Određivanje i rješavanje problema pomoću alata za rješavanje

Rješavatelj je programski dodatak programa Microsoft Excel koji možete koristiti za analiza "što ako". Pomoću rješavača možete pronaći optimalnu (maksimalnu ili minimalnu) vrijednost za formula u jednoj ćeliji – koja se naziva objektivnom ćelijom – predmetom ograničenja ili ograničenja na vrijednosti drugih ćelija formule na radnom listu. Rješavatelj funkcionira s grupom ćelija, nazivnim varijablama odluke ili jednostavnim promjenjivim ćelijama koje se koriste u izračunu formula u ćelijama ciljne i ograničenja. Rješavatelj prilagođava vrijednosti u stanicama rješenja varijablu da bi zadovoljio ograničenja na ćelijama ograničenja i producirao željeni rezultat za ciljnu ćeliju.

Jednostavno rečeno, rješavač možete koristiti da biste odredili maksimalnu ili minimalnu vrijednost jedne ćelije promjenom drugih ćelija. Možete, primjerice, promijeniti iznos predviđenog proračuna za oglašavanje i vidjeti učinak na predviđeni iznos profita.

Napomena: U verzijama alata za rješavanje prije programa Excel 2007 ciljna ćelija se nazivala "odredišna ćelija", a presudne varijable "promjenjivim ćelijama" ili "prilagodljivim ćelijama". Na dodatku Rješavatelj za Excel 2010 napravljene su mnoga poboljšanja, pa ako koristite Excel 2007, vaše će se iskustvo malo razlikovati.

U sljedećem primjeru razina reklamiranja u svakom tromjesečju utječe na broj prodanih jedinica, čime neizravno određuje iznos prihoda od prodaje, povezane troškove vezane i dobit. Alat za rješavanje može mijenjati tromjesečni proračun za reklamiranje (presudne varijabilne ćelije, B5:C5) sve do ukupnog ograničenja proračuna od 20 000 Kn (ćelija F5) dok ukupna zarada ne dostigne najveći mogući iznos. Iznosi u varijabilnim ćelijama služe za izračun dobiti u svakom tromjesečju, pa su povezani s ciljnom ćelijom s formulom F7, =SUM(Tr1 Dobit:Tr2 Dobit).

Prije izvođenja rješavača

1. Varijabilne ćelije

2. Ćelija s ograničenjem

3. Ciljna ćelija

Nakon izvođenja alata za rješavanje, nove vrijednosti su sljedeće:

Nakon izvođenja rješavača

 1. Na kartici Podaci u grupi Analiza kliknite Alat za rješavanje.
  PowerPoint 2010 – vježba

  Napomena: Ako naredba Alat za rješavanje u grupi Analiza nije dostupna, potrebno je aktivirati dodatak alata za rješavanje dodatak. Pogledajte: Kako aktivirati dodatak Rješavatelj.

  Slika dijaloškog okvira Rješavatelj programa Excel 2010 +
 2. U okvir Postavljanje cilja unesite adresa ćelije ili naziv ciljne ćelije. Ciljna ćelija mora sadržavati formulu.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dobili što je moguće veće vrijednosti ciljne ćelije, kliknite Maksimalno.

  • Da biste dobili što je moguće manje vrijednosti ciljne ćelije, kliknite Minimalno.

  • Da biste dobili određene vrijednosti u ciljnoj ćeliji kliknite Vrijednost:, a zatim upišite vrijednost u okvir.

  • U okvir Promjenom varijabilnih ćelija unesite naziv ili referencu za svaki raspon presudnih varijabli ćelija. Odvajanje referenci koje nisu susjedne zarezima. Varijabilne ćelije moraju biti povezane izravno ili neizravno s ciljnom ćelijom. Možete navesti do 200 varijabilnih ćelija.

 4. U okvir Podložno ograničenjima unesite ograničenja koja želite primijeniti na sljedeći način:

  1. U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje kliknite Dodaj.

  2. U okvir Referenca ćelije unesite referencu ćelije ili naziv raspona ćelija za koji želite ograničiti vrijednost.

  3. Kliknite odnos ( <=, =, >=, Int, binili DIF ) koji želite između ćelije s referenca i ograničenja. Ako kliknete Int, u okviru ograničenje prikazat će se cijeli broj . Ako kliknete Regal, u okviru ograničenje prikazat će se binarni naziv. Ako kliknete DIF, u okviru ograničenje prikazat će se AllDifferent .

  4. Ako u okviru Ograničenje odaberete odnos <=, =, ili >=, upišite broj, referencu ili naziv ćelije ili formulu.

  5. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Da biste prihvatili ograničenje i dodali drugo, kliknite Dodaj.

   • Da biste prihvatili ograničenje i vratili se u dijaloški okvir Parametar alata za rješavanje kliknite U redu.
    Napomena    Odnose int, bin i dif možete primijeniti samo u ograničenjima na presudnim varijabilnim ćelijama.

    Postojeće ograničenje možete promijeniti ili izbrisati na sljedeći način:

  6. U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje kliknite ograničenje koje želite promijeniti ili izbrisati.

  7. Kliknite Promjena, a zatim izvršite promjene ili kliknite Izbriši.

 5. Kliknite Riješi i učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste zadržali vrijednosti rješenja na radnom listu, u dijaloškom okviru Rezultati alata za rješavanje kliknite Zadrži rješenje alata za rješavanje.

  • Da biste vratili izvorne vrijednosti koje su postojale prije nego što ste kliknuli naredbu Riješi, kliknite Vrati izvorne vrijednosti.

  • Postupak rješavanja možete prekinuti pritiskom na tipku Esc. Excel ponovno izračunava radni list sa zadnjim vrijednostima pronađenim za ćelije s presudnim varijablama.

  • Da biste stvorili izvješće koje se temelji na vašem rješenju kada Alat za rješavanje pronađe rješenje, možete kliknuti vrstu izvješća u okviru Izvješća, a zatim U redu. Izvješće se stvara na novom radnom listu u radnoj knjizi. Ako Alat za rješavanje ne pronađe rješenje, bit će dostupna samo neka izvješća, a možda neće biti dostupno nijedno.

  • Da biste spremili vrijednosti varijabilnih ćelija u obliku scenarija koji možete prikazati kasnije, kliknite Spremi scenarij u dijaloškom okviru Rezultati alata za rješavanje, a zatim u okvir Naziv scenarija upišite naziv za scenarij.

 1. Nakon definiranja problema kliknite Mogućnosti u dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti odaberite potvrdni okvir Pokaži rezultate iteracija da biste prikazali vrijednosti svakog probnog rješenja, a zatim kliknite U redu.

 3. U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje kliknite Riješi.

 4. U dijaloškom okviru Prikaz približnog rješenja učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prekinuli postupak rješavanja i prikazali dijaloški okvir Rezultati alata za rješavanje kliknite Zaustavi.

  • Da biste nastavili postupak rješavanja i prikazali sljedeće probno rješenje, kliknite Nastavi.

 1. U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje kliknite Mogućnosti.

 2. Odaberite ili unesite vrijednosti za mogućnosti na karticama Sve metode, GRG nelinearno i Evolucijski u dijaloškom okviru.

 1. U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje kliknite Učitaj/spremi.

 2. Unesite raspon ćelija za područje modela, a zatim kliknite Spremi ili Učitaj.

  Prilikom spremanja modela unesite referencu za prvu ćeliju okomitog raspona praznih ćelija u koje želite smjestiti model problema. Kod učitavanja modela unesite referencu za cijeli raspon ćelija koji sadrži model problema.

  Savjet: Zadnje odabire u dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje možete spremiti zajedno s radnim listom tako da spremite radnu knjigu. Svaki radni list u radnoj knjizi može imati vlastite odabire Alata za rješavanje i svi se oni spremaju. Ako želite definirati više problema za neki radni list, kliknite Učitaj/riješi da biste probleme spremili pojedinačno.

U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje odaberite bilo koji od tri navedena algoritma ili metode rješavanja:

 • GRG (generalizirano reducirano stupnjevanje) nelinearni    Namijenjen je nelinearnim jednostavnim problemima.

 • Jednostavni LP    Namijenjen je linearnim problemima.

 • Evolucijski    Namijenjen je problemima koji nisu jednostavni.

Važno: Najprije biste trebali omogućiti dodatak rješavaču. Dodatne informacije potražite u članku učitavanje dodatka Rješavatelj.

U sljedećem primjeru razina reklamiranja u svakom tromjesečju utječe na broj prodanih jedinica, čime neizravno određuje iznos prihoda od prodaje, povezane troškove vezane i dobit. Rješavatelj može promijeniti tromjesečne proračune za oglašavanje (rješenja varijable ćelije B5: C5), do ukupnog ograničenja proračuna za $20.000 (ćelija D5), dok Ukupni profit (ciljna ćelija D7) ne dosegne maksimalan mogući iznos. Vrijednosti u varijabilnim ćelijama koriste se za izračunavanje profita za svaki kvartal, tako da se odnose na ciljnu ćeliju formule D7, = SUM (Q1 profit: Q2 profit).

Example Solver evaluation

Oblačić 1 varijabilne ćelije

Oblačić 2 ograničena ćelija

Oblačić 3 objektivna ćelija

Nakon izvođenja alata za rješavanje, nove vrijednosti su sljedeće:

PowerPoint Web App

 1. U programu Excel 2016 za Mac: kliknite Rješavateljpodataka >.

  Alat za rješavanje

  U programu Excel za Mac 2011: kliknite karticu Podaci , a zatim u odjeljku Analizakliknite Rješavatelj.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. U okviru Postavljanje ciljaunesite adresa ćelije ili naziv ciljne ćelije.

  Napomena: Ciljna ćelija mora sadržavati formulu.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  Željena radnja

  Postupak

  Stvaranje vrijednosti objektivne ćelije što je moguće veće

  Kliknite maksimum.

  Stvaranje vrijednosti objektivne ćelije što je manje moguće

  Kliknite min.

  Postavljanje ciljne ćelije na određenu vrijednost

  Kliknite vrijednost, a zatim upišite vrijednost u okvir.

 4. U okvir Promjenom varijabilnih ćelija unesite naziv ili referencu za svaki raspon presudnih varijabli ćelija. Odvojite nesusjedne reference zarezima.

  Varijabilne ćelije moraju biti povezane izravno ili neizravno s ciljnom ćelijom. Možete navesti do 200 varijabilnih ćelija.

 5. U okvir Podložno ograničenjima dodajte ograničenja koja želite primijeniti.

  Da biste dodali ograničenje, slijedite ove korake:

  1. U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje kliknite Dodaj.

  2. U okvir Referenca ćelije unesite referencu ćelije ili naziv raspona ćelija za koji želite ograničiti vrijednost.

  3. Na skočnom izborniku <= odnos odaberite željeni odnos između ćelije s referenca i ograničenja. Ako odaberete <=, =ili >=, u okvir ograničenje upišite broj, referencu ćelije ili naziv ili formulu.

   Napomena: Odnose za int, bin i DIF možete primijeniti samo u ograničenjima na varijabilnim ćelijama odluke.

  4. Učinite nešto od sljedećeg:

  Željena radnja

  Postupak

  Prihvaćanje ograničenja i dodavanje drugog

  Kliknite Dodaj.

  Prihvaćanje ograničenja i povratak u dijaloški okvir Parametri rješavača

  Kliknite U redu.

 6. Kliknite riješi, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Željena radnja

  Postupak

  Zadržavanje vrijednosti rješenja na listu

  U dijaloškom okviru Rezultati rješavača kliknite Zadrži rješenje rješavača .

  Vraćanje izvornih podataka

  Kliknite Vrati izvorne vrijednosti.

Napomene: 

 1. Da biste prekinuli postupak rješavanja, pritisnite ESC. Excel ponovno izračunava list s posljednjim vrijednostima koje se nalaze za podesive ćelije.

 2. Da biste stvorili izvješće koje se temelji na vašem rješenju kada Alat za rješavanje pronađe rješenje, možete kliknuti vrstu izvješća u okviru Izvješća, a zatim U redu. Izvješće se stvara na novom listu u radnoj knjizi. Ako Rješavatelj ne pronađe rješenje, mogućnost stvaranja izvješća nije dostupna.

 3. Da biste vrijednosti prilagodbe ćelije spremili kao scenarij koji možete prikazati kasnije, u dijaloškom okviru Rezultati rješavača kliknite Spremi scenarij , a zatim upišite naziv scenarija u okvir naziv scenarija .

 1. U programu Excel 2016 za Mac: kliknite Rješavateljpodataka >.

  Alat za rješavanje

  U programu Excel za Mac 2011: kliknite karticu Podaci , a zatim u odjeljku Analizakliknite Rješavatelj.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Kada definirate problem, u dijaloškom okviru Parametri rješavača kliknite mogućnosti.

 3. Potvrdite okvir Prikaz rezultata iteracije da biste vidjeli vrijednosti svakog probnog rješenja, a zatim kliknite u redu.

 4. U dijaloškom okviru Parametri alata za rješavanje kliknite Riješi.

 5. U dijaloškom okviru Prikaz probnog rješenja učinite nešto od sljedećeg:

  Željena radnja

  Postupak

  Zaustavljanje postupka rješavanja i prikaz dijaloškog okvira Rezultati rješavača

  Kliknite Zaustavi.

  Nastavak postupka rješavanja i prikaz sljedećeg probnog rješenja

  Kliknite Nastavi.

 1. U programu Excel 2016 za Mac: kliknite Rješavateljpodataka >.

  Alat za rješavanje

  U programu Excel za Mac 2011: kliknite karticu Podaci , a zatim u odjeljku Analizakliknite Rješavatelj.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Kliknite mogućnosti, a zatim u dijaloškom okviru mogućnosti ili Mogućnosti rješavača odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  Željena radnja

  Postupak

  Postavljanje vremena i iteracija rješenja

  Na kartici svi načini u odjeljku ograničenja rješavanjau okviru maksimalno vrijeme (seconds) upišite broj sekundi koje želite dopustiti za vrijeme rješenja. Zatim u okvir iteracije upišite maksimalan broj iteracija koje želite dopustiti.

  Napomena: Ako postupak rješenja dosegne maksimalno vrijeme ili broj iteracija prije nego što Rješavatelj pronađe rješenje, Rješavatelj će prikazati dijaloški okvir Prikaz probnog rješenja .

  Postavljanje stupnja preciznosti

  Na kartici svi načini u okviru preciznost ograničenja upišite željeni stupanj točnosti. Što je broj manji, to je preciznost viša.

  Postavljanje stupnja konvergencije

  Na kartici GRG nelinearni ili evolucijski , u okvir Konvergencija upišite iznos relativne promjene koju želite dopustiti u zadnjih pet iteracija prije nego što se rješavatelj zaustavi s rješenjem. Što je broj manji, to je manje relativna promjena dopuštena.

 3. Kliknite U redu.

 4. U dijaloškom okviru Parametri rješavača kliknite riješi ili Zatvori.

 1. U programu Excel 2016 za Mac: kliknite Rješavateljpodataka >.

  Alat za rješavanje

  U programu Excel za Mac 2011: kliknite karticu Podaci , a zatim u odjeljku Analizakliknite Rješavatelj.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Kliknite učitavanje/spremanje, unesite raspon ćelija za područje modela, a zatim kliknite Spremi ili Učitaj.

  Prilikom spremanja modela unesite referencu za prvu ćeliju okomitog raspona praznih ćelija u koje želite smjestiti model problema. Kod učitavanja modela unesite referencu za cijeli raspon ćelija koji sadrži model problema.

  Savjet: Zadnji odabiri u dijaloškom okviru Parametri rješavača možete spremiti s listom tako da spremite radnu knjigu. Svaki list u radnoj knjizi može imati vlastite odabire rješavača, a svi su spremljeni. Možete i definirati više problema za list tako da kliknete učitavanje/Spremi da biste pojedinačno spremili probleme.

 1. U programu Excel 2016 za Mac: kliknite Rješavateljpodataka >.

  Alat za rješavanje

  U programu Excel za Mac 2011: kliknite karticu Podaci , a zatim u odjeljku Analizakliknite Rješavatelj.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Na skočnom izborniku Odabir metode rješavanja odaberite nešto od sljedećeg:

Način rješavanja

Opis

GRG (generalizirani smanjene stupnjevanje) nelinearno

Zadani odabir, za modele koji koriste većinu funkcija programa Excel, osim ako, odaberite, pretraživanje i druge funkcije "korak".

Simplex LP

Ovaj način koristite za linearne probleme s programiranje. Vaš model trebao bi koristiti zbroj, SUMPRODUCT, +-i * u formulama koje ovise o varijabilnim ćelijama.

Evolucijski

Ta je metoda, bazirana na genetskim algoritmima, najbolja kada model koristi ako, bira ili traži argumente koji ovise o varijabilnim ćelijama.

Napomena: Dijelovi koda programa za rješavanje Copyright 1990-2010 by Frontline Systems, Inc dijelovi su Copyright 1989 po optimalnim metodama, Inc.

Budući da programi za dodatke nisu podržani u Excel za web, nećete moći koristiti dodatak Rješavatelj da biste pokrenuli analizu što-ako na podacima koji će vam pomoći da pronađete optimalna rješenja.

Ako imate aplikaciju Excel za stolna računala, pomoću gumba Otvori u programu Excel možete otvoriti radnu knjigu da biste koristili dodatak Rješavatelj.

Dodatna pomoć za alat za rješavanje

Detaljnije pomoći za kontakt Rješavatelj:

Frontline Systems, Inc.
Poštanski sandučić 4288
Nagib selo, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Web-mjesto:
http://www.Solver.com E-pošta
: info@solver.compomoć za rješavača na www.Solver.com.

Na neke dijelove programskog koda Alata za rješavanje autorska prava ima Frontline Systems, Inc. (© 1990-2009 by Frontline Systems, Inc.). Na neke dijelove autorska prava ima tvrtka Optimal Methods Inc. (© 1989 by Optimal Methods Inc.).

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Pogledajte i sljedeće

Korištenje rješavača za budžetiranje kapitala

Korištenje rješavača da biste odredili optimalan miks proizvoda

Uvod u analizu "što ako"

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Pronalaženje pogrešaka u formulama

Tipkovni prečaci u programu Excel

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×