Pregled mrežne analitičke obrade (OLAP)

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Mrežna analitička obrada (OLAP) je tehnologija koja se koristi za organiziranje velikih poslovnih baza podataka i pružanje podrške u poslovnom odlučivanju. OLAP baze podataka podijeljene su u jednu ili više kocki, a svaku od kocki je administrator kocke organizirao i dizajnirao kako bi bila prilagođena za dohvaćanje i analizu podataka čime je olakšano stvaranje i korištenje potrebnih izvješća zaokretnih tablica i izvješća zaokretnih grafikona.

Sadržaj članka

Što je poslovno obavještavanje?

Što je Online Analytical Processing (OLAP)?

OLAP značajke u programu Excel

Softverske komponente koje su vam potrebne za pristup OLAP izvorima podataka

Razlike u značajkama između OLAP i ostalih izvora podataka

Što je podrška poslovnom odlučivanju?

Poslovni analitičari često žele dobiti cjelovitu sliku poslovanja, kako bi mogli uočiti opće tendencije na temelju prikupljenih podataka i kako bi mogli vidjeti tendencije prema bilo kojem broju varijabli. Podrška poslovnom odlučivanju je postupak izdvajanja podataka iz OLAP baze podataka i analiziranja tih podataka kako bi se dobile informacije koje ćete moći koristiti u donošenju kvalitetnih poslovnih odluka i poduzimanju akcija. Na primjer, OLAP i podrška u poslovnom odlučivanju vam mogu pomoći u dobivanju odgovora na sljedeće vrste pitanja vezanih uz poslovne podatke:

  • Na koji način se ukupna prodaja svih proizvoda za 2007. godinu može usporediti s ukupnom prodajom iz 2006.?

  • Na koji način se profitabilnost tekućeg razdoblja može usporediti s istim razdobljima tijekom proteklih pet godina?

  • Koju količinu novaca su kupci u dobi iznad 35 godina potrošili protekle godine i na koji način se to ponašanje promijenilo tijekom vremena?

  • Koliko proizvoda je prodano u dva određena područja/regije ovog mjeseca u odnosu na isti mjesec protekle godine?

  • Za svaku dobnu skupinu kupaca, kakva je analiza profitabilnosti (postotak marže i ukupno) po kategorijama proizvoda?

  • Pronalažene najuspješnijih i najmanje uspješnih prodavača, distributera, dobavljača, klijenata, partnera ili kupaca.

Vrh stranice

Što je mrežna analitička obrada (OLAP)?

Baze podataka mrežne analitičke obrade (OLAP) obuhvaćaju upite vezane uz podršku poslovnom odlučivanju. OLAP je tehnologija baze podataka optimizirana za postavljanje upita i izvještavanje, umjesto za transakcije obrade. Izvorni podaci za OLAP su baze podataka Mrežne transakcijske obrade (OLTP) koje su obično spremljene u spremišta podataka. OLAP podaci se izvode iz ranijih podataka i sakupljaju se u strukture koje omogućavaju sofisticirane analize. OLAP podaci se također organiziraju hijerarhijski i spremaju u kocke umjesto u tablice. To je sofisticirana tehnologija koja koristi višedimenzionalne strukture za omogućavanje brzog pristupa podacima za analizu. Takva organizacija omogućuje jednostavno prikazivanje sažetaka visokih razina za izvješća zaokretnih tablica ili zaokretnih grafikona, poput ukupne prodaje za cijelo područje ili regiju te prikaz detalja za mjesta gdje je prodaja osobito dobra ili loša.

OLAP baze podataka dizajnirane su za ubrzavanje dohvaćanja podataka. Budući da OLAP poslužitelj, a ne program Microsoft Office Excel, računa zbirne vrijednosti, prilikom izrade ili promjene izvješća programu Excel se šalje manje podataka. Na taj se način omogućuje rad s većom količinom izvorišnih podataka nego što bi se moglo kad bi podaci bili organizirani u tradicionalnoj bazi podataka, u kojoj Excel mora dohvatiti sve pojedinačne zapise i zatim računati zbirne vrijednosti.

OLAP baze podataka sadrže dvije osnovne vrste podataka: mjere, koje su brojčani podaci, količine i prosjeci koji se koriste za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i dimenzije, koje su kategorije koje se koriste za organiziranje tih mjera. OLAP baze podataka pomažu u organiziranju podataka u mnogo razina detalja, korištenjem istih poznatih kategorija za analizu podataka.

U sljedećim odjeljcima opisuju svaku komponentu detaljno:

Kocka     Struktura podataka u kojoj se skupljaju mjere po razinama i hijerarhijama svake dimenzije koju želite analizirati. Kocke obuhvaćaju nekoliko dimenzija, poput vremena, zemljopisnog područja i linije proizvoda, sa sumiranim podacima, poput brojčanih pokazatelja prodaje ili zaliha. Kocke nisu "kocke" u doslovnom matematičkom smislu jer ne moraju nužno imati stranice iste veličine. Međutim, one su prikladna metafora za složeni koncept.

Mjera     Skup vrijednosti u kocki koje se temelje na stupcima u tablici podataka kocke, i obično su brojčane vrijednosti. Mjere su središnje vrijednosti u kocki koje se unaprijed obrađuju, skupljaju i analiziraju. Uobičajeni primjeri obuhvaćaju prodaju, dobit, prihod i troškove.

Člana     Stavka u hijerarhiji koja predstavlja jednu ili više pojavljivanja podataka. Član može biti jedinstvene ili pronađen. Ako, na primjer, 2007 i 2008 predstavljaju jedinstveni članova na razini godine vremensku dimenziju dok siječanj predstavlja pronađen članova na razini mjesec jer se može postojati više od jedne siječanj u vremensku dimenziju ako sadrži podatke za više od jedne godine.

Izračunati član     Član dimenzije čija se vrijednost izračunava za vrijeme izvođenja korištenjem izraza. Vrijednosti izračunatog člana se izvesti iz vrijednosti ostalih članova. Na primjer, izračunati član Dobit može se odrediti oduzimanjem vrijednosti člana Trošak od vrijednosti člana Prodaja.

Dimenzija     Skup jedne ili više organiziranih hijerarhija razina u kocki koje korisnik razumije i koristi kao bazu podataka za analizu podataka. Na primjer, zemljopisna dimenzija može uključivati razine za državu/regiju, državu/pokrajinu i grad. Ili, vremenska dimenzija može uključivati hijerarhiju s razinama za godinu, kvartal, mjesec i dan. U izvješću zaokretne tablice ili izvješću zaokretnog grafikona svaka hijerarhija postaje skup polja koji možete proširivati i sažimati za otkrivanje viših ili nižih razina.

Hijerarhija     Logička struktura stabla koja organizira članove dimenzije tako da svaki član ima jednog nadređenog člana i nula ili više podređenih članova. Podređeni član je član u idućoj nižoj razini hijerarhije koji je izravno povezan s trenutnim članom. Na primjer, u vremenskoj hijerarhiji koja sadrži razine Kvartal, Mjesec i Dan, siječanj je podređeni član Kvartala 1. Nadređeni član je član u idućoj višoj razini hijerarhije koji je izravno povezan s trenutnim članom. Nadređena vrijednost je obično konsolidacija vrijednosti svih podređenih vrijednosti. Na primjer, u vremenskoj hijerarhiji koja sadrži razine Kvartal, Mjesec i Dan, Kvartal 1 je nadređeni član siječnju.

Razina     Podaci se unutar hijerarhije mogu organizirati u niže ili više razine detalja, poput razina godine, kvartala, mjeseca i dana u vremenskoj hijerarhiji.

Vrh stranice

OLAP značajke u programu Excel

Dohvaćanje OLAP podacima     Možete se povezati s izvorima podataka OLAP kao što radite s drugim vanjskim izvorima podataka. Možete raditi s bazama podataka koje su stvorene pomoću Microsoft SQL Server OLAP Services verzije 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services verzije 2000 i Microsoft SQL Server Analysis Services verzije 2005, proizvoda Microsoft OLAP poslužitelja. Excel može raditi i s OLAP proizvodima drugih proizvođača koji su kompatibilni s OLE DB za OLAP.

OLAP podacima možete prikazati samo u obliku izvješća zaokretne tablice ili izvješća zaokretnog grafikona ili u funkcije radnog lista pretvoriti iz izvješća zaokretne tablice, ali ne kao vanjski raspon podataka. Uštedjet ćete izvješćima OLAP zaokretne tablice i zaokretnog grafikona u predlošcima izvješća, a možete stvoriti Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc) za povezivanje s OLAP baze podataka za OLAP upite. Kada otvorite ODC datoteku, Excel će prikazati Prazno izvješće zaokretne tablice koja je spreman za pripremu.

Stvaranje datoteka kocki za izvanmrežno korištenje     Možete stvoriti izvanmrežnu datoteku kocke (.cub) s podskupom podataka iz baze podataka OLAP poslužitelja. Datoteke izvanmrežne kocke možete koristiti za rad s OLAP podacima kad niste spojeni na mrežu. Kocka omogućuje rad s većim količinama podataka u izvješću zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona nego inače te ubrzava dohvaćanje podataka. Datoteke kocke možete stvoriti samo koristite li davatelj OLAP usluge, poput programa Microsoft SQL Analysis Service Server verzije 2005, koji podržava tu značajku.

Akcije poslužitelja     Akcija poslužitelja je neobavezna, ali korisna značajka koju administrator OLAP kocki možete definirati na poslužitelju koji koristi člana kocke ili mjeru kao parametar u upitu za dobivanje detalja u kocki ili za pokretanje druge aplikacije, kao što je preglednik. Excel podržava URL, izvješća, skup redaka, Brazdanje i Proširi na Detalji o poslužitelju Akcije, ali ne podržava zakonom zaštićeno, izjava i skup podataka.

Ključni pokazatelji uspješnosti     KPI je posebna izračunata mjera koja je definirana na poslužitelju na kojem se omogućuje praćenje "ključnih pokazatelja uspješnosti" uključujući stanje (trenutnu vrijednost zadovoljava određene number?) i trend (što je vrijednost putem time?). Kada ih se prikazuje poslužitelj možete slati povezane ikone koje su slične u novi skupu ikona programa Excel da biste naznačili iznad ili ispod razine status (kao što su ikone Zaustavi) ili je li vrijednost je popularne prema gore ili dolje (kao što su ikone strelice smjera).

Oblikovanje poslužitelja     Administratori kocke mogu stvoriti mjere i izračunate članove s oblikovanjem, oblikovanje fonta i pravila uvjetnog oblikovanja, koji mogu služiti kao pravilo korporacije standardne boje. Ako, na primjer, oblikovanje poslužitelja za dobit može biti oblik broja valute, u ćeliji zelene boje ako je vrijednost veća od ili jednaka 30.000 ili crvene boje ako je vrijednost manja od 30.000 i stil fonta podebljano ako je vrijednost manja od 30.000 i uobičajena ako je veća od ili jednaka 30.000. Dodatne informacije potražite u članku dizajniranje rasporeda i oblika izvješća zaokretne tablice.

Jezik prikaza paketa Office     Administrator kocke može definirati prijevode za podatke i pogreške na poslužitelju za korisnike koji žele vidjeti informacije iz izvješća zaokretne tablice na nekom drugom jeziku. Ova značajka je definirana kao svojstvo povezivanja datoteka i postavka države/regije korisnikovog računala mora odgovarati jeziku prikaza.

Vrh stranice

Komponente softvera potrebne za pristup OLAP izvorima podataka

Mogući OLAP poslužitelja     Da biste postavili OLAP izvore podataka za Excel, potreban vam je jedan od sljedećih davatelja OLAP:

  • Microsoft OLAP davatelj     Program Excel sadrži upravljački program za izvor podataka i klijentski softver potreban za pristup bazama podataka stvorenim pomoću programa Microsoft SQL Server OLAP Services verzije 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services verzije 2000 (8.0) i Microsoft SQL Server Analysis Services verzije 2005 (9.0).

  • Ostali OLAP davatelji     Za ostale OLAP proizvode trebate instalirati dodatne upravljačke programe i klijentski softver. Za korištenje značajki programa Excel za rad s OLAP podacima, ti ostali proizvodi moraju biti sukladni standardu OLE-DB za OLAP i biti kompatibilni s operacijskim sustavom Microsoft Office. Za informacije o instaliranju i korištenju ostalih OLAP davatelja obratite se administratoru sustava ili prodavaču OLAP proizvoda.

Baze podataka i datoteke kocke poslužitelja     OLAP klijentski softver za program Excel podržava veze s dvije vrste OLAP baza podataka. Ako je baza podataka OLAP poslužitelja dostupna na mreži, možete izravno s nje dohvatiti izvorišne podatke. Imate li datoteka izvanmrežne kocke koja sadrži OLAP podatke ili datoteku definicija kocke, možete se povezati s tom datotekom i i dohvatiti izvorišne podatke iz nje.

Izvori podataka     Izvor podataka omogućuje pristup svim podacima u OLAP bazi podataka ili datoteci izvanmrežne kocke. Nakon stvaranja OLAP izvora podataka, na njemu možete temeljiti izvješća i vratiti OLAP podatke u program Excel u obliku izvješća zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona ili u funkciji radnog lista pretvorenog iz izvješća zaokretne tablice.

Microsoft Query     Koristite upit za dohvaćanje podataka iz vanjske baze podataka kao što je Microsoft SQL ili Microsoft Access. Ne morate koristiti upit za dohvaćanje podataka iz OLAP zaokretne tablice koja je povezana s datotekom kocke. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje programa Microsoft Query za dohvaćanje vanjskih podataka.

Vrh stranice

Razlike u značajkama između OLAP i ostalih izvora podataka

Radite li s izvješćima zaokretne tablice i zaokretnog grafikona i iz OLAP izvorišni podaci i iz ostalih vrsta izvora podataka, uočit ćete neke razlike u značajkama.

Dohvaćanje podataka     OLAP poslužitelj vraća nove podatke u Excel prilikom svake promijenite izgled izvješća. S drugim vrstama vanjskog izvora podataka odjednom upit za sve izvorišne podatke ili možete postaviti mogućnosti dohvaćanja samo kada se prikažu stavke polja filtra izvješća. Imate nekoliko mogućnosti osvježavanja izvješća.

U izvješćima koja se temelje na OLAP izvorišnim podacima postavke polja filtra izvješća neće biti dostupne, kao ni upit u pozadini ili postavka optimizacije memorije.

Napomena: Postavka optimizacije memorije nije ni dostupna za OLEDB izvore podataka i izvješćima zaokretne tablice koja se temelji na raspon ćelija.

Vrsta polja    Izvorišni podaci OLAP, dimenzija polja može se koristiti samo kao retka (nizova), stupac (kategorija) ili polja stranice. Polja mjere se mogu koristiti samo kao polja vrijednosti. Za ostale vrste izvorišnih podataka sva polja može se koristiti u bilo kojem dijelu izvješća.

Pristup detaljnim podacima     U OLAP izvorišnim podacima poslužitelj određuje koje razine detalja su dostupne i izračunava zbirne vrijednosti pa zapisi detalja koji čine zbirne vrijednosti možda neće biti dostupni. Međutim, poslužitelj može omogućiti polja svojstava koja možete prikazati. Ostale vrste izvorišnih podataka nemaju polja svojstava, ali možete prikazati detalje u podlozi za vrijednosti podatkovnih polja i za stavke, a stavke možete prikazati i bez podataka.

Polja filtra OLAP izvješća možda neće imati stavku Sve, a naredba Prikaži stranice filtra izvješća nije dostupna.

Početni redoslijed sortiranja     U OLAP izvorišnim podacima stavke se najprije pojavljuju redoslijedom u kojem će ih OLAP poslužitelj vratiti. Nakon toga ih možete sortirati ili ručno preurediti. Kod ostalih vrsta podataka, stavke u novom izvješću će se sortirati uzlaznim redoslijedom prema nazivima stavki.

Izračuni     OLAP poslužitelji daju zbirne vrijednosti izravno za izvješće, pa ne možete promijeniti funkcije zbrajanja za polja vrijednosti. Za ostale vrste izvorišnih podataka možete promijeniti funkciju sažetka za polje vrijednosti i koristiti više funkcija sažetka za isto polje vrijednosti. Ne možete stvoriti izračunata polja ili izračunate stavke u izvješćima s OLAP izvorišnim podacima.

Podzbrojevi     U izvješćima s OLAP izvorišnim podacima ne možete promijeniti funkciju sažetka za podzbrojeve. Kod ostalih vrsta izvorišnih podataka možete promijeniti funkciju sažetka podzbroja te prikazati ili sakriti podzbrojeve za sva polja redaka ili stupaca.

U OLAP izvorišnim podacima možete uključiti ili isključiti skrivene stavke kad se računaju podzbrojevi i ukupni zbrojevi. Kod ostalih vrsta izvorišnih podataka u podzbrojeve se mogu uključiti skrivena polja filtra izvješća, ali skrivene stavke u drugim poljima će po zadanome biti isključene.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×