Pregled povezivanja s (uvozom) podataka

U ovom je referentnom članku riječ o uvozu i povezivanju podataka. Saznat ćete više o zadacima kao što su uvoz, ažuriranje i osiguravanje podataka te upravljanje njima.

Sadržaj članka

Rad s vanjskim podatkovnim vezama

Osvježavanje podataka

Uvoz podataka iz izvora podataka

Povećanje razine sigurnosti pristupa podacima

Problemi vezani uz povezivanje s podacima

Rad s vanjskim podatkovnim vezama

U sljedećim se odjeljcima opisuje način na koji funkcioniraju vanjske podatkovne veze, način pronalaženja i uređivanja informacija o vezi te upravljanja njima i njihova zajedničkog korištenja s drugim programima i korisnicima.

Vrh stranice

Osnove podatkovnih veza

Podaci u radnoj knjizi programa Excel mogu potjecati s dva mjesta. Podaci mogu biti pohranjeni izravno u radnoj knjizi ili u vanjskom izvoru podataka, primjerice u tekstnoj datoteci, bazi podataka ili u OLAP (Online Analytical Processing) datoteci kocke. Vanjski se izvor podataka povezuje s radnom knjigom putem podatkovne veze, koja je skup informacija koje opisuju kako pronaći vanjski izvor podataka, kako se prijaviti na njega te kako mu pristupiti.

Glavna je prednost povezivanja s vanjskim podacima što možete povremeno analizirati te podatke bez njihova ponovnog kopiranja u radnu knjigu, dugotrajne radnje tijekom koje se mogu pojaviti pogreške. Nakon povezivanja s vanjskim podacima možete i automatski osvježiti (ili ažurirati) radne knjige programa Excel iz izvornog izvora podataka kad god se izvor podataka ažurira novim informacijama.

Informacije o vezi pohranjuju se u radnu knjigu, a mogu se pohranjivati i u datoteku veze, primjerice datoteku podatkovne veze sustava Office (.odc) ili datoteku naziva izvora podataka (.dsn).

Da biste vanjski podaci uvezli u Excel, potreban vam je pristup podacima. Ako se vanjski izvor podataka kojem želite pristupiti ne nalazi na lokalnom računalu, morat ćete od administratora baze podataka zatražiti lozinku, korisničke dozvole ili neke druge informacije o vezi. Ako je izvor podataka baza podataka, provjerite nije li ona otvorena u ekskluzivnom načinu rada. Ako je izvor podataka tekstna datoteka ili proračunska tablica, provjerite nije li je neki drugi korisnik otvorio za ekskluzivan pristup.

Mnogim je izvorima podataka potreban i ODBC upravljački program ili davatelj usluga OLE baze podataka da bi koordinirali tijek podataka između programa Excel, datoteke veze i izvora podataka.

Na sljedećem su dijagramu sažeto prikazane ključne točke o podatkovnim vezama.

Povezivanje s vanjskim izvorima podataka

1. Možete se povezivati s raznim izvorima podataka: komponentom Analysis Services, sustavom SQL Server, programom Microsoft Access, drugim OLAP i relacijskim bazama podataka te proračunskim tablicama i tekstnim datotekama.

2. Mnogim je izvorima podataka pridružen ODBC upravljački program ili OLE DB davatelj usluga.

3. Datoteka za povezivanje definira sve informacije potrebne za pristup izvoru podataka i dohvaćanje podataka iz njega.

4. Informacije o vezi kopiraju se iz datoteke za povezivanje u radnu knjigu i mogu se jednostavno uređivati.

5. Podaci se kopiraju u radnu knjigu da biste ih mogli koristiti kao što koristite podatke koji su pohranjeni izravno u radnoj knjizi.

Vrh stranice

Pronalaženje veza

Da biste pronašli datoteke veza, koristite dijaloški okvir Postojeće veze (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podatakakliknite Postojeće veze). Pomoću tog dijaloškog okvira možete vidjeti sljedeće vrste veza:

 • Veze u radnoj knjizi   

  Na tom se popisu prikazuju sve trenutne veze u radnoj knjizi. Popis se stvara iz veza koje ste već definirali, koje ste stvorili pomoću dijaloškog okviraOdabir izvora podataka čarobnjaka za povezivanje s podacima ili iz veza koje ste prethodno odabrali kao vezu iz tog dijaloškog okvira.

 • Datoteke za povezivanje na računalu   

  Taj se popis stvara iz mape Moji izvori podataka, koja je obično pohranjena u mapi Moji dokumenti (Windows XP) ili Dokumenti (Windows Vista).

 • Datoteke za povezivanje na mreži   

  Taj se popis može stvarati iz sljedećeg:

  • iz skupa mapa na lokalnoj mreži, čije se mjesto može implementirati na svim razinama mreže u sklopu implementacije pravilnika grupe sustava Microsoft Office

  • iz biblioteka podatkovnih veza (Data Connection Library, DCL) komponente Excel Services na web-mjestu sustava SharePoint Foundation. Dodatne informacije o DCL-ovima potražite u odjeljku Sigurno objavljivanje u komponenti Excel Services.

Vrh stranice

Uređivanje svojstava veze

Excel možete koristiti i kao uređivač datoteke veze za stvaranje i uređivanje veza s vanjskim izvorima podataka pohranjenima u radnoj knjizi ili u datoteci veze. Ako ne pronađete željenu vezu, stvorite je tako da klikom na Potraži dodatne prikažete dijaloški okvir Odabir izvora podataka, a zatim klikom na Novi izvor pokrenete čarobnjak za povezivanje s podacima.

Kada stvorite vezu, pomoću dijaloškog okvira Svojstva veze (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Svojstva) možete upravljati raznim postavkama veza s izvorima vanjskih podataka te koristiti, ponovno koristiti ili naizmjence otvarati datoteke veza.

Ako za povezivanje s izvorom podataka koristite datoteku veze, Excel informacije o vezi iz datoteke veze kopira u radnu knjigu programa Excel. Kada obavljate izmjene pomoću dijaloškog okvira Svojstva veze, uređujete informacije o podatkovnoj vezi pohranjene u trenutnoj radnoj bilježnici programa Excel, a ne izvornu datoteku podatkovne veze koju ste koristili za stvaranje veze (na koju upućuje naziv datoteke prikazan u svojstvu Datoteka veze na kartici Definicija). Kada uredite informacije o vezi (osim svojstava Naziv veze i Svojstva veze), veza s datotekom veze uklanja se te se briše sadržaj svojstva Datoteka veze.

Da biste omogućili korištenje datoteke veze prilikom svakog osvježavanja izvora podataka, na kartici Definicija kliknite Uvijek pokušaj koristiti ovu datoteku za osvježavanje tih podataka. Potvrđivanjem tog okvira jamčite da će ažuriranja datoteke veze koristiti sve radne knjige koje koriste tu datoteku veze, koja također mora imati postavljeno to svojstvo.

Vrh stranice

Upravljanje vezama

Dijaloški okvir Veze radne knjige omogućuje jednostavno upravljanje tim vezama, uključujući njihovo stvaranje, uređivanje i brisanje (na kartici Podaci u grupi Preuzimanje vanjskih podataka kliknite Veze). Taj dijaloški okvir omogućuje sljedeće:

 • stvaranje, uređivanje, osvježavanje i brisanje veza koje se koriste u radnoj knjizi

 • provjeru izvora vanjskih podataka (to učinite ako je vezu definirao neki drugi korisnik)

 • Prikazivanje gdje se svaka veza koristi u trenutnoj radnoj knjizi.

 • Dijagnosticiranje poruke pogreške o vezama s vanjskim podacima.

 • Preusmjeravanje veze na drugi poslužitelj ili izvor podataka ili zamjena datoteke veze za postojeću vezu.

 • pojednostavnjivanje stvaranja i zajedničkog korištenja datoteka veza s korisnicima

Vrh stranice

Zajedničko korištenje veza

Datoteke veza posebice su korisne za dosljedno zajedničko korištenje veza, omogućivanje jednostavnijeg otkrivanje veza, poboljšavanje sigurnosti veza i pojednostavnjivanje administriranja izvora podataka. Najbolji način zajedničkog korištenja datoteka veza jest njihovo spremanje na neko sigurno i pouzdano mjesto, primjerice u mrežnu mapu ili biblioteku sustava SharePoint, gdje svi korisnici datoteku mogu čitati, ali je mijenjati mogu samo određeni korisnici.

Korištenje ODC datoteka

Datoteke podatkovne veze sustava Office (.odc) stvaraju se povezivanjem s vanjskim podacima putem dijaloških okvira Odabir izvora podataka ili povezivanjem s novim izvorima podataka pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima. Datoteka podatkovne veze sustava Office za pohranu informacija o vezi koristi prilagođene HTML i XML oznake. Sadržaj datoteke možete jednostavno pregledati ili urediti u programu Excel.

Datoteke veza možete zajednički koristiti s drugim osobama da biste im omogućili isti pristup vanjskom izvoru podataka koji imate vi. Drugi korisnici ne moraju postavljati izvor podataka da bi otvorili datoteku veze, ali moraju na svoje računalo instalirati ODBC upravljački program ili OLE DB davatelja usluga potrebne za pristup vanjskim podacima.

ODC datoteke preporučeni su način povezivanja s podacima i njihova zajedničkog korištenja. Druge uobičajene datoteke veza (DSN i UDL datoteke te datoteke upita) možete jednostavno pretvoriti u ODC datoteku tako da otvorite datoteku veze, a zatim na kartici Definicija dijaloškog okvira Svojstva veze kliknete gumb Izvezi datoteku veze.

Korištenje datoteka upita

Datoteke upita tekstne su datoteke koje sadrže informacije o izvoru podataka, uključujući naziv poslužitelja na kojem se podaci nalaze i informacije o vezi koje dajete kada prilikom stvaranja izvora podataka. Datoteke upita uobičajen su način zajedničkog korištenja upita s drugim korisnicima programa Excel.

Korištenje .dqy datoteka upita    Microsoft Query omogućuje spremanje .dqy datoteka koje sadrže upite za podatke iz relacijskih baza podataka ili tekstnih datoteka. Kada te datoteke otvorite u programu Microsoft Query, moći ćete vidjeti podatke koje je vratio upit i izmijeniti upit tako da dohvaća neke druge rezultate. .dqy datoteku možete spremiti za svaki upit koji stvorite, bilo pomoću čarobnjaka za upite ili izravno u programu Microsoft Query.

Korištenje .oqy datoteka upita    Spremanje .oqy datoteka omogućuje povezivanje s podacima u OLAP bazi podataka, bilo na poslužitelju ili u datoteci izvanmrežne kocke (.cub). Kada izvor podataka za OLAP bazu podataka ili kocku stvarate pomoću čarobnjaka za višedimenzionalno povezivanje u programu Microsoft Query, .oqy datoteka stvara se automatski. Budući da OLAP baze podataka nisu organizirane u zapise ili tablice, nije moguće stvarati upite ni .dqy datoteke za pristup tim bazama podataka.

Korištenje .rqy datoteka upita    Excel može otvarati datoteke upita u obliku .rqy radi podrške za upravljačke programe OLE DB izvora podataka koji koriste taj oblik. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji upravljačkog programa.

Korištenje .qry datoteka upita    Microsoft Query može otvarati i spremati datoteke upita u obliku .qry za korištenje sa starijim verzijama programa Microsoft Query koje ne mogu otvarati .dqy datoteke. Ako imate datoteku upita u obliku .qry koju želite koristiti u programu Excel, otvorite je u programu Microsoft Query, a zatim je spremite kao .dqy datoteku. Informacije o spremanju .dqy datoteka potražite u pomoći za Microsoft Query.

Korištenje .iqy datoteka web-upita    Excel može otvarati datoteke web-upita .iqy radi dohvaćanja podataka s weba.

Vrh stranice

Korištenje raspona i svojstava vanjskih podataka

Raspon vanjskih podatka (naziva se i tablica upita) definirani je naziv ili naziv tablice koji definira mjesto podataka uvezenih na radni list. Kada se povežete s vanjskim podacima, Excel automatski stvara raspon vanjskih podataka. Jedina je iznimka izvješće zaokretne tablice povezano s izvorom podataka, koja ne stvara raspon vanjskih podataka. U programu Excel možete oblikovati i rasporediti raspon vanjskih podataka ili ga koristiti u izračunima, kao i bilo koje druge podatke.

Excel rasponu vanjskih podataka automatski dodjeljuje naziv na sljedeći način:

 • Rasponima vanjskih podataka iz ODC datoteka dodjeljuje se naziv datoteke.

 • Rasponima vanjskih podataka iz baza podataka dodjeljuje se naziv upita. Po zadanom je Upit_iz_izvora_naziv izvora naziv izvora podataka pomoću kojeg ste stvorili upit.

 • Rasponima vanjskih podataka iz tekstnih datoteka dodjeljuje se naziv tekstne datoteke.

 • Rasponima vanjskih podataka iz web-upita dodjeljuje se naziv web-stranice s koje su podaci dohvaćeni.

Ako radni list ima više od jednog raspona vanjskih podataka iz istog izvora, rasponi se numeriraju. Primjerice MojTekst, MojTekst_1, MojTekst_2 itd.

Raspon vanjskih podataka ima dodatna svojstva (nemojte ih pomiješati sa svojstvima veze) pomoću kojih možete upravljati podacima, kao što su zadržavanje oblikovanja ćelije i širine stupca. Svojstva raspona vanjskih podataka možete promijeniti tako da u grupi Veze na kartici Podaci kliknete Svojstva, a zatim obavite izmjene u dijaloškom okviru Svojstva raspona vanjskih podataka ili Svojstva vanjskih podataka.

Napomena: Ako želite zajednički koristiti sažetak ili izvješće utemeljeno na vanjskim podacima, drugim korisnicima dajte radnu knjigu koja sadrži raspon vanjskih podataka ili stvorite predložak izvješća. predložak izvješća omogućuje spremanje sažetka ili izvješća bez spremanja vanjskih podataka da bi datoteka bila manja. Vanjski se podaci dohvaćaju kada korisnik otvori predložak izvješća.

Vrh stranice

Podrška za izvore podataka u programu Excel i komponenti Excel Services

Dostupno je nekoliko podatkovnih objekata (kao što su raspon vanjskih podataka i izvješće zaokretne tablice) koje možete koristiti za povezivanje s različitim izvorima podataka. No vrsta izvora podataka s kojim se možete povezati razlikuje se za svaki pojedini podatkovni objekt. Uz to, možete koristiti i osvježavati povezane podatke u komponenti Excel Services, ali trebali biste imati na umu dodatna ograničenja i privremena rješenja.

Podrška za podatkovne objekte i izvore podataka u programu Excel

U sljedećoj je tablici sažeto prikazano koji su izvori podataka podržani za svaki podatkovni objekt u programu Excel.

Podržani izvor podataka

Podatkovni
objekt
programa Excel

Stvara li
raspon
vanjskih
podataka?

OLE
DB

ODBC

Tekstna
datoteka

HTML
datoteka

XML
datoteka

Popis sustava
Share-
Point

Čarobnjak za uvoz teksta

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Izvješće zaokretne tablice
(nije OLAP)

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Izvješće zaokretne tablice
(OLAP)

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Tablica programa Excel

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

XML karta

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Web-upit

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Čarobnjak za povezivanje s podacima

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Microsoft Query

Da

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Napomena: Te datoteke, tekstna datoteka uvezena pomoću čarobnjaka za uvoz teksta, XML datoteka uvezena pomoću XML karte i HTML ili XML datoteka uvezena pomoću web-upita ne koristi ODBC upravljački program ni OLE DB davatelj usluga za uspostavljanje veze s izvorom podataka.

Excel Services i podrška za izvore podataka

Ako radnu knjigu programa Excel želite prikazati u komponenti Excel Services (Excel u web-pregledniku), možete se povezati s podacima i osvježiti ih, ali morate koristiti izvješće zaokretne tablice. Excel Services ne podržava raspone vanjskih podataka, što znači da ne podržava tablicu programa Excel povezanu s izvorom podataka, web-upitom, XML kartom ni programom Microsoft Query.

No to ograničenje možete zaobići tako da se pomoću zaokretne tablice povežete s izvorom podataka, a zatim dizajnirate i rasporedite zaokretnu tablicu kao dvodimenzionalnu tablicu bez razina, grupa i podzbrojeva da bi se prikazivale sve željene vrijednosti u recima i stupcima. Dodatne informacije potražite klikom na veze u odjeljku Vidi također .

Vrh stranice

Komponente za pristup podacima

Komponenta Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 dostupna je u sklopu sustava Microsoft Windows Server 2003 i Windows XP SP2. MDAC omogućuje povezivanje s podacima iz široke lepeze relacijskih i nerelacijskih izvora podataka te njihovo korištenje. Možete se povezati s mnoštvom različitih izvora podataka pomoću ODBC (Open Database Connectivity) upravljačkih programa ili OLE DB davatelja usluga, koje ugrađuje i isporučuje Microsoft ili ih razvijaju druge tvrtke. Prilikom instalacije sustava Microsoft Office na računalo dodaju se dodatni ODBC upravljački programi i OLE DB davatelji usluga.

Sustavi Windows Vista i Windows 7 koriste komponente za pristup podacima sustava Windows (Windows DAC).

Da biste vidjeli popis svih OLE DB davatelja usluga instaliranih na računalo, prikažite dijaloški okvir Svojstva podatkovne veze iz datoteke podatkovne veze, a zatim kliknite karticu Davatelj usluga.

Da biste vidjeli popis svih ODBC davatelja usluga instaliranih na računalo, prikažite dijaloški okvir Administrator ODBC baze podataka, a zatim kliknite karticu Upravljački programi.

Uz to, pomoću ODBC upravljačkih programa i OLE DB davatelja usluga drugih proizvođača možete dobiti informacije iz izvora koji nisu Microsoftovi, uključujući druge vrste ODBC i OLE DB baza podataka. Informacije o instalaciji tih ODBC upravljačkih programa i OLE DB davatelja usluga potražite u pratećoj dokumentaciji baze podataka ili se obratite dobavljaču te baze podataka.

Vrh stranice

Povezivanje s izvorima podataka pomoću ODBC-a

U sljedećim se odjeljcima detaljnije opisuje ODBC (Open Database Connectivity).

Arhitektura ODBC-a

U arhitekturi ODBC-a aplikacija (primjerice Excel) povezuje se s upraviteljem ODBC upravljačkog programa, koji koristi određeni ODBC upravljački program (primjerice ODBC upravljački program za Microsoft SQL) za povezivanje s izvorom podataka (primjerice s bazom podataka sustava Microsoft SQL Server).

Definiranje informacija o vezi

Da biste se povezali s ODBC izvorima podataka, učinite sljedeće:

 1. Provjerite je li odgovarajući ODBC upravljački program instaliran na računalo koje sadrži izvor podataka.

 2. Definirajte naziv izvora podataka (DSN) pomoću administratora ODBC izvora podataka da biste informacije o vezi pohranili u registar, u DSN datoteku ili u niz veze u Microsoft Visual Basic kodu kako biste informacije o vezi prenijeli izravno u upravitelj ODBC upravljačkog programa.

  Da biste definirali izvor podataka u sustavu Windows Vista, kliknite gumb Start, a zatim Upravljačka ploča. Kliknite Sustav i održavanje, a zatim Administrativni alati. U sustavima Windows XP i Windows Server kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča. Kliknite Performanse i održavanje, zatim Administrativni alati. a potom Izvori podataka (ODBC). Dodatne informacije o različitim mogućnostima potražite klikom na gumb Pomoć u svakom od tih dijaloških okvira.

Izvori podataka na računalu

Izvori podataka na računalu pohranjuju informacije u registar na određenom računalu s korisnički definiranim nazivom. Izvori podataka na računalu mogu se koristiti samo na računalu na kojem su definirani. Postoje dvije vrste izvora podataka na računalu, a to su korisnički i sistemski. Korisničke izvore podataka može koristiti samo trenutni korisnik i vidljivi su samo njemu. Sistemske izvore podataka mogu koristiti svi korisnici na računalu i vidljivi su svima njima.

Izvor podataka na računalu posebice je koristan ako želite omogućiti povećanu zaštitu jer ga mogu vidjeti samo korisnici koji su prijavljeni i jer ga udaljeni korisnici ne mogu kopirati na neko drugo računalo.

Izvor podataka u datoteci

Izvori podataka u datoteci (nazivaju se i DSN datoteke) ne pohranjuju informacije o vezi u registar, već u tekstnu datoteku i u pravilu su fleksibilnije za korištenje nego izvori podataka na računalu. Izvor podataka u datoteci može se, primjerice, kopirati na bilo koje računalo s odgovarajućim ODBC upravljačkim programom da bi vaša aplikacija mogla računati na dosljedne i točne informacije o vezi za sva računala koja koristi. Uz to, izvor podataka u datoteci možete pohraniti na jedan poslužitelj, zajednički ga koristiti na više računala u mreži te jednostavno održavati informacije o vezi na jednom mjestu.

Izvor podataka u datoteci može biti i nedostupan za zajedničko korištenje. Izvori podataka u datoteci nedostupni za zajedničko korištenje nalaze se na jednom računalu i pokazuju na izvor podataka na računalu. Izvore podataka u datoteci nedostupne za zajedničko korištenje možete koristiti za pristup postojećim izvorima podataka na računalu iz izvora podataka u datoteci.

Vrh stranice

Povezivanje s izvorima podataka pomoću API-ja OLE DB

U sljedećim se odjeljcima detaljnije opisuje OLE DB (Object Linking and Embedding Database).

Arhitektura API-ja OLE DB

U arhitekturi API-ja OLE DB aplikacija koja pristupa podacima zove se korisnik podataka (npr. Excel), a program koji omogućuje nativni pristup podacima zove se davatelj baze podataka (npr. Microsoft OLE DB davatelj usluga za SQL Server).

Definiranje informacija o vezi

Datoteka univerzalne podatkovne veze (.udl) sadrži informacije o vezi koje korisnik podataka koristi za pristup izvoru podataka putem OLE DB davatelja usluga tog izvora podataka. Informacije o vezi možete stvoriti tako da učinite nešto od ovog:

 • U čarobnjaku za povezivanje s podacima pomoću dijaloškog okvira Svojstva podatkovne veze definirajte podatkovnu vezu za OLE DB davatelj usluga. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima.

 • Stvorite praznu tekstnu datoteku s datotečnim nastavkom .udl, a zatim je uredite, pri čemu će se prikazati dijaloški okvir Svojstva podatkovne veze.

Vrh stranice

Osvježavanje podataka

Kada se povežete s vanjskim izvorom podataka, možete i obavljati operaciju osvježavanja da biste dohvatili ažurirane podatke. Kad god osvježite podatke, vidjet ćete najnoviju verziju podataka, uključujući promjene podataka nakon zadnjeg osvježavanja.

Sljedeća slika pojašnjava osnovni proces koji se odvija kada osvježavate podatke povezane s vanjskim izvorom podataka.

Osnovni proces za osvježavanje vanjskih podataka

1. Postupak osvježavanja dohvaća najnovije podatke.

2. Datoteka za povezivanje definira sve informacije potrebne za pristup podacima i njihovo dohvaćanje iz vanjskog izvora podataka.

3. Osvježiti se mogu razni izvori podataka: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, proračunske tablice i tekstne datoteke.

4. Najnoviji podaci dodaju se u trenutnu radnu knjigu.

Excel nudi brojne mogućnosti osvježavanja uvezenih podataka, uključujući osvježavanje podataka prilikom svakog otvaranja radne knjige i automatsko osvježavanje podataka u određenim intervalima. Tijekom osvježavanja podataka možete nastaviti raditi u programu Excel, kao i provjeriti status osvježavanja.

Ako vanjski izvor podataka traži lozinka za pristup podacima, možete odrediti da se ona unosi prilikom svakog osvježavanja raspona vanjskih podataka.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz izvora podataka

Windows XP, Windows Vista i Microsoft Office nude ODBC upravljačke programe i OLE DB davatelje usluga, koje možete koristiti za dohvaćanje podataka iz sljedećih uobičajenih izvora podataka: Microsoft Access, HTML datoteke na webu, tekstne datoteke, Microsoft SQL Server, SQL Server Analysis Services i XML datoteke. Pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima i programa Microsoft Query možete pristupati i mnogim drugim izvorima podataka koji imaju odgovarajuće OLE DB davatelje usluga i ODBC upravljačke programe, uključujući druge radne listove programa Excel, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle i DB2.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz baze podataka programa Access

Postoji nekoliko načina razmjene podataka između programa Microsoft Access i Microsoft Excel.

 • Za prijenos podataka iz programa Access u program Excel možete kopirati podatke iz podatkovne tablice programa Access i zalijepiti ih na radni list programa Excel, spojiti se na bazu podataka programa Access iz radnog lista programa Excel ili izvesti podatke programa Access u radni list programa Excel.

 • Za prijenos podataka u program Access iz programa Excel možete kopirati podatke iz radnog lista programa Excel i zalijepiti ih u podatkovnu tablicu programa Access, uvesti radni list programa Excel u tablicu programa Access ili se iz programa Access povezani s radnim listom programa Excel.

Napomena: Riječ uvoz ima dvojako značenje u programima Excel i Access. U programu Excel "uvesti" znači uspostaviti trajnu vezu s podacima koji se mogu osvježavati. U programu Access znači jedanput umetnuti podatke u Access, ali bez uspostavljanja podatkovne veze.

Rad s podacima programa Access u programu Excel

U radnoj knjizi programa Excel možete raditi s podacima programa Access da biste iskoristili prednosti značajki analize podataka i stvaranja grafikona, fleksibilnosti organiziranja i raspoređivanja ili funkcija u programu Excel koje nisu dostupne u programu Access.

Povezivanje s podacima programa Access iz programa Excel

Da biste u Excel umetnuli podatke iz programa Access koji se mogu osvježavati, stvorite vezu s bazom podataka programa Access i dohvatite sve podatke iz tablice ili upita. Možete, primjerice, ažurirati sažeto izvješće o proračunu iz programa Excel koje distribuirate svakog mjeseca da bi sadržavalo podatke za tekući mjesec.

Izvoz podataka iz programa Access u Excel

Pomoću čarobnjaka za izvoz u programu Access objekt baze podataka programa Access (primjerice tablicu, upit ili obrazac) ili odabrane zapise u prikazu možete izvesti na radni list programa Excel. Tijekom operacije izvoza u programu Access možete spremiti dizajn te operacije za buduću upotrebu te čak zakazati automatsko izvođenje operacije izvoza u navedenim intervalima.

Slijede uobičajeni scenariji za izvoz podataka iz programa Access u program Excel:

 • Vaš odjel ili radna grupa za rad s podacima koristi programe Access i Excel. Podatke spremate u baze podataka programa Access, ali za analizu podataka i distribuciju rezultata analize koristite Excel. Članovi vašeg tim izvoze podatke u Excel kad im je to potrebno, ali vi biste taj proces željeli učiniti učinkovitijim.

 • Već dugo vremena koristite program Access, ali vaš rukovoditelj želi izvješća u programu Excel. U redovitim intervalima podatke kopirate u program Excel, ali biste željeli automatizirati taj proces kako biste uštedjeli na vremenu.

Dodatne informacije o izvozu podataka iz programa Access u program Excel potražite u sustavu Pomoć za Access.

Rad s podacima programa Excel u programu Access

S podacima programa Excel možete raditi u bazi podataka programa Access da biste iskoristili prednosti upravljanja podacima, sigurnosti ili značajki za više korisnika programa Access. Premda su u programu Access dostupne brojne korisne značajke, dvije su značajke korisnicima posebice korisne za podatke programa Excel:

 • Izvješća    Poznajete li stvaranje izvješća programa Access i želite sažeti i organizirati podatke programa Excel u takvom izvješću, možete stvoriti izvješće programa Access. Na primjer, možete stvoriti fleksibilnija izvješća, poput grupnih i zbirnih izvješća, ispisanih natpisa i grafičkih izvješća.

 • Obrasci    Ako za pronalaženje ili prikaz podataka u programu Excel želite koristiti obrasce, možete stvoriti obrazac programa Access. Možete, primjerice, stvoriti obrazac programa Access radi prikaza polja s drugačijim redoslijedom stupaca od onoga na radnom listu ili pak radi lakšeg prikaza dugog retka podataka na jednom zaslonu.

Dodatne informacije o radu s obrascima i izvješćima programa Access potražite u sustavu pomoći programa Access.

Povezivanje s podacima programa Excel iz programa Access

Raspon programa Excel možete povezati u bazu podataka programa Access kao tablicu. Takav pristup koristite ako namjeravate nastaviti održavati raspon podataka u programu Excel, a želite i da podaci budu dostupni unutar programa Access. Takvu vrstu veze stvarate iz baze podataka programa Access, a ne iz programa Excel.

Kada se povežete s radnim listom ili imenovanim rasponom programa Excel, Access stvara novu tablicu povezanu s izvornim ćelijama. Sve promjene koje obavite na izvornim ćelijama u programu Excel odražavaju se u povezanoj tablici. No ne možete uređivati sadržaj odgovarajuće tablice u programu Access. Ako želite dodati, urediti ili izbrisati podatke, promjene morate napraviti u izvornoj datoteci programa Excel.

Slijede uobičajeni scenariji povezivanja s radnim listom programa Excel iz programa Access:

 • Želite zadržati podatke na radnim listovima programa Excel, ali i nastaviti koristiti napredne značajke stvaranja upita i izvješća programa Access.

 • Vaš odjel ili radna grupa koriste Access, ali podaci iz vanjskih izvora s kojima radite pohranjuju se u radne listove programa Excel. Ne želite zadržati kopije vanjskih podataka, no želite mogućnost da s njima radite u programu Access.

Dodatne informacije o povezivanju podataka programa Access s programom Excel potražite u sustavu pomoći programa Access.

Uvoz podataka programa Excel u program Access

Da biste podatke iz programa Excel pohranili u bazu podataka programa Access, a zatim od tog trenutka nastavili koristiti i održavati podatke u programu Access, uvezite podatke u Access. Kada uvezete podatke, Access ih pohranjuje u novu ili postojeću tablicu, ne mijenjajući ih u programu Excel. Tijekom operacije uvoza možete uvoziti samo jedan po jedan radni list. Da biste uvezli podatke s više radnih listova, ponovite operaciju uvoza za svaki radni list.

Ovo su uobičajeni scenariji za uvoz podataka programa Excel u program Access:

 • Vi ste iskusni korisnik programa Excel, ali želite napredovati i koristiti program Access za rad s ovim podacima. Želite premjestiti podatke iz radnih listova programa Excel u jednu ili više novih baza podataka programa Access.

 • Vaš odjel ili radna grupa koristi program Access, ali povremeno primate podatke u Excel formatu, koje morate spojiti s bazama podataka programa Access. Želite da se ti radni listovi programa Excel kad ih dobijete uvoze u baze podataka.

 • Koristite program Access za upravljanje podacima, ali tjedna izvješća ostatka tima su u obliku radnih knjiga programa Excel. Postupak uvoza želite organizirati tako da se podaci u bazu podataka uvoze svaki tjedan u određeno vrijeme.

Dodatne informacije o uvozu podataka iz programa Excel u program Access potražite u sustavu Pomoć za Access.

Vrh stranice

Uvoz podataka s weba

Web-stranice često sadrže informacije koje su savršene za analizu u programu Excel. U programu Excel možete, primjerice, analizirati burzovne kotacije pomoću informacija koje dolaze izravno s web-stranice. Ovisno o potrebama, možete dohvaćati podatke koji se mogu osvježavati (odnosno koje možete u programu Excel ažurirati najnovijim podacima na web-stranici), a podatke možete dohvaćati i s web-stranice te ih ostaviti statične na radnom listu.

Pomoću web-upita možete dohvaćati podatke pohranjene na intranetu ili internetu, primjerice jednu tablicu, više tablica ili sav tekst na web-stranici, te podatke analizirati pomoću alata i značajki u programu Excel. Klikom na gumb podatke možete jednostavno osvježiti najnovijim informacijama s web-stranice. S neke javne web-stranice možete, primjerice, dohvatiti i ažurirati burzovne kotacije ili s web-stranice neke tvrtke dohvatiti i ažurirati tablicu s podacima o prodaji.

Podaci s web-stranice uvoze se pomoću dijaloškog okvira Novi web-upit (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite S weba). Potreban vam je pristup webu putem intraneta tvrtke ili pak putem modema vašeg računala ili mreže, a možete i poslati upit za HTML ili XML datoteke pohranjene na računalu.

Vrh stranice

Uvoz tekstnih datoteka

Excel omogućuje uvoz podataka iz tekstne datoteke na radni list (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz teksta). Čarobnjak za uvoz teksta pregledava tekstnu datoteku koju uvozite i omogućuje vam da podatke uvezete upravo onako kako želite.

Pomoću programa Excel podatke iz tekstne datoteke možete uvesti na dva načina: možete otvoriti tekstnu datoteku u programu Excel (čime se ne uspostavlja veza s tekstnom datotekom) ili uvesti tekstnu datoteku kao raspon vanjskih podataka (čime se uspostavlja veza s tekstnom datotekom).

Postoje dva najčešće korištena oblika tekstnih datoteka:

 • datoteke s razgraničenim tekstom (.txt), u kojima znak tabulatora (znak s ASCII kodom 009) obično međusobno razdvaja polja teksta

 • Tekstne datoteke s vrijednostima odvojenima zarezom (.csv), u kojima znak zareza (,) obično međusobno razdvaja polja teksta.

Možete i promijeniti znak razdjelnika koji se koristi u datotekama s razgraničenim tekstom i .csv tekstnim datotekama. To će možda biti potrebno da biste bili sigurni da će operacija uvoza ili izvoza funkcionirati upravo onako kako želite.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz sustava Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server relacijska je baza podataka sa svim značajkama namijenjena podatkovnim rješenjima na svim razinama tvrtke, a nudi optimalne performanse, dostupnost, skalabilnost i sigurnost. U programu Excel možete se jednostavno povezati s bazom podataka sustava Microsoft SQL Server (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim kliknite Iz sustava SQL Server).

Kada se povežete s bazom podataka sustava Microsoft SQL Server, čarobnjak za povezivanje s podacima prikazuje tri stranice:

 • Prva stranica: povezivanje s poslužiteljem baze podataka    Na toj stranici navedite poslužitelj baze podataka i način prijave na poslužitelj.

 • Druga stranica: odabir baze podataka i tablice    Na toj stranici navedite bazu podataka i tablicu ili upit koji sadrži željene podatke.

 • Treća stranica: spremanje podatkovne datoteke i veze    Na toj stranici navedite i opišite datoteku za povezivanje te izraze za pretraživanje koji služe za pronalazak mjesta datoteke.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz komponente Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services komponenta je sustava Microsoft SQL Server koja podržava poslovnu inteligenciju i osnova je za OLAP (Online Analytical Processing) analitičke sustave, KPI tablice s rezultatima, dubinsku analizu podataka i sustave izvješćivanja nadzorne ploče. U programu Excel možete se jednostavno povezati s OLAP bazom podataka komponente Analysis Services pomoću OLAP davatelja usluga (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim kliknite Iz komponente Analysis Services). OLAP davatelj usluga skup je softvera koji omogućuje pristup određenoj vrsti OLAP baze podataka. Taj softver može obuhvaćati upravljački program izvora podataka i drugi klijentski softver potreban za povezivanje s bazom podataka. Za povezivanje s OLAP davateljem usluga morate koristiti izvješće zaokretne tablice.

OLAP podacima možete pristupati i ako niste povezani s OLAP izvorom podataka. datoteka izvanmrežne kocke datoteka je s nastavkom .cub u koju se pohranjuje dio izvornih podataka iz baze podataka OLAP poslužitelja. Upotrijebite datoteku izvanmrežne kocke da biste nastavili obavljati izmjene na izvješćima zaokretne tablice i zaokretnog grafikona te ako poslužitelj nije dostupan ili ako niste povezani s mrežom.

Kada se povežete s komponentom Analysis Services, čarobnjak za povezivanje s podacima prikazuje tri stranice:

 • Prva stranica: povezivanje s poslužiteljem baze podataka    Na toj stranici navedite poslužitelj i način prijave na poslužitelj baze podataka.

 • Druga stranica: odabir baze podataka i tablice    Upotrijebite tu stranicu da biste odredili bazu podataka i kocku.

 • Treća stranica: spremanje podatkovne datoteke i veze    Na toj stranici navedite i opišite datoteku za povezivanje te izraze za pretraživanje koji služe za pronalazak mjesta datoteke.

Vrh stranice

Uvoz XML podataka

Excel omogućuje jednostavan uvoz XML (Extensible Markup Language) podataka stvorenih u drugim bazama podataka i aplikacijama radi mapiranja XML elemenata iz XML sheme u ćelije radnog lista te izvoza revidiranih XML podataka za interakciju s drugim bazama podataka i aplikacijama. Te nove značajke XML-a možete si predočiti kao pretvaranje programa Excel u generator XML podatkovnih datoteka s poznatim korisničkim sučeljem.

Pomoću XML karti možete jednostavno dodavati, prepoznavati i izdvajati određene dijelove poslovnih podataka iz dokumenata programa Excel. Faktura koja, primjerice, sadrži ime i adresu kupca ili pak izvješće koje sadrži financijske rezultate za zadnje tromjesečje nisu više samo statična izvješća. Te informacije možete jednostavno uvoziti iz baza podataka i aplikacija, izmijeniti ih i izvesti u iste ili neke druge baze podataka i aplikacije.

Ključni scenariji za XML

XML značajke osmišljene su za sljedeće ključne scenarije:

 • Proširivanje funkcionalnosti postojećih predložaka programa Excel mapiranjem XML elemenata na postojeće ćelije. To olakšava uvoz XML podataka u predloške i njihov izvoz iz predložaka bez potrebe za ponovnim dizajnom.

 • Koristite XML podatke kao ulaz u postojeće modele izračunavanja mapiranjem XML elemenata na postojeće proračunske tablice.

 • Uvoz XML podatkovnih datoteka na novi radni list.

 • Uvoz XML podataka iz nekog web-servisa na radni list programa Excel.

 • Izvoz podataka iz mapiranih ćelija u XML podatkovne datoteke neovisno o drugim podacima u radnoj knjizi.

Osnovni postupak korištenja XML podataka u programu Excel

Sljedeći dijagram pokazuje kako različite datoteke i operacije funkcioniraju u kombinaciji jedna s drugom kada koristite XML s programom Excel. U osnovi taj proces ima pet faza.

Pregled načina na koji Excel koristi XML podatke

Prvi oblačić Dodajte datoteku XML sheme (.xsd) u radnu knjigu.

Drugi oblačić Mapirajte elemente XML sheme na pojedinačne ćelije ili XML popise.

Treći oblačić Uvezite XML podatkovne datoteke (.xml) i povežite XML elemente s mapiranim ćelijama.

Četvrti oblačić Unesite podatka, premjestite mapirane ćelije i upotrijebite funkcije programa Excel uz istodobno očuvanje XML strukture i definicija.

Peti oblačić Izvezite izmijenjene podatke iz mapiranih ćelija u XML podatkovnu datoteku.

Korištenje XML podataka

Kada sadržaj XML datoteke uvozite na postojeću XML kartu u radnoj knjizi, podatke iz datoteke povezujete s XML mapom pohranjenom u radnoj knjizi. To znači da svaki podatkovni element u XML podatkovnoj datoteci ima odgovarajući element u XML shemi koju ste mapirali iz XML datoteke sheme ili implicitne sheme. Svaka XML karta može imati samo jednu vezu s XML podacima, a ta je veza povezana sa svim mapiranjima stvorenima iz jedne XML karte.

Otvorite dijaloški okvir Svojstva XML karte (na kartici Programiranje u grupi XML kliknite Svojstva karte), u kojem su dostupne tri mogućnosti (po zadanom su sve tri uključene) koje možete potvrditi ili poništiti da biste upravljali ponašanjem povezivanja XML podataka:

 • Provjera valjanosti podataka u odnosu na shemu za uvoz i izvoz    Određuje hoće li Excel usporediti podatke s XML kartom pri njihovu uvozu. Postavite tu mogućnost kada želite osigurati da su XML podaci koje uvozite usklađeni sa XML shemom.

 • Pisanje preko postojećih podataka novim podacima    Određuje hoće li podaci biti prebrisani prilikom uvoza. Postavite tu mogućnost kada postojeće podatke želite zamijeniti novima, primjerice, kada se u novoj XML podatkovnoj datoteci nalaze ažurirani podaci.

 • Dodavanje novih podataka na postojeće XML popise    Određuje hoće li se sadržaji izvora podataka pridodati postojećim podacima na radnom listu. Postavite tu mogućnost kada, primjerice, konsolidirate podatke iz nekoliko sličnih XML podatkovnih datoteka na XML popisu ili ne želite prebrisati sadržaj ćelije koja sadrži funkciju.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima

Čarobnjak za povezivanje s podacima možete koristiti za povezivanje s OLE DB ili ODBC vanjskim izvorom podataka koji je već definiran. Da biste otvorili čarobnjak za povezivanje s podacima, na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz čarobnjaka za povezivanje s podacima.

Ako u čarobnjaku za povezivanje s podacima odaberete mogućnost izvora podataka Ostalo/dodatno, u dijaloškom okviru Svojstva podatkovne veze možete vidjeti popis dostupnih OLE DB davatelja usluga. Uz to, Microsoft OLE DB davatelj usluga za ODBC upravljačke programa također omogućuje pristup ODBC izvorima podataka. Za dodatne informacije o korištenju svake pojedine kartice u tom dijaloškom okviru kliknite Pomoć u dijaloškom okviru Svojstva podatkovne veze.

Općenito govoreći, da biste u dijaloškom okviru Svojstva podatkovne veze definirali informacije o vezi, učinite sljedeće:

 • Kliknite karticu Programiranje, odaberite OLE DB davatelja usluga, a zatim kliknite Dalje. Prikazat će se kartica Veza, na kojoj možete unijeti određene informacije o vezi za tog OLE DB davatelja usluga.

  Svaki OLE DB davatelj usluga definira određene informacije o vezi. Microsoft OLE DB davatelj usluga za SQL Server, primjerice, traži naziv poslužitelja, mjesto poslužitelja i korisničko ime. Možete definirati i dodatne informacije, primjerice lozinku ili informaciju koja upućuje na to želite li koristiti integriranu sigurnost sustava Microsoft Windows.

 • Kliknite karticu Dodatno da biste naveli dodatne informacije, primjerice postavke mreže i dozvole za pristup.

 • Kliknite karticu Sve da biste definirali svojstva inicijalizacije za tog OLE DB davatelja usluga.

Napomena: U čarobnjaku za povezivanje s podacima nije moguće filtriranje podataka ni pridruživanje njima.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću programa Microsoft Query

Podatke možete uvoziti i pomoću programa Microsoft Query (na kartici Podaci u grupi Dohvaćanje vanjskih podataka kliknite Iz drugih izvora, a zatim Iz programa Microsoft Query). Microsoft Query omogućuje postavljanje ODBC izvora podataka radi dohvaćanja podataka. U programu Microsoft Query možete stvoriti jednostavan upit pomoću čarobnjaka za upite ili složen upit pomoću naprednog kriterija u upitu te učiniti sljedeće:

 • filtrirati retke ili stupce podataka prije uvoza u Excel

 • stvoriti parametarski upit

 • sortirati podatke prije uvoza u Excel

 • pridružiti više tablica

Microsoft Query nudi jednostavno sučelje, kojem možete jednostavno pristupiti iz programa Excel da biste obavljali te specijalizirane zadatke s upitima.

Vrh stranice

Programski uvoz podataka i uvoz podataka pomoću funkcija

Ako ste razvojni inženjer, u programu Excel postoji nekoliko pristupa uvozu podataka:

 • Za pristup vanjskom izvoru podataka možete koristiti Visual Basic for Applications. Ovisno o izvoru podataka, za dohvaćanje podataka možete koristiti ActiveX objekte podataka ili objekte pristupa podacima. Uz to, u kodu možete definirati niz veze koji navodi informacije o vezi. Korištenje niza veze praktično je, primjerice, ako želite izbjeći potrebu da od administratora sustava ili korisnika zatražite da najprije stvore datoteku veze ili pak da biste pojednostavnili instalaciju aplikacije.

 • Ako podatke uvozite iz baze podataka sustava SQL Server, preporučuje se korištenje komponente SQL Native Client, koja je samostalni API (Application Programming Interface) za pristup podacima koji se koristi za OLE DB i ODBC. On objedinjuje SQL OLE DB davatelja usluga i SQL ODBC upravljački program u jednu nativnu, dinamičnu biblioteku veza (DLL), a pritom nudi i nove funkcije zasebne i različite od komponente MDAC (Microsoft Data Access Components). SQL Native Client možete koristiti za stvaranje novih aplikacija ili poboljšavanje postojećih aplikacija koje mogu iskoristiti prednosti novijih značajki sustava SQL Server, kao što su podrška za MARS (Multiple Active Result Sets), UDT (User-Defined Types) i XML vrstu podataka.

 • Funkcija RTD dohvaća podatke u stvarnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju. Dodatak za RTD COM automatizaciju mora biti stvoren i registriran na lokalnom računalu.

 • Funkcija SQL.REQUEST povezuje se s izvorom vanjskih podataka i izvodi upit s radnog lista. Funkcija SQL.REQUEST zatim vraća rezultat u obliku polja, bez potrebe za programiranjem makronaredbe. Ako ta funkcija nije dostupna, morate instalirati ODBC dodatak za Microsoft Excel (XLODBC.XLA). Dodatak se može instalirati putem web-mjesta Office.com.

Dodatne informacije o stvaranju programa u programskom jeziku Visual Basic for Applications potražite u sustavu pomoći za Visual Basic.

Vrh stranice

Povećanje razine sigurnosti pristupa podacima

Prilikom povezivanja s vanjskim izvorom podataka ili osvježavanja podataka važno je biti svjestan potencijalnih sigurnosnih problema i znati što možete učiniti u vezi s tim sigurnosnim problemima. Da biste pridonijeli sigurnosti podataka, slijedite sljedeće smjernice i preporučene postupke.

Vrh stranice

Pohranjivanje podatkovnih veza na pouzdano mjesto

Datoteka veze podataka često sadrži jedan ili više upita koji se koriste za osvježavanje vanjskih podataka. Zlonamjerni korisnik može tu datoteku zamijeniti upitom za pristup povjerljivim informacijama i raspodijeliti ih među drugim korisnicima ili izvršiti druge štetne radnje. Zato je važno provjeriti sljedeće:

 • je li datoteku veze napisala pouzdana osoba

 • je li datoteka veze sigurna te potječe li s pouzdanog mjesta

Da biste pridonijeli sigurnosti, onemogućite veze s vanjskim podacima na računalu. Da biste se povezali s podacima kada otvorite radnu knjigu, morate aktivirati podatkovne veze pomoću trake centra za pouzdanost ili spremanjem radne knjige na pouzdano mjesto. Dodatne informacije potražite klikom na veze u odjeljku Vidi također.

Vrh stranice

Korištenje vjerodajnica na siguran način

Za pristup vanjskom izvoru podataka obično su potrebne vjerodajnice (kao što su korisničko ime i lozinka) pomoću kojih se izvodi provjera autentičnosti korisnika. Pazite na to da vjerodajnice dobijete na siguran i zaštićen način te da ih ne otkrijete nehotice drugima.

Važno: Koristite jake lozinke u kojima se kombiniraju velika i mala slova, brojevi i simboli. U slabim lozinkama nema kombinacije tih elemenata. Primjer jake lozinke: Y6dh!et5. Primjer slabe lozinke: Broj27. Lozinke bi trebale imati najmanje 8 znakova. Još su učinkovitije lozinke od 14 i više znakova. Najvažnije je da lozinku zapamtite. Ako je zaboravite, Microsoft vam je ne može više dohvatiti. Lozinke koje ste zapisali pohranite na sigurno mjesto podalje od informacija koje njima želite zaštititi.

Izbjegavajte spremanje podataka za prijavu prilikom povezivanja s izvorima podataka. Ti se podaci mogu pohraniti u obliku običnog teksta pa im zlonamjerni korisnik može pristupiti i tako ugroziti sigurnost izvora podataka.

Kad god je to moguće, koristite provjeru autentičnosti sustava Windows (koja se naziva i pouzdana veza), koja koristi korisnički račun u sustavu Windows za povezivanje sa sustavom SQL Server. Kada se korisnik povezuje putem korisničkog računa sustava Windows, SQL Server koristi informacije u operacijskom sustavu Windows za provjeru naziva računa i lozinke. Da biste mogli koristiti provjeru autentičnosti sustava Windows, administrator poslužitelja mora konfigurirati SQL Server da koristi taj način provjere autentičnosti. Ako provjera autentičnosti sustava Windows nije dostupna, izbjegavajte spremanje podataka za prijavu korisničkih u radnu knjigu ili datoteku veze. Sigurnije je da svoje podatke za prijavu korisnici unose prilikom svake prijave.

Vrh stranice

Sigurno objavljivanje u komponentu Excel Services

Kada pristupite izvoru podataka u komponenti Excel Services, prilikom povezivanja s izvorom podataka koristite dijaloški okvir Postavke provjere autentičnosti komponente Excel Services da biste odabrali način provjere autentičnosti . Da biste se prijavili u izvor podataka, možete odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Windows provjera autentičnosti    Odaberite ovu mogućnost za korištenje Windows korisničkog imena i lozinke trenutnog korisnika. Ovo je najsigurnija metoda, ali u slučaju velikog broja korisnika može utjecati na izvođenje.

 • SSS    Tu mogućnost odaberite da biste mogli koristiti servis za sigurnu pohranu (SSS), a zatim u tekstni okvir SSS ID unesite odgovarajući niz za identifikaciju. Administrator web-mjesta može konfigurirati web-mjesto sustava SharePoint tako da koristi bazu podataka servisa za sigurnu pohranu u koju se mogu pohraniti korisničko ime i lozinka. Taj je način često najučinkovitiji ako postoji mnogo korisnika.

 • Ništa    Tu mogućnost odaberite da biste spremili korisničko ime i lozinku u datoteci za povezivanje.

Napomena: Postavku provjere autentičnosti koristi samo Excel Services, ne i Microsoft Excel. Ako želite biti sigurni da će se pristupati istim podacima bez obzira na to otvorite li radnu knjigu u programu Excel ili komponenti Excel Services, postavka provjere autentičnosti u programu Excel mora biti ista.

Da biste poboljšali sigurnost svojih veza, koristite biblioteku podatkovne veze (Data Connection Library, DCL). DCL je posebna biblioteka dokumenata sustava SharePoint koja se može definirati kao biblioteka pouzdanih mjesta i koja pojednostavnjuje pohranu, zaštitu i zajedničko korištenje ODC datoteka te upravljanje njima. Administrator će, primjerice, možda morati premjestiti bazu podataka s testnog poslužitelja na produkcijski poslužitelj ili pak ažurirati upit koji pristupa podacima. Pomoću jedne ODC datoteke spremljene u DCL administracija informacija o toj vezi mnogo je jednostavnija, a pristup korisnika podacima praktičniji jer sve radne knjige koriste istu datoteku za povezivanje, a operacija osvježavanja (bilo na klijentskom ili na poslužiteljskom računalu) dohvaća najnovije promjene te datoteke za povezivanje. Možete čak i postaviti SharePoint Server i korisnikovo klijentsko računalo tako da automatski otkrivaju promjene datoteke za povezivanje, a zatim koriste najnoviju verziju te datoteke za povezivanje. Dodatne informacije potražite u pomoći za središnju administraciju sustava Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Vrh stranice

Problemi vezani uz povezivanje s podacima

U sljedećem se odjeljku opisuje nekoliko problema na koje možete naići prilikom povezivanja s vanjskim podacima

Vrh stranice

Problem: pri pokušaju uvoza podataka nema dovoljno prostora na disku

Ako vam prilikom povezivanja s vanjskim podacima ponestane prostora na disku, učinite sljedeće:

Provjera i povećanje dostupnog prostora na disku    Da biste oslobodili dio prostora na tvrdom disku, ispraznite koš za smeće, sigurnosno kopirajte nepotrebne datoteke, a zatim ih uklonite s tvrdog diska ili pak uklonite komponente sustava Windows koje ne koristite. Dodatne informacije o oslobađanju prostora na disku potražite u pomoći za Windows.

Strategije koje možete isprobati kada je prostor na disku ograničen    Ako vam je na tvrdom disku dostupna ograničena količina prostora, učinite sljedeće:

Microsoft Query    Učinite nešto od sljedećeg:

 • Pojednostavnite upit.    Obuhvatite samo one tablice i polja koja su potrebna za vaš upit. Ako upit sadrži nepotrebne tablice ili polja, izbrišite ih iz njega da biste smanjili veličinu privremene datoteke upita.

 • Upotrijebite kriterije da biste smanjili veličinu skupa rezultata.    Upotrijebite kriterije da biste dohvatili samo određene zapise, a ne sve zapise iz baze podataka. Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći programa Microsoft Query.

 • Postavite ograničenje broja zapisa koje upit vraća.    Ograničite broj zapisa koje vraća upit. U programu Microsoft Query na izborniku Uređivanje kliknite Mogućnosti, u odjeljku Korisničke postavke potvrdite okvir Ograniči broj vraćenih zapisa na, a zatim u okvir Zapisi unesite maksimalan broj vraćenih zapisa.

Čarobnjak za povezivanje s podacima    Premda podatke ne možete ograničiti putem čarobnjaka za povezivanje s podacima, možda ćete moći ograničiti podatke iz izvora podataka definiranjem upita u izvoru podataka. Ako nemate mogućnost ili dozvolu za definiranje upita na izvoru podataka, obratite se administratoru podataka.

Vrh stranice

Problem: mjesto čarobnjaka za OLAP datoteke kocke

Čarobnjak za OLAP datoteke kocke u programu Microsoft Query, koji je stvarao OLAP kocku iz Jet baze podataka, nije više dostupan u programu Excel.

Vrh stranice

Problem: što se dogodilo sa servisima za dohvaćanje podataka

Predstavljeni u sustavu Microsoft Office 2003, servisi za dohvaćanje podataka koriste UDC datoteku (.udcx) za pristup web-servisima i slanje upita različitim izvorima podataka.

U čarobnjaku za povezivanje s podacima na stranici Dobro došli u čarobnjak za povezivanje s podacima možete odabrati mogućnosti izvora podataka Microsoftova poslovna rješenja ili Servisi za dohvaćanje podataka. Mogućnost Servisi za dohvaćanje podataka omogućuje odabir dvaju servisa za dohvaćanje podataka: Popisi servisa Windows SharePoint Services, koji dohvaća podatke s popisa i iz biblioteka dokumenata na poslužitelju sa sustavima SharePoint Foundation, te Microsoft SQL Server, koji dohvaća podatke iz sustava Microsoft SQL Server 2000 ili novijih verzija.

Premda čarobnjak za povezivanje s podacima više ne podržava uređivanje UDC datoteka veza, Excel još uvijek podržava veze s postojećim servisima za dohvaćanje podataka te još uvijek možete osvježavati te veze.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×