Organiziranje bilježaka

Kao i papirnate bilježnice i fascikli, Microsoft Office OneNote 2007 omogućuje organiziranje informacija u bilježnicama koje sadrže stranice i sekcije. Možete dodavati stranice, sekcije i dodatne bilježnice gdje god i kad god vam zatrebaju, a podjednako jednostavno ih možete preimenovati, premjestiti ili izbrisati.

Tipičnu OneNote bilježnicu čini jedna ili više sekcija. Unutar svake sekcije su pojedinačne stranice i podstranice na kojima se zapisuju bilješke. OneNote nije ograničen nekim posebnim stilom organizacije. Svoje bilješke možete organizirati na način koji vama odgovara, a predomislite li se, način organizacije bilježaka se može jednostavno promijeniti.

Što želite učiniti?

Rad sa stranicama i podstranicama

Rad sa sekcijama

Rad sa stranicama i podstranicama

U programu OneNote bilješke se mogu zapisivati bilo gdje na stranici. Označene kartice stranica duž prozora stranice identificiraju svaku stranicu, tako da možete jednostavno prikazati stranice koje želite. Također, kartice stranica olakšavaju dodavanje novih stranica bilo gdje u bilježnici.

Dodavanjem podstranica možete stvoriti grupe povezanih stranica. Svaka grupa imat će jednu primarnu stranicu i koliko god podstranica vam je potrebno. Možete jednostavno odabrati grupu kao jedinicu kako biste olakšali zadatke stranice (na primjer, kopiranje ili premještanje, slanje u poruci e-pošte). Naslovi podstranica vam isto tako mogu pomoći u organizaciji informacija.

Stvaranje nove stranice ili podstranice

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Za stvaranje nove stranice, pritisnite gumb Nova stranica iznad kartica stranice.

 • Za stvaranje nove podstranice, pritisnite strelicu Nova stranica, a zatim pritisnite Nova podstranica.

  Savjet: Novu podstranicu možete stvoriti i pritiskom desnom tipkom miša na karticu stranice, a zatim pritiskom na Nova podstranica na izborniku prečacu.

Dodavanje ili promjena naslova stranice

 • Upišite naslov izravno u područje naslova na vrhu bilo koje stranice. Naslov svake stranice pojavljuje se i na odgovarajućoj kartici stranice. Ostavite li područje naslova praznim, prvi redak vaših bilježaka automatski postaje naslov stranice.

  Kako biste preimenovali stranicu, pritisnite karticu stranice, a zatim u područje naslova upišite drukčiji naslov.

Brisanje stranice ili podstranice

 • Kako biste izbrisali stranicu ili podstranicu, desnom tipkom miša pritisnite na karticu stranice, a zatim pritisnite Izbriši.

Promjena datuma stranice

 1. Pritisnite datum ispod naslova stranice, a zatim pritisnite ikonu kalendara koja će se pojaviti.

 2. U kalendaru, pritisnite datum koji želite prikazati na stranici. Za odabir trenutnog datuma, pritisnite Danas.

  Napomena: Novi datum koji ste odabrali će trajno zamijeniti stari datum stranice. Prilikom pretraživanja bilježaka koristit će se novi datum.

Odabir jedne ili više stranica

 • Za odabir stranice, pritisnite karticu stranice kako biste prešli na nju, a zatim ponovno pritisnite karticu stranice za njezin odabir.

 • Za odabir grupe stranica, odaberite glavnu stranicu u toj grupi, a zatim dva puta pritisnite njezinu karticu stranice.

 • Za odabir više stranica koje ne pripadaju grupi, držite CTRL ili SHIFT dok pritišćete kartice stranica koje želite odabrati.

Grupiranje postojećih stranica

 1. Pritisnite i povucite karticu stranice koju želite postaviti kao primarnu, kako bi se pojavila prva na popisu stranica koje želite grupirati.

 2. Držite CTRL ili SHIFT, a zatim pritisnite kartice stranica koje želite u grupi.

 3. Desnom tipkom miša pritisnite stranice koje ste odabrali, a zatim pritisnite Grupiraj stranice.

Poništavanje grupiranja stranica

 • Kako biste grupu stranica razdvojili na pojedinačne stranice, desnom tipkom miša pritisnite karticu stranice ili karticu bilo koje podstranice, a zatim pritisnite Poništi grupiranje stranica.

Premještanje stranice ili podstranice unutar sekcije

 1. Pritisnite karticu stranice koju želite premjestiti, a zatim je povucite na novo mjesto. Mali trokut označava gdje će stranica biti postavljena.

  • Za odabir više od jedne stranice ili podstranice, pritisnite CTRL ili SHIFT dok pritišćete kartice stranica koje želite premjestiti.

  • Povučete li podstranicu na novo mjesto, ona postaje primarna stranica. Kako biste premjestili primarnu stranicu i njezine podstranice, odaberite primarnu stranicu i njezine podstranice, a zatim ih premjestite zajedno.

 2. Povucite karticu stranice prema gore ili dolje, sve dok oznaka trokuta ne bude na željenom mjestu, a zatim otpustite tipku miša.

Premještanje stranice ili podstranice u drugu sekciju

 1. Pritisnite karticu stranice koju želite premjestiti, a zatim je povucite preko kartice sekcije u koju je želite premjestiti.

  Savjet: Isto tako, karticu stranice ili podstranice koju želite premjestiti možete pritisnuti desnom tipkom miša, na izborniku prečacu pokazati na Premjesti stranicu na, a zatim pritisnuti Druga sekcija.

  • Za odabir više od jedne stranice ili podstranice, pritisnite CTRL ili SHIFT dok pritišćete kartice stranica koje želite premjestiti.

  • Premjestite li podstranicu na novo mjesto, ona postaje primarna stranica. Kako biste premjestili primarnu stranicu i njezine podstranice, odaberite primarnu stranicu i njezine podstranice, a zatim ih premjestite zajedno.

 2. U dijaloškom okviru Premještanje i kopiranje stranica, pritisnite sekciju u koju želite premjestiti stranicu ili podstranice, a zatim pritisnite Premjesti.

Kopiranje i lijepljenje hiperveze na trenutnu stranicu

Na bilo koju stranicu vaše bilježnice možete dodati hipervezu iz odabranog teksta kako biste preskočili na drugu stranicu u vašoj bilježnici. Ovo je korisno za povezivanje bilježaka ili stvaranje Tablice sadržaja na prvoj stranci svake sekcije vaše bilježnice.

 1. Na bočnoj margini, desnom tipkom miša pritisnite stranicu na koju hiperveza treba voditi.

 2. Na izborniku prečacu, pritisnite Kopiraj hipervezu na ovu stranicu.
  Hiperveza na odabranu stranicu i naslov stranice će se kopirati u međuspremnik.

 3. Pritisnite mjesto na stranici koje će sadržavati hipervezu.

 4. Na izborniku Uređivanje pritisnite Zalijepi.
  OneNote umeće hipervezu koja na pritisak prikazuje odredišnu stranicu.

  Savjet: Kako biste se nakon pritiska na hipervezu brzo vratili na prethodnu stranicu, pritisnite Nazad na alatnoj traci Standardno.

Preuređivanje bilježaka na stranici

 • Pritisnite gornji rub spremnika bilježaka koji želite premjestiti, a zatim spremnik povucite na novo mjesto na stranici.

  Savjeti

  • Kako biste premjestili odlomak, pomičite pokazivač preko ručice odlomka sve dok se pokazivač ne pretvori u četverostranu strelicu, a zatim odlomak povucite na njegovo novo mjesto na stranici. Sadrži li odlomak koji premještate uvučene odlomke, oni će se premjestiti s odabranim odlomkom. Kako biste odabrali samo gornji odlomak, ponovo pritisnite njegovu ručicu.

  • Spremnike bilježaka možete spajati pritiskom na SHIFT tijekom povlačenja jednog spremnika bilješke preko drugog.

  • Prema zadanim postavkama, spremnici bilježaka se prilikom premještanja po stranici poravnavaju prema nevidljivoj rešetki. To olakšava poravnavanje spremnika bilježaka, slika i drugih elemenata na stranici. Ovu postavku možete privremeno isključiti, držanjem tipke ALT tijekom povlačenja spremnika bilješke.

Vrh stranice

Rad sa sekcijama

U nekim fasciklima, bilješke se mogu organizirati u sekcije s razdjelnim karticama prema različitim predmetima ili temama. U programu OneNote, kartice na vrhu trenutne stranice predstavljaju sekcije (i sve mape) u bilježnici koje su trenutno otvorene. Svaka sekcije u vašoj bilježnici se pohranjuje u .one datoteci u mapi OneNote bilježnica, koja se nalazi u zadanoj mapi dokumenata na vašem računalu.

Stvaranje nove sekcije

 1. Na izborniku Datoteka pokažite na Novo, a zatim pritisnite na Sekcija.

  Savjet: Također, nove sekcije možete stvoriti pritiskom desnom tipkom miša na postojeću karticu sekcije i pritiskom na Nova sekcija na izborniku prečacu.

 2. Unesite novi naslov u odabranu karticu sekcije, a zatim pritisnite ENTER.

Otvaranje sekcije

 1. Na izborniku Datoteka pokažite na Otvori, a zatim pritisnite Sekcija.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje datoteke pronađite sekciju datoteke koju želite otvoriti, a zatim pritisnite Otvori.

Premještanje sekcije

Budući da se bilježnice tijekom vremena povećavaju, možda će postati nužno promijeniti redoslijed kartica dodanih sekcija.

Kako biste brzo premjestili karticu sekcije na novo mjesto u trenutnoj bilježnici, učinite nešto od sljedećeg:

 • Na vrhu trenutne stranice, pritisnite i povucite karticu sekcije lijevo ili desno. Pojavit će se mali trokut koji će označiti novo mjesto.

 • Na vrhu trake Navigacija na lijevoj margini, pritisnite gumb Proširi traku navigacije (dvostruka strelica) kako biste prikazali sekcije unutar svake otvorene bilježnice, a zatim karticu sekcije povucite prema gore ili prema dolje, na njezino novo mjesto. Prilikom povlačenja sekcije pojavljuje se vodoravna crta koja označava novo mjesto.

Kako biste premjestili sekciju iz trenutne bilježnice u mapu ili drugu bilježnicu, učinite sljedeće:

 1. Na vrhu trenutne stranice, desnom tipkom miša pritisnite karticu sekcije koju želite premjestiti, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Premjesti.

 2. U dijaloškom okviru Premjesti sekciju u učinite nešto od sljedećeg:

  • Za premještanje trenutne sekcije ispred kartice neke druge sekcije, pritisnite karticu odredišne sekcije na popisu, a zatim pritisnite Premjesti ispred.

  • Za premještanje trenutne sekcije iza kartice neke druge sekcije, pritisnite karticu odredišne sekcije na popisu, a zatim pritisnite Premjesti iza

  • Za premještanje trenutne sekcije u grupu sekcija ili u bilježnicu bez postojećih sekcija, pritisnite odredišnu grupu sekcija ili bilježnicu na popisu, a zatim pritisnite Premjesti u.

   Savjet: Za stvaranje nove grupe sekcija, odaberite mjesto na popisu, a zatim prije premještanja trenutne sekcije pritisnite Stvori novu grupu sekcija.

Promjena naziva sekcije

 1. Desnom tipkom miša pritisnite karticu sekcije koju želite preimenovati, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Preimenuj.

 2. Upišite novi naziv za sekciju, a zatim pritisnite ENTER.

Brisanje sekcije

 • Desnom tipkom miša pritisnite karticu sekcije koju želite izbrisati, a zatim pritisnite Izbriši na izborniku prečacu.

Kopiranje i lijepljenje hiperveze u trenutnu sekciju

Na bilo koju stranicu vaše bilježnice možete dodati hipervezu iz odabira teksta kako biste preskočili na drugu sekciju vaše bilježnice. To je korisno kod povezivanja bilježaka i stvaranja Tablice sadržaja na prvoj stranci svake sekcije vaše bilježnice.

 1. Desnom tipkom miša pritisnite karticu sekcije na koju hiperveza treba voditi.

 2. Na izborniku prečacu, pritisnite Kopiraj hipervezu u ovu sekciju.
  Hiperveza na odabranu stranicu i naslov stranice se kopiraju u međuspremnik.

 3. Pritisnite mjesto na stranici koje će sadržavati hipervezu.

 4. Na izborniku Uređivanje pritisnite Zalijepi.
  OneNote umeće hipervezu koja pritiskom prikazuje odredišnu sekciju.

  Savjet: Kako biste se brzo vratili na prethodnu strancu nakon pritiska na hipervezu, pritisnite gumb Nazad na alatnoj traci Standardno.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×