Podatkovni model analitičkih podataka o korištenju okruženja Microsoft 365

Podaci za tablice analitičkih podataka o korištenju okruženja Microsoft 365

Analitički podaci o korištenju okruženja Microsoft 365 povezuju se s API-jem koji izlaže višedimenzionalni podatkovni model. API-jevi su u pretpregledu i može im se pristupiti putem web-mjesta https://reports.office.com/pbi/v1.0/<ID klijenta> (umjesto parametra <ID klijenta> upišite GUID klijenta).

Napomena: Dodatne informacije potražite u članku Rad s izvješćima o korištenju sustava Office 365 na servisu Microsoft Graph.

Taj API sadrži informacije o mjesečnom trendu korištenja različitih servisa sustava Office 365. Točne podatke koje vraća API potražite u tablici u sljedećem odjeljku.

Podatkovne tablice koje vraća API za izvješćivanje sustava Office 365

Naziv tablice

Podaci u tablici

Raspon podataka

Korištenje klijentskih proizvoda

Sadrži ukupan broj omogućenih aktivnih korisnika, korisnika zadržanih po mjesecima, novih korisnika i zbroj aktivnih korisnika za određeni mjesec.

Sadrži mjesečne objedinjene podatke za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Aktivnost klijentskih proizvoda

Sadrži ukupnu mjesečnu aktivnost i broj aktivnih korisnika za različite aktivnosti unutar proizvoda za određeni mjesec.

Informacije o aktivnostima unutar proizvoda koje se nalaze u navedenoj podatkovnoj tablici potražite u odjeljku o definiciji aktivnog korisnika.

Sadrži mjesečne objedinjene podatke za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Klijentske licence za Office

Sadrže podatke o broju pretplata na Microsoft Office dodijeljenih korisnicima

Sadrže podatke o stanju na kraju mjeseca za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Korištenje klijentskog poštanskog sandučića

Sadrži podatke o poštanskom sandučiću klijenta, tj. ukupan broj stavki u poštanskom sandučiću i način na koji se prostor za pohranu koristi.

Sadrži podatke o stanju na kraju mjeseca za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Korištenje klijentskog klijenta

Sadrži podatke o broju korisnika koji aktivno koriste određene klijente/uređaje radi povezivanja sa sustavom Exchange Online, Skypeom za tvrtke i servisom Yammer.

Sadrži mjesečne objedinjene podatke za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Korištenje klijentskog sustava SharePoint Online

Sadrži podatke o web-mjestima sustava SharePoint, koji se odnose na timska web-mjesta ili web-mjesta grupa, npr. ukupan broj web-mjesta, broj dokumenata na web-mjestu, broj datoteka po vrsti aktivnosti i iskorišteni prostor za pohranu.

Sadrži podatke o stanju na kraju mjeseca za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Korištenje klijentskog servisa OneDrive za tvrtke

Sadrži podatke o računima servisa OneDrive, npr. broj računa, broj dokumenata na servisima OneDrive, iskorišteni prostor za pohranu, broj datoteka po vrsti aktivnosti.

Sadrži podatke o stanju na kraju mjeseca za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Korištenje klijentskih grupa sustava Office 365

Sadrži podatke o korištenju grupa sustava Office 365, uključujući Poštanski sandučić, SharePoint i Yammer.

Sadrži podatke o stanju na kraju mjeseca za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Aktivacija klijentskog sustava Office

Sadrži podatke o broju aktivacija pretplata na Office, broju aktivacija po uređaju (Android/iOS/Mac/PC), aktivacije po planu usluge, npr. Office Proplus, Visio, Project.

Sadrži podatke o stanju na kraju mjeseca za 12-mjesečno razdoblje uvođenja, uključujući preostale dane u trenutnom mjesecu.

Stanje korisnika

Sadrži metapodatke o korisnicima, uključujući zaslonsko ime korisnika, dodijeljene proizvode, mjesto, odjel, radno mjesto, tvrtku. Podaci se odnose na korisnike kojima su dodijeljene licence tijekom cijelog prethodnog mjeseca. Svaki korisnik ima svoj jedinstveni ID korisnika.

Ti se podaci odnose na korisnike kojima je licenca dodijeljena tijekom cijelog prethodnog mjeseca.

Aktivnost korisnika

Sadrži podatke na razini pojedinačnih korisnika o aktivnostima koje su provedi licencirani korisnici.

Informacije o aktivnostima unutar proizvoda koje se nalaze u navedenoj podatkovnoj tablici potražite u odjeljku o definiciji aktivnog korisnika.

Ti se podaci odnose na korisnike koji su izveli neku aktivnost na nekom od servisa tijekom čitavog prethodnog mjeseca.

Da biste vidjeli detaljne informacije za svaku podatkovnu tablicu, proširite sljedeće odjeljke.

U toj se tablici navode podaci na razini korisnika za sve korisnike kojima je tijekom čitavog prethodnog mjeseca dodijeljena licenca. Koristi podatke sa servisa Azure Active Directory.

Naziv stupca

Opis stupca

UserId

Jedinstveni ID korisnika koji se odnosi na korisnika i omogućuje spajanje s ostalim podatkovnim tablicama u skupu podataka.

Timeframe

Vrijednost mjeseca za koju su u tablici navedeni podaci.

UPN

Korisničko ime na jedinstven način identificira korisnika i omogućuje mu povezivanje s drugim vanjskim izvorima podataka.

DisplayName

Zaslonsko ime korisnika.

IDType

Vrsta ID-ja postavljena je na 1 ako korisnik koristi Yammer i poveže se svojim ID-jem za Yammer ili 0 ako se sa servisom Yammer poveže pomoću ID-ja za Office 365.

Ako je vrijednost postavljena na 1, korisnici se povezuju sa servisom Yammer svojim ID-jevima za Yammer, a ne ID-jevima za Office 365.

HasLicenseEXO

Postavljeno na „true” ako je korisniku dodijeljena licenca i omogućeno korištenje sustava Exchange.

HasLicenseODB

Postavljeno na „true” ako je korisniku dodijeljena licenca i omogućeno korištenje servisa OneDrive za tvrtke.

HasLicenseSPO

Postavljeno na „true” ako je korisniku dodijeljena licenca i omogućeno korištenje sustava SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Postavljeno na „true” ako je korisniku dodijeljena licenca i omogućeno korištenje servisa Yammer.

HasLicenseSFB

Postavljeno na „true” ako je korisniku dodijeljena licenca i omogućeno korištenje Skypea za tvrtke.

HasLicenseTeams

Postavljeno na „true” ako je korisniku dodijeljena licenca i omogućeno korištenje aplikacije Microsoft Teams.

Company

Podaci servisa Azure Active Directory o tvrtki korisnika.

Department

Podaci servisa Azure Active Directory o odjelu korisnika.

LocationCity

Podaci servisa Azure Active Directory o gradu korisnika.

LocationCountry

Podaci servisa Azure Active Directory o državi korisnika.

LocationState

Podaci servisa Azure Active Directory o saveznoj državi korisnika.

LocationOffice

Ured korisnika.

Title

Podaci servisa Azure Active Directory o radnom mjestu korisnika

Deleted

Postavljeno na "true" ako je korisnik izbrisan iz sustava Office 365 tijekom čitavog prethodnog mjeseca.

DeletedDate

Datum kada je korisnik izbrisan iz sustava Office 365.

YAM_State

Stanje korisnika u sustavu servisa Yammer. Korisnik može biti aktivan, izbrisan ili suspendiran.

YAM_ActivationDate

Datum kada je korisnik postao aktivan na servisu Yammer.

YAM_DeletionDate

Datum kada je korisnik izbrisan na servisu Yammer.

YAM_SuspensionDate

Datum kada je korisnik suspendiran na servisu Yammer.

Ta tablica sadrži podatke o svakom aktivnom korisniku na bilo kojem servisu u prethodnom mjesecu.

Naziv stupca

Opis stupca

UserID

Jedinstveni ID korisnika koji se odnosi na korisnika i omogućuje spajanje s ostalim podatkovnim tablicama u skupu podataka.

IDType

Vrsta ID-ja postavljena je na 1 ako korisnik koristi Yammer i poveže se svojim ID-jem za Yammer ili 0 ako se sa servisom Yammer poveže pomoću ID-ja za Office 365.

Ako je vrijednost postavljena na 1, korisnici se povezuju sa servisom Yammer svojim ID-jevima za Yammer, a ne ID-jevima za Office 365.

Timeframe

Vrijednost mjeseca za koju su u tablici navedeni podaci.

EXO_EmailSent

Broj poslanih poruka e-pošte.

EXO_EmailReceived

Broj primljenih poruka e-pošte.

EXO_EmailRead

Broj korisnikovih čitanja e-pošte. Može biti riječ o višestrukom čitanju već pročitane poruke e-pošte ili o prethodno primljenim porukama e-pošte.

EXO_AppointmentCreated

Broj stvorenih obaveza.

EXO_MeetingAccepted

Broj prihvaćenih sastanaka.

EXO_MeetingCancelled

Broj otkazanih sastanaka.

EXO_MeetingDeclined

Broj odbijenih sastanaka.

EXO_MeetingSent

Broj poslanih sastanaka.

ODB_FileViewedModified

Broj datoteka koje je korisnik koristio na bilo kojem servisu OneDrive za tvrtke (npr. one koje je stvorio, ažurirao, izbrisao, pregledao ili preuzeo).

ODB_FileSynched

Broj datoteka koje je korisnik sinkronizirao na bilo kojem servisu OneDrive za tvrtke.

ODB_FileSharedInternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio interno zajedničko korištenje putem servisa OneDrive za tvrtke.

ODB_FileSharedExternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio vanjsko zajedničko korištenje putem servisa OneDrive za tvrtke.

ODB_AccessByOwner

Broj datoteka koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na zasebnim servisima OneDrive za tvrtke.

ODB_AccessOthers

Broj datoteka koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na servisu OneDrive za tvrtke drugog korisnika.

SPO_GroupFileViewedModified

Broj datoteka koje je korisnik koristio na bilo kojem grupnom web-mjestu.

SPO_GroupFileSynched

Broj datoteka koje je korisnik sinkronizirao na bilo kojem grupnom web-mjestu.

SPO_GroupFileSharedInternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio interno zajedničko korištenje putem bilo kojeg grupnog web-mjesta.

SPO_GroupFileSharedExternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio vanjsko zajedničko korištenje putem bilo kojeg grupnog web-mjesta.

SPO_GroupAccessByOwner

Broj datoteka koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na grupnom web-mjestu u njegovu vlasništvu.

SPO_GroupAccessByOthers

Broj datoteka koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na grupnom web-mjestu u vlasništvu drugog korisnika.

SPO_OtherFileViewedModified

Broj datoteka koje je korisnik koristio na bilo kojem drugom web-mjestu.

SPO_OtherFileSynched

Broj datoteka koje je korisnik sinkronizirao putem bilo kojeg drugog web-mjesta.

SPO_OtherFileSharedInternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio interno zajedničko korištenje putem bilo kojeg drugog web-mjesta.

SPO_OtherFileSharedExternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio vanjsko zajedničko korištenje putem bilo kojeg drugog web-mjesta.

SPO_OtherAccessedByOwner

Broj web-mjesta koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na drugom web-mjestu u njegovu vlasništvu.

SPO_OtherAccessedByOthers

Broj web-mjesta koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na drugom web-mjestu u vlasništvu drugog korisnika.

SPO_TeamFileViewedModified

Broj datoteka koje je korisnik koristio na bilo kojem timskom web-mjestu.

SPO_TeamFileSynched

Broj datoteka koje je korisnik sinkronizirao putem bilo kojeg timskog web-mjesta.

SPO_TeamFileSharedInternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio interno zajedničko korištenje putem bilo kojeg timskog web-mjesta.

SPO_TeamFileSharedExternally

Broj datoteka za koje je korisnik omogućio vanjsko zajedničko korištenje putem bilo kojeg timskog web-mjesta.

SPO_TeamAccessByOwner

Broj datoteka koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na timskom web-mjestu u njegovu vlasništvu.

SPO_TeamAccessByOthers

Broj datoteka koje je korisnik koristio, a koje se nalaze na timskom web-mjestu u vlasništvu drugog korisnika.

Teams_ChatMessages

Broj poslanih poruka čavrljanja.

Teams_ChannelMessage

Broj poruka objavljenih u kanalima.

Teams_CallParticipate

Broj poziva u kojima je korisnik sudjelovao.

Teams_MeetingParticipate

Broj sastanaka u koje se korisnik uključio.

Teams_HasOtherAction

Booleova vrijednost ako je korisnik izvršio ostale akcije na servisu Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Broj poruka koje je korisnik objavio na servisu Yammer.

YAM_MessageLiked

Broj poruka koje je korisnik označio sa "sviđa mi se" na servisu Yammer.

YAM_MessageRead

Broj poruka koje je korisnik pročitao na servisu Yammer.

SFB_P2PSummary

Broj ravnopravnih sesija u kojima je korisnik sudjelovao.

SFB_ConfOrgSummary

Broj konferencija koje je korisnik organizirao.

SFB_ConfPartSummary

Broj konferencija u kojima je korisnik sudjelovao.

U toj se tablici nalaze podaci o uvođenju tijekom više mjeseci, a koji se odnose na omogućene, aktivne, stare i nove korisnike svih proizvoda sustava Office 365. Vrijednost za Office 365 odnosi se na aktivno korištenje nekog proizvoda.

Naziv stupca

Opis stupca

Product

Naziv proizvoda sa sažetim podacima o korištenju. Vrijednost sustava Office 365 u stupcu proizvoda odnosi se na aktivnost u bilo kojem proizvodu

Timeframe

Vrijednost mjeseca. Bit će naveden jedan redak po proizvodu mjesečno za zadnjih 12 mjeseci, uključujući dane preostale u trenutnom mjesecu.

EnabledUsers

Broj korisnika kojima je omogućeno korištenje proizvoda tijekom vrijednosti vremenskog razdoblja. Ubrajaju se i korisnici kojima je korištenje proizvoda bilo omogućeno samo tijekom određenog broja dana u mjesecu.

ActiveUsers

Broj korisnika koji su izvršili usmjerene aktivnosti u proizvodu tijekom vrijednosti vremenskog razdoblja.

Korisnik se broji kao aktivan u proizvodu tijekom određenog mjeseca ako je u njemu izvršio neku od ključnih aktivnosti. Ključne aktivnosti dostupne su u tablici Aktivnost klijentskih proizvoda.

CumulativeActiveUsers

Broj korisnika kojima je omogućeno korištenje proizvoda i koji su proizvod koristili u vremenskom razdoblju od mjesec dana najmanje jednom otkako je započelo prikupljanje podataka u novom sustavu korištenja.

MoMReturningUsers

Broj korisnika koji su aktivni u vremenskom razdoblju od mjesec dana, a bili su aktivni i u prethodnom mjesecu.

FirstTimeUsers

Broj korisnika koji su u vremenskom razdoblju bili aktivni prvi put otkako je započelo prikupljanje podataka u novom sustavu korištenja.

Korisnik se broji kao novi korisnik u određenom mjesecu ako se otkrije njegova prva aktivnost otkako je započelo prikupljanje podataka u novom sustavu izvješćivanja. Ako se korisnik ubroji kao novi korisnik, više se neće tako brojiti, čak ni ako dulje vrijeme bude neaktivan.

Datum sadržaja

Ako vremensko razdoblje prikazuje trenutni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum u trenutnom mjesecu za koji postoje podaci.

Ako vremenski okvir prikazuje prethodni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum tog mjeseca.

U tablici je navedena ukupna mjesečna aktivnost i broj aktivnih korisnika za različite aktivnosti unutar proizvoda.

Naziv stupca

Opis stupca

Timeframe

Vrijednost mjeseca. Bit će naveden jedan redak po proizvodu mjesečno za zadnjih 12 mjeseci, uključujući dane preostale u trenutnom mjesecu.

Product

Naziv proizvoda sustava Office 365 za koji su dostupni podaci o korištenju.

Aktivnost

Naziv aktivnosti u proizvodu koja se koristi za prikaz aktivnog korištenja proizvoda.

ActivityCount

Ukupan broj radnji svih aktivnosti koje su proveli svi aktivni korisnici u proizvodu.

Napomena: ako je riječ o aktivnostima u sustavu SharePoint Online ili na servisu OneDrive za tvrtke, ta se vrijednost odnosi na broj različitih dokumenata koje su korisnici koristili.

ActiveUserCount

Broj korisnika koji su bili aktivni u proizvodu.

TotalDurationInMinute

Trajanje audiosesija ili videosesija u minutama koje su koristili svi aktivni korisnici u odgovarajućoj aktivnosti Skypea za tvrtke.

Datum sadržaja

Ako vremensko razdoblje prikazuje trenutni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum u trenutnom mjesecu za koji postoje podaci.

Ako vremenski okvir prikazuje prethodni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum tog mjeseca.

Tablica se sastoji od sažetih podataka o svim licenciranim korisnicima sustava Exchange Online koji imaju korisničke poštanske sandučiće. Sadrži stanje na kraju mjeseca za sve poštanske sandučiće korisnika. Podaci u tablici ne odnose se na zbroj podataka za više mjeseci. Podaci o zadnjem mjesecu odnose se na najnovije stanje.

Naziv stupca

Opis stupca

TotalMailboxes

Broj poštanskih sandučića korisnika za pretplatu na Office 365.

IssueWarningQuota

Ukupna kvota za objavu upozorenja u svim poštanskim sandučićima korisnika.

ProhibitSendQuota

Ukupna kvota za zabranu slanja u svim poštanskim sandučićima korisnika.

ProhibitSendReceiveQuota

Ukupna kvota za zabranu slanja/primanja u svim poštanskim sandučićima korisnika.

TotalItemBytes

Količina prostora za pohranu u bajtima u svim poštanskim sandučićima korisnika.

MailboxesNoWarning

Broj poštanskih sandučića korisnika za koje još nije objavljeno upozorenje o ograničenju prostora za pohranu.

MailboxesIssueWarning

Broj poštanskih sandučića korisnika za koje je objavljeno upozorenje o ograničenju prostora za pohranu.

MailboxesExceedSendQuota

Broj poštanskih sandučića koji su prekoračili kvotu za slanje.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Broj poštanskih sandučića koji su prekoračili kvotu za slanje/primanje.

DeletedMailboxes

Broj poštanskih sandučića korisnika koji su izbrisani tijekom vremenskog razdoblja.

Timeframe

Vrijednost mjeseca.

Datum sadržaja

Ako vremensko razdoblje prikazuje trenutni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum u trenutnom mjesecu za koji postoje podaci.

Ako vremenski okvir prikazuje prethodni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum tog mjeseca.

U tablici se navode sažeti podaci tijekom mjeseci o klijentima koje korisnici povezuju sa sustavom Exchange Online te servisima Skype za tvrtke i Yammer. U toj se tablici još ne nalaze podaci o korištenju klijenata za SharePoint Online i OneDrive za tvrtke.

Naziv stupca

Opis stupca

Product

Naziv proizvoda sustava Office 365 za koji su dostupni podaci o korištenju klijenta.

ClientId

Nazivi svih uređaja koji su se povezivali s proizvodom.

UserCount

Broj korisnika koji su koristili klijente za svaki proizvod.

Timeframe

Vrijednost mjeseca

Datum sadržaja

Ako vremensko razdoblje prikazuje trenutni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum u trenutnom mjesecu za koji postoje podaci.

Ako vremenski okvir prikazuje prethodni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum tog mjeseca.

Tablica se sastoji od sažetih podataka tijekom više mjeseci o upotrebi ili aktivnostima web-mjesta sustava SharePoint. Podaci se odnose samo na timska i grupna web-mjesta. U tom se stupcu nalazi stanje pri kraju mjeseca za web-mjesta sustava SharePoint Online. Primjerice, ako je korisnik stvorio pet dokumenata i iskoristio 10 MB za ukupnu pohranu, a potom izbrisao neke datoteke ili ih dodao još, stanje pri kraju mjeseca iznosi ukupno sedam datoteka koje koriste 5 MB prostora za pohranu. Vrijednost navedena u tablici odnosi se na stanje pri kraju mjeseca. Tablica je skrivena da bi se izbjeglo dupliciranje zbrajanja te se koristi kao izvor prilikom stvaranja dviju referentnih tablica.

Naziv stupca

Opis stupca

SiteType

Vrijednost vrste web-mjesta (bilo koje/timskog/grupnog) (stavka "bilo koje" odnosi se na neko od te dvije vrste).

TotalSites

Broj web-mjesta koja su postojala pri kraju vremenskog razdoblja.

DocumentCount

Ukupan broj dokumenata koji su postojali na web-mjestu pri kraju vremenskog razdoblja.

DiskQuota

Ukupno dodijeljena kvota prostora za pohranu za sva web-mjesta pri kraju vremenskog razdoblja.

DiskUsed

Ukupna kvota prostora za pohranu za sva web-mjesta pri kraju vremenskog razdoblja.

ActivityType

Broj web-mjesta na kojim je zabilježena aktivnost na različitim vrstama datoteka (bilo koje / aktivne datoteke / datoteke koje se zajednički koriste s vanjskim ili internim korisnicima / sinkronizirane datoteke).

Stavka "bilo koje" odnosi se na bilo koju izvršenu aktivnost na datotekama.

SitesWithOwnerActivities

Broj aktivnih web-mjesta na kojima je vlasnik web-mjesta izveo određenu aktivnost u datotekama na vlastitim web-mjestima.

SitesWithNonOwnerActivities

Ukupan broj aktivnih web-mjesta u mjesecu, na kojima su korisnici koji nisu vlasnici web-mjesta izveli određene radnje u datotekama na web-mjestima.

ActivityTotalSites

Broj web-mjesta na kojima je zabilježena neka aktivnost tijekom vremenskog razdoblja. Ako je web-mjesto prethodno zabilježilo aktivnost tijekom vremenskog razdoblja, no izbrisano je do kraja vremensko razdoblja, i dalje će se ubrajati u ukupan broj aktivnih web-mjesta za to vremensko razdoblje.

Timeframe

Taj stupac sadrži datumsku vrijednost. Koristi se kao odnos "više na jedan" za tablicu kalendara.

Datum sadržaja

Ako vremensko razdoblje prikazuje trenutni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum u trenutnom mjesecu za koji postoje podaci.

Ako vremenski okvir prikazuje prethodni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum tog mjeseca.

U tablici se navode podaci o računima servisa OneDrive, npr. broj računa, broj dokumenata na računima za OneDrive, iskorišteni prostor za pohranu, broj datoteka po vrsti aktivnosti. U tablici se navodi stanje pri kraju mjeseca za račune servisa OneDrive za tvrtke. Primjerice, ako je korisnik stvorio pet dokumenata koji koriste 10 MB prostora za pohranu, a zatim ih nekoliko izbrisao ili pak dodao još datoteka pa pri kraju mjeseca ima sedam datoteka koje koriste 5 MB prostora za pohranu, tada se vrijednost pri kraju mjeseca navodi u tablici pri kraju mjeseca.

Naziv stupca

Opis stupca

SiteType

Vrijednost je "OneDrive".

TotalSites

Broj računa za OneDrive za tvrtke koji su postojali pri kraju vremenskog razdoblja.

DocumentCount

Ukupan broj dokumenata koji su postojali na svim računima za OneDrive za tvrtke pri kraju vremenskog razdoblja.

DiskQuota

Ukupna kvota dodijeljenog prostora za pohranu na svim računima za OneDrive za tvrtke pri kraju vremenskog razdoblja.

DiskUsed

Ukupna kvota prostora za pohranu na računu za OneDrive pri kraju vremenskog razdoblja.

ActivityType

Broj računa na kojim je zabilježena aktivnost na različitim vrstama datoteka (bilo koje / aktivne datoteke / datoteke koje se zajednički koriste s vanjskim ili internim korisnicima / sinkronizirane datoteke).

Stavka "bilo koje" odnosi se na bilo koju izvršenu aktivnost na datotekama

SitesWithOwnerActivities

Broj aktivnih računa za OneDrive za tvrtke na kojima je vlasnik računa izveo određenu aktivnost u datotekama na vlastitom računu.

SitesWithNonOwnerActivities

Broj računa za OneDrive za tvrtke na kojima su aktivnosti u datotekama izvršili korisnici, a ne vlasnik računa.

ActivityTotalSites

Broj računa za OneDrive za tvrtke na kojima je zabilježena neka aktivnost tijekom navedenog vremenskog razdoblja. Ako je aktivnost na računu za OneDrive za tvrtke zabilježena ranije u vremenskom razdoblju, a zatim izbrisana prije nego je razdoblje završilo, i dalje će se brojiti kao aktivan račun za OneDrive za tvrtke tijekom tog vremenskog razdoblja.

Timeframe

Taj stupac sadrži datumsku vrijednost. Koristi se kao odnos "više na jedan" za tablicu kalendara.

Datum sadržaja

Ako vremensko razdoblje prikazuje trenutni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum u trenutnom mjesecu za koji postoje podaci.

Ako vremenski okvir prikazuje prethodni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum tog mjeseca.

U ovoj su tablici navedeni podaci o načinu korištenja grupa sustava Office 365 na svim razinama tvrtke ili ustanove.

Naziv stupca

Opis stupca

TimeFrame

Vrijednost mjeseca. Bit će naveden jedan redak po proizvodu mjesečno za zadnjih 12 mjeseci, uključujući dane preostale u trenutnom mjesecu.

GroupType

Vrsta grupe (privatna / javna / bilo koja).

TotalGroups

Broj grupa u svakoj vrsti grupa.

ActiveGroups

Broj aktivnih grupa.

MBX_TotalGroups

Broj grupa poštanskog sandučića.

MBX_ActiveGroups

Broj aktivnih grupa poštanskog sandučića.

MBX_TotalActivities

Broj aktivnosti poštanskog sandučića.

MBX_TotalItems

Broj stavki poštanskog sandučića.

MBX_StorageUsed

Količina iskorištenog prostora za pohranu poštanskog sandučića.

SPO_TotalGroups

Broj grupa sustava SharePoint.

SPO_ActiveGroups

Broj aktivnih grupa sustava SharePoint.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Broj grupa sustava SharePoint u kojima postoje aktivnosti pristupanja datotekama.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Broj grupa sustava SharePoint u kojima postoje aktivnosti sinkroniziranja datoteka.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Broj grupa sustava SharePoint u kojima postoje aktivnosti internog zajedničkog korištenja.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Broj grupa sustava SharePoint u kojima postoje aktivnosti vanjskog zajedničkog korištenja.

SPO_TotalActivities

Broj aktivnosti sustava SharePoint.

SPO_FileAccessedActivities

Broj aktivnosti pristupanja datotekama sustava SharePoint.

SPO_FileSyncedActivities

Broj aktivnosti sinkroniziranja datoteka sustava SharePoint.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Broj aktivnosti internog zajedničkog korištenja datoteka sustava SharePoint.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Broj aktivnosti vanjskog zajedničkog korištenja datoteka grupa sustava SharePoint.

SPO_TotalFiles

Broj datoteka sustava SharePoint.

SPO_ActiveFiles

Broj aktivnih datoteka sustava SharePoint.

SPO_StorageUsed

Količina iskorištenog prostora za pohranu sustava SharePoint.

YAM_TotalGroups

Broj grupa servisa Yammer.

YAM_ActiveGroups

Broj aktivnih grupa servisa Yammer.

YAM_LikedActiveGroups

Broj grupa servisa Yammer u kojima postoje aktivnosti označavanja oznakom "sviđa mi se".

YAM_PostedActiveGroups

Broj grupa servisa Yammer u kojima postoje aktivnosti objavljivanja.

YAM_ReadActiveGroups

Broj grupa servisa Yammer u kojima postoje aktivnosti čitanja.

YAM_TotalActivities

Broj aktivnosti servisa Yammer.

YAM_LikedActivities

Broj aktivnosti označavanja oznakom "sviđa mi se" servisa Yammer.

YAM_PostedActivties

Broj aktivnosti objavljivanja servisa Yammer.

YAM_ReadActivites

Broj aktivnosti čitanja servisa Yammer.

U tablici se navode podaci o broju aktivacija pretplata na Office u svim planovima usluga, npr. Office Proplus, Visio, Project. Navode se i podaci o broju aktivacija po uređaju (Android/iOS/Mac/PC).

Naziv stupca

Opis stupca

ServicePlanName

Popis vrijednosti naziva planova usluga i broja aktivacija po uređaju, kao što je navedeno u donjim stupcima.

TotalEnabled

Broj omogućenih korisnika po nazivu plana usluga pri kraju vremenskog razdoblja.

TotalActivatedUsers

Broj korisnika koji su aktivirali svaki plan usluga do kraja vremenskog razdoblja.

AndroidCount

Broj aktivacija po planu usluga za uređaj sa sustavom Android do kraja vremenskog razdoblja.

iOSCount

Broj aktivacija po planu usluga za uređaj sa sustavom iOS do kraja vremenskog razdoblja.

MacCount

Broj aktivacija po planu usluga za uređaj Mac do kraja vremenskog razdoblja.

PcCount

Broj aktivacija po planu usluga za PC do kraja vremenskog razdoblja.

WinRtCount

Broj aktivacija po planu usluga za uređaj sa sustavom Windows Mobile do kraja vremenskog razdoblja.

Timeframe

Taj stupac sadrži datumsku vrijednost. Koristi se kao odnos "više na jedan" za tablicu kalendara.

Datum sadržaja

Ako vremensko razdoblje prikazuje trenutni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum u trenutnom mjesecu za koji postoje podaci.

Ako vremenski okvir prikazuje prethodni mjesec, ta će se vrijednost odnositi na zadnji datum tog mjeseca.

Povezane teme

Analitički podaci o korištenju okruženja Microsoft 365

Omogućivanje analitičkih podataka o korištenju okruženja Microsoft 365

Kretanje po izvješćima analitičkih podataka o korištenju okruženja Microsoft 365 i njihovo korištenje

Prilagodba izvješća analitičkih podataka o korištenju okruženja Microsoft 365

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×