Postavljanje svojstava ponašanja tablica u izvješćima značajke Power View

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ako koristite Power View, možete postaviti svojstva ponašanja tablica tako da se mijenja ponašanje prilikom grupiranja redaka s pojedinostima i nudi bolji smještaj podataka za identifikaciju prema zadanim postavkama (kao što su imena i prezimena, identifikacijski dokumenti s fotografijom ili slike logotipova) u kontejnerima za pločice, karticama i grafikonima.

Napomena: Da biste mogli postaviti druga svojstva, prvo morate postaviti identifikator retka.

 1. Otvorite Power Pivot. Detalje potražite u članku Pokretanje dodatka Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

 2. Kliknite karticu tablice pri dnu prozora da biste odabrali tablicu za koju konfigurirate svojstva.

 3. Kliknite Dodatno > Ponašanje tablice.

 4. U odjeljku Identifikator retka odaberite stupac tablice koji sadrži samo jedinstvene vrijednosti i ne sadrži prazne vrijednosti. Postavljanje identifikatora retka prvi je korak u postupku postavljanja ostalih svojstava.

 5. U odjeljku Zadrži jedinstvene retke odaberite stupce koji se moraju tretirati kao jedinstveni čak i ako su duplikati (primjerice ime i prezime zaposlenika u slučajevima kad dva zaposlenika ili više njih imaju isto ime i prezime).

 6. U stupcu Zadana oznaka nalazi se zaslonsko ime koje predstavlja podatke u retku (npr. ime zaposlenika u zapisu zaposlenika).

  U nekim vizualizacijama značajke Power View kao što su kartice zadana je oznaka prikazana većim fontom. Ako ste postavili i zadanu sliku, pod njom se u karticama spremnika pločica prikazuje zadana oznaka.

 7. U odjeljku Zadana slika odabirom stupca dobiva se slika koja predstavlja podatke u retku (primjerice identifikacijska fotografija u zapisu zaposlenika).

Sadržaj članka:

Razlozi za postavljanje svojstava ponašanja tablica

Zadana polja

Svojstvo identifikatora retka

Svojstvo zadržavanja jedinstvenih redaka

Zadane oznake

Zadane slike

Optimizacija za određene rasporede

Nedostaju slike

Određivanje stupca koji sadrži URL-ove slika

Određivanje stupca koji sadrži binarne slike

U tablicama nedostaje redak ili više njih

Raspored matrice je pretrpan

Na osi grafikona prikazuje se previše stavki i razina

Daljnji koraci

Pogledajte i sljedeće

Razlozi za postavljanje svojstava ponašanja tablica

Power View automatski grupira stavke na temelju polja i oblika prezentiranja koji koristite. U većini se slučajeva zadanim grupiranjem dobiju optimalni rezultati. No za neke tablice, prvenstveno one koje sadrže detaljne podatke, zadano ponašanje pri grupiranju ponekad grupira retke koje ne bi trebalo grupirati (na primjer, zapise o zaposlenicima ili klijentima koje treba navesti pojedinačno, posebno kada dvije osobe ili više njih imaju jednako ime i prezime). Za takve je tablice moguće postaviti svojstva koja će učiniti da reci budu navedeni pojedinačno, a ne grupirani.

Napomena: Nemojte mijenjati zadano ponašanje za tablice koje se koriste kao tablice za pretraživanje (npr. podatkovna tablica, tablica s kategorijama proizvoda ili tablica odjela, pri čemu se tablica sastoji od relativno malo redaka i stupaca) ili kao sažeci tablica koji sadrže retke zanimljive jedino kada ih se sažme (npr. statistički podaci koji se prikazuju po spolu, godinama ili zemljopisnim odrednicama). Kod tablica za pretraživanje i sažetaka tablica najbolje rezultate daje zadano ponašanje pri grupiranju.

Vrh stranice

Zadana polja

Možete odrediti koja će polja u Power View biti dodana automatski ako netko na popisu polja u dodatku Power View klikne naziv tablice. Tablica može sadržavati mnogo polja, ali neka se polja koriste mnogo češće od drugih.

 1. U prozoru dodatka Power Pivot na kartici Dodatno kliknite Zadani skup podataka.

 2. U odjeljku Polja tablice odaberite polje, a zatim kliknite Dodaj.

 3. Polje će se premjestiti u odjeljak Zadana polja, poredana.

 4. Kad dodate sva željena polja, možete promijeniti redoslijed kojim se ona prikazuju. Odaberite polje, a zatim kliknite Premjesti gore ili Premjesti dolje.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Svojstvo identifikatora retka

Identifikator retka označava jedan stupac unutar tablice koji sadrži samo jedinstvene vrijednosti i ne sadrži prazne vrijednosti. Svojstvo identifikatora retka koristi se za mijenjanje grupiranja tako da se grupa ne temelji na sastavu polja retka, već na fiksnom stupcu koji se uvijek koristi za jedinstvenu identifikaciju retka, bez obzira na polja koja se koriste u određenom rasporedu izvješća.

Postavljanjem tog svojstva zadano se ponašanje prilikom grupiranja mijenja iz dinamičnog grupiranja prema stupcima u određenom prikazu u fiksno ponašanje prilikom grupiranja koje sažima na temelju identifikatora retka. Promjena zadanog ponašanja prilikom grupiranja važna je za rasporede izvješća, primjerice za matricu, koji bi inače grupirali podatke (ili prikazali podzbrojeve) za svaki stupac u retku.

Postavljanje identifikatora retka omogućuje korištenje dodatnih svojstava Zadrži jedinstvene retke, Zadana oznaka i Zadana slika, koja utječu na ponašanje polja u dodatku Power View.

Identifikator retka moguće je koristiti i odvojeno, kao samostalno svojstvo, da bi se omogućilo sljedeće:

 • Korištenje binarnih slika u izvješću. Kada se ukloni dvojba oko jedinstvenosti retka, Power View može odrediti kako će se dodjeljivati zadane slike i oznake za određeni redak.

 • Uklonite neželjene podzbrojeve iz izvješća matrice. Zadano grupiranje na razini polja stvara podzbroj za svako polje. Ako želite da se na razini retka izračunava samo jedan podzbroj, to ćete postići postavljanjem identifikatora retka.

Za tablice označene kao podatkovne tablice nije moguće postaviti identifikator retka. U podatkovnim se tablicama identifikator retka navodi prilikom označavanja tablice. Detalje potražite u članku Dijaloški okvir Označi kao podatkovnu tablicu.

Vrh stranice

Svojstvo zadržavanja jedinstvenih redaka

To svojstvo omogućuje da navedete u kojim se stupcima nalaze podaci o identitetu (kao što su ime i prezime zaposlenika ili šifra proizvoda) tako da se reci međusobno razlikuju. U slučajevima u kojima se reci čine identičnima (npr. dva klijenta s istim imenom i prezimenom), stupci koje navedete u tom svojstvu ponavljat će se u tablici izvješća.

Ovisno o stupcima koje dodate u izvješće, možete naići na retke koji se tretiraju kao identični jer su vrijednosti u njima naizgled iste (npr. dva klijenta s imenom i prezimenom Gordan Vukelić). Do toga može doći jer se ostali stupci koji su različiti (npr. srednje ime, adresa ili datum rođenja) ne nalaze u prikazu izvješća. U takvom je scenariju zadano ponašanje da se identični reci grupiraju u jedan redak, uz sažimanje svih izračunatih vrijednosti u jedan skupni rezultat za kombinirane retke.

Postavljanjem svojstva Zadrži jedinstvene retke možete odrediti da se jedan stupac ili više njih uvijek ponavljaju, čak i kada se radi o dupliciranim stavkama, svaki put kad taj stupac dodate u prikaz izvješća. Izračunate vrijednosti povezane s retkom tada će se dodjeljivati na temelju svakog pojedinačnog retka, a neće biti skupljene u jedan redak.

Napomena: Stupci koje je odabrao krajnji korisnik mogu utjecati na grupiranje, čime se pak mijenja kontekst za filtriranje izračuna izraza pa dizajneri modela moraju pripaziti da stvore mjere koje vraćaju točne rezultate.

Vrh stranice

Zadane oznake

Ovo svojstvo predstavlja oznaku koja se prikazuje na istaknutom mjestu na kartici ili grafikonu ili sa zadanom slikom na navigacijskoj traci izvješća pločice. Kada se koristi sa zadanom slikom, zadana se oznaka prikazuje ispod slike. Prilikom odabira zadane oznake odaberite stupac koji daje najviše podataka o retku (npr. ime i prezime).

U rasporedu trake kartica za spremnik pločica s navigacijskom trakom uz gornji rub zadana se oznaka prikazuje u području naslova ispod slike, kako je definirano svojstvom Zadana slika. U slučaju popisa zaposlenika, primjerice, možda ćete podatke o zaposlenicima prikazati pomoću pločica s njihovom identifikacijskom fotografijom kao zadanom slikom, a ime i prezime zaposlenika kao zadanu oznaku. Stupac sa zadanom oznakom uvijek se u navigaciji pomoću trake kartica spremnika za pločice prikazuje ispod slike, čak i ako to izričito ne odaberete u popisu polja izvješća.

U rasporedu spremnika za pločice s izmjenom naslovnica uz navigaciju uz donji rub pločica zadana će se slika prikazivati bez zadane oznake.

U rasporedu s karticama zadana se oznaka prikazuje u području naslova s većim fontom pri vrhu svake kartice. Ako imate popis zaposlenika, primjerice, možete stvoriti kartice s podacima o zaposlenicima s njihovom identifikacijskom fotografijom kao zadanom slikom te imenom i prezimenom zaposlenika kao zadanom oznakom.

Vrh stranice

Zadane slike

Ovo svojstvo navodi sliku koja se po zadanom prikazuje u navigaciji pomoću trake kartica spremnika za pločice ili je istaknuta ispod zadane oznake lijevo od kartice. Zadana slika mora biti vizualan sadržaj. Primjeri obuhvaćaju identifikacijsku fotografiju u tablici zaposlenika, logotip klijenta u tablici klijenata ili obris države u zemljopisnoj tablici.

Napomena: Slike se mogu dohvaćati s URL adresa na slikovnu datoteku na web-poslužitelju ili kao binarni podaci ugrađeni u radnu knjigu. Ako se slika temelji na URL-u, i stupac postavite kao vrstu slike da bi Power View u izvješću doista prikazao sliku, a ne URL kao tekstni podatak.

Vrh stranice

Optimizacija za određene rasporede

U ovom se odjeljku opisuje učinak postavljanja svojstava ponašanja tablica kada je riječ o određenom obliku prikaza i karakteristikama podataka. Ako, primjerice, želite precizno prilagoditi izgled izvješća matrice, pomoću ovih informacija možete saznati poboljšati prezentaciju matrice pomoću svojstava ponašanja tablica u modelu.

Nedostaju slike

Svojstva postavljena za određeni model određuju hoće li se slike u izvješću prikazivati ili će ih predstavljati tekstne vrijednosti. U sljedećem primjeru u izvješću nedostaju slike. Na mjestu na kojem bi se trebala prikazivati slika nalazi se URL mjesto slikovne datoteke. Do toga dolazi jer se tekst u modelu tumači kao tekst u izvješću. Takvo ponašanje možete promijeniti postavljanjem svojstava za stupac koji sadrži URL slike. Svojstvo će uputiti Power View da vrijednost stupca koristi kao URL, a ne da je prikazuje kao tekst.

Svojstvo izvješća

Određivanje stupca koji sadrži URL-ove slika

 • U prozoru dodatka PowerPivot > na kartici Dodatno u odjeljku Svojstva izvješćivanja provjerite je li postavka Kategorija podataka postavljena na URL slike (predloženo).

 • Ako nije, kliknite strelicu padajućeg izbornika za postavku Kategorija podataka > Dodane kategorije> URL slike.

Određivanje stupca koji sadrži binarne slike

 • U prozoru dodatka PowerPivot na kartici Dodatno u odjeljku Svojstva izvješća kliknite Ponašanje tablice.

 • Za Identifikator retka odaberite stupac koji sadrži jedinstvene vrijednosti.

U tablicama nedostaje redak ili više njih

Ishod zadanog ponašanja prilikom grupiranja katkad je u suprotnosti s onim što ste htjeli. Konkretno, reci s detaljima u modelu ne prikazuju se u izvješću. Power View po zadanom grupira stupce koje ste dodali u prikaz. Ako u izvješće dodate Naziv države, svaka se država prikazuje jedanput u prikazu, čak i ako tablica u podlozi sadrži tisuće redaka s više puta ponovljenim svakim nazivom države. U tom slučaju zadano ponašanje pri grupiranju daje točan rezultat.

Međutim, razmislite o različitim primjer na mjesto na koje možda želite više instanci retka koji želite da se prikazuju, jer zapravo podlozi redaka sadrži podatke o različitim entiteti. U ovom primjeru pretpostavlja da imate dvije Kupci i imenovani Jona Yang. Koristi zadano ponašanje za grupiranje, samo jedna pojava Jona Yang pojavit će se u izvješću. Nadalje, budući da se samo jedna instanca pojavi na popisu, mjera Godišnju dobit je zbroj tu vrijednost za oba korisnike. U tom slučaju gdje korisnici koji zajednički koriste s istim nazivom su zapravo različitim korisnicima, zadano ponašanje za grupiranje daje netočan rezultat.

Primjer izvješća s jedinstvenim vrijednostima

Da biste promijenili zadano ponašanje za grupiranje, postavite svojstva Identifikator retka i Zadrži jedinstvene retke . U Zadrži jedinstvene retke, odaberite stupac prezime pa tu vrijednost koja se ponavlja za redak, čak i ako je već prikazana u nekom drugom retku. Nakon promjena svojstava i ponovno objaviti u radnoj knjizi, možete je stvoriti istu izvješće samo ovaj put vidjet ćete i klijentima pod nazivom Jona Yang, s Godišnju dobit pravilno dodijeliti svaki od njih.

Primjer izvješća s kombiniranim vrijednostima

Raspored matrice je pretrpan

Kada se matrici prikazuje tablica s detaljima, zadano grupiranje nudi sažetu vrijednost za svaki stupac. Ovisno o vašim ciljevima, to može predstavljati više sažimanja nego što želite. Da biste promijenili to ponašanje, postavite Identifikator retka. Nije potrebno postavljati dodatna svojstva – postavljanje identifikatora retka dovoljno je za promjenu grupiranja tako da se sažimanja izračunavaju za svaki redak na temelju jedinstvenog identifikatora retka.

Usporedite sljedeće slike prije i poslije na kojima je pokazan učinak postavljanja tog svojstva za izgled matrice.

Prije: zadano grupiranje utemeljeno na poljima u matrici

Svojstvo izvješća
Poslije: grupiranje prema identifikatoru retka

Svojstvo izvješća

Na osi grafikona prikazuje se previše stavki i razina

Izvješća u obliku grafikona s detaljnim prikazom podataka koriste identifikator retka kao os. Bez identifikatora retka os je neodređena, što daje raspored prema nagađanju, koji možda neće imati previše smisla. Da biste promijenili to ponašanje, postavite Identifikator retka. Nije potrebno postavljati dodatna svojstva – postavljanje identifikatora retka dovoljno je za promjenu grupiranja tako da se sažimanje izračunava za svaki redak na temelju jedinstvenog identifikatora retka.

Usporedite sljedeće slike prije i poslije na kojima je pokazan učinak postavljanja tog svojstva za izgled grafikona. Radi se o istom izvješću, s istim poljima i prezentacijom. Jedina je razlika u tome što je na donjoj slici prikazana tablica Stavke nakon postavljanja svojstva Identifikator retka.

Svojstvo izvješća
Prije: zadano grupiranje utemeljeno na poljima grafikona

Svojstvo izvješća

Poslije: grupiranje prema identifikatoru retka (identifikator retka postaje os)

Vrh stranice

Sljedeći koraci

Nakon izračunavanja tablica u modelu i postavljanja svojstava ponašanja tablica u modelima koji sadrže retke s detaljima koji se uvijek moraju prikazivati kao pojedinačne stavke model možete optimizirati dodatnim svojstvima ili postavkama. Dodatne informacije o dodatku Power View potražite u članku Praktični vodič: optimiziranje podatkovnog modela za izvješćivanje u dodatku Power View.

Napomene:  Autorska prava za videozapise:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Slike zastava dobivene su ljubaznošću web-mjesta CIA Factbook (cia.gov)

 • Podaci o broju stanovnika dobiveni su ljubaznošću (data.un.org) organizacije undata iz trgovine Microsoft Azure Marketplace

 • Piktograme olimpijskih sportova izradili su Thadius856 i Parutakupiu, distribucija u skladu s licencom Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Vrh stranice

Pogledajte i sljedeće

Svojstva izvješćivanja dodatka PowerPivot za Power View

PowerPivot: napredna analiza i modeliranje podataka u programu Excel

Vodič: analiza podataka iz zaokretne tablice pomoću podatkovnog modela u programu Excel 2013

Videozapisi vezani uz Power View i PowerPivot

Power View: istraživanje, vizualizacija i izlaganje podataka

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×