Server 2007, a zatim prosljeđuje parametre obrascu. Predložak obrasca mora sadržavati upravljani kod ili skriptu za obradu parametara u mogućnosti/InputParameters . Naziv predloška obrasca može biti naziv datoteke, u potpunosti kvalificirana put i naziv datoteke ili URN.

Popis parametara započinje upitnikom (?) popraćenim nazivom parametra, znakom jednakosti i vrijednosti parametra. Svaki parametar odjeljuje se znakom &. Između upitnika nakon prekidača /InputParameter i svakog parametra nemojte koristiti razmak.

Naziv parametra bez vrijednosti prosljeđuje se kao parametar s null vrijednosti, a vrijednost bez odgovarajućeg parametra zanemaruje se.

Više informacija o pisanju upravljanog koda za ulazne parametre potražite u programerskoj referenci programa InfoPath.

Primjer    Pretpostavimo da imate predložak obrasca PredložakIzvještajaTroškova.xsn s upravljanim kodom koji može obrađivati dva ulazna parametra pod nazivom odjel i organizacija. Predložak obrasca objavljen je na poslužitelj na kojem se izvodi Windows SharePoint Services 3.0 s URL-om http://fabrikam. Za pokretanje programa InfoPath i otvaranje novog predloška obrasca s parametrom odjel jednakim 10 i parametrom organizacija jednakim 325 upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/PredložakIzvještajaTroškova.xsn /InputParameters?odjel=10&organizacija=325

/ novi obrazac/defaultsavelocation < URL-a >

Mogućnost / Novi Otvara postojeći obrazac, a mogućnost/defaultsavelocation postavlja put za dijaloški okvir Spremi kao da biste na navedeni Uniform Resource Locator (URL). URL pojavit će se u dijaloškom okviru Spremanje u obliku prvog spremanja obrasca.

Primjer    Za pokretanje programa InfoPath, otvaranje obrasca MojObrazac.xml i postavljanje puta mjesta gdje želite da korisnici spremaju obrazac na C:\MojiObrasci, upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /new MojObrazac.xml /defaultsavelocation C:\MojiObrasci

obrazac/predložak defaultsavelocation < URL >

Otvara novi obrazac temeljen na predlošku obrasca i postavlja put dijaloškog okvira Spremi kao na određeni URL. Prilikom prvog spremanja obrasca URL će se pojaviti u dijaloškom okviru Spremi kao.

Primjer    Za pokretanje programa InfoPath, otvaranje novog obrasca zasnovanog na predlošku obrasca PredložakIzvještajaTroškova.xsn te postavljanje mjesta gdje želite da korisnici spremaju obrazac na Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/mjesta/Izvještaji, upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\PredložakIzvještajaTroškova.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/mjesta/Izvještaji

/aggregate "obrazac1|obrazac2|obrazac3" "predložak obrasca"

Spaja obrasce u novi obrazac temeljen na predlošku obrasca. Obrasci moraju biti odijeljeni okomitom crtom (|), a svi obrasci moraju biti zatvoreni unutar navodnika (").

Primjer    Pretpostavimo da želite spojiti MojObrazac1.xml i MojObrazac2.xml u novi obrazac temeljen na predlošku obrasca PredložakIzvještajaTroškova.xsn. Novi predložak obrasca sprema se na računalo u mapu Obrasci. Za pokretanje programa InfoPath i spajanje dvaju postojećih obrazaca upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "MojObrazac1.xml|MojObrazac2.xml" C:\Obrasci\PredložakIzvještajaTroškova.xsn

/design predložak obrasca

Otvara određeni predložak obrasca u načinu dizajna. Ako nije određen nijedan predložak obrasca, InfoPath se pokreće u načinu dizajna bez predloška obrasca.

Primjer    Za pokretanje programa InfoPath u načinu dizajna s predloškom obrasca PredložakIzvještajaTroškova.xsn upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design PredložakIzvještajaTroškova.xsn

/design predložak obrasca /readonly

Otvara određeni predložak obrasca u načinu dizajna. Predložak obrasca možete mijenjate ali ga je potrebno spremiti na mjesto različito od onog na kojem ste ga otvorili.

Savjet: Tu mogućnost koristite za otvaranje i izmjenu postojećeg predloška obrasca koji je objavljen. Ta skretnica olakšava onemogućivanje slučajnog prebrisivanja predloška obrasca na mjestu objavljivanja tako da traži njegovo spremanje na drugo mjesto. Ako predložak obrasca prebrišete spremanjem na mjesto objavljivanja umjesto pomoću čarobnjaka za objavljivanje, korisnici možda neće moći stvoriti nove ili izmijeniti postojeće obrasce utemeljene na tom predlošku obrasca. Nakon spremanja predloška obrasca na drugo mjesto te njegove izmjene, za objavljivanje možete upotrijebiti čarobnjak za objavljivanje i prebrisati predložak obrasca na mjestu objavljivanja.

Primjer    Za pokretanje programa InfoPath u načinu dizajna s predloškom obrasca PredložakIzvještajaTroškova.xsn te pomoć u sprječavanju prebrisavanja predloška obrasca na izvornome mjestu, upišite sljedeće:

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design PredložakIzvještajaTroškova.xsn /readonly

/embedding

Pokreće program InfoPath bez prikazivanja prozora Microsoft Office InfoPath. Programeri koriste ovu mogućnost prilikom testiranja prilagođenih aplikacija pomoću programa InfoPath.

Primjer    Za ovo upišite sljedeće:

C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

Pokreće program InfoPath i čisti predmemoriju u kojoj se predlošci obrasca spremaju na računalu. Ovu mogućnost koristite za uklanjanje predložaka obrasca koji se ne koriste s korisničkih računala i za povećavanje dostupnog prostora na disku. Ovu mogućnost možete koristiti s postojećim obrascem ili novim obrascem temeljenim na predlošku obrasca.

Primjer    Za pokretanje programa InfoPath, otvaranje obrasca MojObrazac.xml te čišćenje predmemorije od svih predložaka obrasca, upišite sljedeće

"C:\Programske datoteke\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MojObrazac.xml /cache ClearAll


Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×