Osnovni zadaci pri stvaranju prezentacije programa PowerPoint

Osnovni zadaci pri stvaranju prezentacije programa PowerPoint

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

prezentacija PowerPoint funkcionirajte kao dijaprojekcije. Da biste prenijeli poruku ili priče, podijelite ga prema dolje u slajdove. Prazno područje crtanja slika smatrati svakog slajda, a riječi koje olakšavaju sastavljanje priče.

Odabir teme

Kad otvorite PowerPoint, vidjet ćete neke ugrađene teme i predloške. Tema je dizajn slajdova koji sadrži komplementarne boje, fontove i posebne efekte, kao što su sjene, odrazi i slično.

 1. Na kartici datoteka na vrpci odaberite Novo, a zatim odaberite temu.

  PowerPoint pokazat će vam teme s četiri varijacije boja na raspolaganju na desnoj strani.

 2. Kliknite Stvori ili najprije odaberite varijantu boja pa zatim Stvori.

  Prikaz gumba Stvori novu prezentaciju u dijaloškom okviru Teme u programu Power Point

Dodatne informacije: korištenje ili stvaranje teme u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Polazno kliknite dna polovicu Novi slajdpa odaberite raspored slajda.

  Prikaz gumba Novi slajd na kartici Polazno na vrpci u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije: Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova.

Spremanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka odaberite Spremi.

 2. Odaberite ili pronađite mapu.

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv prezentacije, a zatim odaberite Spremi.

Napomena: Ako datoteke često spremate u istu mapu, možete "prikvačiti" put da bi vam uvijek bio pri ruci (kao što je prikazano u nastavku).

Spremanje prezentacije programa PowerPoint

Savjet: Spremajte tijekom rada. Često pritisnite Ctrl + S .

Dodatne informacije: Spremanje datoteke prezentacije

Dodavanje teksta

Odaberite rezervirano mjesto za tekst i počnite pisati.

Prikaz dodavanja teksta u tekstno polje u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Odaberite tekst.

 2. U odjeljku Alati za crtanje odaberite Oblikovanje.

  Prikaz kartice Alati za crtanje na vrpci u programu PowerPoint

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju teksta, odaberite Tekstna ispuna i odaberite boju.

  • Da biste promijenili boju konture teksta, odaberite Kontura teksta i odaberite boju.

  • Da biste primijenili sjenu, odraz, sjaj, kosinu, 3D rotaciju ili pak transformaciju, odaberite Tekstni efekti pa odaberite željeni efekt.

Saznajte više:

Dodavanje slika

Na kartici Umetanje učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste umetnuli sliku koja je spremljena na lokalni disk ili interni poslužitelj, odaberite Slike, pronađite sliku pa odaberite Umetni.

 • Da biste umetnuli sliku s weba, odaberite Slike s Internetapa pronađite sliku pomoću okvira za pretraživanje.

  Dijaloški okvir Umetanje slika u programu Powerpoint

  Odaberite sliku pa kliknite Umetni.

Dodavanje govornikovih bilješki

Slajdovi najbolje funkcioniraju kad ih ne zatrpate s previše podataka. Korisne činjenice i bilješke možete umetnuti u govornikove bilješke te ih pratiti tijekom izlaganja.

 1. Da biste otvorili okno s bilješkama, pri dnu prozora kliknite Bilješke gumb za bilješke u programu PowerPoint .

 2. Kliknite u okno Bilješke ispod slajda te počnite unositi bilješke.

  Prikazuje okno Bilješke izlagača u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije:

Održavanje prezentacije

Na kartici Dijaprojekcija učinite nešto od sljedećeg:

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije

Da biste u bilo kojem trenutku izašli iz prikaza dijaprojekcije, na tipkovnici pritisnite tipku Esc.

Odabir teme

Kada počnete novu prezentaciju programa PowerPoint, imat ćete mogućnost da biste odabrali neku temu ili predložak. Tema je dizajna slajda koji sadrži odgovarajući boja, fontova i posebnih efekata poput sjena, odraz i više.

 1. Na kartici datoteka odaberite Novo, a zatim u odjeljku Dostupni predlošci i teme, odaberite teme.

  Kliknite svaku temu PowerPoint pokazat će vam na desnoj strani.

 2. Kada pronađete onu koju želite, kliknite Stvori.

  Prikazuje pregled tema

Dodatne informacije: korištenje ili stvaranje teme u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Polazno kliknite dna polovicu Novi slajdpa odaberite raspored slajda.

  Prikaz gumba Novi slajd na kartici Polazno na vrpci u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije: Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova.

Spremanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka odaberite Spremi.

 2. U okvir Naziv datoteke unesite naziv prezentacije, a zatim odaberite Spremi.

Savjet: Spremajte tijekom rada. Često pritisnite Ctrl + S .

Dodatne informacije: Spremanje datoteke prezentacije

Dodavanje teksta

Odaberite rezervirano mjesto za tekst i počnite pisati.

Prikaz dodavanja teksta u tekstno polje u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Odaberite tekst.

 2. U odjeljku Alati za crtanje odaberite Oblikovanje.

  Prikaz kartice Alati za crtanje na vrpci u programu PowerPoint

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju teksta, odaberite Tekstna ispuna i odaberite boju.

  • Da biste promijenili boju konture teksta, odaberite Kontura teksta i odaberite boju.

  • Da biste primijenili sjenu, odraz, sjaj, kosinu, 3D rotaciju ili pak transformaciju, odaberite Tekstni efekti pa odaberite željeni efekt.

Saznajte više:

Dodavanje slika

 1. Na kartici Umetanje odaberite Slika.

 2. Pronađite željenu sliku, a zatim odaberite Umetni.

Dodavanje bilješki izlagača

Ne cram previše unesite informacije koje su najbolje slajdove. Stavite korisne činjenice i bilješke u bilješke predavača i koristiti ih tijekom prezentacije. U normalnom prikazu, okno bilješki nalazi se neposredno ispod prikaz prozora slajda.

 1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacije kliknite Normalni.

 2. Kliknite u okno Bilješke ispod slajda te počnite unositi bilješke.

  Prikazuje okno bilješke ispod prozora slajda

Održavanje prezentacije

Na kartici Dijaprojekcija učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prezentaciju započeli od prvog slajda, u grupi Pokretanje dijaprojekcije kliknite Od početka.

  Prikaz kartice Dijaprojekcija na vrpci u programu PowerPoint

 • Ako se ne nalazite na prvom slajdu te želite započeti dijaprojekciju od mjesta na kojem se nalazite, kliknite S trenutnog slajda.

 • Ako vam je potrebna kako bi se prikazao osobama koje su ne gdje se nalazili, kliknite Emitiraj dijaprojekciju da biste postavili prezentacije na webu. Dodatne informacije potražite u članku emitiranje prezentacije udaljenim gledateljima.

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije

Da biste u bilo kojem trenutku izašli iz prikaza dijaprojekcije, na tipkovnici pritisnite tipku Esc.

Odabir teme

Kada počnete novu prezentaciju programa PowerPoint, imat ćete mogućnost da biste odabrali neku temu ili predložak. Tema je dizajna slajda koji sadrži odgovarajući boja, fontova i posebnih efekata poput sjena, odraz i više.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba Office , a zatim Novo.

 2. U odjeljku Predlošcikliknite Instaliran teme.

  Kliknite svaku temu PowerPoint pokazat će vam na desnoj strani.

 3. Kada pronađete onu koju želite, kliknite Stvori pri dnu prozora.

Dodatne informacije: korištenje ili stvaranje teme u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Polazno kliknite dna polovicu Novi slajdpa odaberite raspored slajda.

  Prikaz gumba Novi slajd na kartici Polazno na vrpci u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije: Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova.

Spremanje prezentacije

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba Office , a zatim Spremi.

 2. U okvir Naziv datoteke unesite naziv prezentacije, a zatim odaberite Spremi.

Savjet: Spremajte tijekom rada. Često pritisnite Ctrl + S .

Dodavanje teksta

Odaberite rezervirano mjesto za tekst i počnite pisati.

Prikaz dodavanja teksta u tekstno polje u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Odaberite tekst.

 2. U odjeljku Alati za crtanje odaberite Oblikovanje.

  Prikaz kartice Alati za crtanje na vrpci u programu PowerPoint

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju teksta, odaberite Tekstna ispuna i odaberite boju.

  • Da biste promijenili boju konture teksta, odaberite Kontura teksta i odaberite boju.

  • Da biste primijenili sjenu, odraz, sjaj, kosinu, 3D rotaciju ili pak transformaciju, odaberite Tekstni efekti pa odaberite željeni efekt.

Saznajte više:

Dodavanje slika

 1. Na kartici Umetanje odaberite Slika.

 2. Pronađite željenu sliku, a zatim odaberite Umetni.

Dodavanje bilješki izlagača

Ne cram previše unesite informacije koje su najbolje slajdove. Stavite korisne činjenice i bilješke u bilješke predavača i koristiti ih tijekom prezentacije. U normalnom prikazu, okno bilješki nalazi se neposredno ispod prikaz prozora slajda.

 1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacije kliknite Normalni.

 2. Kliknite u okno Bilješke ispod slajda te počnite unositi bilješke.

  Prikazuje okno bilješke ispod prozora slajda

Održavanje prezentacije

Na kartici Dijaprojekcija učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prezentaciju započeli od prvog slajda, u grupi Pokretanje dijaprojekcije kliknite Od početka.

 • Ako se ne nalazite na prvom slajdu te želite započeti dijaprojekciju od mjesta na kojem se nalazite, kliknite S trenutnog slajda.

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije

Da biste u bilo kojem trenutku izašli iz prikaza dijaprojekcije, na tipkovnici pritisnite tipku Esc.

Savjeti za stvaranje učinkovite prezentacije

Razmislite o savjete u nastavku da biste zadržali publici zanimaju.

Minimiziranje broja slajdova

Da biste zadržali Očisti poruke i zadržavanje publici attentive i zainteresirani Zadrži broja slajdova u prezentaciji tako da najmanje.

Odabir veličine fonta prikladna za ciljne skupine

Ciljne skupine moraju imati mogućnost čitanja slajdova na udaljenost. Općenito govoreći, veličinu fonta manja od 30 možda je to teško gledatelji trebaju gledati.

Neka se jednostavno teksta slajda

Želite da se publici da biste preslušali prezentacije na informacije, umjesto zaslona za čitanje. Pomoću grafičkih oznaka ili kratke rečenice, a zadržati svaku stavku na jedan redak.

Neke projektora Obrežite slajdova na rubovima, tako da mogu se obrezati dugo rečenica.

Korištenje signale radi express poruku

Slike, grafikone, grafikoni i SmartArt grafike sadrže vizualnih signala publici zapamtiti. Dodati smisleni crteža nadopunjuju tekst i poruka na slajdovima.

S tekstom, no nemojte uključujući previše prezime na slajdu.

Stvaranje naljepnica za grafikona i grafova razumljiv

Pomoću dovoljno tekst natpisa elemenata u grafikon ili grafiku comprehensible.

Primjena pozadina neupadljive, dosljedan slajdova

Odaberite programa životopisa, dosljedan predložak ili tema koji je prevelik privlačne. Ne želite pozadine ili dizajn da biste detract iz poruke.

Međutim, želite unijeti kontrast između boje pozadine i boje teksta. Ugrađene teme u PowerPoint 2010 postavite kontrast između svijetlu pozadinu s tekstom boji ili tamno tekstnog okna s osnovnu obojanog teksta.

Dodatne informacije o načinu korištenja teme potražite u članku Primjena teme radi dodavanja boje i stila u prezentaciju.

Provjera pravopisa i gramatike

Kako biste zadržali slijedi publici, obavezna Provjera pravopisa i gramatike u prezentaciji.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×