Oblikovanje tablice

Nakon stvaranja tablice, Microsoft Office Word 2007 vam nudi mnogobrojne načine oblikovanja tablice. Ako odlučite koristiti tablične stilove, tablicu možete odjednom oblikovati i pregledati kako će ona izgledati oblikovana u pojedinom stilu prije stvarnog primjenjivanja stila.

Prilagođeni izgled tablica možete stvoriti razdjeljivanjem ili spajanjem ćelija, dodavanjem ili brisanjem stupaca ili redaka ili dodavanjem obruba. Ako radite s dugačkom tablicom, zaglavlja tablice možete ponavljati na svakoj stranici na kojoj se tablica pojavljuje. Za sprečavanje nespretnih prelamanja stranice, čime se ometa tijek tablice, možete također točno odrediti kako i gdje će se tablica prelamati na stranicama.

Što vas zanima?

Korištenje tabličnih stilova za oblikovanje cijele tablice

Dodavanje ili uklanjanje obruba

Prikazivanje ili skrivanje crta rešetke

Dodavanje ćelije, retka ili stupca

Brisanje ćelije, retka ili stupca

Spajanje ili podjela ćelija

Ponavljanje naslova tablice na uzastopnim stranicama

Nadzor podjele tablica

Korištenje tabličnih stilova za oblikovanje cijele tablice

Nakon stvaranja tablice, pomoću tabličnih stilova možete oblikovati cijelu tablicu. Postavljajući pokazivač na svaki od unaprijed oblikovanih tabličnih stilova, možete vidjeti kako će tablica izgledati.

 1. Kliknite unutar tablice koju želite oblikovati.

 2. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Dizajn.

 3. U grupi Stilovi tablice zadržite pokazivač na svakom stilu tablice dok ne pronađete stil koji želite koristiti.

  Napomena: Da bi vam se prikazalo više stilova, kliknite strelicu Više Slika gumba .

 4. Pritisnite stil koji želite primijeniti na tablicu.

 5. U grupi Mogućnosti tabličnog stila uključite ili isključite potvrdni okvir pored svakog tabličnog elementa kako biste primijenili ili uklonili odabrani stil.

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje obruba

Za oblikovanje tablice na željeni način možete dodavati ili uklanjati obrub.

Dodavanje obruba tablici

 1. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Raspored.

 2. U grupi Tablica kliknite Odaberi, zatim Odaberi tablicu.

 3. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Dizajn.

 4. U grupi Stilovi tablica kliknite Obrubi, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Pritisnite jedan od unaprijed definiranih skupova obruba.

  • Pritisnite Obrubi i sjenčanje, pritisnite karticu Obrubi, a zatim izaberite mogućnosti koje želite.

Uklanjanje obruba tablice iz cijele tablice

 1. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Raspored.

 2. U grupi Tablica kliknite Odaberi, zatim Odaberi tablicu.

 3. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Dizajn.

 4. U grupi Stilovi tablica pritisnite Obrubi, zatim pritisnite Bez obruba.

Dodavanje obruba tablice samo određenim ćelijama

 1. Na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Prikaži/sakrij.

  Slika vrpce programa Word

 2. Odaberite željene ćelije zajedno s oznakama kraja ćelije.

  Odabir ćelije

 3. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Dizajn.

 4. U grupi Tablični stilovi pritisnite Obrubi, a zatim pritisnite obrub koji želite dodati.

Uklanjanje obruba tablice samo iz određenih ćelija

 1. Na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Prikaži/sakrij.

  Slika vrpce programa Word

 2. Odaberite željene ćelije zajedno s oznakama kraja ćelije.

  Odabir ćelije

 3. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Dizajn.

 4. U grupi Stilovi tablica kliknite Obrubi, a zatim Bez obruba.

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje crta rešetke

Crte rešetke prikazuju na zaslonu granice ćelija tablice ako u tablici nisu primijenjeni obrubi. Ako sakrijete crte rešetke u tablici koja ima obrube, nećete vidjeti promjenu jer se crte rešetke nalaze iza obruba. Za prikaz crta rešetke uklonite obrube.

Za razliku od obruba, crte rešetke se pojavljuju samo na zaslonu; nikad se ne ispisuju. Ako crte rešetke isključite, prikazuje se tablica onakva kakva će biti u ispisu.

Napomena: Crte rešetke nisu vidljive ako dokument prikazujete u web-preglednik ili u pretpregledu ispisa.

Prikazivanje ili skrivanje crta rešetke u dokumentu

 • U odjeljku Alati za tablice na kartici Raspored u grupi Tablica kliknite Prikaži crte rešetke.

Vrh stranice

Dodavanje ćelije, retka ili stupca

Dodavanje ćelije

 1. Kliknite unutar ćelije desno od ili iznad mjesta na koje želite umetnuti ćeliju.

 2. U odjeljku Alati za tablice na kartici Raspored kliknite pokretač dijaloškog okvira Reci i stupci.

 3. Pritisnite jednu od sljedećih mogućnosti:

Pritisnite ovo

Radnja

Pomicanje ćelija udesno

Umetanje ćelije i premještanje svih ostalih ćelija u tom retku udesno.

Napomena: Pomoću ove mogućnosti može nastati redak koji sadrži više ćelija od drugih redaka.

Pomicanje ćelija prema dolje

Umetanje ćelije i pomicanje preostalih ćelija u tom stupcu za jedan redak niže. Na dnu tablice će se dodati novi redak koji sadrži zadnju postojeću ćeliju.

Umetanje cijelog retka

Umetanje retka iznad ćelije koju ste pritisnuli.

Umetanje cijelog stupca

Umetanje stupca desno od ćelije koju ste pritisnuli.

Dodavanje retka

 1. Pritisnite ćeliju koja se nalazi ispod ili iznad mjesta na koje želite dodati redak.

 2. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Raspored.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za dodavanje retka iznad ćelije koju ste pritisnuli, u grupi Reci i stupci pritisnite Umetni iznad.

  • Za dodavanje retka ispod ćelije koju ste pritisnuli, u grupi Reci i stupci pritisnite Umetni ispod.

Dodavanje stupca

 1. Pritisnite ćeliju koja se nalazi desno ili lijevo od mjesta na koje želite dodati stupac.

 2. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Raspored.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za dodavanje stupca lijevo od ćelije koju ste pritisnuli, u grupi Reci i stupci pritisnite Umetni lijevo.

  • Za dodavanje stupca desno od ćelije koju ste pritisnuli, u grupi Reci i stupci pritisnite Umetni desno.

Vrh stranice

Brisanje ćelije, retka ili stupca

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  Za odabir

  Učinite ovo

  Ćelije

  Kliknite lijevi rub ćelije. Odabir ćelije .

  Redak

  Kliknite lijevo od retka. Odabir retka

  Stupac

  Kliknite gornju crtu rešetke ili gornji obrub stupca. Odabir stupca

 2. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Raspored.

 3. U grupi Reci i stupci kliknite Izbriši, a zatim Izbriši ćelije, Izbriši retke ili Izbriši stupce.

Vrh stranice

Spajanje ili podjela ćelija

Spajanje ćelija

Dvije ili više ćelija u istom retku ili stupcu možete kombinirati u jedinstvenu ćeliju. Npr. možete spojiti nekoliko vodoravnih ćelija za izradu naslova tablice koji se proteže iznad nekoliko stupaca.

 1. Odaberite ćelije koje želite spojiti pritiskom lijevog ruba ćelije, a zatim povlačeći preko drugih ćelija koje želite.

 2. U odjeljku Alati za tablice na kartici Raspored u grupi Spajanje kliknite Spoji ćelije.

Podjela ćelija

 1. Pritisnite u ćeliju ili označite višestruke ćelije koje želite podijeliti.

 2. U odjeljku Alati za tablice na kartici Raspored u grupi Spajanje kliknite Podijeli ćelije.

 3. Unesite broj stupaca ili redaka na koji želite podijeliti odabrane ćelije.

Vrh stranice

Ponavljanje naslova tablice na uzastopnim stranicama

Kad radite s vrlo dugačkom tablicom, ona se dijeli prilikom svakog prijelom stranice. U tablici možete napraviti prilagodbe tako da se na svakoj stranici ponavljaju zaglavlja tablice.

Ponavljajuća zaglavlja tablice su vidljiva samo u pogled izgleda ispisa i prilikom ispisivanja dokumenta.

 1. Označite redak ili retke s naslovom. Označeni dio mora sadržavati prvi redak tablice.

 2. U odjeljku Alati za tablice na kartici Raspored u grupi Podaci kliknite Ponavljaj retke zaglavlja.

Napomena: Word automatski ponavlja naslove tablice na svakoj novoj stranici koja je nastala automatskim prelamanjem stranice. Word neće ponoviti naslov ako unutar tablice umetnete ručni prijelom stranice.

Vrh stranice

Nadzor podjele tablice

Kad radite s vrlo dugačkom tablicom, ona se dijeli prilikom svakog prijelom stranice. Po zadanom, ako se prijelom stranice pojavi u dugačkom retku, Microsoft Word omogućuje da prijelom stranice podijeli redak između dviju stranica.

Tablicu možete podesiti kako biste osigurali ispravno prikazivanje podataka kada se tablica proteže na više stranica.

Onemogućivanje prijeloma retka tablice na kraju stranice

 1. Pritisnite u tablicu.

 2. U odjeljku Alati za tablice kliknite karticu Raspored.

 3. U grupi Tablica pritisnite Svojstva, a zatim pritisnite karticu Redak.

 4. Isključite potvrdni okvir Dopusti prijelom retka na kraju stranice.

Prisilni prijelom tablice u određenom retku

 1. Pritisnite redak koji želite da se pojavi na sljedećoj stranici.

 2. Pritisnite tipke CTRL+ENTER.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×