Napredne mogućnosti

Mogućnosti uređivanja

Nakon pritiska na ENTER pomaknite odabrano     Prikazuje susjedne ćelije sljedećim aktivnim ćelijom nakon pritiska na ENTER u trenutnim aktivnim ćelijama. U okviru smjer navedite koja će susjedna ćelija postati aktivna.

Smjer     Prikazuje susjedne ćelije sljedećim aktivnim ćelijom nakon pritiska na ENTER u trenutnim aktivnim ćelijama. U okviru smjer navedite koja će susjedna ćelija postati aktivna.

Automatsko umetanje decimalnog zareza     Potvrdite ovaj okvir da biste po zadanom prikazali broj s decimalnim točkama.

 • Mjesta     U okvir mjesta unesite broj decimalnih mjesta da biste naznačili gdje Microsoft Office Excel automatski smješta decimalnu točku u brojeve koje upišete kao konstante na radnom listu. Pozitivni broj premješta decimalni zarez nalijevo; negativni broj premješta decimalni zarez udesno. Ako je okvir mjesta ostao prazan ili je postavljen na 0 (nula), morate ručno unijeti decimalni zarez. Da biste nadjačali tu mogućnost, prilikom unosa broja upišite decimalni zarez u ćeliju.

Omogućivanje ručice za ispunu i povlačenje i ispuštanje ćelija     Odaberite ovaj potvrdni okvir za premještanje i kopiranje ćelija i podataka povlačenjem. Kada je odabrana ta mogućnost, možete i odvući držač za ispunu da biste kopirali podatke i ispunili susjedne ćelije nizom podataka.

 • Upozorenje prije pisanja preko ćelija     Prikazuje poruku ako odbacite ćelije na druge ćelije koje sadrže podatke.

Dopusti uređivanje izravno u ćelijama     Potvrdite ovaj okvir da biste omogućili uređivanje unutar ćelije dvostrukim klikom na ćeliju, a ne tako da uređujete sadržaj ćelije na traku formule.

Proširivanje oblika raspona podataka i formula     Odaberite da biste automatski oblikovali nove stavke dodane na kraj popisa da bi se podudarale s oblikom ostatka popisa. Kopiraju se i formule koje se ponavljaju u svakom retku. Da bi se proširili, oblici i formule moraju se pojavljivati u najmanje tri od pet zadnjih redaka koji prethodi novom retku.

Omogućavanje automatskog unosa postotka     Odaberite da biste pomnožili sa 100 sve brojeve manje od 1 koje unesete u ćelije koje su oblikovane u obliku postotka. Poništite taj potvrdni okvir da biste množili prema 100 sve brojeve koje unesete u ćelije koje su oblikovane u obliku postotka, uključujući brojeve jednake ili veće od 1.

Omogućivanje samodovršetka za vrijednosti ćelija     Dovršava tekstualne unose koje počnete upisivati u stupac podataka. Ako se prvih nekoliko pisama koje upišete podudaraju s postojećom stavkom u tom stupcu, Excel će popuniti preostali tekst za vas.

Zumiranje na rollu pomoću značajke IntelliMouse     Ako imate Microsoft IntelliMouse pokazivač, postavite gumb kotača na zumiranje umjesto da se pomičete na radnom listu ili na listu grafikona.

Upozorite korisnika kada se pojavi potencijalno dugotrajni postupak     Odaberite ako želite primati obavijesti kada operacija utječe na veliki broj ćelija i može potrajati dugo vremena.

 • Kada je taj broj ćelija (u tisućama) zahvaćen     Omogućuje određivanje maksimalnog broja ćelija na koje utječe operacija bez obavještavanja. Ako su zahvaćene više ćelija od maksimalnog broja ćelija, obavješteni ste.

 • Korištenje razdjelnika sustava     Odaberite da biste koristili zadani razdjelnici decimalnih znamenki i hiljade. Poništite da biste unijeli zamjenske razdjelnike.

  • Decimalni razdjelnik     Da biste promijenili zadani Decimalni razdjelnik, poništite gumb koristi razdjelnike sustava, odaberite zadani razdjelnik u okviru Decimalni razdjelnik , a zatim upišite razdjelnik koji želite koristiti.

  • Razdjelnik tisućica     Da biste promijenili zadani razdjelnik tisućica, poništite gumb koristi razdjelnike sustava, odaberite zadani razdjelnik u okviru Razdjelnik tisućica , a zatim upišite razdjelnik koji želite koristiti.

Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje

Prikaži gumbe mogućnosti lijepljenja     Odaberite da bi Excel automatski prikazao dijaloški okvir s posebnim mogućnostima pri lijepljenju, kao što je samo oblikovanje i Povezivanje ćelija.

Prikaz gumba mogućnosti umetanja     Odaberite da bi Excel automatski prikazao dijaloški okvir s posebnim mogućnostima prilikom umetanja ćelija, redaka ili stupaca, kao što je Oblikovanje isto kao i iznad i Brisanje oblikovanja.

Izrezivanje, kopiranje i sortiranje umetnutih objekata pomoću nadređenih ćelija     Sadrži grafičke objekte, gumbe, tekstne okvire, nacrtano objekte i slike s povezanim ćelijama kad god izrezujete, kopirate, filtrirate ili sortirate na radnom listu.

Prikaz

Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata     Prikazuje popis nedavno korištenih radnih knjiga u odjeljku nedavni dokumenti kada kliknete gumb Microsoft Office slika gumba , tako da možete brzo otvoriti te radne knjige. Unesite broj radnih knjiga koje želite prikazati u okviru Prikaži ovaj broj nedavnih dokumenata . Unesite ili odaberite pozitivni broj između 0 i 50.

Jedinice ravnala     Omogućuje odabir jedinica koje želite prikazati na ravnalo prikaza pogleda.

Prikaži sve prozore u programskoj traci      Odaberite da biste prikazali više radnih knjiga na programskoj traci sustava Windows.

Prikaz trake formule     Prikazuje traku formule. Traka formule prikazat će se pri vrhu radnog lista.

Prikaz zaslonskih opisa funkcija     Prikazuje kratke opise funkcija koje ste odabrali na popisu funkcija koje se prikazuju kada je uključena samodovršetak formule.

Prikaz naziva elemenata grafikona na servisu hover     Prikazuje naziv elementa grafikona kada postavite pokazivač iznad njega.

Prikaz vrijednosti točaka podataka na programu hover     Prikazuje vrijednost točke podataka kada pokazivač postavite iznad njega.

Za ćelije s komentarima Prikažite     Odaberite neku od sljedećih mogućnosti da biste odredili kako će se bilješke i komentari prikazivati na radnom listu.

 • Nema komentara ni pokazatelja     Ako imate ćelije koje sadrže bilješke ili komentare, ta postavka krije mali pokazivač u gornjem desnom kutu ćelija. 

 • Samo pokazatelji i Komentari na hover     Ako imate ćelije koje sadrže bilješke ili komentare, ta postavka prikazuje mali pokazivač u gornjem desnom kutu ćelija. Ta postavka omogućuje i Prikaz bilješki ili komentara tako da se postavite iznad ćelija. 

 • Komentari i pokazatelji     Ako imate ćelije koje sadrže bilješke ili komentare, ta postavka prikazuje mali pokazivač u gornjem desnom kutu ćelija. Ako ćelija sadrži poruku, Excel će prikazati mogućnost zadrži prikazanu poruku. Ako ćelija sadrži komentar, komentar ostaje skriven dok ne postavite pokazivač iznad ćelije.

Mogućnosti prikaza za ovu radnu knjigu

Mogućnosti prikaza za ovu radnu knjigu     U okviru s popisom odaberite radnu knjigu na koju utječu sljedeće mogućnosti.

Prikaži vodoravni klizač     Prikazuje vodoravni klizač pri dnu radnog lista.

Prikaži okomiti klizač     Prikazuje okomiti klizač na desnoj strani radnog lista (kada koristite jezik u načinu rada s lijevom desnom tipkom) ili na lijevoj strani (kada koristite jezični način rada zdesna nalijevo).

Prikaz kartica listova     Prikazuje kartice radnog lista da biste se mogli kretati među njima i odabrati pojedinačne radne listove. Kartice radnog lista pojavljuju se pri dnu prozora radnog lista.

Grupni datumi na izborniku Automatsko filtriranje     Mijenja hijerarhijski grupiranje datuma na nehijerarhijski popis datuma na popisu datuma pri dnu izbornika automatskog filtriranja u filtru datuma. Možete, primjerice, filtrirati samo dvoznamenkaste godine ručno odabirom dvoznamenkastog godina s nehijerarhijskog popisa.

Za objekte Prikažite     Odaberite neku od sljedećih mogućnosti da biste prikazali ili skrivali grafičke objekte u radnoj knjizi.

 • Sve     Prikazuje sve grafičke objekte, gumbe, tekstne okvire, nacrtano objekte i slike.

 • Ništa (sakrijte objekte)     Krije sve grafičke objekte, gumbe, tekstne okvire, nacrtano objekte i slike. Skriveni objekti ne ispisuju se.

Mogućnosti prikaza za ovaj radni list

Mogućnosti prikaza za ovaj radni list    U okviru s popisom odaberite radni list na koji utječu sljedeće mogućnosti.

Prikaz zaglavlja redaka i stupaca     Prikazuje brojeve redaka na lijevoj strani (kada koristite jezik u načinu rada s lijevom desnom stranom) ili s desne strane (kada koristite jezično način rada zdesna nalijevo) radnog lista i slova stupaca pri vrhu radnog lista.

Prikaz formula u ćelijama umjesto njihovih izračunatih rezultata     Prikazuje formule u ćelijama umjesto vrijednosti koje formule proizvode.

Prikaz prijeloma stranica     Prikazuje prijelome stranica koje je Excel postavio automatski.

Prikaz nule u ćelijama koje imaju nulu vrijednost     Prikazuje 0 (nulu) u ćelijama koje sadrže nula vrijednosti.

Prikaz simbola strukture ako je struktura primijenjena     Prikazuje simbole strukture. Simboli strukture ne prikazuju se osim ako radni list ne sadrži strukturu.

Prikaz crta rešetke     Prikazuje crte rešetki ćelija. Da biste ispisali crte rešetke, provjerite je li potvrđen okvir Ispis u odjeljku crte rešetke u grupi Mogućnosti lista na kartici tlocrt stranice .

 • Boja crte rešetke     Postavlja boju za crte rešetke. Ako kliknete Automatsko, boja crte rešetke zasniva se na boji teksta definiranoj na upravljačkoj ploči sustava Windows.

Formule

Omogućivanje izračuna s više navojenih     Odabrana prema zadanim postavkama, ta mogućnost omogućuje brz izračun pomoću više procesora. Napominjemo da Excel podržava samo upotrebu jezgre procesora za 64.

Broj tema izračuna     Omogućuje određivanje broja procesora koji se koriste za izračun.

 • Korištenje svih procesora na ovom računalu     Po zadanom je odabrana ta mogućnost koristi sve procesore koji su dostupni na vašem računalu.

 • Ručno     Omogućuje određivanje broja procesora koje želite koristiti. U okvir ručno unesite pozitivan broj između 1 i 1024.

Prilikom izračuna ove radne knjige

Prilikom izračuna ove radne knjige    U okviru s popisom odaberite radnu knjigu na koju utječu sljedeće mogućnosti.

Ažuriranje veza na druge dokumente     Izračunava i ažurira formule koje sadrže reference na druge aplikacije.

Postavljanje točnosti kao što je prikazano     Trajno mijenja pohranjene vrijednosti u ćelijama iz potpune preciznosti (15 znamenki) u bilo koji oblik koji se prikazuje, uključujući decimalna mjesta.

Korištenje datumskog sustava 1904     Mijenja početni datum iz kojeg se izračunavaju svi datumi iz siječnja 1, 1900, do siječnja 2, 1904.

Spremanje vrijednosti vanjskih veza     Sprema kopije vrijednosti koje se nalaze u vanjskom dokumentu povezanim s radnim listom programa Excel. Ako radni list s vezama na velike raspone u vanjskom dokumentu zahtijeva neuobičajeno veliku količinu diskovnog prostora ili je potrebno jako dugo vremena da se otvori, poništite potvrdni okvir Spremi vrijednosti vanjskih veza može smanjiti prostor na disku i vrijeme koje je potrebno za otvaranje rada lista.

Općenito

Povratne informacije sa zvukom     Reproducira dostupne zvukove koji su pridruženi događajima programa Microsoft Office, kao što su otvaranje, spremanje i ispis datoteka te prikaz poruka o pogreškama. Zvuk koji se dodjeljuje raznim događajima može se promijeniti na upravljačkoj ploči. U sustavu Microsoft Windows kliknite gumb Start pa Upravljačka ploča. U sustavu Windows Vista kliknite hardver i zvuk, a zatim zvuk. Kliknite karticu zvukovi . Da biste promijenili zvuk povezan s događajem, na popisu kliknite događaj programa, a zatim odaberite zvuk koji će se primijeniti. U sustavu Windows XP kliknite zvukovi, govor i audiouređaji. Kliknite Promijeni zvukovnu shemu , a zatim kliknite karticu zvukovi . Ako potvrdite ili poništite potvrdni okvir pruži povratne informacije uz zvuk u jednom programu sustava Office, on je uključen ili isključen i za sve druge programe sustava Office. Za reprodukciju većine zvukova potrebna je zvučna kartica.

Animirane povratne informacije     Prikazuje pomicanje radnog lista i promjene prilikom umetanja i brisanja ćelija, redaka ili stupaca. Animacija može usporiti performanse videozapisa na nekim sustavima.

Zanemari druge aplikacije koje koriste dinamičku razmjenu podataka (DDE)     Sprječava razmjenu podataka s drugim aplikacijama koje koriste dinamičku razmjenu podataka (DDE).

Traži ažuriranje automatskih veza     Prikazuje poruku koja vam omogućuje potvrdu prije ažuriranja povezanih stavki.

Prikaži pogreške korisničkog sučelja za dodatak     Prikazuje pogreške u korisničkom sučelju dodataka koje instalirate i koristite.

Skaliraj sadržaj na veličinu papira A4 ili 8,5 x 11 inča     U nekim državama i regijama standardna je veličina papira Letter; za druge je standardna veličina a4. Potvrdite ovaj okvir ako želite da Excel automatski prilagodi dokumente oblikovan za standardnu veličinu papira druge države ili regije (primjerice A4) da bi se pravilno ispisivali na standardnoj veličini papira za vašu državu ili regiju (primjerice slovo). Ta mogućnost utječe samo na ispis. To ne utječe na oblikovanje u dokumentu.

Pri pokretanju otvorite sve datoteke u programu     Prilikom pokretanja Excel automatski otvara datoteke iz mape koju upišete u ovom tekstnom okviru. Upišite cijeli put do mape u tekstnom okviru da biste naznačili mjesto datoteka.

Web-mogućnosti      Postavlja mogućnosti načina na koji podaci programa Excel izgledaju i reagiraju kada se podaci prikazuju u web-pregledniku.

Mogućnosti usluge     Omogućuje određivanje povratnih informacija o klijentu i mogućnosti upravljanja dokumentima.

Kompatibilnost sa sustavom Lotus

Tipka izbornika u programu Microsoft Office Excel     Postavlja ključ koji možete koristiti za pristup naredbama na vrpci, što je komponenta Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

Navigacijske tipke prijelaza     Aktivira zamjenski skup ključeva za navigaciju radnim listovima, unos formule, unos natpisa i druge akcije.

Postavke kompatibilnosti za Lotus za

Postavke kompatibilnosti za Lotus za     U okviru s popisom odaberite radni list na koji utječu sljedeće mogućnosti.

Procjena prijelazne formule     Otvara i procjenjuje datoteke Lotus 1-2-3 bez gubitka ili promjene podataka. Kada je odabrana ta mogućnost, Excel vrijednosti tekstnih nizova izračunava kao 0 (nula), Booleove izraze kao 0 ili 1 te kriterije baze podataka prema pravilima koja se koriste u programu Lotus 1-2-3.

Unos formule za prijelaz     Pretvara formule koje se unose u sintaksu u programu Lotus 1-2-3 Release 2,2 u sintaksu programa Excel i čini nazive definiranih u programu Excel kao nazive koji su definirani u programu Lotus 1-2-3.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×