Office
Prijava

Praktični vodič: analiza podataka pomoću zaokretnih tablica uz korištenje podatkovnog modela u programu Excel 2013

U programu Excel u manje od jednog sata možete stvoriti izvješće zaokretne tablice koje objedinjuje podatke iz više tablica. Prvi dio ovog vodiča vodi vas kroz uvoz i proučavanje podataka. U drugom ćete dijelu koristiti dodatak Power Pivot da biste suzili podatkovni model na kojem se izvješće temelji te saznati kako dodati izračune, hijerarhije i optimizacije za izvješća značajke Power View.

Započnimo uvozom podataka.

 1. Preuzmite ogledne podatke (ContosoV2) za ovaj vodič. Detalje potražite u članku Dohvaćanje oglednih podataka za vodiče za izraze za analizu podataka i podatkovne modele. Izdvojite i spremite podatkovne datoteke na neko mjesto koje je lako dostupno, primjerice u mapu Preuzimanja ili Moji dokumenti.

 2. U programu Excel otvorite praznu radnu knjigu.

 3. Kliknite Podaci > Dohvaćanje vanjskih podataka > Iz programa Access.

 4. Otvorite mapu koja sadrži ogledne podatkovne datoteke i odaberite Contoso prodaja.

 5. Kliknite Otvori. Budući da se povezujete s datotekom baze podataka koja sadrži više tablica, pojavit će se dijaloški okvir Odabir tablice da biste mogli odabrati tablice koje želite uvesti.

  Dijaloški okvir Odabir tablice

 6. Pod stavkom Odaberi tablicu potvrdite Omogući odabir većeg broja tablica.

 7. Odaberite sve tablice i kliknite U redu.

 8. Pod stavkom Uvezi podatke kliknite Izvješće zaokretne tablice pa kliknite U redu.

  Napomene: 

  • Možda toga još niste svjesni, ali upravo ste stvorili podatkovni model. Model je sloj za integraciju podataka koji se automatski stvara prilikom istodobnog uvoza više tablica ili istodobnog rada s njima u istom izvješću zaokretne tablice.

  • Model najčešće nije vidljiv u programu Excel, ali možete ga pogledati i izravno urediti pomoću dodatka Power Pivot . U programu Excel prisutnost podatkovnog modela očita je kada na popisu polja zaokretne tablice vidite zbirku tablica. Model je moguće stvoriti na nekoliko načina. Detalje potražite u članku Stvaranje podatkovnog modela u programu Excel .

Istraživanje podataka pomoću zaokretne tablice

Proučavanje podataka jednostavno je kada polja povučete u područja Vrijednosti, Stupci i Reci popisa polja zaokretne tablice.

 1. Na popisu polja pomaknite se dolje dok ne pronađete tablicu Stvarna prodaja.

 2. Kliknite IznosProdaje. Budući da je riječ o brojčanom podatku, Excel IznosProdaje automatski smješta u područje Vrijednosti.

 3. U odjeljku DimDatum povucite polje KalendarskaGodina u područje Supci.

 4. U odjeljku DimPotkategorijaProizvoda povucite polje NazivPotkategorijeProizvoda u područje Reci.

 5. U odjeljku DimProizvod povucite polje NazivRobneMarke u područje Reci tako da ga smjestite ispod potkategorije.

Zaokretna tablica sada bi trebala izgledati kao ova na zaslonu u nastavku.

Zaokretna tablica s prikazanim oglednim podacima

Uz minimalan trud sada imate osnovnu zaokretnu tablicu koja sadrži polja iz četiriju različitih tablica. Taj je zadatak bio tako jednostavan zbog postojećih odnosa između tablica. Budući da su u izvoru postojali odnosi između tablica i budući da ste sve tablice uvezli u sklopu jedne operacije, Excel je mogao ponovno stvoriti te odnose u modelu.

No što ako podaci potječu iz različitih izvora ili ako se uvezu kasnije? Nove podatke obično možete uvrstiti stvaranjem odnosa na temelju podudarnih stupaca. U sljedećem ćete koraku uvesti dodatne tablice te upoznati preduvjete i korake za stvaranje novih odnosa.

Dodavanje tablica

Da biste naučili kako postaviti odnose između tablica, morate imati dodatne nepovezane tablice s kojima ćete raditi. U ovom ćete koraku dohvatiti preostale podatke koji se koriste u ovom vodiču tako što ćete uvesti dodatnu datoteku baze podataka i zalijepiti podatke iz drugih dviju radnih knjiga.

Dodavanje kategorija proizvoda

 1. U radnoj knjizi otvorite novi list. Koristit ćete ga za pohranu dodatnih podataka.

 2. Kliknite Podaci > Dohvaćanje vanjskih podataka > Iz programa Access.

 3. Otvorite mapu koja sadrži ogledne podatkovne datoteke i odaberite Kategorije proizvoda. Kliknite Otvori.

 4. Pod stavkom Uvezi podatke odaberite Tablica, pa kliknite U redu.

Dodavanje zemljopisnih podataka

 1. Umetnite još jedan list.

 2. Među oglednim podatkovnim datotekama otvorite Zemljopis.xlsx, stavite pokazivač u ćeliju A1, pa pritisnite kombinaciju tipki Ctrl-Shift-End da biste odabrali sve podatke.

 3. Kopirajte podatke u međuspremnik.

 4. Zalijepite podatke u prazan list koji ste netom dodali.

 5. Kliknite Oblikuj kao tablicu, uz odabir bilo kojeg stila. Kada oblikujete podatke kao tablicu, imate je priliku imenovati, što će biti korisno kada ćete u sljedećem koraku definirati odnose.

 6. U odjeljku Oblikovanje u tablicu provjerite je li odabrana mogućnost Moja tablica ima zaglavlja. Kliknite U redu.

 7. Dodijelite tablici naziv Zemljopis. U grupi Alati za tablice > Dizajn u okvir Naziv tablice upišite Zemljopis.

 8. Zatvorite Zemljopis.xlsx da biste ga uklonili iz radnog prostora.

Dodavanje podataka iz spremišta

 • Ponovite prethodne korake za datoteku Trgovine.xlsx, lijepeći njen sadržaj na prazan list. Nazovite tablicu Trgovine.

Sada biste trebali imati četiri lista. List1 sadrži zaokretnu tablicu, List2 sadrži Kategorije proizvoda, List3 Zemljopis, dok List4 sadrži Trgovine. Budući da ste sada uložili nešto vremena u imenovanje svake tablice, sljedeći će korak – stvaranje odnosa – biti puno jednostavniji.

Korištenje polja iz upravo uvezenih tablica

Polja iz tablica koje ste upravo uvezli možete odmah početi koristiti. Ako Excel ne može utvrditi kako uvrstiti polje u izvješće zaokretne tablice, zatražit će se da stvorite odnos između tablica koji novu tablicu povezuje s tablicom koja je već dio modela.

 1. Pri vrhu odjeljka Polja zaokretne tablice kliknite Sve da biste pogledali popis svih dostupnih tablica.

 2. Pomaknite se do dna popisa. Tu se nalaze nove tablice koje ste upravo dodali.

 3. Proširite Trgovine.

 4. Povucite NazivTrgovine u područje Filtri.

 5. Uočite da Excel traži da stvorite odnos. Ta se obavijest pojavljuje jer ste koristili polja iz tablice koja nije povezana s modelom.

 6. Kliknite Stvori da biste otvorili dijaloški okvir Stvaranje odnosa.

 7. U odjeljku Tablica odaberite StvarnaProdaja. U oglednim podacima koje koristite StvarnaProdaja sadrži detaljne podatke o prodaji i troškovima za poslovanje tvrtke Contoso, baš kao i ključeve za druge tablice, uključujući kodove trgovina koji se nalaze i u datoteci Trgovine.xlsx, koju ste uvezli u prethodnom koraku.

 8. Pod stavkom Stupac (vanjski) odaberite Ključ trgovine.

 9. Pod stavkom Povezana tablica odaberite Trgovine.

 10. Pod stavkom Povezani stupac (primarni) odaberite Ključ trgovine.

 11. Kliknite U redu.

Excel u pozadini stvara podatkovni model koji se može koristiti u cijeloj radnoj knjizi u bilo kojem broju zaokretnih tablica, zaokretnih grafikona ili izvješća značajke Power View. Za ovaj su model ključni odnosi između tablica koji određuju putove za navigaciju i izračune koji se koriste u izvješću zaokretne tablice. U sljedećem ćete zadatku ručno stvoriti odnose da biste povezali podatke koje ste upravo uvezli.

Dodavanje odnosa

Možete sistematski stvarati odnose između tablica za sve nove tablice koje uvezete. Ako radnu knjigu zajednički koristite s kolegama, unaprijed definirani odnosi bit će korisni ako oni ne poznaju podatke tako dobro kao vi.

Prilikom ručnog stvaranja odnosa radit ćete s dvije po dvije tablice. Za svaku ćete tablicu odabrati stupce koje programu Excel govore kako potražiti povezane retke u drugoj tablici.

Novi zadatak

Povezivanje Potkategorije proizvoda s Kategorijom proizvoda

 1. U programu Excel kliknite Podaci > Odnosi > Novo.

 2. Pod stavkom Tablica odaberite Dimenzija potkategorije proizvoda.

 3. Pod stavkom Stupac (vanjski) odaberite Ključ kategorije proizvoda.

 4. U odjeljku Povezana tablica odaberite Tablica_KategorijaProizvoda.accdb.

 5. Pod stavkom Povezani stupac (primarni) odaberite Ključ kategorije proizvoda.

 6. Kliknite U redu.

 7. Zatvorite dijaloški okvir Upravljanje odnosima.

Dodavanje kategorija u zaokretnu tablicu

Premda je podatkovni model ažuriran pa sadrži dodatne tablice i odnose, zaokretna ih tablica još ne koristi. U ovom ćete zadatku na popis polja zaokretne tablice dodati polje KategorijaProizvoda.

 1. U odjeljku Polja zaokretne tablice kliknite Sve da bi se prikazale tablice koje se nalaze u podatkovnom modelu.

 2. Pomaknite se na dno popisa.

 3. Iz područja Reci uklonite NazivRobneMarke.

 4. Proširite Tablica_Dimenzija kategorija proizvoda.accdb.

 5. Povucite polje NazivKategorijeProizvoda u područje Reci tako da ga smjestite iznad polja PotkategorijaProizvoda.

 6. U odjeljku Polja zaokretne tablice kliknite Aktivno da biste potvrdili da se tablice koje ste upravo koristili sada aktivno koriste u zaokretnoj tablici.

Kontrolna točka: ponavljanje naučenog

Sada imate zaokretnu tablicu koja sadrži podatke iz više tablica, od kojih ste nekoliko uvezli u sljedećem koraku. Da biste objedinili te podatke, morali ste stvoriti odnose između tablica koje Excel koristi za povezivanje redaka. Naučili ste da su za pronalaženje povezanih podataka ključni stupci s podudarnim podacima. U oglednim podatkovnim datotekama sve tablice sadrže stupac koji se može koristiti u tu svrhu.

Premda je zaokretna tablica funkcionalna, vjerojatno ste primijetili nekoliko stvari koje bi se mogle poboljšati. Čini se da popis polja zaokretne tablice sadrži dodatne tablice (DimEntitet) i stupce (ETLIDUčitavanja) koji nisu vezani uz poslovanje tvrtke Contoso. Uz to, još uvijek nismo uvrstili podatke iz tablice Zemljopis.

Slijedi: prikaz i proširivanje modela pomoću dodatka Power Pivot

U sljedećem nizu zadataka koristit ćete dodatak Microsoft Office Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 da biste proširili model. Vidjet ćete da odnose možete jednostavnije stvarati pomoću prikaza dijagrama koji je dostupan u sklopu dodatka. Uz to, koristit ćete dodatak za stvaranje izračuna i hijerarhija, sakrivanje stavki koje se ne bi trebale prikazivati na popisu polja te za optimizaciju podataka za dodatno izvješćivanje.

Napomena:  Dodatak Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 dostupan je u izdanju Office Professional Plus. Dodatne informacije potražite u članku Dodatak Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013

Dodajte Power Pivot na vrpcu programa Excel omogućivanjem dodatka Power Pivot.

 1. Idite na Datoteka > Mogućnosti > Dodaci.

 2. U okviru Upravljanje kliknite COM dodaci> Idi.

 1. Potvrdite okvir Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 sustava Microsoft Office, a zatim kliknite U redu.

Na vrpci će se pojaviti kartica Power Pivot.

Dodavanje odnosa pomoću prikaza dijagrama u dodatku Power Pivot

 1. U programu Excel kliknite List3 da biste ga učinili aktivnim listom. List3 sadrži tablicu Zemljopis koju ste ranije uvezli.

 2. Na vrpci kliknite Power Pivot > Dodaj u podatkovni model. Ovim se korakom u model dodaje tablica Zemljopis. Uz to, njime se otvara dodatak Power Pivot, koji ćete koristiti za preostale korake u zadatku.

 3. Uočite da se u prozoru dodatka Power Pivot prikazuju sve tablice u modelu, uključujući tablicu Zemljopis. Kliknite nekoliko tablica. U dodatku možete vidjeti sve podatke koje model sadrži.

 4. U prozoru dodatka Power Pivot u odjeljku Prikaz kliknite Prikaz dijagrama.

 5. Pomoću klizne trake promijenite veličinu dijagrama tako da vidite sve objekte na njemu. Uočite da su dvije tablice nepovezane s ostatkom dijagrama: Entitet dimenzije i Zemljopis.

 6. Desnom tipkom miša kliknite DimEntitet, a zatim kliknite Izbriši. Ta tablica potječe iz izvorne baze podataka i nije potrebna u modelu.

 7. Zumirajte tablicu Zemljopis tako da vidite sva njena polja. Upotrijebite klizač da biste povećali dijagram tablice.

 8. Uočite da tablica Zemljopis sadrži KljučZemljopisa. Taj stupac sadrži vrijednosti koje jedinstveno označavaju svaki redak u tablici Zemljopis. Saznajmo koriste li i druge tablice u modelu taj ključ. Ako koriste, možemo stvoriti odnos koji tablicu Zemljopis povezuje s ostatkom modela.

 9. Kliknite Traži.

 10. Pod stavkom Traži metapodatke upišite Ključ Zemljopisa.

 11. Nekoliko puta kliknite Traži sljedeće. Primijetit ćete da se Ključ Zemljopisa pojavljuje u tablici Zemljopis i tablici Trgovine.

 12. Premjestite tablicu Zemljopis tako da se nalazi pokraj tablice Trgovine.

 13. Povucite stupac Ključ Zemljopisa iz tablice Trgovine u stupac Ključ Zemljopisa u tablici Zemljopis. Power Pivot će povući crtu između dvaju stupaca, čime se pokazuje da su u odnosu.

U ovom zadatku naučili ste novu tehniku dodavanja tablica i stvaranja odnosa. Sada imate posve integriran model, sa svim tablicama povezanim i dostupnim zaokretnoj tablici na Listu1.

Savjet:  U prikazu dijagrama nekoliko je dijagrama tablica u potpunosti prošireno pa se prikazuju stupci kao što su ETLIDUčitavanja, DatumUčitavanja i DatumAžuriranja. Ta polja potječu iz izvornog skladišta podataka tvrtke Contoso i dodana su radi podrške operacijama izdvajanja i učitavanja podataka. Nisu vam potrebna u vašem modelu. Da biste ih se riješili, istaknite i desnom tipkom miša kliknite odgovarajuće polje, a zatim kliknite Izbriši .

Stvaranje izračunatog stupca

U dodatku Power Pivot izračune možete dodavati pomoću izraza za analizu podataka (Data Analysis Expressions, DAX). U ovom ćete zadatku izračunati ukupnu dobit i dodati izračunati stupac koji referencira podatkovne vrijednosti iz drugih tablica. Poslije ćete vidjeti kako pojednostavniti model pomoću referenciranih stupaca.

 1. U prozoru dodatka Power Pivot vratite se u prikaz podataka.

 2. Promijenite naziv tablice Tablica_KategorijeProizvoda accdb u neki kraći naziv. Tu ćete tablicu referencirati u koracima u nastavku i uz kraći će naziv čitanje izračuna biti jednostavnije. Desnom tipkom miša kliknite naziv tablice, kliknite Preimenuj, upišite KategorijeProizvoda, a zatim pritisnite Enter.

 3. Odaberite tablicu StvarnaProdaja.

 4. Kliknite Dizajn > Stupci > Dodaj.

 5. U traku formule iznad tablice upišite sljedeću formulu. Samodovršetak pojednostavnjuje upisivanje punih naziva stupaca i tablica te prikazuje popis dostupnih funkcija. Možete i jednostavno kliknuti stupac i Power Pivot će dodati naziv stupca u formulu.

  = [IznosProdaje] - [UkupniTrošak] - [IznosPovrata]

 6. Kada završite sa sastavljanjem formule, prihvatite je pritiskom na tipku Enter.

  Vrijednosti se unose u sve retke u izračunatom stupcu. Ako se pomaknete prema dolje u tablici, vidjet ćete da reci mogu sadržavati drugačije vrijednosti za taj stupac, ovisno o podacima u svakom retku.

 7. Preimenujte stupac tako da desnom tipkom miša kliknete IzračunatiStupac1, odaberete Preimenuj stupac, upišete Dobit, a zatim pritisnete Enter.

 8. Sada odaberite tablicu Dimenzija proizvoda .

 9. Kliknite Dizajn > Stupci > Dodaj.

 10. U traku formule iznad tablice upišite sljedeću formulu.

  = RELATED(KategorijeProizvoda[NazivKategorijeProizvoda])

  Funkcija RELATED vraća vrijednost iz povezana tablice. U ovom slučaju tablica KategorijeProizvoda sadrži nazive kategorija proizvoda, koji mogu biti korisni u tablici DimProizvod prilikom stvaranja hijerarhije koja sadrži podatke o kategorijama. Dodatne informacije o toj funkciji potražite u članku Funkcija RELATED (DAX).

 11. Kada završite sa sastavljanjem formule, prihvatite je pritiskom na tipku Enter.

  Vrijednosti se unose u sve retke u izračunatom stupcu. Ako se pomaknete prema dolje u tablici, vidjet ćete da svaki redak sada sadrži Naziv kategorije proizvoda.

 12. Preimenujte stupac tako da desnom tipkom miša kliknete IzračunatiStupac1, odaberete Preimenuj stupac, upišete KategorijaProizvoda, a zatim pritisnite Enter.

 13. Kliknite Dizajn > Stupci > Dodaj.

 14. U traku formule iznad tablice upišite sljedeću formulu, a zatim je prihvatite pritiskom na tipku Enter.

  = RELATED(DimPotkategorijaProizvoda[NazivPotkategorijeProizvoda])

 15. Preimenujte stupac tako da desnom tipkom miša kliknete IzračunatiStupac1, odaberete Preimenuj stupac, upišete PotkategorijaProizvoda, a zatim pritisnite Enter.

Stvaranje hijerarhije

Većina modela sadrži podatke koji su po svojoj prirodi hijerarhijski. Među najčešćim su primjerima kalendarski podaci, geografski podaci i kategorije proizvoda. Stvaranje hijerarhija korisno je jer u izvješće možete povući jednu stavku (hijerarhiju) umjesto da morate stalno iznova raspoređivati i redati ista polja.

 1. U dodatku Power Pivot prebacite se na prikaz dijagrama. Proširite tablicu Dimenzija datuma tako da lako vidite sva njena polja.

 2. Pritisnite i držite Ctrl pa kliknite stupac Kalendarska godina, Kalendarski kvartal i Kalendarski mjesec (morat ćete se pomaknuti prema dolje u tablici).

 3. Uz odabrana tri stupca desnom tipkom miša kliknite jedan od njih, a zatim kliknite Stvori hijerarhiju. Nadređeni čvor hijerarhije, Hijerarhija 1, stvara se na dnu tablice, a odabrani se stupci kopiraju ispod hijerarhije kao podređeni čvorovi.

 4. Upišite Datumi kao naziv vaše nove hijerarhije.

 5. U hijerarhiju dodajte stupac OznakaPunogDatuma. Desnom tipkom miša kliknite stavku OznakaPunogDatuma i odaberite Dodaj u hijerarhiju. Odaberite Datum. OznakaPunogDatuma sadrži puni datum, uključujući godinu, mjesec i dan. Provjerite nalazi li se OznakaPunogDatuma na posljednjem mjestu u hijerarhiji. Sada imate hijerarhiju s više razina koja uključuje godinu, tromjesečje i pojedinačne kalendarske dane.

 6. I dalje u prikazu dijagrama pokažite tablicu Dimenzija proizvoda pa kliknite gumb Stvori hijerarhiju u zaglavlju tablice. Pri dnu tablice pojavit će se prazan nadređeni čvor hijerarhije.

 7. Upišite Kategorije proizvoda kao naziv vaše nove hijerarhije.

 8. Da biste stvorili podređene čvorove hijerarhije, povucite stavke KategorijaProizvoda i PotkategorijaProizvoda na hijerarhiju.

 9. Desnom tipkom miša kliknite Naziv proizvoda pa odaberite Dodaj hijerarhiji. Odaberite Kategorije proizvoda.

Sada kad znate nekoliko različitih načina stvaranja hijerarhije pokušajmo ih upotrijebiti u zaokretnoj tablici.

 1. Vratite se u Excel.

 2. Na radnom listu List1 (to je list koji sadrži zaokretnu tablicu) uklonite polja iz područja Reci.

 3. Zamijenite ih novom hijerarhijom Kategorije proizvoda u Dimenzija proizvoda.

 4. Isto tako, stavku KalendarskaGodina u području Stupci zamijenite hijerarhijom Datumi u odjeljku DimDatum.

Sada se prilikom proučavanja podataka može jednostavno vidjeti prednosti korištenja hijerarhija. Možete neovisno proširivati i zatvarati različita područja zaokretne tablice, čime dobivate veću razinu kontrole nad načinom korištenja dostupnog prostora. Osim toga, dodavanjem jedne hijerarhije u područja Reci i Stupci omogućujete obogaćenu i trenutnu dubinsku analizu prema dolje bez potrebe za slaganjem više polja da bi se dobio sličan učinak.

Sakrivanje stupaca

Sad kad ste stvorili hijerarhiju Kategorije proizvoda i stavili je u Dimenziju proizvoda, u popisu polja zaokretne tablice više ne trebate Dimenziju kategorije proizvoda ni Dimenziju potkategorije proizvoda. U ovom zadatku naučit ćete kako sakriti nepotrebne tablice i stupce koji zauzimaju mjesto u popisu polja zaokretne tablice. Sakrivanjem tablica i stupaca unaprijedit ćete izvješćivanje bez utjecaja na model od kojeg potječu odnosi između podataka i na kojemu se temelje izračuni.

Novi zadatak

Možete sakriti pojedinačne stupce, raspon stupaca ili cijelu tablicu. Nazivi tablica i stupaca zasivljeni su da bi se naznačilo da su sakriveni za klijente izvješćivanja koji koriste model. Sakriveni su stupci zasivljeni u modelu da bi se naznačilo njihovo stanje, ali i dalje su vidljivi u prikazu podataka da biste mogli nastaviti raditi s njima.

 1. Provjerite je li u dodatku Power Pivot odabran podatkovni prikaz.

 2. Na karticama pri dnu desnom tipkom miša kliknite Dimenzija potkategorije proizvoda i odaberite Sakrij od klijentskih alata.

 3. Ponovite to za Kategorije proizvoda.

 4. Otvorite Dimenzija proizvoda.

 5. Desnom tipkom miša kliknite sljedeće stupce te kliknite Sakrij od klijentskih alata:

  • Ključ proizvoda

  • Oznaka proizvoda

  • Potkategorija proizvoda

 6. Odaberite više susjednih stupaca. Krenite od stupca ID klase i nastavite do stupca Potkategorija proizvoda na kraju. Kliknite ih desnom tipkom miša da biste ih sakrili.

 7. Ponovite za ostale tablice i tako uklonite ID-ove, ključeve ili druge pojedinosti koje nećete koristiti u ovom izvješću.

Vratite se u Excel na List 1 s popisom polja zaokretne tablice da biste vidjeli razliku. Broj tablica smanjen je i Dimenzija proizvoda sadrži samo stavke koje ćete vjerojatno koristiti pri analizi prodaje.

Stvaranje izvješća značajke Power View

Izvješća zaokretne tablice nisu jedina vrsta izvješća koja koristi prednosti podatkovnog modela. Pomoću modela koji ste upravo stvorili možete dodati list značajke Power View da biste isprobali neke od rasporeda koje on nudi.

 1. U programu Excel kliknite Umetni > Power View.

  Napomena:  Ako prvi put koristite Power View na računalu, zatražit će se da najprije omogućite dodatak i instalirate Silverlight.

 2. U odjeljku Polja značajke Power View kliknite strelicu pokraj tablice StvarnaProdaja, a zatim kliknite IznosProdaje.

 3. Proširite tablicu Zemljopis i kliknite NazivRegijeIliDržave.

 4. Na vrpci kliknite Karta.

 5. Pojavit će se izvješće karte. Povucite neki njezin kut da biste joj promijenili veličinu. Plavi krugovi različitih veličina na karti upućuju na prodajne rezultate za različite države ili regije.

Optimizacija izvješćivanja u programu Power View

Nekoliko malih promjena modela omogućit će intuitivnije reakcije prilikom dizajniranja izvješća značajke Power View. U ovom ćete zadatku dodati URL-ove web-mjesta za nekoliko proizvođača, a zatim kategorizirati te podatke kao web-URL da bi se URL adresa prikazivala kao veza.

Kao prvi korak dodajte URL-ove u radnu knjigu

 1. U programu Excel otvorite novi list i kopirajte ove vrijednosti:

URLProizvođača

IDProizvođača

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Oblikujte ćelije kao tablicu, a zatim dodijelite tablici naziv URL.

 2. Stvorite odnose između tablice URL i tablice koja sadrži nazive proizvođača, DimProizvod:

  1. Kliknite Podaci > Odnosi. Pojavit će se dijaloški okvir Stvaranje odnosa.

  2. Kliknite Novo.

  3. U tablici odaberite DimProizvod.

  4. U odjeljku Stupac odaberite Proizvođač.

  5. U odjeljku Povezana tablica odaberite URL.

  6. U odjeljku Povezani stupac (primarni) odaberite IDProizvođača.

Da biste usporedili rezultate prije i nakon promjena, pokrenite novo izvješće značajke Power View i u njega dodajte stavke StvarnaProdaja | IznosProdaje, dimProizvod | Proizvođač i URL | URLProizvođača. Uočite da se URL-ovi prikazuju kao statičan tekst.

Za prikaz URL-a kao aktivne hiperveze potrebna je kategorizacija. Da biste kategorizirali stupac, koristit ćete Power Pivot.

 1. U dodatku Power Pivot otvorite URL.

 2. Odaberite URLProizvođača.

 3. Kliknite Napredno > Svojstva izvješćivanja > Kategorija podataka: nekategorizirano.

 4. Kliknite strelicu prema dolje.

 5. Odaberite Web-URL.

 6. U programu Excel kliknite Umetni > Power View.

 7. U odjeljku Polja značajke Power View odaberite stavke StvarnaProdaja | IznosProdaje, dimProizvod | Proizvođač i URL | URLProizvođača. Sada se URL-ovi prikazuju kao hiperveze.

Među ostalim optimizacijama programa Power View su definiranje zadanog skupa polja za svaku tablicu i postavljanje svojstava koja određuju hoće li se reci podataka koji se ponavljaju biti zbrajana ili će se navoditi zasebno. Više informacija potražite u člancima Konfiguracija zadanog skupa polja za izvješća programa Power View i Konfiguracija svojstava ponašanja tablica za izvješća programa Power View.

Stvaranje izračunatih polja

U drugom zadatku, Proučavanje podataka pomoću zaokretne tablice, kliknuli ste polje IznosProdaje na popisu polja zaokretne tablice. Budući da je IznosProdaje brojčani stupac, on je automatski smješten u područje Vrijednosti zaokretne tablice. Tada je zbroj polja IznosProdaje bio spreman za izračunavanje iznosa prodaje za bilo koje filtre koji će biti primijenjeni. U ovom slučaju najprije nije bilo filtara, a zatim su primijenjeni KalendarskaGodina, NazivPotkategorijeProizvoda i NazivRobneMarke.

Zapravo ste stvorili implicitno izračunato polje, čime ste omogućili jednostavnu analizu iznosa prodaje iz tablice StvarnaProdaja u odnosu na druga polja, kao što su kategorija proizvoda, regija i datumi. Implicitna izračunata polja stvara Excel kada polje povučete u područje Vrijednosti ili kada kliknete neko numeričko polje, kao što ste to učinili s poljem IznosProdaje. Implicitna izračunata polja formule su koje koriste standardne funkcije zbrajanja kao što su SUM, COUNT i AVERAGE, koje se stvaraju automatski.

Postoje i druge vrste izračunatih polja. U dodatku Power Pivot možete stvarati eksplicitno izračunata polja. Za razliku od implicitno izračunatih polja, koja se mogu koristiti samo u zaokretnoj tablici u kojoj su stvorena, eksplicitno izračunata polja mogu se koristiti u bilo kojoj zaokretnoj tablici u radnoj knjizi, a može ih i koristiti bilo koje izvješće koje koristi podatkovni model kao izvor podataka. Uz eksplicitno izračunata polja stvorena u dodatku Power Pivot možete koristiti automatski zbroj za automatsko stvaranje izračunatih polja pomoću standardnih funkcija zbrajanja, a možete stvarati i vlastita pomoću formule stvorene pomoću izraza za analizu podataka (Data Analysis Expressions, DAX).

Kao što možete pretpostaviti, stvaranjem izračunatih polja možete znatno pojednostavniti analizu podataka. Zato ćete sada naučiti kako ih stvarati.

Stvaranje izračunatih polja u dodatku Power Pivot jednostavno je kada koristite Automatski zbroj.

 1. U tablici StvarnaProdaja kliknite stupac Dobit.

 2. Kliknite Izračuni > Automatski zbroj. Uočite da je novo izračunato polje pod nazivom Zbroj dobiti automatski stvoreno u ćeliji Područje izračuna neposredno ispod stupca Dobit.

 3. U programu Excel na radnom listu List1 na popisu polja u tablici StvarnaProdaja kliknite Zbroj dobiti.

I to je to! To je sve što je potrebno za stvaranje izračunatog polja pomoću standardnih funkcija zbrajanja u dodatku Power Pivot. Kao što možete vidjeti, u samo nekoliko minuta stvorili ste izračunato polje Zbroj dobiti i dodali ga u zaokretnu tablicu te time pojednostavnili analizu dobiti ovisno o primijenjenim filtrima. U ovom je slučaju polje Zbroj dobiti filtrirano po hijerarhijama Kategorija proizvoda i Datumi.

No što ako morate obaviti detaljniju analizu, primjerice broja prodaja za određeni kanal, proizvod ili kategoriju? Za to ćete morati stvoriti još dodatno izračunato polje koje broji retke, po jedan za svaku prodaju u tablici StvarnaProdaja, ovisno o primijenjenim filtrima.

 1. U tablici StvarnaProdaja kliknite stupac KljučProdaje.

 2. U odjeljku Izračuni kliknite strelicu dolje na gumbu Automatski zbroj > Broj.

 3. Preimenujte novi izračunati stupac tako da desnom tipkom miša kliknete Broj stavki KljučProdaje u području izračuna, a zatim odaberete Preimenuj, upišete Broj, a zatim pritisnete Enter.

 4. U programu Excel na radnom listu List1 na popisu polja u tablici StvarnaProdaja kliknite Broj.

Uočite da je u zaokretnu tablicu dodan novi stupac Broj s prikazanim brojem prodaja ovisno o primijenjenom filtru. Baš kao i za izračunato polje Zbroj dobiti, Broj je filtriran po hijerarhijama Kategorija proizvoda i Datumi.

Stvorimo još jedno izračunato polje. Ovaj ćete put stvoriti izračunato polje koje izračunava postotak ukupne prodaje za određeni kontekst ili filtar. No za razliku od prethodnih izračunatih polja koja ste stvorili pomoću automatskog zbroja, ovaj ćete put ručno unijeti formulu.

 1. U tablici StvarnaProdaja u području izračuna kliknite praznu ćeliju. Savjet: preporučuje se da izračunata polja počnete umetati od gornje lijeve ćelije. Tako ih je jednostavnije pronaći. Izračunata polje u području izračuna moguće je premještati.

 2. Na traci formule upišite IntelliSense i pomoću te značajke stvorite sljedeću formulu: Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. Pritisnite ENTER da biste prihvatili formulu.

 4. U programu Excel na radnom listu List1 na popisu polja u tablici StvarnaProdaja kliknite Postotak svih proizvoda.

 5. U zaokretnoj tablici višestruko odaberite stupce Postotak svih proizvoda.

 6. Na kartici Polazno kliknite Broj > Postotak. Za oblikovanje svakog novog stupca koristite dva decimalna mjesta.

Novo izračunato polje izračunava postotak ukupne prodaje za određeni kontekst filtra . U ovom je slučaju kontekst filtra još uvijek Hijerarhije kategorija proizvoda i datuma. Možete, primjerice, vidjeti kako se za računala postotak ukupne prodaje proizvoda povećavao tijekom godina.

Stvaranje formula za izračunate stupce i izračunata polja bit će vam prilično jednostavno ako znate stvarati formule programa Excel. Bez obzira na to znate li stvarati formule programa Excel, odlično mjesto za učenje osnova DAX formula lekcije su u članku Brzi početak rada: savladavanje osnova izraza za analizu podataka u 30 minuta.

Spremanje promjena

Spremite radnu bilježnicu da biste je mogli koristiti s drugim vodičima ili radi daljnjeg proučavanja.

Daljnji koraci

Premda možete jednostavno uvesti podatke iz programa Excel, često je brže i učinkovitije uvesti ih pomoću dodatka Power Pivot. Možete filtrirati podatke koje uvozite da biste izuzeli stupce koji vam nisu potrebni. Možete i odabrati hoće li se za dohvaćanje podataka koristiti sastavljač upita ili naredba upita. Kao sljedeći korak savladajte ove zamjenske pristupe: dohvaćanje podataka iz sažetka sadržaja podataka u dodatkuPower Pivot i uvoz podataka iz komponente Analysis Services ili dodatka Power Pivot.

Izvješćivanje u programu Power View namijenjeno je radu s podatkovnim modelima sličnim ovome koji ste upravo stvorili. Nastavite s čitanjem da biste saznali više o bogatim vizualizacijama podatka kakve Power View donosi u program Excel: Pokretanje programa Power View u programu Excel 2013 i Power View: istraživanje, vizualizacija i prezentiranje podataka.

Pokušajte poboljšati podatkovni model da biste stvarali bolja izvješća značajke Power View slijedeći upute u članku Vodič: optimizacija podatkovnog modela za izvješćivanje pomoću značajke Power View

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×