Operacije LEFT JOIN, RIGHT JOIN

Kombinira zapise iz izvorišne tablice kad se koristi u bilo kojem uvjetu FROM.

Sintaksa

FROM tablica1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN tablica2
ON tablica1.polje1compopr tablica2.polje2

Operacije LEFT JOIN i RIGHT JOIN imaju sljedeće dijelove:

Dio

Opis

tablica1, tablica2

Nazivi tablica iz kojih se spajaju zapisi.

polje1, polje2

Nazivi spojenih polja. Polja moraju biti iste vrsta podatka i sadržavati istovrsne podatke, ali ne moraju imati isti naziv.

operatorusporedbe

Bilo koji relacijski operator usporedbe: "=," "<," ">," "<=," ">=," ili "<>."


Napomene

Pomoću operacije LEFT JOIN stvorite lijevi vanjski spoj. Lijeva vanjska pridruživanja obuhvaćaju sve zapise iz prve (lijeve) od dviju tablica, čak i ako nema podudarnih vrijednost za zapise u drugoj (desnoj) tablici.

Pomoću operacije RIGHT JOIN stvorite desno vanjsko spajanje. Desna vanjska pridruživanja obuhvaćaju sve zapise iz druge (desne) od dviju tablica, čak i ako nema podudarnih vrijednosti za zapise u prvoj (lijevoj) tablici.

Npr. možete upotrijebiti LEFT JOIN s tablicom Odjeli (lijeva) i Zaposlenici (desna) da biste odabrali sve odjele, uključujući i one kojima nije dodijeljen nijedan zaposlenik. Da biste odabrali sve zaposlenike, uključujući i one koji nisu dodijeljeni nijednom odjelu, morate upotrijebiti RIGHT JOIN.

Sljedeći primjer pokazuje kako biste mogli pridružiti tablice Kategorije i Proizvodi putem polja IDKategorije. Upit stvara popis svih kategorija, uključujući one koje ne sadrže nijedan proizvod:

SELECT CategoryName, ProductName FROM Categories LEFT JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

U ovom primjeru IDKategorije jest pridruženo polje, ali ono nije uvršteno u rezultate upita jer nije uvršteno u izjavu SELECT. Da biste uvrstili pridruženo polje, unesite naziv polja u izjavu SELECT – u ovom slučaju Categories.CategoryID.

Napomena: 

Da biste stvorili upit koji obuhvaća samo zapise u kojima su podaci u pridruženim poljima isti, upotrijebite operaciju INNER JOIN.

  • Moguće je operaciju LEFT JOIN ili RIGHT JOIN ugnijezditi unutar operacije INNER JOIN, ali INNER JOIN se ne može ugnijezditi u LEFT JOIN ni RIGHT JOIN. Pogledajte raspravu o ugnježđivanju u temi o operaciji INNER JOIN da biste saznali kako ugnježđivati pridruživanja unutar drugih pridruživanja.

  • Možete povezati veći broj uvjeta ON. Pogledajte raspravu o povezivanju uvjeta u temi o operaciji INNER JOIN da biste saznali kako se to radi.

Ako pokušate pridružiti polja koja sadrže podatke objekta Memo ili OLE objekta, pojavit će se pogreška.Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×