Office
Prijava

Osnove makronaredbi u programu Access 2007

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ovaj članak objašnjava što su makronaredbe i kako one mogu uštedjeti vrijeme automatizacijom zadataka koje često izvršavate. Članak istražuje osnove stvaranja i korištenja makronaredbi, a također dodiruje i poboljšanja makronaredbi u programu Microsoft Office Access 2007.

U ovom članku

Što je makronaredba?

Razumijevanje makronaredbi

Nove značajke makronaredbi u programu Access 2007 Office

Stvaranje makronaredbe

Izvođenje makronaredbe

Što je makronaredba?

Makronaredba je alat koji omogućuje automatizaciju zadataka i dodavanje funkcionalnosti obrasci, izvješća i kontrole. Ako, na primjer, dodavanje naredbenog gumba u obrazac povezati na gumb OnClick događaj za makronaredbu, a makronaredba sadrži naredbe koje želite da se gumb izvodi svaki put kad ga kliknete.

U programu Access, dobro je svladati smatrati pojednostavljeni programski jezik koji pišete tako popis akcija za izvođenje makronaredbi. Prilikom stvaranja makronaredbe, odabirete svaku akciju s padajućeg popisa, a zatim unesite potrebne podatke za svaku akciju. Makronaredbe omogućuju dodavanje funkcionalnosti obrazaca, izvješća i kontrola bez pisanja koda u u modulu Visual Basic for Applications (VBA). Makronaredbe predstavljaju podskup naredbi koje su dostupne u VBA i većina ljudi lakše izgraditi makronaredbu nego pisati VBA kod.

Na primjer, pretpostavimo da želite pokrenuti izvještaj izravno iz jednog od obrazaca za unos podataka. Možete Dodavanje gumba u obrazac, a zatim stvorite makronaredbu koja pokreće izvješće. Makronaredba može biti samostalne makronaredbe (zasebni objekt u bazi podataka), koja je povezana događaj OnClick gumba ili makronaredba može biti uložen izravno u događaj OnClick gumba – nova značajka u Office Access 2007. U svakom slučaju, prilikom klika na gumb makronaredbe pokreće i pokrenuti izvješće.

Makronaredbu stvarate koristeći Sastavljač makronaredbi prikazan na sljedećoj ilustraciji.

sastavljač makronaredbi

Za prikaz graditelja makronaredbi:

 • Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite makronaredbu. Ako ta naredba nije dostupna, kliknite strelicu ispod Modul ili gumb Modul klase , a zatim kliknite makronaredbe. Slika gumba

  Savjet: Sastavljač makronaredbi Redizajnirano u programu Access 2010 radi lakšeg čak i za stvaranje, izmjena i zajedničko korištenje makronaredbe programa Access.

Vrh stranice

Razumijevanje makronaredbi

Pojam makronaredbe često se koristi za upućivanje na samostalni objekt makronaredbe (to jest, objekte koje vidite u odjeljku makronaredbe u navigacijskom oknu), ali u stvari, jedan objekt makronaredbe može sadržavati više makronaredbi. U tom slučaju to se naziva u grupi makronaredbe. Grupa makronaredbi prikazuje se u navigacijskom oknu kao jedan objekt makronaredbe, ali grupa makronaredbi zapravo sadrži više od jedne makronaredbe. Naravno, nije moguće stvoriti svaku makronaredbu u zasebnom makronaredbe objektu, ali često smisla grupirati nekoliko srodnih makronaredbi u jedan objekt makronaredbe. Naziv u stupcu Naziv makronaredbe označava svaku makronaredbu.

Makronaredba se sastoji od zasebnih akcija makronaredbi. Većina akcija zahtijeva jedan ili više argument. Uz to svakoj makronaredbi možete pridružiti naziv, a možete dodati i uvjete kako biste kontrolirali kako se koja akcija pokreće. Sljedeći odlomci detaljnije govore o svakoj značajci.

Nazivi makronaredbi

Ako objekt sadrži samo jednu makronaredbu, nazivi makronaredbi nisu nužni. Možete jednostavno referirati na makronaredbu i naziv objekta makronaredbe. No u slučaju grupe makronaredbi, morate dodijeliti jedinstveni naziv za svaku makronaredbu. Ako stupac Naziv makronaredbe nije vidljiv u Sastavljač makronaredbi, kliknite Nazivi makronaredbi Slika gumba u grupi Prikaži/Sakrij na kartici Dizajn . Dodatne informacije o pokretanju makronaredbe u grupama makronaredbi pojavljuje se u nastavku ovog članka.

Argumenti

Argument je vrijednost koja akciji pruža informacije, kao što su koji niz prikazati u okviru poruke, nad kojom kontrolom se vrši operacija i tako dalje. Neki argumenti se zahtijevaju, a neki drugi su po izboru. Argumenti se vide u oknu Argumenti akcije na dnu sastavljača makronaredbi.

Unos argumenata akcije

Nova značajka Office Access 2007 Sastavljač makronaredbi je stupac za argumente koji omogućuje prikaz (ali ne i uređivati) argumenata akcije u istom retku kao akciju. To olakšava malo čitanje vaše makronaredbe jer više nije potrebna odabirete svaku akciju da biste prikazali svoje argumente. Da biste prikazali Argumenti , kliknite argumente Slika gumba u grupi Prikaži/Sakrij na kartici Dizajn .

Uvjeti

Uvjet specificira određeni kriterij koji se mora zadovoljiti prije nego se akcija izvrši. Možete upotrijebiti sve izraz čiji je rezultat vrednovanja True/False ili Da/Ne. Akcija se neće izvršiti ako je rezultat vrednovanja izraza False, Ne ili 0 (nula). Ako je rezultat vrednovanja izraza bilo koja druga vrijednost, akcija će se pokrenuti.

Jedan uvjet može kontrolirati više od jedne akcije tako da upišete tri točke (...) u stupac Uvjet za svaku sljedeću akciju na koju želite primijeniti uvjet. Ako je rezultat vrednovanja izraza False, Ne ili 0 (nula), ne izvodi se nijedna akcija. Ako je rezultat vrednovanja uvjeta bilo koja druga vrijednost, akcije se izvode.

Da biste prikazali stupac uvjeta u Sastavljač makronaredbi, na kartici Dizajn u grupi Prikaži/Sakrij kliknite uvjeta Slika gumba .

Ovaj izraz koristite za izvršavanje akcije

Ako:

[Grad]="Pariz"

Pariz je vrijednost Grad u polju na obrascu iz kojeg se pokreće makronaredba.

DCount("[IDNarudžbe]", "Narudžbe")>35

Postoji više od 35 unosa u polje IDNarudžbe tablice Narudžbe.

DCount("*", "Detalji narudžbe", "[IDNarudžbe]=Obrasci![Narudžbe]![IDNarudžbe]")>3

Postoji više od 3 unosa u tablici Detalji narudžbe za koju polje IDNarudžbe odgovara polju IDNarudžbe u obrascu Narudžbe.

[DatumOtpreme] Between #2.2.2006# And #2.3.2006#

Vrijednost polja DatumOtpreme na obrascu s kojeg se pokreće makronaredba nije manja od 2.2.2006, ni veća od 2.3.2006.

Obrasci![Proizvodi]![JedinicaNaSkladištu]<5

Vrijednost polja JedinicaNaSkladištu na obrascu Proizvodi je manja od 5.

IsNull([Ime])

Je null vrijednost ime na obrascu iz kojeg se pokreće makronaredbe (ne sadrži vrijednost). Ovaj izraz je jednako [Ime] Is Null.

[Country/Region]="Velika Britanija" And Forms![SalesTotals]![TotalOrds]>100

Vrijednost u polju Država/refija na obrascu s kojeg se izvodi makronaredba je Velika Britanija, a vrijednost polja TotalOrds na obrascu SalesTotals je veća od 100.

[Country/region] In ("Francuska", "Italija", "Španjolska") And Len([PostalCode])<>5

Vrijednost u polju Država/refija na obrascu s kojeg se izvodi makronaredba je Francuska, Italija ili Španjolska, a poštanski broj nije duljine 5 znakova.

MsgBox ("Potvrdi promjene?",1)=1

Pritisnete U redu u dijaloškom okviru u kojem funkcija MsgBox prikazuje "Potvrdi promjene?". Ako pritisnete Odustani u dijaloškom okviru, Access zanemaruje akciju.

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Privremena varijabla koja se koristi za spremanje rezultata okvira poruke uspoređuje se s 2 (vbCancel=2).

Savjet: Kako biste izazvali da Access privremeno preskoči akciju, unesite False kao uvjet. Privremeno preskakanje akcije može biti od pomoći kad rješavate problem s makronaredbom.

Akcije makronaredbi

Akcije su osnovni građevni blokovi makronaredbi. Access pruža velik broj akcija koje možete odabrati, omogućujući veliku raznolikost naredbi. Na primjer, neke od često korištenih akcija mogu otvoriti izvješće, pronaći zapis, prikazati okvir poruke ili primijeniti filtar na obrazac ili izvješće.

Vrh stranice

Nove značajke makronaredbi u programu Office Access 2007

U ranijim verzijama programa Access mnogo često korištenih funkcija nije se moglo izvoditi bez pisanja VBA koda. U programu Office Access 2007 nove značajke i akcije makronaredbi dodane su kako bi se uklonila potreba za kodom. Ovo olakšava dodavanje funkcionalnosti vašoj bazi podataka i pomaže povećavanju njene sigurnosti.

 • Uložene makronaredbe    Sad imate mogućnost za ulaganje makronaredbi u sve događaje koje pruža obrazac, izvješće ili kontrola. Uložena makronaredba nije vidljiva u navigacijskom oknu; ona postaje dio obrasca, izvješća ili kontrole u kojima je stvorena. Ako stvorite kopiju obrasca, izvješća ili kontrole koji sadrže uložene makronaredbe, makronaredbe su također prisutne i u kopiji.

 • Povećana Sigurnosna    kada Slika gumba gumb Prikaži sve akcijeneće biti istaknuta u Sastavljač makronaredbi, jedino akcije makronaredbi i argumenti RunCommand koji su dostupni za upotrebu su oni koje je potrebno pouzdanih status da biste pokrenuli. Makronaredbi načinjene pomoću ove akcije će se pokrenuti čak i kad je baza podataka u onemogućenom načinu rada (kada je pokrenut je spriječio VBA). Baze podataka koje sadrže akcija makronaredbi koje se ne nalaze na popisu pouzdanih – ili baze podataka koje imaju VBA kod – moraju biti izričito dodijeliti pouzdana status.

 • Pogreška rukovanja i ispravljanje pogrešaka   Office Access 2007 pruža nove akcije makronaredbi, uključujući OnError (slično naredbi "On Error" u VBA) i ClearMacroErrorkoje vam omogućuju da izvodite određene akcije kada dođe do pogreške tijekom izvođenja makronaredbe. Osim toga, nove akcije makronaredbe SingleStep omogućuje prijeći u način rada jednim korakom u bilo kojem trenutku u makronaredbi, tako da se pridržavajte kako makronaredba radi akcija jedan po jedan. 

 • Privremene varijable    Tri nove akcije makronaredbe (SetTempVarRemoveTempVarte RemoveAllTempVars) omogućuju stvaranje i korištenje privremene varijable u makronaredbi. Možete koristiti četiri u uvjetnim izrazima da biste upravljali izvođenje makronaredbi ili prenesite podatke i iz izvješća i obrasce ili bilo koje druge svrhe koji zahtijeva je privremeno mjesto za spremanje vrijednost. Ove privremene varijable također su dostupne u VBA, da biste ih koristiti i komunikaciju podatke iz VBA moduli.

Vrh stranice


Stvaranje makronaredbe

U programu Office Access 2007 makronaredba ili grupa makronaredbi mogu se nalaziti u objektu makronaredbe (ponekad nazvan samostalna makronaredba) ili makronaredba može biti uložena u bilo koje svojstvo događaja obrasca, izvješća ili kontrole. Uložene makronaredbe postaju dio objekta ili kontrole u koje su uložene. Samostalne makronaredbe vidljive su u navigacijskom oknu pod Makronaredbe; uložene makronaredbe se ne vide.

Značajke Sastavljač makronaredbi

Stvaranje samostalne makronaredbe

Stvaranje grupe makronaredbi

Stvaranje ugrađene makronaredbe

Primjer: Ulaganje makronaredbe u događaj na nema podataka u izvješću

Uređivanje makronaredbe

Dodatne informacije o akcija makronaredbi

Značajke sastavljača makronaredbi

Sastavljača makronaredbi koristite za stvaranje i modificiranje makronaredbi. Za otvaranje sastavljača makronaredbi:

 • Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite makronaredbu. Ako ta naredba nije dostupna, kliknite strelicu ispod Modul ili gumb Modul klase , a zatim kliknite makronaredbe. Slika gumba

  Access prikazuje sastavljača makronaredbi.

Sastavljača makronaredbi koristite za izgrađivanje popisa akcija koje želite ostvariti kad se izvršava makronaredba. Kad na početku otvorite sastavljača makronaredbi, prikazuju se stupci Akcija, Argumenti i Komentar.

Pod Argumenti akcije unosite i uređujete argumente za svaku akciju makronaredbe ako je potrebno. Prikazat će se okvir s opisom u kojem možete vidjeti kratki opis svake akcije ili argumenta. Pritisnite na akciju ili argument akcije kako biste pročitali opis u okviru.

Sljedeća tablica pokazuje naredbe dostupne na kartici Dizajn u sastavljaču makronaredbi.

Grupa

Naredba

Opis

Alati   

Pokreni   

Izvodi akciju navedenu u makronaredbi.

Jedan korak   

Omogućava način rada s jednim korakom. Kad pokrenete makronaredbu u ovom načinu rada sve akcije se izvode jedna po jedna. Nakon dovršetka svake akcije prikazuje se dijaloški okvir Jedan korak makronaredbe. Kako biste prešli na sljedeću akciju u dijaloškom okviru pritisnite Korak. Za zaustavljanje ove i svih drugih pokrenutih makronaredbi pritisnite Zaustavi sve makronaredbe. Za izlazak iz načina rada s jednim korakom i izvođenje preostalih makronaredbi bez zaustavljanja pritisnite Nastavi.

Sastavljač   

Kad unesete argument akcije koji sadrži izraz, ovaj se gumb omogući. Pritisnite Sastavljač kako biste otvorili dijaloški okvir Sastavljač izraza kojeg možete koristiti za gradnju izraza.

Reci   

Umetanje redaka   

Umeće jedan ili više praznih redaka iznad odabranih redaka.

Brisanje redaka   

Briše odabrane retke akcija.

Prikaz/skrivanje   

Prikaži sve akcije   

Prikazuje više ili manje akcija makronaredbe na padajućem popisu Akcija.

 • Za prikaz duljeg popisa akcija makronaredbe pritisnite Prikaži sve akcije. Kad je dulji popis akcija makronaredbe dostupan gumb Prikaži sve akcije se prikazuje kao odabran. Ako odaberete akciju makronaredbe s duljeg popisa akcija makronaredbe, onda ćete prije pokretanja makronaredbe možda bazi podataka morati dodijeliti eksplicitnu pouzdanost.

 • Za prelazak s duljeg popisa akcija makronaredbe na kraći popis koji prikazuje samo one akcije makronaredbe koje se mogu koristiti u bazi podataka koja nije pouzdana gumb Prikaži sve akcije ne smije biti odabran.

  Savjet: Ako je odabran gumb Prikaži sve akcije, pritisnite gumb Prikaži sve akcije kako biste izbrisati odabrano.

  Kada gumb Prikaži sve akcije nije odabran, dostupan je kraći popis pouzdanih akcija makronaredbi.

Nazivi makronaredbi   

Prikazuje ili skriva stupac Naziv makronaredbe . Nazivi makronaredbi su obavezni u grupama makronaredbi za međusobno razlikovanje pojedinačnih makronaredbi, ali u suprotnom nazivi makronaredbi nisu obavezni. Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje grupe makronaredbi, u nastavku ovog članka.

Uvjeta   

Pokazuje ili skriva stupac Uvjet. Ovaj stupac koristite za unos izraza koji kontroliraju kad će se akcija izvesti.

Argumenti   

Pokazuje ili skriva stupac Argumenti. Ovaj stupac prikazuje argumente za svaku akciju makronaredbe i olakšava čitanje makronaredbe. Ako stupac Argumenti nije prikazan, morate pritisnuti svaku akciju i pročitati argumente u Argumenti akcije. U stupac Argumenti ne možete unositi argumente.

Vrh odjeljka

Stvaranje samostalne makronaredbe

 • Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Makronaredba. Ako ta naredba nije dostupna, kliknite strelicu ispod gumba Modul ili Modul klase pa kliknite Makronaredba.

 • Prikazuje se Sastavljač makronaredbi

 • Dodavanje akcije makronaredbi:

  1. U sastavljaču makronaredbi pritisnite prvu praznu ćeliju u stupcu Akcija.

  2. Upišite koju akciju želite koristiti ili pritisnite strelicu za prikaz popis radnji, a zatim odaberite akciju koju želite koristiti.

  3. U odjeljku Argumenata akcije, navedite argumente za akciju, ako je potrebno. Da biste vidjeli kratak opis svakog argumenta, kliknite u okvir argumenta, a zatim pročitajte opis s desne strane argumenta.
   Savjeti

   • Za argumenata akcije čije su postavke naziv objekta baze podataka, argument možete postaviti tako da povučete objekt iz navigacijskog okna u okvir argumenta Naziv objekta željenu akciju.

   • Akciju također možete stvoriti povlačenjem objekta baze podataka iz navigacijskog okna u prazan redak u sastavljaču makronaredbi. Ako u sastavljača makronaredbi povučete tablicu, upit, obrazac, izvješće ili modul, Access dodaje akciju koja otvara tablicu, upit, obrazac ili izvješće. Ako u sastavljača makronaredbi povučete makronaredbu, Access dodaje akciju koja pokreće makronaredbu.

  4. Želite li, unesite komentar za akciju.

 • Kako biste makronaredbi dodali više akcija, premjestite drugi redak radnje, a zatim ponovite korak 2. Access provodi akcije redoslijedom kojim ih popišete.

Vrh odjeljka

Stvaranje grupe makronaredbi

Želite li grupu nekoliko povezanih makronaredbi, možete stvoriti grupu makronaredbi.

 • Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Makronaredba. Ako ta naredba nije dostupna, kliknite strelicu ispod gumba Modul ili Modul klase pa kliknite Makronaredba.

 • Prikazuje se Sastavljač makronaredbi

 • Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/Sakrij kliknite Nazivi makronaredbi Slika gumba ako već nije odabran. Stupac Naziv makronaredbe prikazuje se u Sastavljač makronaredbi.

  Napomena: U grupama makronaredbi nazivi makronaredbi nužni su za razlikovanje pojedinih makronaredbi. Naziv makronaredbe pojavljuje se u istom retku kao i prva akcija makronaredbe. Stupac naziva makronaredbe ostavljen je prazan za sve nadolazeće akcije u makronaredbi. Makronaredba završava na sljedećem unosu u stupac naziva makronaredbe.

 • U stupac Naziv makronaredbe unesite naziv za prvu makronaredbu u grupi makronaredbi.

 • Dodavanje akcija koje želite da prva makronaredba izvrši:

  1. U stupcu Akcija pritisnite strelicu za prikaz popisa akcija.

  2. Pritisnite akciju koju želite dodati.

  3. U odjeljku Argumenata akcije, navedite argumente za akciju, ako je potrebno. Da biste vidjeli kratak opis svakog argumenta, kliknite u okvir argumenta, a zatim pročitajte opis s desne strane argumenta.
   Savjeti

   • Kod argumenata akcije čije su postavke naziv objekta baze podataka, argument možete postaviti tako da objekt vučete iz navigacijskog okna u okvir argumenta akcije Naziv objekta.

   • Akciju također možete stvoriti povlačenjem objekta baze podataka iz navigacijskog okna u prazan redak u sastavljaču makronaredbi. Ako u sastavljača makronaredbi povučete tablicu, upit, obrazac, izvješće ili modul, Access dodaje akciju koja otvara tablicu, upit, obrazac ili izvješće. Ako u sastavljača makronaredbi povučete makronaredbu, Access dodaje akciju koja pokreće makronaredbu.

  4. Želite li, unesite komentar za akciju.

 • Premjestite se u stupac Naziv makronaredbe sljedećeg praznog retka, a zatim upišite naziv za sljedeću makronaredbu u grupi makronaredbi.

 • Dodajte akcije koje želite da makronaredba izvrši.

 • Ponovite korake 5 i 6 za svaku makronaredbu u grupi.

Napomena: 

 • Ako pokrenete makronaredbu grupe dvoklikom u navigacijskom oknu ili tako da kliknete Pokreni Slika gumba u grupi Alati na kartici Dizajn , Access će pokrenuti samo prvu makronaredbu, zaustavljanje kada dođe do naziva druge makronaredbe.

 • Kad spremate grupu makronaredbi, naziv koji odredite je naziv cijele grupe makronaredbi. Ovaj naziv prikazuje se pod Makronaredbe u navigacijskom oknu. Za upućivanje na pojedinu makronaredbu unutar grupe makronaredbi koristite sljedeću sintaksu:

  nazivgrupemakronaredbi.nazivmakronaredbe

  Na primjer, gumbi.Proizvodi se odnosi na makronaredbu Proizvodi u grupi makronaredbi gumbi. Na popisu makronaredbi, kao što je popis argumenata naziva makronaredbe RunMacro Akcije, Access prikazuje makronaredbu Proizvodi kao gumbi.Proizvodi.

Vrh odjeljka

Stvaranje uložene makronaredbe

Uložene makronaredbe razlikuju se od samostalnih makronaredbi u tome što se uložene makronaredbe spremaju u svojstva događaja obrazaca, izvješća ili kontrola. Ne prikazuju se kao objekti pod Makronaredbe u navigacijskom oknu. Ovo može olakšati rukovanje vašom bazom podataka jer ne morate pratiti zasebne objekte makronaredbi koji sadrže makronaredbe za obrazac ili izvješće. Za stvaranje uložene makronaredbe koristite sljedeću proceduru.

 1. Otvorite obrazac ili izvješće koje će sadržavati makronaredbu u prikazu dizajna ili prikaz rasporeda. Da biste otvorili obrazac ili izvješće, kliknite ga desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba ili Prikaz rasporeda Slika gumba .

 2. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

 3. Pritisnite kontrolu ili sekciju koja sadrži svojstvo događaja u koji želite uložiti makronaredbu.

  Za odabir cijelog obrasca ili izvješća pritisnite Izvješće na padajućem popisu na vrhu lista svojstava.

 4. Na listu svojstava pritisnite karticu Događaj.

 5. Kliknite svojstvo događaja u koji želite ugraditi makronaredbu, a zatim Gumb sastavljača pokraj okvira.

 6. U dijaloškom okviru Odabir sastavljača pritisnite Sastavljač makronaredbi, a zatim pritisnite U redu.

 7. U sastavljaču makronaredbi pritisnite prvi redak u stupcu Akcija.

 8. Na padajućem popisu Akcija pritisnite akciju koju želite.

 9. Ispunite sve zahtijevane argumente u oknu Argumenti akcije, a zatim se premjestite u sljedeći redak akcije.

 10. Ponavljajte korake 8 i 9 dok ne završite svoju makronaredbu.

 11. Kliknite Spremi Slika gumba , a zatim kliknite Zatvori Slika gumba .

Makronaredba će se pokrenuti svaki put kad se potakne događaj.

Napomena: Access omogućuje sastavljanje grupe makronaredbi u obliku uložene makronaredbu. Međutim, samo prvu makronaredbu u grupi se pokreće kada se pokrene događaj. Sljedeće makronaredbe se ignoriraju osim ako su pozvane iz ugrađene makronaredbe sam (na primjer, ako akcija OnError ).

Vrh odjeljka

Primjer: Ulaganje makronaredbe u događaj izvješća Prilikom nenalaženja podataka

Kad pokrenete izvješće i njegov izvor podataka ne sadrži podatke, izvješće prikazuje praznu stranicu — to jest stranica nema podataka. Možda umjesto toga preferirate prikaz okvira s porukom, bez prikaza izvješća. Korištenje uložene makronaredbe idealno je rješenje za ovu situaciju.

 1. Otvorite izvješće u prikazu dizajna ili prikazu izgleda.

 2. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

 3. Na listu svojstava pritisnite karticu Događaj.

 4. Pritisnite Prilikom nenalaženja podataka.

 5. Kliknite Gumb sastavljača .

 6. U dijaloškom okviru Odabir sastavljača pritisnite Sastavljač makronaredbi, a zatim pritisnite U redu.

 7. Unesite akcije i argumente iz sljedeće tablice.

Akcija

Argumenti

MsgBox

Nije pronađen nijedan zapis., Da, Informacije, Nema podataka

CancelEvent

[bez argumenata]

 1. Imajte na umu da prethodna tablica prikazuje argumente kako su prikazani u stupcu Argumenti. Oni su zapravo uneseni pod Argumenti akcije, što je detaljno prikazano u sljedećoj tablici.

Argument akcije

Vrijednost

Poruka

Nije pronađen nijedan zapis.

Zvučni signal

Da

Vrsta

Informacija

Naslov

Nema podataka

 1. Pritisnite Zatvori.

  Sastavljač makronaredbi se zatvara i događaj Prilikom nenalaženja podataka prikazuje [Uloženu makronaredba].

 2. Spremite i zatvorite izvješće.

Sljedeći put kad pokrenete izvješće i ne pronađe se nijedan zapis, prikazat će se okvir s porukom. Kad pritisnete U redu u okviru s porukom, izvješće se opoziva bez prikaza prazne stranice.

Vrh odjeljka

Uređivanje makronaredbe

 • Da biste umetnuli akcijski redak     Kliknite redak makronaredbe iznad koje želite umetnuti novu akciju, a zatim na kartici Dizajn u grupi redaka kliknite Umetni retke Slika gumba .

 • Da biste izbrisali akcijski redak     Kliknite redak akcije koje želite izbrisati, a zatim na kartici Dizajn u grupi redaka kliknite Izbriši retke Slika gumba .

 • Premještanje retka akcije    Odaberite akciju pritiskom na odabirač redaka nalijevo od naziva akcije. Povucite odabirač redaka kako biste premjestili akciju na novi položaj.

Vrh stranice

Naučite više o akcijama makronaredbi

Dok radite u sastavljaču makronaredbi, više o akciji ili argumentu možete saznati tako da ih pritisnete, a zatim pročitate opis u okviru u donjem desnom kutu prozora sastavljača makronaredbi. Također svaka akcija makronaredbe ima povezan članak pomoći. Kako biste saznali više o akciji, pritisnite akciju na popisu akcija, a zatim pritisnite F1.

Vrh stranice

Izvođenje makronaredbe

Samostalne makronaredbe mogu se izvoditi na jednom od sljedećih načina: izravno (na primjer, iz navigacijskog okna), u grupi makronaredbi, iz druge makronaredbe, iz VBA modulu ili odgovor na događaj koji se pojavljuje na obrazac, izvješće ili kontrolu. Makronaredba uložena u obrascu, izvješću ili kontrolu može se pokrenuti tako da kliknete Pokreni Slika gumba na kartici Dizajn dok je makronaredba u prikazu dizajna; u suprotnom, samo makronaredbe svaki put kada se pokrene njen pridruženi događaj.

Izravno pokretanje makronaredbe

Kako biste izravno pokrenuli makronaredbu, učinite sljedeće:

 • Prijeđite do makronaredbe u navigacijskom oknu, a zatim dvostruko pritisnite naziv makronaredbe.

 • Na kartici Alati baze podataka u grupi makronaredbe kliknite Izvedi makronaredbu Slika gumba , kliknite makronaredbu na popisu Naziv makronaredbe , a zatim u redu.

 • Ako je otvoren u prikazu dizajna makronaredbe, kliknite Pokreni Slika gumba na kartici Dizajn u grupi Alati . Da biste otvorili makronaredbu u prikazu dizajna, desnom tipkom miša u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba .

Pokretanje makronaredbe koja je u grupi makronaredbi

Kako biste pokrenuli makronaredbu koja je u grupi makronaredbi, učinite jedno od sljedećeg:

 • Na kartici Alati baze podataka u grupi makronaredbe kliknite Izvedi makronaredbu Slika gumba , a zatim makronaredbu na popisu Naziv makronaredbe .

  Access uključuje unose za svaku makronaredbu u svakoj grupi makronaredbi u obliku nazivgrupemakronaredbi.nazivmakronaredbe.

 • Kliknite U redu.

 • Odredite makronaredbu kao programa svojstvo događaja postavke na obrascu ili izvješću ili kao argument Naziv makronaredbe RunMacro akcije. Pogledajte makronaredbe pomoću ove sintakse:

  nazivgrupemakronaredbi.nazivmakronaredbe

  Na primjer, sljedeća postavka svojstva događaja pokreće makronaredbu nazvanu Kategorije u grupi makronaredbi nazvanoj Gumbi upravljačke ploče obrasca:

  Gumbi upravljačke ploče.Kategorije

 • Izvođenje makronaredbe koja se nalazi u grupi makronaredbe iz unutar VBA procedura metodom RunMacro objekta DoCmd i vidjet ćete da sintaksa ranije prikazane da biste se pozvali na makronaredbu.

Pokretanje makronaredbe iz druge makronaredbe ili iz VBA procedure

Dodajte akcije RunMacro makronaredbi ili postupak.

 • Da biste dodali akciju RunMacro makronaredbu, kliknite RunMacro na popisu akcija u praznom retku Akcije, a zatim postavite argument Naziv makronaredbe naziv makronaredbe koju želite pokrenuti.

 • Da biste dodali akciju RunMacro VBA procedura, dodajte metodu RunMacro objekta DoCmd postupak, a zatim navedite naziv makronaredbe koju želite pokrenuti. Na primjer, sljedeća instanca metode RunMacro pokreće makronaredbu nazvanu Moja makronaredba:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Pokretanje makronaredbe kao odgovor na događaj na obrascu, izvješću ili kontroli

Iako sad možete uložiti makronaredbe izravno u svojstvo događaja obrasca, izvješća ili kontrole, također još uvijek možete stvoriti samostalne makronaredbe, a zatim ih povezati s događajima, kako se koriste makronaredbe u ranijim verzijama programa Access.

 1. Nakon što izgradite svoju samostalnu makronaredbu, otvorite obrazac ili izvješće u prikazu dizajna ili prikazu izgleda.

 2. Otvorite list svojstava za obrazac, izvješće ili za odjeljak ili kontrolu na obrascu ili izvješću.

 3. Pritisnite karticu Događaj.

 4. Kliknite svojstvo događaja za događaj koji želite pokrenuti makronaredbu. Na primjer, da biste pokrenuli makronaredbu na događaj promjene , kliknite svojstvo Prilikom promjene .

 5. Na padajućem popisu pritisnite naziv samostalne makronaredbe.

 6. Spremite obrazac ili izvješće.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×