Načini prilagođavanja tekstnog okvira

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Nakon umetanja tekstnog okvira u predložak obrasca možete ga prilagoditi pristupom i promjenom svojstava i postavki u dijaloškom okviru Svojstva tekstualnog okvira. Za otvaranje dijaloškog okvira u predlošku obrasca dvaput pritisnite tekstni okvir čija svojstva želite promijeniti.

U sljedećoj tablici opisani su neki od načina na koje možete prilagoditi tekstni okvir i mogući slučajevi u kojima je to potrebno. Iako tablica ne pruža detaljne proceduralne informacije o mogućnostima u dijaloškom okviru Svojstva tekstualnog okvira, ona daje uvid u raspon dostupnih mogućnosti.

Napomene: 

  • Ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom određene značajke u dijaloškom okviru Svojstva tekstualnog okvira nisu dostupne. Na primjer, prijelomi odlomaka ne podržavaju se.

  • Ako predložak obrasca temelji se na bazu podataka, sheme ili drugih postojećeg izvora podataka, možda neće moći prilagoditi sve aspekte kontrolu. Na primjer, možda ćete moći promijeniti veličinu kontrole, no ne njegov polje ili naziv grupe, koji potječu iz postojećeg izvora podataka.

Kartica

Zadatak

Pojedinosti

Podaci

Promjena pridruženog naziva polja

Prilikom dizajniranja predloška obrasca novi, prazan, možete promijeniti zadano polje ili naziv za kontrolu sadržaja koja je lakše prepoznali kada radite s izvorom podataka grupe. Ako, na primjer, polje pod nazivom "Prodavač" je razumljivijim nego polje pod nazivom "polje1".

Napomena: Promjena naziva polja ne mijenja povezivanje između tekstnog okvira i polja u izvoru podataka. Ako je tekstni okvir potrebno povezati s drugim poljem, desnom tipkom miša pritisnite tekstni okvir i zatim u izborniku prečaca pritisnite Promjena povezivanja.

Podaci

Promjena vrste podataka

Prilikom dizajniranja novog, praznog predloška obrasca možete promijeniti zadanu vrstu podataka za kontrolu. Zadana vrsta podataka za tekstni okvir je Tekst (string), ali ovo možete promijeniti. Na primjer, ako želite da korisnici u okvir Iznos transakcije unose britanske funte, možete odabrati vrstu podataka Cijeli broj (integer) i zatim odabrati mogućnosti oblikovanja kako bi se vrijednosti upisane u tekstni okvir prikazivale sa simbolom valute funte (£).

Dodatne informacije o vrstama podataka

U sljedećoj tablici nalaze se vrste podataka dostupne za tekstne okvire.

Vrsta podataka

Opis

Tekst (string)

Koristite za podatke kao što su imena, adrese, telefonski brojevi, brojevi osiguranja i tako dalje.

Cijeli broj (integer)

Koristite za pozitivne ili negativne cijele brojeve kao što su 1234, –1234, ili $1,234.

Decimalni (double)

Koristite za brojeve brojeve s decimalnim mjestima kao što su 1234.12, –1234.12, ili $1234.12.

True/False (Booleov operator)

Koristite za podatke koji moraju biti 1 (istinito) ili 0 (neistinito).

Hiperveza (anyURI)

Koristite za hiperveze, kao što su puta univerzalni imenovanja konvencija (UNC) ili Uniform Resource Locator (URL).

Datum (date)

Koristite za datume kao što su 14. 3. 2007. ili 14. ožujka 2007.

Vrijeme (time)

Koristite za vremenske vrijednosti kao što su 9:46:55 ili 09:46 A.M.

Datum i vrijeme (dateTime)

Koristite za datume i vremena kao što je 14. 3. 2007. 11:30 A.M.

Podaci

Određivanje zadane vrijednosti

Ako želite da se zadani tekst unutar kontrole prilikom otvaranja obrasca, možete upisati tekst u okvir vrijednost . Vam može poslužiti vrijednosti drugog polja u izvoru podataka kao zadanu vrijednost za kontrolu. Zadane vrijednosti se razlikuju od tekst rezerviranog mjesta (koji je opisan u nastavku ovog članka) u tom se uvijek spremili kao podatke u datoteci obrasca (.xml).

Podaci

Prikazivanje rezultata izračuna

Da biste prikazali rezultati izračuna u kontroli, možete kliknuti Umetanje formule Slika gumba pokraj okvira vrijednost povezivati formula i funkcija s kontrolom. Na primjer, možete stvoriti formulu koja zbraja stupac brojeva u ponavljajućoj tablici pomoću tekstnog okvira u kombinaciji s funkcijom sum . Ili funkciju danas možete pridružiti određene tekstnog okvira tako da se prikazuje kada korisnik otvori obrazac, se trenutni datum u tom tekstnom okviru.

Podaci

Zahtijevanje tekstnog okvira

Za vizualno podsjećanje korisnika na vrstu podataka u kontroli, uključite potvrdni okvir Ne može biti prazno. Kad korisnici otvore obrazac u kontroli će se pojaviti crvena zvjezdica kao podsjetnik za ispunjavanje. Korisnici ne mogu poslati podatke sve dok u kontrolu ne unesu vrijednost.

Podaci

Dodavanje provjere valjanosti podataka

Kliknite Provjera valjanosti podataka da biste odredili pravila provjere valjanosti podataka za kontrolu. Na primjer, ako vam je potrebna brojeve dijelova koje se unose u određenom obliku – tri, a zatim crticu i zatim dvije dodatne brojeve – Provjera valjanosti podataka možete koristiti da biste bili sigurni da korisnici prilagodio ovaj uzorak.

Podaci

Primjena pravila

Kad pritisnete Pravila možete stvoriti pravilo koje omogućuje automatsko izvođenje akcija prilikom korisničke promjene vrijednosti u kontroli. Na primjer, ako korisnik u obrascu narudžbenice u tekstni okvir Iznos upiše broj veći od 10, možete upotrijebiti pravilo za prikazivanje dijaloškog okvira u kojem piše "Naručivanje više od 10 različitih stavki istovremeno može produljiti dostavu". Pravilo možete koristiti i za automatsko učitavanje ažuriranih informacija iz vanjskog izvora podataka. Na primjer, u obrascu kupnje dionica možete upotrijebiti pravilo za učitavanje i prikazivanje cijene dionica u stvarnom vremenu u tekstnom okviru, prilikom otvaranja obrasca ili kad korisnik te informacije zatraži.

Prikaz

Prikazivanje teksta rezerviranog mjesta

Želite li korisnike uputiti o tome koje je podatke potrebno unijeti u tekstni okvir, tekst upute možete upisati u okvir Rezervirano mjesto. Na primjer, u tekstnom okviru Broj noćenja u hotelu tekst rezerviranog mjesta može se koristiti za uputu korisnicima o vrsti podataka koje je potrebno unijeti.

Kao što je zadana vrijednost tekst rezerviranog mjesta prikazat će se unutar kontrole za unos teksta prilikom otvaranja obrasca. Međutim, tekst rezerviranog mjesta razlikuje se od zadanih vrijednosti u sljedeća tri načina:

  • Tekst rezerviranog mjesta nikad ne spremaju kao podaci u datoteci obrasca (.xml).

  • Za razliku od zadane vrijednosti, koja se prikazuje kao obični tekst unutar kontrole, tekst rezerviranog mjesta uvijek blijedo.

  • Za razliku od zadane vrijednosti, tekst rezerviranog mjesta nije podržan u predloške obrazaca kompatibilne s preglednikom.

Prikaz

Postavljanje tekstnog okvira u samo za čitanje

Da biste korisnicima onemogućili Mijenjanje sadržaja kontrole, odaberite na samo za čitanje potvrdni okvir. Ako, na primjer, ako koristite tekstnog okvira da biste prikazali rezultate formule, izrade tekstni okvir samo za čitanje da biste korisnicima onemogućili pisati preko tog rezultata. Iako ne pojavi blijedi u obliku samo za čitanje tekstnog okvira, korisnici neće moći upisati informacije u tekstni okvir.

Prikaz

Isključivanje provjere pravopisa ili značajke Samodovršetak

Za sprječavanje korisnika u provjeri pravopisa teksta unutar kontrole za unos teksta ili u automatskom ponovnom korištenju prethodnih unosa koje su upisali u obrazac u toj kontroli, isključite potvrdne okvire Omogući provjeru pravopisa i Omogući Samodovršetak, koji su uključeni prema zadanim postavkama. Na primjer, provjeru pravopisa možete onemogućiti za tekstne okvire koji prikazuju vlastita imena. Samodovršetak možete onemogućiti zbog zaštite privatnosti, na primjer prilikom zajedničkog korištenja obrasca.

Prikaz

Omogućavanje korisnicima upisivanja više redaka teksta

Ako želite da tekstni okvir prikazuje više redaka teksta, uključite potvrdni okvir Više redaka. Zatim možete odlučiti hoćete li unutar tekstnog okvira dopustiti prijelome odlomaka.

Prikaz

Omogućavanje prijeloma odlomaka

Ako uključite potvrdni okvir Više redaka, a korisnicima želite omogućiti upisivanje odlomaka informacija u tekstni okvir, uključite potvrdni okvir Prijelomi odlomaka. Ovo je korisno primjerice ako želite da korisnici u tekstnom okviru odgovaraju opširnije, ali želite da podaci budu u formatu običnog teksta jer će ih korisnici konačno slati u bazu podataka. Ako u predlošku obrasca kompatibilnom s preglednikom uključite potvrdni okvir Više redaka, nećete moći isključiti potvrdni okvir Prijelomi odlomaka.

Prikaz

Omogućavanje prelamanja teksta

Ako uključite potvrdni okvir Više redaka, InfoPath automatski uključuje potvrdni okvir Prelomi tekst kako bi tekst prelazio iz jednog retka u drugi dok korisnici upisuju u tekstni okvir. Kad je prelamanje teksta omogućeno, na popisu Pomicanjemožete odabrati mogućnosti pomicanja. Na primjer, kad korisnici u tekstni okvir upišu više teksta nego što on po zadanim postavkama može prikazati, u tekstnom okviru možete prikazati klizače. Kako bi mogućnosti pomicanja radile ispravno, tekstni okvir može biti fiksne visine i širine. Ako u predlošku obrasca kompatibilnom s preglednikom uključite potvrdni okvir Više redaka, na popisu Pomicanjenećete moći isključiti potvrdni okvir Prelomi tekst.

Prikaz

Ograničavanje broja znakova

Za dodjeljivanje ograničenja broja znakova u tekstnom okviru, uključite potvrdni okvir Tekstualni okvir ograniči na i zatim upišite dopušteni broj znakova. Na primjer, u predlošku obrasca ljudskih potencijala ovu značajku možete upotrijebiti za sprečavanje korisnika u upisivanju više od pet znakova u tekstni okvir ID zaposlenika. Ako je predložak obrasca povezan s bazom podataka ili s vanjskom XML shema, a na taj izvor podataka su postavljeni zahtjevi broja znakova, Microsoft Office InfoPath će automatski prikazati pogrešku provjere valjanosti podataka ako korisnici prijeđu ova ograničenja prilikom ispunjavanja obrasca temeljenog na predlošku obrasca. Kako bi pokazivač automatski prelazio na sljedeću kontrolu na obrascu nakon što korisnik dosegne ograničenje broja znakova za kontrolu, uključite potvrdni okvir Automatski prebaci na sljedeću kontrolu kad se dosegne ograničenje. Automatski prijelaz pokazivača na sljedeću kontrolu ne podržava se u predlošcima obrasca kompatibilnima s preglednikom.

Prikaz

Dodavanje uvjetnog oblikovanja

Kliknite Uvjetno oblikovanje da biste otvorili u dijaloškom okviru Uvjetno oblikovanje , gdje možete promijeniti izgled kontrole, uključujući njezinu vidljivost na temelju vrijednosti koje korisnik unese na obrazac. Ako, na primjer, u predlošku obrasca izvješće o prodaji možete koristiti uvjetno oblikovanje kako biste korisnika da je iznos potrošeno veći od dopuštenog.

Veličina

Prilagođavanje veličine, udaljenosti od ruba i margina

Ručno možete odrediti veličinu kontrole unosom vrijednosti u okvire Visina i Širina . Možete prilagoditi i razmak unutar i izvan kontrole promjenom ispune koja je međuspremnik razmak oko kontrole sadržaja, ili margine, što je razmak između kontrole obruba i sve okolnog teksta ili kontrole u predlošku obrasca.

Veličina

Poravnavanje tekstnog okvira s njegovim natpisom

Da biste bolje poravnali tekst unutar kontrole s natpisom, kliknite gumb Poravnaj . InfoPath automatski prilagođava visinu kontrole, udaljenost od donjeg ruba i postavke donje margine prema potrebi.

Napredno

Navedite zaslonski opis

Da biste objašnjenja bilješke koji se prikazuje kada korisnik postavi pokazivač iznad kontrole, unesite tekst koji želite u okvir zaslonski opis. Pomoćni dodaci pristupačnosti, kao što je zaslon pregledajte uslužni programi koji zaslonski informacije koje su dostupne kao sintetizirani govor ili koje je moguće osvježiti Brailleovim prikaza, često je za te zaslonske opise protumačiti podatke o svojim korisnicima.

Napredno

Promjena redoslijeda indeksa kartice

Možete promijeniti položaj kontrole u predložak obrasca cjelokupan redoslijed tabulatora. Redoslijed tabulatora je redoslijed kojim fokus se premješta u obrascu iz jednog polja ili objekta uz kao korisnici pritišćite tipku TAB ili SHIFT + TAB. Zadane postavke indeksa kartice za sve kontrole u predlošku obrasca 0, no, redoslijed kartica počinje sa 1. To je bilo koja kontrola s brojem 1 u okviru Indeks kartice će biti prva posjećena kada korisnici pritisnite tipku TAB. Bilo koja kontrola s brojem 2 u okviru Indeks kartice će biti posjećena druga itd. Sve kontrole s 0 u okvir Indeks kartice zadnja će u redoslijedu tabulatora. Ako želite preskočiti kontrole u redoslijedu tabulatora, unesite -1 u okviru Indeks kartice .

Napredno

Dodjeljivanje tipkovnog prečaca

U okviru Tipkovni prečac da biste odredili tipkovni prečac možete upisati slovo ili broj. Tipkovni prečaci omogućiti korisnike da otvore u kontrolu pritiskom na kombinaciju tipki umjesto Pomicanjem miša. Ako odlučite koristiti tipkovne prečace u predlošku obrasca, korisnicima mora komunicirati postoji prečace. Ako, na primjer, možete upisati (ALT + S) nakon oznaka tekstnog okvira da bi korisnici znali da postoji tipkovni prečac za prodavača tekstni okvir.

Napredno

Određivanje ili prilagođavanje akcija spajanja

Kliknite Spoji postavke da biste odredili kako podatke koje korisnik unese na kontrolu prikazivati kada se spajaju nekoliko obrazaca. Na primjer, možete odabrati početak teksta iz tekstnog okvira s određene riječi ili stavke u zasebnom tekstnom okviru točkom sa zarezom.

Napredno

Dobavljanje identifikatora ViewContext za tekstni okvir

Vrijednost ViewContext možete koristiti da biste odredili kontrolu u kodu. Na primjer, ako znate vrijednost ViewContext, možete je koristiti s metodom ExecuteAction objekta prikaza za programsko izvođenje akcija uređivanja na XML podataka koja je povezana s kontrolu.

Napredno

Određivanje i prilagođavanje opsega ulaza

Kliknite Unos opseg da biste odredili vrstu unosa korisnika koji je namijenjen za kontrolu. To može pridonijeti poboljšanju prepoznavanje rukopisa i govora unos za kontrolu. Ako, na primjer, ako koristite IS_URL opseg ulaza za kontrole programa InfoPath zna da biste zanemarili razmaka između riječi.

Obrasci preglednika

Prilagođavanje postavki za povrat podataka na poslužitelj

Na kartici Obrasci preglednika prikazuje se samo prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom. Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje slanja podataka na poslužitelj kad korisnici promijene podatke u tekstni okvir.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×