Office
Prijava

Označavanje radnog lista pomoću komentara

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Bilješke možete dodati pojedinačne ćelije pomoću komentara da bi se dobilo čitatelju dali kontekst za podatke u ćeliji. Ćelije koje sadrže komentare, pojavljuje se crveni indikator u kutu ćelije. Kada postavite pokazivač na ćeliju, prikazuje se komentar.

Primjer komentara na radnom listu

 1. Odaberite ćeliju u koju želite dodati komentar te učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Novi komentar.

 2. U tijelo komentara upišite tekst.

 3. Kliknite izvan okvira komentara.

  Nestane okvir komentara, ali će ostati pokazatelj komentara. Da biste pogledali komentar, postavite pokazivač miša iznad nje. Da bi se komentar vidljivo, u odjeljku Prikaz i skrivanje komentara na radnom listu .

  Napomena: Kada sortirate podatke na radnom listu, komentare sortirati zajedno s podacima. Međutim, u izvješćima zaokretne tablice, komentare ne premještaj s ćelijom kada promijenite izgled izvješća.

 1. Odaberite ćeliju koja sadrži komentar koji želite urediti.

 2. Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Uredi komentar.

  Na kartici Pregled kliknite Uredi komentar.

  Tipkovni prečac    Možete i pritisnuti Shift + F2.

  Napomena: Ako u odabranoj ćeliji nema komentara, naredba Uredi komentar u grupi Komentari nije dostupna, već je dostupna naredba Novi komentar.

 3. Dvokliknite tekst u komentaru, a potom u okviru s tekstom komentara uredite tekst.

Kliknite ćeliju s komentarom koji želite izbrisati pa učinite nešto od sljedećeg:

 • Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Izbriši komentar.

 • Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Izbriši.

Prema zadanim postavkama, tekst u komentarima koristi font Tahoma u veličinu fonta 9. Nije moguće promijeniti zadani font koji se koristi, ali možete promijeniti oblikovanje teksta komentara u svaki komentar. Možete promijeniti i oblika komentara. Na primjer, umjesto pravokutni komentar možete koristiti Elipsa oblačić. Dodatne informacije potražite u odjeljku Promjena oblika komentara .

Oblikovanje teksta komentara

 1. Odaberite ćeliju s komentarom koji želite oblikovati pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Uredi komentar.

  • Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Uredi komentar.

   Na kartici Pregled kliknite Uredi komentar.

   Tipkovni prečac    Možete i pritisnuti Shift + F2.

   Napomena: Ako u odabranoj ćeliji nema komentara, naredba Uredi komentar u grupi Komentari nije dostupna, već je dostupna naredba Novi komentar.

 2. Odaberite tekst komentara koji želite oblikovati, a potom učinite nešto od sljedećeg:

  • Desnom tipkom miša kliknite odabir pa Oblikuj komentar, a zatim u dijaloškom okviru Oblikuj komentar odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

  • Na kartici Polazno u grupi Font kliknite željene mogućnosti oblikovanja.

   Napomena: Mogućnosti Boja ispune i Boja fonta u grupi Font nisu dostupne za tekst komentara. Da biste promijenili boju teksta, kliknite odabrani tekst komentara desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikuj komentar.

 1. Kliknite karticu datoteka , a zatim kliknite Mogućnosti. U Excel 2007: kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite kategoriju Alatna traka za brzi pristup.

 3. U okviru Odaberite naredbe iz kliknite Sve naredbe.

  Na popisu odaberite Uređivanje lika, kliknite Dodaj, a potom U redu.

  Time se na alatnu traku za brzi pristup, koja se nalazi u gornjem lijevom kutu prozora programa Excel, dodaje gumb Uređivanje lika.

  Mogućnost Uređivanje oblika na alatnoj traci za brzi pristup

 4. Na radnom listu odaberite ćeliju s komentarom čiji oblik želite promijeniti.

 5. Da bi se komentar prikazao na radnom listu, na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Prikaži/sakrij komentar.

  Mogućnost Prikaži sve komentare na kartici Pregled

 6. Kliknite obrub komentara.

 7. Na alatnoj traci za brzi pristup kliknite Uređivanje lika, a zatim Promijeni oblik.

 8. Kliknite oblik koji želite koristiti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju s komentarom koji želite promijeniti, a potom kliknite Prikaži/sakrij komentar.

 2. Da bi se prikazale ručica za promjenu, kliknite obrub okvira komentara. Provjerite je li da pokazivač nije u komentaru.

 3. Učinite nešto od ovog:

  • Da biste premjestili komentar, povucite obrub okvira komentara ili pritisnite tipku sa strelicom.

  • Da biste promijenili veličinu komentara, povucite ručice na stranama i u kutovima okvira komentara.

 1. Odaberite ćelije s komentarima koje želite kopirati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite Kopiraj Slika gumba .

  Na kartici Polazno kliknite Kopiraj.

  Tipkovni prečac    Možete pritisnuti i Ctrl + C.

 3. Odaberite gornju lijevu ćeliju područje lijepljenja.

 4. Na kartici Polazno u grupi Međuspremnik kliknite strelicu ispod mogućnosti Zalijepi te kliknite Posebno lijepljenje.

  Tipkovni prečac     Možete i pritisnuti Ctrl + Alt + V.

 5. U dijaloškom okviru Posebno lijepljenje u odjeljku Zalijepi kliknite Komentare, a zatim U redu.

 6. Da biste uklonili pomični obrub, kliknite neku drugu ćeliju ili pritisnite Esc.

Napomene: 

 • Nakon klika na U redu nemojte pritisnuti Enter jer će se u suprotnom u područje lijepljenja uz komentar kopirati i sadržaj ćelija.

 • Kopirani komentari zamjenjuju postojeće komentare u odredišno područje.

Excel po zadanom prikazuje pokazatelj samo kad ćelija sadrži komentar. Prikaz komentara i pokazatelja u ćelijama u programu Excel možete kontrolirati tako da promijenite zadane postavke i postavite da se komentari uvijek prikazuju ili skrivaju.

Okvir komentara i njegov crveni trokutasti pokazatelj

Slika gumba Pokazatelj

Oblačić 2 Komentar

Promjena zadanih postavki prikaza za komentare

 1. Kliknite karticu datoteka , a zatim kliknite Mogućnosti. U Excel 2007: kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. U kategoriji Napredno u odjeljku Prikaz učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste u cijeloj radnoj knjizi sakrili i komentare i pokazatelje, u odjeljku Za ćelije s komentarima prikazuje se kliknite Bez komentara i pokazatelja.

  • Da bi se prikazivali pokazatelji, a komentari samo kad postavite pokazivač na ćeliju, u odjeljku Za ćelije s komentarima prikazuje se kliknite Samo pokazatelji, a komentari pri držanju pokazivača miša iznad ćelije.

  • Da bi se i komentari i pokazatelji uvijek prikazivali, u odjeljku Za ćelije s komentarima prikazuje se kliknite Komentari i pokazatelji.

Prikaz i skrivanje komentara na radnom listu

Kliknite ćelije s pokazateljem komentara te učinite nešto od sljedećeg:

 • Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Prikaži/sakrij komentar.

 • Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Prikaži/sakrij komentar.

 • Na kartici Pregled kliknite Prikaz/skrivanje komentara.

Prikaz i skrivanje svih komentara na radnom listu

 • Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Prikaži sve komentare.

  Mogućnost Prikaži sve komentare na kartici Pregled

  Savjet: Ako ponovno kliknete Prikaži sve komentare, sakrit ćete sve komentare na radnom listu.

Excel prikazana svaki novi komentar pomoću naziva koji navedete u dijaloškom okviru Mogućnosti. Po potrebi možete promijeniti taj naziv.

 1. Kliknite karticu datoteka , a zatim kliknite Mogućnosti. U Excel 2007: kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. U kategoriji Općenito u odjeljku Prilagodite svoj primjerak sustava Microsoft Office upišite ime u okvir Korisničko ime.

  Napomena: Ako je okvir Korisničko ime prazan, Excel će prilikom dodavanja komentara automatski u okvir Korisničko ime postaviti vaše korisničko ime te ga koristiti u natpisu.

Savjet: Premda ne možete isključiti dodavanje natpisa u komentare, možete ih ukloniti tako da ih izbrišete.

 1. Na radnom listu kliknite prvu ćeliju s komentarom koji želite pregledati.

 2. Da biste pregledali sve komentare, na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Sljedeći ili Prethodni da biste redom pogledali komentare od prvog prema posljednjem ili obrnutim redoslijedom.

  Na kartici Pregled kliknite Sljedeći ili Prethodni.

Ako radni list sadrži komentare kao ovi, možete ih ispisati tako kako ih vidite na listu ili pak na kraju lista.

 1. Kliknite radni list koji sadrži komentare koje želite ispisati.

 2. Da biste ispisali komentare na mjestu na kojem se nalaze na radnom listu, sljedećim postupkom uključite njihov prikaz:

  • Da biste uključili prikaz pojedinačnog komentara, desnom tipkom miša kliknite ćeliju koja sadrži komentar, a zatim na izborniku prečaca kliknite Pokaži/sakrij komentare.

  • Da biste uključili prikaz svih komentara na radnom listu, na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Prikaži sve komentare.

   Mogućnost Prikaži sve komentare na kartici Pregled

 3. Komentare koji se preklapaju po potrebi možete premjestiti ili im promijeniti veličinu. Da biste to učinili, kliknite obrub okvira komentara da bi se pojavile ručice.

  Da biste premjestili okvir komentara ili mu promijenili veličinu, kliknite njegov rub.

  Da biste premjestili komentar, povucite obrub okvira komentara. Da biste mu promijenili veličinu, povucite ručice na bočnim stranama i u kutovima okvira.

 4. Na kartici Izgled stranice u grupi Postavljanje stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira da biste otvorili dijaloški okvir Postavljanje stranice.

  Kliknite strelicu u donjem desnom kutu grupe Postavljanje stranice.

 5. Kliknite karticu List.

 6. U okviru Komentari kliknite Kao na listu ili Na kraju lista.

  Na kartici List odaberite neku mogućnost u odjeljku Komentari.

 7. Pri dnu dijaloškog okvira kliknite Ispis. To će vas odvesti na karticu Datoteka i kategoriju Ispis gdje možete ponovno kliknuti Ispis da biste ispisali dokument ili prije ispisa promijeniti postavke, npr. usmjerenje stranice.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×