Objašnjenje razina dozvola u sustavu SharePoint

Kada stvorite web-mjesta sustava SharePoint, trebali biste omogućiti ili ograničiti korisnički pristup web-mjestu ili njegovu sadržaju. Možete, primjerice, omogućiti pristup samo članovima tima ili pak svima uz ograničenje uređivanja za neke. Najjednostavniji način za rad s dozvolama jest upotreba zadanih grupa i razina dozvola, što pokriva glavninu najčešćih scenarija. No po potrebi možete dozvole dodatno prilagoditi. U ovom se članku opisuju razne dozvole i razine dozvola, kombinacija grupa i dozvola sustava SharePoint te način na koji se dozvole prenose putem zbirke web-mjesta.

Napomena: Želite li odmah prijeći na korake za promjenu ili postavljanje razina dozvola? Pogledajte Stvaranje i uređivanje razina dozvola.

Vizualni pregled pogledajte u videozapisu: Objašnjenje dozvola u sustavu SharePoint.

Ako radite s web-mjestom, nalazite se unutar zbirke web-mjesta. Svako web-mjesto postoji unutar zbirke web-mjesta, a to je grupa web-mjesta podređenih jednom web-mjestu najviše razine. Web-mjesto najviše razine naziva se korijenskim web-mjestom zbirke.

Na sljedećoj slici zbirke web-mjesta prikazana je jednostavna hijerarhija web-mjesta, popisa i stavki popisa. Opsezi dozvola numerirani su počevši od najšire razine na kojoj se dozvole mogu postaviti, završno s najužom razinom (jedna stavka na popisu).

Grafika koja pokazuje sigurnosne opsege u sustavu SharePoint na web-mjestu, web-podmjestu, popisu ili u stavci.

Nasljeđivanje

Važno je razumjeti koncept nasljeđivanja dozvola. Zamišljeno je da sva web-mjesta i njihov sadržaj u zbirci nasljeđuju postavke dozvola od korijenskog ili nadređenog web-mjesta. Kada dodijelite jedinstvene dozvole web-mjestima, bibliotekama i stavkama, ti entiteti više ne nasljeđuju dozvole od nadređenog web-mjesta. Evo više informacija o tome kako dozvole funkcioniraju unutar hijerarhije:

 • Administrator zbirke web-mjesta konfigurira dozvole za web-mjesto najgornje razine ili korijensko web-mjesto za cijelu zbirku.

 • Ako ste vlasnik web-mjesta, možete promijeniti postavke dozvola za web-mjesto, čime se prekida nasljeđivanje dozvola za web-mjesto.

 • Popisi i biblioteke nasljeđuju dozvole od web-mjesta kojemu pripadaju. Ako ste vlasnik web-mjesta, možete prekinuti nasljeđivanje dozvola i promijeniti njihove postavke dozvola.

 • Stavke popisa i datoteke biblioteka nasljeđuju dozvole od nadređenih popisa i biblioteka. Ako imate kontrolu nad popisom ili bibliotekom, možete prekinuti nasljeđivanje dozvola i promijenite njihove postavke izravno na konkretnoj stavci.

  Važno je znati da korisnik može prekinuti zadano nasljeđivanje dozvola za stavku popisa ili biblioteke tako da omogući zajedničko korištenje dokumenta ili stavke s nekim tko nema pristup. U tom slučaju SharePoint automatski prekida nasljeđivanje za dokument.

Zadane razine dozvola omogućuju vam brzo i jednostavno davanje najčešćih razina dozvola za jednoga korisnika ili grupe korisnika.

Možete unositi promjene bilo koje od zadanih razina dozvola, osim razina Potpuna kontrola i Ograničeni pristup, koje su obje detaljnije opisane u sljedećoj tablici.

Razina dozvola

Opis

Potpuna kontrola

Sadrži sve dostupne dozvole za SharePoint. Ta se razina dozvola po zadanom dodjeljuje vlasnicima grupe. Ne može se prilagođavati ni izbrisati.

Dizajn

Stvaranje popisa i biblioteka dokumenata, uređivanje stranica te primjena tema, obruba i listova stilova na web-mjestu. Ta se razina dozvola ni jednoj grupi sustava SharePoint ne dodjeljuje automatski.

Uređivanje

Dodavanje, uređivanje i brisanje popisa; prikaz, dodavanje, ažuriranje i brisanje stavki i dokumenata na popisu. Prema zadanim je postavkama ta razina dozvola dodijeljena grupi Članovi.

Suradnja

Pregledavanje, dodavanje, ažuriranje i brisanje stavki i dokumenata popisa.

Čitanje

Prikaz stranica i stavki na postojećim popisima i u bibliotekama dokumenata te preuzimanje dokumenata.

Ograničeni pristup

Omogućuje korisniku navigaciju do stranice ili biblioteke web-mjesta radi pristupa konkretnoj stavci sadržaja kada nema dozvole za otvaranje ili uređivanje nijedne druge stavke na web-mjestu ili u biblioteci. Tu razinu SharePoint automatski dodjeljuje kada omogućite pristup jednoj konkretnoj stavci. Dozvole za ograničeni pristup ne možete sami dodijeliti izravno korisniku ili grupi. Umjesto toga, kada dodijelite dozvole za uređivanje ili otvaranje jedne stavke, SharePoint automatski dodjeljuje ograničeni pristup drugim potrebnim mjestima, kao što su web-mjesto ili biblioteka u kojoj se ta stavka nalazi.

Odobrenje

Uređivanje i odobravanje stranica, stavki popisa i dokumenata. Tu dozvolu po zadanom ima grupa Odobravatelji.

Upravljanje hijerarhijom

Stvaranje web-mjesta i uređivanje stranica, stavki popisa i dokumenata. Ta je razina dozvola po zadanom dodijeljena grupi Upravitelji hijerarhije.

Ograničeno čitanje

Prikaz stranica i dokumenata, ali ne i starijih verzija ni korisničkih dozvola.

Samo prikaz

Prikaz stranica, stavki i dokumenata. Svaki se dokument s rukovateljem datoteka na strani poslužitelja može prikazati u pregledniku, ali se ne može preuzeti. Vrste datoteka bez rukovatelja datoteka na strani poslužitelja (nije ih moguće otvoriti u pregledniku), primjerice videodatoteke, .pdf i .png datoteke, moguće je preuzeti.

Napomena o sigurnosti:  U tarifama sustava Office 365 stvorena je sigurnosna grupa pod nazivom "Svi osim vanjskih korisnika" koja sadrži svaku osobu koju dodate u imenik sustava Office 365 (osim onih koje izričito dodate kao vanjske korisnike). Ta sigurnosna grupa automatski se dodaje u grupu Članovi, pa korisnici sustava Office 365 mogu pristupati web-mjestu sustava SharePoint Online i uređivati ga. Dodatno, u tarifama sustava Office 365 stvorena je i sigurnosna grupa "Administratori tvrtke", koja sadrži administratore sustava Office 365 (npr. globalnog administratora i administratora naplate). Ta se sigurnosna grupa dodaje u grupu Administratori zbirke web-mjesta.

Razine dozvola funkcioniraju u kombinaciji s grupama sustava SharePoint. Grupa sustava SharePoint skup je korisnika koji imaju istu razinu dozvola.

To funkcionira na način da povezane dozvole stavite zajedno u jednu razinu dozvola. Zatim razinu dozvola dodjeljujete grupi sustava SharePoint.

Dijaloški okvir o dozvolama web-mjesta u odjeljku Postavke web-mjesta/Korisnici i dozvole/Dozvole web-mjesta

Sve vrste web-mjesta sustava SharePoint po zadanom obuhvaćaju određene grupe sustava SharePoint. Timsko web-mjesto, primjerice, automatski obuhvaća grupe vlasnika, članova i posjetitelja. Web-mjesto portala za objavljivanje obuhvaća iste te grupe i još neke, a to su odobravatelji, dizajneri, upravitelji hijerarhije i tako dalje. Kada stvorite web-mjesto, SharePoint za njega automatski stvara unaprijed definiran skup grupa sustava SharePoint. Administrator sustava SharePoint može definirati i prilagođene grupe te razine dozvola.

Dodatne informacije o grupama sustava SharePoint potražite u članku Grupe sustava SharePoint.

Grupe i razine dozvola sustava SharePoint koje web-mjesto po zadanom obuhvaća ovise o sljedećem:

 • predlošku koji odaberete za web-mjesto

 • tome je li web-mjesto interno ili javno

 • tome je li administrator sustava SharePoint za web-mjesto stvorio jedinstveni skup dozvola za određenu namjenu, npr. pretraživanje

U tablici u nastavku opisuju se zadane razine dozvola i njima pripadajuće dozvole za tri standardne grupe: posjetitelje, članove i vlasnike.

Grupa

Razina dozvola

Posjetitelji

Čitanje   Ta razina obuhvaća sljedeće dozvole:

 • otvaranje

 • prikaz stavki, verzija, stranica i stranica aplikacija

 • Pregled korisničkih podataka

 • Stvaranje upozorenja

 • Korištenje samoposlužnog stvaranja web-mjesta

 • Korištenje udaljenih sučelja

 • Korištenje značajki integracije klijenta

Članovi

Uređivanje    Ta razina obuhvaća sve dozvole iz razine Čitanje plus sljedeće:

 • prikaz, dodavanje, ažuriranje i brisanje stavki

 • dodavanje, uređivanje i brisanje popisa

 • Brisanje verzija

 • Pregledavanje direktorija

 • Uređivanje osobnih korisničkih podataka

 • Upravljanje osobnim prikazima

 • Dodavanje, ažuriranje ili uklanjanje osobnih web-dijelova

Vlasnici

Potpuna kontrola    Ta razina obuhvaća sve dozvole dostupne u sustavu SharePoint.

Dozvole web-mjesta primjenjuju se na cijelo web-mjesto sustava SharePoint. U tablici u nastavku opisane su dozvole koje se primjenjuju na web-mjesta te se navode razine dozvola u kojima se te dozvole koriste.

Dozvola

Potpuna kontrola

Dizajn

Uređivanje

Suradnja

Čitanje

Ograničeni pristup

Odobrenje

Upravljanje hijerarhijom

Ograničeno čitanje

Samo prikaz

Upravljanje dozvolama

X

X

Prikaz podataka iz alata Web Analytics

X

X

Stvaranje podmjesta

X

X

Upravljanje web-mjestom

X

X

Dodavanje i prilagodba stranica

X

X

X

Primjena tema i obruba

X

X

Primjena listova stila

X

X

Stvaranje grupa

X

Pregled direktorija

X

X

X

X

X

X

Korištenje samoposlužnog stvaranja web-mjesta

X

X

X

X

X

X

X

X

Prikaz stranica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nabrajanje dozvola

X

X

Pregled korisničkih podataka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Upravljanje upozorenjima

X

X

Korištenje udaljenih sučelja

X

X

X

X

X

X

X

X

Korištenje značajki integracije klijenta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otvaranje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uređivanje osobnih korisničkih podataka

X

X

X

X

X

X

Dozvole popisa odnose se na sadržaj na popisima i u bibliotekama. U tablici u nastavku opisuju se dozvole koje se primjenjuju na popise i biblioteke te se navode razine dozvola u kojima se te dozvole koriste.

Dozvola

Potpuna kontrola

Dizajn

Uređivanje

Suradnja

Čitanje

Ograničeni pristup

Odobrenje

Upravljanje hijerarhijom

Ograničeno čitanje

Samo prikaz

Upravljanje popisima

X

X

X

X

Nadjačavanje odjave

X

X

X

X

Dodavanje stavki

X

X

X

X

X

X

Uređivanje stavki

X

X

X

X

X

X

Brisanje stavki

X

X

X

X

X

X

Prikaz stavki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Odobravanje stavki

X

X

X

Otvaranje stavki

X

X

X

X

X

X

X

X

Prikaz verzija

X

X

X

X

X

X

X

X

Brisanje verzija

X

X

X

X

X

X

Stvaranje upozorenja

X

X

X

X

X

X

X

X

Prikaz stranica aplikacije

X

X

X

X

X

X

X

X

Osobne dozvole primjenjuju se na sadržaj koji pripada pojedinačnom korisniku. U tablici u nastavku opisuju se dozvole koje se primjenjuju na osobne prikaze i web-dijelove te se navode razine dozvola u kojima se te dozvole koriste.

Dozvola

Potpuna kontrola

Dizajn

Uređivanje

Suradnja

Čitanje

Ograničeni pristup

Odobrenje

Upravljanje hijerarhijom

Ograničeno čitanje

Samo prikaz

Upravljanje osobnim prikazima

X

X

X

X

X

X

Dodavanje i uklanjanje privatnih web-dijelova

X

X

X

X

X

X

Ažuriranje osobnih web-dijelova

X

X

X

X

X

X

Dozvole u sustavu SharePoint mogu ovisiti o drugim dozvolama u sustavu SharePoint. Da biste, primjerice, mogli prikazati stavku, morate je moći i otvoriti. To znači da dozvola za prikaz stavki ovisi o dozvoli za otvaranje.

Kada odaberete dozvolu sustava SharePoint koja ovisi o nekoj drugoj dozvoli, SharePoint automatski odabire i povezanu dozvolu. Slično tome, kada poništite dozvolu sustava SharePoint, SharePoint automatski poništava i sve dozvole sustava SharePoint koje o njoj ovise. Tako, primjerice, kad poništite dozvolu za prikaz stavki, SharePoint automatski poništava i dozvolu za upravljanje popisima (ne možete upravljati popisom ako ne možete prikazati neku stavku).

Savjet:  Jedina dozvola sustava SharePoint koja ne ovisi o drugim dozvolama jest dozvola za otvaranje. Sve druge dozvole sustava SharePoint ovise o njoj. Da biste isprobali prilagođenu razinu dozvola, možete jednostavno poništiti dozvolu "Otvaranje". Time se automatski poništavaju i sve druge dozvole.

U sljedećim se odjeljcima nalaze tablice s opisom dozvola sustava SharePoint za svaku kategoriju dozvola. U tablici se za svaku dozvolu navode i ovisne dozvole.

Dozvole web-mjesta i o njima ovisne dozvole

U sljedećoj se tablici opisuju dozvole koje se primjenjuju na web-mjesta te se navode dozvole koje o njima ovise.

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje dozvolama

Stvaranje i promjena razina dozvola na web-mjestu te dodjeljivanje dozvola korisnicima i grupama.

Odobravanje stavki, nabrajanje dozvola, otvaranje

Prikaz podataka iz alata Web Analytics

Prikaz izvješća o korištenju web-mjesta.

Odobravanje stavki, otvaranje

Stvaranje podmjesta

Stvaranje web-podmjesta kao što su timska web-mjesta, web-mjesta s radnim prostorom za sastanke i web-mjesta s radnim prostorom za dokumente.

Prikaz stranica, otvaranje

Upravljanje web-mjestom

Izvođenje svih administrativnih zadataka za web-mjesto, npr. upravljanje sadržajem.

Prikaz stranica, otvaranje

Dodavanje i prilagodba stranica

Dodavanje, promjena i brisanje HTML stranica i stranica web-dijelova te uređivanje web-mjesta pomoću programa za uređivanje kompatibilnog s komponentom Windows SharePoint Services.

Prikaz stavki, pregled direktorija, prikazivanje stranica, otvaranje

Primjena tema i obruba

Primjena teme ili obruba na cijelo web-mjesto.

Prikaz stranica, otvaranje

Primjena listova stila

Primjena listova stila (.css datoteke) na web-mjesto.

Prikaz stranica, otvaranje

Stvaranje grupa

Stvaranje grupe korisnika koju je moguće koristiti u bilo kojem dijelu zbirke web-mjesta.

Prikaz stranica, otvaranje

Pregledavanje direktorija

Nabrajanje datoteka i mapa na web-mjestu pomoću sučelja kao što je SharePoint Designer ili Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Prikaz stranica, otvaranje

Korištenje samoposlužnog stvaranja web-mjesta

Stvaranje web-mjesta pomoću značajke samoposlužnog stvaranja web-mjesta.

Prikaz stranica, otvaranje

Prikaz stranica

Prikaz stranica na web-mjestu.

Otvaranje

Nabrajanje dozvola

Nabrajanje dozvola na web-mjestu, popisu, u mapi, dokumentu ili na stavci popisa.

Prikaz stavki, otvaranje stavki, prikaz verzija, pregled direktorija, prikaz stranica, otvaranje

Pregled korisničkih podataka

Prikaz podataka o korisnicima web-mjesta.

Otvaranje

Upravljanje upozorenjima

Upravljanje upozorenjima za sve korisnike web-mjesta.

Prikaz stavki, stvaranje upozorenja, prikaz stranica, otvaranje

Korištenje udaljenih sučelja

Pristup web-mjestu pomoću sučelja SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV ili SharePoint Designer.

Otvaranje

Otvaranje*

Otvaranje web-mjesta, popisa ili mape radi pristupa stavkama koje se u njima nalaze.

Nema zavisnih dozvola

Uređivanje osobnih korisničkih podataka

Mogućnost da korisnik izmijeni osobne podatke, npr. da doda sliku.

Pregled korisničkih podataka, otvaranje

Dozvole popisa i o njima ovisne dozvole

U tablici u nastavku opisuju se dozvole koje se primjenjuju na popise i biblioteke te se navode dozvole koje o njima ovise.

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje popisima

Stvaranje i brisanje popisa, dodavanje i uklanjanje stupaca na popisu te dodavanje i uklanjanje javnih prikaza popisa.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje, upravljanje osobnim prikazima

Nadjačavanje odjave

Odbacivanje i prijava dokumenta koji je odjavljen na drugog korisnika.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Dodavanje stavki

Dodavanje stavki na popise, dodavanje dokumenata u biblioteke dokumenata te dodavanje komentara u web-rasprave.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Uređivanje stavki

Uređivanje stavki na popisima, uređivanje dokumenata u bibliotekama dokumenata, uređivanje komentara iz web-rasprava u dokumentima i prilagodba stranica web-dijelova u bibliotekama dokumenata.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Brisanje stavki

Brisanje stavki s popisa, dokumenata iz biblioteke dokumenata i komentara iz web-rasprava u dokumentima.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Prikaz stavki

Prikaz stavki na popisima, dokumenata u bibliotekama dokumenata i komentara na web-rasprave.

Prikaz stranica, otvaranje

Odobravanje stavki

Odabir radne verzije neke stavke popisa ili dokumenta.

Uređivanje stavki, prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Otvaranje stavki

Prikaz izvora dokumenata rukovateljima datoteka na strani poslužitelja.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Prikaz verzija

Prikaz prethodnih verzija neke stavke popisa ili dokumenta.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Brisanje verzija

Brisanje prethodnih verzija neke stavke popisa ili dokumenta

Prikaz stavki, prikaz verzija, prikaz stranica, otvaranje

Stvaranje upozorenja

Stvaranje upozorenja za slanje e-poštom.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Prikaz stranica aplikacije

Prikaz dokumenata i prikazi na popisu ili u biblioteci dokumenata.

Otvaranje

Osobne dozvole i o njima ovisne dozvole

U tablici u nastavku opisuju se dozvole koje se primjenjuju na osobne prikaze i web-dijelove te se navode dozvole koje o njima ovise.

Dozvola

Opis

Zavisne dozvole

Upravljanje osobnim prikazima

Stvaranje, promjena i brisanje osobnih prikaza popisa.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Dodavanje i uklanjanje privatnih web-dijelova

Dodavanje i uklanjanje privatnih web-dijelova na stranici web-dijela.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje, ažuriranje osobnih web-dijelova

Ažuriranje osobnih web-dijelova

Ažuriranje web-dijelova za prikaz prilagođenih podataka.

Prikaz stavki, prikaz stranica, otvaranje

Način zaključavanja s ograničenim pristupom uz korisničku dozvolu značajka je prikupljanja web-mjesta koju možete koristiti radi zaštite objavljenih web-mjesta. Kada je način zaključavanja uključen,smanjene su precizno definirane dozvole za razinu dozvola za ograničeni pristup. U sljedećoj su tablici detaljno navedene zadane dozvole razine dozvola ograničenog pristupa i smanjene dozvole kada je značajka načina zaključavanja uključena.

Dozvola

Ograničeni pristup – zadano

Ograničeni pristup – način zaključavanja

Dozvole za popise: Prikaz stranica aplikacije

X

Dozvole za web-mjesto: Pregled korisničkih podataka

X

X

Dozvole za web-mjesto: Korištenje udaljenih sučelja

X

Dozvole za web-mjesto: Korištenje značajki integracije klijenta

X

X

Dozvole za web-mjesto: Otvaranje

X

X

Način zaključavanja uključen je prema zadanom za sva web-mjesta za objavljivanje, i ako je naslijeđeni predložak web-mjesta za objavljivanje primijenjen na zbirku web-mjesta. Način zaključavanja preporučena je konfiguracija ako je obavezna bolja zaštita na vašim web-mjestima.

Ako onemogućite značajku prikupljanja web-mjesta za način zaključavanja s ograničenim pristupom uz korisničku dozvolu, korisnici na razini dozvola s ograničenim pristupom (na primjer, Anonimni korisnici) mogu ostvariti pristup određenim područjima vašeg web-mjesta.

Sada kad ste se informirali o dozvolama, nasljeđivanju i razini dozvola, trebali biste planirati strategiju da biste mogli postaviti smjernice za korisnike, minimizirati održavanje i osigurati usklađenost s pravilnicima o postupanju s podacima tvrtke i ustanove. Savjete o planiranju strategije potražite u članku Planiranje strategije dozvola.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×