Oblikovanje teksta u porukama e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Oblikovanje teksta u porukama e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Osobe koje ne koriste čitač zaslona potražite u članku Promjena veličine ili oblikovanja teksta ili Stvaranje teksta i aplikacija (u sustavu Windows) ili Oblikovanje poruka e-pošte u programu Outlook za Mac.

Koristite Outlook pomoću tipkovnice i čitača zaslona za dodavanje ili uređivanje teksta u poruci e-pošte. Testirali smo ga s pripovjedačem i ČELJUSTIMA, no možda će raditi s drugim čitačima zaslona dok god slijede česte standarde pristupačnosti i tehnike. Možete promijeniti font, primijeniti različite mogućnosti oblikovanja i pomoću naslova poboljšati čitkost poruke.

Napomene: 

Sadržaj teme

Dodavanje i uređivanje teksta

 1. Da biste počeli sastavljati poruku e-pošte, u ulaznoj pošti pritisnite CTRL + N. Čujete: "neimenovani, message, <format poruke>, prozor, da, uređivanje."

  Napomena: Dodatne informacije o sastavljanju e-pošte u Outlook potražite u odjeljku Stvaranje i slanje e-pošte.

 2. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte po potrebi pritiskanjem tipke tabulatora prijeđite na tijelo poruke. Kada se fokus premjesti na tijelo poruke, pripovjedač će kazati: "<naslov poruke> message, editing" (Poruka <naslov poruke>, uređivanje). U RALJAMA čujete: "poruka, uređivanje".

 3. Ako sastavljate novu poruku, počnite upisivati.

  Ako želite izmijeniti tekst ili nastaviti sastavljati poruku, po tekstu poruke krećite se pomoću tipki sa strelicama, a odaberite ga pomoću tipki sa strelicama uz pritisnutu tipku Shift. Da biste dodali ili zamijenili tekst, počnite upisivati.

Promjena fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite dio teksta koji želite promijeniti ili postavite fokus na tijelo poruke ako još nema teksta. Da biste odabrali tekst, pomoću tipki sa strelicama krećite se po tekstu poruke, a pomoću kombinacije Shift + tipke sa strelicama odaberite tekst.

 2. Pritisnite Alt + H, a zatim F, F. Fokus će se premjestiti na polje za font. Začut ćete sljedeće: "Font". Ako koristite JAWS, začut ćete naziv trenutno odabranog fonta.

 3. Po dostupnim se fontovima krećite pritiskanjem tipke sa strelicom dolje. Čitač zaslona izgovarat će nazive fontova dok budete prelazili s jednog na drugi. Kada dođete na font koji želite koristiti, pritisnite Enter. Odabrani će se font primijeniti.

Promjena zadanog fonta za poruke e-pošte

Kada promijenite zadani font, odabrani će se font primijeniti svaki put kad koristite Outlook. Možete i zasebno promijeniti zadani font za nove poruke koje sastavljate te zasebno za odgovore i proslijeđene poruke.

 1. U programu Outlook pritisnite Alt+F, T da biste otvorili prozor Mogućnosti programa Outlook na kartici Datoteka. Začut ćete: "Mogućnosti programa Outlook".

 2. Pritisnite M da biste otvorili mogućnosti za poštu. Začut ćete: "Pošta".

 3. Pritisnite Alt+F da biste otvorili gumb Tiskanice i fontovi pa pritisnite enter. Otvorit će se dijaloški okvir Potpisi i tiskanice s odabranom karticom Osobna tiskanica i začut ćete "Potpisi i tiskanice".

 4. Da biste se pomaknuli do željene mogućnosti, odaberite nešto od sljedećeg:

  • da biste promijenili zadani font za nove poruke e-pošte koje sastavljate, pritisnite Alt+F

  • da biste promijenili zadani font za odgovore i proslijeđene poruke, pritisnite Alt+O

  • Da biste promijenili zadani font za sastavljanje i čitanje poruka s običnim tekstom, pritisnite Alt+N.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Font s fokusom na polju Font. Da biste se pomicali kroz mogućnosti fontova, pritišćite tipku sa strelicom prema dolje. Čitač zaslona čitat će fontove dok se pomičete. Da biste odabrali mogućnost, pritisnite enter. Dijaloški okvir Font će se zatvoriti i vratit ćete se na dijaloški okvir Potpisi i tiskanice.

 6. Da biste prihvatili promjenu i primijenili novi font, opetovano pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete „gumb U redu” pa zatim pritisnite enter.

 7. Da biste zatvorili prozor Mogućnosti programa Outlook i vratili se na glavni prikaz programa Outlook pa pritisnite Esc.

Promjena veličine fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst kojemu želite promijeniti veličinu ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Pritisnite Alt + H, F, S. Fokus će se premjestiti na polje za veličinu fonta. Začut ćete "Veličina fonta" i trenutno odabranu veličinu fonta.

 3. Upišite veličinu fonta koju želite koristiti, a zatim pritisnite Enter. Nova će se veličina primijeniti.

Promjena zadane veličine fonta za poruke e-pošte

Kada promijenite zadanu veličinu fonta, odabrana se veličina primjenjuje svaki put kada koristite Outlook. Možete i zasebno promijeniti zadanu veličinu fonta za nove poruke koje sastavljate te zasebno za odgovore i proslijeđene poruke.

 1. U programu Outlook pritisnite Alt+F, T da biste otvorili prozor Mogućnosti programa Outlook na kartici Datoteka. Začut ćete: "Mogućnosti programa Outlook".

 2. Pritisnite M da biste otvorili mogućnosti za poštu. Začut ćete: "Pošta".

 3. Pritisnite Alt+F da biste otvorili gumb Tiskanice i fontovi pa pritisnite enter. Otvorit će se dijaloški okvir Potpisi i tiskanice s odabranom karticom Osobna tiskanica i začut ćete "Potpisi i tiskanice".

 4. Da biste se pomaknuli do željene mogućnosti, odaberite nešto od sljedećeg:

  • da biste promijenili zadanu veličinu fonta za nove poruke e-pošte koje sastavljate, pritisnite Alt+F

  • da biste promijenili zadanu veličinu fonta za odgovore i proslijeđene poruke, pritisnite Alt+O

  • Da biste promijenili zadanu veličinu fonta za sastavljanje i čitanje poruka s običnim tekstom, pritisnite Alt+N.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Font s fokusom na polju Font. Da biste se pomaknuli do polja Veličina, pritisnite Alt+S. Začut ćete "Veličina" i trenutnu veličinu fonta. Da biste je promijenili, upišite željenu veličinu, primjerice 16 pa pritisnite enter. Dijaloški okvir Font će se zatvoriti i vratit ćete se na dijaloški okvir Potpisi i tiskanice.

 6. Da biste prihvatili promjenu i primijenili novu veličinu fonta, opetovano pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete „gumb U redu” pa zatim pritisnite enter.

 7. Da biste zatvorili prozor Mogućnosti programa Outlook i vratili se na glavni prikaz programa Outlook pa pritisnite Esc.

Promjena veličine fonta za stavke ulazne pošte

Izgled pretinca ulazne pošte naziva se prikaz i može se prilagoditi. Mogu se čak i izraditi novi prikazi, a sve je to moguće na kartici Prikaz u programu Outlook.

 1. U Outlook Otvorite ulaznu poštu pa pritisnite ALT + V, V. Otvorit će se postavke naprednog prikaza: Sažmi se dijaloški okvir. Čujete: "postavke naprednog prikaza".

  Savjet: Da biste brzo otvorili ulaznu poštu, pritisnite Ctrl + Shift + I.

 2. Da biste prešli na postavke fonta, pritisnite ALT + O. Otvorit će se dijaloški okvir ostale postavke . U pripovjedaču možete čuti: "ostale postavke, font stupca." U RALJAMA čujete "druge postavke, dijaloški okvir".

 3. Da biste se pomaknuli do željene mogućnosti, odaberite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu fonta za zaglavlja stupaca u ulaznoj pošti, pritisnite Alt+C.

  • Da biste promijenili veličinu fonta za naslove poruka koji se prikazuju u ulaznoj pošti, pritisnite Alt+W.

  • Da biste promijenili veličinu fonta za preglede poruka koji se prikazuju u ulaznoj pošti, pritisnite Alt+T.

 4. Otvorit će se dijaloški okvir Font s fokusom na polju Font i začut ćete: "Font". Da biste se pomaknuli do polja Veličina, pritisnite Alt+S. Začut ćete "Veličina" i trenutnu veličinu fonta. Da biste je promijenili, upišite željenu veličinu, primjerice 16 pa pritisnite enter. Dijaloški okvir Font će se zatvoriti i vratit ćete se na dijaloški okvir Ostale postavke.

 5. Pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete: „Gumb U redu” pa pritisnite enter. Dijaloški okvir Ostale postavke će se zatvoriti.

 6. Da biste zatvorili dijaloški okvir Postavke naprednog prikaza: kompaktne i primijenili novu veličinu fonta, pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete: „Gumb U redu” pa pritisnite enter. Vratit ćete se na glavni prikaz programa Outlook.

Korištenje fontova teme

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte pritisnite Alt + P, T, F. Otvorit će se popis fontova teme i začut ćete: "Office". Ako koristite JAWS, začut ćete: "Odabran je gumb Office".

 2. Po dostupnim se fontovima krećite pritiskanjem tipke sa strelicom dolje ili tipke sa strelicom gore. Čitač zaslona izgovarat će njihove nazive dok budete prelazili s jednog na drugi.

 3. Kada dođete na željeni font, pritisnite Enter.

Primjena oblikovanja Podebljano, Kurziv i Podcrtano

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite dio teksta koji želite oblikovati.

 2. Odaberite odgovarajuću mogućnost oblikovanja:

  Akcija

  Tipkovni prečac

  Primjena oblikovanja Podebljano.

  Ctrl + B

  Primjena oblikovanja Kurziv.

  Ctrl + I

  Primjena oblikovanja Podcrtano.

  Ctrl + U

Dodavanje naslova

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite dio teksta koji želite pretvoriti u naslov ili smjestite fokus na mjesto na koje želite umetnuti naslov.

 2. Pritisnite Alt + O, L. Otvorit će se izbornik Stilovi i začut ćete: "Stilovi". Ako koristite JAWS, začut ćete: "Okvir grupe Stilovi".

 3. Po dostupnim se stilovima krećite pomoću tipki sa strelicama. Čitač zaslona izgovarat će njihove nazive dok budete prelazili s jednog na drugi.

 4. Kada dođete na stil naslova koji želite koristiti, pritisnite Enter. Ako je bio odabran dio teksta, stil naslova primijenit će se na njega. Ako umećete novi naslov, upišite ga.

Vidi također

Stvaranje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Outlook

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u programu Microsoft 365

Istraživanje i navigacija poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

U programu Outlook za iOS u poruku e-pošte možete dodati tekst i urediti ga pomoću značajke VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona u sustavu iOS.

Napomene: 

 • Značajke sustava Microsoft 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Microsoft 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta u novu poruku e-pošte

 1. Kada počnete sastavljati novu poruku e-pošte, fokus se smješta u polje Prima. Čut ćete: "To, text field" (Prima, tekstno polje). Da biste prešli na tijelo poruke, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Multi-line text field" (Tekstno polje s više redaka).

  Napomena: Da biste saznali kako sastaviti poruku e-pošte u programu Outlook za iOS pročitajte Stvaranje i slanje poruka e-pošte.

 2. Dvaput dodirnite zaslon pa počnite upisivati pomoću zaslonske tipkovnice. Da biste otvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne začujete element tipkovnice:

  Savjet: tipkovnicu možete pronaći i pomicanjem po stavkama na zaslonu. Da biste istraživali, postavite prst na zaslon i prelazite njime po zaslonu. Kada dođete do neke stavke, VoiceOver će izgovoriti njezin naziv. Da biste odabrali stavku, podignite prst pa dvaput dodirnite zaslon.

Uređivanje teksta u poruci e-pošte

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte po potrebi prijeđite prstom udesno ili ulijevo da biste se prešli na tijelo poruke. Kada se fokus premjesti na tijelo poruke, čut ćete: "Multi-line text field" (Tekstno polje s više redaka).

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Pomičite se po tekstu prelaženjem prstom prema gore ili prema dolje dok ne dođete do mjesta na kojem želite urediti ili dodati tekst.

 3. Prijeđite prstom udesno da biste pristupili zaslonskoj tipkovnici i uredili tekst pomoću nje.

Vidi također

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u programu Microsoft 365

Istraživanje i navigacija poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

U programu Outlook za Android u poruku e-pošte možete dodati tekst i urediti ga pomoću značajke TalkBack, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Android.

Napomene: 

 • Značajke sustava Microsoft 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Microsoft 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta u novu poruku e-pošte

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Message body" (Tijelo poruke).

  Napomena: Da biste saznali kako sastaviti poruku e-pošte u programu Outlook za Android pročitajte Stvaranje i slanje poruka e-pošte.

 2. Dvaput dodirnite zaslon da biste fokus smjestili u tijelo poruke.

 3. Počnite upisivati pomoću zaslonske tipkovnice.

  Savjet: Tipkovnicu možete pronaći istraživanjem stavki na zaslonu. Da biste istraživali, postavite prst na zaslon i prelazite njime po zaslonu. Kada dođete do neke stavke, TalkBack će izgovoriti njezin naziv. Da biste odabrali stavku, podignite prst kada ste na njoj. Ovisno o postavkama uređaja, možda ćete morati dvaput dodirnuti zaslon da biste umetnuli znak.

Uređivanje teksta u poruci e-pošte

 1. Kada sastavljate poruku e-pošte, najprije pronađite tekst koji želite urediti. Možete, na primjer, prelazite prstom prema gore dok ne čujete navigacijski način koji je najprikladniji za vašu namjenu, kao što su "riječi" ili "crte".

 2. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete dio teksta koji želite urediti ili nastaviti sastavljati. Fokus se nalazi odmah ispred riječi ili retka teksta koji se izgovaraju.

 3. Uredite tekst pomoću zaslonske tipkovnice.

Pročitajte i ovo

Umetanje slike ili fotografije u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u programu Microsoft 365

Istraživanje i navigacija poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Koristite Outlook na webu pomoću tipkovnice i čitača zaslona za dodavanje ili uređivanje teksta u poruci e-pošte. Testirali smo ga u pripovjedaču, no možda će raditi s drugim čitačima zaslona dok god slijede česte standarde pristupačnosti i tehnike. Saznat ćete kako promijeniti font, veličinu fonta i primijeniti različita mogućnosti oblikovanja, kao što su podebljano, kurziv i podcrtano.

Napomene: 

 • Značajke sustava Microsoft 365 sada se postepeno objavljuju pretplatnicima na Microsoft 365, pa vaša aplikacija možda još nema navedene značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da je okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na webu, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Outlook na webu koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Također, zajednički prečaci poput F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvaranje) odnose se na web-preglednik – ne na Outlook na webu.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na webu). Neki korisnici već koriste novi Outlook, dok će za ostale klasična verzija biti zadano sučelje do dovršetka ažuriranja. Dodatne informacije potražite u članku Pomoć za novi Outlook na webu. Budući da se upute u ovoj temi odnose na novo sučelje, preporučujemo prijelaz s klasičnog sučelja na novi Outlook. Da biste prešli na novi Outlook, pritišćite Ctrl + F6 dok ne začujete "Naredba, Isprobajte novi Outlook" pa pritisnite Enter. Ako umjesto "Naredba, Isprobajte novi Outlook" čujete "Alatna traka naredbi", već koristite novi Outlook.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta u novu poruku e-pošte

 1. Kada počnete sastavljati novu poruku e-pošte, fokus se smješta u polje Prima. Da biste prešli na tijelo poruke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "Message body, editing" (Tijelo poruke, uređivanje).

  Napomena: Upute za početak skladanja e-pošte u Outlook na webu potražite u članku Stvaranje i slanje poruke e-pošte.

 2. Upišite poruku.

Uređivanje postojećeg teksta u poruci e-pošte

 1. Da biste uredili postojeću poruku e-pošte ili je nastavi sastavljati, prijeđite na tijelo poruke pomoću tipke tabulatora ili prečaca Shift + tipka tabulatora.

 2. Krećite se po tijelu poruke pomoću, primjerice, tipki sa strelicama dok ne čujete željeni dio teksta.

 3. Da biste odabrali dio teksta, pritisnite Shift + tipke sa strelicama.

 4. Da biste dodali ili zamijenili, počnite upisivati.

Promjena fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst koji promijeniti ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Jedanput pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete "mogućnosti oblikovanja", a zatim trenutno odabranu mogućnost.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom ulijevo ili udesno dok ne čujete: "font, gumb je sažet."

 4. Pritisnite Enter. Otvorit će se izbornik fontova.

 5. Po dostupnim se fontovima krećite pritiskanjem tipke sa strelicom gore ili tipke sa strelicom dolje. Da biste odabrali mogućnost, pritisnite Enter.

Promjena veličine fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst koji promijeniti ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Jedanput pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete "mogućnosti oblikovanja", a zatim trenutno odabranu mogućnost.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom ulijevo ili udesno dok ne čujete: "veličina fonta, gumb je sažet."

 4. Pritisnite Enter. Otvorit će se izbornik veličina fonta.

 5. Po dostupnim se veličinama fonta krećite pritiskanjem tipke sa strelicom gore ili tipke sa strelicom dolje. Da biste odabrali željenu mogućnost, pritisnite Enter.

Primjena oblikovanja Podebljano, Kurziv i Podcrtano

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst koji promijeniti ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • da biste primijenili oblikovanje Podebljano, pritisnite Ctrl + B

  • da biste primijenili oblikovanje Kurziv, pritisnite Ctrl + I

  • Da biste podcrtali tekst, pritisnite Ctrl + U.

Pročitajte i ovo

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Tipkovni prečaci za Outlook

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Istraživanje i navigacija poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×