Naziva u formulama

Naziv predstavlja smislenu kraticu koja olakšava poimanje svrhe koju imaju adresa ćelije, konstanta, formula i tablica, koje su na prvi pogled možda teško razumljive. Slijede primjeri uobičajenih naziva i načina na koji oni mogu poboljšati jasnoću.

Vrsta primjera

Primjer bez naziva

Primjer s nazivom

Referenca

=SUM(C20:C30)

=SUM(ProdajaPrvogKvartala)

Konstanta

=PRODUCT(A5;8,3)

=PRODUCT(Cijena;PorezNaProdaju)

Formula

=SUM(VLOOKUP(A1;B1:F20;5;FALSE); -G5)

=SUM(Razina_zalihe;-Kol_narudžbe)

Tablica

C4:G36

=NajvećaProdaja06

Više o upotrebi naziva

Postoji nekoliko vrsta naziva koje možete stvoriti i koristiti.

Definirani naziv    Naziv koji predstavlja ćeliju, raspon ćelija, formulu ili vrijednost konstante. Moguće je stvoriti vlastiti definirani naziv ili pak Excel može stvoriti definirani naziv umjesto vas, npr. prilikom postavljanja područja ispisa.

Naziv tablice    Naziv tablice programa Excel, koja je skup podataka o određenom predmetu spremljenih u zapisima (recima) i poljima (stupcima). Excel stvara zadani naziv tablice programa Excel u obliku Tablica1, Tablica2 i tako dalje prilikom svakog umetanja tablice programa Excel. Naziv tablice možete i promijeniti da bi imao više smisla.Dodatne informacije o tablicama programa Excel potražite u članku Korištenje strukturiranih referenci s tablicama programa Excel.

Svi nazivi imaju djelokrug, bilo da se radi o određenom radnom listu (što se još naziva i lokalnom razinom radnog lista) ili o čitavoj radnoj knjizi (što se još naziva globalnom razinom radne knjige). Djelokrug je naziva lokacija na kojoj se naziv prepoznaje bez ograničenja. Na primjer:

 • Ako ste definirali naziv, primjerice, Proračun_FG08, a njegov je raspon List1, taj naziv, ako nije kvalificiran, prepoznaje se samo na Listu1, no ne i na drugim listovima.

  Da biste koristili lokalni naziv radnog lista na nekom drugom radnom listu, možete ga ograničiti tako da prethodi nazivu radnog lista, primjerice:

  List1!Proračun_FY08

 • Ako ste definirali naziv, primjerice Krajnji_ciljevi_prodaje, a njegov je raspon radna knjiga, tada se taj naziv prepoznaje za sve radne listove u toj radnoj knjizi, ali ne i za ostale radne knjige.

Naziv unutar raspona uvijek mora biti jedinstven. Excel vas sprječava u definiranju naziva koji u sklopu raspona već postoji. Međutim, isti naziv možete koristiti u različitim rasponima. Moguće je, primjerice, definirati naziv BrutoDobit s rasponom za List1, List2 i List3 u istoj radnoj knjizi. Premda su nazivi isti, svaki je naziv jedinstven unutar svog raspona. Preporučujemo da to učinite da biste bili sigurni da formula koja koristi naziv BrutoDobit uvijek kao referencu uzima iste ćelije na lokalnoj razini radnog lista.

Moguće je čak i definirati isti naziv, BrutoDobit, na globalnoj razini radne knjige, no raspon tog naziva i dalje je jedinstven. Međutim, u ovom slučaju može doći do sukoba naziva. Radi rješavanja tog sukoba Excel prema zadanim postavkama koristi naziv koji je definiran u radnom listu jer lokalna razina radnog lista ima prednost pred globalnom razinom radnog lista. Ako želite nadjačati tu prednost i koristiti naziv radne knjige, dvosmislenost naziva možete riješiti umetanjem prefiksa u naziv radne knjige, primjerice:

DatotekaRadneKnjige!BrutoDobit

Lokalnu razinu radnog lista možete nadjačati za sve radne listove u radnoj knjizi. Iznimka je prvi radni list, koji uvijek koristi lokalni naziv ako postoji sukob povezan s nazivom koji nije moguće nadjačati.

Naziv možete definirati pomoću sljedećih mogućnosti:

 • Okvir Definirani nazivi na traci formule    Ovo je najbolji način u slučaju stvaranja naziva za odabrani raspon na razini radne knjige.

 • Definiranje naziva na temelju odabira    Nazive možete jednostavno stvarati na temelju oznaka postojećeg retka i stupca pomoću odabira ćelija na radnom listu.

 • Dijaloški okvir Novi naziv    Tu je mogućnost najbolje koristiti kada vam je potrebno više fleksibilnosti u stvaranju naziva, primjerice pri određivanju djelokruga razine lokalnog radnog lista ili pri stvaranju komentara naziva.

Napomena: u nazivima se po zadanom koriste apsolutne reference na ćelije.

Naziv možete unijeti:

 • Upisivanjem     Upišite naziv, npr. kao argument za formulu.

 • Samodovršetkom formule    Korištenjem padajućeg popisa samodovršetka formule na kojem se automatski navode valjani nazivi.

 • Odabirom naredbe Koristi u formuli    Odabirom definiranog naziva s popisa dostupnog putem naredbe Koristi u formuli u grupi Definirani nazivi na kartici Formula.

Također možete stvoriti popis definiranih naziva u radnoj knjizi. Locirajte područje s dva prazna stupca na radnom listu (popis će sadržavati dva stupca, jedan za naziv i drugi za opis naziva). Odaberite ćeliju koja će biti gornji lijevi kut popisa. Na kartici Formule, u grupi Definirani nazivi, kliknite Koristi u formuli, zatim Zalijepi, a potom u dijaloškom okviru Lijepljenje naziva kliknite Zalijepi popis.

U nastavku je naveden popis pravila sintakse za stvaranje i uređivanje naziva.

 • Valjani znakovi    Prvi znak naziva mora biti slovo, znak donje crtice (_) ili obrnuta kosa crta (\). Ostali znakovi u nazivu mogu biti slova, brojevi, točke i donje crtice.

  Savjet: kao definirani naziv ne možete koristiti velika i mala slova "C", "c", "R" ili "r" jer se ona kada ih unesete u tekstni okvir Naziv ili Idi na koriste kao prečac za odabir retka ili stupca trenutno odabrane ćelije.

 • Reference na ćelije nisu dopuštene    Nazivi ne mogu biti jednaki kao i reference na ćelije, npr. Z$100 ili R1C1.

 • Razmaci nisu dopušteni    Razmaci nisu dopušteni kao dio naziva. Koristite znak donje crtice (_) i točku (.) kao razdjelnike riječi, primjerice, Porez_na_prodaju ili Prvi.Kvartal.

 • Dužina naziva    Naziv može sadržavati do 255 znakova.

 • Razlikovanje velikih i malih slova    Nazivi mogu sadržavati velika i mala slova. Excel u nazivima ne pravi razliku između velikih i malih slova. Ako ste, na primjer, stvorili naziv Prodaja, a zatim ste u istoj radnoj knjizi stvorili naziv PRODAJA, Excel će tražiti da odaberete jedinstveni naziv.

Definiranje naziva ćelije ili raspona ćelija na radnom listu

 1. Odaberite ćeliju, raspon ćelija ili nesusjedna područja koja želite imenovati.

 2. Kliknite okvir Naziv na lijevom kraju trake traka formule.

  Okvir Naziv

  Okvir Naziv

 3. Upišite naziv koji želite koristiti za odabir. Naziv može imati najviše 255 znakova.

 4. Pritisnite ENTER.

Napomena: Ćeliju ne možete imenovati dok mijenjate njezin sadržaj.

Postojeće oznake retka i stupca možete pretvoriti u nazive.

 1. Odaberite raspon kojem želite dati naziv, uključujući oznake retka ili stupca.

 2. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Stvaranje iz odabira.

  Slika vrpce programa Excel

 3. U dijaloškom okviru Stvaranje naziva iz odabira odredite mjesto koje sadrži oznake tako da potvrdite okvir Gornji redak, Lijevi stupac, Donji redak ili Desni stupac. Naziv stvoren pomoću tog postupka odnosi se samo na ćelije koje sadrže vrijednosti te ne obuhvaća postojeće oznake redaka i stupaca.

 1. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Definiraj naziv.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Novi naziv u okvir Naziv upišite naziv koji želite koristiti za referencu.

  Napomena: duljina naziva može biti do 255 znakova.

 3. Da biste odredili doseg naziva, u okviru s padajućim popisom Djelokrug odaberite Radna knjiga ili naziv radnog lista u radnoj knjizi.

 4. Po želji u okvir Komentar unesite opisni komentar od najviše 255 znakova.

 5. U dijaloškom okviru Odnosi se na učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste unijeli referencu ćelije, upišite referencu ćelije.

   Savjet: trenutni se odabir unosi prema zadanim postavkama. Da biste unijeli ostale reference ćelije kao argument, kliknite Sažmi dijalog Slika gumba (čime će se dijaloški okvir privremeno smanjiti), odaberite ćelije na radnom listu, a zatim kliknite Proširi dijalog Slika gumba .

  • Da biste unijeli konstantu, upišite = (znak jednakosti), a potom upišite vrijednost konstante.

  • Da biste unijeli formulu, upišite =, a potom upišite formulu.

 6. Da biste završili i vratili se radnom listu, kliknite U redu.

Savjet:  Da biste dijaloški okvir Novi naziv proširili ili produljili, kliknite i povucite ručicu pri dnu.

Upravljanje nazivima pomoću dijaloškog okvira Upravitelj naziva

Pomoću dijaloškog okvira Upravitelj naziva možete raditi sa svim definiranim nazivima i nazivima tablice u radnoj knjizi. Tim putem možete, primjerice, pronaći nazive s pogreškama, potvrditi vrijednost i referencu naziva, pogledati ili urediti opisne komentare ili odrediti raspon. Popis naziva možete i sortirati i filtrirati te jednostavno dodavati, mijenjati ili brisati nazive s jednog mjesta.

Da biste otvorili dijaloški okvir Upravitelj naziva, na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Upravitelj naziva.

Slika vrpce programa Excel

Dijaloški okvir Upravitelj naziva u okviru popisa prikazuje sljedeće informacije o pojedinom nazivu:

Stupac:

Prikazuje:

Ikona i naziv

Jedno od sljedećeg:

 • Definirani naziv, prikazan ikonom definiranog naziva. Ikona definiranog naziva

 • Naziv tablice, prikazan ikonom naziva tablice. ikona naziva tablice

Vrijednost

Trenutna vrijednost naziva, poput rezultata formule, konstante niza, raspona ćelije, pogreške, polja vrijednosti ili rezerviranog mjesta ako formulu nije moguće procijeniti. Slijede tipični primjeri:

 • "ovo je konstanta mog niza"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Odnosi se na

Trenutna referenca naziva. Slijede tipični primjeri:

 • =List1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(List1!A1,List2!B2)

Djelokrug

 • Naziv radnog lista ako je razina djelokrug lokalnog radnog lista.

 • "Radna knjiga", ako je raspon globalna razina radnog lista.

Komentar

Dodatne informacije o nazivu dužine najviše 255 znakova. Slijede tipični primjeri:

 • Ova vrijednost istječe 2. svibnja 2007.

 • Ne briši! Jako važan naziv!

 • Temelji se na ispitnim brojevima ISO certifikata.

 • Dijaloški okvir Upravitelj naziva ne možete koristiti tijekom mijenjanja sadržaja ćelije.

 • Dijaloški okvir Upravitelj naziva ne prikazuje nazive koji su definirani u projektima Visual Basic for Applications (VBA) niti skrivene nazive (svojstvo naziva Vidljivo postavljeno je na "Neistinito").

 • Da biste automatski promijenili veličinu stupca tako da odgovara najduljoj vrijednosti u tom stupcu, dvokliknite desnu stranu zaglavlja stupca.

 • Da biste sortirali popis naziva uzlaznim ili silaznim redoslijedom, kliknite zaglavlje stupca.

Pomoću naredbi koje se nalaze na padajućem popisu Filtar moguće je brzo prikazati podskupove naziva. Odabirom pojedine naredbe postupak filtriranja se uključuje ili isključuje, čime je olakšano povezivanje ili uklanjanje različitih postupaka filtriranja radi postizanja željenih rezultata.

Da biste filtrirali popis naziva, učinite nešto od sljedećeg:

Odaberite odrednicu:

Da biste:

Nazivi iz djelokruga radnog lista

Prikazali samo nazive koji su za radni list lokalni.

Nazivi iz djelokruga radne knjige

Prikazali samo nazive koji su za radnu knjigu globalni.

Nazivi s pogreškama

Prikazali samo one nazive s vrijednostima koje sadrže pogreške (primjerice #REF, #VALUE ili #NAME).

Nazivi bez pogreški

Prikazali samo nazive s vrijednostima koje ne sadrže pogreške.

Definirani nazivi

Prikazali samo nazive koje ste definirali vi ili program Excel, poput područja za ispis.

Nazivi tablica

Prikazali samo nazive tablice.

Ako promijenite definirani naziv ili naziv tablice, mijenjaju se i sve namjene tog naziva u radnoj knjizi.

 1. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Upravitelj naziva.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Upravitelj naziva, kliknite naziv koji želite promijeniti, a zatim kliknite Uredi.

  Savjet: naziv možete i dvokliknuti.

 3. U dijaloškom okviru Uređivanje naziva , u okviru Naziv upišite novi naziv reference.

 4. U okviru Odnosi se na promijenite referencu, a zatim kliknite U redu.

 5. U dijaloškom okviru Upravitelj naziva, u okviru Odnosi se na, promijenite ćeliju, formulu ili konstantu koju predstavlja naziv.

  • Da biste poništili neželjene ili slučajne promjene, kliknite Odustani Gumb Odustani ili pritisnite ESC.

  • Da biste spremili promjene, kliknite Potvrdi Tipka Enter ili pritisnite ENTER.

Gumb Zatvori samo zatvara dijaloški okvir Upravitelj naziva. On nije obavezan u slučaju promjena koje su već izvršene.

 1. Na kartici Formule u grupi Definirani nazivi kliknite Upravitelj naziva.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Upravitelj naziva, kliknite naziv koji želite promijeniti.

 3. Jedan ili više naziva odaberite jednim od sljedećih načina:

  • Da biste odabrali naziv, kliknite ga.

  • Da biste odabrali više od jednog naziva u grupi iste vrste, kliknite i vucite nazive ili pritisnite tipku SHIFT i kliknite gumb miša za svaki naziv u grupi.

  • Da biste odabrali više od jednog naziva u grupi koja sadrži nazive različitih vrsta, pritisnite tipku CTRL i kliknite gumb miša za svaki naziv u grupi.

 4. Kliknite Izbriši. Također možete pritisnuti tipku DELETE.

 5. Kliknite U redu kako biste potvrdili brisanje.

Gumb Zatvori samo zatvara dijaloški okvir Upravitelj naziva. On nije obavezan u slučaju promjena koje su već izvršene.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Dodatni sadržaji

Definiranje i korištenje naziva u formulama

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×