Načini brojanja vrijednosti na radnom listu

Brojanje je integralni dio analize podataka, bilo da brojite broj zaposlenika u odjelima u tvrtki ili ustanovi ili pak broj jedinica koje su prodane po tromjesečjima. Excel nudi više tehnika koje možete koristiti za brojanje ćelija, redaka ili stupaca s podacima. Da bi vam pomogao da napravite najbolji izbor, ovaj članak sadrži sveobuhvatan sažetak metoda, radnu knjigu za preuzimanje s interaktivnim primjerima i veze na srodne teme radi daljnjeg razumijevanja.

Napomena: Nemojte brojanje zamijeniti zbrajanjem. Dodatne informacije o vrijednostima zbrajanja u ćelijama, stupcima ili recima potražite u članku zbrajanje načina dodavanja i brojanje podataka programa Excel.

Preuzimanje naših primjera

Možete preuzeti oglednu radnu knjigu koja daje primjere koji će dopuniti informacije u ovom članku. Većina sekcija u ovom članku odnosit će se na odgovarajući radni list u radnoj knjizi primjera koji sadrži primjere i dodatne informacije.

Preuzimanje primjera za brojanje vrijednosti u proračunskoj tablici

Sadržaj članka:

Jednostavno brojanje

Vrijednosti u rasponu ili tablici možete brojati pomoću jednostavne formule, klikom na gumb ili pomoću funkcije radnog lista.

Excel može prikazati i broj odabranih ćelija u programu Excel traka stanja. Pogledajte pokazni videozapis koji slijedi da biste kratko pogledali kako se koristi traka stanja. Uz to, dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz izračuna i zbrojeva na traci stanja. Na vrijednosti na traci stanja možete se referirati kada želite kratak pogled na podatke i nemate vremena za unos formula.

Videozapis: Brojanje ćelija pomoću trake stanja programa Excel

Pogledajte sljedeći videozapis da biste doznali kako prikazati brojanje na traku stanja.

Svladajte velike izazove uz Obavijesti

Korištenje značajke Automatski zbroj

Pomoću automatskog zbroja odaberite raspon ćelija koji sadrži najmanje jednu numeričku vrijednost. Zatim na kartici formule kliknite Automatski zbroj > Brojanje brojeva.

Count Numbers

Excel prikazuje broj numeričkih vrijednosti u rasponu u ćeliji pokraj odabranog raspona. Općenito se taj rezultat prikazuje u ćelije s desne strane za vodoravni raspon ili u ćeliji ispod za okomiti raspon.

Vrh stranice

Dodavanje retka podzbrojeva

Možete dodati redak podzbrojeva u podatke programa Excel. Kliknite bilo gdje unutar podataka, a zatim kliknite podaci > Podzbroj.

Napomena: Mogućnost SUBTOTAL funkcionirat će samo na običnim podacima programa Excel, a ne u tablicama programa Excel, zaokretnim tablicama ili zaokretnim grafikonima.

Kliknite podzbroj na kartici Podaci da biste dodali redak podzbrojeva u podatke programa Excel

Pogledajte i sljedeće članke:

Vrh stranice

Brojanje ćelija na popisu ili u stupcu tablice programa Excel pomoću funkcije SUBTOTAL

Koristite funkciju SUBTOTAL da biste prebrojati broj vrijednosti u tablici programa Excel ili rasponu ćelija. Ako tablica ili raspon sadrže skrivene ćelije, možete koristiti PODZBROJ da biste uvrstili ili izostavili te skrivene ćelije, a to je najveća razlika između funkcija SUM i SUBTOTAL.

Sintaksa SUBTOTAL ide ovako:

SUBTOTAL(funkcija_broj;ref1;[ref2];...)

Primjer SUBTOTAL

Da biste uvrstili skrivene vrijednosti u raspon, argument function_num postavite na 2.

Da biste isključili skrivene vrijednosti u rasponu, postavite argument function_num na 102.

Vrh stranice

Brojanje vrijednosti na temelju jednog ili više uvjeta

Možete brojati broj ćelija u rasponu koje zadovoljavaju određene postavljene uvjete (poznate i kao kriteriji) tako da koristite broj funkcija radnog lista.

Videozapis: Korištenje funkcija COUNT, COUNTIF i COUNTA

Pogledajte sljedeći videozapis da biste vidjeli upute za korištenje funkcije COUNT i upute za korištenje funkcija COUNTIF i COUNTA za brojanje samo ćelija koje zadovoljavaju uvjete koje ste naveli.

Svladajte velike izazove uz Obavijesti

Vrh stranice

Brojanje ćelija u rasponu pomoću funkcije COUNT

Funkciju COUNT u formuli upotrijebite da biste prebrojali numeričke vrijednosti u rasponu.

Primjer funkcije COUNT

U gornjem primjeru, a2, a3 i a6 jedine su ćelije koje sadrže numeričke vrijednosti u rasponu, stoga je izlaz 3.

Napomena: A7 je vremenska vrijednost, ali sadrži tekst (a.m.), pa se time Count ne smatra numeričkom vrijednošću. Ako želite ukloniti . m. COUNT će iz ćelije uzeti u obzir A7 kao numeričku vrijednost i promijeniti izlaz na 4.

Vrh stranice

Brojanje ćelija u rasponu na temelju jednog uvjeta pomoću funkcije COUNTIF

Pomoću funkcije COUNTIF možete prebrojavati koliko se puta određena vrijednost pojavljuje u rasponu ćelija.

Primjeri COUNTIF

Vrh stranice

Brojanje ćelija u stupcu na temelju jednog uvjeta ili više uvjeta pomoću funkcije DCOUNT

Funkcija DCount broji ćelije koje sadrže brojeve u polju (stupcu) zapisa na popisu ili u bazi podataka koji zadovoljavaju određene uvjete.

U sljedećem primjeru želite pronaći broj mjeseci, uključujući ili noviji od ožujka 2016, koje je prodano više od 400 jedinica. Prva tablica na radnom listu, od a1 do B7, sadrži podatke o prodaji.

Ogledni podaci za d-Count

DECOUNT koristi uvjete da bi se utvrdilo odakle bi vrijednosti trebale biti vraćene. Uvjeti se obično unose u ćelije na samom radnom listu, a zatim se odnose na te ćelije u argumentu Kriteriji . U ovom primjeru, ćelije A10 i na, na popisu, sadrže dva uvjeta koja određuju da Povratna vrijednost mora biti veća od 400, a druga koja određuje da bi završni mjesec trebao biti jednak ili veći od 31. ožujka 2016.

Trebali biste koristiti sljedeću sintaksu:

= D (a1: B7; "mjesec kraj"; A9: da)

Docount provjerava podatke u rasponu od a1 do B7, a primjenjuje uvjete navedene u programu A10 i na, a vraća 2, ukupan broj redaka koji zadovoljavaju oba uvjeta (retke 5 i 7).

Vrh stranice

Brojanje ćelija u rasponu na temelju više uvjeta pomoću funkcije COUNTEFS

Funkcija countfs slična je funkciji COUNTIF s jednom važnom iznimkom: countfs omogućuje primjenu kriterija na ćelije u više raspona i broji broj navrata ispunjenih svih kriterija. Možete koristiti do 127 raspona/kriterija u parovima s COUNTFS-om.

Sintaksa za COUNTFS je:

COUNTIFS(kriteriji_raspon1, kriteriji1, [kriteriji_raspon2, kriteriji2],…)

Pogledajte sljedeći primjer:

Primjer COUNTEFS

Vrh stranice

Brojanje na temelju kriterija pomoću kombinacije funkcija COUNT i IF

Pretpostavimo da želite saznati koliko je prodavača prodalo određeni artikl na nekom području ili želite saznati koliko je prodaja koje premašuju neku vrijednost ostvario određeni prodavač. Za to možete koristiti kombinaciju funkcija IF i COUNT, odnosno najprije pomoću funkcije IF provjeriti uvjet, a zatim, samo ako je rezultat funkcije IF istinit, pomoću funkcije COUNT prebrojiti ćelije.

Napomene: 

 • Formule u ovom primjeru moraju se unijeti kao formule polja. Ako ste ovu radnu knjigu otvorili u programu Excel za Windows ili Excel 2016 za Mac, a želite promijeniti formulu ili stvoriti sličnu formulu, pritisnite F2, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + ENTER da bi formula vratila rezultate koje očekujete. U starijim verzijama programa Excel za Mac koristite NAREDBA + SHIFT + ENTER.

 • Da bi ogledna formula funkcionirala, drugi argument funkcije IF mora biti broj.

Primjeri Ugniježđene funkcije COUNT i IF

Vrh stranice

Brojanje učestalosti pojavljivanja više tekstnih ili brojčanih vrijednosti pomoću kombinacije funkcija SUM i IF

U primjerima koji slijede kombinirali smo funkcije IF i SUM. Funkcija IF najprije testira vrijednosti u nekim ćelijama, a zatim, ako je rezultat testa istinit, funkcija SUM zbraja vrijednosti koje su prošle test.

Primjer 1

Prvi primjer: zbroj i ako je ugniježđen u formuli

Gore navedena funkcija kaže ako C2: C7 sadrži vrijednosti Buchanana i dodssworth, a zatim funkcija SUM mora prikazati zbroj zapisa u kojima je uvjet ispunjen. Formula pronalazi tri zapisa za Buchanana i jedan za Dodsworth u zadanom rasponu i prikazuje 4.

Primjer 2

Drugi primjer: zbroj i ako je ugniježđen u formuli

Gore navedena funkcija kaže ako D2: D7 sadrži vrijednosti manje od $9000 ili veće od $19.000, a zatim zbroj mora prikazati zbroj svih onih zapisa na kojima je uvjet ispunjen. Formula pronalazi dva zapisa D3 i D5 s vrijednostima manjim od $9000, a zatim D4 i D6 s vrijednostima većim od $19.000 i prikazuje 4.

Primjer 3

Treći primjer: zbroj i ako je ugniježđen u formuli

Gore navedena funkcija kaže ako D2: D7 ima fakture za Buchanana za manje od $9000, pa će zbroj morati prikazati zbroj zapisa u kojima je uvjet ispunjen. Formula smatra da C6 zadovoljava uvjet i prikazuje 1.

Važno: Formule u ovom primjeru moraju se unijeti kao formule polja. To znači da pritisnete tipku F2 , a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + ENTER. U starijim verzijama programa Excel za Mac koristite NAREDBA + SHIFT + ENTER.

Dodatne savjete potražite u sljedećim člancima baze znanja:

Vrh stranice

Brojanje ćelija u stupcu ili retku u zaokretnoj tablici

Zaokretna tablica sadrži sažete podatke i olakšava vam analizu i bušenje prema dolje u podatke tako da vam dopusti odabir kategorija na kojima želite prikazati podatke.

Zaokretnu tablicu možete brzo stvoriti tako da odaberete ćeliju iz raspona podataka ili tablicu programa Excel, a zatim na kartici Umetanje u grupi Tablice kliknete Zaokretna tablica.

Primjer zaokretne tablice i načina na koji se polja odnose prema popisu Polja.

Pogledajmo ogledni scenarij prodajne proračunske tablice, gdje možete brojati koliko je prodajnih vrijednosti tu za golf i tenis za određene četvrtine.

Napomena: Za interaktivni doživljaj možete pokrenuti ove korake na oglednim podacima koji se nalaze na listu zaokretne tablice u radnoj knjizi za preuzimanje.

 1. Unesite sljedeće podatke u proračunsku tablicu programa Excel.

  Ogledni podaci za zaokretnu tablicu
 2. Odaberite a2: C8

 3. Kliknite Umetanje > Zaokretna tablica.

 4. U dijaloškom okviru Stvaranje zaokretne tablice kliknite Odabir tablice ili raspona, a zatim kliknite novi radni list, a potom u redu.

  U novom listu stvara se prazna Zaokretna tablica.

 5. U oknu polja zaokretne tablice učinite sljedeće:

  1. Odvucite sport na područje redaka .

  2. Odvucite četvrtinu do područja stupaca .

  3. Povlačenje prodaje u područje vrijednosti .

  4. Ponovite korak c.

   Naziv polja prikazuje se kao SumofSales2 i u području zaokretne tablice i vrijednosti.

   U ovom trenutku okno polja zaokretne tablice izgleda ovako:

   Polja zaokretne tablice
  5. U području vrijednosti kliknite padajući okvir pokraj SumofSales2 , a zatim odaberite Postavke polja vrijednosti.

  6. U dijaloškom okviru Postavke polja vrijednosti učinite sljedeće:

   1. U polju Sažmi vrijednost po odjeljku odaberite Brojanje.

   2. U polju Prilagođeno ime izmijenite naziv za Brojanje.

    Dijaloški okvir Postavke polja vrijednosti
   3. Kliknite U redu.

  Zaokretna tablica prikazuje broj zapisa za golf i tenis u četvrtini 3 i četvrtini 4, uz prodajne brojke.

  PivotTable

Vrh stranice

Brojanje kada podaci sadrže prazne vrijednosti

Pomoću funkcija radnog lista možete prebrojati ćelije koje sadrže podatke ili su prazne.

Brojanje ćelija koje nisu prazne u rasponu pomoću funkcije COUNTA

Koristite funkciju COUNTA da biste brojali samo ćelije u rasponu koji sadrži vrijednosti.

Kada brojite ćelije, katkad želite zanemariti prazne ćelije jer su vam važne samo ćelije s vrijednostima. Želite, primjerice, prebrojati ukupan broj prodavača koji su stvorili prodaju (stupac D).

Primjer COUNTA

COUNTA zanemaruje prazne vrijednosti na stranici D3, D4, D8 i D11, a broji samo ćelije koje sadrže vrijednosti u stupcu D. Funkcija pronalazi šest ćelija u stupcu D koje sadrže vrijednosti i prikazuje 6 kao izlaz.

Vrh stranice

Brojanje ćelija koje nisu prazne na popisu s određenim uvjetima pomoću funkcije DCOUNTA

Pomoću funkcije DCOUNTA prebrojite ćelije koje nisu prazne u stupcu zapisa na popisu ili u bazi podataka koje zadovoljavaju određene uvjete.

U sljedećem se primjeru koristi funkcija DCOUNTA za brojanje broja zapisa u bazi podataka koja se nalazi u rasponu a1: B7 koje zadovoljavaju uvjete navedene u rasponu kriterijuma A9: je. Ti su uvjeti da vrijednost ID-a proizvoda mora biti veća od ili jednaka 2000, a vrijednost ocjene mora biti veća od ili jednaka 50.

Primjer funkcije DCOUNTA

DCOUNTA pronalazi dva retka koja zadovoljavaju uvjete – retke 2 i 4 te prikazuje vrijednost 2 kao izlaz.

Vrh stranice

Brojanje praznih ćelija u neprekinutom rasponu pomoću funkcije COUNTBLANK

Koristite funkciju COUNTBLANK da biste vratili broj praznih ćelija u neprekinutom rasponu (ćelije su susjedne, ako su sve povezane u nedosleđenom slijedu). Ako ćelija sadrži formulu koja vraća prazan tekst (""), ćelija se broji.

Kada brojiti ćelije, katkad želite uvrstiti prazne ćelije jer su vam važne. U sljedećem primjeru proračunske tablice prodaje trgovine. Pretpostavimo da želite saznati koliko ćelija nema navedenih prodajnih brojeva.

Primjer COUNTBLANK-a

Napomena: Funkcija radnog lista COUNTBLANK nudi najprikladniji način određivanja broja praznih ćelija u rasponu, ali ne funkcionira dobro kada se ćelije interesa nalaze u zatvorenoj radnoj knjizi ili kada ne formiraju neprekinutom rasponu. Članak u bazi znanja XL: kada koristiti zbroj (if ()) umjesto CountBlank () prikazuje kako koristiti formulu polja SUM (if ()) u tim slučajevima.

Vrh stranice

Brojanje praznih ćelija u prekinutom rasponu pomoću kombinacije funkcija SUM i IF

Koristite kombinaciju funkcija SUM i IF. Općenito to učinite pomoću funkcije if u formuli polja da biste odredili sadrži li svaka ćelija na koju se odnosi vrijednost, a zatim zbrajanje broja lažnih vrijednosti koje je formula vratila.

Pogledajte nekoliko primjera funkcija SUM i IF u prethodnom odjeljku zbrajaju učestalost više tekstnih ili brojčanih vrijednosti pomoću funkcija SUM i IF zajedno u ovoj temi.

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih pojavljivanja vrijednosti

Jedinstvene vrijednosti u rasponu možete brojati pomoću funkcije zaokretne tablice, funkcije COUNTIF, Sum i IF, ili dijaloškog okvira Napredni filtar .

Brojanje jedinstvenih vrijednosti na popisu stupaca pomoću složenog filtra

Pomoću dijaloškog okvira Napredni filtar u stupcu s podacima možete pronaći jedinstvene vrijednosti i zalijepili ih na novo mjesto. Vrijednosti možete filtrirati na mjestu ili izdvojiti i zalijepiti ih na novo mjesto. Zatim pomoću funkcije ROWS izbrojite koliko stavki ima u novom rasponu.

Da biste koristili napredni filtar, kliknite karticu Podaci , a zatim u grupi Filtar & sortiranje kliknite Napredno.

Sljedeća slika prikazuje kako koristiti složeni filtar da biste kopirali samo jedinstvene zapise na novo mjesto na radnom listu.

Napredni filtar

Na sljedećoj slici stupac E sadrži vrijednosti koje su kopirane iz raspona u stupcu D.

Stupac kopiran s drugog mjesta

Napomene: 

 • Ako filtrirate podatke na mjestu, vrijednosti se ne brišu iz vaše proračunske tablice – jedan ili više redaka mogu biti skriveni. Kliknite Očisti u grupi Sortiranje i filtriranje na kartici Podaci da bi se te vrijednosti ponovno prikazale.

 • Ako samo kratko želite vidjeti broj jedinstvenih vrijednosti, odaberite podatke nakon korištenja složenog filtra (na filtriranim ili kopiranim podacima), a zatim pogledajte traku stanja. Vrijednost Broj na traci stanja trebala bi biti jednaka broju jedinstvenih vrijednosti.

Dodatne informacije potražite u članku Filtriranje pomoću naprednih kriterija

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu koji zadovoljava jedan ili više uvjeta pomoću funkcija IF, SUM, FREQUENCY, MATCH i LEN

Koristite različite kombinacije funkcija IF, SUM, FREQUENCY, MATCH i LEN:

Dodatne informacije i primjere potražite u odjeljku "brojanje jedinstvenih vrijednosti pomoću funkcija" u članku Brojanje jedinstvenih vrijednosti među duplikatima.

Vrh stranice

Posebni slučajevi (brojanje svih ćelija, brojanje riječi)

Možete prebrojavati broj ćelija ili broj riječi u rasponu pomoću različitih kombinacija funkcija radnog lista.

Brojanje svih ćelija u rasponu pomoću funkcija ROWS i COLUMNS

Pretpostavimo da želite odrediti veličinu velikog radnog lista da biste odlučili želite li koristiti ručni ili automatski izračun u radnoj knjizi. Da biste prebrojati sve ćelije u rasponu, upotrijebite formulu koja množi povratne vrijednosti pomoću funkcija rows i Columns . Pogledajte sljedeću sliku na primjer:

Primjer funkcije ROWS i COLUMNS za brojanje broja ćelija u rasponu

Vrh stranice

Brojanje riječi u rasponu pomoću kombinacije funkcija SUM, IF, LEN, ŠIŠANJA i zamjene

U formuli polja možete koristiti kombinaciju funkcija Sum, if, Len, obrezivanjai zamjene . U sljedećem se primjeru prikazuje rezultat korištenja ugniježđene formule da biste pronašli broj riječi u rasponu od 7 ćelija (od kojih su tri prazne). Neke ćelije sadrže početne ili završne razmake, a funkcije TRIM i SUBSTITUTE te će dodatne razmake ukloniti prije brojanja. Pogledajte sljedeći primjer:

Primjer ugniježđene formule za brojanje riječi

Da bi Gornja formula ispravno funkcionisava, morate učiniti ovu formulu polja, u suprotnom formula vraća #VALUE! pogreška. Da biste to učinili, kliknite ćeliju koja sadrži formulu, a zatim na traci formule pritisnite CTRL + SHIFT + ENTER. Excel dodaje kovrčavu zagradu na početku i na kraju formule, čime ga čini formulom polja.

Dodatne informacije o formulama polja potražite u članku Pregled formula u programu Excel i Stvaranje formule polja.

Vrh stranice

Prikaz izračuna i zbrojeva na traci stanja

Kada se odabere jedna ili više ćelija, na traku stanja programa Excel prikazat će se podaci o podacima u tim ćelijama. Ako je, primjerice, odabrana četiri ćelije na radnom listu, a sadrže vrijednosti 2, 3, tekstni niz (kao što je "oblak") i 4, sve sljedeće vrijednosti mogu se istodobno prikazivati na traku stanja: prosjek, brojanje, numerički broj, min, Max i SUM. Desnom tipkom miša kliknite traku stanja da biste prikazali ili skrivali bilo koju ili sve te vrijednosti. Te se vrijednosti prikazuju na ilustraciji koja slijedi.

traka stanja

Vrh stranice

Imate li konkretno pitanje o programu Excel?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Doprinos poboljšanju programa Excel

Imate li prijedloge kako unaprijediti novu verziju programa Excel? Ako imate, pročitajte teme na stranici Excel User Voice

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×