Napredne mogućnosti za uređivanje u programu Outlook

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Outlook sadrži brojne mogućnosti koje možete kontrolirati utječe na sadržaj poruke e-pošte koje šaljete i primate. Na primjer, možete odrediti kako kopirati i zalijepiti sadržaj u poruku e-pošte, hoće li Outlook koristi samodovršetka dok pišete, oblikovanje tablice i sjenčanje polja. Mnoge od tih mogućnosti možete pronaći tako da odaberete datoteka > Mogućnosti.

Prikaz tih mogućnosti u programu Microsoft Outlook, poruke e-pošte, kliknite datoteka > Mogućnosti > pošta > Mogućnosti uređivača > Dodatno.

Utipkano zamjenjuje odabranog teksta     Odaberite ovu mogućnost da biste izbrisali odabrani tekst kada počnete upisivati. Ako poništite taj potvrdni okvir, Microsoft Office Outlook umeće novi tekst ispred odabranog teksta i brisanje odabranog teksta.

Kada odaberete, automatski označi cijelu riječ     Odaberite ovu mogućnost da biste odabrali cijelu riječi prilikom odabira dijela jedne riječi, a zatim dijela sljedeće riječi. Uključite tu mogućnost i uzrokuje Outlook da biste odabrali riječ i razmak koji slijedi kada dvokliknete neku riječ.

Omogući povlačenje i ispuštanje teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se odabrani tekst može premještati ili kopirati povlačenjem. Da biste premjestili tekst, odaberite ga, a zatim ga povucite na novo mjesto. Da biste kopirali tekst, odaberite ga, a zatim držite tipku CTRL dok ga povlačite na novo mjesto.

Koristi CTRL + klik za otvaranje hiperveze     Odaberite ovu mogućnost da biste olakšali uredite tekst hiperveze. Kada je uključena mogućnost tu mogućnost, morate pritisnite CTRL dok klikate vezu da bi mogao slijediti vezu. Kada je ta mogućnost isključena, klikom na vezu uzrokuje Outlook da biste prešli na odredište veze, čime se olakšava teže da biste uredili tekst veze.

Automatsko stvaranje crtanja prilikom umetanja samooblika     Odaberite tu mogućnost da biste crtanja oko objekti crteža ili prostoručne crteže i pisanje kada ih umetnete u e-pošte. Područje crtanja olakšava rasporedite objekte i slike za crtanje i premjestite ih kao jedinica.

Koristi pametno označavanje odlomka     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom odabira cijelog odlomka odabere znak odlomka. Ako odabirom obuhvatite znak odlomka, prilikom izrezivanja i lijepljenja neće ostati prazan odlomak, a oblikovanje će se automatski zadržati s odlomkom.

Koristi pametni pokazivač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče dok pomičete prikaz prema gore ili dolje. Kad pritisnete tipku sa STRELICOM LIJEVO, DESNO, GORE ili DOLJE nakon pomicanja prikaza, pokazivač će reagirati na trenutno prikazanoj stranici, a ne sa svojeg prethodnog položaja.

Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite pritiskom na tipku INSERT uključivati i isključivati način rada za pretipkavanje.

 • Koristi pisanje preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se tijekom pisanja zamjenjuje postojeći tekst znak po znak. Ako je uključena mogućnost Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta, ovu mogućnost možete uključiti odnosno isključiti pritiskom na INSERT.

Dodaj dvostruke navodnike za hebrejsko abecedno numeriranje     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u numeriranje dodaju dvostruki navodnici (") .

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Upitaj za ažuriranje stila     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prikaže upit kad izravno mijenjate tekst na koji je primijenjen stil, a zatim ponovno primijenite stil na izmijenjeni tekst. Na upit možete ažurirati stil na temelju nedavnih promjena ili ponovno primijeniti oblikovanje stila.

Za popise s grafičkim oznakama ili brojevima koristi običan stil     Tu mogućnost odaberite ako želite da ste stilovi popisa temelje na stilu odlomka Normalno, a ne na stilu Popis odlomka.

Zadrži evidenciju oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za evidentiranje oblikovanja tijekom upisivanja. Tako ćete isto oblikovanje lako primijeniti negdje drugdje. Ova mogućnost mora biti uključena da biste mogli koristiti naredbu Odaberi slično oblikovani tekst na izborničkom prečacu koji se prikazuje kad desnom tipkom miša kliknete odabrani tekst. Da biste prikazali popis korištenog oblikovanja, kliknite naredbu Mogućnosti u oknu Stil, a zatim potvrdite okvire Oblikovanje na razini odlomka, Oblikovanje fonta i Oblikovanje grafičkih oznaka i numeriranja.

 • Obilježi nedosljednosti oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za označavanje oblikovanja valovitom crtom plava kada je slična, ali nije potpuno isto kao drugo oblikovanje vaša poruka e-pošte. Da biste koristili tu mogućnost, morate odabrati i potvrdni okvir prati oblikovanja .

Ažuriranje stila da odgovara odabranom     Ako promijenite stil, odaberite ovu mogućnost da biste ažurirali stil tako da odgovaraju promjene.

Omogućivanje klikni i tipkaj     Odaberite ovu mogućnost da biste umetnuli tekst, grafiku, tablice ili druge stavke u prazno područje poruke e-pošte tako da dvokliknete u prazno područje. Značajka klikni i tipkaj automatski umeće odlomke i primjenjuje poravnanje potrebno za smještaj stavke na mjesto gdje ste pritisnuli. Ta je značajka dostupna samo u prikazu rasporeda ispisa i prikaz rasporeda za Web.

 • Zadani stil odlomka Odaberite stil koji se primjenjuje na tekst kad koristite značajku "klikni i tipkaj".

Pokaži prijedloge samodovršetka     Odaberite ovu mogućnost da bi Outlook prijedlog najčešće korištene riječi dok pišete. Zatim pritisnite Enter, a Outlook će automatski Završi upišete riječ.

Nemoj automatski snimka zaslona za hipervezu     Ta mogućnost onemogućuje Umetanje hiperveze prilikom lijepljenja zaslona u poruku e-pošte programa Outlook.

Koristi provjeru niza     Odaberite ovu mogućnost da biste provjerili koristi li se upravo uneseni znak u točnoj kombinaciji koja će se koristiti kao oznaku ton, dijakritički znak ili znak za samoglasnik koji se smješta iznad, ispod, ispred ili nakon suglasnika ga pristaje uz.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako složene skripta jezika je omogućeno uređivanje teksta. Odaberite ovu mogućnost da biste zamijenili prethodno upisani znak upravo uneseni znak ako dva znaka ne može postojati u istom klaster tekst.

Azijske fontove se primijeniti i na latinični tekst     Odaberite ovu mogućnost da biste promijenili latinični znakove u odabrani font azijskog kad primijenite Azije fonta odabranog teksta. Ako želite da se latinični znakovi ostanu u latinični font u primijenite Azije font ostatak e-pošte, poništite taj potvrdni okvir.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta     Odaberite ovu mogućnost da biste promijenili jezik tipkovnice i font ovisno o jeziku teksta gdje se nalazi pokazivač. Ako poništite tu mogućnost, mijenja se samo font.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Upotrijebi stari IME način za omogućivanje načina rada za pisanje preko postojećeg teksta     Odaberite ovu mogućnost da biste omogućili znakovi koje unosite da biste zamijenili postojeće znakove (pretipkavanja) tijekom korištenja uređivač načina unosa (IME) na računalu na kojem je instaliran operacijski sustav Microsoft Windows XP. Ako je instaliran Outlook na računalu sa sustavom Windows Vista, ta mogućnost ne pojavljuje jer pretipkavanja automatski nije podržana.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je instaliran uređivač načina unosa (IME) za unos istočnoazijskih znakova.

Kontrola IME aktivna     Odaberite ovu mogućnost da biste pokrenuli uređivač načina unosa (IME). Poništite taj potvrdni okvir da biste prestali IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME poravnanje     Odaberite ovu mogućnost da biste koristili sučelje prirodnog jezika na računalima omogućenim za IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME postavke     Klikom otvorite svojstva za naziv IME dijaloškog okvira. Pomoću ovog dijaloškog okvira da biste postavili ili promijenili tekst, tipkovnicu, pretvorbu znakova i ostale mogućnosti za aktivni IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Unutar iste e-pošte     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj u istu e-pošte iz koje ste kopirali sadržaj. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljano ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruke e-pošte     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj kopiran iz drugog e-pošte u programu Outlook. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Ova mogućnost zadržava oblikovanje koje je primijenjeno na kopirani tekst. Sve definicije stila koji je pridružen kopirani tekst se kopira odredište e-pošte.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruke e-pošte kada definicije stilova u sukobu     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj kopiran iz drugog e-pošte u programu Outlook, a drugačije definiran stil koji vam je dodijeljen kopirani tekst u kojem se tekst zalijepljen e-pošte. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta tako što se na zalijepljeni tekst primjenjuje normalni stil i izravno oblikovanje. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje, čime se oponaša definicija stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (zadano)     Ova mogućnost zadržava naziv stila koji je pridružen kopirani tekst, ali koristi definicija stila e-pošte gdje se tekst zalijepljen. Na primjer, kopirajte tekst naslova 1 iz jednog e-pošte u drugu. U jedan e-pošte, naslov 1 definiran kao Arial podebljano 14 točaka i poštom koji lijepite tekst Naslov 1 je definiran kao Cambria podebljano, sa 16 točaka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove , zalijepljeni tekst koristi stil Naslov 1, Cambria podebljano sa 16 točaka.

 • Spoji oblikovanje     Ova mogućnost odbacuje definicija stila i većinu oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje smatra isticanjem, kao što je podebljano i kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabira. Tekst preuzima definicija stila u e-pošte gdje se tekst zalijepljen.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje iz drugih programa     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog programa. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje teksta koji izravno prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Umetanje/Zalijepi slike kao     Ova mogućnost prikazuje kako Outlook umeće slike u odnosu na tekst u e-pošte. Možete umetnuti slike u ravnini s tekstom, dopustiti da biste premjestili s tekstom ili prelamanje teksta oko, ispred ili iza slike. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • U ravnini s tekstom     Tom se mogućnošću grafika u tekst umeće kao da je tekst. To je zadana mogućnost. Grafika se pomiče kako dodajete ili brišete tekst. Možete je povući da biste je premjestili jednako kao što povlačite tekst.

 • Kvadrat     Tom se mogućnošću tekst prelama sa svih strana kvadrata oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Tik uz     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa u nepravilnom obliku koji okružuje sliku. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Tom se mogućnošću grafički element umeće tako da puta kao zaseban sloj iza teksta. Nema obruba oko grafičkog elementa niti se on pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Tom se mogućnošću grafički element umeće tako da puta kao zaseban sloj ispred teksta. Nema obruba oko grafičkog elementa niti se on pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Preko     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa te popunjava i prostor nastao uslijed konkavnih oblika, kao što je mladi mjesec. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Gore i dolje     Tom mogućnošću sprječavate prelamanje teksta oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto

Pri lijepljenju teksta zadrži grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite numeriranje i grafičke oznake pretvoriti u tekstne simbole.

Koristi tipku Insert za lijepljenje     Odaberite ovu mogućnost da biste koristili tipku INSERT za umetanje sadržaja međuspremnika sustava Office u poruku e-pošte.

Gumb Pokaži mogućnosti lijepljenja prilikom lijepljenja sadržaja     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali gumb Mogućnosti lijepljenja prilikom lijepljenja sadržaja. Gumb Mogućnosti lijepljenja možete koristiti da biste nadjačali ili izmijeniti postavke koje ste napravili u ovom se odjeljku dijaloškog okvira Mogućnosti uređivača .

Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti automatsko prilagođavanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta. Kada potvrdite taj okvir, klikom na Postavke možete postaviti dodatne mogućnosti lijepljenja.

 • Postavke     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Postavke . Pomoću ovog dijaloškog okvira da biste odredili zadano ponašanje prilikom spajanja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj iz međuspremnika u e-pošte. Ovaj gumb dostupna je samo kada je uključena mogućnost pametno izrezivanje i lijepljenje .

  • Automatski podesi razmak rečenica i riječi     Tu mogućnost odaberite ako želite prilikom brisanja teksta ukloniti višak bjelina ili pak dodati potrebne bjeline prilikom lijepljenja teksta iz međuspremnika.

  • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka     Tu mogućnost odaberite ako želite spriječiti stvaranje praznih odlomaka i nedosljednosti u razmacima između odlomaka.

  • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi tablice lijepe se kao redci u postojeću tablicu (a ne kao ugniježđena tablica), a prilikom dodavanja tablice u postojeću tablicu zalijepljena se tablica prilagođava tako da se podudara s postojećom.

  • Djelovanje pametnog stila     Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili stilove prilikom lijepljenja sadržaja, koristite mogućnosti lijepljenja u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje rubrike Napredno u mogućnostima.

  • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je mogućnost odabrana, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom dokumentu programa PowerPoint.

  • Prilagodi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je mogućnost uključena, zalijepljeni se podaci smještaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima     Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Prikaži prelomljeni tekst unutar prozora dokumenta     Odaberite ovu mogućnost da bi se tekst u prozor koji sadrži e-pošte, pa je lakše čitati na zaslonu.

Prikaži rezerviranim mjestima za sliku     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali prazan okvir umjesto sve slike u svoje poruke e-pošte. Ova mogućnost ubrzava postupak pomicanja putem e-pošte koja sadrži velik broj slika.

Prikaži crteže i tekstne okvire na zaslonu     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali objekte stvorene pomoću programa Outlook alata za crtanje u prikazu izgleda ispisa ili prikaz rasporeda za Web. Poništite taj potvrdni okvir da biste sakrili crteže i možda ubrzali prikazivanje poruke e-pošte koji sadrže mnogo crteža. Crteži bit će ispisane čak i ako poništite taj potvrdni okvir.

Prikaži kontrolne znakove     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kontrolni znakovi zdesna nalijevo.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaz knjižnih oznaka     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali knjižne oznake na zaslonu. Ako dodijeliti knjižnu oznaku na neku stavku, pojavljuje se stavke označene knjižnom oznakom u uglatim zagradama ([]...). Ako ste dodijelili knjižnu oznaku na mjestu, knjižna se oznaka prikazuje kao i.. Uglatim zagradama i u veliko slovo i ne prikazuju se pisana poruka e-pošte.

Prikaži kodove polja umjesto njihovih vrijednosti     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali kodove polja umjesto rezultata polja u svoje poruke e-pošte. Ako, na primjer, možete vidjeti {@\"MMMM vrijeme, d, gggg"} umjesto veljača 4, 2008. Poništite taj potvrdni okvir da biste vidjeli rezultate polja.

Bez obzira na tu postavku, pritiskom na ALT + F9 uvijek se možete prebaciti s prikaza kodova polja na prikaz rezultata kodova polja i obratno.

Sjenčanje polja     Ova mogućnost prikazuje li i kada su polja osjenčana. Na popisu, odaberite uvijek ili Kada potvrđen da biste sjenčanje polja. Odabir Nikad isključuje sjenčanje polja. Osjenčana polja lakše prepoznali. Sjenčanje se pojavljuje na zaslonu, ali ne i u ispisanoj e-pošte.

Brojeva     Ova mogućnost određuje način prikazivanja brojke u porukama e-pošte. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku koji je poznat govornicima engleskog i drugih europskih jezika.

 • Hindski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku poznatom govornicima arapskog i hindskog jezika.

 • Kontekst Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu sa standardima jezika okolnog teksta.

 • Sustav Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu s regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

Nazivi mjeseci     Tom se mogućnošću određuje način na koji se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci prikazuju u tekstu na arapskom jeziku. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite ako želite da se koriste izvorni arapski nazivi mjeseci.

 • Engleska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema engleskom izgovoru.

 • Francuska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema francuskom izgovoru.

Dijakritičkih znakova     Ova mogućnost prikazuje dijakritički znakovi u e-pošte.

Napomena: Mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku u kojem se koriste dijakritički znakovi.

 • Koristi ovu boju za dijakritičkih znakova Odaberite ovu mogućnost da biste naveli boju za prikaz svih dijakritičkih znakova, bez obzira na to boja dijakritičkih znakova u izvornom e-pošte. Na popisu odaberite boju.

Prikaz dokumenta     Ta mogućnost određuje smjer teksta za nove poruke e-pošte.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Zdesna nalijevo Odaberite ovu mogućnost ako želite rasporediti poruke e-pošte zdesna nalijevo. Na primjer, odlomci počinju na desnoj strani poruku e-pošte, a tekst slijedi ulijevo.

 • Slijeva nadesno Odaberite ovu mogućnost ako želite rasporediti poruke e-pošte slijeva nadesno. Na primjer, odlomci počinju na lijevoj strani poruku e-pošte, a tekst slijedi udesno.

Zamjena fontova     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Zamjena fontova . Koristite ovu mogućnost da biste odredili hoće li aktivne e-pošte koristiti fontove koji nisu dostupne na vašem računalu. Ako e-pošte koristi fontove koji se ne nalaze na računalu, koristite dijaloški okvir za određivanje zamjenskog fonta.

Proširi sve naslove prilikom otvaranja dokumenta     Odaberite ovu mogućnost da biste automatski proširili naslove sažeti prilikom otvaranja dokumenta.

Prikaži mjere u jedinicama     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Prikaži mjere u širini znakova     Tu mogućnost odaberite ako kao temelj za poravnanje teksta, npr. na okomitom i vodoravnom ravnalu, želite koristiti širinu znakova.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Prikaži piksele za HTML značajke     Tu mogućnost odaberite ako želite koristiti piksele kao zadanu mjernu jedinicu u dijaloškim okvirima koji se odnose na HTML značajke.

Prikaži tipkovne prečace u zaslonskim opisima     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u zaslonskim opisima prikazuju tipkovni prečaci.

Prikaži okomito ravnalo u prikazu izgleda ispisa     Odaberite ovu mogućnost da biste na strani prozora za e-pošte prikazuje okomito ravnalo. Provjerite jeste li i odabrali potvrdite okvir Ravnalo u grupi Prikaži/Sakrij na kartici Prikaz na vrpci, koja je dio Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

 • Prikaži desno ravnalo u prikazu izgleda ispisa Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali okomito ravnalo na desnoj strani prozora e-pošte.

  Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Smještaj za izgled umjesto čitljivosti Optimiziraj znakova      Odaberite ovu mogućnost da bi se prikazao onako kako će izgledati ispisane e-pošte ovisno o blokovima teksta točno, smještaj znakova. Razmak između znakova može biti izobličen kada je uključena tu mogućnost. Za najbolje čitljivost na zaslonu, isključite tu mogućnost.

Onemogući hardversko ubrzanje grafike      Odaberite ovu mogućnost da biste spriječili pomoću hardversko ubrzanje grafike sustava.

Ažuriranje sadržaja dokumenta tijekom povlačenja      Odaberite ovu mogućnost da bi sustav mogli mijenjati sadržaj dokumenta kada povučete objekta prelamanje teksta.

Napomena: Ta mogućnost nije dostupna u programu Outlook 2010.

Korištenje subpixel razmještaj izglađenim fontova na zaslonu      Razmještaj subpixel možete poboljšati vidljivu razlučivosti fontove koji se prikazuju u programu Outlook. Odaberite ovu mogućnost da biste omogućili subpixel položaja.

Napomena: Ta mogućnost nije dostupna u programu Outlook 2010.

Prikaz skočnog gumba za dodavanje redaka i stupaca u tablicama      Odaberite ovu mogućnost da biste omogućili značajku skočni gumb koji vam omogućuje da brzo odaberite željeni broj redaka i stupaca u tablicama.

Napomena: Ta mogućnost nije dostupna u programu Outlook 2010 i Outlook 2013.

Da biste vidjeli ove mogućnosti u programu Outlook u poruci e-pošte, kliknite gumb Office, a zatim kliknite Mogućnosti uređivača > Dodatno.

Utipkano zamjenjuje odabranog teksta     Odaberite ovu mogućnost da biste izbrisali odabrani tekst kada počnete upisivati. Ako poništite taj potvrdni okvir, Microsoft Office Outlook umeće novi tekst ispred odabranog teksta i brisanje odabranog teksta.

Kada odaberete, automatski označi cijelu riječ     Odaberite ovu mogućnost da biste odabrali cijelu riječi prilikom odabira dijela jedne riječi, a zatim dijela sljedeće riječi. Uključite tu mogućnost i uzrokuje Outlook da biste odabrali riječ i razmak koji slijedi kada dvokliknete neku riječ.

Omogući povlačenje i ispuštanje teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se odabrani tekst može premještati ili kopirati povlačenjem. Da biste premjestili tekst, odaberite ga, a zatim ga povucite na novo mjesto. Da biste kopirali tekst, odaberite ga, a zatim držite tipku CTRL dok ga povlačite na novo mjesto.

Koristi CTRL + klik za otvaranje hiperveze     Odaberite ovu mogućnost da biste olakšali uredite tekst hiperveze. Kada je uključena mogućnost tu mogućnost, morate pritisnite CTRL dok klikate vezu da bi mogao slijediti vezu. Kada je ta mogućnost isključena, klikom na vezu uzrokuje Outlook da biste prešli na odredište veze, čime se olakšava teže da biste uredili tekst veze.

Automatsko stvaranje crtanja prilikom umetanja samooblika     Odaberite tu mogućnost da biste crtanja oko objekti crteža ili prostoručne crteže i pisanje kada ih umetnete u e-pošte. Područje crtanja olakšava rasporedite objekte i slike za crtanje i premjestite ih kao jedinica.

Koristi pametno označavanje odlomka     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom odabira cijelog odlomka odabere znak odlomka. Ako odabirom obuhvatite znak odlomka, prilikom izrezivanja i lijepljenja neće ostati prazan odlomak, a oblikovanje će se automatski zadržati s odlomkom.

Koristi pametni pokazivač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče dok pomičete prikaz prema gore ili dolje. Kad pritisnete tipku sa STRELICOM LIJEVO, DESNO, GORE ili DOLJE nakon pomicanja prikaza, pokazivač će reagirati na trenutno prikazanoj stranici, a ne sa svojeg prethodnog položaja.

Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite pritiskom na tipku INSERT uključivati i isključivati način rada za pretipkavanje.

 • Koristi pisanje preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se tijekom pisanja zamjenjuje postojeći tekst znak po znak. Ako je uključena mogućnost Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta, ovu mogućnost možete uključiti odnosno isključiti pritiskom na INSERT.

Dodaj dvostruke navodnike za hebrejsko abecedno numeriranje     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u numeriranje dodaju dvostruki navodnici (") .

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Upitaj za ažuriranje stila     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prikaže upit kad izravno mijenjate tekst na koji je primijenjen stil, a zatim ponovno primijenite stil na izmijenjeni tekst. Na upit možete ažurirati stil na temelju nedavnih promjena ili ponovno primijeniti oblikovanje stila.

Za popise s grafičkim oznakama ili brojevima koristi običan stil     Tu mogućnost odaberite ako želite da ste stilovi popisa temelje na stilu odlomka Normalno, a ne na stilu Popis odlomka.

Zadrži evidenciju oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za evidentiranje oblikovanja tijekom upisivanja. Tako ćete isto oblikovanje lako primijeniti negdje drugdje. Ova mogućnost mora biti uključena da biste mogli koristiti naredbu Odaberi slično oblikovani tekst na izborničkom prečacu koji se prikazuje kad desnom tipkom miša kliknete odabrani tekst. Da biste prikazali popis korištenog oblikovanja, kliknite naredbu Mogućnosti u oknu Stil, a zatim potvrdite okvire Oblikovanje na razini odlomka, Oblikovanje fonta i Oblikovanje grafičkih oznaka i numeriranja.

 • Obilježi nedosljednosti oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za označavanje oblikovanja valovitom crtom plava kada je slična, ali nije potpuno isto kao drugo oblikovanje vaša poruka e-pošte. Da biste koristili tu mogućnost, morate odabrati i potvrdni okvir prati oblikovanja .

Omogućivanje klikni i tipkaj     Odaberite ovu mogućnost da biste umetnuli tekst, grafiku, tablice ili druge stavke u prazno područje poruke e-pošte tako da dvokliknete u prazno područje. Značajka klikni i tipkaj automatski umeće odlomke i primjenjuje poravnanje potrebno za smještaj stavke na mjesto gdje ste pritisnuli. Ta je značajka dostupna samo u prikazu rasporeda ispisa i prikaz rasporeda za Web.

 • Zadani stil odlomka Odaberite stil koji se primjenjuje na tekst kad koristite značajku "klikni i tipkaj".

Koristi provjeru niza     Odaberite ovu mogućnost da biste provjerili koristi li se upravo uneseni znak u točnoj kombinaciji koja će se koristiti kao oznaku ton, dijakritički znak ili znak za samoglasnik koji se smješta iznad, ispod, ispred ili nakon suglasnika ga pristaje uz.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako složene skripta jezika je omogućeno uređivanje teksta. Vrsta i zamijeni odaberite ovu mogućnost da biste zamijenili prethodno upisani znak upravo uneseni znak ako dva znaka ne može postojati u istom klaster tekst.

Azijske fontove se primijeniti i na latinični tekst     Odaberite ovu mogućnost da biste promijenili latinični znakove u odabrani font azijskog kad primijenite Azije fonta odabranog teksta. Ako želite da se latinični znakovi ostanu u latinični font u primijenite Azije font ostatak e-pošte, poništite taj potvrdni okvir.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta     Odaberite ovu mogućnost da biste promijenili jezik tipkovnice i font ovisno o jeziku teksta gdje se nalazi pokazivač. Ako poništite tu mogućnost, mijenja se samo font.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Upotrijebi stari IME način za omogućivanje načina rada za pisanje preko postojećeg teksta     Odaberite ovu mogućnost da biste omogućili znakovi koje unosite da biste zamijenili postojeće znakove (pretipkavanja) tijekom korištenja uređivač načina unosa (IME) na računalu na kojem je instaliran operacijski sustav Microsoft Windows XP. Ako je instaliran Outlook na računalu sa sustavom Windows Vista, ta mogućnost ne pojavljuje jer pretipkavanja automatski nije podržana.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je instaliran uređivač načina unosa (IME) za unos istočnoazijskih znakova.

Kontrola IME aktivna     Odaberite ovu mogućnost da biste pokrenuli uređivač načina unosa (IME). Poništite taj potvrdni okvir da biste prestali IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME poravnanje     Odaberite ovu mogućnost da biste koristili sučelje prirodnog jezika na računalima omogućenim za IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME postavke     Klikom otvorite svojstva za naziv IME dijaloškog okvira. Pomoću ovog dijaloškog okvira da biste postavili ili promijenili tekst, tipkovnicu, pretvorbu znakova i ostale mogućnosti za aktivni IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Unutar iste e-pošte     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj u istu e-pošte iz koje ste kopirali sadržaj. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljano ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruke e-pošte     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj kopiran iz drugog e-pošte u programu Outlook. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Ova mogućnost zadržava oblikovanje koje je primijenjeno na kopirani tekst. Sve definicije stila koji je pridružen kopirani tekst se kopira odredište e-pošte.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između poruke e-pošte kada definicije stilova u sukobu     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj kopiran iz drugog e-pošte u programu Outlook, a drugačije definiran stil koji vam je dodijeljen kopirani tekst u kojem se tekst zalijepljen e-pošte. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta tako što se na zalijepljeni tekst primjenjuje normalni stil i izravno oblikovanje. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje, čime se oponaša definicija stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (zadano)     Ova mogućnost zadržava naziv stila koji je pridružen kopirani tekst, ali koristi definicija stila e-pošte gdje se tekst zalijepljen. Na primjer, kopirajte tekst naslova 1 iz jednog e-pošte u drugu. U jedan e-pošte, naslov 1 definiran kao Arial podebljano 14 točaka i poštom koji lijepite tekst Naslov 1 je definiran kao Cambria podebljano, sa 16 točaka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove , zalijepljeni tekst koristi stil Naslov 1, Cambria podebljano sa 16 točaka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Ova mogućnost odbacuje definicija stila i većinu oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje smatra isticanjem, kao što je podebljano i kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabira. Tekst preuzima definicija stila u e-pošte gdje se tekst zalijepljen.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje iz drugih programa     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog programa. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve karakteristike izravnog oblikovanja teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Umetanje/Zalijepi slike kao     Ova mogućnost prikazuje kako Outlook umeće slike u odnosu na tekst u e-pošte. Možete umetnuti slike u ravnini s tekstom, dopustiti da biste premjestili s tekstom ili prelamanje teksta oko, ispred ili iza slike. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • U ravnini s tekstom     Tom se mogućnošću grafika u tekst umeće kao da je tekst. To je zadana mogućnost. Grafika se pomiče kako dodajete ili brišete tekst. Možete je povući da biste je premjestili jednako kao što povlačite tekst.

 • Kvadrat     Tom se mogućnošću tekst prelama sa svih strana kvadrata oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Tik uz     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa u nepravilnom obliku koji okružuje sliku. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Tom se mogućnošću grafički element umeće tako da puta kao zaseban sloj iza teksta. Nema obruba oko grafičkog elementa niti se on pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Tom se mogućnošću grafički element umeće tako da puta kao zaseban sloj ispred teksta. Nema obruba oko grafičkog elementa niti se on pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Preko     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa te popunjava i prostor nastao uslijed konkavnih oblika, kao što je mladi mjesec. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Gore i dolje     Tom mogućnošću sprječavate prelamanje teksta oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto

Pri lijepljenju teksta zadrži grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite numeriranje i grafičke oznake pretvoriti u tekstne simbole.

Koristi tipku Insert za lijepljenje     Odaberite ovu mogućnost da biste koristili tipku INSERT za umetanje sadržaja međuspremnika sustava Office u poruku e-pošte.

Prikaži gumbe mogućnosti lijepljenja     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali gumb Mogućnosti lijepljenja prilikom lijepljenja sadržaja. Gumb Mogućnosti lijepljenja možete koristiti da biste nadjačali ili izmijeniti postavke koje ste napravili u ovom se odjeljku dijaloškog okvira Mogućnosti uređivača .

Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti automatsko prilagođavanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta. Kada potvrdite taj okvir, klikom na Postavke možete postaviti dodatne mogućnosti lijepljenja.

 • Postavke     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Postavke . Pomoću ovog dijaloškog okvira da biste odredili zadano ponašanje prilikom spajanja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja koji se pojavljuje kada lijepite sadržaj iz međuspremnika u e-pošte. Ovaj gumb dostupna je samo kada je uključena mogućnost pametno izrezivanje i lijepljenje .

  • Automatski podesi razmak rečenica i riječi     Tu mogućnost odaberite ako želite prilikom brisanja teksta ukloniti višak bjelina ili pak dodati potrebne bjeline prilikom lijepljenja teksta iz međuspremnika.

  • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka     Tu mogućnost odaberite ako želite spriječiti stvaranje praznih odlomaka i nedosljednosti u razmacima između odlomaka.

  • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi tablice lijepe se kao redci u postojeću tablicu (a ne kao ugniježđena tablica), a prilikom dodavanja tablice u postojeću tablicu zalijepljena se tablica prilagođava tako da se podudara s postojećom.

  • Djelovanje pametnog stila     Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili stilove prilikom lijepljenja sadržaja, koristite mogućnosti lijepljenja u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje rubrike Napredno u mogućnostima.

  • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je mogućnost odabrana, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom dokumentu programa PowerPoint.

  • Prilagodi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je mogućnost uključena, zalijepljeni se podaci smještaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima     Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Prikaži prelomljeni tekst unutar prozora dokumenta     Odaberite ovu mogućnost da bi se tekst u prozor koji sadrži e-pošte, pa je lakše čitati na zaslonu.

Prikaži rezerviranim mjestima za sliku     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali prazan okvir umjesto sve slike u svoje poruke e-pošte. Ova mogućnost ubrzava postupak pomicanja putem e-pošte koja sadrži velik broj slika.

Prikaži crteže i tekstne okvire na zaslonu     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali objekte stvorene pomoću programa Outlook alata za crtanje u prikazu izgleda ispisa ili prikaz rasporeda za Web. Poništite taj potvrdni okvir da biste sakrili crteže i možda ubrzali prikazivanje poruke e-pošte koji sadrže mnogo crteža. Crteži bit će ispisane čak i ako poništite taj potvrdni okvir.

Prikaži animaciju teksta     Tu mogućnost odaberite kada želite da se na zaslonu prikazuju animacije teksta. Poništite potvrdni okvir da biste vidjeli kako će tekst izgledati prilikom ispisa.

Napomena: Tu mogućnost koristite kada pregledavate animirani tekst u porukama e-pošte koje su stvorene u verziji programa Outlook starijima od Outlook 2007. Trenutna verzija programa Outlook više ne nudi mogućnost stvaranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znakove     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kontrolni znakovi zdesna nalijevo.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaz knjižnih oznaka     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali knjižne oznake na zaslonu. Ako dodijeliti knjižnu oznaku na neku stavku, pojavljuje se stavke označene knjižnom oznakom u uglatim zagradama ([]...). Ako ste dodijelili knjižnu oznaku na mjestu, knjižna se oznaka prikazuje kao i.. Uglatim zagradama i u veliko slovo i ne prikazuju se pisana poruka e-pošte.

Prikaži pametne oznake     Tu mogućnost odaberite ako želite da se ispod teksta prepoznatog kao pametna oznaka prikazuje ljubičasta točkasta podcrta.

Prikaži kodove polja umjesto njihovih vrijednosti     Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali kodove polja umjesto rezultata polja u svoje poruke e-pošte. Ako, na primjer, možete vidjeti {@\"MMMM vrijeme, d, gggg"} umjesto veljača 4, 2008. Poništite taj potvrdni okvir da biste vidjeli rezultate polja.

Bez obzira na tu postavku, pritiskom na ALT + F9 uvijek se možete prebaciti s prikaza kodova polja na prikaz rezultata kodova polja i obratno.

Sjenčanje polja     Ova mogućnost prikazuje li i kada su polja osjenčana. Na popisu, odaberite uvijek ili Kada potvrđen da biste sjenčanje polja. Odabir Nikad isključuje sjenčanje polja. Osjenčana polja lakše prepoznali. Sjenčanje se pojavljuje na zaslonu, ali ne i u ispisanoj e-pošte.

Brojeva     Ova mogućnost određuje način prikazivanja brojke u porukama e-pošte. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku koji je poznat govornicima engleskog i drugih europskih jezika.

 • Hindski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku poznatom govornicima arapskog i hindskog jezika.

 • Kontekst Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu sa standardima jezika okolnog teksta.

 • Sustav Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu s regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

Nazivi mjeseci     Tom se mogućnošću određuje način na koji se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci prikazuju u tekstu na arapskom jeziku. Odaberite stavku s popisa.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite ako želite da se koriste izvorni arapski nazivi mjeseci.

 • Engleska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema engleskom izgovoru.

 • Francuska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema francuskom izgovoru.

Dijakritičkih znakova     Ova mogućnost prikazuje dijakritički znakovi u e-pošte.

Napomena: Mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku u kojem se koriste dijakritički znakovi.

 • Koristi ovu boju za dijakritičkih znakova Odaberite ovu mogućnost da biste naveli boju za prikaz svih dijakritičkih znakova, bez obzira na to boja dijakritičkih znakova u izvornom e-pošte. Na popisu odaberite boju.

Prikaz dokumenta     Ta mogućnost određuje smjer teksta za nove poruke e-pošte.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Zdesna nalijevo Odaberite ovu mogućnost ako želite rasporediti poruke e-pošte zdesna nalijevo. Na primjer, odlomci počinju na desnoj strani poruku e-pošte, a tekst slijedi ulijevo.

 • Slijeva nadesno Odaberite ovu mogućnost ako želite rasporediti poruke e-pošte slijeva nadesno. Na primjer, odlomci počinju na lijevoj strani poruku e-pošte, a tekst slijedi udesno.

Zamjena fontova     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Zamjena fontova . Koristite ovu mogućnost da biste odredili hoće li aktivne e-pošte koristiti fontove koji nisu dostupne na vašem računalu. Ako e-pošte koristi fontove koji se ne nalaze na računalu, koristite dijaloški okvir za određivanje zamjenskog fonta.

Prikaži mjere u jedinicama     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Prikaži mjere u širini znakova     Tu mogućnost odaberite ako kao temelj za poravnanje teksta, npr. na okomitom i vodoravnom ravnalu, želite koristiti širinu znakova.

Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Prikaži piksele za HTML značajke     Tu mogućnost odaberite ako želite koristiti piksele kao zadanu mjernu jedinicu u dijaloškim okvirima koji se odnose na HTML značajke.

Prikaži tipkovne prečace u zaslonskim opisima     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u zaslonskim opisima prikazuju tipkovni prečaci.

Prikaži okomito ravnalo u prikazu izgleda ispisa     Odaberite ovu mogućnost da biste na strani prozora za e-pošte prikazuje okomito ravnalo. Provjerite jeste li i odabrali potvrdite okvir Ravnalo u grupi Prikaži/Sakrij na kartici Prikaz na vrpci, koja je dio Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

 • Prikaži desno ravnalo u prikazu izgleda ispisa Odaberite ovu mogućnost da biste prikazali okomito ravnalo na desnoj strani prozora e-pošte.

  Napomena: Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Smještaj za izgled umjesto čitljivosti Optimiziraj znakova      Odaberite ovu mogućnost da bi se prikazao onako kako će izgledati ispisane e-pošte ovisno o blokovima teksta točno, smještaj znakova. Razmak između znakova može biti izobličen kada je uključena tu mogućnost. Za najbolje čitljivost na zaslonu, isključite tu mogućnost.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×