Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

U programu Excel 2016 možete obavljati osnovne zadatke pomoću tipkovnice i čitača zaslona kao što su JAWS i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows. Pokrenite aplikaciju i stvorite novu radnu knjigu da biste umetnuli podatke. Stvarajte jednostavne formule, sortirajte ili filtrirajte podatke i dodajte grafikone da biste prikazali značenje podataka.

Napomene : 

Sadržaj teme

Pokretanje programa Excel

Da biste pokrenuli Excel 2016, učinite nešto od sljedećeg:

 • Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows, upišite "Excel", a zatim pritisnite Enter.

 • Na uređaju ili u prostoru za pohranu koji koristite pomaknite se do radne knjige programa Excel 2016 koju želite otvoriti pa pritisnite Enter. Radna će se knjiga otvoriti u programu Excel.

Stvaranje nove radne knjige

Datoteke programa Excel nazivaju se radnim knjigama. Svaka radna knjiga sadrži listove koji se obično nazivaju proračunskim tablicama ili radnim listovima. U radnu knjigu možete dodati koliko god listova želite, a možete stvoriti i nove radne knjige da biste odvojili svoje podatke.

 1. Da biste u programu Excel počeli stvarati novu radnu knjigu, pritisnite Alt + F, N.

 2. Da biste otvorili praznu radnu knjigu, pritisnite L.

Unos podataka

Kada podatke unosite na list, bavite se recima, stupcima i ćelijama. Ćelije se referenciraju prema svojem mjestu u retku i stupcu na listu, pa je tako ćelija A1 u prvom retku stupca A. Na novom listu ćelija A1 zadani je odabir.

 1. Da biste odabrali praznu ćeliju u koju želite unijeti podatke, pritišćite tipke sa strelicama. Prilikom kretanja po ćelijama u čitaču zaslona JAWS čut ćete referencu i sadržaj ćelije. Kada odaberete praznu ćeliju, čut ćete, na primjer, „Blank, G4” (Prazno, G4). U Pripovjedaču ćete pak čuti referencu ćelije, no ne i njezin sadržaj.

 2. Unesite tekst ili broj u ćeliju.

 3. Da biste unijeli sadržaj u ćeliju, a zatim se pomaknuli na sljedeću ćeliju u stupcu, pritisnite Enter. Da biste se pomaknuli na sljedeću ćeliju u retku, pritisnite tipku tabulatora. Možete koristiti i tipke sa strelicama.

Zbrajanje podataka pomoću automatskog zbroja

Da biste brzo zbrajali brojeve koje ste unijeli u radni list, možete koristiti funkciju automatskog zbroja.

 1. Odaberite ćeliju u koju želite umetnuti ukupan zbroj. Ta se ćelija obično nalazi zdesna ili ispod brojeva koje zbrajate.

 2. Da biste unijeli funkciju automatskog zbroja u ćeliju, pritisnite Alt + H, U, a zatim S.

  Savjet : Ćelije koje su odabrane za funkciju automatskog zbroja možete promijeniti. Da biste odabrali raspon ćelija koje želite zbrojiti, držite tipku Shift i pritišćite tipke sa strelicama.

 3. Kada ste sigurni da funkcija automatskog zbroja stvara formulu za željene brojeve, pritisnite Enter. Automatski zbroj zbraja brojeve u odabranim ćelijama, a ukupni se zbroj prikazuje u odabranoj ćeliji.

 4. Da biste čuli rezultat izračuna automatskog zbroja, vratite se na ćeliju koja sadrži funkciju automatskog zbroja. Čut ćete broj koji je rezultat formule i referencu ćelije, primjerice „538, Has formula, G6” (538, sadrži formulu, G6).

Stvaranje jednostavne formule

Jednostavne formule omogućuju vam zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje brojeva na radnom listu. Formula se stvara kombiniranjem referenci ćelija (primjerice B4 ili D6) koje sadrže brojeve koje želite uvrstiti u izračun i matematičkog operatora. Operatori su znak plusa (+) za zbrajanje, znak minusa (-) za oduzimanje, zvjezdica (*) za množenje i uzlazna kosa crta (/) za dijeljenje.

 1. Odaberite ćeliju u koju želite umetnuti rezultat formule. Ta se ćelija obično nalazi zdesna ili ispod brojeva koje koristite za izračun.

 2. Upišite znak jednakosti (=). Formula programa Excel uvijek počinje znakom jednakosti.

 3. Da biste stvorili formulu, unesite kombinaciju referenci ćelija (primjerice B4 ili D6) i matematičkih operatora. Na primjer =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 ili =B4/B5.

  Savjet : Ako su vam potrebni brzi izračuni, umjesto referenci ćelija u formulu možete unijeti brojeve, primjerice =20+10, =20-10, =20*10 ili =20/10.

 4. Pritisnite Enter. Brojevi će se izračunati, a rezultat prikazati u odabranoj ćeliji.

  Savjet : Ako želite da pokazivač ostane u aktivnoj ćeliji, pritisnite Ctrl + Enter.

Primjena oblika broja

Da biste razlikovali različite vrste brojeva, dodajte oblik broja, primjerice valutu, postotak ili datum.

 1. Odaberite ćelije koje sadrže brojeve koje želite oblikovati.

 2. Da biste otvorili kombinirani okvir oblika broja, pritisnite Alt + H, N.

 3. Da biste pregledali dostupne oblike brojeva, pritišćite tipku sa strelicom dolje ili gore.

  Savjet : Ako na popisu nema željenog oblika broja, primjerice oblika Posebno ili Prilagođeno, pritisnite Esc da biste izašli iz popisa oblika brojeva. Da biste otvorili karticu Broj u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija, pritisnite Alt+H, O, a zatim E. Da biste se pomicali po popisu dostupnih oblika brojeva, pritisnite tipku tabulatora, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje.

 4. Da biste primijenili odabrani oblik broja na odabrane ćelije, pritisnite Enter.

Filtriranje ili sortiranje podataka u tablici

Kada stvorite tablicu iz podataka na listu, podatke možete analizirati na mnogo različitih načina, uključujući brzo filtriranjem ili sortiranje.

 1. Da biste odabrali skupinu podataka koju želite analizirati kao tablicu, odaberite prvu ćeliju. Da biste se zatim pomaknuli do zadnje ćelije koja sadrži podatke (obično je to suprotni kut grupe ćelija), držite tipku Shift i pritišćite tipke sa strelicama. Kada odaberete grupu ćelija, čut ćete referencu i sadržaj prve ćelije u rasponu, a zatim referencu i sadržaj zadnje ćelije u rasponu (u Pripovjedaču ćete čuti referencu i sadržaj prve ćelije u rasponu).

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste se pomaknuli na karticu Tablice, pritisnite T.

 4. Da biste odabrali rešetku Tablica, pritisnite tipku tabulatora, a zatim Enter. Odabrani će podaci biti oblikovani kao tablica. U tablicu će biti dodani naslovi stupaca, a na retke će naizmjence biti primijenjena različita boja.

 5. Filtirirajte tablicu po sadržaju stupca.

  1. Pomaknite se na naslov stupca koji sadrži podatke prema kojima želite filtrirati tablicu.

  2. Odaberite strelicu u naslovu stupca.

  3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete „Select All, Checked” (Odaberi sve, potvrđeno).

  4. Da biste poništili potvrdni okvir, pritisnite razmaknicu.

  5. Da biste se pomicali po mogućnostima filtriranja, pritišćite tipku sa strelicom dolje, a da biste potvrđivali potvrdne okvire koji sadrže podatke prema kojima želite filtrirati tablicu, pritišćite razmaknicu. Pritisnite Enter.

  6. Da biste uklonili filtar i ponovno prikazali sve podatke, ponovite korake od a do c. Da biste potvrdili okvir Odaberi sve, pritisnite razmaknicu. Pritisnite Enter.

 6. Sortirajte tablicu.

  1. Pomaknite se na naslov stupca prema kojem želite sortirati tablicu.

  2. Odaberite strelicu u naslovu stupca.

  3. Da biste odabrali mogućnost Sortiraj od najmanjeg do najvećeg (za brojeve) ili Sortiraj od A do Ž (za tekst), pritisnite S. Da biste odabrali Sortiraj od najvećeg do najmanjeg ili Sortiraj od Ž do A, pritisnite O.

Izračun brojeva u tablici

Alati za brzu analizu omogućuju vam brz izračun brojeva. Bez obzira na to radi li se o zbroju, prosjeku ili ukupnom broju, Excel prikazuje rezultate izračuna ispod ili pokraj vaših brojeva u tablici.

 1. Da biste odabrali skupinu podataka koje želite uvrstiti u izračun, odaberite prvu ćeliju. Da biste se zatim pomaknuli do zadnje ćelije koja sadrži podatke (obično je to suprotni kut grupe ćelija), držite tipku Shift i pritišćite tipke sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste se pomaknuli na karticu Ukupni zbrojevi, pritisnite O, a zatim tipku tabulatora.

 4. Da biste se pomicali po mogućnostima izračuna za vodoravno ili okomito poredane podatke, koje uključuju Zbroj, Prosjek, Broj, % zbroja i Izvodi se, pritišćite tipku sa strelicom desno.

 5. Odaberite mogućnost izračuna, a zatim pritisnite Enter. Odabrana grupa podataka bit će izračunata na način koji ste odredili.

 6. Da biste čuli rezultate, odabirite jednu po jednu ćeliju koja sadrži formulu. Čut ćete rezultat formule, informaciju o tome da ćelija sadrži formulu i referencu ćelije.

Oblikovanje ili isticanje podataka u obliku tablice

Uvjetno oblikovanje ili minigrafikoni omogućuju vam da istaknete najvažnije podatke ili prikažete trendove podataka. Da biste brzo primijenili ta isticanja, koristite alat za brzu analizu.

 1. Da biste odabrali skupinu podataka koju želite istaknuti uvjetnim oblikovanjem ili minigrafikonima, odaberite prvu ćeliju. Da biste se zatim pomaknuli do zadnje ćelije koja sadrži podatke (obično je to suprotni kut grupe ćelija), držite tipku Shift i pritišćite tipke sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste se pomaknuli na karticu Oblikovanje, pritisnite F. Da biste se pomaknuli na izbornik Minigrafikoni, pritisnite S. Da biste se pomaknuli na mogućnosti kartice, pritisnite tipku tabulatora.

 4. Da biste se pomicali po mogućnostima oblikovanja ili minigrafikona, pritišćite tipku sa strelicom desno ili lijevo. Mogućnosti oblikovanja za brojeve obuhvaćaju: Trake podataka, Boja, Skup ikona itd. Mogućnosti oblikovanja za tekstt obuhvaćaju:Tekst sadrži, Duplicirane vrijednosti, Jedinstvene vrijednosti, Jednako i Ukloni oblikovanje. Mogućnosti minigrafikona su Redak, Stupac i Analiza uspješnosti. Te su mogućnosti dostupne samo kada su odabrani brojevi.

 5. Odaberite mogućnost oblikovanja ili minigrafikona pa pritisnite Enter. Odabrana skupina podataka bit će oblikovana na način koje ste odredili.

Prikaz podataka na grafikonu

Alat za brzu analizu preporučuje odgovarajući grafikon i brzo stvara vizualni prikaz vaših podataka.

 1. Da biste odabrali skupinu brojeva i natpise koje želite prikazati kao grafikon, odaberite prvu ćeliju. Da biste se zatim pomaknuli do zadnje ćelije koja sadrži podatke (obično je to suprotni kut grupe ćelija), držite tipku Shift i pritišćite tipke sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste se pomaknuli na karticu Grafikoni, pritisnite C, a zatim tipku tabulatora.

 4. Da biste se pomicali po mogućnostima grafikona, pritišćite tipku sa strelicom desno ili lijevo.

 5. Odaberite željenu vrstu grafikona pa pritisnite Enter. Grafikon na kojem je prikazana odabrana skupina podataka bit će dodan na radni list kao ugrađeni objekt.

Napomena : Saznajte više o ostalim načinima stvaranja grafikona u programu Excel 2016 za Windows.

Spremanje rezultata rada

 1. Pritisnite Ctrl + S. Ako radnu knjigu spremate prvi puta, u mogućnosti Spremi kao u prikazu Backstage koji će se otvoriti odaberite mjesto spremanja radne knjige i dodijelite joj naziv.

 2. Da biste se pomaknuli na odabir mjesta u okviru Spremi kao, pritisnite tipku tabulatora.

 3. Da biste odabrali mjesto spremanja radne knjige, primjerice OneDrive ili Ovaj PC, pritišćite tipku sa strelicom dolje ili gore. Da biste otvorili dijaloški okvir Spremi kao, pomaknite se do mogućnosti Pregled i pritisnite Enter.

 4. Da biste se pomaknuli do mape na odabranom mjestu spremanja, pritišćite tipku tabulatora. Da biste se pomaknuli na mapu više razine, pritisnite Jednu razinu gore. Da biste se pomaknuli na popis mapa, pritišćite tipku tabulatora. Da biste se pomicali po popisu, pritišćite tipku tabulatora ili tipke sa strelicama. Da biste odabrali mapu, pritisnite Enter.

 5. Pomoću tabulatora se pomaknite do okvira Ovdje unesite naziv datoteke pa upišite naziv radne knjige.

 6. Pomoću tabulatora se pomaknite do gumba Spremi pa pritisnite Enter.

Ispis rezultata rada

 1. Da biste otvorili mogućnost Ispis u prikazu Backstage, pritisnite Ctrl + P.

 2. Pomoću tipke tabulatora pomičite se po postavkama ispisa, primjerice Svojstva ispisa, Jednostrani ispis, Okomito usmjerenje, Normalne margine i Postavljanje stranice. Da biste promijenili odabranu postavku, pritisnite Enter. Da biste odabrali drugu postavku, pritišćite tipku sa strelicom dolje ili gore pa pritisnite Enter.

 3. Da biste odabrali mogućnost Ispis kada postavke ispisa prilagodite na željeni način, pritišćite Shift + tipku tabulatora dok ne čujete „Print” (Ispis). Pritisnite Enter. Pisač će ispisati radnu knjigu.

Pogledajte i sljedeće

Stvaranje radne knjige u programu Excel pomoću čitača zaslona

Traženje i zamjena podataka u programu Excel pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel za Windows

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Excel pomoću značajki za pristupačnost

Pomoću Excel TalkBack, čitač zaslona za Android na ugrađenu osnovne zadatke, kao što su stvaranje, uređivanje i ispis radne knjige.

Napomene : 

Sadržaj teme

Otvaranje aplikacije Excel za Android

 1. Na početnom zaslonu uređaja sa sustavom Android, povucite jedan prstom po zaslonu dok ne čujete "Aplikacije", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ikona nalazi se na sredini dna zaslona.

 2. Potezom prsta udesno dok ne čujete "Excel", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Kada prvi put pokrenete Excel , možda ćete morati prijaviti na Microsoftov račun. Upute za otvorite da biste se prijavili pri prvom korištenju.

Savjet : Ako ste uključili u redu Google govorne otkrivanja u aplikaciji Google , izgovorite "U redu Google, otvaranje Excel."

Savjet : Ako niste ne potpišete iz aplikacije Excel zadnji put koji ste koristili, aplikaciju otvorit će se bez postavljanja upita za prijavu.

Prijavite se u programu Excel

Možete se prijaviti za Excel prvi put otvorite aplikaciju ili noviji na. Kada se prijavite Excel, vaš je račun dostupan je i u druge aplikacije sustava Office. Excel možete koristiti bez prijave, na previše.

Prijavite se na adresi prvog korištenja

 1. Kada prvi put otvorite Excel aplikaciju pokreće početnog postavljanja, a zatim čuti: "Prijavite se na Microsoftov račun."

 2. Potezom prsta udesno dok se ne čuje "Unesite e-pošte, telefona ili pak ako koristi Skype okvir Uređivanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Korištenje na zaslonskoj tipkovnici da biste upišite adresu e-pošte, telefonski broj ili Skype ime. Kada završite, povucite jedan prst na zaslonu dok se ne čuje ", gumb Pokreni,", a zatim podignite prst na zaslonu. Gumb Idi nalazi se u donjem desnom kutu zaslona.

 4. Prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Lozinku, okvir za uređivanje,", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Korištenje na zaslonskoj tipkovnici da biste upišite svoju lozinku.

 6. Kada završite, povucite jedan prst na zaslonu dok se ne čuje ", gumb Pokreni,", a zatim podignite prst na zaslonu. Gumb Idi nalazi se u donjem desnom kutu zaslona.

Prijavite se nakon prvog korištenja

Kada odlučite da biste iskoristili radnim knjigama, sustav možete se prijaviti Excel čak i nakon što ste već koristili aplikacije bez na prijavu.

 1. Otvorite Excel.

 2. Potezom prsta udesno dok ne čujete "Prijavi", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "obavljanje posla u pokretu. Prijavite se u."

 3. Prijeđite prstom udesno dok ne čujete "Prijavite se u gumb,", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvara se prozor Prijava .

 4. Potezom prsta udesno dok se ne čuje "Unesite e-pošte, telefona ili pak ako koristi Skype okvir Uređivanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Upišite adresu e-pošte, telefonski broj ili naziv programa Skype pomoću zaslonske tipkovnice. Kada završite, rag jedan prst na zaslonu dok se ne čuje ", gumb Pokreni,", a zatim podignite prst na zaslonu. Gumb Idi nalazi se u donjem desnom kutu zaslona.

 6. Prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Lozinku, okvir za uređivanje,", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Korištenje na zaslonskoj tipkovnici da biste upišite svoju lozinku.

 8. Kada završite, povucite jedan prst na zaslonu dok se ne čuje ", gumb Pokreni,", a zatim podignite prst na zaslonu. Gumb Idi nalazi se u donjem desnom kutu zaslona.

Otvaranje radne knjige

Kad se otvori Excel , ćete krenuti na stranici programa Excel . Popisuje najnovije radnih knjiga. Otvorite neku od njih ili starije radne knjige.

 • Da biste otvorili nedavne radne knjige, povucite jedan prst na zaslonu dok se ne čuje datoteku koju želite, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 • Da biste otvorili starije radne knjige programa, prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok se ne čuje "Kliknite gumb Otvori", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Potezom prsta udesno dok ne čujete mjesto datoteke i dvaput dodirnite zaslon. Pronađite datoteku i dvaput dodirnite zaslon da biste ga otvorili.

Napomena : Ako već radite u radnoj knjizi, a želite otvoriti drugi jedan, prijeđite prstom dolje zatim zdesna nalijevo. Otvarati na stranici programa Excel . Da biste otvorili na nedavni ili starije radne knjige, slijedite gore navedene korake.

Stvaranje nove radne knjige

datoteka Excel nazivaju radne knjige. Svaki radna knjiga sadrži listove, obično naziva proračunske tablice ili radne listove. Možete dodati proizvoljan broj listova koje želite radne knjige ili možete stvoriti nove radne knjige da biste organizirajte podatke.

 1. Otvorite Excel.

 2. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Novo", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "Nova, prazna radna knjiga."

 3. Da biste otvorili praznu radnu knjigu, dvaput dodirnite zaslon. Da biste koristili neki drugi predložak, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje naziv predloška radne knjige koje želite koristiti, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Napomena : Ako već radite u radnoj knjizi, a želite stvoriti novi jedan, prijeđite prstom dolje zatim zdesna nalijevo. Otvarati na stranici programa Excel . Da biste stvorili novu radnu knjigu, slijedite korake 2 i 3 iznad.

Stvaranje novog radnog lista u radnoj knjizi

U radnoj knjizi povucite prstom po donjem lijevom kutu zaslona dok ne čujete "Add sheet button" (Gumb Dodaj list) pa dvaput dodirnite zaslon.

Unos podataka

Kada podatke unosite na list, bavite se recima, stupcima i ćelijama. Ćelije se referenciraju prema svojem mjestu u retku i stupcu na listu, pa je tako ćelija A1 u prvom retku stupca A. Na novom listu ćelija A1 zadani je odabir.

 1. Na radnom listu, povucite prstom po zaslonu da biste pronašli ćelije koje želite raditi.

 2. Da biste otvorili na kontekstnom izborniku, dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "Izrezivanje gumb".

 3. Potezom prsta udesno dok se ne čuje "Gumb Uređivanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Na primjer čuti "Prikazuje < jezik tipkovnice >,", "NAM tipkovnica za engleski."

 4. Korištenje na zaslonskoj tipkovnici da upišete brojeve ili tekst koji želite.

 5. Kada završite, povucite prstom oko u gornjem desnom kutu zaslona dok se ne čuje "Unesite gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Primjena oblika broja

Možete prikazati različite vrste brojeva primjenom oblika na ćeliju, npr. valute, postotka ili datuma.

 1. Na radnom listu, povucite prstom po zaslonu da biste pronašli ćelije koje želite raditi, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali ćeliju.

 2. Da biste zatvorili na kontekstnom izborniku, povucite prstom dolje zatim lijevo.

 3. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "Gumb s dodatnim mogućnostima", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "Kartica, < trenutne kartice > odaberete izbornik."

 4. Potezom prsta udesno dok se ne čuje "Numerirali izborniku Oblikovanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "Oblik broja."

 5. Potezom prsta udesno dok se ne čuje željeno oblikovanje kao što su valuta, vrijemeili postotak.

 6. Da biste odabrali oblik, dvaput dodirnite zaslon.

  Savjet : Neke od mogućnosti oblikovanja sadrže i podizbornike. Čut ćete, na primjer: "Number menu" (Izbornik Broj). Izbornik se otvara tako da dvaput dodirnete zaslon.

Stvaranje jednostavne formule

Možete stvoriti jednostavne formule da biste zbrajali, oduzimali, množili ili dijelili brojeve.

 1. Na radnom listu, povucite prstom po zaslonu da biste pronašli ćelije koje želite raditi.

 2. Da biste otvorili na kontekstnom izborniku, dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "Izrezivanje gumb".

 3. Potezom prsta udesno dok se ne čuje "Gumb Uređivanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili zaslonsku tipkovnicu.

 4. Da biste stvorili formulu, upišite kombinaciju brojeva i operatora izračuna povlačenjem prsta putem tipkovnice i dizanja prst na jedan vam je potrebna.

  Upišite znak plus (+) za zbrajanje, znak minus (-) za oduzimanje, zvjezdica (*) za množenje ili kosa crta (/) za odjel. Na primjer, upišite = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4ili = 4/2.

 5. Kada završite, povucite prstom oko u gornjem desnom kutu zaslona dok se ne čuje "Unesite gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Excel će pokrenuti izračun i umeće rezultatu u ćeliji.

Spremanje rezultata rada

Excel automatski sprema ono na čemu radite, no možete promijeniti naziv datoteke i odabrati njezino mjesto.

Spremanje kopije datoteke

 1. U datoteci Excel da biste promijenili naziv datoteke, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb datoteke", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "Izbornik datoteka otvorena."

 2. Prijeđite prstom dok ne čujete stavku izbornika "Save as button" (Gumb Spremi kao), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Enter file name" (Unesite naziv datoteke).

 3. Da biste promijenili naziv datoteke, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb Očisti", a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste očistili trenutni naziv datoteke.

 4. Prstom prijeđite ulijevo dok ne čujete "Unesite naziv datoteke, dijaloški okvir Uređivanje", a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili na zaslonskoj tipkovnici.

 5. Upišite naziv datoteke. Kada završite, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb Spremi", a zatim dvaput dodirnite da biste spremili datoteku.

Odabir mjesta datoteke

 1. U datoteci Excel da biste promijenili mjesto datoteke, prijeđite prstom lijevo ili desno dok se ne čuje "Gumb datoteke", a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili izbornik datoteka. Čujete: "Izbornik datoteka otvorena."

 2. Prijeđite prstom dok ne čujete stavku izbornika "Save as button" (Gumb Spremi kao), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete "Enter file name" (Unesite naziv datoteke).

 3. Prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok se ne čuje na mjesto gdje želite spremiti datoteku, kao što je OneDrive ili ovaj uređaj. Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali mjesto.

 4. U mogućnosti mjesto odaberete, prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok se ne čuje mogućih mape ili nekog drugog mjesta podređenu želite, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save button", a zatim dvaput dodirnite da biste datoteku spremili na odabrano mjesto.

  Savjet : Ako datoteku pokušate spremiti pod nazivom koji već postoji, čut ćete "Replace file?" (Želite li zamijeniti datoteku?). Povlačite prstom udesno dok ne čujete "Cancel button" (Gumb Odustani) ili "Replace button" (Gumb Zamijeni), ovisno o tome što želite učiniti. Dvaput dodirnite zaslon da biste potvrdili odabir.

Ispis rezultata

Provjerite je li uređaj povezan s pisačem.

 1. U datoteci Excel prijeđite prstom udesno dok se ne čuje "Gumb datoteke", a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili izbornik datoteka. Čujete: "Izbornik datoteka otvorena."

 2. Potezom prsta udesno dok ne čujete "Ispis", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čujete: "Izgleda mogućnosti, zatvorite izbornik datoteka." Otvorit će se stranica Mogućnosti ispisa .

 3. Da biste ispisali uz zadane mogućnosti, prijeđite prstom udesno dok se ne čuje ", gumb Ispis,", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Čujete: "Dopusti Excel da biste koristili na mrežni servis Microsoft za pripremu datoteka za printing?" prijeđite prstom udesno dok ne čujete "Dopusti gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prijeđite prstom udesno dok ne čujete "padajućeg popisa. Odaberite pisač", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Potezom prsta udesno dok se ne čuje naziv pisača, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste aktivirali.

 7. Potezom prsta udesno dok se ne čuje "Gumb Ispis", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Upute za izvođenje naprednije zadatke ispisa, idite na članak korištenje čitača zaslona da biste ispisali radnu knjigu programa Excel.

Vidi također

Umetanje tablice na radni list u programu Excel pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona da biste ispisali radnu knjigu programa Excel

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Excel pomoću značajki za pristupačnost

Pomoću naredbe Excel Online pomoću tipkovnice i pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona za Windows, osnovne zadatke, kao što su stvaranje nove radne knjige, uređivanje radne knjige i ispis rezultata.

Napomene : 

 • Ako uz Windows 10 Fall Creators Update koristite pripovjedač, morat ćete isključiti način rada za skeniranje da biste uz Office Online mogli uređivati dokumente, proračunske tablice ili prezentacije. Dodatne informacije potražite u članku Isključivanje virtualnog načina ili načina pregledavanja u čitačima zaslona u ažuriranju Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • Tipkovne prečace potražite u članku Tipkovni prečaci u web-aplikaciji Excel Online.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Excel Online koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Umjesto pomoću tipke F6, primjerice, s jedne naredbe na drugu prebacujete se pomoću prečaca Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori), odnose se na web-preglednik, a ne na Excel Online.

Sadržaj teme

Otvaranje programa Excel na Internetu

 1. Idite na https://www.office.com.

 2. Pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Prijavite se na svoj račun", a zatim pritisnite tipku Enter. Otvara se prozor za račun .

 3. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete računa ili korisničko ime koje želite koristiti za prijavu i zatim pritisnite tipku Enter. Čujete: "unesite lozinku za uređivanje."

  Ako ne čujete računa, pritisnite karticu ključa dok se ne čuje "Neki drugi račun, gumb" pa pritisnite Enter. Upišite e-pošte ili telefonski broj računa, a zatim pritisnite tipku Enter.

 4. Unesite lozinku, a zatim pritisnite tipku Enter. Čujete: "Microsoft Office home."

 5. Da biste otvorili Excel Online, pritisnite tipku Tab dok ne čujete "idite na Excelvezu", a zatim pritisnite tipku Enter. Otvorit će se Excel Online .

Otvaranje radne knjige

Možete otvoriti datoteku da ste radili nedavno ili idite na preferiranom online spremište kao što su OneDrive i otvorite datoteku iz nje.

Otvaranje radne knjige prilikom pokretanja programa Excel Online

 1. Otvorite i prijavite se u Excel Online. Otvorit će se aplikacija i fokus je na nova prazna radna knjiga mogućnost.

 2. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste otvorili nedavne datoteke, pritisnite tipku Shift + Tab dok ne čujete nedavne datoteke, a zatim pritisnite tipku Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za uređivanje ili Prikaz za čitanje.

  • Da biste otvorili dokument online spremištu, tipku Tab dok ne čujete "Otvoriti < online spremištu >", a zatim pritisnite tipku Enter. Dođite do datoteke koju želite, a zatim pritisnite tipku Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za čitanje.

Otvorite radnu knjigu kada radite u programu Excel Online

Napomena : Da biste otvorili radnu knjigu radu već u Excel Online, morate biti u Prikazu za uređivanje. Mogućnost nije dostupna u Prikazu za čitanje. Upute za početak u Prikazu za uređivanje, otvorite Da biste prešli na prikaz za uređivanje.

 1. Pritisnite Alt + logotipom sustava Windows. Fokus se premješta na vrpcu.

 2. Da biste otvorili izbornik datoteka , pritiskom na tipku f Čujete: "Zatvori izbornik, stavku izbornika". Ako to ne čujete, neće se nalazite u Prikazu za uređivanje.

 3. Da biste otvorili izbornik Otvaranje , pritisnite O.

 4. Učinite nešto od sljedećega:

  • Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete nedavno korištenih dokumenata, a zatim pritisnite tipku Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za uređivanje ili Prikaz za čitanje.

  • Da biste otvorili dokument online spremištu, tipku Tab dok ne čujete "više na < online spremištu >", a zatim pritisnite tipku Enter. Dođite do datoteke koju želite, a zatim pritisnite tipku Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za čitanje.

Prebacivanje na prikaz za uređivanje

Ako ste otvorili radne knjige u Prikazu za čitanje, a želite uređivati datoteku, morate prebacite se u Prikazu za uređivanje.

 1. U Prikazu za čitanje, pritisnite Ctrl + F6 dok ne čujete vaše ime ili korisničko ime.

 2. Pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Uredi radnu knjigu, gumb sažeti." Pritisnite Enter da biste proširili na izborniku.

 3. Pritisnite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Uredi u pregledniku", a zatim pritisnite tipku Enter. Datoteka se otvara u Prikazu za uređivanje.

Stvaranje nove radne knjige

Novu radnu knjigu možete stvoriti iz predloška ili ispočetka.

Stvaranje radne knjige prilikom pokretanja programa Excel Online

 1. Otvorite i prijavite se u Excel Online. Otvorit će se aplikacija i fokus je na nova prazna radna knjiga mogućnost. Tu mogućnost radna knjiga ne sadrži unaprijed definirane oblikovanja.

 2. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste otvorili novu praznu radnu knjigu i početak rada na njemu, pritisnite Enter.

  • Da biste pregledali popis dostupnih predložaka, pritisnite tipku Tab dok ne čujete predložak, a zatim pritisnite tipku Enter.

  Otvorit će se u novu radnu knjigu pa je fokus na prvu ćeliju na listu.

Stvaranje radne knjige kada radite u programu Excel Online

Napomena : Da biste stvorili novu radnu knjigu radu već u Excel Online, morate biti u Prikazu za uređivanje. Mogućnost nije dostupna u Prikazu za čitanje. Upute za početak u Prikazu za uređivanje, otvorite Da biste prešli na prikaz za uređivanje.

 1. Ako već radite u radnoj knjizi, a želite stvoriti novi jedan, pritisnite Alt + Windows logotipom. Fokus se premješta na vrpcu.

 2. Da biste otvorili izbornik datoteka , pritiskom na tipku f Čujete: "Zatvori izbornik, stavku izbornika". Ako to ne čujete, neće se nalazite u Prikazu za uređivanje.

 3. Da biste otvorili izbornik Novo pritisnite tipku N.

 4. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete mogućnost predloška, a zatim pritisnite tipku Enter.

Uređivanje radne knjige

Da biste uredili radnu knjigu, morate biti u Prikazu za uređivanje. Upute za početak u Prikazu za uređivanje, otvorite Da biste prešli na prikaz za uređivanje.

Unos podataka

 1. Da biste premjestili između ćelija, pritisnite tipke sa strelicama. Čitač zaslona najavljuje ćelije pomičete prema svojem mjestu redaka i stupaca na radnom listu. Je li ćelija A1 u prvom retku stupca A. Ako ćelija sadrži tekst u njemu, čitač zaslona čita tekst.

 2. Da biste unijeli ili zamijenili tekst u ćeliji, upišite tekst, broj ili formulu.

 3. Da biste se premjestili na sljedeću ćeliju, pritisnite Enter ili tipku tabulatora.

Koristite automatski zbroj da biste zbrojili brojeve

Dodavanje brojeva u radnom listu.

 1. Pomicanje na ćeliju desno ili neposredno ispod brojeva koje želite zbrojiti.

 2. Pritisnite Alt + tipke s logotipom Windows, H, a zatim U, S. Za izvođenje izračuna, pritisnite Enter.

  Excel Online Zbraja brojeve i smjestiti rezultatu u ćeliji koju ste odabrali.

Stvaranje jednostavne formule

Možete stvoriti jednostavne formule da biste zbrajali, oduzimali, množili ili dijelili brojeve.

 1. Dođite do ćelije koja se nalazi desno od brojeva koje želite obuhvatiti izračunom ili neposredno ispod njih.

 2. Upišite znak jednakosti (=). Čujete: "Uređivanje znak jednakosti."

 3. Da biste stvorili formulu, upišite kombinaciju brojeva i operatora izračuna, kao što su znak plus (+) za zbrajanje, znak minus (-) za oduzimanje, zvjezdica (*) za množenje ili kosa crta (/) za odjel. Na primjer, upišite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali brojeve, upišite = 2 + 4.

  • Da biste oduzimanje brojeva, upišite = 4-2.

  • Za množenje brojeva, upišite = 2 * 4.

  • Da biste dijelili brojeve, upišite = 4/2.

 4. Da biste pokrenuli izračun, pritisnite Enter.

Excel Online će pokrenuti izračun i prikazuje rezultat u ćeliju u koju ste odabrali.

Primjena oblika broja

Različite vrste brojeva na Excel Online možete prikazati tako da primijenite oblikovanje, na primjer valutu, postotakili Datum.

 1. Odaberite ćeliju ili ćelije koje želite oblikovati. Da biste odabrali nekoliko susjednih ćelija, pritisnite Shift + strelica tipki.

 2. Da biste otvorili Kontekstni izbornik, pritisnite Shift + F10. Čujete: "Izreži, stavku izbornika."

 3. Pritisnite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Oblik broja", a zatim pritisnite tipku Enter. Čujete: "Dijaloški okvir, oblik broja."

 4. Da biste odabrali oblik, pritisnite tipke sa strelicom dolje dok ne čujete oblikovanje kao što je "Valuta" ili "Datum", a zatim pritisnite tipku Enter da biste odabrali.

Stvaranje tablice iz podataka

Tablicu možete stvoriti iz podataka tako da možete, na primjer, brzo filtrirati ili sortirati podatke.

 1. Odaberite ćelije koje želite uvrstiti u tablicu. Da biste odabrali nekoliko susjednih ćelija, pritisnite Shift + strelica tipki.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Oblikuj kao tablicu , pritisnite Alt + logotipom sustava Windows, H, T, L. Čujete: "Dijaloškom okviru Oblikuj kao tablicu."

 3. Pritisnite tipku Shift + Tab. Slušanje "Moja tablica ima zaglavlja," i ako je potvrdni okvir potvrđen okvir ili ne. Da biste promijenili odabir, pritisnite razmaknicu.

  Napomena : Da bi tablice pristupačniji za korisnike čitač zaslona, koristiti zaglavlja tablice. Čitači zaslona pomoću podataka za zaglavlja možete saznati kako biste pronašli ćelije tablice.

 4. Da biste stvorili tablicu, pritisnite Enter.

Sortiranje ili filtriranje podataka u tablici

 1. U tablici želite sortirati ili filtrirati, Premjesti u ćeliju koja sadrži padajući izbornik Sortiraj i filtriraj . Slušanje detalje ćeliju slijedi "Ima sortiranje i filtriranje padajućeg izbornika".

 2. Da biste otvorili padajući izbornik, pritisnite tipku sa strelicom Alt + strelica dolje.

 3. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste sortirali podatke, pritisnite tipke sa strelicom dolje dok ne čujete "Sortiraj uzlazno" ili "Sortiraj silazno", a zatim pritisnite tipku Enter.

  • Da biste primijenili Jednostavni filtar, pritisnite tipke sa strelicom dolje dok ne čujete "Filtar", a zatim pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Filtar . Pritisnite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete mogućnosti, a zatim pritisnite razmaknicu da biste potvrdili ili poništili odabir mogućnosti. Da biste primijenili filtar, pritisnite Enter.

  • Da biste primijenili Složeni filtar, pritisnite tipke sa strelicom dolje dok ne čujete "Tekstni filtri", a zatim pritisnite tipku strelica desno. Otvorit će se izbornik s filtrima. Pritisnite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete mogućnost i zatim pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir. Unesite vrijednosti i zatim pritisnite Enter.

  • Da biste očistili filtar, pritisnite tipke sa strelicom dolje dok ne čujete "Očisti filtar iz," nakon čega slijedi naziv filtrirani ćeliju, a zatim pritisnite tipku Enter.

Prikaz izračuna brojeva

 1. U ćeliju u kojoj želite prikazati zbroj upišite znak jednakosti (=).

 2. Upišite naziv formula ili funkcija koji želite koristiti kao što su sum i average. Popis funkcija otvorit će se i se ažurirati dok pišete. Slušanje funkciju prvi na popisu.

 3. Pritisnite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete (funkcija), a zatim pritisnite tipku Tab da biste ga odabrali.

 4. Unesite raspon ćelija ili druge brojeve koje želite primijeniti funkciju, nakon čega slijedi zagradu, a zatim pritisnite Enter.

Spremanje rezultata rada

Excel Online automatski sprema vaš rad, ali možete promijeniti mjesto ili naziv datoteke, a možete preuzeti kopiju datoteke.

Spremanje kopije putem Interneta

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite Alt + logotipom sustava Windows, F, A, odgovore. Otvorit će se dijaloški okvir Spremi kao .

 2. Upišite novi naziv datoteke.

 3. Pritisnite tipku Tab. Čut "Zamijeniti postojeću datoteku, potvrdite okvir", a potvrđen ako je potvrdni okvir ili ne. Da biste promijenili odabir, pritisnite razmaknicu.

 4. Da biste spremili kopiju na Internetu, pritisnite Enter.

Preimenovanje radne knjige

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite Alt + logotipom sustava Windows, F, A, R. Otvorit će se dijaloški okvir Preimenovanje .

 2. Upišite novi naziv datoteke.

 3. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete "U redu, gumb", a zatim pritisnite tipku Enter.

Spremite kopiju na lokalnom računalu

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite Alt + logotipom sustava Windows, F, A, C. Fokus se premješta aktivne kartice na radnu knjigu.

 2. Pritisnite Ctrl + F6 dok ne čujete "Odabrano", nakon čega slijedi naziv trenutne kartice.

 3. Pritisnite Caps Lock + strelica desno ili strelica lijevo ključ dok se ne čujete: "tekst obavijesti, što želite učiniti s < naziv datoteke >."

 4. Uzastopce pritišćite tipku Tab dok ne čujete "Gumb Spremi", a zatim pritisnite tipku Enter. Datoteku preuzimaju se u mapu na računalu .

Ispis rezultata rada

 1. U Prikazu za uređivanje, pritisnite Alt + logotipom sustava Windows, F, P, P. Otvorit će se dijaloški okvir Postavke ispisa .

 2. Da biste ispisali pomoću zadanih postavki, pritisnite tipku Tab dok ne čujete "Gumb Ispis", a zatim pritisnite tipku Enter.

Upute za izvođenje naprednije zadatke ispisa, idite na članak korištenje čitača zaslona da biste ispisali radnu knjigu programa Excel.

Pogledajte i sljedeće

Dodavanje komentara na radni list u programu Excel Online pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona da biste ispisali radnu knjigu programa Excel

Tipkovni prečaci u aplikaciji Excel Online

Navigacija u aplikaciji Excel pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×