Opsezi ulaza za kontrole programa InfoPath

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sadržaj članka

Uvod u unos dosega

Vrste opsezi ulaza

Uvod u unos dosega

Ako želite da biste poboljšali prepoznavanje unos teksta koji nisu tipkovnice u kontroli, kao što je tekst koji se unosi u tekstni okvir s tablična olovkamožete odrediti Opseg ulaza za kontrole. Opseg ulaza omogućuju vam da odredite vrstu unosa korisnika koji je namijenjen za kontrolu. Na primjer, ako koristite IS_URL opseg ulaza za tekstni okvir, razmake koje su unijeli između riječi zanemaruju se.

Opseg ulaza moguće je postaviti za sljedeće vrste kontrola:

 • Tekstni okvir

 • Okvir obogaćenog teksta

 • Birač datuma

 • Popis s grafičkim oznakama

 • Numerirani popis

 • Običan popis

 • Kombinirani okvir

 • Okvir popisa višestrukog izbora

Za određivanje opsega ulaza dvaput pritisnite kontrolu. U dijaloškom okviru Svojstva kontrole pritisnite karticu Napredno i zatim pritisnite Opseg ulaza.

Vrh stranice

Vrste opsezi ulaza

Postoje tri vrste opsega ulaza:

Sve vrste opsega ulaza mogu se konfigurirati za ograničavanje ulaza kako bi odgovarao samo određenom obrascu opsega ulaza ili kako bi samo utjecao na ulaz prema tom obrascu. Prema zadanim postavkama, opseg ulaza ograničava se na onaj koji se s obrascem opsega ulaza podudara. Za omogućavanje unosa koji se s opsegom ulaza ne podudara, ali mu je sličan, uključite potvrdni okvir Prepoznaj unos koji se ne podudara u dijaloškom okviru Opseg ulaza.

Napomene: 

 • Opseg ulaza primjenjuje se samo na kontrolu za koju je postavljen, ne i na polje s kojim je kontrola povezana.

 • Značajka opsega ulaza ne radi s programima za prepoznavanje istočnoazijskih jezika.

U sljedećim sekcijama opisana je svaka od vrsta opsega ulaza.

Standardni

Za postavljanje standardnog opsega ulaza, u dijaloškom okviru Opseg ulaza pritisnite Standardni i zatim pritisnite postavku na popisu Opseg ulaza. U sljedećoj tablici opisan je uzorak definiran za svaki standardni opseg ulaza i naveden primjer vrste unosa za koju je namijenjen.

Opseg ulaza

Opis

IS_DEFAULT

Standardno prepoznavanje sličnosti. Obrađuje se kao zadano i koristi zadani leksikon (rječnik).

IS_URL

URL, File, and FTP formats.

Primjeri:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Znakovi koji se koriste za opisivanje puta datoteke. Uključuje sljedeće uvjete:

 • Za naziv poslužitelja i naziv resursa za zajedničko korištenje omogućuje sve IS_ONECHAR znakove osim: * ? : < > |

 • Za naziv datoteka omogućuje sve IS_ONECHAR znakove osim: \ / : < > |

 • Unos mora započeti s \\ ili nazivom poslužitelja ili \ ili ..\ ili .\ ili /

 • Razmaci su dopušteni.

Primjeri:

 • \\nazivposlužitelja\nazivzajedničkogresursa\nazivdatoteke.txt

 • C:\temp\trenutni posao.doc

 • ..\slike\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Znakovi koji se koriste za opisivanje naziva datoteke. Uključuje sljedeće uvjete:

 • Prihvaća dodatak ali on nije obavezan.

 • Omogućuje sve IS_ONECHAR znakove osim: \ / : < > |

 • Razmaci su dopušteni.

Primjeri:

 • nazivdatoteke.txt

 • nazivdatoteke

 • naziv datoteke.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Korisnička imena e-pošte.

Primjeri:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Potpuna SMTP adresa e-pošte. Na primjer, someone@example.com.

IS_LOGINNAME

Ime za prijavu i domena. Uključuje sljedeće uvjete:

 • Omogućuje sve IS_ONECHAR znakove.

 • Ne omogućuje započinjanje ili završavanje domene ili korisničkog imena znakom koji nije alfanumerički.

 • Razmaci nisu dopušteni.

 • Sljedeći znakovi nisu dopušteni: + * / (znak plus, asterisk, desna kosa crta).

Primjeri:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinacije imena, prezimena i srednjeg imena.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Izraz poštovanja ili titula koji prethode imenu.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Ime ili inicijal.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Srednje ime ili inicijal.

Primjeri:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Prezime.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Sufiks imena, skraćenice ili rimski brojevi. Na primjer, Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Potpuna adresa uključujući brojeve.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumerički (za međunarodnu podršku) poštanski broj.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Samo kućni broj, broj ulice, ime i broj na vratima stana i poštanski sandučić. Na primjer, 123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Puni naziv ili skraćenica države ili pokrajine.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Naziv ili skraćenica grada.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Naziv zemlje.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Skraćenica za zemlju.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Simboli valute i brojevi.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • $ 2,100.25

 • $0,35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Brojčane vrijednosti za valutu, bez simbola valute. Na primjer, 2,100.25.

IS_DATE_FULLDATE

Potpuni datum u različitim formatima.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Brojčano predstavljanje mjeseca, ograničeno na 1-12.

Primjeri:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Brojčano predstavljanje dana, ograničeno na 1- 31.

Primjeri:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Brojčano predstavljanje godina.

Primjeri:

 • 1988

 • 2004.

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Znakovno predstavljanje mjeseca.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Znakovno predstavljanje dana.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Pozitivni cijeli brojevi. Dopušteni su nizovi znamenki u rasponu 0-9.

IS_NUMBER

Brojevi uključujući zareze, znak minus i decimalnu točku. Za mjesta unutar Sjedinjenih Država uključuje sljedeće uvjete:

 • Razdjelnik tisućica je zarez.

 • Decimalni razdjelnik je točka.

 • Negativni brojevi predstavljaju se s crticom bez razmaka, a ne u zagradama.

IS_ONECHAR

Pojedinačni ANSI znak, kodna stranica 1252. Za mjesta unutar Sjedinjenih Država ovo uključuje sljedeće znakove:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefonski broj. Ne podržava brojeve sa slovima.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Telefonski kodovi zemalja.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Telefonski kodovi područja.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefonski broj bez koda zemlje ili područja.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Sati, minute sekunde i abecedne vremenske skraćenice. Američki engleski koristi 12-satno vrijeme. Početne nule nisu obavezne za sate, ali jesu za minute i sekunde. Sati su ograničeni na 0-24; minute i sekunde ograničene su na 0-59.

Primjeri, oblikovani za (američki) engleski:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Brojčano predstavljanje sati. Ograničeno na 0- 24.

IS_TIME_MINORSEC

Brojčano predstavljanje minuta ili sekundi. Ograničeno na 0-59.

Popis fraza

Postavljanje opsega ulaza kao popisa fraza omogućuje vam da biste odredili popis riječi ili izraze koji će se ili ograničavati unos u kontrolu. Ako, na primjer, nije moguće stvoriti popis fraza pod nazivom "Primarne boje" za tekstni okvir, a zatim postavite na popisu "crveno", "žuta" i "plavo". U ovom scenariju, ako korisnik Tablet PC-JU pisanja riječi "Fred" u tekstni okvir, bit će biti prepoznata kao i pretvoriti u riječi "crveno".

Za stvaranje ulaznog opsega popisa fraza:

 1. U dijaloškom okviru Opseg ulaza pritisnite Prilagođeno i zatim pritisnite Novo.

 2. U okvir Naziv upišite naziv postavke opsega ulaza popisa fraza.

 3. Na popisu Upis pritisnite Popis fraza.

 4. Svaku riječ ili frazu na popisu upišite u okvir Fraza i zatim pritisnite Dodaj.

Nakon stvaranja popisa fraza u predlošku obrasca, odabirom s popisa Opseg ulazamožete ga primijeniti na druge kontrole u obrascu.

Napomena: Ako izbrišete opseg ulaza popisa fraza primijenjen na kontrolu, opseg ulaza također će se izbrisati iz svih ostalih kontrola na koje je primijenjen, a njegova definicija uklonit će se iz predloška obrasca.

Uobičajeni izraz

Postavljanje opsega ulaza kao uobičajenog izraza omogućuje vam da biste odredili Uobičajeni izraz koji definira prilagođeni uzorak identičan ili sličan unos u kontrolu. Dodatne informacije o sintaksi uobičajenih izraza koje koriste opsezi ulaza Microsoft Office InfoPath 2007 u Programu Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Za stvaranje postavke opsega ulaza uobičajenog izraza:

 1. U dijaloškom okviru Opseg ulaza pritisnite Prilagođeno i zatim pritisnite Novo.

 2. U okvir Naziv upišite naziv postavke opsega ulaza uobičajenog izraza.

 3. Na popisu Upis pritisnite Uobičajeni izraz.

 4. U okvir Uobičajeni izraz upišite formulu uobičajenog izraza.

Nakon stvaranja uobičajenog izraza u predlošku obrasca, odabirom s popisa Opseg ulazamožete ga primijeniti na druge kontrole u obrascu.

Napomena: Ako izbrišete opseg ulaza uobičajenog izraza primijenjen na kontrolu, opseg ulaza izbrisat će se iz svih ostalih kontrola na koje je primijenjen, a njegova definicija uklonit će se iz predloška obrasca.

U sljedećoj tablici prikazani su neki primjeru uobičajenih izraza koji se mogu koristiti za stvaranje prilagođenih postavki opsega ulaza.

Izraz

Opis

Podudarnosti

Nepodudarnosti

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Odgovara bilo kojoj pojedinačnoj znamenci od 1 do 9.

1
6
0

42
Jedan

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Odgovara nekim pojedinačnim znamenkama, zarezima ili crticama. Korisno za ograničavanje unosa na raspon ili skup brojeva kao što je raspon stranica za ispis.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tri
od 7 do 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Broj osiguranja. Oblik broja osiguranja je nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Broj dijela ovog oblika:
###-AAA-###
gdje je # bilo koja znamenka od 0 do 9 dok je A bilo koje veliko slovo od A do Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Odgovara bilo kojoj riječi koja započinje malim slovom "s", sadrži jedan ili više znakova (kao što je definirano opsegom ulaza IS_ONECHAR), a završava malim slovom "p".

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×