Operatori izračuna i prioritet u programu Excel

Operatori određuju vrstu izračuna koji želite izvesti na elementima u formuli, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje. Izračuni se izvršavaju zadanim redoslijedom, ali taj se redoslijed može i promijeniti korištenjem zagrada.

Postoje četiri različite vrste računskih operatora: aritmetički operatori, operatori usporedbe, operatori spajanja teksta i operatori referenci.

Aritmetički operatori

Za izvođenje osnovnih matematičkih operacija kao što su zbrajanje, oduzimanje ili množenje, kombiniranje brojeva i dobivanje brojčanih rezultata koriste se sljedeći aritmetički operatori.

Aritmetički operator

Značenje

Primjer

+ (znak plus)

zbrajanje

3+3

- (znak minus)

Oduzimanje
Negacija

3–1
–1

* (zvjezdica)

množenje

3*3

/ (kosa crta)

dijeljenje

3/3

% (znak postotka)

postotak

20 %

^ (karet)

potencija

3^2

Operatori usporedbe

Sljedećim operatorima možete usporediti dvije vrijednosti. Kad se dvije vrijednosti usporede pomoću ovih operatora, rezultat je logička vrijednost ili TRUE, ili FALSE.

Operator usporedbe

Značenje

Primjer

= (znak jednako)

Jednako

A1=B1

> (znak veće od)

veće od

A1>B1

< (znak manje od)

manje od

A1<B1

>= (znak veće od ili jednako)

veće od ili jednako

A1>=B1

<= (znak manje od ili jednako)

manje od ili jednako

A1<=B1

<> (znak nije jednako)

Nije jednako

A1<>B1

Operator ulančavanja teksta

Koristite znak i (&) za pridruživanje ili povezivanje jednog ili više tekstualnih nizova radi nastanka jednodijelnog teksta.

Tekstni operator

Značenje

Primjer

& (ampersand)

Povezuje ili spaja dvije vrijednosti i daje jednu neprekidnu tekstnu vrijednost.

("Sjeverni"i"vjetar")

Operatori reference

Rasponi ćelija za izračune kombiniraju se pomoću sljedećih operatora.

Operator referenci

Značenje

Primjer

: (dvotočka)

Operator raspona, daje jednu referencu na sve ćelije između dvije reference, uključujući i te dvije reference

B5:B15

; (točka sa zarezom)

Operator unije koji više referenci spaja u jednu.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(razmak)

Operator presjeka koji kao rezultat daje referencu na ćelije koje su zajedničke dvjema referencama

B7:D7 C6:C8

U nekim slučajevima, redoslijed izvođenja izračuna može utjecati na vrijednost koju će formula vratiti, i zato je za postizanje željenog rezultata važno razumijevanje određivanja redoslijeda i način njegove promjene.

Redoslijed izračuna

Formule izračunavaju vrijednosti određenim redoslijedom. Formula u programu Excel uvijek započinje znakom jednakosti (=). Znak jednakosti kazuje Excelu da znakovi koji slijede čine formulu. Nakon znaka jednakosti slijede elementi koje treba izračunati (operandi), razdvojeni operatorima izračuna. Excel izračunava formulu slijeva nadesno, prema određenom redoslijedu za svaki operator u formuli.

Prioritet operatora

Združite li više operatora u jednoj formuli, Excel će operacije izvoditi redoslijedom koji je prikazan u sljedećoj tablici. Sadrži li formula operatore s istim prioritetom — na primjer, sadrži li i operator množenja i operator dijeljenja — Excel operatore izvodi zdesna nalijevo.

Operator

Opis

: (dvotočka)

(jednostruki razmak)

; (točka sa zarezom)

operatori reference

negativni broj (kao u -1)

%

postotak

^

potencija

* i /

množenje i dijeljenje

+ i -

zbrajanje i oduzimanje

&

povezivanje dva niza teksta (spajanje)

=
< >
<=
>=
<>

usporedba

Korištenje zagrada

Za promjenu redoslijeda izvođenja stavite u zagrade onaj dio formule koji se treba izračunati prvi. Na primjer, sljedeća formula kao rezultat daje 11 jer Excel množenje izvodi prije zbrajanja. Formula množi 2 i 3, a zatim rezultatu pribraja 5.

=5+2*3

Nasuprot tome, koristite li zagrade za promjenu sintakse, Excel zbraja 5 i 2 a zatim rezultat množi s 3, čime se dobiva 21.

=(5+2)*3

U primjeru ispod zagrade oko prvog dijela formule navode Excel da najprije izračuna B4+25, i da zatim rezultat podijeli sa zbrojem vrijednosti u ćelijama D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Pogledajte ovaj videozapis o redoslijedu operatora u programu Excel da biste saznali više.

Kada unesete formulu, Excel očekuje određenu vrstu vrijednosti za svaki operator. Ako unesete vrstu vrijednosti koja nije očekivana, Excel je ponekad može pretvoriti.

Formula

Daje

Objašnjenje

= "1"+"2"

3

Kada koristite znak plus (+), Excel u formuli očekuje brojeve. Iako navodnici označavaju da su "1" i "2" tekstne vrijednosti, Excel automatski pretvara vrijednosti teksta u brojeve.

= 1+"4,00 USD"

5

Kada formula očekuje broj, Excel pretvara tekst ako se on nalazi u obliku koji bi inače bio prihvaćen kao broj.

= "1/5/2001"-"1/6/2001"

31

Excel tumači tekst kao datum u obliku dd/mm/gggg, pretvara datume u serijske brojeve i zatim izračunava razliku između njih.

=SQRT ("8+1")

#VALUE!

Excel ne može pretvoriti tekst u broj jer tekst "8+1" nije moguće pretvoriti u broj. Umjesto "8+1" možete koristiti "9" ili "8" + "1" da biste pretvorili tekst u broj i vratili rezultat 3.

= "A"&TRUE

ATRUE

Kada se očekuje tekst, Excel pretvara brojeve i logičke vrijednosti kao što su TRUE i FALSE u tekst.

Imate li pitanje o određenoj funkciji?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Doprinos poboljšanju programa Excel

Imate li prijedloge kako unaprijediti novu verziju programa Excel? Ako imate, pročitajte teme na stranici Excel User Voice

Dodatni sadržaji

Osnove matematike u programu Excel

Korištenje programa Excel kao kalkulatora

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Traženje i ispravljanje uobičajenih pogrešaka u formulama

Funkcijske tipke i tipkovni prečaci u programu Excel

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×