Praktični vodič: stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View

Sažetak:    U ovom ćete vodiču naučiti kako stvoriti interaktivna izvješća značajke Power View: multiplicirajte grafikone, interaktivne izvještaje i raspršene grafikone i mjehuričasti grafikoni s vizualizacijama koje se temelje na vremenu.

Imajte na tome da i kada objavljujete ta izvješća i učinite ih dostupnima u sustavu SharePoint, te su vizualizacije jednako interaktivne kao i u ovom vodiču za sve osobe koje ih pregledavaju.

Ovaj se praktični vodič sastoji od sljedećih odjeljaka:

Stvaranje višekratnih grafikona

Stvaranje interaktivnih izvješća pomoću kartica i pločica

Stvaranje raspršenih grafikona i mjehuričastih grafikona s vizualizacijama koje se temelje na vremenu

Kontrolna točka i test

Na kraju ovog praktičnog vodiča nalazi se test kojim možete provjeriti što ste naučili. Možete vidjeti i popis videozapisa koji prikazuju mnoge koncepte i mogućnosti značajke Power View u akciji.

Ovaj praktični vodič koristi podatke koji opisuju olimpijske medalje, zemlje domaćine i različite olimpijske sportske događaje. Ova serija sadrži sljedeće praktične vodiče:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i stvaranje podatkovnog modela

 2. Proširivanje odnosa podatkovnog modela pomoću programa Excel 2013, dodatka Power Pivot i jezika DAX

 3. Stvaranje izvješća značajke Power View utemeljenih na karti

 4. Uključivanje internetskih podataka i postavljanje zadanih vrijednosti izvješća značajke Power View

 5. Stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View

Predlažemo da ih pregledate po redu.

Ti praktični vodiči koriste Excel 2013 s omogućenim dodatkom Power Pivot. Dodatne informacije o programu Excel 2013 potražite u članku Vodič za brzi početak rada s programom Excel 2013. Upute o omogućivanju dodatka Power Pivot potražite u odjeljku Dodatak Power Pivot.

Stvaranje višekratnih grafikona

U ovom ćete odjeljku nastaviti stvarati interaktivne vizualizacije pomoću značajke Power View. U ovom se odjeljku opisuje stvaranje nekoliko različitih vrsta višekratnih grafikona. Multiples se ponekad nazivaju i dijagrami Trellis.

Stvaranje interaktivnih okomitih višekratnih grafikona

Da biste stvorili višestruke grafikone, počnite s drugim grafikonom, kao što je tortni grafikon ili linijski grafikon.

 1. U programu Excel odaberite radni list trake i stupaca . Stvorite novo izvješće programa Power View tako da na vrpci kliknete POWER VIEW > Umetni > Power View. Stvorili ste prazan list izvješća značajke Power View. Preimenujte višekratnoizvješće tako da desnom tipkom miša kliknete karticu uz donji gumb i odaberete Preimenuj na izborniku koji se pojavi. Možete i dvaput kliknuti karticu da biste je preimenovali.

 2. Proširite tablicu odličja u poljima dodatka Power View pa odaberite spol, a zatim polja događaja. U području polja odaberite gumb sa strelicom uz događaj, a zatim odaberite Count (nije prazno). Tablica koju će stvoriti značajka Power View izgleda kao na sljedećem zaslonu.

  vizualizacija tablice u značajci Power View

 3. Na vrpci odaberite dizajn > promjena vizualizacije > drugog grafikona > tortnog grafikona. Sada će izvješće izgledati kao na sljedećem zaslonu.

  Tortni grafikon značajke Power View
   

 4. Vi odlučujete da bi bilo zanimljivo vidjeti broj događaja prema spolu tijekom vremena. Jedan od načina prikaza te informacije jest korištenje multiplesa. Iz tablice medalja , odvucite godinu na OKOMITE multiples polje. Da biste vidjeli više višestrukih oblika, uklonite legendu iz izvješća odabirom > legende > none na vrpci.

 5. Promijenite tlocrt tako da višestruki grafikoni rešetka prikazuje šest grafikona širokog za šest grafikona. Ako je grafikon odabran, odaberite tlocrt > visina rešetke > 6 , a zatim tlocrt > širinu rešetke > 6. Zaslon sada izgleda kao sljedeći zaslon.

  Višestruki tortni grafikon u značajci Power View

 6. Višestruki grafikoni vrsta grafikona je i interaktivni. Postavite pokazivač miša na bilo koji tortni grafikon i prikazat će se informacije o tom isječku. Kliknite bilo koji kriška kolača u rešetki, a taj je odabir istaknut za svaki grafikon u većem broju. Na zaslonu ispod žutog kriška (žene) za 1952 odabrano je i sve ostale žute kriške istaknute. Kada je dostupno više grafikona nego što se Power View može prikazivati na jednom zaslonu, na desnom rubu vizualizacije prikazuje se okomiti klizač.

  interakcija s višestrukim grafikonima značajke Power View

Stvaranje interaktivnih vodoravnih višekratnih grafikona

Vodoravni grafikoni ponašaju se slično okomitim višestrukim grafikonima.

 1. Želite promijeniti okomiti višekratni grafikon u vodoravne vertikale. Da biste to učinili, polje godina odvucite iz OKOMITOG polja za UMNOŽITI u vodoravni višekratno područje, kao što je prikazano na sljedećem zaslonu.


  promjena vizualizacije značajke Power View putem okna Polja značajke Power View

 2. Prikaz izvješća značajke Power View mijenja se u vodoravni višekratni grafikon. Primjetite klizač na dnu vizualizacije, koji se prikazuje na sljedećem zaslonu.

  vodoravni višestruki grafikoni u značajci Power View

Stvaranje množi Liničke grafikone

Stvaranje linijski grafikoni kao i višestruki grafikoni je jednostavno. U sljedećim se koracima prikazuje kako stvoriti više linijska grafikona na temelju broja medalja za svaku godinu.

 1. Stvorite novi list značajke Power View i preimenujte ga u višekratnu vezu. U poljima dodatka Power Viewodaberite broj odličja i godinu iz tablice medalje . Promijenite vizualizaciju u linijski grafikon tako da odaberete dizajn > drugi grafikon > redak. Sada odvucite godinu na područje osi. Grafikon izgleda kao sljedeći zaslon.
  Linijski grafikon značajke Power View

 2. Fokusirajmo se na zimske medalje. U oknu filtri odaberite grafikon, a zatim povlačenje sezone iz tablice odličja u okno filtri. Odaberite zimu, kao što je prikazano na sljedećem zaslonu.

  filtriranje grafikona u značajci Power View

 3. Da biste stvorili multicrtne linijski grafikoni, odvucite NOC_CountryRegion iz tablice medalje u okomitu višestruki grafikoni područje. Izvješće sada izgleda kao sljedeći zaslon.
  linijski višestruki grafikoni u značajci Power View

 4. Možete odabrati slaganje više grafikona na temelju različitih polja, a uzlazno ili silazno, klikom na odabire u gornjem desnom kutu vizualizacije.

Stvaranje interaktivnih izvješća pomoću kartica i pločica

Pločice i kartice pretvaraju tablice u niz snimki koje vizualiziraju podatke, koji su postavljeni u obliku kartice, kao i indeksni kartice. U sljedećim koracima koristite kartice da biste vizualizirali broj medalja koje se dodjeljuju u raznim sportovima, a zatim preciziranje te vizualizacije pomoću prikaza rezultata na temelju izdanja.

Stvaranje vizualizacija kartica

 1. Stvorite novo izvješće značajke Power View i preimenujte ga na kartice. U poljima dodatka Power Viewiz tablice discipline odaberite disciplina. U tablici medalje odaberite poseban broj izdanja, broj odličja i NOC_CountryRegion. U području polja u poljima značajke Power Viewkliknite strelicu pokraj mogućnosti NOC_CountryRegion, a zatim odaberite brojanje (razlikuje se).

 2. Na vrpci odaberite dizajn > promjena vizualizacije > tablice > karticu. Tablica izgleda kao sljedeći zaslon.
  vizualizacija kartica u značajci Power View

 3. Uz odabranu vizualizaciju kartice odaberite učiteše iz tablice ucenicom . Možda ćete dobiti sigurnosno upozorenje koje će vas zatražiti da kliknete gumb da biste omogućili sadržaj da bi se slike prikazale, kao što je prikazano na sljedećem zaslonu.

  Upozorenje o vezama s vanjskim podacima u programu Excel

 4. U području polja rasporedite polja sljedećim redoslijedom: učičanje, disciplina, broj odličja, broj NOC_CountryRegion i zadnji broj, koji se razlikuje od izdanja. Vaše kartice sada izgledaju slično sljedećem zaslonu.
  Vizualizacija kartica uz drugačije poredana polja
   

Korištenje pločica s vizualizacijama kartice

 1. Pregled ovih kartica na temelju godine u kojoj su nagrađeni medalje je jednostavno. U poljima dodatka Power Viewiz tablice medalje odvucite polje godina u područje crijep po području. Vizualizacija sada izgleda kao sljedeći zaslon.
  korištenje značajke POPLOČAJ PREMA u značajci Power View

 2. Sada su karte popločane godišnje, no događa se i nešto drugo. Polje CRIJEP po postalo je kontejner, koji u ovom trenutku sadrži samo karte koje ste stvorili u prethodnim koracima. Ipak, možemo dodati u taj kontejner i vidjeti kako korištenje pločice može stvarati interaktivne izvještaje koji koordiniraju prikaz podataka.

 3. Kliknite područje uz vizualizaciju kartica, ali i dalje unutar pločice po spremniku. Okno polja dodatka Power View mijenja se da bi odražavalo da ste i dalje na pločici po spremniku, ali niste u vizualizaciji kartica. Na sljedećem se zaslonu prikazuje kako se to prikazuje u oknu polja dodatka Power View.
  spremnik POPLOČAJ PREMA u izvješću značajke Power View

 4. U poljima dodatka Power Viewodaberite sve da bi vam se prikazale sve dostupne tablice. Iz tablice domaćini odaberite grad, sezona, NOC_CountryRegion i FlagURL. Zatim na vrpci odaberite dizajn > promjena vizualizacije > tablice > karticu. Želite da tablica koju ste upravo stvorili ispunjava više dostupnog prostora za izvješće, pa odlučite promijeniti vrstu vizualizacije kartice. Odaberite mogućnosti dizajna > > stil kartice > oblaču. To je već bolje. Izvješće sada izgleda kao sljedeći zaslon.
  dodavanje još jedne vizualizacije spremniku POPLOČAJ PREMA u značajci Power View

 5. Primjetite kako, kada odaberete neku drugu godinu iz pločica uz vrh pločice po posudu, kartica oblačice koju ste upravo stvorili sinkronizira se i s odabirom. To je zato što se obje vizualizacije kartica nalaze unutar pločice pomoću kontejnera koji ste stvorili. Kada klizač pomicate prema odabiru, a zatim odaberite 2002, na primjer, izvješće izgleda kao sljedeći zaslon.

  interakcija s odjeljkom PLOČICE u značajci Power View

 6. Možete promijeniti i način na koji su dostupne informacije o pločicama značajke Power View. Na vrpci odaberite dizajn > pločice > pločica vrsta pločice > toka. Promjena vizualizacija pločica i Power View pomiču pločice na dno spremnika pločica, kao što je prikazano na sljedećem zaslonu.
  korištenje značajke TIJEK PLOČICA u značajci Power View

Kao što je prethodno spomenuto, kada objavljujete ta izvješća i učinite ih dostupnima u sustavu SharePoint, te su vizualizacije jednako interaktivne za sve osobe koje ih pregledavaju.

Stvaranje raspršenih grafikona i mjehuričastih grafikona s vizualizacijama koje se temelje na vremenu

Možete stvoriti i interaktivne grafikone koji prikazuju promjene tijekom vremena. U ovom odjeljku stvarate raspršene grafikone i mjehuričaste grafikone i Vizualizirajte podatke o Olimpijadi na način koji će svima prikazati izvješća programa Power View radi interakcije s njima na zanimljive i nevjerojatne načine.

Stvaranje raspršenog grafikona i mjehuričastog grafikona

 1. Stvorite novo izvješće programa Power View tako da na vrpci kliknete POWER VIEW > Umetni > Power View. Preimenujte mjehurićeizvješća. U tablici medalje odaberite broj ODLIČJA i noć DržavaRegija. U području polja kliknite strelicu pokraj NOC_CountryRegion, a zatim odaberite brojanje (razlikuje se) da biste omogućili broj kodova država ili regija, a ne sami kodovi. Zatim iz tablice događaji odaberite sport.

 2. Odaberite dizajn > promjena vizualizacije > drugog grafikona > raspršeni da biste vizualizaciju promijenili u raspršeni grafikon. Vaše izvješće izgleda kao ono na sljedećem zaslonu.

  Raspršeni grafikon u značajci Power View

 3. Sljedeći događaj povlačenja iz tablice događaji u područje veličine polja dodatka Power View. Izvješće postaje mnogo zanimljivije, a sada izgleda kao sljedeći zaslon.

  korištenje područja VELIČINA u mjehuričastom grafikonu značajke Power View

 4. Raspršeni grafikon sada je mjehuričasti grafikon, a veličina mjehurića temelji se na broju odličja koje se dodjeljuju u svakom sportu.

 5. I mjehuričasti grafikon je interaktivni. Kada prelazite iznad balona na veslaču, Power View prikazuje vam dodatne podatke o tom sportu, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

  prijelaz preko mjehuričastih grafikona značajke Power View radi prikaza dodatnih informacija

Stvaranje vizualizacija temeljenih na vremenu

Mnoge vizualizacije koje stvorite temelje se na događajima koji se događaju tijekom vremena. U skupu podataka Olimpijade zanimljivo je vidjeti kako se medalje dodjeljuju tijekom godina. U sljedećim se koracima prikazuje kako stvoriti vizualizacije koje reproduciraju ili animirati, na temelju podataka temeljenih na vremenu.

 1. U raspršenom grafikonu koji ste stvorili u prethodnim koracima obratite se području osi Reproduciraj u poljima dodatka Power View, kao što je prikazano na sljedećem zaslonu.

  OS ZA REPRODUKCIJU značajke Power View

 2. Iz tablice medalje odvucite godinu u područje osi za reproduciranje. Evo dolazi zabavni dio. Pri dnu vizualizacije raspršenog grafikona stvara se OS, a uz nju se prikazuje ikona Reproduciraj, kao što je prikazano na sljedećem zaslonu. Pritisnite Reproduciraj.

  gumb Reproduciraj u izvješću značajke Power View

 3. Pogledajte kako se mjehurići kreću, rastu i ugovora kao što se godina kreću uz OS za reproduciranje. Možete i istaknuti određeni mjehurić, što je u ovom slučaju poseban sport i jasno vidjeti kako će se promijeniti kao što je OS za reproduciranje napredovala. Crta slijedi svoj tečaj, vizualno isticanje i praćenje podataka o tome kako se OS pomiče prema dalje.

 4. Odaberite Akvatovi, a zatim kliknite Reproduciraj. Akvatovi su istaknuti, a vodeni žig u gornjem desnom kutu izvješća prikazuje godinu (OS za REPRODUCIRANJE) dok se OS reprodukcije pomiče unaprijed. Na kraju se u vizualizaciji prikazuje staza koja se koristi za vodene Akvatove, dok su drugi sportovi zasivljeni. Na sljedećem se zaslonu prikazuje izvješće kada se OS za reproduciranje dovrši.

  mjehuričaste vizualizacije temeljene na vremenu u značajci Power View

 5. Možete odabrati više sportova tako da držite tipku CTRL i stvarate višestruke odabire. Probajte sami. Na sljedećem je zaslonu odabrano tri sportskog: hrvanje, atletiku i Aquvatima.

  isticanje više mjehurića u izvješćima za reprodukciju značajke Power View

 6. Na kraju možete filtrirati raspršene grafikone kao i sve druge vizualizacije. Postoji mnogo boja, jer u skupu podataka postoji puno sportova. Iz tablice medalje odvucite sezonu u područje boja u poljima značajke Power View. Sada se koriste samo dvije boje, jedna za svaku sezonu (ljeti ili zimi). Na sljedećem se zaslonu prikazuje ovo, ali da biste vidjeli kako to izgleda cool, pogledajte videozapis na kraju ovog vodiča.

  korištenje rezača u izvješćima namijenjenim reprodukciji značajke Power View

Postoje razne vrste nevjerojatnih, uvjerljivih izvješća koje možete stvoriti pomoću značajke Power View. Svaka vizualizacija donosi određeni i jasni prikaz na podatke. Da biste omogućili još više uvjerljivih izvješća, možete kombinirati razne vizualizacije na jednoj stranici izvješća i učiniti da vaši podaci dođu žive.

Kontrolna točka i test

Pregled naučenog

U ovom ste vodiču naučili stvarati višestruke grafikone, linijski grafikoni, mjehuričasti grafikoni i raspršeni grafikoni. Naučili ste i kako pločati izvješće te kako stvoriti spremnik u koji se može obuhvatiti mnoga izvješća.

Ovaj vodič zaokružuje seriju na stvaranje izvješća značajke Power View.

Videozapisi iz skupa podataka Olimpijade

Ponekad je lijepo vidjeti ove zadatke u akciji. U ovom ćete odjeljku pronaći veze na videozapise stvorene pomoću skupa podataka Olimpijade. Ovi su videozapisi slični tutorijalima, ali neke radne knjige, Power Pivot slike ili listovi dodatka Power View mogu biti neznatno drugačiji.

Videozapisi dodatka Power pivot:

 • Postavljanje zadanih polja

 • Sakrivanje stupaca i tablica

 • Dodavanje opisa u stupce i tablice

 • Odnosi

 • Kriteriji sažimanja

Videozapis značajke Power View:

 • Početak rada s mogućnošću Power View u programu Excel 2013

Zahvaljujemo. Nadam se da ste uživali u ovoj seriji vodiča i da je pomoglo u razumijevanju kako stvoriti vlastite izvještaje značajke Power View. U dodatku Power View možete stvarati nevjerojatna, potop i interaktivna izvješća i zajednički ih koristiti putem portala za poslovnu inteligenciju u sustavu SharePoint.

Vodiči u ovom nizu

Sljedeći popis sadrži veze na sve vodiče u ovom nizu:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i stvaranje podatkovnog modela

 2. Proširivanje odnosa podatkovnog modela pomoću programa Excel 2013, dodatka Power Pivot i jezika DAX

 3. Stvaranje izvješća značajke Power View utemeljenih na karti

 4. Uključivanje internetskih podataka i postavljanje zadanih vrijednosti izvješća značajke Power View

 5. Stvaranje nevjerojatnih izvješća značajke Power View

TEST

Želite li provjeriti što ste od naučenoga zapamtili? Ovo je vaša prilika. U sljedećem testu istaknute su značajke, mogućnosti ili preduvjeti o kojima ste saznali više u ovom praktičnom vodiču. Odgovori se nalaze pri dnu stranice. Sretno!

1. pitanje: Što je još jedan naziv za multiples vrstu grafikona?

A: pomicanje grafikona.

B: Tuples grafikoni.

C: dijagrami Trellis.

D: grafikoni stranice

2. pitanje: Koje područje u poljima značajke Power View omogućuje stvaranje spremnika u koji možete staviti više vizualizacija?

A: područje STUPACA.

B: područje sažetka.

C: CRIJEP po području.

D: područje kontejnera.

3. pitanje: Da biste stvorili animiranu vizualizaciju na temelju polja, kao što je polje datuma, koje područje polja značajke Power View treba koristiti?

A: područje za REPRODUCIRANJE osi.

B: vodoravno VIŠEKRATNO područje.

C: ANIMACIJSKO područje.

D: ne možete stvarati vizualizacije koje su tako hladne, zar ne?

4. pitanje: Što se događa na višestrukim grafikonima ako postoji više tortnih grafikona nego što može stati na jedan zaslon?

A: Power View automatski započinje pomicanje po tortnim grafikonima.

B: Power View sadrži klizač, čime se možete kretati po drugim tortnim grafikonima.

C: Power View stvara izvješće za samo onoliko tortnih grafikona koji se mogu vidjeti na zaslonu odjednom.

D: Power View automatski stavlja sve tortne grafikone na jedan zaslon, bez obzira na to koliko je tortnih grafikona potrebno.

Odgovori na pitanja u kratkom testu

 1. Točan odgovor: C

 2. Točan odgovor: C

 3. Točan odgovor: A

 4. Točan odgovor: B

Napomene: Podaci i slike u nizu praktičnih vodiča temelje se na sljedećim podacima:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • slike zastava dobivene su ljubaznošću web-mjesta CIA Factbook (cia.gov)

 • podaci o broju stanovnika dobiveni su s web-mjesta Svjetske banke (worldbank.org)

 • piktogrami olimpijskih sportova koje su izradili Thadius856 i Parutakupiu

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×