Pregled podatkovnih veza sustava Office

Napomena: Ovaj je članak ispunio svoj zadatak i uskoro će se ukloniti. Da bismo spriječili pojavljivanje poruke „Stranica nije pronađena”, uklonit ćemo veze za koje znamo da postoje. Ako ste stvorili veze na tu stranicu, uklonite ih da bi sve funkcioniralo.

Podaci u programu mogu dolaziti iz vanjskog izvora podataka, kao što su tekstna datoteka, radna knjiga ili baza podataka. Ovaj vanjski izvor podataka povezan je s programom putem podatkovne veze, što je skup podataka koji opisuju kako pronaći, prijaviti se i pristupiti vanjskom izvoru podataka. U sljedećim se odjeljcima opisuju način rada vanjskih podatkovnih veza, kako zajednički koristiti informacije o povezivanju s drugim aplikacijama i korisnicima te kako učiniti sigurniji pristup podacima.

Razumijevanje osnove podatkovnih veza

Glavna prednost povezivanja s vanjskim podacima jest da povremeno možete analizirati te podatke bez opetovano kopiranje. Opetovano kopiranje podataka jest operacija koja može trajati dugotrajan i sklona pogreškama.

Informacije o povezivanju mogu se pohraniti u radnu knjigu ili datoteku veze, kao što je u datoteci sustava Office podatkovne veze (ODC) (. odc) ili u datoteci naziva izvora podataka (DSN) (. DSN).

Da biste vanjski podaci doveli u program, potreban vam je pristup podacima. Ako vanjski izvor podataka kojem želite pristupiti nije na lokalnom računalu, možda ćete se morati obratiti administratoru baze podataka radi lozinke, korisničke dozvole ili drugih informacija o vezi. Ako je izvor podataka baza podataka, provjerite nije li baza podataka otvorena u isključivu načinu rada. Ako je izvor podataka tekstna datoteka ili radna knjiga, provjerite nije li neki drugi korisnik otvorio tekstnu datoteku ili radnu knjigu za ekskluzivni pristup.

Mnogi izvori podataka zahtijevaju i ODBC upravljački program ili OLE DB davatelj usluga za koordinaciju protoka podataka između programa, datoteke veze i izvora podataka.

Sljedeći dijagram sažima ključne tačke o podatkovnim vezama.

Povezivanje s vanjskim podacima

1. postoji niz izvora podataka s kojima se možete povezati: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel i tekstne datoteke.

2. Svakom je izvoru podataka pridružen ODBC upravljački program ili davatelj baze OLE DB.

3. Datoteka za povezivanje definira sve podatke koji su vam potrebni za pristup i dohvaćanje podataka iz podatkovnog izvora.

4. Podaci o vezi kopiraju se iz datoteke za povezivanje u program.

Zajedničko korištenje veza

Datoteke veze posebno su korisne za zajedničko korištenje veza na dosljednoj osnovi, čime se veze mogu otkriti, pomažu u poboljšanju sigurnosti i olakšavanju administracije izvora podataka. Najbolji način za zajedničko korištenje datoteka s vezama jest da ih postavite na sigurno i pouzdano mjesto, kao što je mrežna mapa ili biblioteka SharePoint, gdje korisnici mogu čitati datoteku, ali ga samo određeni korisnici mogu izmijeniti.

Pomoću programa Excel ili pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima možete stvoriti datoteke sustava Office podatkovne veze (ODC) ( Datoteka. odc koristi prilagođene HTML i XML oznake da bi pohranili podatke o vezi. Sadržaj datoteke možete jednostavno pregledavati i uređivati u programu Excel.

Datoteke s vezama možete zajednički koristiti s drugim korisnicima da biste im dali isti pristup na vanjski izvor podataka. Drugi korisnici ne moraju postaviti izvor podataka da bi otvorili datoteku veze, no možda će morati instalirati ODBC upravljački program ili OLE DB davatelj usluga koji je potreban za pristup vanjskim podacima na računalima.

Razumijevanje komponenti programa Microsoft Access za pristup podacima

Microsoftove komponente za pristup podacima (MDAC) 2,8 uključene su u sustav Windows Server 2003 i Windows XP SP2 i noviji. Pomoću servisa MDAC možete se povezati s podacima iz širokog raspona relacijskih i nerelacijskih izvora podataka. Možete se povezati s mnogo različitih izvora podataka pomoću programa Open Databaseza povezivanje (ODBC) ili davatelja OLE DB. Može ga izgraditi i otpremiti Microsoft ili ga razviti različite treće strane. Kada instalirate Microsoft Office, na računalo se dodaju dodatni ODBC upravljački programi i OLE DB davatelji usluga.

Da biste vidjeli cijeli popis OLE DB davatelja koji su instalirani na računalu, prikažite dijaloški okvir Svojstva veze s podacima iz datoteke podatkovne veze, a zatim kliknite karticu davatelj usluge .

Da bi vam se prikazao potpuni popis upravljačkih programa ODBC-a instaliranih na računalu, prikažite dijaloški okvir administrator ODBC baze podataka , a zatim kliknite karticu upravljački programi .

Možete koristiti i ODBC upravljačke programe i OLE DB pružatelje drugih proizvođača da biste dobili informacije iz izvora koji nisu Microsoftov izvori podataka, uključujući druge vrste ODBC-a i OLE DB baza podataka. Informacije o instalaciji tih ODBC upravljačkih programa ili OLE DB pružatelja usluga potražite u dokumentaciji za bazu podataka ili se obratite proizvođaču baze podataka.

Povezivanje s izvorima podataka pomoću ODBC-a

U sljedećim se odjeljcima detaljnije opisuju mogućnost otvorenog povezivanja baze podataka (ODBC).

ODBC arhitektura

U ODBC arhitekturi aplikacija (kao što je vaš program) povezuje se s upraviteljem ODBC upravljačkog programa, koji koristi određeni ODBC upravljački program (primjerice ODBC upravljački program programa Microsoft SQL) za povezivanje s izvorom podataka (kao što je baza podataka sustava Microsoft SQL Server).

Definiranje informacija o vezi

Da biste se povezali s izvorom podataka ODBC-a, učinite sljedeće:

  1. Provjerite je li na računalu instaliran odgovarajući ODBC upravljački program koji sadrži izvor podataka.

  2. Definirajte naziv izvora podataka (DŽD) pomoću administratora ODBC izvora podataka da biste pohranili podatke o vezi u registru sustava Windows ili. desn datoteku ili pomoću niza za povezivanje u programu Microsoft Visual Basic kod da biste informacije o povezivanju izravno preneli u upravitelj ODBC upravljačkog programa.

    Da biste definirali izvor podataka, otvorite upravljačku ploču, kliknite sustav i sigurnost > ODBC izvora podataka (32-bitni) ili ODBC izvora podataka (64-bitno).

    Dodatne informacije o drugim mogućnostima potražite u odjeljku gumb pomoć u svakom dijaloškom okviru.

Izvori podataka u računalu

Izvori podataka iz stroja pohranjuju podatke o vezi u registru sustava Windows na određenom računalu s korisnički definiranim nazivom. Izvore podataka stroja možete koristiti samo na računalu na kojem je definiran. Postoje dvije vrste izvora podataka u računalu – korisnički i sistemski. Korisničke izvore podataka može koristiti samo sadašnji korisnik i vidljivi su samo tom korisniku. Izvore podataka sustava mogu koristiti svi korisnici na računalu i vidljivi su svim korisnicima na računalu. Izvor podataka računala posebno je koristan kada želite pružiti dodatnu sigurnost jer omogućuje da se samo korisnici koji su prijavljeni mogu prikazati izvor podataka računala, a udaljeni korisnik ne može kopirati izvor podataka na drugo računalo.

Izvori podataka u datoteci

Izvori podataka iz datoteka (koje se nazivaju i DSN datoteke) pohranjuju podatke o vezi u tekstnoj datoteci, a ne u registru sustava Windows te su općenito fleksibilniji za korištenje od izvora podataka računala. Možete, primjerice, kopirati izvor podataka datoteke na bilo koje računalo koje ima ispravni ODBC upravljački program, tako da se aplikacija može osloniti na dosljedne i precizne informacije o povezivanju na sva računala koja koristi. Ili izvor podataka u datoteci možete postaviti na jedan poslužitelj, zajednički ga koristiti na mnogim računalima na mreži i jednostavno održavati podatke o vezi na jednom mjestu.

Izvor podataka u datoteci može se onemogućiti za zajedničko korištenje. Izvor podataka datoteka koji se ne može zajednički zajednički imati na jednom računalu i upućuje na izvor podataka stroja. Izvor podataka u datoteci onemogućen za zajedničko korištenje možete koristiti za pristupanje postojećim izvorima podataka u računalu iz izvora podataka u datoteci.

Vrh stranice

Povezivanje s izvorima podataka pomoću OLE DB-a

U sljedećim se odjeljcima detaljnije opisuju povezivanje i ugradnja baze podataka objekta (OLE DB).

Arhitektura OLE DB

U arhitekturi OLE DB aplikacija koja pristupa podacima zove se potrošač podataka (kao što je Publisher), a program koji omogućuje izvorni pristup podacima zove se davatelj baze podataka (kao što je Microsoft OLE DB provider za SQL Server).

Definiranje informacija o vezi

Datoteka univerzalne podatkovne veze (. UDL) sadrži podatke o vezi koje potrošač podataka koristi za pristup izvoru podataka putem OLE DB davatelja usluge tog izvora podataka. Informacije o povezivanju možete stvoriti na neki od sljedećih načina:

  • U čarobnjaku za povezivanje s podacima Upotrijebite dijaloški okvir Svojstva veze s podacima za definiranje podatkovne veze za OLE DB davatelja usluga.

  • Stvorite praznu tekstnu datoteku s vrstom. UDL datoteka, a zatim uredite datoteku, koja prikazuje dijaloški okvir Svojstva veze s podacima .

Vrh stranice

Sigurniji pristup podacima

Kada se povežete s vanjskim izvorom podataka ili osvježavate podatke, važno je biti svjestan potencijalnih sigurnosnih problema i znati što možete učiniti u vezi s tim sigurnosnim problemima. Poslužite se sljedećim smjernicama i najboljim praksama da biste zaštitili podatke.

Pohrana podatkovnih veza na pouzdano mjesto

Datoteka podatkovne veze često sadrži jedan ili više upita za izvor podataka. Zamjenom datoteke osoba koja ima zlonamjerne namjere može dizajnirati upit da pristupi tajnim podacima i distribuira ga drugim korisnicima ili izvršava druge štetne akcije. Stoga je važno osigurati sljedeće:

  • Datoteku veze napisala je pouzdana osoba.

  • Datoteka veze sigurna je i dolazi s pouzdanog mjesta.

Da biste poboljšali sigurnost, veze na vanjske podatke možda nisu dostupne na vašem računalu. Da biste se povezali s podacima prilikom otvaranja radne knjige, morate aktivirati podatkovne veze pomoću trake centar za pouzdanost ili stavljajući radnu knjigu na pouzdano mjesto.

Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje, uklanjanje i promjena pouzdanog mjesta, Dodavanje, uklanjanje i prikaz pouzdanog izdavačate Prikaz mojih mogućnosti i postavki u centru za pouzdanost.

Korištenje vjerodajnica na siguran način

Pristup vanjskom izvoru podataka obično zahtijeva vjerodajnice (primjerice korisničko ime i lozinku) koje se koriste za provjeru autentičnosti korisnika. Provjerite jesu li vam te vjerodajnice dostupne na siguran i siguran način te da ih ne biste nehotice mogli otkriti drugim korisnicima.

Koristite jaku lozinku u kojoj ćete kombinirati velika i mala slova, brojeve i simbole. U slabim se lozinkama ti elementi ne kombiniraju. Primjer snažne lozinke jest Y6dh! et5. Primjer slabe lozinke jest Kuća27. Lozinka bi se trebala sastojati od 8 znakova ili više. Najbolje bi bilo koristiti pristupni izraz koji sadrži 14 ili više znakova.

Najvažnije je da lozinku zapamtite. Ako je zaboravite, Microsoft vam je ne može vratiti. Lozinke koje zapisujete pohranite na zaštićeno mjesto dalje od informacija koje štite.

Izbjegavajte spremanje podataka za prijavu kada se povežete s izvorima podataka. Te se informacije mogu pohraniti kao obični tekst u radnu knjigu i datoteku veze, a zlonamjerni korisnik može pristupiti podacima radi ugrožavanja sigurnosti izvora podataka.

Kada je to moguće, koristite provjeru autentičnosti sustava Windows (naziva se i pouzdana veza) koja koristi korisnički račun za Windows za povezivanje s poslužiteljem SQL Server. Kada se korisnik poveže putem korisničkog računa u sustavu Windows, SQL Server koristi informacije u operacijskom sustavu Windows da bi provjerio naziv računa i lozinku. Da biste mogli koristiti provjeru autentičnosti u sustavu Windows, administrator poslužitelja mora konfigurirati SQL poslužitelj da koristi ovaj način provjere autentičnosti. Ako provjera autentičnosti sustava Windows nije dostupna, izbjegavajte spremanje podataka za prijavu korisnika. Korisnicima je sigurnije da unose podatke za prijavu svaki put kada se prijave.

Vrh stranice

Pročitajte i ovo

Uvoz podataka u Publisher pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima

Uvoz podataka u Word pomoću čarobnjaka za povezivanje s podacima

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×