Odnosi između tablica u podatkovnom modelu

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Dodajte više energije analizi podataka stvaranjem odnosa amogn različitih tablica. Odnos je veza između dvije tablice koje sadrže podatke: osnovica za odnos je jedan stupac u svaku tablicu. Da biste uvidjeli koliko su odnosi korisni, zamislite da pratite podatke o narudžbama klijenata u svojoj tvrtki. Nije moguće pratiti sve podatke u jednoj tablici pojavljuju strukturu ovako:

IDklijenta

Ime

E-pošta

Popust

IDnarudžbe

DatumNarudžbe

Proizvod

Količina

1

Vukelić

gordan.vukelic@contoso.com

0,05

256

07.01.2010.

Kompaktni digitalni fotoaparat

11

1

Vukelić

gordan.vukelic@contoso.com

0,05

255

03.01.2010.

SLR fotoaparat

15

2

Hrvatin

nikica.hrvatin@contoso.com

0,10

254

3.1.2010.

Jeftini softver za izradu filmova

27

Takav pristup može biti vrlo funkcionalan, ali podrazumijeva pohranu velike količine redundantnih podataka, kao što je adresa e-pošte klijenta za svaku narudžbu. Prostor za pohranu je jeftin, ali ako se adresa e-pošte promijeni, morat ćete ažurirati svaki redak koji se odnosi na tog klijenta. Jedno od rješenja tog problema jest podjela podataka na više tablica i definiranje odnosa između tih tablica. Takav se pristup koristi u relacijskim bazama podataka, kao što je SQL Server. U bazi podataka koju uvezete, primjerice, podaci o narudžbama mogu se prikazivati pomoću triju povezanih tablica:

Klijenti

[IDklijenta]

Naziv

E-pošta

1

Vukelić

gordan.vukelic@contoso.com

2

Hrvatin

nikica.hrvatin@contoso.com

PopustiZaKlijenta

[IDklijenta]

Popust

1

0,05

2

0,10

Narudžbe

[IDklijenta]

IDnarudžbe

DatumNarudžbe

Proizvod

Količina

1

256

07.01.2010.

Kompaktni digitalni fotoaparat

11

1

255

03.01.2010.

SLR fotoaparat

15

2

254

3.1.2010.

Jeftini softver za izradu filmova

27

Postoje odnosi unutar modela podataka – koji izričito stvarate ili onu koja Excel automatski stvara u vaše ime kada istodobno uvesti više tablica. Podatkovni model možete stvoriti ili njime upravljati i pomoću dodatka Power Pivot. Dodatne informacije potražite u člankuStvaranje podatkovnog modela u programu Excel.

Ako za uvoz tablica iz iste baze podataka koristite dodatak Power Pivot, Power Pivot može prepoznati odnose između tablica na temelju stupaca koji se nalaze u [uglatim zagradama] i reproducirati te odnose u podatkovnom modelu koji se stvara u pozadini. Dodatne informacije potražite u članku Automatsko prepoznavanje i primjena odnosa. Ako tablice uvozite iz više izvora, odnose možete stvoriti ručno na način opisan u članku Stvaranje odnosa između dviju tablica.

Odnosi se temelje na onim stupcima u svakoj tablici koji sadrže iste podatke. Na primjer, nije moguće odnose u tablici Kupci s tablicom narudžbe ako svaki sadrži stupac koji pohranjuje ID klijenta. U našem su primjeru nazivi stupaca isti, ali to ne mora biti tako. Naziv jednog stupca mogao bi biti IDKlijenta, a drugog BrojKlijenta, važno je samo da reci u tablici Narudžbe sadrže ID koji je pohranjen i u tablicu Klijenti.

U relacijske baze podataka, postoji nekoliko vrsta tipki. Ključ obično je stupac koji sadrži posebne svojstva. Poznavanje namjene svakog ključeva pomoći će vam pri upravljanju podatkovnim modelom s više tablica koji daje podatke za zaokretnu tablicu, zaokretni grafikon ili izvješće dodatka Power View.

Premda su mnoge vrste ključeva, ovo su najvažnija naš svrhu:

  • Primarni ključ: služi kao jedinstvena identifikacija retka u tablici, kao što je IdKlijenta u tablici klijenti .

  • Zamjenski ključ (ili kandidata ključa): stupac koji nije primarni ključ koja je jedinstvena. Tako se, recimo, u tablici Zaposlenici može pohranjivati ID zaposlenika i matični broj zaposlenika, što su u oba slučaja jedinstvene vrijednosti.

  • Vanjski ključ: stupac koji upućuje na jedinstveni stupac u drugoj tablici, kao što je IdKlijenta u tablici narudžbe koji upućuje na IdKlijenta u tablici Klijenti.

U podatkovnom se modelu primarni ključ i zamjenski ključ nazivaju povezanim stupcem. Ako tablica sadrži primarni i zamjenski ključ, kao osnovu za odnos tablice možete koristiti bilo koji. Vanjski se ključ naziva izvornim stupcem ili samo stupcem. U našem primjeru odnosa definirana između IdKlijenta u tablici narudžbe (stupcu) i IdKlijenta u tablici Kupci (stupac za pretraživanje). Ako uvezete podatke iz relacijske baze podataka, Excel po zadanom odabire vanjski ključ iz jedne tablice i odgovarajući primarni ključ iz druge. Možete, međutim, koristiti bilo koji stupac koji ima jedinstvene vrijednosti za stupac s vrijednostima za pretraživanje.

Odnos između klijenta i reda je odnos jedan-prema-više. Uz svakoga se klijenta može vezati veći broj narudžbi, no narudžbe se ne mogu vezati uz veći broj klijenata. Drugi odnos važne tablice je jedan. U našem primjeru u nastavku CustomerDiscounts tablice koji definira jedan diskontna stopa za svakog korisnika, ima odnosom s tablici Klijenti.

U ovoj su tablici prikazuju odnosi između tri tablice(Kupci, CustomerDiscountsi narudžbe):

Odnos

Vrsta

Stupac za pretraživanje

Stupac

Klijenti-PopustZaKlijenta

jedan-prema-jedan

Klijenti.IDKlijenta

PopustZaKlijenta.IDKlijenta

Klijenti-Narudžbe

jedan-prema-više

Klijenti.IDKlijenta

Narudžbe.IDKlijenta

Napomena: Podatkovni model ne podržava odnose više-prema-više. Dobar primjer odnosa više-prema-više jest izravan odnos između Proizvoda i Klijenata, u kojemu klijent može kupiti veći broj proizvoda, ali i veći broj klijenata možete kupiti isti proizvod.

Nakon stvaranja sve odnose Excel obično izračunajte sve formule koje koriste stupce iz tablica u novostvorenom odnos. Trajanje te obrade ovisi o količini podataka i složenosti odnosa. Dodatne informacije potražite u članku Ponovno izračunavanje formula.

Podatkovni model može sadržavati veći broj odnosa između tablica. Da biste sastavili točnost izračuna, Excel mora jedan put iz jedne tablice do druge. Zbog toga je samo jedan odnos između svakoga para tablica istodobno aktivan. Iako na druge su neaktivni, možete odrediti Neaktivni odnos u formulama i upitima.

U prikazu dijagrama, aktivnog odnosa je pune crte, a na neaktivne su isprekidane crte. Ako, na primjer, u AdventureWorksDW2012, tablica DimDate sadrži stupac Datumskiključ, koji se odnose na tri različite stupce u tablici FactInternetSales: DatumNarudžbe, datum krajnjeg rokai DatumOtpreme. Ako postoji aktivan odnos između stupca KljučDatuma i DatumNarudžbe, to je ujedno i zadani odnos u formulama, osim ako ne navedete drukčije.

Odnos se može stvoriti kada se zadovolje sljedeći uvjeti:

Kriteriji

Opis

Jedinstveni identifikator za svaku tablicu

Svaka tablica mora sadržavati jedan stupac koji utvrđuje jedinstveni identitet svakoga retka u toj tablici. Taj se stupac obično naziva primarnim ključem.

Jedinstvene vrijednosti pretraživanja u stupcima

Podatkovne vrijednosti u stupcima za pretraživanje vrijednosti moraju biti jedinstvene. Drugim riječima, stupci ne smiju sadržavati duplikate. U podatkovnom modelu vrijednosti null i prazni nizovi istovjetni su praznini, koja je posebna podatkovna vrijednost. To znači da ne smijete imati više praznih polja ili nula u stupcu za pretraživanje vrijednosti.

Kompatibilne vrste podataka

Vrsta podataka u izvornom stupcu i stupcu za pretraživanje vrijednosti mora biti kompatibilna. Dodatne informacije o vrstama podataka potražite u članku vrste podataka podržane u podatkovnim modelima.

Odnos tablice u podatkovnom modelu nije moguće stvoriti ako je ključ složen. Također ste ograničeni na stvaranje odnosa jedan-prema-jedan i jedan-prema-više. Ostale vrste odnosa nisu podržane.

Složeni ključevi i stupci s vrijednostima za pretraživanje

Složeni ključ sastoji se od više od jednog stupca. Podatkovni modeli ne možete koristiti složeni ključevi: tablice moraju uvijek sadržavati točno jedan stupac koji jedinstveno označava svaki redak u tablici. Ako uvezete tablice s postojećim odnosom koji se temelji na složeni ključ za uvoz tablica u dodatku Power Pivot će zanemariti odnos jer nije moguće stvoriti u modelu.

Da biste stvorili odnos između dviju tablica s više stupaca koji definiraju primarni i vanjski ključ, najprije kombinirajte vrijednosti da biste stvorili jedan stupac ključa prije nego što stvorite odnos. To možete učiniti prije no što uvezete podatke, ili stvaranjem izračunatog stupca u podatkovnom modelu pomoću dodatka Power Pivot dodatak.

Odnosi više-prema-više

Podatkovni model ne podržava odnose više-prema-više. Ne možete jednostavno dodati spojene tablice u model. Možete se, međutim, poslužiti funkcijama jezika DAX da biste oblikovali odnos više-prema-više.

Interna spajanja i petlje

Interna spajanja nisu dopuštena u podatkovnom modelu. Interno spajanje jest odnos unutar same tablice. Obično se koristi radi definiranja hijerarhijskog odnosa nadređenosti i podređenosti. Tako biste, primjerice, mogli spojiti tablicu Zaposlenici samu sa sobom da biste stvorili hijerarhiju u kojoj se prikazuje lanac odgovornosti u tvrtki.

Excel ne dopušta stvaranje petlji u sklopu odnosa u radnoj knjizi. Drugim riječima, nisu dopušteni sljedeći odnosi:

1. tablica, stupac a   prema   2. tablici, stupcu f

2. tablica, stupac f   prema   3. tablici, stupcu n

3. tablica, stupac n   prema   1. tablici, stupcu a

Ako stvorite odnos koji dovodi do stvaranja petlje, generirat ćete pogrešku.

Jedna od prednosti dodatka Power Pivot u tome je što Power Pivot ponekad može prepoznati odnose i stvoriti nove odnose u podatkovnom modelu koji stvara u programu Excel.

Kada uvozite više tablica, Power Pivot automatski prepoznaje sve postojeće odnose između tablica. Isto tako, prilikom stvaranja zaokretne tablice Power Pivot analizira podatke u tablicama. Utvrđuje moguće postojanje odnosa koji još nisu definirani pa predlaže odgovarajuće stupce koji bi se mogli uvrstiti u te odnose.

Algoritam prepoznavanja koristi se statističkim podacima o vrijednostima i metapodacima stupaca da bi pretpostavio vjerojatnost odnosa.

  • Vrste podataka u svim povezanim stupcima morale bi bite kompatibilne. Automatsko prepoznavanje podržava samo numeričku i tekstnu vrstu podataka. Dodatne informacije o vrstama podataka potražite u članku o vrstama podataka koji su podržani u podatkovnim modelima.

  • Da bi odnos bio uspješno prepoznat, broj jedinstvenih ključeva u stupcu s vrijednostima za pretraživanje morao bi biti veći od vrijednosti u tablici na strani većeg broja vrijednosti. Drugim riječima, stupac ključa na strani odnosa s većim brojem vrijednosti ne smije sadržavati nijednu vrijednost koja nije u stupcu ključa tablice s vrijednostima za pretraživanje. Recimo, primjerice, da imate tablicu u kojoj se navode proizvodi s ID-ovima (tablica s vrijednostima za pretraživanje) i tablicu prodaje u kojoj se navodi prodaja svakog proizvoda (strana odnosa s većim brojem vrijednosti). Ako vam zapisi o prodaji sadrže ID proizvoda koji nema odgovarajući ID u tablici proizvoda, odnos se ne može automatski stvoriti, ali biste ga mogli stvoriti ručno. Da bi Excel prepoznao odnos, morate prvo ažurirati tablicu s vrijednostima pretraživanja proizvoda te u nju uvrstiti ID-ove proizvoda koji dosad nisu bili upisani.

  • Provjerite je li naziv stupca ključa na strani odnosa s više vrijednosti sličan nazivu stupca ključa u tablici s vrijednostima za pretraživanje. Nazivi ne moraju biti identični. Ako, na primjer, s postavkom tvrtke često imate varijacije na naziva stupaca koji sadrže zapravo iste podatke: Emp ID, IDZaposlenika, ID zaposlenika, EMP_IDi tako dalje. Algoritam prepoznaje slične nazive i dodjeljuje veću vjerojatnost onim stupcima koji imaju slične ili identične nazive. Zato ako želite povećati vjerojatnost stvaranja odnosa, pokušajte s preimenovanjem stupaca podataka koje uvozite tako da nose naziv sličan stupcu u postojećim tablicama. Ako Excel pronađe više mogućih odnosa, neće stvoriti nijedan.

Sada možda bolje razumijete zašto se ne prepoznaju baš svi odnosi i kako promjene u metapodacima, kao što su nazivi polja i vrste podataka, poboljšavaju rezultate automatskoga prepoznavanja odnosa. Dodatne informacije potražite u članku o otklanjanju poteškoća s odnosima.

Automatsko prepoznavanje imenovanih skupova

Odnosi između imenovanih skupova i povezanih polja u zaokretnim tablicama ne prepoznaju se automatski. Takvi se odnosi mogu stvoriti ručno. Ako ipak želite koristiti automatsko prepoznavanje odnosa, uklonite svaki imenovani skup i dodajte zasebna polja iz imenovanog skupa izravno u zaokretnu tablicu.

Primjena odnosa

U nekim se slučajevima odnosi između tablica automatski primjenjuju. Ako, primjerice, stvorite odnos između prva dva skupa niže navedenih tablica, pretpostavlja se da postoji odnos između druge dvije tablice i taj se odnos automatski uspostavlja.

Proizvodi i Kategorije: stvoren ručno

Kategorije i Potkategorije: stvoren ručno

Proizvodi i Potkategorije: pretpostavlja se da postoji odnos

Da bi se automatski uspostavio odnos, on se mora kretati u jednom pravcu, kao što je prikazano gore. Da je početni odnos bio između, primjerice, Prodaje i Proizvoda te Prodaje i Klijenata, ne bi bilo pretpostavljeno da postoji odnos. To je zbog toga što je odnos između Proizvoda i Klijenata odnos više-prema-više.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×