Preskoči na glavni sadržaj

Praćenje potencijalnih prilika za prodaju u programu Business Contact Manager

zapis prilika pohranjuju se informacije o potencijalnim narudžbama te vam taj zapis pojednostavnjuje praćenje razvoja prodajnog odnosa sa stvarnim ili potencijalnim klijent.

U ovom članku opisuje se način na koji pomoću zapisa o poslovnoj prilici možete bilježiti podrobne informacije o proizvodima ili uslugama koje su predmet interesa vaših kupaca te o interakciji s njima.

Što vas zanima?

Stvaranje zapisa o poslovnoj prilici

Otvaranje obrasca poslovne prilike

Ispunjavanje obrasca poslovne prilike

Prilagodba popisa na obrascu poslovne prilike

Prilagodba faza prodaje i prodajnih aktivnosti

Brisanje faza prodaje i prodajnih aktivnosti

Uređivanje zapisa o poslovnoj prilici

Promjena poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta povezanog sa zapisom o prilici

Povezivanje stavki povijesti komunikacije sa zapisom o poslovnoj prilici

Dodjela poslovne prilike suradniku

Označavanje prilike kao zaključene

Praćenje zadataka potrebnih za zaključivanje ili dobivanje poslovne prilike

Stvaranje zapisa o poslovnoj prilici

Svaki zapis o poslovnoj prilici koji stvorite morate povezati sa zapisom o račun ili poslovni kontakt. U zapis o poslovnoj prilici možete dodati stavke povijesti komunikacije, kao što su poslovne bilješke, zadaci, obveze, zapisnici telefonskih poziva i datoteke, radi praćenja interakcije s klijentima. Te se stavke povijesti dodaju i u povijest povezanih poslovnih subjekata ili poslovnih kontakata.

Upute za prilagođavanje uvrštenih faza i aktivnosti prodaje potražite u članku Prilagodba faza prodaje i prodajnih aktivnosti. Upute za prilagodbu obrasca poslovne prilike dodavanje i uklanjanjem polja potražite u članku Stvaranje i prilagodba vrsta zapisa i popisa.

Vrh stranice

Otvaranje obrasca poslovne prilike

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Da biste otvorili novi, prazan obrazac poslovne prilike, na vrpci kliknite Nova prilika.

 3. Da biste otvorili postojeći zapis o poslovnoj prilici, na kartici Poslovne prilike dvokliknite zapis o poslovnoj prilici koji želite otvoriti.

Vrh stranice

Ispunjavanje obrasca poslovne prilike

 1. Upišite ili odaberite podatke koje želite zabilježiti na obrascu poslovne prilike.

  Obrazac sadrži sljedeće stranice:

  Općenito. Ta stranica sadrži općenite podatke o poslovnoj prilici te stanje, izvor i financijske uvjete.

  Podaci o poslovnoj prilici.

  • Naslov poslovne prilike (obavezno). Upišite naziv poslovne prilike.

  • Dodijeljeno korisniku. Kliknite ime osobe koja će pratiti i zaključiti poslovnu priliku.

   Popis Dodijeljeno korisniku sadrži samo imena zaposlenika kojima ste omogućili zajedničko korištenje baze podataka programa Business Contact Manager ili im odobrili pristup toj bazi. Dodatne informacije o dodavanju imena i omogućivanju zajedničkog korištenja baze podataka potražite u članku Zajedničko korištenje podataka programa Business Contact Manager s drugim korisnicima.

  • Vrsta. Kliknite vrstu potencijalne narudžbe zapisa.

  Povezani poslovni subjekt ili kontakt

  • Poveži sa (obavezno). Kliknite gumb Poveži sa da biste odabrali račun ili poslovni kontakt koji želite povezati s ovim zapisom o poslovnoj prilici. Dodatne informacije i ispunjavanju dijaloškog okvira potražite u članku Odabir zapisa programa Business Contact Manager za povezivanje.

   Napomena: Poslovna prilika može biti povezana samo s jednom vrstom zapisa o poslovnom subjektu ili poslovnom kontaktu.

  Podaci o prodaji.

  • Vjerojatnost. Unesite postotak koji predstavlja vjerojatnost razvoja prilike u prodaju. Postotak vjerojatnosti koristi se za izračun stavke Očekivani prihod utemeljene na ukupnom zbroju proizvoda i usluga navedenih u odjeljku Proizvodi i usluge.

  • Očekivani prihod. Očekivani prihod izračunava se automatski, pomoću postotka vjerojatnosti te ukupnog zbroja proizvoda i usluga navedenih u odjeljku Proizvodi i usluge.

  • Datum zatvaranja. Kliknite datum do kojega očekujete prodaju.

  • Uvjeti plaćanja. Kliknite metodu putem koje će kupac platiti proizvode ili usluge.

  • Datum isteka. Kliknite datum isteka ponude.

  • Datum isporuke. Kliknite datum isporuke koji ste ponudili kupcu.

  Proizvodi i usluge.

  Dodajte stavke proizvoda i usluga koje zanimaju kupca.

  Učinite nešto od sljedećeg:

  • Dodavanje . Da biste dodali novu stavku proizvoda ili usluge, kliknite Dodaj.

   U dijaloškom okviru Dodavanje proizvoda ili usluge upišite ili odaberite željene informacije. Dodatne informacije o ispunjavanju obrasca za dodavanje proizvoda ili usluge potražite u članku Upravljanje proizvodima i uslugama u programu Business Contact Manage.

  • Uređivanje. Da biste promijenili stavku, kliknite je, a zatim kliknite Uredi.

  • Uklanjanje. Da biste izbrisali stavku s popisa, kliknite je, a zatim kliknite Ukloni.

  Podaci o izvoru.

  • Izvor. Kliknite izvor poslovne prilike, npr. vrstu marketinška aktivnost koja je rezultirala imenom klijenta ili poslovnom prilikom.

  • Pokrenuo. Kliknite da biste odabrali naziv poslovnog subjekta, poslovnog kontakta ili marketinške aktivnosti koja je rezultirala ovom poslovnom prilikom.

   Naziv marketinške aktivnosti koristi se za praćenje broja prilika koje su posljedica određene aktivnosti. Kada kliknete naziv marketinške aktivnosti, Business Contact Manager za Outlook tu poslovnu priliku dodaje na stranicu za praćenje te marketinške aktivnosti.

  • Konkurenti. Upišite nazive konkurenata kao podsjetnik da morate provjeriti njihove cijene da biste mogli ponuditi bolju cijenu ili bolju uslugu.

  Faza prodaje i prodajne aktivnosti

  • Faza prodaje. Odaberite fazu prodaje poslovne prilike da biste mogli pratiti tijek.

   Možete prilagoditi popis tako da obuhvaća podatke o fazi prodaje jedinstvene za vašu tvrtku. Kliknite Uređivanje ovog popisa te proučite članak Prilagodba faza prodaje i prodajnih aktivnosti.

   Odabir faza prodaje Zatvoreno kao uspjelo ili Zatvoreno kao neuspjelo zaključava zapis kao datoteku koja je samo za čitanje. Zatvoreno kao uspjelo vjerojatnost postavlja na 100 %; Zatvoreno kao neuspjelo vjerojatnost postavlja na 0 %.

  • Podsjetnik. Potvrdite okvir Podsjetnik ako želite primati podsjetnike programa Outlook o toj poslovnoj prilici. Kliknite željeni datum i vrijeme primanja podsjetnika.

  Pojedinosti. Ta stranica sadrži komentare ili bilješke o poslovnoj prilici.

  Možete zalijepiti komentare iz drugih datoteka ili izravno dodati komentare u zapis. Da biste zabilježili datum i vrijeme dodavanja komentara, kliknite Dodaj vremensku oznaku.

  Povijest. Na stranici Povijest navedene su sve stavke povijesti komunikacije povezane sa zapisom o poslovnoj prilici.

  Detaljniju povijest za poslovnu priliku možete stvoriti tako da kliknete gumb Novo, a zatim povežete stavku, kao što je poslovna bilješka, telefonski zapisnik, obveza ili zadatak, sa zapisom.

 2. Kada popunite obrazac, kliknite Spremi i zatvori.

 3. Unesite podatke koje želite zabilježiti na obrascu poslovne prilike.

 4. Kada unesete sve podatke u obrazac, kliknite Spremi i zatvori.

  Ako stvarate više zapisa poslovnih prilika, kliknite Stvori i novo da biste spremili promjene i otvorili novi obrazac poslovne prilike.

Vrh stranice

Prilagodba popisa na obrascu poslovne prilike

Business Contact Manager za Outlook koristi mnoge standardne poslovne izraze, ali možete stvoriti i vlastite prodajne izraze, stope plaćanja i druge stavke s posebnim informacijama koje odgovaraju vašim poslovnim potrebama.

Svaki od popisa koje je moguće prilagoditi ima mogućnost Uređivanje ovog popisa Odaberite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir u kojem možete dodavati poslovnu terminologiju ili je uređivati. Na obrascu poslovne prilike možete prilagoditi popise za sljedeća polja: popisi Vrsta, Uvjeti plaćanja, Izvor i Faza prodaje.

Podrobnije informacije o prilagodbi popisa potražite u članku Stvaranje i prilagodba vrsta zapisa i popisa.

Vrh stranice

Prilagodba faza prodaje i prodajnih aktivnosti

U programu Business Contact Manager za Outlook možete pratiti sve zadatke koji morate izvršiti da biste potencijalnog kupca pretvorili u stvarnog. Zadani skup faza prodaje i prodajnih aktivnosti nalazi se u obrascu potencijalnog klijenta, a te podatke možete prilagoditi svojim poslovnim potrebama.

Napomena:  Samo vlasnik baze podataka može prilagođavati faze prodaje i prodajne aktivnosti.

Kao vlasnik baze podataka možete promijeniti naziv i redoslijed faza prodaje te ažurirati naziv, redoslijed i trajanje prodajnih aktivnosti u bilo kojoj fazi prodaje. Za prodajne aktivnosti možete i postaviti podsjetnike.

 1. Otvorite dijaloški okvir Izmjena faza prodaje i prodajnih aktivnosti tako da učinite nešto od sljedećeg:

 2. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Prilagodba kliknite Faza prodaje.

 3. Kliknite karticu Datoteka. Na kartici Business Contact Manager kliknite Prilagodi, a zatim Izmjena faza prodaje i prodajnih aktivnosti.

 4. Da biste u postupak dodali novu fazu, kliknite Dodaj fazu prodaje, upišite naziv nove faze prodaje, a zatim kliknite U redu. Pomoću gumba sa strelicama pomičite faze prodaje na popisu prema gore ili prema dolje.

 5. Da biste u fazu prodaje dodali korak, kliknite Dodaj prodajnu aktivnost, upišite naziv te aktivnosti, a zatim kliknite trajanje aktivnosti. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Dodavanje prodajne aktivnosti, a zatim pomoću gumba sa strelicama premjestite aktivnost na popisu prema gore ili prema dolje.

  Dijaloški okvir Uređivanje prodajne aktivnosti iza kojeg se nalazi dijaloški okvir Izmjena faza prodaje i prodajnih aktivnosti

 6. Da biste izmijenili fazu prodaje ili prodajnu aktivnost na popisu, odaberite stavku, a zatim kliknite Uredi. Ažurirajte informacije u dijaloškom okviru koji će se otvoriti, a zatim kliknite U redu.

Faze prodajeZatvoreno kao uspjelo i Zatvoreno kao neuspjelo nije moguće urediti.

 1. Da biste promijenili redoslijed stavki na popisu, kliknite fazu prodaje ili prodajnu aktivnost, a zatim se pomoću gumbi sa strelicama pomičite na popisu prema gore ili prema dolje. Ako premjestite fazu prodaje, s njom premještate i sve prodajne aktivnosti koje su joj pridružene.

 2. Potvrdni okvir označava koja je faza prodaje zadana faza za sve nove zapise o poslovnoj prilici. Da biste postavili neku drugu zadanu fazu prodaje, kliknite onu koju želite koristiti, a zatim kliknite Postavi kao zadano. Da biste uklonili zadanu postavku, kliknite fazu prodaje, a zatim kliknite Brisanje zadane vrijednosti.

 3. Potvrdite okvir da biste stvorili podsjetnike za svaku od prodajnih aktivnosti s određenim trajanjem. Podsjetnici će se pojaviti na obrascu poslovne prilike.

Vrh stranice

Brisanje faza prodaje i prodajnih aktivnosti

Uklanjanje faze prodaje ili prodajne aktivnosti iz programa Business Contact Manager za Outlook može utjecati na informacije u trenutnim zapisima o poslovnoj prilici.

Brisanjem prodajne aktivnosti uklanjate je s popisa te iz zapisa koji su obuhvaćeni tom aktivnošću. Aktivnost se više neće prikazivati ni u kojem zapisu koji ju je sadržavao, čak ni ako je u tom zapisu označena kao dovršena.

Brisanjem se faza prodaje uklanja s popisa faza i stvara se prazan unos na svim popisima koji su je koristili. Tako će se, kada ga ponovno otvorite, u zapisu o poslovnoj prilici koji se nalazio u izbrisanoj fazi prodaje prikazivati prazno polje Faza prodaje. Kada izbrišete fazu prodaje, imate mogućnost zamijeniti je nekom drugom fazom prodaje ili praznim poljem. Ako je zamijenite nekom drugom fazom prodaje, aktivnosti iz te faze možete dodati u zamjensku fazu. U suprotnom će se aktivnosti izbrisati zajedno s fazom prodaje.

 1. Otvorite dijaloški okvir Izmjena faza prodaje i prodajnih aktivnosti tako da učinite nešto od sljedećeg:

 2. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Prilagodba kliknite Faza prodaje.

 3. Kliknite karticu Datoteka. Na kartici Business Contact Manager kliknite Prilagodi, a zatim Izmjena faza prodaje i prodajnih aktivnosti.

 4. Da biste izbrisali prodajnu aktivnost, odaberite je na popisu, a zatim kliknite Izbriši.

 5. Da biste izbrisali fazu prodaje, odaberite je na popisu, a zatim kliknite Izbriši. U dijaloškom okviru Brisanje stavke odaberite drugu fazu prodaje kojom ćete zamijeniti izbrisanu ili ostavite polje Zamijeni ovim prazno.

 6. Ako odaberete zamjensku fazu prodaje, možete potvrditi okvir da biste premjestili sve prodajne aktivnosti iz izbrisane faze prodaje u zamjensku. Aktivnosti se dodaju na vrh postojećeg popisa aktivnosti, a redoslijed im možete promijeniti pomoću gumba sa strelicama.

Vrh stranice

Uređivanje zapisa o poslovnoj prilici

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. U radnom prostoru na kartici Poslovne prilike dvokliknite zapis koji želite otvoriti.

  Podatke o određenom zapisu možete pogledati bez otvaranja tog zapisa putem radni prostor značajke Prodaja. Na nekoj kartici kliknite zapis koji vas zanima. Detalji o tom zapisu prikazuju se u oknu za čitanje. Dodatne informacije o korištenju radnog prostora značajke Prodaja potražite u članku Ovladavanje radnim prostorima u programu Business Contact Manager.

 3. U otvorenom zapisu možete izvršiti bilo koju od sljedećih radnji:

  • Urediti podatke. Unesite nove informacije i izvršite potrebne promjene. Kada završite s promjenama, kliknite Spremi i zatvori.

  • Ispisati zapis.

   Mjesto naredbe za ispis

   Kliknite karticu Datoteka. Kliknite karticu Ispis, a zatim željene mogućnosti.

  • Poslati poruku e-pošte povezanom poslovnom subjektu ili poslovnom kontaktu. U grupi Komunikacija kliknite E-pošta.

  • Dogovoriti sastanak s poslovnim subjektom ili poslovnim kontaktom. U grupi Komunikacija kliknite Zahtjev za sastanak.

  • Kategorizirati zapis. U grupi oznake kliknite Kategoriziraj, a zatim kliknite kategoriju u koju želite dodati zapis. Informacije o kategorizaciji zapisa potražite u članku Korištenje zapisa u programu Business Contact Manager.

  • Izbrisati zapis. Kliknite Izbriši.

Vrh stranice

Promjena poslovnog subjekta ili poslovnog kontakta povezanog sa zapisom o prilici

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na kartici Poslovne prilike dvokliknite zapis o poslovnoj prilici koji želite promijeniti.

 3. U odjeljku Povezani poslovni subjekt ili poslovni kontakt kliknite Poveži sa.

 4. U dijaloškom okviru Povezivanje s poslovnim subjektom ili poslovnim kontaktom na popisu Vrsta stavke kliknite vrstu zapisa, npr. Poslovni subjekti ili Sve vrste poslovnih kontakata.

 5. Na popisu kliknite zapis koji želite povezati. Da biste potražili zapis, možete i unijeti naziv u okvir za >pretraživanje.

  Da biste dodali novi zapis, kliknite gumb Novo, a zatim ispunite obrazac.

 6. Kliknite Poveži sa da biste dodali poslovni subjekt ili poslovni kontakt, a zatim U redu da biste se vratili na zapis o poslovnoj prilici.

 7. Kliknite Spremi i zatvori.

Napomena: Poslovna prilika može biti povezana samo s jednom vrstom zapisa o poslovnom subjektu ili poslovnom kontaktu.

Vrh stranice

Povezivanje stavki povijesti komunikacije sa zapisom o poslovnoj prilici

Sve vrste komunikacije vezane uz poslovnu priliku moguće je jednostavno povezati sa zapisom, što omogućuje praćenje svih načina za stupanje u kontakt s klijentom. Ako nazovete poslovni subjekt ili poslovni kontakt povezan sa zapisom o poslovnoj prilici, stvorite zapisnik telefonskog poziva. Ako ste došli sa sastanka, unesite zapisnik u poslovnu bilješku ili u izvorni zahtjev za sastanak programa Outlook. Dogovorite sastanak s klijentom, a zatim povežite obvezu sa zapisom o poslovnoj prilici.

Sve stavke povijesti komunikacije koje stvorite iz otvorenog zapisa o poslovnoj prilici automatski se povezuju sa zapisom.

Da biste stvorili stavka povijesti komunikacije koja se automatski povezuje sa zapisom o poslovnoj prilici, slijedite postupak u nastavku.

 1. Otvaranje obrasca poslovne prilike.

 2. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Prikaz kliknite Povijest.

 3. Kliknite gumb Novo, a zatim neku od sljedećih stavki:

  • Poslovna bilješka

  • Zapisnik telefonskih razgovora

  • Zadatak

  • Poruka e-pošte

  • Obveza

  • Datoteka

  Ne možete stvoriti novu datoteku, ali možete na računalu odabrati datoteku za povezivanje sa zapisom o poslovnoj prilici.

 4. Ispunite obrazac za novu stavku, a zatim kliknite Spremi i zatvori ili Pošalji, ovisno o tome koja je mogućnost dostupna.

Da biste povezali postojeću poruku e-pošte ili obvezu sa zapisom o poslovnoj prilici, otvorite poruku e-pošte ili obvezu, a zatim na vrpci kliknite Poveži sa zapisom. Na popisu Vrsta stavke kliknite Poslovne prilike, a zatim kliknite poslovnu priliku s kojom želite povezati poruku e-pošte ili obvezu.

Vrh stranice

Dodjela poslovne prilike suradniku

Business Contact Manager za Outlook poslovne podatke pohranjuje u bazu podataka. Poslovnu priliku možete dodijeliti bilo kome s kim zajednički koristite bazu podataka.

 1. Otvorite zapis poslovne prilike koji želite dodijeliti. Možete odabrati i više zapisa.

Odabir više zapisa

Da biste odabrali susjedne zapise, pritisnite tipku SHIFT, a zatim kliknite prvi i zadnji zapis u grupi koju želite dodati. Da biste odabrali zapise koji se ne nalaze jedan uz drugi, pritisnite tipku CTRL, a zatim kliknite svaki zapis pojedinačno. Da biste odabrali sve zapise, kliknite jedan zapis, a zatim pritisnite CTRL+A.

 1. Na vrpci u grupi Akcije kliknite Dodijeli korisniku, a zatim kliknite ime osobe kojoj želite dodijeliti poslovnu priliku.

Vrh stranice

Označavanje prilike kao zaključene

 1. Otvorite zapis o poslovnoj prilici koji želite označiti kao zaključen.

 2. Na kartici Poslovne prilike dvokliknite zapis o poslovnoj prilici koji želite zaključiti.

 3. U odjeljku Prodajna aktivnost na popisu Faza prodaje kliknite Zatvoreno kao uspjelo da bistezaključili poslovnu priliku koja je rezultirala prodajom, odnosno Zatvoreno kao neuspjelo da biste zaključili poslovnu priliku koja nije rezultirala prodajom.

 4. Po želji u okviru Datum zatvaranja kliknite stvarni datum zatvaranja poslovne prilike.

 5. Kliknite Spremi i zatvori.

  Informacije o tome kako nekoliko poslovnih prilika istodobno označiti kao zaključene potražite u članku Istodobno uređivanje zapisa programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Praćenje zadataka potrebnih za zaključivanje ili dobivanje poslovne prilike

Nakon stvaranja zadataka izvršenih radi prodaje možete stvoriti poslovni projekt koji sadrži različite zadatke za proizvode i usluge koje ćete dostaviti nakon uspješnog zaključenja poslovne prilike. Sveukupan poslovni projekt možete dodijeliti suradniku, a pojedine zadatke unutar projekta možete razdijeliti među različitim suradnicima. Zapis o poslovnom projektu mora biti povezan s poslovnim subjektom ili poslovnim kontaktom.

Da biste iz zapisa o poslovnoj prilici stvorili poslovni projekt, slijedite postupak u nastavku.

 1. Otvorite zapis poslovne prilike koji želite koristiti.

 2. Na vrpci u grupi Poslovni projekt kliknite Stvori projekt.

 3. Otvorit će se dijaloški okvir Stvaranje poslovnog projekta. Na popisu kliknite predložak koji želite koristiti ili pak kliknite Ne koristi predložak.

 4. U okvir Naziv projekta unesite zadani naziv, odnosno naziv odabrane poslovne prilike, ili upišite neki drugi naziv poslovnog projekta.

 5. Okvir Poveži sa prikazuje poslovni subjekt ili poslovni kontakt povezan s odabranom prilikom. Da biste odabrali neki drugi zapis o poslovnom subjektu ili poslovnom kontaktu, kliknite Poveži sa.

 6. Po želji unesite datum početka projekta, a zatim kliknite U redu.

 7. U prozor zapisa o poslovnom projektu koji će se otvoriti upišite podatke koje želite dodati:

  • Da biste u projekt dodali poslovne subjekte i poslovne kontakte, u odjeljku Povezani poslovni subjekti i kontakti kliknite Dodaj.

  • Da biste dodali zadatke, u odjeljku Podaci o projektnim zadacima kliknite Novo.

Dodatne informacije o ispunjavanju obrazaca poslovnog projekta i projektnih zadataka potražite u članku Korištenje projektnih zadataka u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×