Oblikovanje ili prilagodba tablice sadržaja

Oblikovanje ili prilagodba tablice sadržaja

Nakon što stvorite tablicu sadržaja u programu Word, možete prilagoditi njezin izgled. Možete, primjerice, promijeniti izgled tablice i oblikovanje teksta te odabrati koliko će se razina naslova prikazivati i hoće li se prikazivati točkaste crte između stavki i brojeva stranica.

Osnovne upute za prilagodbu tablice sadržaja potražite u odjeljku Promjena izgleda tablice sadržaja u nastavku.

U nastavku je prikazano još nekoliko načina na koje možete urediti tablicu sadržaja.

Oblikovanje teksta:

Promjena razine stavke:

Dodavanje točkastih vodećih crta:

Promjena broja razina koje se prikazuju:

Promjena izgleda tablice sadržaja

 1. Na kartici Reference na vrpci kliknite Tablica sadržaja > Prilagođena tablica sadržaja.

  Prilagođena tablica sadržaja
 2. Napravite promjene u dijaloškom okviru Tablica sadržaja. U područjima Pretpregled ispisa i Web-pretpregled možete provjeriti kako one izgledaju.

  • Da biste između svake stavke i broja stranice dodali vodeću točku ili točkastu crtu, kliknite popis Vodeća crta, a zatim kliknite točkastu crtu. Možete odabrati i vodeću crticu ili potpuno ukloniti vodeću crtu te ostaviti prazan prostor.

   Promijenite vodeću crtu u tablici sadržaja u crtice ili točke.
  • Da biste promijenili cjelokupan izgled tablice sadržaja, kliknite popis Oblici te kliknite željeni oblik.

  • Da biste promijenili broj razina prikazanih u tablici sadržaja, kliknite Prikaži razine, a zatim kliknite željeni broj razina.

  Dijaloški okvir Tablica sadržaja

  Savjet: „Razine” se u ovom kontekstu odnose na razine naslova. Možete navesti Naslov 1 za glavne naslove, a zatim Naslov 2 za pododlomke ispod tih naslova. Ako želite, možete imati još podrazina u sklopu tih naslova u tablici sadržaja.

 3. Kliknite U redu.

Što vas još zanima?

Da biste u tablici sadržaja promijenili način izgleda teksta, za svaku razinu u tablici promijenite stil.

 1. Na kartici Reference na vrpci kliknite Tablica sadržaja > Prilagođena tablica sadržaja.

 2. U dijaloškom okviru Tablica sadržaja kliknite Izmijeni. Ako je gumb Izmijeni zasivljen, mogućnost Oblici promijenite u mogućnost Iz predloška.

  Pomoću dijaloškog okvira Tablica sadržaja prilagodite izgled tablice sadržaja.
 3. Na popisu Stilovi kliknite razinu koju želite promijeniti, a zatim kliknite Izmijeni.

  Dijaloški okvir Izmjena stila omogućuje vam ažuriranje izgleda teksta u tablici sadržaja.
 4. U dijaloškom okviru Izmjena stila obavite željene izmjene oblikovanja, a zatim kliknite U redu.

 5. Ponovite korake 3 i 4 za sve razine koje želite prikazati u tablici sadržaja.

Word će te prilagodbe spremiti pri svakom ažuriranju tablice sadržaja u tom dokumentu.

Da biste promijenili razinu unosa u tablici sadržaja, samo promijenite razinu naslova tog teksta u tijelu dokumenta.

 1. Kliknite naslov koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite željenu razinu naslova.
  Naslov 1 u galeriji stilova

 3. Na kartici Reference klikniteAžuriraj tablicu.
  Ažuriranje tablice sadržaja

 4. Kliknite Ažuriraj cijelu tablicu, a zatim U redu.

Ako ste u dokument već dodali tablicu sadržaja, sljedećim ćete je postupkom zamijeniti novom tablicom sadržaja s istim podacima i točkastim vodećim crtama, odnosno točkastim crtama između stavki i brojeva stranica.

 1. Kliknite Reference > Tablica sadržaja > Prilagođena tablica sadržaja.

  Prilagođena tablica sadržaja

 2. U dijaloškom okviru Tablica sadržaja na popisu Vodeća crta kliknite mogućnost za točkastu crtu.

  Mogućnost točkaste crte u dijaloškom okviru tablice sadržaja

Da biste promijenili broj razina koje se prikazuju u tablici sadržaja, postojeću tablicu sadržaja zamijenite tablicom sadržaja sa željenim brojem razina. To možete učiniti i na kraći, ali tehnički složeniji način, tako da uredite podatke u kodu polja.

 1. Kliknite Reference > Tablica sadržaja > Prilagođena tablica sadržaja.

  Prilagođena tablica sadržaja

 2. U dijaloškom okviru Tablica sadržaja na popisu Prikaži razine odaberite željeni broj razina i kliknite U redu

  Dijaloški okvir Tablica sadržaja

  Ako, na primjer, kliknete 2, sav tekst s primijenjenim stilom Naslov 1 ili stilom Naslov 2 prikazat će se u tablici sadržaja.

 3. Kada vas se upita želite li zamijeniti postojeću tablicu sadržaja, kliknite Da.

Kada koristite određene naredbe, Word automatski umeće polja. Ako, primjerice, dodajete brojeve stranica, Word umeće polje Stranica. Ako stvarate sadržaj, Word umeće polje Tablica sadržaja.

Uređivanjem podataka u kodu polja možete brzo promijeniti broj prikazanih razina u sadržaju.

 1. Kliknite negdje na sadržaj, a zatim pritisnite Alt+F9. Podaci o kodu polja prikazuju se u vitičastim zagradama i izgledaju otprilike ovako:

  Kod polja tablice sadržaja

 2. Promijenite brojeve u navodnicima. Ako želite prikazati, primjerice, samo dvije razine, "1-3" promijenite u "1-2".

 3. Pritisnite Alt+F9 da bi se tablica sadržaja opet prikazala.

 4. Ažurirajte tablicu sadržaja da biste vidjeli promjene koje ste unijeli (Reference > Ažuriraj tablicu).

Dodatne informacije o kodovima polja potražite u članku Kodovi polja u programu Word.

Osnovne upute za uređivanje tablice sadržaja potražite u odjeljku Umetanje prilagođene tablice sadržaja u nastavku.

U nastavku je prikazano još nekoliko načina na koje možete urediti tablicu sadržaja.

Oblikovanje teksta:

Promjena razine stavke:

Dodavanje točkastih vodećih crta:

Promjena broja razina koje se prikazuju:

Umetanje prilagođene tablice sadržaja

Ako dokument već sadrži tablicu sadržaja, ovim ćete je postupkom zamijeniti vlastitim prilagodbama.

 1. Na kartici Reference u grupi Tablica sadržaja kliknite Tablica sadržaja, a zatim Umetni tablicu sadržaja.

  Umetanje tablice sadržaja

  Otvorit će se dijaloški okvir Tablica sadržaja.

  Dijaloški okvir Tablica sadržaja

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste između svake stavke i broja stranice dodali točkastu vodeću crtu, kliknite popis Vodeća crta, a zatim točkastu crtu.

   Možete odabrati i crtkanu vodeću crtu.

  • Da biste promijenili cjelokupan izgled tablice sadržaja, kliknite popis Oblici, a zatim željeni oblik.

   U okviru Pretpregled ispisa možete vidjeti kako će izgledati različiti oblici.

  • Da biste promijenili broj razina koje se prikazuju u tablici sadržaja, kliknite Prikaži razine, a zatim željeni broj razina koje će se prikazivati.

Što vas još zanima?

U nastavku je prikazano još nekoliko načina na koje možete urediti tablicu sadržaja. Odaberite odgovarajuću mogućnost na popisu u nastavku da bi vam se prikazale detaljne upute.

Da biste promijenili oblikovanje tablice sadržaja koju generira Word, morate promijeniti stil svake razine u njoj. Ti se stilovi razlikuju od stilova koje ste primijenili na naslove u dokumentu.

Kada unesete željene promjene stila, Word će taj stil koristiti svaki put kada ažurira tablicu sadržaja.

 1. Na kartici Reference u grupi Tablica sadržaja kliknite Tablica sadržaja, a zatim Umetni tablicu sadržaja.

 2. U dijaloškom okviru Tablica sadržaja kliknite Izmjena.

  Dijaloški okvir Tablica sadržaja

 3. Na popisu Stilovi kliknite razinu koju želite promijeniti, a zatim gumb Izmjena.

  Gumb Izmijeni

 4. U dijaloškom okviru Izmjena stila obavite željene izmjene oblikovanja, a zatim kliknite U redu.

 5. Ponovite korake 3 i 4 za sve razine koje želite prikazati u tablici sadržaja.

Da biste promijenili razinu unosa u tablici sadržaja, potrebno je promijeniti razinu naslova tog teksta u tijelu dokumenta.

 1. Kliknite naslov koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite stil naslova koji odgovara željenoj razini.

  Alternativni tekst

 3. Na kartici Reference u grupi Tablica sadržaja kliknite Ažuriranje tablice.

  Alternativni tekst

 4. Kliknite Ažuriraj cijelu tablicu, a zatim U redu.

Ako ste u dokument već dodali tablicu sadržaja, sljedećim ćete je postupkom zamijeniti novom tablicom sadržaja s istim podacima i točkastim vodećim crtama, odnosno točkastim crtama između stavki i brojeva stranica.

 1. Na kartici Reference u grupi Tablica sadržaja kliknite Tablica sadržaja, a zatim Umetni tablicu sadržaja.

  Alternativni tekst

 2. U dijaloškom okviru Tablica sadržaja na popisu Vodeća crta kliknite mogućnost za točkastu crtu.

  Mogućnost točkaste crte u dijaloškom okviru tablice sadržaja

 1. Na kartici Reference u grupi Tablica sadržaja kliknite Tablica sadržaja.

  Alternativni tekst

 2. Kliknite Prilagođena tablica sadržaja.

 3. U dijaloškom okviru Tablica sadržaja na popisu Pokaži razine kliknite željeni broj razina u tablici sadržaja.

  Prikaz razina u dijaloškom okviru Tablica sadržaja

  Ako, na primjer, kliknete 2, sav tekst s primijenjenim stilom Naslov 1 ili stilom Naslov 2 prikazat će se u tablici sadržaja.

 4. Kada vas se upita želite li zamijeniti postojeću tablicu sadržaja, kliknite Da.

Imate li pitanje o programu Word na koje nismo odgovorili ovdje?

Postavite pitanje na forumu s odgovorima o programu Wordu.

Pridonesite poboljšanju programa Word

Imate li kakvih prijedloga za poboljšanje tablica sadržaja (ili bilo koje druge značajke) programa Word? Ako imate, posjetite Word UserVoice i javite nam!

Pogledajte također

Ažuriranje tablice sadržaja

Oblikovanje ili prilagodba tablice sadržaja u programu Word 2016 za Mac

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×