Organiziranje dokumenata u zbirke i upravljanje zaštitom privatnosti na servisu Docs.com pomoću čitača zaslona

Docs.com odličan je alat za besplatno prikazivanje i otkrivanje dokumenata sustava Office. Tipkovni prečaci i čitač zaslona omogućuju vam jednostavnu organizaciju dokumenata u zbirke i upravljanje zaštitom privatnosti na servisu Docs.com.

Napomena: Kada koristite Docs.com, preporučujemo da kao preglednik koristite Internet Explorer. Saznajte više o tipkovnim prečacima u pregledniku Internet Explorer.

Sadržaj teme

Stvaranje nove zbirke i upravljanje njezinim postavkama zaštite privatnosti

 1. Posjetite Docs.com i prijavite se pomoću računa za Office 365. Možete se i prijaviti na račun za Office 365 pa otvoriti aplikaciju Docs.com.

 2. Da biste uključili prikaz pristupačnosti, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Accessibility view, Link" (Prikaz pristupačnosti, veza). Pritisnite Enter.

 3. Da biste se pomaknuli na vezu Dodaj novo, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Add new, Button" (Dodaj novo, gumb). Pritisnite Enter.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Collection" (Zbirka), a zatim pritisnite Enter. Kada se otvori stranica Imenovanje zbirke, čut ćete "Name your collection" (Imenujte svoju zbirku).

 5. Upišite naziv zbirke.

 6. Da biste se pomaknuli na mogućnosti vidljivosti (postavke zaštite privatnosti) zbirke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Visibility" (Vidljivost). Pritisnite razmaknicu.

 7. Pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete naziv željene mogućnosti vidljivosti.

 8. Da biste stvorili novu zbirku, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Create new collection, Button." (Stvori novu zbirku, gumb).

 9. Kada stvorite novu zbirku, otvorit će se stranica zbirke, čut ćete naziv zbirke, a nakon toga "Docs.com".

Otvaranje postojeće zbirke

Važno Upute u nastavku odnose se na Pripovjedač.

 1. Posjetite Docs.com i prijavite se pomoću računa za Office 365. Možete se i prijaviti na račun za Office 365 pa otvoriti aplikaciju Docs.com.

 2. Da biste uključili prikaz pristupačnosti, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Accessibility view, Link" (Prikaz pristupačnosti, veza). Pritisnite Enter.

 3. Da biste se pomaknuli na vezu Zbirke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete nešto od sljedećeg: "Home, Link" (Polazno, veza), "Journal, Link" (Dnevnik, veza), "Documents, Link" (Dokumenti, veza) ili "Collections, Link" (Zbirke, veza). Ako čujete bilo što osim "Collections, Link" (Zbirke, veza), pritišćite tipku sa strelicom desno ili lijevo dok ne čujete "Collections, Link" (Zbirke, veza).

 4. Da biste se pomaknuli na jednu od svojih zbirki, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv željene zbirke. Pritisnite Enter.

 5. Kada se otvori stranica zbirke, čut ćete naziv zbirke, a nakon toga "Docs.com".

Dodavanje dokumenata u zbirku

 1. Posjetite Docs.com i prijavite se pomoću računa za Office 365. Možete se i prijaviti na račun za Office 365 pa otvoriti aplikaciju Docs.com.

 2. Da biste uključili prikaz pristupačnosti, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Accessibility view, Link" (Prikaz pristupačnosti, veza). Pritisnite Enter.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

 4. Da biste dodali dokumente u zbirku, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali nove dokumente s računala, web-mjesta, servisa Sway, dodatka Office Mix ili programa OneNote, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Publish new, Button" (Objavi novo, gumb). Pritisnite Enter. Kada se otvori stranica Objava, čut ćete "Publish, Docs.com" (Objava, Docs.com). Da biste saznali kako pomoću čitača zaslona koristiti razne mogućnosti objave na stranici Objava, pogledajte članak Prijenos dokumenata i postavljanje njihovih svojstava na servisu Docs.com pomoću čitača zaslona.

  • Da biste pretražili sadržaj pomoću tražilice Bing, premjestite fokus na okvir Pronađite sadržaj za svoju zbirku. Da biste to učinili, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Search with Bing or enter a web address" (Pretražite pomoću tražilice Bing ili unesite web-adresu). Unesite ključnu riječ pa pritisnite Enter. Da biste odabrali željeni rezultat, pritišćite tipku tabulatora dok ga ne čujete. Da biste ga dodali u zbirku, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Add to collection, Button" (Dodaj u kolekciju, gumb), a zatim pritisnite Enter. Da biste izašli iz rezultata pretraživanja i vratili se na stranicu zbirke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Done, Button" (Gotovo, gumb). Pritisnite Enter.

   Savjet Kada dodate sadržaj u zbirku, okvir Pronađite sadržaj za svoju zbirku više neće biti dostupan. Umjesto tog okvira odaberite gumb Dodaj veze, a zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Search with Bing or enter a web address" (Pretražite pomoću tražilice Bing ili unesite web-adresu).

  • Da biste dodali sadržaj s web-mjesta, premjestite fokus na okvir Pronađite sadržaj za svoju zbirku. Da biste to učinili, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Search with Bing or enter a web address" (Pretražite pomoću tražilice Bing ili unesite web-adresu). Upišite web-adresu (URL), a zatim pritisnite Enter.

   Savjet Kada dodate sadržaj u zbirku, okvir Pronađite sadržaj za svoju zbirku više neće biti dostupan. Umjesto tog okvira odaberite gumb Dodaj veze, a zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Search with Bing or enter a web address" (Pretražite pomoću tražilice Bing ili unesite web-adresu).

Upravljanje postavkom zaštite privatnosti za pojedinačne dokumente

Važno Upute u nastavku odnose se na Pripovjedač.

 1. Posjetite Docs.com i prijavite se pomoću računa za Office 365. Možete se i prijaviti na račun za Office 365 pa otvoriti aplikaciju Docs.com.

 2. Da biste uključili prikaz pristupačnosti, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Accessibility view, Link" (Prikaz pristupačnosti, veza). Pritisnite Enter.

 3. Da biste se pomaknuli na vezu Dokumenti, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete nešto od sljedećeg: "Home, Link" (Polazno, veza), "Journal, Link" (Dnevnik, veza), "Documents, Link" (Dokumenti, veza) ili "Collections, Link" (Zbirke, veza). Ako čujete bilo što osim "Documents, Link" (Dokumenti, veza), pritišćite tipku sa strelicom desno ili lijevo dok ne čujete "Documents, Link" (Dokumenti, veza).

 4. Da biste se pomaknuli na jedan od svojih dokumenata, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete naziv dokumenta koji želite prenijeti.

 5. Da biste promijenili svojstva dokumenta, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Choose an option, Button" (Odaberite mogućnost, gumb). Pritisnite Enter.

 6. Da biste odabrali gumb Uredi, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Edit, Button" (Uredi, gumb). Pritisnite Enter.

 7. Kada se otvori stranica Uređivanje detalja, čut ćete "Edit details" (Uređivanje detalja).

 8. Da biste promijenili svojstva vidljivosti (postavke zaštite privatnosti) dokumenta, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Visibility" (Vidljivost). Pritisnite razmaknicu.

 9. Pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete naziv željene mogućnosti vidljivosti.

 10. Da biste spremili nova svojstva, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Save, button" (Spremi, gumb), a zatim pritisnite Enter.

 11. Kada se otvori početna stranica za korisnika, čut ćete ime i prezime korisnika pa "Docs.com".

Izmjena postavke zaštite privatnosti za postojeću zbirku

 1. Otvorite postojeću zbirku.

 2. Da biste uredili svojstva zbirke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Edit, Button" (Uredi, gumb). Pritisnite Enter.

 3. Da biste promijenili svojstva vidljivosti (postavke zaštite privatnosti) zbirke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Visibility" (Vidljivost). Pritisnite razmaknicu.

 4. Pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete naziv željene mogućnosti vidljivosti.

 5. Da biste spremili nova svojstva, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Save, button" (Spremi, gumb), a zatim pritisnite Enter.

 6. Kada se vratite na stranicu zbirke, čut ćete naziv zbirke, a nakon toga "Docs.com".

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×