Oglašavanje proizvoda i usluga u programu Business Contact Manager

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

U Marketing radni prostor u Business Contact Manager za Outlookmožete stvoriti i pokretanje raznih marketinške aktivnosti i pratiti uspjeh svaki od njih, pojedinačno ili u kombinaciji kao dio marketinške kampanje više kanala.

Sastavljanje popisa poziva za određene promotivne ponude, slanje poruke e-pošte za osobne kupcima odaberete, stvaranje brošura i letaka za izravne pošte, ili razviti marketinške aktivnosti pomoću alata za navedene u Business Contact Manager za Outlook.

U ovom se članku opisuje kako stvoriti i koristiti masovno slanje e-poštu i izravne pošte ispisa marketinške aktivnosti. Ćete pronaći i detalje o analizi uspjeh marketinga i korištenje izvješća i marketinških programčić u Business Contact Manager za Outlook.

Informacije o stvaranju marketinške aktivnosti popisa poziva potražite u članku Stvaranje i korištenje popisa poziva u programu Business Contact Manager.

Što vas zanima?

Stvaranje i pokretanje masovno slanje e-pošte ili izravne pošte ispisa marketinške aktivnosti

Plan aktivnosti

Stvaranje marketinške sadržaja u programu Outlook, Word ili Publisher

Pokretanje marketinške aktivnosti

Praćenje ili o analizi marketinške aktivnosti

Vrh stranice

Stvaranje i pokretanje masovno slanje e-pošte ili izravne pošte ispisa marketinške aktivnosti

Za tvrtke radi povećanja, morate ga promicati. Business Contact Manager za Outlook omogućuje jednostavno stvaranje poruke e-pošte za masovno razdiobu, promocije izravne pošte i za razvoj druge marketinške aktivnosti.

Stvaranje i pokretanje marketinških aktivnosti je u tri koraka planiranja aktivnosti, Stvaranje sadržaja za it, a zatim pokretanje ga.

Vrh stranice

Plan aktivnosti

Tijekom faze planiranja stvorit ćete zapis marketinške aktivnosti da odaberete naziv aktivnosti i navođenjem tko među subjektima i poslovnim kontaktima ili potencijalni klijenti je ciljne publike.

Napomena: Popis primatelja u marketinškoj aktivnosti mogu sadržavati samo jednu vrstu zapisa. Popis primatelja, na primjer, možete uključiti računi, ali ne subjektima i poslovnim kontaktima. Poslovni kontakti i potencijalni klijenti može se na istom popisu jer zapis potencijalnog klijenta temelji se na tu vrstu zapisa poslovnih kontakata.

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Managerkliknite Marketing.

 2. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Novo kliknite jednu od sljedećih gumba:

  • Masovno slanje e-pošte Mass e-mail icon

   • Tipkovni prečac    Da biste stvorili novi masovne e-pošte marketinške aktivnosti pritisnite ALT + NE.

  • Nove stavke, pokažite na Marketing, a zatim Izravni ispis pošte Direct Mail Print icon ili Druge aktivnosti.

   • Tipkovni prečac    Da biste stvorili novi Izravni ispis pošte marketinške aktivnosti pritisnite ALT + NN.

 3. Upišite naziv za marketinšku aktivnost na obrazac.

 4. Ako želite ove aktivnosti kao dio marketinške kampanje, u polju kampanja upišite naziv kampanje ili odaberite naziv kampanje s popisa. Ako aktivnost nije dio marketinške kampanje, ostavite zadani tekst trenutačnih aktivnosti na mjestu.

 5. U odjeljku popis primatelja , da biste poslali poruku na adresu e-pošte ili tvrtke jedan od sljedećih vrsta klijenata, kliknite Svi računi, Svi poslovni kontakti i potencijalni klijenti, Sve poslovne kontakteili sve potencijalnih klijenata .

  Možete i kliknuti jednu od sljedećih mogućnosti:

  • Mape pretraživanja. Odaberite mapa pretraživanja koja sadrži unaprijed filtrirani popis primatelja, da biste stvorili prilagođeni popis. Polje se može preimenovati Prilagođeni popis nakon što odaberete mapu.

  • Postojeći marketinšku aktivnost. Odaberite popis primatelja koristi za prethodne aktivnosti.

  • Novi popis. Otvorite dijaloški okvir Filtriranje poslovnih kontakata i odaberite kriterije za filtriranje popisa.

   Marketinška aktivnost možete stvoriti i od imena u izvješću. Informacije o ovoj mogućnosti potražite u članku Korištenje izvješća i grafikona u programu Business Contact Manager.

 6. Da biste uredili odabrani popis tako da je filtriranje, kliknite Pregled i filtriranje.

  Dodatne informacije o filtriranju popis potražite u članku filtriranje zapisa programa Business Contact Manager.

 7. Na vrpci na kartici Polazno u grupi Pokaži kliknite Detalji da biste otvorili stranicu s detaljima aktivnosti .

 8. Ako želite, upišite podatke u polja kod kampanje, proračunski trošak, Datum početka, Datum završetkai Komentari .

 9. Kliknite Spremi i Zatvori da biste spremili zapis ili prijeđite Stvaranje marketinške sadržajdalje u ovom članku.

  Kada ste spremni za početak aktivnost, kliknite pokretanjeili pogledajte pokretanje marketinških aktivnosti u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Stvaranje marketinške sadržaja u programu Outlook, Word ili Publisher

Da biste stvorili sadržaja mogu distribuirati, možete pomoću programa Outlook, Word ili Publisher skicu poruke e-pošte, ispisa slova, letaka, brošure, i druge marketinške materijale i druge vrste dokumenata i njihovo povezivanje aktivnosti u Business Contact Manager za Outlook.

Nakon što ste stvorili zapis marketinške aktivnosti i odabrali primatelje, kao što je opisano u Plan aktivnosti, sadržaja možete povezati aktivnost.

Možete odabrati razvoju sadržaja, kao što je planiranje marketinške aktivnosti i stvaranje zapis aktivnosti ili prvo stvorite sadržaja u programu Outlook, Publisher ili Word, a zatim stvorite zapis marketinške aktivnosti. Ako prije toga stvorite sadržaj, samo odabrat ćete datoteka u zapis marketinške aktivnosti.

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Managerkliknite Marketing.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Stvorite novi zapis marketinške aktivnosti.

  • U radnom prostoru kliknite Masovne e-pošte, Izravni ispis poštei Druge marketinške aktivnosti kartica, a zatim dvokliknite zapis da biste ga otvorili.

 3. Odlučite želite li da biste stvorili novi sadržaj marketinške aktivnosti ili da biste koristili sadržaj koji je već stvoren.

  Da biste stvorili novu datoteku

  1. U prozoru marketinške aktivnosti kliknite neku od sljedećih izvora sadržaja:

   • Uređivač u programu outlook.

   • Cirkularna pisma u programu publisher.

   • Cirkularna pisma programa Word.

  2. Program koji ste odabrali će se otvoriti. Pomoću programa za stvaranje poruke, koju možete prilagoditi pomoću cirkularnih pisama.

  3. Ako ste odabrali Uređivač u programu Outlook, kliknite gumb Stvori .

  Ako ste odabrali cirkularnih pisama u programu Publisher ili Word cirkularnih pisama, kliknite Stvori/Pregledaj, a zatim Stvori.

  1. Stvorite poruku, letak, pamphlet ili brošure za raspodjelu.

  Da biste prilagodili marketinške poruke svakom primatelju, slijedite upute u oknu Cirkularna pisma u programu Publisher ili Word. Informacije o korištenju cirkularnih pisama potražite u članku Publisher ili Word pomoć.

  1. Spremite datoteku, a zatim se vratite u prozor marketinške aktivnosti.

   Zadani naziv datoteke je isti kao naziv aktivnosti osim ako ih spremite datoteku pod drugim nazivom.

  Da biste odabrali postojeću datoteku

  1. U prozoru marketinške aktivnosti, u odjeljku izvoru sadržaja kliknite Stvori/Pregledaj, a zatim Pregledaj.

  Nakon što ste stvorili ili odabrali datoteku, naredbe za Uređivanje se dodaje gumb. Ako spremite, a zatim ponovno otvorite aktivnost, gumb je preimenovati Uređivanje/Pregledaj. Kliknite Uređivanje da biste ispravili odabrane datoteke.

  1. Kada završite s mijenjanjem, spremite datoteku, a zatim se vratite u prozor marketinške aktivnosti.

   Ako možete kliknuti Uredi popis primatelja u oknu za Cirkularna pisma u programu Publisher ili Word, da biste izmijenili primatelji vaše aktivnosti, kao i u Business Contact Manager za Outlook aktivnosti ne pokrenuti.

 4. Odabrana datoteka nalazi se u polje Korištenje datoteke .

 5. Ako želite započeti aktivnosti kasnije, kliknite Spremi i Zatvori . U suprotnom, kliknite Pokreni, a potražite u članku pokretanje marketinških aktivnosti dalje u ovom članku.

  Ako ne želite pratiti rezultate tu marketinšku aktivnost, morate zabilježiti i naziv aktivnosti u polju pokrenuo svaki računa, poslovnog kontakta, potencijalnog klijenta ili prilike zapis generira aktivnosti. Zatim, da biste vidjeli rezultate aktivnosti, potražite u članku na stranici Evidentiranje zapis marketinške aktivnosti.

Vrh stranice

Pokretanje marketinške aktivnosti

Kada ste spremni za početak neke marketinške aktivnosti koje ste stvorili, sve što trebate učiniti jest kliknite Pokreni.

 1. Otvorite zapis aktivnosti.

  Kako?

  1. U radni prostor Marketing, kliknite karticu, Masovne e-pošte, Izravni ispis pošteili Druge marketinške aktivnosti, vrste aktivnosti koje želite pokrenuti.

  2. U oknu Popis dvokliknite aktivnosti da biste ga otvorili.

   Ako imate dugačak popis aktivnosti, potražite aktivnosti pod nazivom kampanje. Ako niste dodijelili ga s kampanjom, aktivnosti nalazi se u odjeljku trenutne aktivnosti. Naziv aktivnosti možete upisati i u okvir za pretraživanje da biste brzo pronašli.

 2. Pregledajte imena na popis primatelja treba jeste li odabrali sve računi, poslovni kontakti i potencijalni klijenti kojima želite primati vaša adresa.

  Pregledavanje i ažuriranje popisa primatelja u oknu cirkularnih pisama u programu Publisher ili Word.

 3. Kliknite Pokreni.

  Dokument se otvara u program pomoću kojeg ste ga stvoriti.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  Ako šaljete poruku e-pošte za masovno slanje

  Unesite sve potrebne promjene u dokument, kao što su personalizacija poruku putem značajke cirkularne pošte. Da biste poslali poruku, na vrpci u grupi Završi , kliknite Završi i spoji, a zatim Pošalji poruke e-pošte.

  Ako stvarate publikacije izravne pošte

  Napravite sve željene promjene u dokumentu, a zatim slijedite korake u prozoru ispis dokumenta, Spoji u novu publikaciju ili ga dodati u postojeće publikacije.

Vrh stranice

Praćenje ili o analizi marketinške aktivnosti

Svaki put kada pokrenete marketinšku aktivnost, važno je da biste pratili rezultate. Pri na vrlo najmanje, morate znati je li aktivnost vrijedi vremena ili novca.

Da biste vidjeli rezultate s marketinškom aktivnošću, trebali biste zapisa koje računi, poslovni kontakti, potencijalni klijenti i prilike dobivena svaki marketinške aktivnosti. Kao dovršene nove zapise, imajte na umu naziv marketinške aktivnosti u polju pokrenuo svaki zapis.

Sadržaj odjeljka

Dodajte naziv marketinške aktivnosti računa, poslovnog kontakta, potencijalnog klijenta ili prilike zapisa

Prikaz rezultata marketinške aktivnosti

Odakle dolaze brojeva za praćenje?

Analiza marketinške aktivnosti ili kampanja

Prikaz programčića za marketing

Korištenje programčića za analizu rezultati marketinške aktivnosti

Korištenje marketinška izvješća

Vrh stranice

Dodajte naziv marketinške aktivnosti računa, poslovnog kontakta, potencijalnog klijenta ili prilike zapisa

Da biste učinkovito praćenje povrata sredstava uloženih marketinšku aktivnost, obavezno zabilježite planirane i stvarni troškovi aktivnosti.

Naziv aktivnosti morate dodati i na polje pokrenuo svaki zapis računa, poslovnog kontakta, potencijalnog klijenta ili prilike koji dolazi iz aktivnosti. Ukupan broj svaku vrstu zapisa nalazi se u odjeljku Rezultati aktivnosti na stranici Evidentiranje zapis marketinške aktivnosti.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Poslovni subjekti ili poslovni kontakti u navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Managerkliknite Upravljanje kontaktima.

  • Za potencijalne klijente ili prilike, u navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Managerkliknite Prodaja.

 2. Kliknite karticu koja sadrži željeni zapis.

 3. U oknu Popis dvokliknite poslovni subjekt, poslovni kontakt, prilika ili potencijalni klijent zapis da biste ga otvorili.

 4. U odjeljku informacije o izvoru zapisa kliknite pokrenuo.

  Snimka zaslona prikazuje odjeljak izvor podataka zapisa

 5. U dijaloškom okviru Odabir poslovnog subjekta, poslovnog kontakta ili marketinšku aktivnost , u odjeljku Vrsta stavkekliknite Sve marketinške aktivnostiili kliknite vrstu marketinške aktivnosti koje generiraju zapis.

  Link to a marketing activity

 6. U odjeljku Naziv aktivnosti, kliknite naziv marketinške aktivnosti.

 7. U odjeljku Povezani zapisi kliknite Poveži s.

  Zapis je povezana s marketinškom aktivnošću, a uključen je u ukupnom zbroju prikazati na stranici praćenje aktivnosti zapisa.

 8. Kliknite u redu da biste zatvorili prozor.

 9. Ponovite taj postupak za svaki račun, poslovnog kontakta, potencijalnog klijenta ili priliku za koju dobivena marketinške aktivnosti.

Vrh stranice

Prikaz rezultata marketinške aktivnosti

Imate nekoliko načina za praćenje marketinških aktivnosti, kao što je pomoću stranice praćenje aktivnosti, prikaz alata za analizu i programčić za Marketing radni prostori pregledavanje podataka u izvješćima. Stranica za praćenje dat će Većina pojedinosti o aktivnosti. Preporučuje se i gdje možete označiti aktivnosti kao što je zatvoren i spremanje informacija stvarni trošak.

 1. Otvorite stranicu zapis tako da otvorite marketinške aktivnosti.

 2. Na vrpci u grupi Pokaži kliknite Evidentiranje.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili stranicu za praćenje , pritisnite ALT + H, a zatim pritisnite 03.

 3. U odjeljku informacije o aktivnosti možete upisati u stvarni trošak aktivnosti i potvrdite okvir da biste označili aktivnosti kao što je zatvoren.

 4. U odjeljku Rezultati aktivnosti prikaz broja nove prilike i kontakte dobivenima aktivnosti i kliknite Prikaz izvješća da biste stvorili izvješće detaljne poslovne informacije u odabranom polju.

Vrh stranice

Odakle dolaze brojeva za praćenje?

Podaci prikazani na stranici praćenje se automatski izračunava, na temelju informacija koje unesete o svakoj aktivnosti:

 • Potencijalni klijent svaki račun, poslovni kontakti prilika koja ima naziv odabrane aktivnosti u njegov pokrenuo polje je sve obuhvaćeno odgovarajući broj za pokrenute prilike, pokrenutih poslovnih subjekatai pokrenuo Kontakti polja.

 • Ako je aktivnost popisa poziva, polje koje pokreću telefonskim zapisnicima ažurira se prilikom spremanja promjena zapis popisa poziva.

 • Očekivani prihod informacije je izračunat postotak prodaje vjerojatnosti, a vrijednost proizvodi i servisi za svaki zapis prilike povezane s aktivnosti.

Vrh stranice

Analiza marketinške aktivnosti ili kampanja

Na kartici Analiza u radni prostor Marketing objedinjuje popis svih marketinških aktivnosti, sortirane prema kampanje.

Napomena: Detalji o služe za pojedinačne marketinške aktivnosti. Ne postoji kampanje razini analizu funkcija koja sadrži sve aktivnosti.

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Marketing.

 2. U oknu popis u radnom prostoru kliknite karticu analize .

  Na kartici prikazuju se svaki marketinških aktivnosti organizirane kampanje; aktivnosti koje nisu povezane s kampanjom prikazuju se u odjeljku kampanje: trenutačnih aktivnosti.

 3. Da biste pregledali detalje za određene aktivnosti, dvokliknite naziv aktivnosti da biste otvorili zapis. Dodatne informacije potražite Prikaz rezultata marketinške aktivnosti .

  Napomena: Kada je izvješće otvoreno, možete koristiti marketinške gumbi na vrpci da biste započeli novu marketinšku aktivnost usmjereni na kontakata odabranih u izvješću.

Vrh stranice

Prikaz programčića za marketing

Programčića za marketing korisne su za što vam omogućuje brzo pogledati kako je uspješnu određeni marketinške aktivnosti ili kampanja.

Da biste dobili najbolje podatke iz programčić, morat ćete ažurnima marketinške aktivnosti podataka. Kako stvoriti nove zapise aktivnosti i dodijeliti kampanje, tih podataka prikazat će se u programčićima. Za određene detalje, kao što su brojevi poslovnih subjekata, poslovnih kontakata, potencijalne klijente ili prilike koje ste dobili od određenog aktivnosti, morate upisati naziv aktivnosti u polju pokrenuo svaki novi zapis. Za točan financijske brojeve, obuhvaćaju planiranog i stvarni trošak slika na stranicama Detalji i praćenja za svaku aktivnost.

 1. U navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Managerkliknite Marketing.

 2. Na vrpci kliknite karticu programčića .

Tipkovni prečac    Da biste prikazali karticu programčićima na vrpci, pritisnite ALT + G.

 1. U grupi Dodavanje programčića kliknite Marketing, a zatim nešto od sljedećeg:

  • Analiza vrsta aktivnosti

  • Analiza kampanje

  • Usporedba kampanja

Programčić informacije će se ažurirati kad god se novim podacima sprema se odgovarajući zapis.

Vrh stranice

Korištenje programčića za analizu rezultati marketinške aktivnosti

Marketinške programčića dostupne u Business Contact Manager za Outlook obuhvaćaju sljedeće:

 • Analiza vrsta aktivnosti. Prikazuju se podaci za sve marketinške aktivnosti određene vrste, kao što su masovne e-pošte.

 • Analiza kampanje. Prikazuju se podaci za sve marketinške aktivnosti u odjeljku s jednom kampanjom.

 • Usporedba kampanja. Prikazuju se podaci za sve marketinške kampanje.

Možete konfigurirati svaki marketinške programčić za prikazivanje samo aktivnosti ili kampanje želite prikaz i broj prilike, poslovni subjekti, poslovni kontakti ili potencijalni klijenti koju ste dobili od svakog aktivnosti ili kampanje ili njihove Stvarni troškovi, proračuna ili očekivani prihod.

Napomena: Mogu li sve nove zapise stvorili tijekom marketinške aktivnosti naziv aktivnosti koje ste unijeli u polje pokrenuo .

Dodatne informacije o korištenju programčića potražite u članku Korištenje programčića u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Korištenje marketinška izvješća

Možete pregled rezultata marketinških aktivnosti u različitim izvješćima u Business Contact Manager za Outlook, ispišite ih ili ih izvesti u Excel radi daljnje analize.

Sljedeća izvješća o postoje prema zadanim postavkama:

 • Prilike po marketinškoj aktivnosti

 • Poslovni kontakti po marketinškoj aktivnosti

 • Poslovni subjekti po marketinškoj aktivnosti

 • Marketinške aktivnosti po kampanje

 • Marketinške aktivnosti po vrsti

Napomena: Da biste vidjeli najnovije informacije o marketinške aktivnosti u izvješćima, obavezno sve zapise stvorili tijekom marketinške aktivnosti obuhvaćaju naziv marketinške aktivnosti u polju pokrenuo .

Dodatne informacije o korištenju izvješća i grafikona potražite u članku Korištenje izvješća i grafikona u programu Business Contact Manager.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×