Odredite način prikaza podataka pomoću prilagođenog oblikovanja

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Imate podatke u polju prikazuje u određenom obliku primjenom prilagođene oblike. Prilagođeno oblikovanje samo promijenite način na koji podatke prikazuje se i ne utječe na način pohrane podataka u bazi podataka programa Microsoft Access ili kako korisnici mogu unijeti ili urediti podatke.

Primjena prilagođenog oblika je mogućnost kada radite s vrstama podataka koje ili nemaju unaprijed definirane pristup mogućnost oblikovanja ili ako unaprijed definiranog oblika odgovara vašim potrebama. Možete primijeniti prilagođene oblike tako da unesete skupovi slova i znakove rezerviranog mjesta polje s vrijednostima. Kada Primjena oblika na polje tablice, taj isti oblik automatski primjenjuje se na sve kontrolu obrasca ili izvješća vežete (veza) da biste to polje tablice.

U ovom se članku opisuju vrste slova i rezerviranih mjesta znakova koje možete koristiti s vrstama određenih podataka i služi za primjenu oblikovanja.

Što Vas zanima?

Dodatne informacije o prilagođenim oblicima

Navedite oblik za vrste podataka broja i valute

Navedite oblik za vrste podataka teksta i dopisa

Navedite oblik podataka datuma/vremena vrsta

Dodatne informacije o mogućnostima oblikovanja

Dodatne informacije o prilagođenim oblicima

Kada stvorite prilagođeni oblik, unesite različite znakove u svojstvo oblik za polje u tablici. Razdjelnici (kao što su razdoblja i zarezima), slova i boje, znakovi se sastoje od rezerviranih mjesta (kao što je 0 i #).

Osim toga, možete navesti oblike za četiri vrste numeričkih vrijednosti – pozitivne, negativne, nula (0) i prazna vrijednost (nedefinirana). Ako odaberete da biste stvorili oblik za svaku vrstu vrijednosti, najprije morate staviti u oblik za pozitivne vrijednosti, oblik za negativne vrijednosti, oblik nulte vrijednosti i na kraju za prazne vrijednosti. Isto tako, morate Odvojite svaki oblik točkom sa zarezom.

Primjeri prilagođenih oblika   

#, ###. ##;(#,###.##) [Crvena]; 0.000,00; " Nedefinirano"

Niz ima četiri prilagođene oblike i prikazuje sljedeće:

 • Pozitivne vrijednosti s dva decimalna mjesta.

 • Negativne vrijednosti s dva decimalna mjesta, u zagradi i u crvenoj boji.

 • Vrijednosti nula kao broj 0 uvijek s dva decimalna mjesta.

 • Null vrijednosti kao riječ "Nedefinirano".

Svaki od četiri sekcije u nizu je razdvojene točkom sa zarezom (;).

Na sljedeće opisuje svaku sekciju:

 • Ljestve (#) je rezerviranog mjesta za znamenke. Ako oblik nikakvu nikakve vrijednosti, Access prikazuje u prazan prostor. Ako želite prikazati nule umjesto praznine (na primjer, da biste prikazali 1234 kao 1234.00), koristite broj 0 kao rezervirano mjesto.

 • Prema zadanim postavkama, prvi dio prikazuje pozitivne vrijednosti. Ako želite koristiti oblik za veće vrijednosti ili više decimalnih mjesta, možete dodati više rezerviranih mjesta za decimalnu vrijednost, kao što je #, ###. ###. Na primjer, 1234.5678 prikazuje se kao 1.234,568. Obavijest o ovaj oblik koristi zarez kao razdjelnik tisućica i razdoblje kao decimalnog razdjelnika.

  Ako decimalne vrijednosti u zapisu prelazi broj znakova rezerviranog mjesta u prilagođeni oblik, Access zaokružuje vrijednosti i prikazuje samo broj vrijednosti navedene oblikom. Na primjer, ako polje sadrži broj 3,456.789, ali oblika određuje dva decimalna mjesta, Access će zaokružiti decimalnu vrijednost na.79.

 • Prema zadanim postavkama, drugi dio prikazuje samo negativne vrijednosti. Ako vaši podaci sadrže negativne vrijednosti, Access ostavlja polje prazno. Prethodni primjer oblika okružuje negativne vrijednosti slova – lijeve i desne zagrade. Također koristi deklariranje boja [crvena] da biste prikazali negativne vrijednosti u crvenoj.

 • Prema zadanim postavkama, treći dio definira se oblik svih vrijednosti nula (0). U ovom slučaju, ako je vrijednost nula, prikazuje se 0.000,00. Da biste prikazali tekst umjesto broja, možete koristiti "Nula" (unutar dvostrukih navodnika) umjesto toga.

 • Prema zadanim postavkama, četvrti dio određuje koje korisnici vide zapis sadrži vrijednost null. U ovom slučaju, korisnici vide riječ "Nedefinirano". Možete koristiti i drugi tekst, kao što su "Null" ili "***". Imajte na umu da znakove navodnika uzrokuje oblik te znakove Smatraj literala te ih prikazati točno onako kako ste ih unijeli.

Napomena: Imajte na umu da ne morate koristiti sva četiri dijela. Na primjer, ako polje tablice prihvaća null vrijednosti, možete izostaviti četvrti dio.

Vrh stranice

Navedite oblik za vrste podataka broja i valute

Ako ne navedete prilagođeni oblik za numeričke i valuta vrijednosti, Access prikazuje brojeva u oblik broja Općenito i valuta u oblik valute.

Da biste stvorili prilagođeni oblik, pomoću oblikovanja znakovi prikazuju se u tablici u nastavku. Možete odrediti i boju u koju želite broj ili valutu.

Znak

Opis

#

Koristi se za prikaz znamenke. Svaka instanca tog znaka predstavlja položaj jedne brojke. Ako na tom položaju ne postoji vrijednost, Access prikazuje prazninu. Može se koristiti i kao rezervirano mjesto.

Na primjer, ako primijenite oblikovanje ### i unesite vrijednost 45 u polje, prikazuje se 45. Ako unesete 12,145 u polju, Access će prikazati 12,145 – iako ste odredili samo jedan rezerviranog mjesta s lijeve strane tisućica razdjelnika.

0

Koristi se za prikaz znamenke. Svaka instanca tog znaka predstavlja položaj jedne brojke. Ako na tom položaju ne postoji vrijednost, Access prikazuje nulu (0).

Razdjelnici tisućica i decimalnih mjesta

Njima se označava mjesto na koje želite da Access razdjelnike tisućica ili decimalnih mjesta. Access koristi razdjelnika koji su definirani za regionalnim postavkama sustava Windows. Informacije o tim postavkama potražite u članku Promjena regionalnim postavkama sustava Windows da biste izmijenili izgled neke vrste podataka.

praznine, + - $ ()

Služe za umetanje praznina, matematičkih znakova (+ -) i financijskih simbola (¥ £ $) na potrebna mjesta u nizovima za određivanje oblika. Ako želite koristiti druge česte matematičke simbole, npr. kosu crtu (\ ili /) i zvjezdicu (*), stavite ih u dvostruke navodnike. Njih možete smjestiti na bilo koje mjesto.

\

Tim se znakom u programu Access prisilno prikazuje znak koji slijedi neposredno iza njega. Učinak je jednak kao kad znak stavite u dvostruke navodnike.

!

Služi za prisilno lijevo poravnanje svih vrijednosti. Kada prisilno lijevo poravnanje, ne možete koristiti na # i 0 rezervirana mjesta za znamenke, ali tekstne znakove možete koristiti rezervirana mjesta. Dodatne informacije o tim rezerviranim mjestima potražite u članku Prilagođeni oblici za tekst i Memorandum vrste podataka.

*

Zvjezdicom se znak koji joj neposredno prethodi prisilno pretvara u znak ispune – u znak koji služi za popunjavanje praznina. Access numeričke podatke obično prikazuje poravnane desno te prostor s lijeve strane vrijednosti popunjava prazninama. Znakove ispune možete dodati bilo gdje u niz oblika, a Access će u tom slučaju sve praznine popuniti navedenim znakom.

Oblik £##*~,00, primjerice, iznos valute prikazuje ovako: £45~~~~~,15. Broj tildi (~) koji se prikazuje u polju ovisi o broju praznina u polju tablice.

%

Koristi se kao posljednji znak u nizu oblika. Vrijednost množi sa 100 te rezultat prikazuje sa znakom postotka na kraju.

E+, E-

– ili –

e+, e-

Služi za prikaz vrijednosti znanstvenom (eksponencijalnom) notacijom.

Tu mogućnost koristite kad u unaprijed definiranom znanstvenom obliku nema dovoljno prostora za vrijednosti. Pomoću E+ ili e+ vrijednosti se prikazuju kao pozitivni eksponenti, a pomoću E- ili e- kao negativni eksponenti. Ta rezervirana mjesta morate koristiti u kombinaciji s drugim znakovima.

Pretpostavimo da na numeričko polje primijenite oblik 0,000E+00, a zatim unesete 612345. Access će prikazati 6,123E+05. Access najprije zaokružuje broj decimalnih mjesta na tri (broj nula s desne ili lijeve strane decimalnog znaka). Zatim na temelju broja znamenki s desne strane (ili lijeve, ovisno o jezičnim postavkama) decimalnog razdjelnika u izvornoj vrijednosti izračunava vrijednost eksponenta. U ovom bi slučaju izvorna vrijednost 612345 desno od decimalnog zareza smjestila pet znamenki. Zbog toga Access vrijednost prikazuje kao 6,123E+05, a to je istovjetno vrijednosti 6,123 x 105.

"Konkretni tekst"

Tekst koji želite prikazati korisnicima stavite u dvostruke navodnike.

[boja]

Koristi se za primjenu boje na sve vrijednosti u određenom dijelu oblika. Naziv boje morate smjestiti u uglate zagrade te koristiti neki od ovih: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta ili bijela.

Da biste primijenili prilagođeni oblik vrste podataka broja i valute, učinite sljedeće:

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite promijeniti, a zatim na izborniku prečaca kliknite Prikaz dizajna.

 2. Odaberite polje koje želite oblikovati pa na kartici Općenite kliknite ćeliju uz okvir Oblik.

 3. Unesite znakove za željeno oblikovanje.

 4. Spremite promjene pritiskom na tipke CTRL+S.

Nakon primjene prilagođenog oblika na polje, možete testirati oblik tako da učinite nešto ili sve od sljedećeg:

 • Unesite vrijednosti bez razdjelnikom tisućica ili razdjelnikom tisućica i pogledajte kako oblik djeluje podatke. Ne oblik razdjelnike ispravna mjesta?

 • Unesite vrijednosti koje su dulje ili kraće nego očekujete (sa ili bez razdjelnika) i pogledajte kako se oblik ponaša. Dodaje li oblik ili neželjene praznine ili početni ili završni nule?

 • Unesite nula ili null vrijednost oblikovanom za pozitivne i negativne vrijednosti, a potražite u članku li rezultat.

Vrh stranice

Navedite oblik za vrste podataka teksta i dopisa

Vrste podataka teksta i dopisa prihvatiti unaprijed definirane oblike. Vrsta podataka Text prihvaća samo prilagođene oblike, vrsta podataka Memo prihvaća i prilagođene i oblikovanje obogaćenog teksta.

Obično ćete primijeniti prilagođene oblike tekst i Memorandum vrste podataka da biste olakšali čitanje podatke u tablici. Ako, na primjer, ako koristite web-obrasca za prikupljanje brojeve kreditnih kartica i spremili ih bez razmaka, možete koristiti prilagođeni oblik za dodavanje praznina na prikladno mjesto da biste olakšali čitanje brojeve kreditnih kartica.

Prilagođeni oblici za vrste podataka tekst i Memorandum Dopusti samo dva dijela oblika u nizu. Prvi dio niza oblikovanje kontrole izgled teksta, a drugi prikazuje prazne vrijednosti ili nizove nulte duljine. Ako ne odredite oblik, Access lijevo poravnava sav tekst u podatkovnim tablicama.

U sljedećoj su tablici navedeni i objašnjava prilagođeni oblici koje možete primijeniti na polja koja sadrže vrste podataka teksta i dopisa.

Znak

Opis

@

Služi za prikaz bilo kojeg dostupnog znaka za to mjesto u nizu oblika. Ako Access postavi sve znakove iz temeljnih podataka, preostala rezervirana mjesta prikazuju se kao praznine.

Ako je niz oblika, primjerice, @@@@@, a temeljni je tekst ABC, tekst se poravnava lijevo te mu prethode dvije praznine.

&

Služi za prikaz bilo kojeg dostupnog znaka za to mjesto u nizu oblika. Ako Access postavi sve znakove iz temeljnih podataka, preostala rezervirana mjesta ništa ne prikazuju.

Ako je niz oblika, primjerice, &&&&&, a tekst je ABC, prikazuje se samo lijevo poravnan tekst.

!

Time se znakovi rezerviranih mjesta prisilno popunjavaju slijeva nadesno, a ne zdesna nalijevo. Taj se znak mora umetnuti na početak niza oblika.

<

Prisilno cjelokupan tekst pretvara u mala slova. Taj se znak mora umetnuti na početak niza oblika, ali mu može prethoditi uskličnik (!).

>

Prisilno cjelokupan tekst pretvara u velika slova. Taj se znak mora umetnuti na početak niza oblika, ali mu može prethoditi uskličnik (!).

*

Kad se koristi zvjezdica (*), znak neposredno prije nje postaje znak ispune – znak koji služi za popunjavanje praznina. Access tekst obično prikazuje poravnan lijevo te prostor s desne strane vrijednosti popunjava prazninama. Znakove ispune možete dodati bilo gdje u niz oblika. Access će u tom slučaju praznine popuniti navedenim znakom.

Praznina, + - $ ()

Služe za umetanje praznina, matematičkih znakova (+ -), financijskih simbola (($ ¥ £) i zagrada na potrebna mjesta u nizovima oblika. Ako želite koristiti druge česte matematičke simbole, npr. kosu crtu (\ ili /) i zvjezdicu (*), stavite ih u dvostruke navodnike – te znakove možete smjestiti na bilo koje mjesto u nizu oblika.

"Konkretni tekst"

Tekst koji želite prikazati korisnicima stavite u dvostruke navodnike.

\

Tim se znakom u programu Access prisilno prikazuje znak koji slijedi neposredno iza njega. Učinak je jednak kao kad znak stavite u dvostruke navodnike.

[boja]

Koristi se za primjenu boje na sve vrijednosti u određenom dijelu oblika. Naziv morate smjestiti u uglate zagrade te koristiti neki od ovih: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta ili bijela.

Napomena: Kad odredite oblik, Access znakove rezerviranog mjesta zamjenjuje podacima iz temeljnog polja.

Da biste primijenili prilagođeni oblik, učinite sljedeće:

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite promijeniti, a zatim na izborniku prečaca kliknite Prikaz dizajna.

 2. Odaberite polje koje želite oblikovati pa na kartici Općenite kliknite ćeliju uz okvir Oblik.

 3. Unesite oblik.

  Vrsta prilagođeni oblik koji možete odrediti ovisi o vrsti podataka koju ste odabrali za polje.

 4. Spremite promjene pritiskom na tipke CTRL+S.

Možete testirati prilagođenog oblikovanja na jednom od sljedećih načina:

 • Unesite velikim ili malim slovom vrijednosti, a pogledajte kako oblik djeluje podatke. Učinite rezultati smisla?

 • Unesite vrijednosti koje su dulje ili kraće nego očekujete (sa ili bez razdjelnika) i pogledajte kako se oblik ponaša. Dodaje li oblik ili neželjene praznine ili početni ili završni razmaci ili neočekivani znakovi?

 • Unesite niz nulte duljine ili null vrijednost, a potražite u članku li rezultat.

Vrh stranice

Navedite oblik podataka datuma/vremena vrsta

Ako ne navedete unaprijed stvoreni ili prilagođeni oblik, Access primjenjuje općeniti oblik datuma – m/dd/gggg nn: ss AM/PM.

Prilagođeni oblici za polja datuma/vremena mogu sadržavati dva odjeljka – jedan za datum, a drugi put – i odvojite u odjeljcima točkom sa zarezom. Na primjer, možete ponovno stvoriti općeniti oblik datuma na sljedeći način: m/dd/gggg; odvojiti.

Znak

Opis

Razdjelnik datuma

Koristi da biste odredili mjesto na koje Access smješta razdjelnik dana, mjeseci i godina. Access koristi razdjelnik određen u regionalnim postavkama sustava Windows. Informacije o tim postavkama potražite u članku Promjena regionalnim postavkama sustava Windows da biste izmijenili izgled neke vrste podataka.

r

Prikazuje opći oblik datuma.

d ili dd

Služi za prikaz dana u mjesecu u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku. Da biste prikazali jednoznamenkasti oblik dana, unesite jedno rezervirano mjesto. Za dvoznamenkasti oblik unesite dva rezervirana mjesta.

ddd

Služi za skraćivanje dana u tjednu na tri slova.

Ponedjeljak će, primjerice, biti pon.

dddd

Služi za navođenje cijelog naziva dana u tjednu.

ddddd

Služi za prikaz kratkog oblika datuma.

dddddd

Služi za prikaz dugog oblika datuma.

w

Služi za prikaz rednog broja dana u tjednu.

Ponedjeljak se, primjerice, prikazuje kao 2.

m ili mm

Služi za prikaz mjeseca kao jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog broja.

mmm

Služi za skraćivanje naziva mjeseca na tri slova.

Listopad će, primjerice, biti lis.

mmmm

Služi za navođenje cijelog naziva mjeseca.

q

Služi za prikaz broja trenutnog tromjesečja u godini (od 1 do 4).

Za datum u svibnju, primjerice, Access kao vrijednost tromjesečja prikazuje 2.

n

Služi za prikaz dana u godini (od 1 do 366).

gg

Služi za prikaz posljednje dvije znamenke godine.

Napomena: Preporučujemo vam da upisujete i prikazujete sve četiri znamenke godine.

gggg

Služi za prikaz svih znamenki godine u rasponu od 0100 do 9999.

Razdjelnik vremena

Koristi da biste odredili mjesto na koje Access smješta razdjelnik sati, minute i sekunde. Access koristi razdjelnik određen u regionalnim postavkama sustava Windows. .

h ili hh

Služi za prikaz sata u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku.

n ili nn

Služi za prikaz minuta u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku.

s ili ss

Služi za prikaz sekundi u jednoznamenkastom ili dvoznamenkastom obliku.

ttttt

Služi za prikaz dugog oblika vremena.

AM/PM

Služi za prikaz vrijednosti vremena u 12-satnom obliku s nastavkom AM ili PM. Access vrijednost postavlja prema sistemskom satu u računalu.

A/P ili a/p

Služi za prikaz vrijednosti vremena u 12-satnom obliku s nastavkom A, P, a ili p. Access vrijednost postavlja prema sistemskom satu u računalu.

AMPM

Služi za prikaz vrijednosti vremena u 12-satnom obliku. Pokazatelje prijepodneva ili poslijepodneva Access određuje prema regionalnim postavkama sustava Windows.

Praznina, + - $ ()

Služe za umetanje praznina, matematičkih znakova (+ -), financijskih simbola ($ ¥ £) i zagrada na potrebna mjesta u nizovima oblika. Ako želite koristiti druge česte matematičke simbole, npr. kosu crtu (\ ili /) i zvjezdicu (*), stavite ih u dvostruke navodnike. Njih možete smjestiti na bilo koje mjesto.

\

Tim se znakom u programu Access prisilno prikazuje znak koji slijedi neposredno iza njega. Učinak je jednak kao kad znak stavite u dvostruke navodnike.

*

Zvjezdicom se znak koji joj neposredno prethodi prisilno pretvara u znak ispune – u znak koji služi za popunjavanje praznina. Access tekst obično prikazuje poravnan lijevo te prostor s desne strane vrijednosti popunjava prazninama. Znakove ispune možete dodati bilo gdje u niz oblika. Access će u tom slučaju sve praznine popuniti navedenim znakom.

"Konkretni tekst"

Tekst koji želite prikazati korisnicima stavite u dvostruke navodnike.

[boja]

Koristi se za primjenu boje na sve vrijednosti u određenom dijelu oblika. Naziv morate smjestiti u uglate zagrade te koristiti neki od ovih: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta ili bijela.

Vrh stranice

Dodatne informacije o mogućnostima oblikovanja

Ako želite da se polje u podatkovnoj tablici, obrazac ili izvješće da biste prikazali određene vrijednosti dok je u polju se pohranjuje neku drugu vrijednost, stvorite polje za pretraživanje. Da biste saznali više o polja s vrijednostima, pročitajte Prilagodi način na koji se podaci prikazuju kao što su stvaranje polja s vrijednostima. Da biste odredili oblik u kojem unosa neispravnog podatka, pročitajte Stvaranje maske za unos unos polja i kontrola vrijednosti u određenom. Da biste saznali kako dodati oblikovanje polja obogaćenog teksta, pročitajte Umetanje ili dodavanje polja obogaćenog teksta.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×