Osnovni zadaci pri stvaranju prezentacije programa PowerPoint

Osnovni zadaci pri stvaranju prezentacije programa PowerPoint

PowerPoint prezentacije funkcioniraju kao dijaprojekcija. Putem slajdova prenosite poruku ili priču. Razmislite o svakom slajdu kao praznom platnu za slike i riječi koje će vam pomoći da ispričate svoju priču.

Odabir teme

Kad otvorite PowerPoint, vidjet ćete neke ugrađene teme i predloške. Tema je dizajn slajdova koji sadrži komplementarne boje, fontove i posebne efekte, kao što su sjene, odrazi i slično.

 1. Na kartici datoteka na vrpci odaberite novo, a zatim odaberite temu.

  PowerPoint vam prikazuje pretpregled teme s četiri varijacije boje koje možete odabrati na desnoj strani.

 2. Kliknite Stvori ili najprije odaberite varijantu boja pa zatim Stvori.

  Prikaz gumba Stvori novu prezentaciju u dijaloškom okviru Teme u programu Power Point

Pročitajte više: korištenje ili stvaranje tema u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Polazno kliknite donju polovicu novog slajdova, a zatim odaberite prikaz slajdova.

  Prikaz gumba Novi slajd na kartici Polazno na vrpci u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije: Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova.

Spremanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka odaberite Spremi.

 2. Odaberite ili pronađite mapu.

 3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv prezentacije, a zatim odaberite Spremi.

Napomena: Ako datoteke često spremate u istu mapu, možete "prikvačiti" put da bi vam uvijek bio pri ruci (kao što je prikazano u nastavku).

Spremanje prezentacije programa PowerPoint

Savjet: Tijekom rada spremajte promjene. Često pritišćite Ctrl + S .

Pročitajte više: Spremanje datoteke prezentacije

Dodavanje teksta

Odaberite rezervirano mjesto za tekst i počnite pisati.

Prikaz dodavanja teksta u tekstno polje u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Odaberite tekst.

 2. U odjeljku Alati za crtanje odaberite Oblikovanje.

  Prikaz kartice Alati za crtanje na vrpci u programu PowerPoint

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju teksta, odaberite Tekstna ispuna i odaberite boju.

  • Da biste promijenili boju konture teksta, odaberite Kontura teksta i odaberite boju.

  • Da biste primijenili sjenu, odraz, sjaj, kosinu, 3D rotaciju ili pak transformaciju, odaberite Tekstni efekti pa odaberite željeni efekt.

Saznajte više:

Dodavanje slika

Na kartici Umetanje učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste umetnuli sliku koja je spremljena na lokalni disk ili interni poslužitelj, odaberite Slike, pronađite sliku pa odaberite Umetni.

 • Da biste umetnuli sliku s weba, odaberite mrežne slike, a zatim pomoću okvira za pretraživanje pronađite sliku.

  Dijaloški okvir Umetanje slika u programu Powerpoint

  Odaberite sliku pa kliknite Umetni.

Dodavanje oblika

Možete dodati oblike da biste ilustrirali svoj slajdu. 

 1. Na kartici Umetanje odaberite oblici, a zatim na izborniku koji će se prikazati odaberite oblik.

 2. U području slajdova kliknite i povucite da biste nacrtali oblik.

 3. Na vrpci odaberite karticu Oblikovanje ili oblikovanje oblika . Otvorite galeriju stilova oblika da biste brzo dodali boju i stil (uključujući sjenčanje) u odabrani oblik.

  Grupa Stilovi oblika

Dodavanje bilješki predavača

Slajdovi najbolje funkcioniraju kad ih ne zatrpate s previše podataka. Korisne činjenice i bilješke možete umetnuti u govornikove bilješke te ih pratiti tijekom izlaganja.

 1. Da biste otvorili okno s bilješkama, pri dnu prozora kliknite Bilješke gumb za bilješke u programu PowerPoint .

 2. Kliknite u okno Bilješke ispod slajda te počnite unositi bilješke.

  Prikazuje okno Bilješke izlagača u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije:

Održavanje prezentacije

Na kartici Dijaprojekcija učinite nešto od sljedećeg:

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije

Da biste u bilo kojem trenutku izašli iz prikaza dijaprojekcije, na tipkovnici pritisnite tipku Esc.

Odabir teme

Kada započnete novu prezentaciju PowerPoint, imat ćete priliku odabrati temu ili predložak. Tema je dizajn slajdova koji sadrži komplementarne boje, fontove i posebne efekte, kao što su sjene, odrazi i slično.

 1. Na kartici datoteka odaberite novo, a zatim u odjeljku dostupni predlošci i temeodaberite teme.

  Dok klikate svaku temu, PowerPoint prikazuje pretpregled na desnoj strani.

 2. Kada pronađete željenu željenu stavku, kliknite Stvori.

  Prikaz prikaza teme

Pročitajte više: korištenje ili stvaranje tema u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Polazno kliknite donju polovicu novog slajdova, a zatim odaberite prikaz slajdova.

  Prikaz gumba Novi slajd na kartici Polazno na vrpci u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije: Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova.

Spremanje prezentacije

 1. Na kartici Datoteka odaberite Spremi.

 2. U okvir Naziv datoteke unesite naziv prezentacije, a zatim odaberite Spremi.

Savjet: Tijekom rada spremajte promjene. Često pritišćite Ctrl + S .

Pročitajte više: Spremanje datoteke prezentacije

Dodavanje teksta

Odaberite rezervirano mjesto za tekst i počnite pisati.

Prikaz dodavanja teksta u tekstno polje u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Odaberite tekst.

 2. U odjeljku Alati za crtanje odaberite Oblikovanje.

  Prikaz kartice Alati za crtanje na vrpci u programu PowerPoint

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju teksta, odaberite Tekstna ispuna i odaberite boju.

  • Da biste promijenili boju konture teksta, odaberite Kontura teksta i odaberite boju.

  • Da biste primijenili sjenu, odraz, sjaj, kosinu, 3D rotaciju ili pak transformaciju, odaberite Tekstni efekti pa odaberite željeni efekt.

Saznajte više:

Dodavanje slika

 1. Na kartici Umetanje odaberite slika.

 2. Pronađite željenu sliku, a zatim odaberite Umetni.

Dodavanje oblika

Možete dodati oblike da biste ilustrirali svoj slajdu. 

 1. Na kartici Umetanje odaberite oblici, a zatim na izborniku koji će se prikazati odaberite oblik.

 2. U području slajdova kliknite i povucite da biste nacrtali oblik.

 3. Na vrpci odaberite karticu Oblikovanje alata za crtanje . Otvorite galeriju stilova oblika da biste brzo dodali boju i stil (uključujući sjenčanje) u odabrani oblik.

  Grupa Stilovi oblika

Dodavanje bilješki predavača

Slajdovi najbolje funkcioniraju kad ih ne zatrpate s previše podataka. Korisne činjenice i bilješke možete umetnuti u govornikove bilješke te ih pratiti tijekom izlaganja. U normalnom prikazu okno s bilješkama nalazi se neposredno ispod prozora prikaza slajdova.

 1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacije kliknite Normalni.

 2. Kliknite u okno Bilješke ispod slajda te počnite unositi bilješke.

  Prikazuje okno bilježaka ispod prozora slajdova

Održavanje prezentacije

Na kartici Dijaprojekcija učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prezentaciju započeli od prvog slajda, u grupi Pokretanje dijaprojekcije kliknite Od početka.

  Prikaz kartice Dijaprojekcija na vrpci u programu PowerPoint

 • Ako se ne nalazite na prvom slajdu te želite započeti dijaprojekciju od mjesta na kojem se nalazite, kliknite S trenutnog slajda.

 • Ako vam je potrebno predstaviti osobe koje nisu na mjestu na kojem se nalazite, kliknite Broadcast dijaprojekcija da biste postavili prezentaciju na webu. Dodatne informacije potražite u članku emitiranje prezentacije programa PowerPoint na udaljenu publiku.

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije

Da biste u bilo kojem trenutku izašli iz prikaza dijaprojekcije, na tipkovnici pritisnite tipku Esc.

Odabir teme

Kada započnete novu prezentaciju PowerPoint, imat ćete priliku odabrati temu ili predložak. Tema je dizajn slajdova koji sadrži komplementarne boje, fontove i posebne efekte, kao što su sjene, odrazi i slično.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Novo.

 2. U odjeljku Predlošcikliknite instalirane teme.

  Dok klikate svaku temu, PowerPoint prikazuje pretpregled na desnoj strani.

 3. Kada pronađete željenu željenu stavku, kliknite Stvori pri dnu prozora.

Pročitajte više: korištenje ili stvaranje tema u programu PowerPoint

Umetanje novog slajda

 • Na kartici Polazno kliknite donju polovicu novog slajdova, a zatim odaberite prikaz slajdova.

  Prikaz gumba Novi slajd na kartici Polazno na vrpci u programu PowerPoint

Potražite dodatne informacije: Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova.

Spremanje prezentacije

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Spremi.

 2. U okvir Naziv datoteke unesite naziv prezentacije, a zatim odaberite Spremi.

Savjet: Tijekom rada spremajte promjene. Često pritišćite Ctrl + S .

Dodavanje teksta

Odaberite rezervirano mjesto za tekst i počnite pisati.

Prikaz dodavanja teksta u tekstno polje u programu PowerPoint

Oblikovanje teksta

 1. Odaberite tekst.

 2. U odjeljku Alati za crtanje odaberite Oblikovanje.

  Prikaz kartice Alati za crtanje na vrpci u programu PowerPoint

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju teksta, odaberite Tekstna ispuna i odaberite boju.

  • Da biste promijenili boju konture teksta, odaberite Kontura teksta i odaberite boju.

  • Da biste primijenili sjenu, odraz, sjaj, kosinu, 3D rotaciju ili pak transformaciju, odaberite Tekstni efekti pa odaberite željeni efekt.

Saznajte više:

Dodavanje slika

 1. Na kartici Umetanje odaberite slika.

 2. Pronađite željenu sliku, a zatim odaberite Umetni.

Dodavanje bilješki predavača

Slajdovi najbolje funkcioniraju kad ih ne zatrpate s previše podataka. Korisne činjenice i bilješke možete umetnuti u govornikove bilješke te ih pratiti tijekom izlaganja. U normalnom prikazu okno s bilješkama nalazi se neposredno ispod prozora prikaza slajdova.

 1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacije kliknite Normalni.

 2. Kliknite u okno Bilješke ispod slajda te počnite unositi bilješke.

  Prikazuje okno bilježaka ispod prozora slajdova

Održavanje prezentacije

Na kartici Dijaprojekcija učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste prezentaciju započeli od prvog slajda, u grupi Pokretanje dijaprojekcije kliknite Od početka.

 • Ako se ne nalazite na prvom slajdu te želite započeti dijaprojekciju od mjesta na kojem se nalazite, kliknite S trenutnog slajda.

Izlaz iz prikaza dijaprojekcije

Da biste u bilo kojem trenutku izašli iz prikaza dijaprojekcije, na tipkovnici pritisnite tipku Esc.

Savjeti za stvaranje učinkovite prezentacije

Imajte na umu sljedeće savjete da biste publiku zainteresirali.

Minimiziranje broja slajdova

Da bi se zadržala jasna poruka i da bi publika bila pažljiva i zainteresirana, zadržite broj slajdova u prezentaciji na minimum.

Odabir veličine fonta koja je pristupačna publici

Publika mora moći čitati slajdove iz daljine. U pravilu, veličina fonta manja od 30 može biti preteška za publiku.

Jednostavna prezentacija teksta slajdova

Želite da vas publika sluša, a ne čitanje zaslona, prikazat će vam se informacije. Koristite grafičke oznake ili kratke rečenice i pokušajte zadržati svaku stavku u jednom retku.

Neki projektorima obrezuje slajdove na rubovima, tako da se dugačke rečenice mogu obrezivati.

Korištenje vizualnih sadržaja radi izrazite poruke

Slike, grafikoni, grafikoni i SmartArt grafike sadrže vizualne natuknice koje publika pamti. Dodajte smislenu umjetnost da biste nadopuni tekst i poruke na slajdovima.

No, kao i tekst, izbjegavajte i previše vizualnih pomagala na slajdu.

Razumljive naljepnice za grafikone i grafikone

Koristite samo dovoljno teksta da biste elemente naljepnice unijeli u grafikon ili grafikon.

Primjena suptilnih, dosljedne pozadine slajdova

Odaberite privlačan, dosljedan predložak ili tema koji nije preprivlačni. Ne želite da se pozadina ili dizajn oduzima iz poruke.

No želite i kontrast između boje pozadine i boje teksta. Ugrađene teme uPowerPoint postavite kontrast između svijetle pozadine s tamno bojom teksta ili tamnom pozadinom uz svijetlo obojeni tekst.

Dodatne informacije o korištenju tema potražite u članku Primjena teme za dodavanje boja i stila u prezentaciju.

Provjera pravopisa i gramatike

Da biste zaradili i održali poštivanje publike, uvijek Provjerite pravopis i gramatiku u prezentaciji.

Vrh stranice

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×