Omogućivanje i onemogućivanje makronaredbi u datotekama sustava Office

Pretplata na Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Makronaredba je niz naredbi koji možete koristiti za automatizaciju zadatka koji se ponavlja, a pokrećete je kada morate izvršiti taj zadatak. U ovom se članku navode informacije o rizicima povezanima s radom s makronaredbama te upute o omogućivanju i onemogućivanju makronaredbi u centru za pouzdanost.

Informacije o stvaranju makronaredbi potražite u članku Brzi početak rada: Stvaranje makronaredbe.

Sadržaj članka

Omogućivanje makronaredbi kada se pojavi traka za poruke

Omogućivanje makronaredbi u prikazu Backstage

Omogućivanje makronaredbi za jednu sesiju kada se pojavi sigurnosno upozorenje

Promjena postavki makronaredbi u centru za pouzdanost

Postavke makronaredbi

Makronaredbe, autori makronaredbi i sigurnosni rizici

Omogućivanje makronaredbi kada se pojavi traka za poruke

Ako otvorite datoteku koja sadrži makronaredbe, pojavit će se žuta traka za poruke s ikonom štita i gumb Omogući sadržaj. Ako su makronaredbe iz pouzdanog izvora, pratite sljedeće upute:

 • Na traci s porukama kliknite Omogući sadržaj.
  Datoteka se otvara kao pouzdani dokument.

Na sljedećoj je slici prikazan primjer trake s porukama u slučaju kada datoteka sadrži makronaredbe.

poruka sigurnosnog upozorenja o makronaredbama

Omogućivanje makronaredbi u prikazu Backstage

Makronaredbe se u datoteci mogu omogućiti i pomoću prikaza Microsoft Office Backstage, odnosno prikaza koji se dobije klikom na karticu Datoteka kada se pojavi žuta traka za poruke.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U području Sigurnosno upozorenje kliknite Omogući sadržaj.

 3. U odjeljku Omogući sav sadržaj kliknite Uvijek omogući aktivan sadržaj ovog dokumenta.
  Datoteka postaje pouzdan dokument.

Na sljedećoj je slici prikazan primjer mogućnosti Omogući sadržaj

padajući popis sigurnosnog upozorenja

Omogućivanje makronaredbi za jednu sesiju kada se pojavi sigurnosno upozorenje

Pratite sljedeće upute za omogućivanje makronaredbi dok je ta datoteka otvorena. Ako zatvorite datoteku i ponovno je otvorite, upozorenje će se ponovno prikazati.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. U području Sigurnosno upozorenje kliknite Omogući sadržaj.

 3. Odaberite Dodatne mogućnosti.

 4. U dijaloškom okviru Sigurnosne mogućnosti sustava Microsoft Office za svaku makronaredbu kliknite Omogući sadržaj za ovu sesiju.

 5. Kliknite U redu.

Promjena postavki makronaredbi u centru za pouzdanost

Postavke makronaredbi nalaze se u centru za pouzdanost. No ako radite u tvrtki ili ustanovi, administrator može promijeniti zadane postavke da bi onemogućio njihovu izmjenu.

Važno: Ako promijenite postavke makronaredbi u centru za pouzdanost, one se mijenjaju samo za program sustava Office koji trenutno koristite. Postavke makronaredbi ne mijenjaju se za sve programe sustava Office.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Kliknite Centar za pouzdanost, a zatim Postavke centra za pouzdanost.

 4. U odjeljku Centar za pouzdanost kliknite Postavke makronaredbi.

 5. Odaberite što želite.

 6. Kliknite U redu.

Na sljedećoj je slici prikazano područje Postavke makronaredbi u centru za pouzdanost.

područje postavke makronaredbi u centru za pouzdanost

U sljedećem se odjeljku nalaze dodatne informacije o postavkama makronaredbi.

Postavke makronaredbi

 • Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti    Makronaredbe i sigurnosna upozorenja o makronaredbama su onemogućena.

 • Onemogući sve makronaredbe uz obavijest    Makronaredbe su onemogućene, ali sigurnosna se upozorenja pojavljuju ako makronaredba postoji. Makronaredbe omogućujete pojedinačno.

 • Onemogući sve makronaredbe osim digitalno potpisanih    Makronaredbe su onemogućene, ali sigurnosna upozorenja pojavljuju se ako makronaredba postoji. No ako je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač, ona se može izvesti ako ste izdavača već proglasili pouzdanim. Ako izdavača niste proglasili pouzdanim, pojavljuje se obavijest da omogućite potpisanu makronaredbu i izdavača proglasite pouzdanim.

 • Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se jer se može pokrenuti potencijalno opasan kod)    Sve se makronaredbe izvode. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno opasnom kodu.

 • Pouzdan pristup modelu objekta VBA projekta    Onemogućite ili omogućite programski pristup objektnom modelu programa VBA (Visual Basic for Applications) iz automatiziranog klijenta. Ta se sigurnosna mogućnost koristi za kôd napisan radi automatizacije programa sustava Office te programske manipulacije okruženjem VBA i objektnim modelom. Ta se postavka određuje po korisniku i po aplikaciji te po zadanim postavkama zabranjuje pristup, otežavajući neovlaštenim programima stvaranje koda koji se "sam replicira". Da bi neki klijent za automatizaciju mogao programski pristupiti objektnom modelu VBA, korisnik koji izvršava kôd mora izričito dopustiti pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite okvir.

Napomena: Programi Microsoft Publisher i Access nemaju mogućnost Pouzdan pristup modelu objekta VBA projekta.

Makronaredbe, autori makronaredbi i sigurnosni rizici

Svrha je makronaredbi automatizacija često korištenih zadataka radi uštede vremena koje trošite na pritiskanje tipki i pomicanje miša. Makronaredbe pišu razvojni inženjeri, a većinom se stvaraju pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA) No neke makronaredbe mogu predstavljati potencijalni sigurnosni rizik. Zlonamjerna osoba (tj. haker) može dodati štetnu makronaredbu u datoteku i tako prenijeti virus na računalo ili u mrežu tvrtke ili ustanove. .

Sadržaj članka

Makronaredbe i sigurnosni rizici

Omogućivanje i onemogućivanje makronaredbi u centru za pouzdanost

Koji program koristite?

Kako centar za pouzdanost pomaže u zaštiti od nesigurnih makronaredbi?

Sigurnosno upozorenje pita želim li omogućiti ili onemogućiti makronaredbu. Što učiniti?

Makronaredbe i sigurnosni rizici

Makronaredbe automatiziraju često korištene zadatke, pišu ih razvojni inženjeri, a većinom se stvaraju pomoću programa VBA. Neke makronaredbe, međutim, predstavljaju potencijalni sigurnosni rizik. Zlonamjerna osoba može u dokument ili datoteku dodati štetnu makronaredbu i tako proširiti virus na računalu.

Omogućivanje i onemogućivanje makronaredbi u centru za pouzdanost

Sigurnosne postavke makronaredbi nalaze se u centru za pouzdanost. No ako radite u tvrtki ili ustanovi, administrator može promijeniti zadane postavke da bi onemogućio njihovu izmjenu.

Napomena: Ako promijenite postavke makronaredbi u centru za pouzdanost, one se mijenjaju samo za program sustava Office koji trenutno koristite. Postavke makronaredbi ne mijenjaju se za sve programe sustava Office.

Koji program sustava 2007 Microsoft Office koristite?

Access

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Mogućnosti programa Access.

 2. Kliknite Centar za pouzdanost, zatim Postavke centra za pouzdanost, a potom Postavke makronaredbi.

 3. Kliknite željene mogućnosti.

  • Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti Kliknite tu mogućnost ako makronaredbe ne smatrate pouzdanima. Onemogućuju se sve makronaredbe u dokumentima i sigurnosna upozorenja. Ako neki dokumenti sadrže nepotpisane makronaredbe koje smatrate pouzdanima, možete ih staviti na pouzdano mjesto. Dokumenti na pouzdanim mjestima mogu se pokretati, a da ih ne provjeri sigurnosni sustav centra za pouzdanost.

  • Onemogući sve makronaredbe uz obavijest To je zadana postavka. Kliknite tu mogućnost ako želite onemogućiti makronaredbe, ali i primati sigurnosna upozorenja ako u datoteci postoje makronaredbe. Na taj način možete za svaku makronaredbu pojedinačno odlučiti želite li je omogućiti.

  • Onemogući sve makronaredbe osim digitalno potpisanih makronaredbi Ta je postavka jednaka mogućnosti Onemogući sve makronaredbe uz obavijest, osim što se u slučaju u kojem je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač ona može izvesti ako ste izdavača već odredili kao pouzdanog. Ako izdavača niste odredili kao pouzdanog, primit ćete obavijest. Na taj način možete odabrati želite li omogućiti te potpisane makronaredbe ili odrediti izdavača kao pouzdanog. Sve nepotpisane makronaredbe onemogućuju se bez obavijesti.

  • Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod) Kliknite tu mogućnost da biste dopustili pokretanje svih makronaredbi. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno zlonamjernom kodu te se stoga ne preporučuje.

Vrh stranice

Excel

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Kliknite Centar za pouzdanost, zatim Postavke centra za pouzdanost, a potom Postavke makronaredbi.

 3. Kliknite željene mogućnosti.

  • Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti Kliknite tu mogućnost ako makronaredbe ne smatrate pouzdanima. Onemogućuju se sve makronaredbe u dokumentima i sigurnosna upozorenja. Ako neki dokumenti sadrže nepotpisane makronaredbe koje smatrate pouzdanima, možete ih staviti na pouzdano mjesto. Dokumenti na pouzdanim mjestima mogu se pokretati, a da ih ne provjeri sigurnosni sustav centra za pouzdanost.

  • Onemogući sve makronaredbe uz obavijest To je zadana postavka. Kliknite tu mogućnost ako želite onemogućiti makronaredbe, ali i primati sigurnosna upozorenja ako u datoteci postoje makronaredbe. Na taj način možete za svaku makronaredbu pojedinačno odlučiti želite li je omogućiti.

  • Onemogući sve makronaredbe osim digitalno potpisanih makronaredbi Ta je postavka jednaka mogućnosti Onemogući sve makronaredbe uz obavijest, osim što se u slučaju u kojem je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač ona može izvesti ako ste izdavača već odredili kao pouzdanog. Ako izdavača niste odredili kao pouzdanog, primit ćete obavijest. Na taj način možete odabrati želite li omogućiti te potpisane makronaredbe ili odrediti izdavača kao pouzdanog. Sve nepotpisane makronaredbe onemogućuju se bez obavijesti.

  • Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod) Kliknite tu mogućnost da biste dopustili pokretanje svih makronaredbi. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno zlonamjernom kodu te se stoga ne preporučuje.

  • Pouzdan pristup modelu objekta VBA projekta    Ta je postavka namijenjena razvojnim inženjerima, a koristi se za namjerno blokiranje ili dopuštanje programskog pristupa VBA objektnom modelu iz nekog klijenta za automatizaciju. Drugim riječima, ona pruža sigurnosnu mogućnost za programski kod napisan radi automatiziranja programa iz sustava Office te programske manipulacije okruženjem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i objektnim modelom. Ta se postavka određuje prema korisniku i prema aplikaciji te po zadanom zabranjuje pristup. Takva sigurnosna mogućnost otežava neovlaštenim programima izgradnju koda koji se sam replicira i koji može naštetiti sustavima krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao programski pristupiti VBA objektnom modelu, korisnik koji izvršava programski kod mora izričito dopustiti pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite okvir.

Savjet: Dijaloški okvir sa sigurnosnim postavkama makronaredbe možete otvoriti s kartice Programiranje na vrpci, a to je dio korisničkog sustava. Ako kartica Programiranje nije dostupna, kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office pa potom Mogućnosti programa Excel. Kliknite Popularno, a zatim potvrdite okvir Na vrpci prikaži karticu Razvoj.

Vrh stranice

Outlook

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost.

 2. Kliknite Postavke makronaredbi.

 3. Kliknite željene mogućnosti.

  • Onemogući sva upozorenja i makronaredbe Kliknite tu mogućnost ako makronaredbe ne smatrate pouzdanima. Onemogućuju se sve makronaredbe i sigurnosna upozorenja.

  • Upozorenja za potpisane makronaredbe, sve su nepotpisane makronaredbe onemogućene To je zadana postavka i jednaka je mogućnosti Onemogući sve makronaredbe uz obavijest, osim što se u slučaju u kojem je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač ona može izvesti ako ste izdavača već odredili kao pouzdanog. Ako izdavača niste odredili kao pouzdanog, primit ćete obavijest. Na taj način možete odabrati želite li omogućiti te potpisane makronaredbe ili odrediti izdavača kao pouzdanog. Sve nepotpisane makronaredbe onemogućuju se bez obavijesti.

  • Upozorenje za sve makronaredbe To je zadana postavka. Kliknite tu mogućnost ako želite onemogućiti makronaredbe, ali i primati sigurnosna upozorenja ako u datoteci postoje makronaredbe. Na taj način možete za svaku makronaredbu pojedinačno odlučiti želite li je omogućiti.

  • Nema sigurnosne provjere za makronaredbe (ne preporučuje se) Kliknite tu mogućnost da biste omogućili pokretanje makronaredbi. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno zlonamjernom kodu te se stoga ne preporučuje.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Mogućnosti programa PowerPoint.

 2. Kliknite Centar za pouzdanost, zatim Postavke centra za pouzdanost, a potom Postavke makronaredbi.

 3. Kliknite željene mogućnosti.

  • Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti Kliknite tu mogućnost ako makronaredbe ne smatrate pouzdanima. Onemogućuju se sve makronaredbe u dokumentima i sigurnosna upozorenja. Ako neki dokumenti sadrže nepotpisane makronaredbe koje smatrate pouzdanima, možete ih staviti na pouzdano mjesto. Dokumenti na pouzdanim mjestima mogu se pokretati, a da ih ne provjeri sigurnosni sustav centra za pouzdanost.

  • Onemogući sve makronaredbe uz obavijest To je zadana postavka. Kliknite tu mogućnost ako želite onemogućiti makronaredbe, ali i primati sigurnosna upozorenja ako u datoteci postoje makronaredbe. Na taj način možete za svaku makronaredbu pojedinačno odlučiti želite li je omogućiti.

  • Onemogući sve makronaredbe osim digitalno potpisanih makronaredbi Ta je postavka jednaka mogućnosti Onemogući sve makronaredbe uz obavijest, osim što se u slučaju u kojem je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač ona može izvesti ako ste izdavača već odredili kao pouzdanog. Ako izdavača niste odredili kao pouzdanog, primit ćete obavijest. Na taj način možete odabrati želite li omogućiti te potpisane makronaredbe ili odrediti izdavača kao pouzdanog. Sve nepotpisane makronaredbe onemogućuju se bez obavijesti.

  • Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod) Kliknite tu mogućnost da biste dopustili pokretanje svih makronaredbi. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno zlonamjernom kodu te se stoga ne preporučuje.

  • Pouzdan pristup modelu objekta VBA projekta    Ta je postavka namijenjena razvojnim inženjerima, a koristi se za namjerno blokiranje ili dopuštanje programskog pristupa VBA objektnom modelu iz nekog klijenta za automatizaciju. Drugim riječima, ona pruža sigurnosnu mogućnost za programski kod napisan radi automatiziranja programa iz sustava Office te programske manipulacije okruženjem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i objektnim modelom. Ta se postavka određuje prema korisniku i prema aplikaciji te po zadanom zabranjuje pristup. Takva sigurnosna mogućnost otežava neovlaštenim programima izgradnju koda koji se sam replicira i koji može naštetiti sustavima krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao programski pristupiti VBA objektnom modelu, korisnik koji izvršava programski kod mora izričito dopustiti pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite okvir.

Savjet: Dijaloški okvir sa sigurnosnim postavkama makronaredbe možete otvoriti s kartice Programiranje na vrpci, a to je dio korisničkog sustava. Ako kartica Programiranje nije dostupna, kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office pa potom Mogućnosti programa PowerPoint. Kliknite Popularno, a zatim potvrdite okvir Na vrpci prikaži karticu Razvoj.

Vrh stranice

Publisher

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost.

 2. Kliknite Postavke makronaredbi.

 3. Kliknite željene mogućnosti.

  • Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti Kliknite tu mogućnost ako makronaredbe ne smatrate pouzdanima. Onemogućuju se sve makronaredbe u dokumentima i sigurnosna upozorenja. Ako neki dokumenti sadrže nepotpisane makronaredbe koje smatrate pouzdanima, možete ih staviti na pouzdano mjesto. Dokumenti na pouzdanim mjestima mogu se pokretati, a da ih ne provjeri sigurnosni sustav centra za pouzdanost.

  • Onemogući sve makronaredbe uz obavijest To je zadana postavka. Kliknite tu mogućnost ako želite onemogućiti makronaredbe, ali i primati sigurnosna upozorenja ako u datoteci postoje makronaredbe. Na taj način možete za svaku makronaredbu pojedinačno odlučiti želite li je omogućiti.

  • Onemogući sve makronaredbe osim digitalno potpisanih makronaredbi Ta je postavka jednaka mogućnosti Onemogući sve makronaredbe uz obavijest, osim što se u slučaju u kojem je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač ona može izvesti ako ste izdavača već odredili kao pouzdanog. Ako izdavača niste odredili kao pouzdanog, primit ćete obavijest. Na taj način možete odabrati želite li omogućiti te potpisane makronaredbe ili odrediti izdavača kao pouzdanog. Sve nepotpisane makronaredbe onemogućuju se bez obavijesti.

  • Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod) Kliknite tu mogućnost da biste dopustili pokretanje svih makronaredbi. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno zlonamjernom kodu te se stoga ne preporučuje.

  • Pouzdan pristup modelu objekta VBA projekta    Ta je postavka namijenjena razvojnim inženjerima, a koristi se za namjerno blokiranje ili dopuštanje programskog pristupa VBA objektnom modelu iz nekog klijenta za automatizaciju. Drugim riječima, ona pruža sigurnosnu mogućnost za programski kod napisan radi automatiziranja programa iz sustava Office te programske manipulacije okruženjem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i objektnim modelom. Ta se postavka određuje prema korisniku i prema aplikaciji te po zadanom zabranjuje pristup. Takva sigurnosna mogućnost otežava neovlaštenim programima izgradnju koda koji se sam replicira i koji može naštetiti sustavima krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao programski pristupiti VBA objektnom modelu, korisnik koji izvršava programski kod mora izričito dopustiti pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite okvir.

Vrh stranice

Visio

 1. Na izborniku Alati kliknite Centar za pouzdanost.

 2. Kliknite Postavke makronaredbi.

 3. Kliknite željene mogućnosti.

  • Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti Kliknite tu mogućnost ako makronaredbe ne smatrate pouzdanima. Onemogućuju se sve makronaredbe u dokumentima i sigurnosna upozorenja. Ako neki dokumenti sadrže nepotpisane makronaredbe koje smatrate pouzdanima, možete ih staviti na pouzdano mjesto. Dokumenti na pouzdanim mjestima mogu se pokretati, a da ih ne provjeri sigurnosni sustav centra za pouzdanost.

  • Onemogući sve makronaredbe uz obavijest To je zadana postavka. Kliknite tu mogućnost ako želite onemogućiti makronaredbe, ali i primati sigurnosna upozorenja ako u datoteci postoje makronaredbe. Na taj način možete za svaku makronaredbu pojedinačno odlučiti želite li je omogućiti.

  • Onemogući sve makronaredbe osim digitalno potpisanih makronaredbi Ta je postavka jednaka mogućnosti Onemogući sve makronaredbe uz obavijest, osim što se u slučaju u kojem je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač ona može izvesti ako ste izdavača već odredili kao pouzdanog. Ako izdavača niste odredili kao pouzdanog, primit ćete obavijest. Na taj način možete odabrati želite li omogućiti te potpisane makronaredbe ili odrediti izdavača kao pouzdanog. Sve nepotpisane makronaredbe onemogućuju se bez obavijesti.

  • Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod) Kliknite tu mogućnost da biste dopustili pokretanje svih makronaredbi. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno zlonamjernom kodu te se stoga ne preporučuje.

  • Pouzdan pristup modelu objekta VBA projekta    Ta je postavka namijenjena razvojnim inženjerima, a koristi se za namjerno blokiranje ili dopuštanje programskog pristupa VBA objektnom modelu iz nekog klijenta za automatizaciju. Drugim riječima, ona pruža sigurnosnu mogućnost za programski kod napisan radi automatiziranja programa iz sustava Office te programske manipulacije okruženjem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i objektnim modelom. Ta se postavka određuje prema korisniku i prema aplikaciji te po zadanom zabranjuje pristup. Takva sigurnosna mogućnost otežava neovlaštenim programima izgradnju koda koji se sam replicira i koji može naštetiti sustavima krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao programski pristupiti VBA objektnom modelu, korisnik koji izvršava programski kod mora izričito dopustiti pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite okvir.

Vrh stranice

Word

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office , a zatim Mogućnosti programa Word.

 2. Kliknite Centar za pouzdanost, zatim Postavke centra za pouzdanost, a potom Postavke makronaredbi.

 3. Kliknite željene mogućnosti.

  • Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti Kliknite tu mogućnost ako makronaredbe ne smatrate pouzdanima. Onemogućuju se sve makronaredbe u dokumentima i sigurnosna upozorenja. Ako neki dokumenti sadrže nepotpisane makronaredbe koje smatrate pouzdanima, možete ih staviti na pouzdano mjesto. Dokumenti na pouzdanim mjestima mogu se pokretati, a da ih ne provjeri sigurnosni sustav centra za pouzdanost.

  • Onemogući sve makronaredbe uz obavijest To je zadana postavka. Kliknite tu mogućnost ako želite onemogućiti makronaredbe, ali i primati sigurnosna upozorenja ako u datoteci postoje makronaredbe. Na taj način možete za svaku makronaredbu pojedinačno odlučiti želite li je omogućiti.

  • Onemogući sve makronaredbe osim digitalno potpisanih makronaredbi Ta je postavka jednaka mogućnosti Onemogući sve makronaredbe uz obavijest, osim što se u slučaju u kojem je makronaredbu potpisao pouzdani izdavač ona može izvesti ako ste izdavača već odredili kao pouzdanog. Ako izdavača niste odredili kao pouzdanog, primit ćete obavijest. Na taj način možete odabrati želite li omogućiti te potpisane makronaredbe ili odrediti izdavača kao pouzdanog. Sve nepotpisane makronaredbe onemogućuju se bez obavijesti.

  • Omogući sve makronaredbe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kod) Kliknite tu mogućnost da biste dopustili pokretanje svih makronaredbi. Tom se postavkom računalo izlaže potencijalno zlonamjernom kodu te se stoga ne preporučuje.

  • Pouzdan pristup modelu objekta VBA projekta    Ta je postavka namijenjena razvojnim inženjerima, a koristi se za namjerno blokiranje ili dopuštanje programskog pristupa VBA objektnom modelu iz nekog klijenta za automatizaciju. Drugim riječima, ona pruža sigurnosnu mogućnost za programski kod napisan radi automatiziranja programa iz sustava Office te programske manipulacije okruženjem Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) i objektnim modelom. Ta se postavka određuje prema korisniku i prema aplikaciji te po zadanom zabranjuje pristup. Takva sigurnosna mogućnost otežava neovlaštenim programima izgradnju koda koji se sam replicira i koji može naštetiti sustavima krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao programski pristupiti VBA objektnom modelu, korisnik koji izvršava programski kod mora izričito dopustiti pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite okvir.

Savjet: Dijaloški okvir sa sigurnosnim postavkama makronaredbe možete otvoriti s kartice Programiranje na vrpci, a to je dio korisničkog sustava. Ako kartica Programiranje nije dostupna, kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office pa potom Mogućnosti programa Word. Kliknite Popularno, a zatim potvrdite okvir Na vrpci prikaži karticu Razvoj.

Vrh stranice

Kako centar za pouzdanost pomaže u zaštiti od nesigurnih makronaredbi?

Prije nego što omogućite makronaredbu u dokumentu, centar za pouzdanost provjerava sljedeće informacije:

 • Makronaredbu je pomoću digitalnog potpisa potpisao programer.

 • Digitalni potpis je valjano.

 • Digitalni potpis je aktualan (nije istekao).

 • Certifikat povezan s digitalnim potpisom izdala je ugledna ustanova za izdavanje certifikata.

 • Razvojni inženjer koji je potpisao makronaredbu pouzdani je izdavač.

Ako centar za pouzdanost otkrije problem s bilo kojom od ovih stavki, makronaredba se po zadanom onemogućuje, a prikazuje se traka s porukama koja vas obavještava o potencijalno nesigurnoj makronaredbi.

Traka s porukama

Da biste omogućili makronaredbu, na traci s porukama kliknite Mogućnosti, pa će se otvoriti sigurnosni dijaloški okvir. Informacije o donošenju odluka o makronaredbama i sigurnosti potražite u sljedećem odjeljku.

Napomena: U programima Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Publisher 2007 sigurnosna se upozorenja pojavljuju u dijaloškim okvirima, a ne na traci s porukama.

Vrh stranice

Sigurnosno upozorenje pita želim li omogućiti ili onemogućiti makronaredbu. Što učiniti?

Kada se prikaže dijaloški okvir Sigurnosne mogućnosti, makronaredbu možete omogućiti ili je ostaviti onemogućenom. Ako ste sigurni da je makronaredba iz pouzdanog izvora, omogućite je.

Mogućnosti sigurnosti paketa Microsoft Office

Važno: Ako ste sigurni da su dokument i makronaredba iz pouzdanog izvora i imaju valjan potpis, a ne želite biti ponovno obaviješteni o njima, umjesto promjene zadanih postavki centra za pouzdanost na manje sigurne sigurnosne postavke makronaredbe možete u sigurnosnom dijaloškom okviru kliknuti Sve dokumente ovog izdavača smatraj pouzdanima. Time se izdavač dodaje na vaš popis pouzdanih izdavača u centru za pouzdanost. Sav softver tog izdavača smatra se pouzdanim. Ako makronaredba nema valjan potpis, a smatrate je pouzdanom i ne želite dobivati novu obavijest, umjesto promjene zadanih postavki centra za pouzdanost na manje sigurne sigurnosne postavke makronaredbe preporučuje se premještanje dokumenta na pouzdano mjesto. Dokumenti na pouzdanim mjestima mogu se pokretati, a da ih ne provjeri sigurnosni sustav centra za pouzdanost.

Ovisno o situaciji, sigurnosni dijaloški okvir opisuje specifičan problem. U sljedećoj su tablici navedeni mogući problemi i savjeti što u tom slučaju učiniti ili ne učiniti.

Problem

Savjet

Makronaredba nije potpisana    Budući da makronaredba nije digitalno potpisana, identitet izdavača makronaredbe nije moguće provjeriti. Zbog toga nije moguće utvrditi je li makronaredba sigurna ili ne.

Prije nego što omogućite nepotpisane makronaredbe provjerite je li makronaredba iz pouzdanog izvora. U dokumentu možete raditi i ako niste omogućili makronaredbu.

Potpis makronaredbe nije pouzdan    Makronaredba je potencijalno nesigurna jer je makronaredba digitalno potpisana, potpis je valjan, a niste naveli da je izdavač koji je potpisao makronaredbu pouzdan.

Izdavača makronaredbe možete izričito označiti kao pouzdanog tako da u sigurnosnom dijaloškom okviru kliknete Smatraj pouzdanim sve dokumente ovog izdavača. Ta se mogućnost prikazuje samo ako je potpis valjan. Klikom na tu mogućnost izdavač se dodaje na popis pouzdanih izdavača u centru za pouzdanost.

Potpis makronaredbe nije valjan    Makronaredba je potencijalno nesigurna jer je makronaredba digitalno potpisana, ali potpis nije valjan.

Preporučujemo vam da makronaredbe s potpisima koji nisu valjani ne omogućujete. Potpis možda nije valjan jer ga je netko neovlašteno promijenio. Dodatne informacije potražite u članku Određivanje pouzdanosti digitalnog potpisa.

Potpis makronaredbe je istekao    Makronaredba je potencijalno nesigurna jer je makronaredba digitalno potpisana, ali potpis je istekao.

Prije nego što omogućite makronaredbe s isteklim potpisima, provjerite je li makronaredba iz pouzdanog izvora. Ako ste taj dokument koristili ranije bez sigurnosnih problema, manji je rizik pokretanja makronaredbe.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×