Pojmovnik za Access

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

N

M

N

O

P

Q

R

S

U

U

V

W

X

Y

Z

A

Vrh stranice

apsolutni ili Fiksna položaja

Postavlja element odnosu nadređenom ili elementa ili, ako ne postoji jedan tijelo. Vrijednosti za svojstva na element lijevo ili Vrh su odnosu gornji lijevi kut od nadređenog elementa.

Access radnog prostora

Radni prostor koji koristi modul baze podataka programa Access za pristup izvoru podataka. Izvor podataka može biti datoteke baze podataka programa Access, u ODBC bazu podataka, kao što je Paradox ili baze podataka Microsoft SQL Server ili baze podataka ISAM.

akcija

Osnovni sastavnog bloka makronaredbe. samostalnih uputa može se kombinirati s drugih akcija za automatizaciju zadataka. To se katkad naziva naredbe na drugim jezicima makronaredbe.

argument radnje

Dodatne informacije potrebnih neke akcije makronaredbe. Na primjer, objekt pod utjecajem akcija ili posebne uvjeta pod kojim se provodi akciju.

popis radnji

Na popisu koji se pojavljuje kada pritisnete strelicu u stupcu Akcija na kartici objekta makronaredbe .

upit radnje

Upit koji se kopira ili promjene podataka. Akcijski upiti obuhvaćaju dodavanje, brisanje, upit sa stvaranjem tablice, i ažuriranje upita. Oni su otkrije uskličnik (!) pokraj njihova imena u navigacijskom oknu.

redak radnje

Redak u gornjem dijelu karticu objekta makronaredbe u koji unosite nazivi makronaredbi, Akcije, argumente i komentare koje su povezane s određenom makronaredbe ili grupe makronaredbi.

ADE datoteku

Projekt programa Access (.adp datoteke) kod sve module kompilirane i sve moguće uređivati izvor ukloniti.

Napredni filtar/prozor za sortiranje

Prozor u kojem možete stvoriti filtar od nule. Unesite izrazima kriterija u rešetki dizajna filtar da biste ograničili zapise u otvorenim obrascem ili podatkovna tablica podskup zapisa koji zadovoljavaju kriterij.

funkcija zbrajanja

Funkcija, kao što su Sum, Count, Avgili Var, koju koristite za izračunati ukupne zbrojeve.

anonimne replike

U bazi podataka programa Access (.mdb datoteku oblik samo), posebne upišite replike u kojem ste ne evidentira pojedinačnih korisnika. Anonimne replike je osobito je korisna u Internet situaciju u kojoj očekujete mnogo korisnika da biste preuzeli replike.

način upita ANSI SQL

Jedno od dvije vrste SQL sintaksa: ANSI-89 SQL (naziva se i Microsoft Jet SQL i ANSI SQL), što je tradicionalni Jet SQL sintaksa; i ANSI-92 SQL koja ima nove i različite rezervirane riječi, pravila sintakse i zamjenskih znakova.

dodavanje upita

Akcijski upit koji dodaje zapise u rezultatu upita postavite na kraj postojećoj tablici.

Pozadina programa

Područje podloge prozora aplikacije.

ASCII

American Standard Code za razmjenu podataka (ASCII) 7-bitnog znaka skup predstavljaju slova i simboli na tipkovnici SAD-a.

Filtriranje

Filtriranje podataka u prikazu zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona tako da odaberete jednu ili više stavki u polju koja omogućuje filtriranje.

Proširena ikona za odjeljak Omogućivanje

Zbirka oblikovanja koje određuje izgled kontrola i sekcija u obrazac ili izvješće.

Automatsko povezivanje

Veza s OLE objekt u programu Access na poslužitelj za OLE objekt u programu Access automatski ažurira promjenama informacija u datoteci objekta.

vrsta podatka AutoNumber

U bazi podataka programa Access vrsta podataka polja koja automatski sprema jedinstvenog broja za svaki zapis jer ona se dodaje u tablicu. Tri vrste brojeva možete generirati: uzastopnih, slučajnih, a replikacije ID-a.

B

Vrh stranice

Osnovna tablica

Tablica u bazi podataka programa Access. Struktura osnovne tablice možete upravljati korištenjem DAO objekata ili podataka definicija (DDL) SQL naredbe, a možete mijenjati podatke u tablicu za osnovni pomoću Recordset objekata ili Akcijski upiti.

Vrsta podataka bigint

U projektu programa Access, vrstu podataka 8 bajtova (64 bita) koja se pohranjuju cijeli brojevi u rasponu od -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) do 2 ^ 63 1 (9,223,372,036,854,775,807).

Binarna vrsta podataka

U projektu programa Access, nulte duljine vrstu podataka s najviše 8.000 bajtova binarne podatke.

bitne vrsta podataka

U projektu programa Access, vrstu podataka u kojoj su pohranjeni ili 1 ili 0 vrijednost. Prihvaćaju vrijednosti cijeli broj koji nije 1 ili 0, ali uvijek interpretiraju kao 1.

bitne maske za unos

Vrijednost koja se koristi s bitni operatore (i, Eqv, važnost, ne, ili, i Xor) za testiranje, postavljanje ili Vrati izvorno stanje pojedinačne bitova bitni polja vrijednosti.

usporedba na razini bitova

Usporedba bitne-bitni između jednak način smješteni bitova u dva numerički izrazi.

Knjižna oznaka

Svojstvo Recordset objekt ili obrazac koji sadrži binarne niz prepoznavanje trenutnog zapisa.

povezani stupac

Stupac u okviru popisa, kombiniranog okvira ili okvira padajućeg popisa koja je povezana s poljem navedenim tako da svojstvo ControlSource kontrole.

kontrola veze

Kontrola koja se koristi na obrazac, izvješće ili stranica za pristup podacima da biste prikazali ili izmijenili podatke iz tablice, upit ili SQL naredbu. Svojstvo ControlSource kontrole pohranjuje naziv polja na koji je kontrola povezana.

kontrola vezana hiperveze

Kontrola koja se koristi na stranicu za pristup podacima za povezivanje veze, intranetska adresa ili internetsku adresu podlozi tekstno polje. Možete kliknuti hipervezu za odlazak na odredištu.

vezani okvir objekta

Kontrolu na obrascu ili izvješću koji se koristi za prikaz i upravljali OLE objekte koji su spremljeni u tablicama.

povezana slika

Kontrola koja se koristi na obrazac, izvješće ili stranica za pristup podacima povezati sliku da biste polje OLE objekta u bazi podataka programa Access ili stupca slike u projektu programa Access.

kontrola veze rasponom

Kontrola koja se koristi za povezivanje HTML kod tekst ili Dopis polje u bazi podataka programa Access ili tekst, ntext ili varchar stupac u projektu programa Access na stranicu za pristup podacima. Ne možete urediti sadržaj povezane kontrole rasponom.

Sastavljač

Alat pristup pojednostavljuje zadatka. Na primjer, složeni izraz možete brzo stvoriti pomoću Sastavljača izraza.

ugrađena alatna traka

U programu Access 2003 i starijim verzijama, na alatnoj traci koja je dio korisničko sučelje programa Access kada je instaliran na vašem računalu. Nasuprot tome, prilagođene alatne trake je jedan koji ste stvorili za aplikaciju baze podataka. U trenutne verzije programa Access alatne trake se zamijene vrpcu koja se slaže naredbe u grupama povezanih na karticama. Osim toga, možete dodati naredbi koje često koristite na alatnu traku za brzi pristup.

vrsta podatka Byte

Pristup bazi podataka vrstom podataka koji se koristi za držite small pozitivni cijeli brojevi rasponu od 0 do 255.

C

Vrh stranice

izračunata kontrola

Kontrola koja se koristi obrazac, izvješće ili stranica za pristup podacima da biste prikazali rezultat izraza. Rezultat je ponovno izračunati svaki put kada nema promjena u bilo kojem od vrijednosti na kojem se temelji na izraz.

izračunato polje

Polje definirano u upitu, koja se prikazuje rezultat izraza umjesto prikazivanja pohranjene podatke. Vrijednost je ponovno izračunati svaki put kada vrijednost u okviru izraza promjene.

poziv stabla

Sve module koje mogu pozivati po bilo kojem postupak u modulu u kojem trenutno pokrenuti kod.

Opis sekcije

U odjeljku na stranici za pristup grupiranim podacima koji se prikazuje titlova u stupce s podacima. Pojavljuje se neposredno prije zaglavlje grupe. U odjeljku opis ne možete dodati povezane kontrole.

Kartezijev umnožak

Rezultat izvođenja SQL naredbe SELECT koja sadrži dvije ili više tablica u uvjetu FROM, ali nema gdje ili JOIN uvjet koji pokazuje kako se tablica koji se spajaju.

Kaskadno

Postupak jedne akcije pokretanje drugih akcija. Na primjer, kada Kaskadno ažuriranje odnos definiran za dvije ili više tablica, ažuriranje primarnog ključa u primarnoj tablici automatski se pokreće promjene vanjske tablice.

kaskadno brisanje

Za odnosa koji nametanje referencijalnog integriteta između tablica, brisanje svih povezanih zapisa u povezanu tablicu ili tablice prilikom brisanja zapisa u primarnoj tablici.

Kaskadni događaja

Niz događaja uzrokovanih procedura događaja izravno ili posredno pozivanje sam; naziva programa kaskadno događaj ili na rekurzije. Budite oprezni pomoću kaskadnog događaje, jer se često rezultirati preljev stoga ili druge pogreške s izvođenju.

kaskadno ažuriranje

Za odnosa koji nametanje referencijalnog integriteta između tablica, ažuriranje svih povezanih zapisa u povezanu tablicu ili tablice nakon zapis u primarnoj tablici.

polje kategorije

Polja koja se prikazuje u području kategorija prikaza zaokretnog grafikona. Stavke u polju kategorija pojavljuju kao natpisi na osi kategorije.

broj kanala

Cijeli broj koji odgovara otvorenom kanalu Dynamic Data Exchange (DDE). Brojeve kanala su dodijeljeni tako da Microsoft Windows 95 ili noviju verziju, stvoren pomoću funkcija DDEInitiate i koristi drugim DDE funkcijama i naredbe.

CHAR vrsta podataka

U projektu programa Access, vrstu podataka nulte duljine najviše 8.000 ANSI znakova.

kôd znaka

Broj koji predstavlja određeni znak u skupu, kao što su u ANSI skupa znakova.

grafikon

Grafički prikaz podataka u obrazac, izvješće ili stranica za pristup podacima.

Potvrdni okvir

Kontrola koja označava je li odabrana mogućnost. Kada je odabrana mogućnost, u okviru pojavljuje se kvačica.

Provjera ograničenja

Omogućuje pravila tvrtke koje se protežu na više tablica. Ako, na primjer, redoslijed tablica može imati CHECK ograničenje koje želite onemogućiti premašuju Kreditno ograničenje definirali za kupca u tablici narudžbe za klijenta.

modul klase

Modul koji mogu sadržavati definiciju za novi objekt. Svaku instancu klase stvara novi objekt. Postupaka koji se definirati u modulu postaju svojstva i postupci objekta. Moduli klase može postojati samostalno ili s obrascima i izvješćima.

Naziv klase

Naziv koji se koristi za upućivanje na modul klase. Je li modul klase modula obrazac ili izvješće, naziv klase prefaced s vrstom modul – na primjer, Form_OrderForm.

Naziv klase (OLE)

Unaprijed definirani naziv koristi za OLE objekt u programu Visual Basic. Sastoji se od naziv aplikacije koji se koriste za stvaranje OLE objekt vrsta objekta i, Neobavezno, broj verzije aplikacije. Primjer: Excel.Sheet.

djelić kod

Segment Visual Basic kod koji definira početku i kraju postupak.

kolizije

Sukob koji se pojavljuje tijekom obrade ažuriranja. Klijent čita podatke iz poslužitelja i zatim pokušaja da biste izmijenili podatke u ažuriranju grupe, ali prije izvođenja pokušaj ažuriranja, drugi klijent promjene izvornih podataka poslužitelja.

stupac

Mjesto unutar bazu podataka koja se pohranjuje određenu vrstu podataka. Preporučuje se i vizualni prikaz polja u podatkovnoj tablici, a zatim u bazu podataka programa Access, u rešetki dizajna upita ili u rešetku dizajna filtar.

područje stupca

Dio prikaza zaokretne tablice koja sadrži polja stupca.

polje stupca

Polje u područje stupca prikaza zaokretne tablice. Stavke u poljima stupaca navedene su na vrhu popisa zaokretne tablice. Unutarnji stupac polja su najbliži područje detalja; vanjski stupac polja prikazuju se iznad polja unutarnji stupaca.

Odabir stupca

Vodoravna traka pri vrhu stupca. Kliknite birač stupca da biste odabrali cijeli stupac u rešetki dizajna upita ili u rešetku dizajna filtar.

kombinirani okvir

Kontrola koja se koristi u obrascu koji omogućuje funkciju kombinirani okvir s popisom i tekstni okvir. Upišite vrijednost u kombinirani okvir ili možete kliknuti kontrolu da biste prikazali popis, a zatim odaberite stavku s tog popisa.

naredbeni gumb

Kontrola koja pokreće makronaredbu, poziva Visual Basic (funkcija) ili izvodi procedura događaja. Naredbeni gumb ponekad se naziva gumb u drugim programima.

operator usporedbe

Operator koji se koristi da biste usporedili dvije vrijednosti ili izraza. Na primjer, < (manji od), > (veće od), a = (jednako je).

Složena kontrola

Kontrola i pridruženi natpis, kao što su tekstni okvir s natpis.

Očisti sve oblikovanje

Filtriranje polja za prikaz prvih ili zadnji n stavki na temelju ukupni zbroj. Na primjer, nije moguće filtrirati tri gradova koji je generirao najčešće prodaje ili pet proizvoda koji su se barem profitabilan.

uvjetno oblikovanje

Oblikovanje sadržaj u kontrolu u obrazac ili izvješće na temelju jednog ili više uvjeta. Uvjet mogu se pozivati na drugu kontrolu, kontrola s fokusa ili korisnički definirane Visual Basic for Applications (opis funkcije).

sukob

Uvjet koji se pojavljuje ako promjene podataka u istom zapisu dvije replike skup članova. Kada dođe do sukoba, pobjeda promjena je odabrana i primjenjuje na sve replike, a losing promjena naveden kao sukoba u svim replike.

niz za povezivanje

Nizovni izraz koji se koristi za otvaranje vanjske baze podataka.

ograničenje

Ograničenja postavljena na vrijednost koja se može unijeti u stupac ili redak. Na primjer, vrijednosti u stupcu dob ne može biti manji od 0 ili veća od 110.

kontinuirani obrazac

Obrazac koji se prikazuje više zapisa na zaslonu u prikazu obrasca.

Kontrola koja sadrži hipervezu

Kontrola koja omogućuje korisnika da biste se prebacili na dokument, web-stranicu ili objekta. Primjer je tekstni okvir koji je vezana uz polje koje sadrži hiperveze.

unakrsni upit

Upit koji se izračunava zbroj, prosjek, broj ili drugu vrstu ukupan iznos u zapisima, a zatim grupira rezultat po dvije vrste podataka: jedan prema dolje s lijeve strane u podatkovnoj tablici, a drugi na vrhu.

vrsta podataka Currency

U bazi podataka programa Access, vrstu podataka koja je korisno za izračune koje obuhvaćaju novac ili za nepomičnim zarezom izračune u kojem je iznimno važan točnost.

trenutni zapis

Zapis u skupu zapisa iz kojih biste mogli izmijeniti ili dohvatiti podatke. Može biti samo jedna trenutnog zapisa u skupu zapisa u bilo kojem trenutku, no skup zapisa možda nema trenutnog zapisa – na primjer, nakon brisanja zapisa iz dinamički skup nizova vrstu zapisa.

Vrsta pokazivača podataka

U projektu programa Access, vrstu podataka možete koristiti samo za stvaranje pokazivač tjednog prikaza kalendara. Tu vrstu podataka nije moguće koristiti za stupaca u tablici. Pokazivač je mehanizam za rad s jednim retkom trenutku u skupu rezultata naredbe SELECT.

prilagođene grupe

Stavke polja prilagođenu grupu. Prilagođene grupe sadrži dvije ili više stavki iz polja retka ili stupca.

Polje prilagođene grupe

Polje u području retka ili stupca koji sadrži prilagođene grupe kao stavki.

Prilagođeni redoslijed

Korisnički definirane sortiranja. Ako, na primjer, možete definirati na prilagođeni redoslijed sortiranja za prikaz vrijednosti u stupcu EmployeeTitle na temelju seniority na naslov.

dijaloški okvir prilagođena svojstva

Prilagođeno svojstvo lista koji omogućuje korisnicima da biste postavili svojstva za ActiveX kontrole.

prilagođena alatna traka

U Access 2003 i starijim verzijama, a zatim na alatnoj traci koji ste stvorili za svoju aplikaciju. Nasuprot tome, ugrađena alatna traka je dio pristup kada je instaliran na vašem računalu.

D

Vrh stranice

DAO objekta

Objekt definira biblioteku objekti pristupa podacima (DAO). DAO objekte, kao što su baze podataka, DefinicijaTablicei Recordsetpredstavlja objekte koji se koriste za organiziranje i upravljali podataka, kao što su tablice i upite možete koristiti u kod.

objekti za pristup podacima

Programsko sučelje koje možete koristiti za pristup i upravljali objekata baze podataka.

objekti za pristup podacima (Data Access Objects, DAO)

stranica za pristup podacima

Web-stranica osmišljeno za prikaz i rad s podacima s Interneta ili intraneta. Njegove podatke obično se pohranjuju u bazi podataka programa Access.

svojstva za stranice podataka programa access

Atributi podataka pristupiti stranice koju odredite bazu podataka s kojom je povezana stranice i definirati izgled i ponašanje na stranicu.

Područje podataka

Dio prikaza zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona koja sadrži podatke iz sažetka. Vrijednosti u području podataka prikazuju se kao zapise u prikazu zaokretne tablice i kao podatkovne točke u prikaza zaokretnog grafikona.

Prikupljanje podataka

Način prikupljanje informacija od korisnika po slanja i primanja HTML obrazaca i obrasce programa InfoPath 2007 iz programa Access 2007. U programu Access, stvaranje zahtjeva za prikupljanje podataka i pošaljite je korisnicima u obrascu koji se nalaze u poruci e-pošte. Korisnici zatim ispunite obrazac i vratili na vas.

Definicija podataka

Polja u podlozi tablice i upite i izrazi koji čine izvora zapisa za stranicu za pristup podacima.

jezika za definiranje podataka (DDL)

Jezik koji se koristi za opisuju atribute baze podataka, posebice tablica, polja, indekse i strategiju pohrane. ANSI definira to da bi se tokeni CREATE, PADAJUĆI i ALTER. DDL je podskup structured query language (SQL).

upit za definiranje podataka

Upit specifičan za SQL koje možete stvoriti, mijenjati, ili brisanje tablice, stvaranje ili brisanje indeksa u bazi podataka. ANSI definira te DDL upiti i koristi tokeni CREATE, PADAJUĆI i ALTER.

polje podataka

Polje koje sadrži sažete podatke u prikazu zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke.

podatkovna stavka

Informaciju specifičnim aplikacijama podataka koji se može prenijeti putem kanala za DDE (Dynamic Data Exchange).

natpis nad podacima

Natpis koji pruža dodatne informacije o podatkovni marker koji predstavlja vrijednost ili pojedinačnu točku podataka.

rukovanje jezik za definiranje podataka (DML)

Jezik koji se koristi za dohvaćanje, umetanje, brisanje i ažuriranje podataka u bazi podataka. DML je podskup od Structured Query Language (SQL).

oznaka podataka

Trake, područje, točke, isječak ili drugi simbol u grafikon koji predstavlja vrijednost ili pojedinačnu točku podataka. Oznake povezanih podataka u grafikonu čine nizova podataka.

niz podataka

Povezane podatkovne točke koje su prikazane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak. Možete iscrtati jedan ili više nizova podataka na grafikonu.

kontrola izvora podataka

Modul iza stranice pristupa podacima i Microsoft Office Web Components koja upravlja veza izvora podataka u podlozi. Kontrola izvora podataka sadrži bez vizualni prikaz.

aplikacije za baze podataka

Skup objekata koji mogu sadržavati tablice, upite, obrasce, izvješća, makronaredbe i kod modula namijenjene kombinaciji služe za lakše korištenje baze podataka. Aplikacije za baze podataka obično je uveden u grupu korisnika.

dijagram baze podataka

Grafički prikaz bilo koji dio shemu baze podataka. To može biti bilo cijelog ili djelomičnog slike strukture baze podataka. Uključuje tablica, stupaca koje sadrže i odnose između tablica.

Alat za dokumentiranje baze podataka

Alat koji stvara izvješće koje sadrži detaljne informacije o objekata u bazi podataka.

objekti baze podataka

Baze podataka programa Access sadrži objekte kao što su tablice, upite, obrasce, izvješća, stranice, makronaredbe i moduli. Projekt programa Access sadrži objekte kao što su obrasci, izvješća, stranice, makronaredbe i moduli.

replikacija baze podataka

Postupak stvaranja dva ili više posebno kopije (replike) baze podataka programa Access. Sinkronizacije replike promjene podataka u jednom replike ili promjene dizajna koje ste napravili u matrici dizajna, šalju drugim replike.

Prozor baze podataka

U programu Access 2003 i starijim verzijama, u prozoru koji se pojavljuje prilikom otvaranja baze podataka programa Access ili projekt programa Access. Prikazuje prečace za stvaranje novih objekata baze podataka i otvaranje postojećih objekata. U programu Access 2007 prozor baze podataka zamijenjen je navigacijsko okno.

upit za definiranje podataka

Upit specifičan za SQL sadrži naredbe za definicijom definicija podataka. Te naredbe omogućuju stvaranje ili promjenu objekata u bazi podataka.

podatkovni list

Podaci iz tablica, obrazac, upita, prikaza ili pohranjena procedura koji se prikazuje u obliku retka i stupca.

Prikaz podatkovne tablice

Prikaz koji prikazuje podatke iz tablice, obrasca, upita, prikaza ili pohranjena procedura u obliku retka i stupca. U prikazu podatkovne tablice možete uređivati, dodavanje i brisanje podataka i pretraživati podatke. U programu Access 2007 možete izmijeniti i dodavanje polja u tablicu u prikazu podatkovne tablice.

datumski izraz

Bilo koji izraz koji je moguće ga je protumačiti kao datum, uključujući literala datum, brojeve koje izgledaju kao i kod datuma, nizovi tog izgleda kao što su datumi i datume vratio funkcije.

datumski literal

Bilo koji niz znakova valjanih oblikom koja okružuje predznaku broja (#). Valjani formati obuhvaćaju oblik datuma određen regionalnih postavki za kod ili oblik univerzalni datuma.

razdjelnici datuma

Znakovi koji se koristi za razdvajanje dan, mjesec i godinu kada su oblikovani vrijednosti datuma. Znakovi ovise o postavkama sustava ili pomoću funkcije oblik .

vrsta podataka Date/Time

Pristup bazi podataka vrstom podataka koji se koristi za spremanje informacija datum i vrijeme.

Vrsta podataka datuma/vremena

U pristupu projekta, datum i vrijeme vrsta podataka koji se nalaze u rasponu od siječanj 1, 1753, u prosincu 31 9999 za točnošću na tri stotine drugu ili 3.33 milisekundama.

DBCS

Skup znakova koji se koristi 1 ili 2 bajta predstavlja znak, što omogućuje više od 256 znakova za prikaz.

Vrsta decimalnih podataka (baza podataka programa Access)

U točno numeričku vrstu podataka koja sadrži vrijednosti od -10 ^ 28-1 do 10 ^ 28-1. Možete navesti mjerilo (maksimalni broj znamenki) i preciznosti (maksimalno ukupan broj znamenki s desne strane decimalnog zareza).

Vrsta decimalnih podataka (projekt programa Access)

U točno numeričku vrstu podataka koja sadrži vrijednosti od -10 ^ 38 1 do 10 ^ 38 1. Možete navesti mjerilo (maksimalno ukupan broj znamenki) i preciznosti (maksimalni broj znamenki s desne strane decimalnog zareza).

deklaracija

Nonexecutable kod koji se naziva konstantu, varijabla ili postupak i određuje karakteristika, kao što su vrsta podataka. Postupak DLL deklaracija navedite imena, biblioteke i argumente.

Odjeljak s deklaracijama

U odjeljku modul koji sadrži deklaracije koji se odnose na svaki postupak u modulu. Deklaracija za varijable, konstante, korisnički definirana vrsta podataka, i vanjskih postupaka može uključivati u biblioteci dinamičkih veza.

zadani stil kontrole

Postavka svojstva zadana vrsta kontrole. Prilagodba vrste kontrola prije stvaranja dvije ili više sličnih kontrola da biste izbjegli pojedinačno prilagodbu svaku kontrolu.

Svojstvo default

Svojstvo koje možete postaviti za kontrolu tako da svaki put kada se stvara novu kontrolu te vrste, svojstvo će imati iste vrijednosti.

zadana vrijednost

Vrijednost koja se automatski unosi u polje ili kontrolu prilikom dodavanja novog zapisa. Možete prihvatiti zadanu vrijednost ili ga zamijeniti tako da upišete vrijednosti.

brisanje upita

Upit (SQL naredbe) koji uklanja retke koji odgovaraju kriterijima koji navedete iz jedne ili više tablica.

rešetka za dizajniranje

Rešetka koju koristite za dizajniranje upita ili filtra u prikazu dizajna upita ili u prozoru Napredno filtriranje/sortiranje. Za upite, ovu rešetku je prijašnji QBE rešetke.

Matrica dizajna

Samo članom skupa postavljanje u koje možete unijeti promjene strukture baze podataka koji se propagirati druge replike.

prikaz dizajna

Objekti baze podataka koji prikazuje dizajna te: tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe. U prikazu dizajna, stvaranje novih objekata baze podataka i izmijeniti dizajn postojećih objekata.

područje detalja

Dio prikaza zaokretne tablice koji sadrži polja pojedinosti i ukupni zbroj.

polje pojedinosti

Polja koja se prikazuje sve retke ili zapisi iz izvora zapisa u podlozi.

odjeljak s pojedinostima

Služi za sadrže glavno tijelo obrazac ili izvješće. U ovom se odjeljku obično sadrži kontrole koje su povezane s poljima u izvoru zapisa, ali može sadržavati i slobodne kontrole, kao što su oznake koje označavaju sadržaj polja.

Izravni sinkronizacije

Način koji se koriste za sinkroniziranje podataka između replike koji su povezani izravno u lokalnoj mreži i su dostupne putem zajedničke mrežne mape.

onemogućeni kontrola

Kontrola koji su blijedi u obrascu. Onemogućeni kontrola ne može pristupiti fokusa i će odgovoriti klika mišem.

Svojstva dokumenta

Svojstva, primjerice naslov, naslov i autor, koje se pohranjuju sa svakom stranicom podataka programa access.

domena

Skup zapisa koji definira tablicu, upit ili SQL izraz. Funkcija zbrajanja domene vratite statističkih podataka o određene domene ili skup zapisa.

domenska funkcija zbrajanja

Funkcija, kao što su DAvg ili DMax, koji se koristi za računanje Statistika skup zapisa (domene).

dvostruke preciznosti

Karakteristikama broj koji je pohranjen u dvaput iznos (dvije riječi; obično 8 bajta) memorije računala nužan za pohranu manje precizne broj (jednostruke preciznosti). Najčešće obrađuje na računalo s pomičnim zarezom obrasca.

područje ispuštanja

Područje u prikazu zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona u kojima možete ispustite polja iz popisa polja za prikaz podataka u polju. Oznake na svakom području padajuće označavaju vrste polja koja možete stvoriti u prikazu.

padajući okvir popisa

Kontrole pristupa podacima stranice koji, kada je kliknete, prikazuje se popis s kojeg možete odabrati vrijednost. Nije moguće upišite vrijednost u okviru padajućeg popisa.

biblioteka dinamičkih veza

Skup postupke koje možete pozvati iz programa Visual Basic procedure i su učitane i povezane u aplikaciji vrijeme izvođenja.

E

Vrh stranice

jeka

Postupak pristup ažuriranje ili repainting zaslona dok se izvodi makronaredbe.

kontrola za uređivanje

Poznata i kao tekstni okvir kontrola za uređivanje je pravokutni regija u kojoj korisnik možete unijeti i uredite tekst.

ugradnja

Da biste umetnuli kopiju OLE objekt iz druge aplikacije. Izvorni objekt, pod nazivom OLE poslužitelj može biti bilo koji program koji podržava značajke object linking and embedding. Promjene uloženi objekt ne odražavaju se na izvorni objekt.

omogućeno baze podataka

Prethodne verzije baze podataka koja je otvorena u programu Access 2000 ili kasnije bez pretvorbe oblika. Da biste promijenili dizajn baze podataka, morate je otvorite u verziji programa Access u kojem je stvorena.

broj pogreške

Cijeli broj u rasponu od 0 - 65.535 koji odgovara broj postavka svojstva objekta Err . Kada u kombinaciji s Opis postavka svojstva objekta Err ovaj broj predstavlja na određenu poruku o pogrešci.

ekskluzivno

Način pristupa podacima u bazi podataka koje je omogućeno zajedničko korištenje putem mreže. Kada otvorite bazu podataka u ekskluzivnom načinu, biste drugima onemogućili otvaranja baze podataka.

Proširite kontrola

Kontrole pristupa podacima stranica koji, kada kliknete, proširuje ili sažimanje grupiranih zapis da biste prikazali ili sakrili njegov detaljne zapise.

Proširite pokazatelja

Gumb koji se koristi za proširivanje i sažimanje grupe zapisa; Prikazuje znak plus (+) i minus (-).

izvoz

Da biste kopirali podatke i baza podataka objekata u drugu bazu podataka, datoteku proračunske tablice ili format datoteke tako da druge baze podataka ili program možete koristiti objekte podataka ili u bazi podataka. Izvoz podataka u raznim podržani baze podataka, programa i oblici datoteka.

Dijaloški okvir Sastavljač izraza

Pristup alat koji koristite za stvaranje izraza. Sadrži popis uobičajenih izraza koje možete odabrati.

vanjska baza podataka

Izvor tablice koja je povezana ili uvezeni u trenutnoj bazi podataka ili odredišne tablice koja će se izvesti.

vanjska tablica

Tablica izvan trenutno otvorenu bazu podataka programa Access ili projekt programa Access.

F

Vrh stranice

vrste podataka polja

Karakteristikama polja koji određuju Kakvu vrstu podataka može spremati. Ako, na primjer, polje čije vrsta podataka je tekst možete spremiti podatke koji se sastoji od teksta ili znamenke, ali brojčanog polja možete spremiti samo numeričke podatke.

Okno Popis polja

Okno s popisom sva polja u podlozi zapisa izvora ili u bazi podataka objekt.

Birač polja

Na mali okvir ili trake kada kliknete da biste odabrali cijeli stupac u podatkovnoj tablici.

broj datoteke

Broj koji se koristi u naredbu Otvori da biste otvorili datoteku. Korištenje datoteka brojeva u rasponu od 1 do 255, uključujući te dvije vrijednosti, za datoteke koje nisu dostupne u druge programe. Pomoću datoteke brojeva u rasponu od 256 511 za datoteke koje su dostupne s drugim programima.

Ispuna

Povećavanje izvješća koji ispunjava prozor snimka izvješća tako približite širina ili Visina stranice, ovisno o tome je li izvješće u okomito ili vodoravno usmjerenje.

filtar

Skup kriterija koji se primjenjuje na podataka da bi se prikazali podskup podataka ili da biste sortirali podatke. U programu Access, poslužite se filtriranja tehnike, kao što su filtriranje prema odabiru i Filtriraj po obrascu za filtriranje podataka.

Područje filtra

Dio prikaza zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona prikaz koji sadrži polja filtra.

Filtriranje po obrascu

Postupak za filtriranje podataka koje koristi verziju trenutnog obrasca ili podatkovne tablice s prazna polja u kojima možete upisati željene filtrirane zapise tako da sadrže vrijednosti.

Filtriranje prema odabiru

Postupak za filtriranje zapisa u obrascu ili dohvatiti samo zapise koji sadrže odabrane vrijednosti u podatkovnoj tablici.

Filtriranje bez odabira

Filtriranje zapisa u obrascu ili podatkovne tablice želite dohvatiti samo zapise koji ne sadrže odabranu vrijednost tehnika.

polje filtra

Polja u području filtra koje možete koristiti za filtriranje podataka prikazanih u prikazu zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polja filtra izvođenje funkcija kao polja stranice u izvješćima zaokretne tablice za Microsoft Excel.

Filtar za unos

Tehnika za filtriranje zapisa koji koristi vrijednost ili izraz koji ste unijeli da biste pronašli samo zapise koji sadrže vrijednost ili zadovoljavaju izraz.

tekstna datoteka ograničene širine

Datoteka koja sadrži podatke u kojoj svako polje ima Fiksna širina.

Vrsta podataka za prikaz

U projektu programa Access djelomičnog numeričkih podataka upišite uz točnost 15 znamenke. Plutati vrsta podataka mogu sadržavati pozitivne vrijednosti iz približno 2.23E - 308 do 1.79E + 308, negativne vrijednosti od približno - 2.23E - 308 do - 1.79E + 308 ili nula.

plutajuća

Mogućnost da biste premjestili slobodno kao zasebnom prozoru. Plutajući prozor je uvijek na vrhu. Plutajuća možete Sastavljača izraza, alat za dokumentiranje baze podataka, alatnog okvira i palete.

vanjski ključ

Jedan ili više tablica polja (stupaca) koji se odnose na primarni ključ polje ili polja u drugoj tablici. Vanjski ključ koji pokazuje kako su povezane tablice.

vanjska tablica

Tablice (kao što su narudžbe korisnika) koji sadrži polja vanjskog ključa (kao što je IdKlijenta) koji je primarni ključ polja u drugoj tablici (kao što je kupci) u bazi podataka, a to je obično na strani "više" odnosa jedan-prema-više

obrazac

Baza podataka programa Access objekt na koji postavljate kontrole za poduzimanja akcija ili za unos, prikaz i uređivanje podataka u poljima.

Podnožje obrasca

Služi za prikaz upute za korištenje obrasca, naredbeni gumbi ili slobodne kontrole da biste prihvatili unos. Prikazuje se pri dnu obrasca u prikazu obrasca i na kraju ispisa.

zaglavlju obrasca

Služi za prikaz Naslov obrasca, upute za korištenje obrasca ili naredbeni gumbi koje otvorite povezanih obrazaca ili za provođenje drugih zadataka. U zaglavlju obrasca prikazuje se pri vrhu obrasca u prikazu obrasca i na početku ispisa.

modul obrasca

Modul koji sadrži Visual Basic za Applications (VBA) kod za sve procedure događaja koji se prikazuje kada događaja na određeni obrazac ili kontrolama.

Kartica objekta obrasca

Objekt kartica koja se u kojoj radite s obrazaca u prikazu dizajna, prikazu obrasca, prikazu podatkovne tablice ili Pretpregled ispisa.

svojstva obrasca

Atributi obrasca koji utječu na njegov izgled i ponašanje. Na primjer, svojstvo DefaultView je svojstvo obrasca koja određuje hoće li obrazac će automatski otvoriti u prikazu obrasca ili prikazu podatkovne tablice.

Odabir obrasca

Okvir gdje ravnala ne odgovara, u gornjem lijevom kutu obrasca u prikazu dizajna. Pomoću okvira za izvođenje operacija razina obrasca, kao što su odabir obrasca.

Slika ikone

Prikaz koji prikazuje obrazac koji koristite da biste prikazali ili prihvaća podatke. Prikaz obrasca je primarni srednje vrijednosti mjehuričasti podataka u tablicama. Možete promijeniti i dizajna obrasca u tom prikazu.

oblik

Određuje način prikaza i ispis podataka. Baze podataka programa Access omogućuje standardne oblike za vrste određenih podataka, kao što to čini projektu ekvivalentne SQL vrste podataka programa Access. Možete stvoriti i prilagođene oblike.

pristupna/pozadinska aplikacija

Aplikacije za baze podataka koji se sastoji od datoteku "pozadinsku" bazu podataka koja sadrži tablice, a kopija datoteke "pristupnu" bazu podataka koja sadrži sve ostale objekte baze podataka s vezama na tablice "pozadinske".

funkcija

Upit koji koristi ulazne parametre i vraća rezultat kao što je pohranjena procedura. Vrste: skalarnu (multistatement; vraća jednu vrijednost), u istoj razini (jedne naredbe; vrijednost ažurirati tablice) te tablice (multistatement; vrijednost tablice).

funkcijska procedura

U programu Visual Basic for Applications (VBA), postupak koji vraća vrijednost i koji može se koristiti u izrazu. Deklarirati funkcije korištenjem funkcije naredbe i završavanje korištenjem naredbe završetka (opis funkcije).

G

Vrh stranice

Općenito sortiranja

Zadani redoslijed sortiranja određuje način sortiranja znakova u cijelu bazu podataka, kao što su u tablice, upite i izvješća. Morate definirati opće sortiranja Ako planirate koristiti bazu podataka s više jezika izdanja programa Access.

traka globalnog izbornika

U programu Access 2003 i ranijim verzijama, posebne prilagođenu traku izbornika koji zamjenjuje traku izbornika ugrađene u sve prozore u aplikaciji baze podataka, osim koju ste naveli prilagođenu traku izbornika za obrazac ili izvješće.

Globalni replike

Kopiju u kojem se promjene u potpunosti evidentiraju pa se mogu razmjenjivati s bilo kojeg globalni replike u skupu. Globalni replike također možete razmjenjivati promjene s sve lokalne ili anonimne replike za koje ona postaje središtu.

globalni izbornik prečaca

Prilagođenog izbornika prečaca koji zamjenjuje ugrađeni izbornik prečac za sljedeće objekte: polja u podatkovnoj tablici tablica i upita; Obrasci i kontrolama obrasca u prikazu obrasca, prikazu podatkovne tablice i pretpregled ispisa; i izvješća u pretpregledu ispisa.

globalno jedinstveni identifikator (GUID)

16-bajtni polja koji se koristi u bazi podataka programa Access da biste uspostavili Jedinstveni identifikator za replikaciju. GUID koriste se za identificiranje replike, skupovi replike, tablice, zapisa i druge objekte. U bazi podataka programa Access GUID nazivaju replikacije ID-a.

Rešetka (u prikazu podatkovne tablice)

Okomitim i vodoravnim crte koje se vizualno podjele redaka i stupaca podataka u ćelije u tablici, upitu, obrascu, prikaz ili pohranjena procedura. Možete prikazati ili sakriti te crte rešetke.

Rešetka (prikaz dizajna)

Raspored okomiti i vodoravni istočkanom i puna crta koje olakšavaju smjestite kontrole točno pri dizajniranju obrasca ili izvješća.

račun grupe

Zbirka korisničkih računa u radnoj grupi, otkrije naziv grupe i osobni ID (PID). Dozvole dodijeljene grupi odnose se na sve korisnike u grupi.

kontrolu grupni filtar

Kontrole okvira padajućeg popisa na stranicu za pristup podacima koji dohvaća zapise iz temeljnog skup zapisa na temelju vrijednosti koje ste odabrali s popisa. Na stranici grupirani kontrolu dohvaća određene grupe zapisa.

podnožje grupe

Služi za stavite podatke, primjerice naziv grupe ili grupa ukupni zbroj, na kraju grupe zapisa.

zaglavlje grupe

Služi za podatke, primjerice naziv grupe ili grupa ukupni zbroj, postavite na početku grupe zapisa.

razina grupe

Dubina ugniježđen grupu u izvješću ili stranicu pristupa podacima iz druge grupe. Grupe su ugniježđene kada skup zapisa grupirane više od jednog polja, izraz ili izvor zapisa za grupu.

Grupirani kontrole

Dva ili više kontrole koje možete tretira kao jedinice prilikom dizajniranja obrazac ili izvješće. Možete odabrati grupi umjesto da odaberete svake pojedine kontrole kao što su raspoređivanje kontrole ili postavljanje svojstava.

stranica za pristup podacima grupirani

Stranica za pristup podacima koji sadrži dvije ili više razine grupe.

Vrsta podataka GUID

Jedinstveni identifikacijski niz koji se koristi s poziva udaljene procedure. Sve sučelje i objekt klase koristi GUID (globalno jedinstveni identifikator) za identifikaciju. GUID je 128-bitno vrijednost. 

H

Vrh stranice

glavna aplikacija

Bilo koji program koji podržava korištenje Visual Basic for Applications.

koncentrator

Globalni replike na koje sve replike u skupu replike sinkronizirati svoje promjene. Koncentrator služi kao replike nadređenog.

adresa hiperveze

Put do odredišne kao što su objektu, dokument ili web-stranicu. Adresa hiperveze može biti URL-a (adresa da biste na web-mjesta s Interneta ili intraneta) ili UNC puta mreže (adresa u datoteku na lokalne mreže).

vrsta podatka Hyperlink

Vrsta podataka za polje baze podataka programa Access koja pohranjuje adrese za hiperveze. Adresa mogu imati do četiri dijela i napisan pomoću sljedećih oblika: #address TekstZaPrikaz #subaddress #.

polje HYPERLINK

Polja koje pohranjuje adrese za hiperveze. U bazi podataka programa Access, to je polje s vrstom podataka hiperveza. U projektu programa Access je polje čije svojstvo IsHyperlink postavite na True.

Kontrola slike hiperveze

Kontrola koja se koristi na stranicu za pristup podacima da biste prikazali slobodne slika koja predstavlja hipervezu na datoteku ili web-stranicu. U načinu pregleda, možete kliknuti sliku da biste prešli na odredištu.

I

Vrh stranice

IDC/HTX datoteke

Microsoft Internet Information Server koristi datotečni IDC i datoteku HTX za dohvat podataka iz izvora ODBC podataka i oblikovati kao HTML dokument.

identifikator (izrazi)

Element izraza koji se odnosi na vrijednost polja, kontrole ili svojstva. Na primjer, obrasci! [Narudžbe]! [IDNarudžbe] je identifikator koji se odnosi na vrijednost u kontroli IDNarudžbe na obrascu narudžbe.

identifikator (Visual Basic)

Podatkovni element u modulu Visual Basic kod. Identifikator može biti Sub, funkcija ili svojstvo postupak, tjednog prikaza kalendara, konstante, OBJAVA izjava, ili vrstu korisnički definiranih podataka.

kontrola slike

Kontrola koja se koristi za prikaz slike na obrazac ili izvješće.

Vrsta podataka za slike

U projektu programa Access, vrstu podataka varijabla nulte duljine koja se može sadržavati najviše od 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) bajtova binarne podatke. Služi za pohranu velike binarne BLOB (polja), kao što su slike, dokumenti, a zatim zvukova, a prevesti kod.

uvoz

Da biste kopirali podatke iz tekstne datoteke, datoteke proračunske tablice ili tablicu baze podataka u tablici programa Access. Uvezenih podataka možete koristiti da biste stvorili novu tablicu ili ih dodati (Dodaj) da biste postojeću tablicu koja sadrži odgovarajuće struktura podataka.

Uvoz/izvoz specifikacija

Specifikacija kojoj su pohranjeni podaci treba li pokretanja uvoza ili izvoza na poljima nepromjenjive širine ili razgraničena tekstne datoteke programa Access.

indeks

Značajka koja ubrzava pretraživanje i sortiranje tablice na temelju vrijednosti ključa, a možete nametnuti jedinstvenosti redaka u tablici. Primarni ključ tablice automatski se indeksira. Neka polja nije moguće indeksirati zbog njihove vrstu podataka, kao što su OLE objekt ili privitak.

prozor Indeksi

U bazi podataka programa Access, prozor u kojem možete pregledati i uređivanje indeksa tablice ili stvaranje indeksa višestrukih polja.

INDIRECT sinkronizacije

Sinkronizacija način koji se koristi u okruženju prekinuta veza, primjerice kada putujete s prijenosnom računalu. Da biste konfigurirali indirect sinkronizacije morate koristiti upravitelj ponavljanja.

Aktivacija na mjestu

Aktivacija sustava OLE objekt OLE poslužitelju kao i u polje ili kontrolu. Ako, na primjer, možete reproducirati u waveform audio (.wav) datoteka koje se nalaze u kontroli tako da dvokliknete kontrolu.

ulazna maska

Oblik koji se sastoji od slovni prikazuju znakove (kao što su zagrade, razdoblja i spojnice) i maske znakova koje odredite gdje se podaci nalaze se unijeti kao i vrste podataka, a dopušteni broj znakova.

instalirati ISAM

Upravljački program možete odrediti koji omogućuje pristup oblici vanjske baze podataka, kao što su dBASE, Excel i Paradox. Microsoft Access instalira modul baze podataka (učitava) te upravljačke programe ISAM pri koje referencira aplikacije.

instanca

Objekt koji je stvoren iz klase koja sadrži njegova definicija. Više instanci klase obrasca, na primjer, zajednički koristiti istu šifru i učitavaju pomoću istih kontrola koje su upotrijebljene za dizajniranje obrasca za predmete.

Vrsta podataka INT

U projektu programa Access, vrstu podataka od 4 bajta (32 bita) koja se pohranjuju cijeli brojevi u rasponu od -2 ^ 31-(2.147.483.648) do 2 ^ 31-1 (2.147.483.647).

vrsta podatka Integer

Vrsta temeljne podataka koja sadrži cijele brojeve. Varijablu cijeli broj pohranjen kao broj (2 bajta) 16-bitni rasponu vrijednosti od -32.768 32 767.

Sinkronizacija Internet

Koristi se za sinkronizaciju replike u okruženju prekinuta veza konfiguriran internetskog poslužitelja. Konfiguriranje sinkronizacije internetske morate koristiti upravitelj ponavljanja.

intrinzičnu konstantu

Konstanta koja se dodjeljuje tako da pristupa, VBA, ADO ili DAO. Ove konstante su dostupne u pregledniku objekta tako da kliknete globals u svakoj od tih biblioteka.

stavka

Jedinstveni element podataka u polju. Kada je niže razine stavki dostupan za prikaz popisa zaokretne tablice ili na popisu polja, pojavit će se pokazivač proširivanja (+) pokraj te stavke.

J

Vrh stranice

Jet i objekte replikacije

Skup Automatizacija sučelja koje možete koristiti za izvođenje akcija specifične za baze podataka Microsoft Jet. Pomoću JRO možete sažeti baze podataka, osvježavanje podataka iz predmemorije, i stvoriti i održavati repliciranu baze podataka.

K

Vrh stranice

Rukovatelj tipkovnice

Kod koji određuje i odgovori na tipke ili kombinacije tipki pritiska na tipku korisnik.

N

Vrh stranice

oznaka

Kontrola koja prikazuje opisni tekst, kao što su naslov, opis i upute, na obrascu ili izvješću. Natpisi možda ili možda nije priključen na drugu kontrolu.

Prikaz rasporeda

Prikaz na kojem možete izvršiti razne vrste dizajn mijenja se u obrasce i izvješća prilikom pregleda podataka u stvarnom vremenu.

lijevi vanjski spoj

Vanjski spoj u koje sve zapise iz s lijeve strane operaciju LIJEVI SPOJ u SQL naredbe upita dodat će se na rezultate upita, čak i ako ne postoje odgovarajuće vrijednosti u spojena polja iz tablice na desnoj strani.

legenda

Okvir koja služi za identifikaciju uzoraka ili boje dodijeljene nizove podataka i kategorije na grafikonu.

baza podataka biblioteke

Zbirka postupke i objekte baze podataka koje možete pozvati iz bilo koju aplikaciju. Da biste koristili stavke u biblioteci, potrebno je najprije uspostaviti referenci iz trenutne baze podataka u bazi podataka biblioteke.

veza (tablice)

Akcija koju uspostavlja vezu s podacima iz nekog drugog programa tako da možete pogledati i urediti podatke u oba izvornom programu i u programu Access.

povezana tablica

Tablica koja se spremaju u datoteku izvan otvorene baze podataka iz kojeg pristup možete pristupiti zapisa. Dodavanje, brisanje i uređivanje zapisa u povezanoj tablici, ali ne možete promijeniti njenu strukturu.

Indeks popisa

Niz brojeva za stavke na popisu, počevši od 0 za prvu stavku, 1 za druga stavka, i tako dalje.

lokalni objekt

Tablica, upita, obrazaca, izvješća, makronaredbe ili modul koji će ostati u replike ili matricu dizajna u kojem je stvorena. Objekt ni promjene na objekt kopiraju ostali članovi u skupu replike.

Lokalni replike

Replike što podataka s njegova koncentrator ili globalne replike, ali ne i s drugim replike u skupu replike.

regionalne postavke

Skup informacija koje odgovara zadanog jezika te države.

zaključano

Uvjet zapis, u skupu zapisa ili u bazi podataka koji ga čini samo za čitanje za sve korisnike osim korisnik trenutno izmjene.

Polje za pretraživanje

Polje, koristiti na obrazac ili izvješće u bazi podataka programa Access, koji se prikazuje popis vrijednosti dohvaća iz tablice ili upita ili pohranjuje statične skup vrijednosti.

M

Vrh stranice

ACCDE datoteka

Programa Access 2007 baze podataka (.accdb) datoteka sve module kompilirane i sve moguće uređivati izvorni kod koje se uklanjaju.

Modul baze podataka programa Access

Dio sustava baze podataka programa Access koje dohvaća i sprema podatke u bazama podataka za korisnika i sustava. Modul možete smatrati Upravitelj podataka nakon baze podataka koja se komponenti sustava, kao što je pristup.

makronaredba

Akcija ili skup akcija koje možete koristiti da biste automatizirali zadatke.

sastavljač makronaredbi

Kartica objekta u kojem stvarate i izmijenite makronaredbe. Sastavljač makronaredbi možete početi s raznih mjesta, kao što je obrazac ili izvješće, ili izravno s kartice Stvori na vrpci.

grupa makronaredbi

Zbirka povezanih makronaredbi pohranjenih zajedno pod nazivom jedne makronaredbe. Zbirka je često se nazivaju jednostavno makronaredbe.

glavni obrazac

Obrazac koji sadrži podobrazaca.

upit za stvaranje tablice

Upit (SQL naredbe) koji stvara novu tablicu, a zatim stvara zapise (retke) u toj tablici kopiranjem zapise iz postojeće tablice ili upita rezultata.

ručno veze

Veza koje je potrebno poduzeti da biste ažurirali podatke nakon podatke u promjene u dokumentu izvora.

odnos preslikavanja više na više članova

Veza između dvije tablice u kojoj jedan zapis u obje tablice može se povezati s više zapisa u drugoj tablici. Da biste uspostavili odnos više-prema-više, stvorite treće tablice i dodajte polja primarnog ključa od druge dvije tablice u tablicu.

pomičnim

Premještanje teksta koji se koristi na stranicu za pristup podacima da biste privukli pažnju korisnika element određene stranice, kao što su naslov ili važnih objava. Da biste smjestili na pomičnim na stranici, stvorite pomicanja kontrola teksta.

maksimalno ograničenje zapisa

Da biste poboljšali performanse, možete odrediti maksimalni broj zapisa koje će biti dohvaćeni iz baze podataka Microsoft SQL Server za obrazac ili podatkovne tablice u projektu programa Access.

Datoteka MDE

Access 2003 ili starijim datoteke baze podataka (.mdb) kod sve module kompilirane i sve moguće uređivati izvor ukloniti.

vrsta podataka Memo

U bazi podataka programa Access, to je vrsta podataka za polje. Polja dopisa može sadržavati do 65.535 znakova.

Microsoft Access podatkovnu datoteku

Bazu podataka programa Access datoteka projekta programa Access. Baze podataka programa Access 2007 pohranjuje objekata baze podataka i podataka u obliku .accdb i starijih verzija programa Access pomoću oblika .mdb. Datoteka projekta ne sadrži podatke, a koristi se za povezivanje s bazom podataka Microsoft SQL Server.

baza podataka programa Microsoft Access

Zbirka podataka i objekte (kao što su tablice, upite ili obrazaca) koji se odnose na određenu temu ili više nije potrebna.

objekt programa Microsoft Access

Objekt definira Access, koje se odnose pristup, njegov sučelju ili aplikacije obrasce i izvješća. Osim toga, možete koristiti objekt programa Microsoft Access programirati elemenata sučelja koji se koristi za unos i prikaz podataka.

projekt programa Microsoft Access

Datoteka programa Access koja se povezuje s bazom podataka Microsoft SQL Server i koristi se za stvaranje klijent poslužitelj aplikacije. Datoteka projekta ne sadrži sve podatke ili podatke definicija utemeljen na objekte, kao što su tablice i prikaze.

Modul Microsoft podataka

U klijent poslužitelj podataka modul koji omogućuje pohranu lokalnih podataka na manjim računalnog sustava, kao što je računalo jednog korisnika ili small poslužitelju radne grupe, a to je kompatibilan s programom Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 ili SQL Server 2000.

Baza podataka Microsoft SQL Server

Baza podataka Microsoft SQL Server, sastoji se od tablice, prikaza, indeksi, pohranjene procedure, Funkcije i okidača. Baze podataka programa Access možete povezati s podacima sustava SQL Server pomoću ODBC ili stvaranjem projekta programa Access (* .adp) datoteke.

Modul razina

U članku se opisuje varijabla ni konstantu deklarirani u odjeljku deklaracije jezika Visual Basic for Applications (VBA) modulu ili izvan postupak. Varijable ili konstante deklarirane na razini modul dostupni su za sve procedure u modulu.

Modul razinom varijabla

Varijabla koja je prijavljen u odjeljku deklaracije jezika Visual Basic for Applications (VBA) modulu pomoću privatne ključne riječi. Ove varijable dostupni su za sve procedure u modulu.

Vrsta podataka novca

U projektu programa Access, vrstu podataka u kojoj su pohranjeni novčane vrijednosti u rasponu od-922,337,203,685,477.5707 do 922,337,203,685,477.5807, uz točnost da biste na thousandth deset novčane jedinice.

Ručica za pomicanje

Veliki kvadrat koji se prikazuje u gornjem lijevom kutu odabrane naredbe ili izgled kontrola u prikazu dizajna ili prikaz rasporeda. Možete povući ručicu za pomicanje kontrola ili izgled kontrola na drugo mjesto.

Način premještanja

Način rada u kojem možete premještanje stupca u prikazu podatkovne tablice pomoću tipke sa strelicama lijevo i desno.

polje s više vrijednosti

Polje za pretraživanje koji omogućuje pohranu više vrijednosti.

višekorisnička (zajednička) baza podataka

Baza podataka koja omogućuje više korisnika i pristup i mijenjanje isti skup podataka u isto vrijeme.

N

Vrh stranice

Samoispravak naziva

Značajka koja automatski ispravlja uobičajenih strani efekata koji se pojavljuje kada je preimenovati obrasci, izvješća, tablica, upita, polja ili kontrole na obrascima i izvješćima. Međutim, samoispravak naziva ne možete popraviti sve reference preimenovane objekte.

gumbi za navigaciju

Gumbi koji koristite da biste se pomicali kroz zapise. Ovi gumbi nalaze se u donjem lijevom kutu prikaza podatkovne tablice i prikaz obrasca. Gumbi su dostupne u pretpregledu ispisa i tako da se možete pomicati stranica u dokumentu.

Navigacijsko okno

Okno koji se pojavljuje prilikom otvaranja baze podataka programa Access ili projekt programa Access. Navigacijsko okno prikazuje objekte u bazi podataka, moguće je prilagoditi za sortiranje i grupiranje objekata na različite načine.

Vrsta podataka NCHAR

U projektu programa Access, vrstu podataka nulte duljine s najviše 4000 Unicode znakova. Unicode znakova pomoću 2 bajta po znaku i podržava sve međunarodne znakove.

normalizirati

Da biste minimizirali dupliciranje podataka u relacijske baze podataka putem dizajna učinkovitih tablice. Možete koristiti Čarobnjak za analizu tablica koju treba normalizirati bazu podataka.

Vrsta podataka ntext

U projektu programa Access, vrstu podataka varijabla nulte duljine koja se može sadržavati najviše od 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) znakova. Stupci s odabranom vrstom podataka ntext 16-bajtni pokazivač u redak podataka i zasebno pohrane podataka.

Null

Vrijednost možete unijeti u polje ili u izrazima ili upita da biste naznačili koje nedostaju ili nepoznato podataka. U programu Visual Basic ključna riječ Null označava Null vrijednost. Neka polja, kao što su polja primarnog ključa, ne može sadržavati vrijednost Null.

polje null

Polje koje sadrži vrijednost Null. Polje null nije isti kao polje koje sadrži niz nulte duljine ("") ili polje vrijednost 0.

vrsta podataka Number

U bazi podataka programa Access, vrsta podataka polja namijenjen numeričke podatke koji će se koristiti matematičke izračune. Međutim, koristite vrstu podataka valute prikaz ili izračun vrijednosti u valutama.

vrste numeričkih podataka

U projektu programa Access u točno numeričku vrstu podataka koja sadrži vrijednosti od -10 ^ 38 1 do 10 ^ 38 1. Možete navesti mjerilo (maksimalno ukupan broj znamenki) i preciznosti (maksimalni broj znamenki s desne strane decimalnog zareza).

Vrsta podataka nvarchar(n)

U projektu programa Access, vrstu podataka varijabla nulte duljine s najviše 4000 Unicode znakova. Unicode znakova pomoću 2 bajta po znaku i podržava sve međunarodne znakove.

O

Vrh stranice

Vrsta podataka objekta

Vrsta temeljne podatke koji predstavlja bilo koji objekt koji možete prepoznati prema Visual Basic. Iako sve varijabla objekta mogu deklarirati kao vrstu objekta, najbolje je deklarirati varijable objekta prema njihove određene vrste.

Postavi područje ispisa

Prikazuje objekte koji nemaju zavisnost o na odabrani objekt i objekte na kojem je odabrani objekt ima ovisnosti.

biblioteka objekata

Datoteka koja sadrži definicije objekte i njihovim metode i svojstva. Datoteka koja sadrži biblioteku objekata obično je .olb proširenje za naziv datoteke.

vrsta objekta

Vrsta objekta koji prikazuje programa kroz Automatizacija; na primjer, aplikacije, datoteke, raspon i lista. Pomoću preglednika objekta u programu Visual Basic Editor ili cjelovit dostupne objekte u dokumentaciji programa.

varijabla objekta

Varijabla koja sadrži referencu na objekt.

Sastavljač niza povezivanja ODBC

Alat programa Access možete koristiti za povezivanje s bazom podataka SQL prilikom stvaranja prolazni upit. Ako spremite upit, niz za povezivanje pohranjuju se s upitom.

ODBC izvor podataka

Podaci i podatke koji su potrebni za pristup te podatke iz programa i bazama podataka koje podržava protokol za povezivanje otvorene baze podataka (ODBC).

ODBC baza podataka

Baza podataka za koju upravljački program za povezivanje otvorene baze podataka (ODBC) – upravljački program koji koristite za uvoz, povezivanje i izvoz podataka – se dodjeljuje.

ODBCDirect

Tehnologija koja vam omogućuje pristup ODBC izvorima podataka pomoću značajki DAO zaobići modul baze podataka Microsoft Jet.

Spremnik OLE

Program koji sadrži OLE objekt povezanog ili uloženog iz drugog programa. Ako, na primjer, OLE objekt u bazi podataka programa Access sadrži li radni list programa Excel, Access je spremnik OLE.

OLE DB

Arhitektura baze podataka komponente koje omogućuje učinkovito mreže i pristup s Interneta na razne vrste izvora podataka, uključujući relacijskih podataka, datoteke pošte, paušalni datoteke i proračunske tablice.

OLE DB davatelj usluga

Program u arhitektura OLE DB koja omogućuje nativni pristupa podacima, umjesto da pristupate podataka pomoću ODBC ili IISAM upravljačke programe, koje su vanjski načina za pristup podacima.

OLE objekt

Objekt OLE protokol za podršku za povezivanje i ulaganje objekta. OLE objekt s OLE poslužitelja (na primjer, Windows bojanje slike ili radni list programa Excel) možete povezana ili ugrađen u polje, obrazac ili izvješće.

vrsta podataka OLE Object

Vrsta podataka polja koje koristite za objekte stvorene u drugim programima koje se mogu povezati ili ugrađene (umetnute) u bazi podataka programa Access.

OLE poslužitelj

Program ili DLL iz kojeg se dohvaćaju povezanog ili uloženog OLE objekt u drugi program. Ako, na primjer, OLE objekt u bazi podataka programa Access sadrži radnog lista programa Excel, Excel će je OLE poslužitelj.

OLE/DDE veza

Veza između OLE objekt i njegov OLE poslužitelja ili između izvornog dokumenta Dynamic Data Exchange (DDE) i odredišni dokument.

odnos preslikavanja jednog člana na više njih

Veza između dvije tablice u kojoj se vrijednost primarnog ključa svaki zapis u primarnoj tablici odgovara vrijednosti u odgovarajuće polje ili polja s više zapisa u povezanoj tablici.

odnos preslikavanja jednog na jednog člana

Veza između dvije tablice u kojoj se vrijednost primarnog ključa svaki zapis u primarnoj tablici odgovara vrijednosti u odgovarajuće polje ili polja jedan i samo jedan zapis u povezanoj tablici.

gumb mogućnosti

Kontrola, naziva se i izborni gumb, koji se obično koristi kao dio grupe mogućnosti kako bi se prikazao alternative na obrazac ili izvješće. Korisnik nije moguće odabrati više mogućnosti.

grupa mogućnosti

Okvir koji se može sadržavati potvrdnih okvira, preklopnih gumba i gumbi mogućnosti u obrascu ili izvješću. Pomoću grupa mogućnosti Prikazujte alternative iz koje korisnik može odabrati jednu mogućnost.

vanjsko spajanje

Uključivanje u kojem svaki podudarnih zapisa iz dvije tablice kombiniraju u jedan zapis u rezultate upita i barem jedna tablica doprinosa svim svojim zapisima, čak i ako vrijednosti u polju spojene ne podudaraju s dimenzijama u drugoj tablici.

vlasnik

Kada se koristi sigurnost, korisnički račun koji sadrži kontrolu nad baze podataka ili objekta baze podataka. Prema zadanome, korisnički račun koji je stvorio baze podataka ili objekta baze podataka je vlasnik.

P

Vrh stranice

stranica (spremište podataka)

Dio datoteke baze podataka u kojoj je pohranjen zapisa podataka. Ovisno o veličini zapisa koji su stranice (4 KB veličina) može sadržavati više od jednog zapisa.

podnožje stranice

Služi za prikaz sažetaka stranice, datumi ili brojevi stranica na dnu svake stranice u obrazac ili izvješće. U obrascu podnožje stranice pojavit će se samo pri ispisu obrasca.

zaglavlje stranice

Služi za prikaz naslov, zaglavlja stupaca, datumi ili brojevi stranica na vrhu svake stranice u obrazac ili izvješće. U obrascu zaglavlje stranice pojavit će se samo pri ispisu obrasca.

parametarski upit

Upit kojim korisnik interaktivno određuje vrijednosti kriterija. Parametarski upit nije zasebne vrste upita; Umjesto toga proširuje fleksibilnost upita.

Djelomična replike

Bazu podataka koja sadrži samo podskup zapisa potpune replike. Djelomična replike, možete postaviti filtre i prepoznavanje odnosa koji definiraju koje podskup zapisa u pune replike mora sadržavati u bazi podataka.

prolazni upit

SQL upita koji se koristi da biste poslali naredbe izravno s poslužiteljem baze podataka ODBC. Pomoću prolazni upiti radite izravno s tablicama na poslužitelju umjesto podataka obrađuje modul baze podataka programa Access.

dozvole

Skup atributa koji određuje koje vrste pristup korisnik ima podataka ili objekata u bazi podataka.

stalni objekta

Objekt pohranjuju u bazi podataka; na primjer, tablice baze podataka ili QueryDef objekta. Dinamički skup nizova vrsta ili brze snimke vrsta Recordset objekata ne uzimaju stalni objekata jer oni se stvaraju u memoriji prema potrebi.

Osobni ID

Velika i mala slova alfanumerički niz koji je 4 do 20 znakova i da Access koristi u kombinaciji s naziv računa za prepoznavanje korisnika ili grupu u radnoj grupi programa Access.

pesimistična Procjena

Vrsta zaključavanja na kojoj stranicu koja sadrži jedan ili više zapisa, uključujući zapis uređuje, nije dostupna korisnicima kada koristite način za Uređivanje , a ostaje nedostupna dok koristite način ažuriranja .

pi

Na matematičke konstante jednako približno 3.1415926535897932.

Prikaz zaokretnog grafikona

Prikaz koji prikazuje grafički analize podataka u podatkovnu tablicu ili obrazac. Možete vidjeti različite razine detalja ili navesti izgleda povlačenjem polja i stavke ili prikazivanju i skrivanju stavki na padajući popisi za polja.

Zaokretne tablice

Interaktivna tablica koja navedene velikih količina podataka pomoću metode oblik i izračuna koji odaberete. Naslovi redaka i stupaca za prikaz podataka na različite načine, slično kao izvješće zaokretne tablice programa Excel možete rotirati.

Popis zaokretne tablice

Microsoft Office Web komponente koje se koriste za analizu podataka interaktivno na web-stranicu. Podaci koji se prikazuju u retku i oblik stupca možete premjestiti, filtrirati, sortirati, a izračunati na načine koji su smisleni publici.

Prikaz zaokretne tablice

Prikaz koji ukratko se prikazuju i analiziraju podaci u podatkovnu tablicu ili obrazac. Možete koristiti različite razine detalja ili organiziranje podataka povlačenjem polja i stavke ili prikazivanju i skrivanju stavki na padajući popisi za polja.

plus pointer

Pokazivač koji se pojavljuje kada postavite pokazivač na lijevi rub polje u podatkovnoj tablici. Kada se pojavi pokazivač plus, možete kliknuti da biste odabrali cijelo polje.

skočni obrazac

Obrazac koji ostaje iznad svih ostalih prozora. Skočni obrazac može biti modalni ili dijaloški.

primarni ključ

Jedan ili više polja (stupaca) čije vrijednosti identificirati samo svaki zapis u tablici. Primarni ključ ne možete dopustiti Null vrijednosti, a uvijek mora imati jedinstveni indeks. Primarni ključ se koristi za povezivanje s tablice vanjski ključevi u drugim tablicama.

primarna tablica

Na strani "jedan" dvije povezane tablice u odnos jedan-prema-više. Primarna tablica trebala bi biti primarni ključ pa svaki zapis mora biti jedinstvena.

privatni postupak

Funkcija or Sub postupak je prijavljen kao privatnu pomoću privatne ključne riječi u naredbi Objava . Privatna procedura dostupni su za koristi samo neki drugi postupke unutar iste modula.

postupak

Niz deklaracija i izvješća u modulu koja se izvršava kao jedinica. Postupke u u modulu Visual Basic for Applications (VBA) obuhvaćaju procedura Sub i funkcija.

postupak razina

U članku se opisuje varijable ni konstante deklarirane unutar postupak. Varijable i konstante deklarirane unutar postupak su dostupne samo taj postupak.

postupak razinom varijabla

Varijabla koja je prijavljen unutar postupak. Postupak razinom varijable uvijek su privatni postupak koji ste deklarirane.

projekt

Skup svih moduli koda u bazi podataka, uključujući standardni moduli i Moduli klase. Prema zadanim postavkama projekt ima isti naziv kao i baza podataka.

property sheet

Okno koji se koristi za prikaz ili izmjena svojstava različitih objekata kao što su tablice, upite, polja, obrasce, izvješća, stranice pristupa podacima i kontrole.

pomoćni pokazatelj

Dinamični unakrsne reference jednu ili više tablica podatkovnih polja (stupaca) koja omogućuje tablice ODBC (server tablica) bez jedinstveni indeks za uređivanje.

javna varijabla

Varijabla koja deklarirati javno ključne riječi u odjeljku deklaracije jezika Visual Basic for Applications (VBA) modulu. Javna varijabla možete zajednički koristiti tako da sva postupke u svakoj modul u bazi podataka.

publikacije

U projektu programa Access publikacije može sadržavati jedno ili više objavljene tablice ili pohranjene procedure članaka iz baze podataka za jednog korisnika. Svaki korisnik baze podataka može imati jednu ili više publikacije. Članak je grupiranje podataka replicirati kao jedinica.

objaviti

Da biste spremili baze podataka na poslužitelju za upravljanje dokumentima, kao što je poslužitelj koji se izvodi Windows SharePoint Services.

Q

Vrh stranice

upit

Pitanja o podaci spremljeni u tablicama ili zahtjev za izvođenje akcija na podacima. Upit možete objediniti podatke iz više tablica da bi služio kao izvor podataka za obrazac ili izvješće.

prozor Upit

Prozor u kojem radite s upitima u prikazu dizajna, prikazu podatkovne tablice, SQL prikaz ili Pretpregled ispisa.

QueryDef

pohranjene definicije upita u bazi podataka programa Access ili privremene definicije upita u radni prostor programa ODBCDirect.

R

Vrh stranice

Vrsta stvarnih podataka

U projektu programa Access djelomičnog numeričkih podataka upišite s sedmeroznamenkasti preciznosti. Možete držite pozitivne vrijednosti od približno 1.18E - 38 kroz 3.40E + 38, negativne vrijednosti od približno - 1.18E - 38 do - 3.40E + 38 ili nula.

kontrole za navigaciju

Kontrola koja se koristi na stranicu za pristup podacima da biste prikazali alatnu traku za navigaciju. Grupirane stranice, možete dodati na alatnu traku za navigaciju svaku razinu grupa. Kontrole za navigaciju po zapisima možete prilagoditi promjenom svojstava.

okvir s brojem zapisa

Mali okvir koji se prikazuje broj trenutnog zapisa u donjem lijevom kutu u prikazu podatkovne tablice i prikaz obrasca. Da biste prešli na određeni zapis, u okvir upišite broj zapisa i pritisnite ENTER.

birač zapisa

Mali okvir ili trake s lijeve strane zapisa koju možete kliknuti da biste odabrali cijeli zapis u prikazu podatkovne tablice i prikaz obrasca.

izvor zapisa

Temeljnom izvoru podataka za obrazac, izvješće ili podataka programa access stranicu. U bazi podataka programa Access, možda ćete tablicu, upit ili SQL naredbu. U projektu programa Access mogu biti tablice, prikaza, SQL naredbe ili pohranjena procedura.

skup zapisa

Naziv glasača dan tablice, dinamički skup nizova- i snimka vrsta Recordset objekte koji su skupovi zapisa koje se ponašaju kao objekte.

bazu podataka

Bazu podataka programa Access u koju korisnik je uspostavljen referenci iz trenutne baze podataka. Korisnik možete stvoriti referencu u bazu podataka i zatim poziva postupke u standardni moduli u toj bazi podataka.

pozivate baze podataka

Trenutnu bazu podataka programa Access iz kojeg je korisnik stvorio referenca u drugu bazu podataka programa Access. Korisnik možete stvoriti referencu u bazu podataka i zatim poziva postupke u standardni moduli u toj bazi podataka.

referencijalna cjelovitost

Pravila koja pratite da biste zadržali definirani odnose između tablica prilikom dodavanja, ažuriranje i brisanje zapisa.

osvježi

U bazi podataka programa Access, da biste ponovno prikazali zapisa u obrazac ili podatkovne tablice u skladu s promjenama koje su unijeli drugi korisnici. U projektu programa Access da biste ponovno pokrenite upit u podlozi aktivnog obrasca ili podatkovne tablice da bi se odražavaju promjene zapisa.

odnos

Pridruživanje uspostavljene između uobičajena polja (stupaca) u dvjema tablicama. Odnos može biti jedan-na-jedan, jedan-prema-više ili više-na-više.

Kartica objekta odnosa

Na objekt kartica u kojem ste prikaz, stvaranje i izmjena odnosa između tablica i upita.

zavisne ili položaja u istoj razini

Postavlja element u tijeku prirodnim HTML dokumenta, ali pomiče položaj element koji se temelji na prethodni sadržaj.

ponovno nacrtati

Da biste ponovno iscrtavanje prikaza. Način ponovno nacrtati dovršava bilo koje ažuriranje ekrana za određeni obrazac.

replike

Kopiju baze podataka koja je član kopiju postavite, a mogu se sinkronizirati s drugim replike u skupu. Promjena podataka u repliciranoj tablice u jednu replike šalju i primijeniti na druge replike.

Postavljanje replike

Matrica dizajna i sve replike zajednički koristiti iste dizajna baze podataka i jedinstveni replike postavite identifikator.

Topologija skup replike

Redoslijed kojim promjene prenose iz replike da biste replike. Topologija određuje koliko će se brzo promjene u neki drugi replike pojavljuju se u vašem replike.

replikacije

Postupak kopiranje baze podataka da bi se dvije ili više kopija možete razmjenjivati ažuriranja podataka ili replicirati objekte. Ta se razmjena naziva sinkronizacija.

izvješće

Baze podataka programa Access objekt koji možete ispisati koji sadrže podatke koji su oblikovani i organizirati prema svojim specifikacijama. Primjeri izvješća su prodaje sažeci, telefonske popise i adresnih naljepnica.

podnožje izvješća

Odjeljak izvješća koji se koristi da biste postavili informacije koje obično se prikazuju pri dnu stranice, primjerice brojeve stranica, datume i zbrojeva.

zaglavlje izvješća

Odjeljak izvješća koji se koristi da biste postavili podatke (kao što su naslov, datum ili Uvod izvješće) na početku izvješća.

modul izvješća

Modul koji sadrži Visual Basic za Applications (VBA) kod za sve procedure događaja koji se prikazuje kada događaja na Konkretno izvješće ili kontrolama.

Kartica objekta izvješća

Objekt kartica koja se u kojoj radite s izvješćima u prikazu dizajna, izgleda pretpregled ili Pretpregled ispisa.

Odabir izvještaja

Okvir koje zadovoljavaju ravnala u gornjem lijevom kutu izvješće u prikazu dizajna. Pomoću okvira za izvođenje operacija izvješća razine, kao što su Odabir izvješća.

snimka izvješća

Datoteka (.snp datotečni nastavak) koji sadrži visoka kvaliteta kopija svake stranice izvješća programa Access. Ga zadržava dvodimenzionalnih raspored, grafika i drugih ugrađenih objekata izvješća.

ponoviti upit

Da biste ponovno pokrenite upit u podlozi aktivnog obrasca ili podatkovne tablice da bi se odražavaju promjene zapisa, prikaz upravo dodali zapisa, a uklonili izbrisane zapise.

rezervirana riječ

Riječ koja je dio jezik, na primjer Visual Basic. Rezervirane riječi uključuje nazive naredbe, unaprijed definiranih funkcija i vrste podataka, metode, operatore i objekte.

desno vanjsko spajanje

Vanjski spoj u koje sve zapise od desnog ruba operaciju desnog SPOJA u SQL naredbe upita dodat će se na rezultate upita, čak i ako ne postoje odgovarajuće vrijednosti u spojena polja iz tablice na lijevoj strani.

opoziv

Postupak koji završava ili otkazivanje na čekanju transakcije bez spremanja promjena.

područje retka

Dio prikaza zaokretne tablice koja sadrži polja retka.

polje retka

Polja u području retka prikaza zaokretne tablice. Stavke u poljima retka nalaze se prema dolje s lijeve strane prikaza. Polja retka unutarnji su najbliži područje detalja; vanjska polja podataka su s lijeve strane polja unutarnji retka.

birač retka

Mali okvir ili traku, kada je kliknete, služi za odabir cijelog retka u tablici ili makronaredbu u prikaz dizajna ili kada sortirate i prikaz Grupiranje zapisa u izvješće.

S

Vrh stranice

odjeljak

Dio obrazac ili izvješće, kao što su zaglavlja, podnožja i sekcija detalja.

Zaglavlje sekcije

Vodoravna traka iznad odjeljka obrazac ili izvješće u prikazu dizajna. Na traci sekcije prikazuje vrstu i naziv sekcije. Pomoću njega možete pristupiti u odjeljku list svojstava.

Birač sekcije

Okvir s lijeve strane odjeljka traka kada je objekt otvoren u prikazu dizajna. Pomoću okvira za izvođenje operacija razini sekcije, kao što je odabir u sekciji.

sigurna radna grupa

Ograničen pristup radnoj grupi u kojima korisnici prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke i u kojem je pristup objekata baze podataka prema pravo na određene korisničke račune i grupe.

početni broj

Koristi se za generiranje brojeva pseudorandom početnu vrijednost. Ako, na primjer, Izjava Raspodijeli slučajno stvara broj Početni broj koji se koristi funkcija Rnd da biste stvorili jedinstveni pseudorandom nizove brojeva.

odabir upita

Upit koji postavlja pitanje o podaci spremljeni u tablicama i vraća rezultat postavite u obrascu u podatkovnoj tablici bez promjene podataka.

pravokutnik označavanja

Pravokutnik oblikovana trenutno odabrane recima (zapisima) i stupaca (polja) u prikazu podatkovne tablice.

samospajanje

Spoj u kojem tablice pridruženo sam. S drugim zapisima u tablici isti se spajaju zapisi iz tablice kad postoje vrijednosti koje se podudaraju u spojena polja.

razdjelnik

Znak koji dijeli jedinice teksta ili brojeva.

polje niza

Polja koja se prikazuje u području niza grafikona i koja sadrži serijskih stavki. Niz je grupa točaka povezanih podataka.

točke u nizu

Vrijednosti pojedinih podataka koji se iscrtati na grafikonu, a predstavlja stupca, traku, retka, tortni ili prstenasti grafikon isječka ili druge vrste podatkovni marker.

Filtar poslužitelja prema obrascu

Postupak koji koristi verziju trenutnog obrasca ili podatkovne tablice s prazna polja u koje možete unijeti vrijednosti koje želite filtrirane zapise tako da sadrže. Podaci su filtrirani prema poslužitelj prije dohvaća iz baze podataka.

HTML generiranih na poslužitelju

Active Server Pages (ASP) ili IDC/HTX datoteke koja je izlaz iz tablice, upit ili obrazac povezan s ODBC izvora podataka i obradili Internet Information Server dinamičko stvaranje HTML datoteke samo za čitanje.

HTML generiranih na poslužitelju: An Active Server Pages

sesije

Slijed operacije obavlja modul baze podataka programa Access koja se pokreće kad se korisnik prijavljuje i završava kada korisnik odjavi. Sve operacije tijekom sesije obrazac jedan opsega transakcije i filtrirat korisničke dozvole za prijavu.

Vrsta podataka smalldatetime

U programa project, datum i vrijeme vrsta podataka programa Access koja je manje precizne od vrsta podataka datuma/vremena. Podaci vrijednosti u rasponu od siječnja 1 1900, do lipnja 6, 2079, da biste točnošću jedne minute.

Vrsta podataka SMALLINT

U projektu programa Access, vrstu podataka od 2 bajta (16 bita) koja se pohranjuju cijeli brojevi u rasponu od -2 ^ 15 (-32.768) do 2 ^ 15-1 (32 767).

Vrsta podataka smallmoney

U projektu programa Access, vrstu podataka u kojoj su pohranjeni novčane vrijednosti od-214,748.3648 do 214,748.3647, uz točnost da biste na thousandth deset novčane jedinice. Kada se prikažu smallmoney vrijednosti, se zaokružuje na dva decimalna mjesta.

brze snimke

Statične slike zaslona sa skupom podataka, kao što su zapisi koji se prikazuje kao rezultat upita. Snimka vrsta Recordset objekte moguće stvoriti osnovnu tablicu, upit ili drugi skup zapisa.

Preglednik snimke

Program koji možete koristiti za prikaz, ispis ili brze snimke, kao što su snimak za poštu. Snimka preglednik sastoji se od zasebnog izvršne datoteke programa, snimka preglednik kontrola (Snapview.ocx) i ostale povezane datoteke.

Snimka Viewer kontrola

ActiveX kontrole (Snapview.ocx) koji koristite za prikaz snimke izvješća iz Microsoft Internet Explorer 3.0 ili noviji ili iz bilo kojeg programa koji podržava ActiveX kontrole, kao što su Access ili Microsoft Visual Basic.

SQL baze podataka

Baza podataka koji se temelji na Structured Query Language (SQL).

SQL niz/naredba

Izraz koji definira SQL naredbu, kao što je odaberite, ažuriranje ili brisanje i obuhvaća rečenice kao što su mjesto i ORDER BY. Nizovi izjave SQL obično se koriste u upitima i funkcije zbrajanja.

Vrsta podatka variant SQL

U projektu programa Access, vrstu podataka koja se pohranjuje vrijednosti od nekoliko vrsta podataka, osim teksta, ntext, image, vremenske oznake, i sql_variant vrste podataka. Vrsta podatka variant sql se koristi u stupcu, parametar, varijabla ili vraćaju vrijednost korisnički definirana funkcija.

SQL prikaz

Na objekt kartica koja se prikazuje SQL naredbu za trenutni upit ili koja se koristi za stvaranje SQL upita (definicija unije, prolazni ili podataka). Kada stvorite upit u prikazu dizajna, Access konstrukata SQL ekvivalent u SQL prikazu.

upit specifičan za SQL

Upit koji se sastoji od SQL naredbu. Su upite specifične za SQL podupiti i prolazni, unije i upiti s definicijom podataka.

standardna devijacija

Parametar koji upućuje na način kojim je funkcija vjerojatnosti centriran oko aritmetičke sredine i to je jednako kvadratni korijen od trenutka u kojem je Kvadratna devijacije od srednje vrijednosti.

standardni modul

U modulu Visual Basic for Applications (VBA) u koje možete smjestiti postupci Sub i funkcija koje želite da bi bio dostupan za ostale procedure cijelu bazu podataka.

pohranjena procedura

Unaprijed kompilirane zbirka SQL naredbe i neobavezne naredbe kontrole tijek koji je pohranjen u odjeljku naziv i obrađuju kao jedinica. U zbirci pohranjena u SQL baze podataka i može se pokrenuti s jednog poziv iz programa.

Graničnik niza

Tekstne znakove odvojiti niza ugrađen u nizu. Jednostrukim navodnicima (') i dvostruke navodnike (") su graničnike niz.

podređeni postupak

Visual Basic for Applications (VBA) postupak koji izvršava postupak. Za razliku od funkcijska procedura potprocedura ne vraćaju vrijednost. Počnite potprocedura s Sub izjava i završavaju na iskaz End Sub .

podređena podatkovna tablica

Podatkovne tablice koje je ugniježđeno unutar drugog podatkovnu tablicu i koja sadrži podatke povezane ili pridruženo prvi podatkovne tablice.

podobrazac

Obrazac koji se nalazi unutar drugog obrasca ili izvješća.

kontrola podobrasca/podizvješća

Kontrola koja prikazuje podobrasca u obrazac i podobrazac ili podizvješće u izvješću.

podupit

SQL naredbe SELECT koja je u drugom upitu odaberite ili akciju.

podizvješće

Izvješće koje se nalazi unutar drugog izvješća.

Pretplata

Da biste pristajete prima publikacije u bazi podataka programa Access ili projekt programa Access. Baza podataka za pretplatnike pretplaćuje se na repliciranoj podataka iz baze podataka programa publisher.

pretplata

Bazu podataka koja se dobiva tablica i podataka replicirati iz baze podataka programa publisher u projektu programa Access.

sinkronizacija

Postupak ažuriranja dva člana replike odredio razmjena sve ažuriranim zapisima i objekata u svakog člana. Dva članova skupa replike sinkroniziraju se kada su promjene u svakoj primijenjene na drugi.

Vrsta podataka sysname

U projektu programa Access, posebne sustava navedeni, korisnički definirana vrsta podataka koji se koristi za stupce tablice, varijable i pohranjena procedura parametre koje pohranu nazive objekata.

sistemski objekt

Objekata baze podataka koji su definirani u sustavu, kao što su tablice MSysIndexes, ili korisnik. Sistemski objekt možete stvoriti imenovanje objekt s USys kao prva četiri znaka u naziv objekta.

U

Vrh stranice

kontrola kartice

Kontrole koje možete koristiti za sastavljanje u jedan obrazac ili u dijaloškom okviru koji sadrži više stranica, svaka s kartice i svaki koja sadrži slične kontrole, kao što su tekstnih okvira ili gumba mogućnosti. Kad korisnik klikne kartice, te stranice postaje aktivna.

tablica

Objekta baze podataka u kojoj su pohranjeni podaci u zapise (retke) i polja (stupaca). Podaci obično o određenoj kategoriji radnje, na primjer zaposlenici ili narudžbe.

Vrsta tabličnih podataka

U projektu programa Access posebnu vrstu podataka koja se koristi za spremanje rezultata postavite lokalne varijable ili povratnu vrijednost korisnički definirane funkcije za kasniju obradu. Mogu se koristiti umjesto privremena pohranjuju u bazi podataka tempdb.

Kartica tablice objekta

U bazi podataka programa Access, na karticu objekta u kojoj radite s tablicama u prikazu dizajna ili prikaz podatkovne tablice.

svojstva tablice

U bazi podataka programa Access, atribute tablice koje utječu na izgled i ponašanje tablice kao cjelinu. Svojstva tablice postavljene u prikazu dizajna tablice, kao što su svojstva polja.

tekstni okvir

Kontrola, naziva i uređivanje polja, koji se koristi na obrazac ili izvješće da biste prikazali teksta ili prihvatiti unos podataka. Tekstni okvir može imati natpis koji je pridružen.

Vrsta podatka Text

U projektu programa Access, vrstu podataka varijabla nulte duljine koja se može sadržavati najviše od 2 ^ 31-1 (2,147,483,647) znakova; zadane duljine je 16.

vrsta podatka Text

U bazi podataka programa Access, to je vrsta podataka za polje. Tekstna polja mogu sadržavati najviše 255 znakova ili broj znakova određen svojstva FieldSize , ovisno o tome što je manji.

Vrsta podataka vremenska oznaka

U projektu programa Access vrstu podataka koja se automatski ažurira svaki put kada redak umetnuti ili ažurirati. Vrijednosti u stupcima vremenske oznake nisu podataka datuma i vremena, ali binary(8) ili varbinary(8) u kojoj stoji da se niz podataka izmjene.

Vrsta podataka tinyint

U projektu programa Access, vrstu podataka 1 bajt (8 bita) koje se pohranjuju cijeli brojevi u rasponu od 0 do 255.

preklopni gumb

Kontrola koja se koristi za pružanje/isključivanje mogućnosti na obrazac ili izvješće. Možete prikazati tekst ili sliku, a može biti samostalni ili dio grupe mogućnosti.

alatnog okvira

Skup alata koji je dostupan u dizajnu prikazivanje o dodavanju kontrola u obrazac ili izvješće.

Opisi

Kratke opise imena naredbi i gumba na vrpci. Zaslonskom opisu prikazuje se kada pokazivač miša nalazi na te naredbi i gumba.

Topologija

Redoslijed kojim promjene prenose iz replike da biste replike. Topologija važno je jer ona određuje koliko će se brzo promjene u neki drugi replike pojavljuju se u vašem replike.

polja ukupnog zbroja

Polje koje navedene podatke iz izvora zapisa u podlozi. Polje ukupnog zbroja možete koristiti funkciju zbrajanja, kao što su Sum i brojili koristi izraz za izračunavanje sažetih vrijednosti.

Redak zbroja

Redak u podatkovnoj tablici koja se prikazuje odabir sažetak informacija za svako polje, ovisno o vrsti podataka u polju.

upit ukupnih zbrojeva

Upit koji prikazuje sažetak izračuna, kao što je prosjek ili zbroj vrijednosti u različita polja iz tablice ili više njih. Upit ukupnih zbrojeva nije zasebne vrste upita; Umjesto toga proširuje fleksibilnost upita odabiranja.

transakcija

Niz promjene podataka u bazu podataka ili shemu. Ako se svi elementi transakcije neće funkcionirati, cijeli transakcije ne uspijeva te podataka je "vraćen."

okidač

Posebne obrazac pohranjena procedura koji se provodi automatski kada se mijenjaju podatke u navedenoj tablici. Okidača se najčešće stvaraju za nametanje referencijalnog integriteta ili dosljednost logički povezane podatke u različitih tablica.

U

Vrh stranice

nevezana kontrola

Kontrola koja je povezana s poljem u tablice u podlozi, upit ili SQL naredbu. Nevezana kontrola često se koristi da bi se prikazao Informativna tekst ili ukrasni slike.

nevezani obrazac ili izvješće

Obrazac ili izvješće koje nije povezano s izvora zapisa kao što je tablica, upit ili SQL naredbu. (Svojstvo RecordSource obrasca ili izvješća nije prazno.)

okvir slobodnog objekta

Kontrola koja postavite na obrascu ili izvješća koja će sadržavati slobodnog objekta. Slobodnog objekta je objekt, kao što su slike, čija se vrijednost je izvedena iz podataka pohranjenih u tablici.

upit unije

Upit koji koristi operator UNIJE za spajanje rezultata dva ili više upita odabiranja.

jedinstveni indeks

Indeks definira svojstvo polja Indeksirano na da (bez duplikata). Jedinstveni indeks neće dopustiti duplicirane unose u polja indeksirana. Polje postavka polja kao primarnog ključa automatski se definira kao jedinstveni.

Jedinstveni identifikator koji vrsta podataka

U projektu programa Access, 16-bajtni globalno jedinstveni identifikator (GUID).

ažurirati

Da biste prihvatili promjene podataka u zapisu. Promjene se spremaju u bazi podataka kada prijeđete na drugi zapis na obrascu ili u podatkovnoj tablici ili ako izričito spremite zapis.

upit za ažuriranje

Akcijski upit (SQL naredbe) koja se mijenja skup zapisa prema kriterijima (uvjetima pretraživanja) koji navedete.

ažurirati snimke

Vrsta zapisa koji funkcionira učinkovito u okruženju klijent poslužitelj, predmemoriranja podataka na klijentskom računalu i minimiziranje trips zaokružiti na poslužitelj za pristup i ažuriranje podataka.

korisnički račun

Račun otkrije korisničko ime i osobni ID (PID) koji je stvoren za upravljanje korisničke dozvole za pristup objekata baze podataka u radnoj grupi programa Access.

Korisnički definirana vrsta podataka

U bazi podataka Microsoft SQL Server, mogu sadržavati definiciju vrste podataka stupca. Je definirao korisnik te temelju postojeće vrste podataka sustava SQL Server. Pravila i zadane postavke samo može povezati korisnički definirane vrste podataka.

Korisnički definirana vrsta

U programu Visual Basic for Applications (VBA), bilo koju vrstu podataka definirane pomoću Vrsta izjava. Korisnički definirane vrste podataka može sadržavati jedan ili više elemenata bilo koje vrste podataka. Polja vrste korisnički definirane i ostalih podataka stvaraju se pomoću Dim izjave.

korisnički definirane zbirke

Zbirka koje stvarate dodavanjem objekata Zbirka objekta. Stavke u zbirci web koji definira Zbirka objekta indeksirana, počevši od 1.

korisnički definirana funkcija

Upit koji vodi ulazne parametre i vraća rezultat slično pohranjena procedura. Vrste: skalarnu (multistatement; vraća jednu vrijednost), u istoj razini (jedne naredbe; vrijednost ažurirati tablice) te tablice (multistatement; vrijednost tablice).

korisnički definirane objekta

Prilagođeni objekt koji je definiran u modul klase obrazac ili izvješće. U modulu klase možete stvoriti svojstva i postupci za novi objekt, stvorite novu instancu objekta i rukovati objekt pomoću tih svojstava i metoda.

sigurnost na razini korisnika

Kada u bazu podataka programa Access koristite sigurnosti na razini korisnika, administrator baze podataka ili vlasnik objekta možete dodijeliti pojedinačne korisnike ili grupe korisnika određene dozvole za tablice, upite, obrasce, izvješća i makronaredbe.

Grupa korisnika

Račun za grupu koja sadrži sve korisničke račune. Access automatski dodaje korisničkih računa u grupu korisnika ako ih stvorite.

V

Vrh stranice

provjera valjanosti

Postupak provjere odgovara li uneseni podaci određene uvjete ili ograničenja.

pravilo za provjeru valjanosti

Svojstvo koje se definira valjani unos vrijednosti za polje ili zapis u tablici ili kontrole na obrascu. Access prikazuje poruku u svojstvo ProvjeraValjanostiTeksta naveli kada je bi pravilo.

Vrsta podataka varbinary

U projektu programa Access, varijabla nulte duljine vrstu podataka s najviše 8.000 bajtova binarne podatke.

varchar

U projektu programa Access, vrstu podataka varijabla nulte duljine najviše 8.000 ANSI znakova.

varijanca

Kvadrat standardne devijacije. Je mjera iznos koji se sve vrijednosti u grupi razlikuju od srednje vrijednosti grupe.

izraz variant

Bilo koji izraz koji se može rezultirati numeričkih, niza i podataka o datumu, osim na posebno vrijednosti prazne i Null.

prikaz

U projektu programa Access, vrstu upit koji je virtualne tablice na temelju SQL naredbe SELECT. Prikaz, na primjer, mogu sadržavati samo 3 od 10 Dostupni stupci u spoju od dviju tablica, da biste ograničili pristup određenih podataka.

vidljivost

Svojstvo replike koja pokazuje koji članovi replike postavite ga mogu se sinkronizirati s i primijenite koje pravila za rješavanje sukoba. Replike svrstati u jednu od tri vrste vidljivost: globalni lokalne i anonimno.

W

Vrh stranice

izraz WHERE

Dio SQL naredbe koje navode zapise koje želite dohvatiti.

zamjenski znakovi

Znakove koji se koriste u upitima i izraze da biste obuhvatili sve zapise, nazivima datoteka ili druge stavke koji počinju s određene znakove ili koji odgovara određenim uzorak.

X

Vrh stranice

XML atribut

Informacije koje se dodaje na oznaku da sadrže dodatne informacije o oznaku, kao što su količina <ingredient = "2" jedinice = >flour< ingredient> "šalicama". U ovom primjeru količina i jedinice su atribute.

XML element

Informacije koje razgraničeni početka i završetka oznake u dokumentu prošireni Markup Language (XML). Primjer XML elementa je <LastName>Davolio</LastName>.

XML entiteti

Kombinacija znakova i simbola koji zamijeniti ostalih znakova kojih kada XML dokument koji je raščlaniti, obično redaka koji sadrže druge značenja u XML. Na primjer, &lt; predstavlja simbol <, također lijeve uglate zagrade za oznaku.

Y

Vrh stranice

vrsta podataka Yes/No

Vrsta podataka polja koje koristite za polja koja će sadržavati samo jednu od dvije vrijednosti, kao što su da ili ne, a True ili False. Nije dopušteno null vrijednosti.

Z

Vrh stranice

niz nulte dužine

Niz koji ne sadrži znakove. Niz nulte duljine možete koristiti da biste naznačili da znate ne postoji vrijednost za polje. Unesite niz nulte duljine upisivanjem dvostrukih navodnika bez razmaka između njih ("").

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×