Naučite dodavati, uređivati ili brisati zapise

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Informacije koje se nalaze u bazi podataka spremljene su u tablicama koje sadrže podatke o određenom predmetu, poput imovine ili kontakata. Svaki zapis u tablici sadrži informacije o jednoj stavki, poput određenog kontakta. Zapis sačinjavaju polja, poput imena, adrese i telefonskog broja. Zapis se obično naziva retkom, a polje se obično naziva stupcem. Microsoft Office Access 2007 omogućuje dodavanje, uređivanje ili brisanje zapisa u tablici izravno u prikaz podatkovnog lista. Ako ste dizajnirali i stvorili odabir upita, možete pregledavati i često uređivati zapise izravno u podatkovnoj tablici koja se dobiva nakon izvođenja upita. Također je moguće stvoriti obrazac na temelju bilo koje tablice ili upita, a zatim ga koristiti za dodavanje ili uređivanje zapisa.

U ovom članku

Pregled

Dodavanje novog zapisa

Pronalaženje zapisa za uređivanje ili brisanje

Uređivanje postojećeg zapisa

Brisanje zapisa

Kada se spremaju podaci?

Kako poništiti promjene

Pregled

Kada stvarate bazu podataka na temelju predloška, automatski se stvaraju početne tablice, upiti i obrasci. U ovom članku se objašnjava kako dodavati, uređivati i brisati zapise kada koristite bazu podataka koja je stvorena iz jednog od predložaka programa Access.

Informacije o dodavanju, uređivanju i brisanju zapisa u bazi podataka koja nije stvorena iz predloška programa Access, potražite u sljedećim člancima:

Informacije o korištenju značajke Prikupi i ažuriranje podataka putem e-pošte potražite u članku Dodavanje podataka prikupljenih putem poruka e-pošte u bazu podataka programa Access.

Informacije o uvozu podataka u Access potražite u člancima:

Informacije o dodavanju novog polja ili stupca u tablicu potražite u članku Umetanje, dodavanje ili stvaranje novog polja u tablici.

Vrh stranice

Dodavanje novog zapisa

U bazu podataka dodajete zapis kada trebate pratiti novu stavku. Na primjer, trebate dodati novi kontakt u tablicu Kontakti za novog poznanika ili kolegu čije podatke želite zabilježite. Prilikom dodavanja novog zapisa Office Access 2007 dodaje zapis na kraj tablice.

Za dodavanje zapisa najprije je potrebno otvoriti tablicu ili obrazac. Ponekad se prilikom otvaranja baze podataka automatski otvara obrazac. Na primjer, kada otvorite bazu podataka koja je stvorena na temelju predloška Kontakti, Popis kontakata se otvara automatski. Popis kontakata je početni obrazac za bazu podataka Kontakti.

Obrazac Popisa kontakata

U sljedećim se sekcijama pokazuje nekoliko načina dodavanja novog zapisa korištenjem prikaza podatkovne tablice ili prikaza obrasca.

Korištenje početnog obrasca predloška

Kada stvorite novu bazu podataka temeljenu na predlošku iz programa Access, početni obrazac se obično učitava kada prvi put otvorite tu bazu podataka. Na primjer, ako stvorite bazu podataka temeljenu na predlošku Kontakti, učitava se početni obrazac Popisa kontakata. Početni obrazac je koncipiran kao početna točka za navigaciju i korištenje baze podataka. Mnogi, ali ne i svi, predlošci omogućuju dodavanje novih zapisa na početnom obrascu pritiskom gumba predviđenog za to. Na primjer, obrazac Popisa kontakata ima gumb Novi kontakt, a obrazac Popisa problema ima gumb Novi problem.

Obrazac Popisa kontakata s kružićem oko gumba Novi kontakt

Kada pritisnete takav gumb, otvorit će se obrazac u koji možete unijeti odgovarajuće informacije. Na primjer, kada pritisnete gumb Novi kontakt, otvorit će se obrazac Pojedinosti o kontaktu.

Dodavanje zapisa korištenjem Novog gumba

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Kada se pojavi početni obrazac, pritisnite gumb predviđen za dodavanje novog zapisa.

  Na primjer, u obrascu Popisa kontakata, pritisnite Novi kontakt. Otvorit će se obrazac Pojedinosti o kontaktu.

 4. Ispunite obrazac. Unesite podatke u svako polje; pritiskom na tipku TAB pomičete se na sljedeće polje, dok se pritiskom na tipke SHIFT+TAB vraćate na prethodno polje.

  Napomena: Za početak novog retka u polju koje podržava više redaka teksta, poput tekstualnog polja ili polja dopisa, pritisnite tipke CTRL+ENTER. Možete otvoriti okvir Zumiranje ako želite više prostora za uređivanje. Za otvaranje okvira Zumiranje pritisnite na polje koje želite uređivati tako da se pokazivač nalazi u polju, a polje je označeno. Zatim pritisnite tipke SHIFT+F2.

 5. Kada završite unos zapisa, pritisnite U redu za spremanje informacija ili, za dodavanje dodatnih zapisa, pritisnite naredbu Spremi i novo, ako je dostupna.

Ako koristite obrazac Popisa kontakata, možete dodati novi zapis pritiskom na naredbu Dodaj iz programa Outlook, a zatim odaberite zapis iz Adresara programa Microsoft Office Outlook 2007.

Dodavanje zapisa korištenjem gumba Dodaj iz programa Outlook

Neki predlošci uključuju gumb Dodaj iz programa Outlook koji omogućuje dodavanje zapisa iz adresara programa Office Outlook 2007. Imajte na umu da je taj gumb stalna značajka nekih predložaka, međutim nije uvijek po zadanim postavkama nazočan kada stvorite novi obrazac ili tablicu.

 1. Pritisnite Dodaj iz programa Outlook.

 2. Ako se pojavi dijaloški okvir Odabir profila, u okviru Naziv profila odaberite naziv profila, a zatim pritisnite U redu.

  Napomena: Kada vidite dijaloški okvir u kojem stoji sljedeće: Neki program pokušava pristupiti adresama e-pošte spremljenim u programu Outlook. Želite li to dopustiti? Ako to ne očekujete, možda se radi o virusu i trebate odabrati "Ne". Uobičajena je pojava tog dijaloškog okvira nakon što pritisnete Dodaj iz programa Outlook, stoga nemojte pritisnuti Ne. Ako namjeravate odabrati jedan ili više kontakata, dobro je odabrati potvrdni okvir Dopusti pristup tijekom , a zatim neko kraće vremensko razdoblje, primjerice 5 minuta. Na taj način se programu Outlook naređuje da omogući pristup spremljenim adresama e-pošte unutra razdoblja koje ste naveli. Kada završite, pritisnite Da.

 3. U dijaloškom okviru Odabir imena za dodavanje, dvostruko pritisnite imena koja želite dodati, a zatim pritisnite U redu.

  Imena su dodana u obrazac.

Spremanje zapisa o kontaktu u adresar programa Outlook

Neki predlošci uključuju gumb Stvaranje Outlook kontakta korištenjem kojeg možete spremiti zapis u obliku kontakta u adresar programa Outlook. Imajte na umu da je taj gumb stalna značajka nekih predložaka, međutim nije uvijek po zadanim postavkama nazočan kada stvorite novi obrazac ili tablicu.

 1. Pritisnite Stvaranje Outlook kontakta.

 2. Ako se pojavi dijaloški okvir Odabir profila, u okviru Naziv profila odaberite naziv profila, a zatim pritisnite U redu.

 3. Outlook otvara obrazac novog kontakta s podacima iz zapisa koji ste odabrali. Provjerite podatke u obrascu novog kontakta i izvršite potrebne promjene, odnosno dodavanja.

 4. Na kartici Kontakt obrasca novog kontakta u grupi Akcije pritisnite Spremi i zatvori.

Neki predlošci prikazuju naredbu Spremi kao Outlook kontakt na Vrpci, koja je dio korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, koja vam omogućuje spremanje zapisa o kontaktu u adresar programa Outlook. Imajte na umu da je ta naredba značajka nekih predložaka, a dostupna je samo kad koristite tablicu u koju se spremaju adrese e-pošte ili kad koristite upit ili obrazac, koji se temelje na navedenoj tablici, u bazi podataka koja se temelji na određenim predlošcima.

 1. Odaberite zapis koji želite spremiti kao Outlook kontakt.

 2. Na kartici Početak u grupi Zapisi, pritisnite Više, a zatim Spremi kao Outlook kontakt.

 3. Ako se pojavi dijaloški okvir Odabir profila, u okviru Naziv profila odaberite naziv profila, a zatim pritisnite U redu.

 4. Outlook otvara obrazac novog kontakta s podacima iz zapisa koji ste odabrali. Provjerite podatke u obrascu novog kontakta i izvršite potrebne promjene, odnosno dodavanja.

 5. Na kartici Kontakt obrasca novog kontakta u grupi Akcije pritisnite Spremi i zatvori.

Dodavanje zapisa u početni obrazac

Ovisno o korištenom predlošku, ponekad je moguće unositi podatke izravno u početni obrazac. Program Access najčešće prikazuje postojeće informacije u podatkovnoj tablici. Odmah ispod posljednjeg retka podataka nalazi se novi, prazni zapis sa zvjezdicom (*) prikazan u izborniku zapisa. Unesite podatke u zapis ispred kojeg se nalazi zvjezdica. Ako se zadane vrijednosti dodjeljuju bilo kojem polju, u novom zapisu će se pojaviti neke zadane vrijednosti koje su već dodijeljene. Za brzo premještanje novog zapisa na kraj tablice možete pritisnuti navigacijski gumb Novi (prazni) zapis ili Novi zapis u grupi Zapisi na kartici Početak.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba sustava Office , a zatim Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Kada se pojavi početni obrazac, a nema prijašnjih podataka, unesite podatke u novi, prazni zapis koji će se tada pojaviti. Ako otprije postoje podaci, učinite jedno od sljedećeg:

  • Na kartici Polazno u grupi zapisi kliknite Novo.

  • Ako je dostupno, pritisnite Novi (prazni) zapis.

  • Pronađite zapis sa zvjezdicom u izborniku zapisa i tamo unesite podatke.

 4. Ispunite zapis. Unesite podatke u svako polje; pritiskom na tipku TAB pomičete se na sljedeće polje, dok se pritiskom na tipke SHIFT+TAB vraćate na prethodno polje.

  Napomena: Za početak novog retka u polju koje podržava više redaka teksta, poput tekstualnog polja ili polja dopisa, pritisnite tipke CTRL+ENTER. Želite li više prostora za uređivanje, možete otvoriti okvir zumiranja. Kako biste to učinili, s pokazivačem u polju koje želite uređivati pritisnite tipke SHIFT+F2.

 5. Kad popunite sva polja, pritisnite TAB za prelazak na novi, prazni zapis.

  Kada prijeđete na prikaz drugog zapisa ili zatvorite obrazac, Access sprema novi zapis koji ste dodali.

Korištenje tablice ili obrasca iz navigacijskog okna

Osim unosa novih zapisa korištenjem početnog obrasca predloška, možete otvoriti tablicu ili obrazac iz navigacijskog okna i unijeti novi zapis.

Otvaranje tablice ili obrasca

 • U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite stavku koju želite otvoriti (ili je pritisnite jednom ako ste promijenili mogućnost Otvori objekte s u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije).

  Tablica ili obrazac se otvara u zadanom prikazu.

Prikazat će se bilo kakvi postojeći podaci, najčešća kao reci u podatkovnoj tablici. Ispod tih redaka, u izborniku zapisa prikazan je novi, prazni zapis. U taj redak unesite nove podatke.

Dodavanje zapisa u tablicu ili obrazac   

Kada se pojavi podatkovna tablica ili obrazac, a nema prijašnjih podataka, unesite podatke u novi, prazni zapis koji će se tada pojaviti. Ako otprije postoje podaci, učinite jedno od sljedećeg:

 • Na kartici Polazno u grupi zapisi kliknite Novo.

 • Ako je dostupno, pritisnite Novi (prazni) zapis.

 • Pronađite zapis sa zvjezdicom u izborniku zapisa i u taj redak unesite podatke.

Kad popunite sva polja, pritisnite TAB za prelazak na novi, prazni zapis.

Kada prijeđete na prikaz drugog zapisa ili zatvorite tablicu ili obrazac, Access sprema novi zapis koji ste dodali.

Zašto se čini da brojevi u ID oznaci ponekad preskoče broj

Kada stvorite polje koje je postavljeno na vrstu podataka samonumeriranje, Access automatski stvara vrijednost za to polje u svakom novom zapisu. Vrijednost se po zadanim postavkama inkrementalno povećava, tako da svaki novi zapis dobije sljedeći dostupan uzastopni broj. Svrha je podataka samonumeriranja osigurati vrijednost koja je prikladna za upotrebu kao primarni ključ.

Dodatne informacije o primarnim ključevima potražite u članku Dodavanje, postavljanje, promjena ili uklanjanje primarnog ključa.

Kada izbrišete prvi redak u tablici koja sadrži polje postavljeno na vrstu podataka samonumeriranje, vrijednost u polju samonumeriranje za taj redak se neće uvijek automatski ponovo koristiti. Iz tog razloga broj koji Access generira ne mora biti onaj broj koji očekujete, a u slijedu brojeva ID oznaka mogu se pojaviti praznine — što je određeno koncepcijom programa. Trebate se oslanjati na jedinstvene vrijednosti u polju samonumeriranje, a ne na njihov slijed.

Vrh stranice

Pronalaženje zapisa za uređivanje ili brisanje

Prije uređivanja ili brisanja zapisa, najprije taj zapis trebate pronaći. U tablici koja sadrži samo mali broj zapisa, možete koristiti gumbe za navigaciju za navigaciju kroz zapise dok ne pronađete zapis koji želite. Međutim, u većoj tablici trebate koristiti druge tehnike za pronalaženje zapisa.

Korištenje gumba za navigaciju po zapisima

Za navigaciju po zapisima možete koristiti gumbe za navigaciju. Te gumbe u obliku strelice možete koristiti za navigaciju do prvog, prethodnog, sljedećeg ili posljednjeg zapisa ili za dodavanje novog zapisa.

gumbi za navigaciju

1. Prvi zapis

2. Prethodni zapis

3. Trenutni zapis

4. Sljedeći zapis

5. Posljednji zapis

6. Novi (prazni) zapis

7. Pokazatelj filtra

8. Okvir Pretraživanje

Kada pritisnite u okviru Trenutni zapis, možete unijeti broj zapisa i zatim pritisnuti ENTER za navigaciju do tog zapisa. Zapisi se broje sekvencijalno, od početka obrasca ili podatkovne tablice — broj zapisa se ne podudara ni s jednom vrijednosti polja.

Gumb pokazivača filtra pokazuje koristi li se filtar. Za uklanjanje filtra pritisnite ovaj gumb kada pokaže Filtrirano. Slično tome, kada prikazuje Nefiltrirano, pritiskom na taj gumb možete primijeniti posljednji filtar koji ste koristili.

Kada unosite tekst u okvir Pretraživanje, prva vrijednost koja se podudara označava se u realnom vremenu dok unosite znak po znak. Korištenjem ove značajke možete brzo pretražiti zapis s vrijednošću koja se podudara s unosima u okviru Pretraživanje.

Korištenje značajke Pronađi u dijaloškom okviru Traži i zamijeni

Značajka Pronađi može se koristiti u dijaloškom okviru Traži i zamijeni za pronalaženje podudarnog zapisa. Kada pronađete podudarni zapis, taj zapis postaje trenutni zapis, koji se može uređivati ili izbrisati.

Pronalaženje podudarnog zapisa

 1. Pritisnite polje koje želite pretražiti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Traženje kliknite Pronađi ili pritisnite CTRL + F.

  Tipkovni prečac Pritisnite CTRL + F.

  Pojavit će se dijaloški okvir Traži i zamijeni.

 3. Pritisnite karticu Traži.

 4. U okvir Traži ovo unesite vrijednost za koju želite pronaći podudarnosti.

 5. Po izboru možete koristiti popis Pogledaj u za promjenu polja koje želite pretraživati ili za pretraživanje čitave pozadinske tablice.

 6. Po izboru, u popisu Podesi, odaberite Bilo koji dio polja. Odabirom te mogućnosti dobiva se najšire moguće pretraživanje.

 7. S popisa Pretraživanje odaberite Sve, a zatim pritisnite Traži sljedeće.

Dodatne informacije o korištenju dijaloškog okvira Traženje i zamjena potražite u članku pomoću dijaloškog okvira traženje i zamjena za promjenu podataka.

Primjena filtra

Filtar se primjenjuje radi ograničavanja prikazanih zapisa samo na one koji se podudaraju s vašim kriterijima. Primjenom filtra olakšava se pronalaženje zapisa koji želite uređivati ili izbrisati. Na primjer, za brzo sužavanje prikazanih zapisa, desnom tipkom pritisnite polje za čiju vrijednost želite pronaći podudarnost i pritisnite Jednako, Nije jednako, Sadrži ili Ne sadrži na dnu izbornika prečaca.

Primjena filtra temeljenog na odabiru

 1. Otvorite tablicu ili formular.

 2. Kako biste provjerili jesu li tablica ili obrazac već bili filtrirani, na kartici Početak u grupi Sortiraj i filtriraj, pritisnite Napredno, a zatim Očisti sve filtre (ako je ta naredba dostupna).

 3. Prijeđite do zapisa koji sadrži vrijednost koju želite koristiti kao dio filtra, a zatim pritisnite to polje. Za filtriranje na temelju djelomičnog odabira odaberite samo one znakove koje želite.

 4. Na kartici Polazno u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Odabir, a zatim kliknite filtar koji želite primijeniti.

  -ili-

  Desnim gumbom pritisnite polje, a zatim Jednako, Nije jednako, Sadrži ili Ne sadrži na dnu izbornika prečaca.

 5. Za filtriranje drugih polja na temelju odabira ponovite korake 3 i 4.

Za pregled mogućnosti drugih oblika filtriranja koristite naredbe u grupi Sortiraj i filtriraj na kartici Početak.

Dodatne informacije o primjeni filtra potražite u članku Filtar: Ograničavanje broja zapisa u prikazu.

Vrh stranice

Uređivanje postojećeg zapisa

Ponekad trebate izvršiti promjene na postojećem zapisu  — na primjer, promijeniti adresu. Za uređivanje postojećeg zapisa otvorite obrazac ili tablicu, a zatim izvršite promjene.

Otvaranje tablice ili obrasca

 • U navigacijskom oknu dvostruko pritisnite stavku koju želite otvoriti (ili je pritisnite jednom ako ste promijenili mogućnost Otvori objekte s u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije).

  Tablica ili obrazac se otvara u zadanom prikazu.

Kada otvorite obrazac ili tablice, svi postojeći podaci se prikažu, a prvo polje prvog zapisa je obično označeno (istaknuto). Ako počnete unos na podacima koji su označeni, znakovi koje unosite zamijenit će označene podatke.

Zamjena vrijednosti u polju

 1. Odaberite sadržaj polja koji želite zamijeniti.

  Savjet: U prikazu podatkovne tablice možete odabrati polje pritiskom u blizini lijevog obruba polja kada pokazivač miša postane znak plus (+). U prikazu obrasca za odabir polja pritisnite natpis polja.

 2. Unesite ili odaberite novu vrijednost za polje.

  Znakovi koje unosite ili vrijednost koju odaberete zamjenjuju vrijednost u odnosnom polju. Kada prijeđete na drugi zapis ili zatvorite obrazac ili tablicu, promjene se spremaju.

Za unos podataka u polje pritisnite na polje i zatim postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti podatke. Kada je pokazivač u polju, možete ga pomicati korištenjem tipki strelica.

Napomena: Tekući datum možete umetnuti u polje pritiskom na tipke CTRL+TOČKA SA ZAREZOM (;). Za umetanje trenutnog vremena pritisnite tipke CTRL+SHIFT+DVOTOČKA (:).

Umetanje novih podataka u polje

 1. Pritisnite polje (ili prijeđite na polje korištenjem tipke TAB ili tipki strelica, zatim pritisnite F2).

 2. Postavite pokazivač na mjesto na kojem želite unijeti podatke.

 3. Unesite tekst koji želite umetnuti. Ako ste napravili pogrešku pri unosu, pritisnite tipku BACKSPACE.

  Kada prijeđete na drugi zapis ili zatvorite obrazac ili tablicu, Access spremit će promjene.

Vrh stranice

Brisanje zapisa

Kada izbrišete zapis, podaci se trajno brišu iz tablice. Stoga trebate biti potpuno sigurni da želite izbrisati zapis prije no što ga doista izbrišete. Ako trebate izbrisati samo neke podatke, ali ne i cijeli zapis, odaberite samo one podatke koje želite izbrisati i zatim pritisnite DELETE.

Brisanje zapisa

 1. Odaberite zapis ili zapise koje želite izbrisati.

  Za odabir zapisa pritisnite izbornik zapisa odmah do zapisa, ako je izbornik zapisa dostupan.

  Za proširenje ili sužavanje odabira povucite izbornik zapisa (ako je dostupan) ili pritisnite tipke SHIFT+STRELICA DOLJE ili SHIFT+STRELICA GORE.

 2. Pritisnite DELETE.

  -ili-

  Na kartici Polazno u grupi Zapisi kliknite Izbriši.

Dodatne informacije o brisanju zapisa potražite u članku Brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka.

Vrh stranice

Kada se spremaju podaci?

Kada uređujete podatke u obrascu ili tablici, izvršene promjene se automatski spremaju dok prelazite na novi zapis ili kada zatvorite obrazac ili tablicu. Prilikom uređivanja zapisa Access prikazuje simbol olovke u izborniku zapisa na lijevoj strani trenutnog zapisa. Kada prijeđete na drugi zapis, simbol olovke nestaje, što znači da su izvršene promjene spremljene.

Sljedeća tablica prikazuje neke od simbola izbornika zapisa s kojima se možete susresti.

Simbol

Značenje

Pokazivač trenutnog zapisa

To je trenutni zapis; zapis je spremljen u istom obliku u kojem se prikazuje. Trenutni zapis se označava promjenom boje u izborniku zapisa.

Pokazivač uređivanog zapisa

Taj zapis upravo uređujete; promjene u zapisu još nisu spremljene.

Pokazivač zaključanog zapisa

Drugi korisnik je zaključao taj zapis; ne možete ga uređivati.

Pokazivač novog zapisa

To je novi zapis u koji možete unositi podatke.

Pokazivač primarnog ključa

To je polje primarni ključ i sadrži vrijednost koja na jedinstven način označava zapis.

Napomena: Želite li spremiti promjene zapisa bez prelaska na drugi zapis, na kartici Početak u grupi Zapisi, pritisnite Spremi zapis.

Vrh stranice

Kako poništiti promjene

Ako ste netočno unijeli podatke, takve je promjene često moguće poništiti. Na primjer, kada uređujete podatke u polju, možete pritisnuti Poništi na Alatnoj traci za brzi pristup ili tipku ESC za poništavanje izvršenih promjena. Za poništenje svih promjena u zapisu ponovno pritisnite tipku ESC. Čak i kada spremite promjene ili prijeđete na drugi zapis, još uvijek možete poništiti promjene na zapisu koji ste prethodno uređivali pritiskom na Poništi na Alatnoj traci za brzi pristup. Međutim, čim počnete uređivati drugi zapis, primijenite ili uklonite filtar ili prijeđete na drugi prozor ili karticu dokumenta, izvršene promjene postaju stalne.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×