Neka blog sustava SharePoint Online bude pristupačan osobama s invaliditetom

Neka blog sustava SharePoint Online bude pristupačan osobama s invaliditetom

Vaš blog u sustavu SharePoint Online može biti pristupačan čitateljima s poteškoćama s vidom, pokretljivošću ili sluhom.

Možete, primjerice, koristiti predložak s fontovima i bojama koje olakšavaju čitanje. U pojedinačnim objavama na blogu i na drugim stranicama možete dodati smislene opise u elemente bloga, jasne zamjenske tekstove za slike i druge multimedijske sadržaje, transkripte za audioelemente i drugo.

Napomene: 

Sadržaj članka

Načini na koje korisnici s posebnim potrebama koriste vaš blog

Ako razumijete načine na koje osobe s posebnim potrebama koriste vaš blog, lakše ćete ga učiniti pristupačnijim.

 • Korisnici za kretanje po blogu možda koriste tipkovne prečace. Važno je da elemente zaslona zadržite na zadanim mjestima da se sačuvao zadani redoslijed pomicanja tabulatorom prilikom kretanja tipkovnicom. Saznajte više o tipkovnim prečacima u sustavu SharePoint Online.

 • Korisnicima sadržaj bloga možda naglas čita čitač zaslona. Nemojte koristiti komplicirane i neuobičajene fontove, stilove fontova i stilove pisanja velikih i malih slova da bi čitači zaslona mogli učinkovito i točno protumačiti stranice. Saznajte više u članku Korištenje čitača zaslona na blogu stvorenom u sustavu SharePoint Online .

Primjena pristupačnog predloška za blog

Poboljšajte pristupačnost web-mjesta s blogom za sve korisnike tako da pomno odaberete vizualnu temu web-mjesta. Predložak "Office" zadani je predložak za sva nova web-mjesta sustava SharePoint Online, a to je predložak pristupačne teme.

U predlošku Office optimizirani su ravnoteža i kontrast boja teksta i pozadine. Korisnicima s poteškoćama s vidom, npr. slabovidnim osobama ili daltonistima, lakše je čitati web-mjesta s tim predloškom.

Predložak Office možete u bilo kojem trenutku primijeniti na svoj blog. Možete i izmijeniti raspored ili boje koje se koriste za veze, naslove i ostali tekst.

 1. Prijavite se na web-mjesto sustava SharePoint Online i otvorite stranicu svojeg bloga.

 2. Da biste otvorili galeriju stilova predložaka, otvorite izbornik Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom kutu) i odaberite naredbu Promjena izgleda.

 3. Odaberite predložak koji želite koristiti. Predložak "Office" predložak namijenjen je za maksimalnu pristupačnost.

 4. Na sljedećoj stranici pregledajte pojedinosti o tom predlošku. Ako želite, promijeniti pozadinsku sliku, shemu boja, raspored web-mjesta (s lijevom navigacijskom trakom ili bez nje) te fontove naslova i tijela. Te promjene utječu na način korištenja predloška te se primjenjuju na sve stranice bloga.

 5. Da biste pretpregledali predložak na web-mjestu svojeg bloga, odaberite vezu Isprobajte.

 6. Na stranici Pretpregled dizajna pregledajte funkcioniranje predloška na svojem blogu.

 7. Da biste primijenili predložak, odaberite vezu Da, zadrži. Da biste unijeli dodatne promjene u odabrani predložak, odaberite vezu Ne baš i vratite se na prethodnu stranicu.

  Da biste se vratili na galeriju predložaka i odabrali neki drugi predložak, odaberite vezu Počni iznova.

Prilagodba logotipa i dodavanje zamjenskog teksta

Sva nova web-mjesta sustava SharePoint Online, uključujući web-mjesta za blog, sadrže zadani logotip na rezerviranom mjestu. Taj logotip možete u bilo kojem trenutku zamijeniti te u njega dodati zamjenski tekst.

 1. Prijavite se na web-mjesto sustava SharePoint Online i otvorite stranicu svojeg bloga.

 2. Otvorite izbornik Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom kutu) i odaberite naredbu Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Izgled i dojam odaberite vezu Naslov, opis i logotip.

 4. U odjeljku Umetanje logotipa odaberite vezu S računala.

 5. U dijaloškom okviru Dodavanje dokumenta odaberite gumb Odabir datoteke.

 6. Da biste pronašli željenu sliku logotipa za blog, pregledajte datoteke na računalu, odaberite sliku pa pritisnite Enter.

 7. Da biste odabranu sliku prenijeli kao logotip za svoj blog, pritisnite Alt + O.

 8. Premjestite se na polje Unesite opis pa upišite zamjenski tekst koji opisuje sliku logotipa.

 9. Da biste spremili sliku i opis zamjenskog teksta, pritisnite Alt + O.

  Napomena: Logotip će automatski sadržavati vezu na početnu stranicu web-mjesta s blogom sustava SharePoint. Tu vezu ne možete promijeniti.

Dodavanje kategorija u elemente bloga

Blog u sustavu SharePoint Online zapravo je web-mjesto s popisima i bibliotekama koje možete kategorizirati na bilo koji način. Pomoću kategorija možete lakše organizirati objave i druge sadržaje na popise i u biblioteke na web-mjestu bloga. Popis objava na blogu središnji je dio bloga. Na web-mjestu bloga mogu se nalaziti i drugi popisi, npr. popis veza na druge blogove. Blog može sadržavati i biblioteku fotografija ili referentnih dokumenata.

Kategorije su osobito korisne ako pišete objave na blogu o različitim temama ili s različitim svrhama. Kada objave organizirate po kategorijama, posjetitelji će lakše pronaći objave koje ih zanimaju jer će moći odabrati odgovarajuću stavku na popisu kategorija.

Jasni opisi popisa, biblioteka i kategorija čitateljima olakšavaju razumijevanje njihovih svrha. To čini blog pristupačnijim.

 1. Prijavite se na web-mjesto sustava SharePoint Online i otvorite stranicu svojeg bloga.

 2. Otvorite izbornik Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom kutu) i odaberite naredbu Postavke web-mjesta.

 3. . U odjeljku Administracija web-mjesta odaberite vezu Biblioteke i popisi web-mjesta.

 4. Na stranici Biblioteke i popisi web-mjesta učinite sljedeće:

  • Da biste dodali opis za popis objava, odaberite vezu Prilagodi "Objave".

  • Da biste dodali opis u biblioteku fotografija, odaberite vezu Prilagodi "Fotografije".

  • Da biste dodali opis u biblioteku drugih resursa, odaberite vezu Prilagodi "Resursi web-mjesta".

  • Da biste dodali opis za kategorije, odaberite vezu Prilagodi "Kategorije".

 5. U odjeljku Opće postavke, odaberite vezu Naziv, opis i navigacija popisa.

 6. U tekstnom okviru Opis zamijenite tekst rezerviranog mjesta sadržajem koji čitateljima najbolje opisuje dotični element.

 7. Odaberite gumb Spremi pa pritisnite Enter.

Savjeti za pristupačniji sadržaj

Prilikom dodavanja teksta na blog koristite fontove, naslove i hiperveze da bi sadržaj bio pristupačniji

Odabir stilova fontova za jasniji prikaz

Budite oprezni prilikom korištenja vrsti, veličina i varijacija fontova te velikih i malih slova u tekstu. Razmišljajte o tome je li tekst čitljiv osobama s oštećenim vidom ili osobama koje koriste čitač zaslona.

 • Koristite jednostavne fontove i nemojte koristiti više od dvije do tri vrste fontova na cijelom web-mjestu bloga.

 • Nemojte postavljati fiksnu veličinu fonta, npr. 14 točaka. Umjesto toga koristite stilove kao što je Obično. Fiksna veličina fonta može smetati drugim elementima na zaslonu, osobito ako korisnici povećavaju ili smanjuju prikaz zaslona. Zbog fiksne veličine fontova, primjerice, reci teksta u različitim stupcima mogu se preklapati, a tekst može i nestati.

 • Umjesto primjene varijacija podebljanog fonta (Ctrl + B) ili kurziva (Ctrl + I) na kartici vrpce Oblikovanje teksta u grupi Stilovi odaberite mogućnost stila Naglašeno ili Istaknuto. Ti stilovi sadrže informacije o izgledu i značenju fonta. Stilom Naglašeno, na primjer, na odabrani se tekst primjenjuje kurziv, a čitači zaslona izgovorit će riječ "naglašeno".

 • Koristite prvo veliko slovo u rečenici. Dugački nizovi velikih slova mogu biti teško čitljivi. Osim toga, čitači zaslona velika slova ne čitaju drukčije, pa korisnik neće biti svjestan razlike koju pokušavate postići.

Dodajte naslove koji olakšavaju brzi pregled sadržaja

Mnogi korisnici radije samo brzo pregledavaju web-sadržaj, a podrobno čitaju samo one dijelove koje smatraju osobito važnima. Osim toga, čitači zaslona izgovaraju naslove da bi korisnici mogli lakše pregledati sadržaj i brzo pronaći potrebne informacije.

 1. U načinu rada za uređivanje objave ili stranice na blogu u okviru Tijelo teksta odaberite tekst koji želite koristiti kao naslov.

 2. Na kartici Oblikovanje teksta u grupi Stilovi odaberite željenu razinu naslova.

  Napomena: Naslovi su hijerarhijski. Stil Naslov 1 obično je naslov najviše razine. Naslov 2 naslov je druge razine. Naslov 3 može se koristiti za podnaslove, a u dokumentu mu uvijek prethodi barem jedan naslov sa stilom Naslov 2.

Unesite smislene hiperveze

Čitači zaslona naglas čitaju tekst za prikaz hiperveze. Važno je da taj tekst bude smislen. Tekst za prikaz mora slušatelju dati relevantne informacije o odredištu veze.

 1. U načinu rada za uređivanje objave ili stranice bloga u okviru Tijelo teksta postavite fokus na mjesto na kojem želite da se prikazuje hiperveza.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Umetanje hiperveze, na kartici Umetanje odaberite Veza, a zatim S adrese.

 3. U okvir Tekst za prikaz upišite tekst veze. Najčešće je najkorisniji i najsmisleniji tekst za prikaz veze sam naziv web-mjesta, naslov stranice ili njezina tema. Izbjegavajte tekstove veza koji sadrže minimalno informacija, kao što je "kliknite ovdje".

 4. U okvir Adresa veze upišite ili zalijepite web-adresu odredišnog web-mjesta.

  Napomena: Da biste bili sigurni da veza pravilno funkcionira, odaberite Testiranje veze.

 5. Kada završite, odaberite U redu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i medijske sadržaje

Kad u blog dodajete vizualne objekte kao što su fotografije i druge slike, koristite zamjenski tekst kojim se objašnjava slika. Oblikujte tablice tako da ih čitači zaslona mogu točno protumačiti. Dodajte titlove za videozapise te transkripte za videoobjekte i audioobjekte. Da biste saznali kako to učiniti, pročitajte članak Dodavanje pristupačnih slika i medijskih sadržaja na web-mjesto.

Pojednostavnite navigaciju u tablicama

Da biste pojednostavnili navigaciju u tablicama, koristite jednostavne tablice (bez spojenih ili podijeljenih ćelija). Važno je i oblikovati redak zaglavlja te dodati naslove stupaca.

 1. U načinu rada za uređivanje objave ili stranice bloga u okviru Tijelo teksta postavite fokus na mjesto na koje želite dodati tablicu.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tablice odaberite Tablica, a zatim Umetni tablicu.

 3. U dijaloškom okviru Umetanje tablice u dva tekstna okvira upišite broj stupaca i broj redaka. Tabulatorom dođite do gumba U redu pa pritisnite Enter. U okviru Tijelo teksta pojavit će se tablica.

 4. Oblikujte tablicu radi poboljšanja pristupačnosti.

  • Odredite redak zaglavlja.

   Na kartici Dizajn u grupi Mogućnosti stila tablice potvrdite okvir Redak zaglavlja, a ako je primjenjivo, i potvrdni okvir Prvi stupac.

  • Dodajte oznake za svako zaglavlje stupca.

  • Dodajte kratak opis tablice kao opis.

   Na kartici Raspored tablice u grupi Svojstva upišite opis u tekstni okvir Sažetak.

 5. Prilikom određivanja širine stupaca i visine redaka bolje je koristiti proporcionalne veličine pomoću postotaka, a ne vrijednosti u pikselima ili točkama. Na taj će se način veličina tablice pravilno prilagođavati uređaju ili razini zumiranja koju korisnik upotrebljava.

  • Na kartici Raspored tablice u grupi Širina i visina upišite vrijednosti postotka u okvire Širina stupca i Visina retka. Nakon svake vrijednosti upišite znak postotka (%).

  • Ako želite, vrijednosti postotka možete dodati i u okvire Širina tablice i Visina tablice.

Dodavanje opisa za audiozapise i videozapise

Svaki videozapis koji dodate u blog morao bi sadržavati titlove. Titlovi su nužni za korisnike oštećena sluha. Titlovi mogu biti korisni i osobama koje nisu izvorni govornici jezika videozapisa te korisnicima s različitim audiovizualnim stilovima učenja za bolju obradu verbalnih informacija. Audioisječci koje dodajete u blog morali bi sadržavati transkript za korisnike oštećena sluha. I videoisječci i audioisječci trebali bi biti popraćeni zamjenskim tekstom.

 • U načinu rada za uređivanje objave ili stranice bloga u okviru Tijelo teksta postavite fokus na mjesto na koje želite dodati videozapis.

 • Na kartici Umetanje u grupi Medijski sadržaj odaberite Video i audiosadržaji, a zatim S računala, Ugradi, Iz sustava SharePoint ili S adrese.

 • Slijedite upute da biste pronašli, odabrali i umetnuli videozapis ili audiozapis u blog.

Vaš blog u sustavu SharePoint može biti pristupačan čitateljima s poteškoćama s vidom, pokretljivošću ili sluhom.

Možete, primjerice, koristiti predložak s fontovima i bojama koje olakšavaju čitanje. U pojedinačnim objavama na blogu i na drugim stranicama možete dodati smislene opise u elemente bloga, jasne zamjenske tekstove za slike i druge multimedijske sadržaje, transkripte za audioelemente i drugo.

Napomene: 

 • Blog u sustavu SharePoint mora se nalaziti na web-mjestu u sustavu SharePoint. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje web-mjesta sustava SharePoint pristupačnim osobama s posebnim potrebama.

 • Kada koristite SharePoint, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se SharePoint koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Umjesto pomoću tipke F6, primjerice, s jedne naredbe na drugu prebacujete se pomoću prečaca Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na SharePoint.

Sadržaj teme

Načini na koje korisnici s posebnim potrebama koriste vaš blog

Ako razumijete načine na koje osobe s posebnim potrebama koriste vaš blog, lakše ćete ga učiniti pristupačnijim:

 • Korisnici za kretanje po blogu možda koriste tipkovne prečace. Važno je da elemente zaslona zadržite na zadanim mjestima da bi se sačuvao zadani redoslijed pomicanja tabulatorom prilikom kretanja tipkovnicom. Da biste saznali više, pogledajte članak Tipkovni prečaci u sustavu SharePoint.

 • Korisnicima sadržaj bloga možda naglas čita čitač zaslona. Nemojte koristiti komplicirane i neuobičajene fontove, stilove fontova i stilove pisanja velikih i malih slova da bi čitači zaslona mogli učinkovito i točno protumačiti stranice. Da biste saznali više, pročitajte članak Korištenje čitača zaslona na blogu stvorenom u sustavu SharePoint.

Primjena pristupačnog predloška za blog

Poboljšajte pristupačnost web-mjesta s blogom za sve korisnike tako da pažljivo odaberete vizualnu temu web-mjesta. Predložak Office zadani je predložak za sva nova web-mjesta sustava SharePoint, a to je predložak pristupačne teme.

U predlošku Office optimizirani su ravnoteža i kontrast boja teksta i pozadine. Korisnicima s poteškoćama s vidom, npr. slabovidnim osobama ili daltonistima, lakše je čitati web-mjesta s tim predloškom.

Predložak Office možete u bilo kojem trenutku primijeniti na svoj blog. Osim toga, možete i izmijeniti raspored ili boje koje se koriste za veze, naslove i ostali tekst.

 1. Prijavite se na web-mjesto sustava SharePoint i otvorite stranicu svoj bloga.

 2. Da biste otvorili galeriju stilova predložaka, otvorite izbornik Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom kutu) i odaberite Promjena izgleda.

 3. Odaberite predložak koji želite koristiti. Predložak Office namijenjen je za maksimalnu pristupačnost.

 4. Pregledajte pojedinosti o tom predlošku. Ako želite, promijenite pozadinsku sliku, shemu boja, raspored web-mjesta te fontove naslova i tijela. Te promjene utječu na način korištenja predloška te se primjenjuju na sve stranice bloga.

 5. Da biste pretpregledali predložak na web-mjestu svojeg bloga, odaberite Isprobajte.

 6. Na stranici Pretpregled dizajna pregledajte kako predložak funkcionira na vašem blogu.

 7. Da biste primijenili predložak, odaberite Da, zadrži. Da biste unijeli dodatne promjene u odabrani predložak, odaberite Ne, nije još gotovo i vratite se na prethodnu stranicu.

Da biste se vratili na galeriju predložaka i odabrali neki drugi predložak, odaberite Počni iznova.

Prilagodba logotipa i dodavanje zamjenskog teksta

Sva nova web-mjesta sustava SharePoint, uključujući ona za blog, sadrže zadani logotip na rezerviranom mjestu. Taj logotip možete u bilo kojem trenutku zamijeniti te mu dodati zamjenski tekst.

 1. Prijavite se na web-mjesto sustava SharePoint i otvorite stranicu svoj bloga.

 2. Otvorite izbornik Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom kutu) i odaberite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Izgled i dojam odaberite Naslov, opis i logotip.

 4. U odjeljku Umetanje logotipa odaberite S računala.

 5. U dijaloškom okviru Dodavanje dokumenta odaberite Odabir datoteke.

 6. Da biste pronašli željenu sliku logotipa za blog, pregledajte datoteke na računalu, odaberite sliku i pritisnite Enter.

 7. Da biste odabranu sliku prenijeli kao logotip za svoj blog, pritisnite Alt + O.

 8. Premjestite se na polje Unesite opis i upišite zamjenski tekst koji opisuje sliku logotipa.

 9. Da biste spremili sliku i opis zamjenskog teksta, pritisnite Alt + O.

Napomena: Logotip će automatski sadržavati vezu na početnu stranicu bloga sustava SharePoint. Tu vezu ne možete promijeniti.

Dodavanje kategorija u elemente bloga

Blog u sustavu SharePoint zapravo je web-mjesto s popisima i bibliotekama koje možete kategorizirati na bilo koji način. Pomoću kategorija možete lakše organizirati objave i druge sadržaje na popise i u biblioteke na blogu. Popis objava na blogu središnji je dio bloga. Na blogu se mogu nalaziti i drugi popisi, npr. popis veza na druge blogove. Blog može sadržavati i biblioteku fotografija ili referentnih dokumenata.

Kategorije su osobito korisne ako pišete objave na blogu o različitim temama ili s različitim svrhama. Kada objave organizirate po kategorijama, posjetitelji će lakše pronaći objave koje ih zanimaju jer će moći odabrati odgovarajuću stavku na popisu kategorija.

Jasni opisi popisa, biblioteka i kategorija čitateljima olakšavaju razumijevanje njihovih svrha. To blog čini pristupačnijim.

 1. Prijavite se na web-mjesto sustava SharePoint i otvorite stranicu svoj bloga.

 2. Otvorite izbornik Postavke (ikona zupčanika u gornjem desnom kutu) i odaberite Postavke web-mjesta.

 3. U odjeljku Administracija web-mjesta odaberite vezu Biblioteke i popisi web-mjesta.

 4. Na stranici Biblioteke i popisi web-mjesta učinite sljedeće:

  • Da biste dodali opis za popis objava, odaberite vezu Prilagodi "Objave".

  • Da biste dodali opis u biblioteku fotografija, odaberite vezu Prilagodi "Fotografije".

  • Da biste dodali opis u biblioteku drugih resursa, odaberite vezu Prilagodi "Resursi web-mjesta".

  • Da biste dodali opis za kategorije, odaberite vezu Prilagodi "Kategorije".

 5. U odjeljku Opće postavke odaberite Naziv, opis i navigacija popisa.

 6. U tekstnom okviru Opis zamijenite tekst rezerviranog mjesta sadržajem koji čitateljima najbolje opisuje dotični element.

 7. Odaberite Spremi i pritisnite Enter.

Savjeti za pristupačniji sadržaj

Prilikom dodavanja teksta na blog koristite fontove, naslove i hiperveze da bi sadržaj bio pristupačniji.

Stilovi fontova za jasniji prikaz

Budite oprezni prilikom korištenja vrsti, veličina i varijacija fontova te velikih i malih slova u tekstu. Vodite računa o tome je li tekst čitljiv osobama s oštećenim vidom ili osobama koje koriste čitač zaslona.

 • Koristite jednostavne fontove i nemojte koristiti više od dvije do tri vrste fontova na cijelom blogu.

 • Nemojte postavljati fiksnu veličinu fonta, npr. 14 točaka. Umjesto toga koristite stilove kao što je Normalno. Fiksna veličina fonta može smetati drugim elementima na zaslonu, osobito ako korisnici povećavaju ili smanjuju prikaz zaslona. Zbog fiksne veličine fontova, primjerice, reci teksta u različitim stupcima mogu se preklapati, a tekst može i nestati.

 • Umjesto primjene varijacija podebljanog fonta (Ctrl + B) ili kurziva (Ctrl + I) na kartici vrpce Oblikovanje teksta u grupi Stilovi odaberite mogućnost stila Naglašeno ili Istaknuto. Ti stilovi sadrže informacije o značenju i izgledu fonta. Stilom Naglašeno, na primjer, na odabrani se tekst primjenjuje kurziv, a čitači zaslona izgovorit će riječ "naglašeno".

 • Koristite prvo veliko slovo u rečenici. Dugački nizovi velikih slova mogu biti teško čitljivi. Osim toga, čitači zaslona velika slova ne čitaju drukčije, pa korisnik neće biti svjestan razlike koju pokušavate postići.

Dodavanje naslova radi olakšavanja pregleda sadržaja

Mnogi korisnici radije samo brzo pregledavaju web-sadržaj, a podrobno čitaju samo one dijelove koje smatraju osobito važnima. Osim toga, čitači zaslona izgovaraju naslove da bi korisnici mogli lakše pregledati sadržaj i brzo pronaći potrebne informacije.

 1. U načinu rada za uređivanje objave ili stranice na blogu u okviru Tijelo teksta odaberite tekst koji želite koristiti kao naslov.

 2. Na kartici Oblikovanje teksta u grupi Stilovi odaberite željenu razinu naslova.

Napomena: Naslovi su hijerarhijski. Stil Naslov 1 obično je naslov najviše razine. Naslov 2 naslov je druge razine. Naslov 3 može se koristiti za podnaslove, a u dokumentu mu uvijek mora prethoditi barem jedan naslov sa stilom Naslov 2.

Unos smislenih hiperveza

Čitači zaslona naglas čitaju tekst za prikaz hiperveze. Važno je da taj tekst bude smislen. Tekst za prikaz mora slušatelju dati relevantne informacije o odredištu veze.

 1. U načinu rada za uređivanje objave ili stranice bloga u okviru Tijelo teksta postavite fokus na mjesto na kojem želite da se prikazuje hiperveza.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Umetanje hiperveze, na kartici Umetanje odaberite Veza, a zatim S adrese.

 3. U okvir Tekst za prikaz upišite tekst veze. Najčešće je najkorisniji i najsmisleniji tekst za prikaz veze sam naziv web-mjesta, naslov stranice ili njezina tema. Izbjegavajte tekstove veza koji sadrže minimalno informacija, kao što je "kliknite ovdje".

 4. U okvir Adresa veze upišite ili zalijepite web-adresu odredišnog web-mjesta.

  Napomena: Da biste bili sigurni da veza pravilno funkcionira, odaberite Testiranje veze.

 5. Kada završite, odaberite U redu.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike i medijske sadržaje

Kad u blog dodajete vizualne objekte, kao što su slike, koristite zamjenski tekst kojim se objašnjava slika. Oblikujte tablice tako da ih čitači zaslona mogu točno protumačiti. Dodajte skrivene titlove za videozapise te transkripte za videoobjekte i audioobjekte. Da biste saznali kako to učiniti, pročitajte članak Dodavanje pristupačnih slika i medijskih sadržaja na web-mjesto sustava SharePoint.

Pojednostavljenje kretanja tablicama

Da biste pojednostavnili kretanje tablicama, koristite jednostavne tablice (bez spojenih ili podijeljenih ćelija). Važno je i koristiti stil za redak zaglavlja te dodati naslove stupaca.

 1. U načinu rada za uređivanje objave ili stranice bloga u okviru Tijelo teksta postavite fokus na mjesto na koje želite dodati tablicu.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tablice odaberite Tablica, a zatim Umetni tablicu.

 3. U dijaloškom okviru Umetanje tablice u dva tekstna okvira upišite broj stupaca i broj redaka. Tabulatorom dođite do gumba U redu i pritisnite Enter. U okviru Tijelo teksta pojavit će se tablica.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Mogućnosti stila tablice potvrdite okvir Redak zaglavlja, a ako je primjenjivo, i potvrdni okvir Prvi stupac da biste postavili redak zaglavlja.

 5. Dodajte oznake za svako zaglavlje stupca.

 6. Dodajte kratak opis tablice na kartici Raspored tablice i u grupi Svojstva upišite opis u tekstni okvir Sažetak.

 7. Na kartici Raspored tablice u grupi Širina i visina upišite vrijednosti postotka u okvire Širina stupca i Visina retka. Nakon svake vrijednosti upišite znak postotka (%).

  Napomena: Prilikom određivanja širine stupaca i visine redaka bolje je koristiti proporcionalne veličine pomoću postotaka, a ne vrijednosti u pikselima ili točkama. Na taj će se način veličina tablice pravilno prilagođavati uređaju ili razini zumiranja koju korisnik upotrebljava.

 8. Ako želite, vrijednosti postotka možete dodati i u okvire Širina tablice i Visina tablice.

Dodavanje titlova za audiozapise i videozapise

Svaki videozapis koji dodate u blog morao bi sadržavati titlove. Titlovi su nužni za korisnike oštećena sluha. Titlovi mogu biti korisni i osobama koje nisu izvorni govornici jezika videozapisa te korisnicima s različitim audiovizualnim stilovima učenja za bolju obradu verbalnih informacija. Audioisječci koje dodajete u blog morali bi sadržavati transkript za korisnike oštećena sluha. I videoisječci i audioisječci trebali bi biti popraćeni zamjenskim tekstom.

 1. U načinu rada za uređivanje objave ili stranice bloga u okviru Tijelo teksta postavite fokus na mjesto na koje želite dodati videozapis.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Medijski sadržaj odaberite Videosadržaji i audiosadržaji, a zatim S računala, Ugradi, Iz sustava SharePoint ili S adrese.

 3. Slijedite upute da biste pronašli, odabrali i umetnuli videozapis ili audiozapis u blog.

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×