Odabir mogućnosti provjere gramatike i stila pisanja u sustavu Office 2016

U ovom se članku objašnjavaju mogućnosti provjere gramatike i stila pisanja koje se odabiru u dijaloškom okviru Postavke provjere gramatike za Microsoft Word i Microsoft Outlook. Članak se odnosi na engleski jezik.

Napomena: 19. srpnja 2016.: Prilikom pristupa mogućnosti izbornika Datoteka > Mogućnosti > Jezična provjera > Prilikom provjere pravopisa i gramatike u programu Word > Stil pisanja u programu Word 2016 nedostaje mogućnost Gramatika i stil. Znamo za taj problem i planiramo ga riješiti u sljedećem ažuriranju. Kad ažuriranje bude dostupno, ovdje ćemo objaviti informacije o tome kako ga nabaviti.

Napomena: Ako odabirete mogućnosti za tekst napisan na jeziku različitom od jezične verzije programa Word i Outlook, mogućnosti se mogu razlikovati.

Prikaz dijaloškog okvira Postavke provjere gramatike

Outlook

 1. Stvorite ili otvorite stavku.

 2. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 3. Kliknite Pošta, a zatim kliknite Mogućnosti uređivača.

 4. Kliknite Jezična provjera.

 5. U odjeljku Prilikom provjere pravopisa u programu Outlook kliknite Postavke.

Word

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 2. Kliknite Jezična provjera.

 3. U odjeljku Prilikom provjere pravopisa i gramatike u programu Word kliknite Postavke.

Velika i mala slova te velika i mala slova u rečenici: tri gramatička pravila

 • Velika i mala slova u naslovima   odnosi se na članove, kratke prijedloge i veznike koji trebaju biti pisani malim slovima u naslovu. Primjer: "Of Mice And Men" je roman bit će ispravljeno u "Of Mice and Men" je roman.

 • Velika i mala slova općih imenica   odnosi se na opće imenice koje je potrebno pisati velikim slovom kada se odnose na određene osobe, obrazovne ustanove, tvrtke, tijela državne uprave i ostale organizacije. Primjer: He graduated from the university of Wisconsin bit će ispravljeno u He graduated from the University of Wisconsin.

 • Velika i mala slova iza zareza   odnosi se na velika slova u riječima iza zareza. Primjer: Despite searching everywhere, He couldn't find his keys bit će ispravljeno u Despite searching everywhere, he couldn't find his keys.

Razdvajanje riječi

Razdvajanje riječi predlaže crticu radi povezivanja modificiranih riječi ako se modifikator sastoji od više riječi. Primjer: Our five year old son is learning to read bit će ispravljeno u Our five-year-old son is learning to read. I brojevi od "twenty-one" do "ninety-nine" pišu se s crticom.

Pogrešno upotrijebljene riječi: pet gramatička pravila

 • Neodređeni član   odnosi se na korištenje „a” ispred riječi koja počinje suglasnikom i „an” ispred riječi koja počinje samoglasnikom. Primjer: We waited for at least a hour bit će ispravljeno u We waited for at least an hour.

 • Pridjevi i prilozi   odnosi se na korištenje riječi „real” i „really”. “Real” se koristi za modifikaciju imenice, a “really” za modifikaciju glagola. Primjer: He is driving real carefully bit će ispravljeno u He is driving really carefully.

 • Riječi koje se često brkaju   odnosi se na riječi koje zahtijevaju posebnu pažnju jer zvuče slično i mogu imati srodna značenja. Često predstavljaju različite dijelove govora (vrste riječi) i drugačije se pišu. Primjer: Could you please advice me? bit će ispravljeno u Could you please advise me?

 • Usporedba   odnosi se na korištenje riječi "more" i "most" s pridjevima bez komparativa. Nemojte koristiti komparative kao što su more, most, less ili least uz komparativne pridjeve. Primjer: This is more bigger than I thought bit će ispravljeno u This is bigger than I thought.

 • Previše determinatora   odnosi se na određene determinatore (članove, posvojne zamjenice i pokazne zamjenice) koje se ne smije kombinirati. Primjer: I gave her a the carrot moglo bi biti ispravljeno u I gave her a carrot.

Imenički izrazi

Imenički izrazi   odnosi se na slaganje brojeva unutar imeničkih izraza da bi se riječi unutar jednog imeničkog izraza slagale u broju. Primjer: I would like to buy this apples moglo bi biti ispravljeno u I would like to buy these apples ili u I would like to buy this apple.

Interpunkcija

 • Interpunkcijski znakovi u nizu   Pravilo će otkriti dva interpunkcijska znaka (ili više njih) u nizu koja su ista ili različita. Primjer: Mary,, still wondering about the photos bit će ispravljeno u Mary, still wondering about the photos. Skup interpunkcijskih znakova za ovu mogućnost ovisi o jeziku.

 • Točka sa zarezom   Odnosi se na korištenje točke sa zarezom umjesto zareza u dvije povezane, ali neovisne rečenice koje nisu povezane koordinacijskim veznikom kao što je "and" ili "but". Primjer: They don't have a discussion board, the website isn't big enough for one yet bit će ispravljeno u They don't have a discussion board; the website isn't big enough for one yet.

 • Zarez   odnosi se na korištenje zareza ispred nezavisne rečenice ako rečenica započinje veznikom kao što je "if" ili "although”. Primjer: If you're like me you've already seen this movie bit će ispravljeno u If you're like me, you've already seen this movie.

 • Zarez iza uvodnih izraza   odnosi se na korištenje zareza iza kratkih uvodnih izraza. Primjer: First of all we must make sure the power is off bit će ispravljeno u First of all, we must make sure the power is off .

Razmak

 • Bez razmaka ispred interpunkcijskog znaka   Kada se ispred određenog interpunkcijskog znaka očekuje razmak, ali ga nema, ovo će pravilo predložiti dodavanje razmaka. Primjer: They were(about to leave) bit će ispravljeno u They were (about to leave). Skup interpunkcijskih znakova za ovu mogućnost ovisi o jeziku.

 • Neočekivani razmak ispred interpunkcijskog znaka   Kada se ispred određenog interpunkcijskog znaka ne očekuje razmak, ali on postoji, ovo će pravilo predložiti uklanjanje razmaka. Primjer: Mary , still wondering about the photos bit će ispravljeno u Mary, still wondering about the photos. Skup interpunkcijskih znakova za ovu mogućnost ovisi o jeziku.

 • Neočekivani razmak ispred interpunkcijskog znaka, iza interpunkcijskog znaka nema razmaka   Kada ispred interpunkcijskog znaka postoji neočekivani razmak, a iza njega nema razmaka, ovo će pravilo predložiti uklanjanje neočekivanog razmaka i dodavanje razmaka koji nedostaje. Primjer: Mary ,still wondering about the photos bit će ispravljeno u Mary, still wondering about the photos.

 • Bez razmaka iza interpunkcijskog znaka   Kada se ispred iza interpunkcijskog znaka očekuje razmak, ali ga nema, ovo će pravilo predložiti dodavanje razmaka. Primjer: He was up all night,and asleep all day bit će ispravljeno u He was up all night, and asleep all day. Skup interpunkcijskih znakova za ovu mogućnost ovisi o jeziku.

 • Neočekivani razmak iza interpunkcijskog znaka   Kada se iza određenog interpunkcijskog znaka ne očekuje razmak, ali on postoji, ovo će pravilo predložiti uklanjanje razmaka. Primjer: There are ( brackets) bit će ispravljeno u There are (brackets). Skup interpunkcijskih znakova za ovu mogućnost ovisi o jeziku.

 • Neočekivani razmaci između riječi   Ovo pravilo otkriva dva razmaka između riječi u rečenici ili između interpunkcijskih znakova i riječi unutar rečenice.

Slaganje subjekta i glagola

Slaganje subjekta i glagola   odnosi se na slaganje broje između subjekta i glagola. Subjekt i glagol moraju se slagati u broju. Oba moraju biti u jednini ili u množini. Primjer: The teacher want to see him bit će ispravljeno u The teacher wants to see him.

Glagolski izrazi: dva gramatička pravila

 • Glagolski oblik   odnosi se na korištenje ispravnog glagolskog oblika iza pomoćnog glagola. Primjer: They had ate by the time she arrived bit će ispravljeno u They had eaten by the time she arrived.

 • Korištenje glagola   odnosi se na korištenje riječi "have", a ne riječi "of" u konstrukcijama s modalnim pomoćnim glagolima kao što su could, can't, may i will. Primjer: I could of known that bit će ispravljeno u I could have known that.

Vraćanje izvornih postavki pravila

Da biste vratili postavke na zadane vrijednosti, u dijaloškom okviru Postavke provjere gramatike kliknite Vrati sve zadano.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×