Predviđanje vrijednosti u nizu

Ako morate procijeniti troškove za sljedeću godinu ili projicirati očekivane rezultate niza u znanstvenom istraživanju, Microsoft Office Excel možete koristiti da biste automatski generirali buduće vrijednosti koje se temelje na postojećim podacima ili da biste automatski generirali procijenjene vrijednosti koje se temelje na linearnom trendu ili izračunima trenda rasta.

Možete unijeti niz vrijednosti koji odgovara jednostavnom linearnom trendu ili trendu eksponencijalnog rasta pomoću držač ispune ili naredbe Niz. Da biste proširili kompleksne i nelinearne podatke, možete koristiti funkcije radnog lista ili alat regresijska analiza u dodatku Analysis ToolPak.

U linearnom skupu, vrijednost koraka ili razlika između prve i sljedeće vrijednosti u skupu se dodaje početnoj vrijednosti, a zatim svakoj sljedećoj vrijednosti.

Početni odabir

Prošireni linearni niz

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Da biste nastavili niz za linearni trend s najmanjim odstupanjem, učinite sljedeće:

  1. Odaberite barem dvije ćelije koje sadrže početne podatke trenda.

    Ako želite povećati točnost niza trenda, odaberite dodatne početne vrijednosti.

  2. Povucite ručicu za ispunu u smjeru u kojem želite ispuniti ćelije rastućim ili padajućim vrijednostima.

    Primjerice, ako su odabrane početne vrijednosti u ćelijama C1:E1 3, 5 i 8, vucite udesno kako biste ih popunili povećanim vrijednostima trenda ili vucite ulijevo za popunu smanjenim vrijednostima.

Savjet: Za ručni nadzor načina stvaranja skupa ili za korištenje tipkovnice za popunjavanje skupa kliknite naredbu Nizovi (kartica Početna stranica, grupa Uređivanje, gumb Ispuna).

U nizu rasta, početna vrijednost se množi s vrijednošću koraka za dobivanje sljedeće vrijednosti u nizu. Nastali umnožak i svaki sljedeći umnožak množe se s vrijednošću koraka.

Početni odabir

Prošireni niz rasta

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Da biste nastavili niz za trend rasta, učinite sljedeće:

  1. Odaberite barem dvije ćelije koje sadrže početne podatke trenda.

    Ako želite povećati točnost niza trenda, odaberite dodatne početne vrijednosti.

  2. Držite pritisnutu desnu tipku miša, vucite držač ispune u smjeru u kojem želite popuniti ćelije rastućim ili padajućim vrijednostima, otpustite tipku miša, a zatim kliknite Trend rasta na izbornik prečac.

Primjerice, ako su odabrane početne vrijednosti u ćelijama C1:E1 3, 5 i 8, vucite udesno kako biste ih popunili povećanim vrijednostima trenda ili vucite ulijevo za popunu smanjenim vrijednostima.

Savjet: Za ručni nadzor načina stvaranja skupa ili za korištenje tipkovnice za popunjavanje skupa kliknite naredbu Nizovi (kartica Početna stranica, grupa Uređivanje, gumb Ispuna).

Kliknete li naredbu Nizovi, možete ručno nadzirati način stvaranja linearnog trenda ili trenda rasta, nakon čega koristite tipkovnicu za ispunjavanje vrijednosti.

  • U linearnom nizu početne vrijednosti primjenjuju se na algoritam najmanjih kvadrata (y=mx+b) radi generiranja niza.

  • U nizu rasta početne vrijednosti primjenjuju se na algoritam eksponencijalne krivulje (y=b*m^x) radi generiranja niza.

U oba slučaja zanemaruje se veličina koraka. Stvoreni niz jednak je vrijednostima koje vraća funkcija TREND ili GROWTH.

Da biste ručno unijeli vrijednosti, učinite sljedeće:

  1. Označite ćeliju gdje želite započeti niz. Ćelija mora sadržavati prvu vrijednost u nizu.

    Kad kliknete naredbu Nizovi, niz rezultata će zamijeniti izvorno odabrane vrijednosti. Želite li sačuvali izvorne vrijednosti, kopirajte ih u drugi redak ili stupac, a zatim stvorite niz odabirom kopiranih vrijednosti.

  2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Ispuni, a zatim Niz.

  3. Učinite nešto od sljedećeg:

    • Da biste nastavili niz prema dolje, kliknite Stupci.

    • Da biste nastavili niz poprijeko, kliknite Reci.

  4. U okvir Vrijednost koraka unesite vrijednost za koju želite povećati niz.

Vrsta niza

Rezultat veličine koraka

Linearno

Veličina koraka dodaje se prvoj početnoj vrijednosti, a zatim se zbraja sa svakom sljedećom vrijednosti.

Rast

Prva početna vrijednost se množi s vrijednošću koraka. Nastali umnožak i svaki sljedeći umnožak se zatim množi s vrijednošću koraka.

  1. U odjeljku Vrsta kliknite Linearno ili Rast.

  2. U okvir Završna vrijednost unesite završnu vrijednost niza.

Napomena: Postoji li više početnih vrijednosti u nizu i želite da Excel izračuna trend, odaberite potvrdni okvir Trend.

Imate li postojeće podatke za koje želite prikazati trend, možete stvoriti crta trenda u grafikonu. Na primjer, prikazuje li grafikon u programu Excel podatke o prodaji u prvih nekoliko mjeseci u godini, u grafikon možete dodati crtu trenda koji prikazuje općeniti trend prodaje (rastući, padajući ili ravni) ili onaj koji prikazuje planirani trend za mjesece koji slijede.

U ovom je postupku pretpostavljeno da sve već stvorili grafikon koji je utemeljen na postojećim podacima. Ako to niste učinili, pogledajte temu Stvaranje grafikona.

  1. Kliknite grafikon.

  2. Kliknite niz podataka u koji želite dodati crta trenda ili pokretni prosjek.

  3. Na kartici Izgled, u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim kliknite željenu vrstu regresijske crte trenda ili pomičnog prosjeka.

  4. Da biste postavili mogućnosti i oblik regresijske crte trenda ili pokretnog prosjeka, desnom tipkom miša kliknite crtu trenda, a zatim kliknite Oblikovanje crte trenda na izborniku prečaca.

  5. Odaberite željene mogućnosti crte trenda, crte i efekte.

    • Ako odaberete Polinomsko u okvir Redoslijed unesite najveću snagu za nezavisnu varijablu.

    • Ako odaberete Pomični prosjek u okvir Razdoblje unesite broj razdoblja koji će se koristiti za izračunavanje pomičnog prosjeka.

Napomene: 

  • Okvir Temelji na nizu popisuje sve nizove podataka na grafikonu koji podržavaju crte trenda. Za dodavanje crta trenda za neki drugi niz kliknite naziv u okviru, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Ako pomični prosjek dodajete u xy (raspršeni) grafikon, pomični prosjek se temelji na redoslijedu x vrijednosti iscrtanih u grafikonu. Za željeni učinak prije dodavanja pomičnog prosjeka možda ćete morati sortirati x vrijednosti.

Funkcija FORECAST    Funkcija FORECAST izračunava, odnosno predviđa, buduću vrijednost pomoću postojećih vrijednosti. Predviđena vrijednost jest vrijednost y za zadanu vrijednost x. Poznate vrijednosti postojeće su vrijednosti x i y, a nova se vrijednost predviđa pomoću linearne regresije. Tu funkciju možete koristiti za predviđanje buduće prodaje, potreba za zalihama i trendova potražnje.

Funkcija TREND ili GROWTH    Funkcije TREND i GROWTH mogu ekstrapolirati buduće vrijednosti y koje proširuju pravac ili eksponencijalnu krivulju koja najbolje opisuje postojeće podatke. Mogu i vratiti samo vrijednosti y koje se temelje na postojećim vrijednostima x za pravac ili krivulju s najmanjim odstupanjem. Da biste iscrtali pravac ili krivulju koji opisuju postojeće podatke, koristite postojeće vrijednosti x i y koje vraćaju funkcije TREND i GROWTH.

Funkcija LINEST ili LOGEST    Funkciju LINEST ili LOGEST možete koristiti da biste izračunali pravac ili eksponencijalnu krivulju iz postojećih podataka. Funkcije LINEST i LOGEST izračunavaju različite regresijske statistike, uključujući nagib i sjecište pravca s najmanjim odstupanjem.

Sljedeća tablica sadrži veze na dodatne informacije o tim funkcijama radnog lista.

Funkcija

Opis

FORECAST

Predviđa vrijednosti.

TREND

Predviđa vrijednosti koje odgovaraju linearnoj crti trenda.

GROWTH

Predviđa vrijednosti koje odgovaraju eksponencijalnoj krivulji.

LINEST

Računa pravac iz postojećih podataka.

LOGEST

Računa eksponencijalnu krivulju iz postojećih podataka.

Kada morate izvesti složeniju regresijsku analizu,  uključujući izračunavanje i crtanje ostataka , koristite alat za regresijsku analizu u dodatku Analysis ToolPak. Dodatne informacije potražite u odjeljku Učitavanje dodatka Analysis ToolPak.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×