Načini brojanja vrijednosti na radnom listu

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Dijaloški okvir Slanje u Microsoft Word Brojanje je integralni dio analize podataka, bilo da brojite broj zaposlenika u odjelima u tvrtki ili ustanovi ili pak broj jedinica koje su prodane po tromjesečjima. Excel nudi više tehnika koje možete koristiti za brojanje ćelija, redaka ili stupaca s podacima.

Da biste lakše odabrali, ovaj članak sadrži potpun sažetak načina brojanja, informacije pomoću kojih možete brzo odlučiti koju tehniku koristiti i veze na detaljnije članke.

Brojanje ne treba zamijeniti s Zbrajanje. Dodatne informacije o zbrajanju vrijednosti u rasponu ćelija, stupaca ili redaka, potražite u članku Zbrajanje vrijednosti u ćelije, stupce ili retke.

Sadržaj članka

Jednostavan popis zaliha

Prebrojavanje ćelija u stupcu ili retku pomoću ugrađene naredbe

Prebrojavanje ćelija u rasponu pomoću funkcije

Prebrojavanje ćelija u stupcu pomoću strukture

Broji ćelije u stupcu ili retku po pomoću zaokretne tablice

Prebrojavanje ćelija na popisu ili u stupcu tablice programa Excel pomoću funkcije

Brojanje na temelju jednog ili više uvjeta

Prebrojavanje ćelija u rasponu na temelju jednog uvjeta

Prebrojavanje ćelija u stupcu na temelju jednog ili više uvjeta

Prebrojavanje ćelija u rasponu na temelju više uvjeta pomoću jedne funkcije ili kombinacije funkcija

Brojanje kada vaši podaci sadrže prazne vrijednosti

Brojanje ćelija koje nisu prazne u rasponu pomoću funkcije

Brojanje ćelija koje nisu prazne pomoću funkcije na popisu

Brojanje prazne ćelije u susjedne rasponu pomoću funkcije

Prazne ćelije u raspon nesusjednih pomoću kombinacije funkcija Count

Brojanje jedinstvenih pojavljivanja vrijednosti

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu pomoću izvješća zaokretne tablice

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu pomoću funkcije COUNTIF na temelju jednog uvjeta

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu na temelju više uvjeta pomoću kombinacije funkcija u formuli polja

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u stupcu popisa pomoću Složeni filtar

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu koje zadovoljavaju jedan ili više uvjeta pomoću složene formule

Posebni slučajevi (Brojanje svih ćelija, Brojanje riječi)

Brojanje ukupan broj ćelija u rasponu pomoću funkcije

Brojanje riječi u rasponu pomoću složene formule

Prikazivanja izračuna i brojanja na traci stanja

Jednostavno brojanje

Vrijednosti u rasponu ili tablici možete brojati pomoću jednostavne formule, klikom na gumb ili pomoću funkcije radnog lista.

Excel možete prikazati broj broj odabranih ćelija na Excel traka stanja. U odjeljku Displaying izračuna i brojanja na traci stanja da biste saznali više. Može se odnositi na vrijednosti prikazane na traci stanja kada želite sažet pregled podataka, a ne imali vremena za unos formula.

Brojanje ćelija u stupcu ili retku pomoću ugrađene naredbe

Upotrijebite značajku prebrojavanja brojeva naredbe automatskog zbroja tako da odaberete raspon ćelija koje sadrže barem jednu numeričku vrijednost, a zatim na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj mogućnosti Automatski zbroj. Zatim kliknite Prebrojavanje brojeva. Excel prikazuje broj numeričkih vrijednosti u rasponu u ćeliji pokraj odabranog raspona. Općenito se taj rezultat prikazuje u ćelije s desne strane za vodoravni raspon ili u ćeliji ispod za okomiti raspon.

Korištenje značajke Prebrojavanje brojeva naredbe Automatski zbroj

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u rasponu pomoću funkcije

Funkciju COUNT u formuli upotrijebite da biste prebrojali numeričke vrijednosti u rasponu. U sljedećem primjeru raspon A2:A5 sadrži tri brojeva (5, 32 i 10) i jednu tekstnu vrijednost („zdravo,”). Funkcija COUNT koristi se u formuli na sljedeći način: =COUNT(A2:A5). Rezultat je 3, broj numeričkih vrijednosti u rasponu.

1

2

3

4

5

6

A

Ogledna vrijednost

5

32

zdravo,

10

=COUNT(A2:A5)

Dodatne informacije potražite u odjeljku "Brojanje ćelija koje sadrže brojeve koje se ne nalaze u jednom retku ili stupcu" u članku funkcija COUNT.

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u stupcu pomoću strukture

Pomoću naredbe Podzbroj (kartica Podaci, grupa Struktura) grupirajte i sažimajte stupac podataka.

Ako se podaci nalaze na popisu, a logički ih možete grupirati po vrijednostima stupca, možete stvoriti strukturu grupe i sažeti podatke.

Naredba Podzbroj grupira podatke u strukturu

Kao što je pokazano na slici, ukupna prodaja grupirana je po regijama i jednostavno je uočiti po četiri tromjesečne vrijednosti za Istok i Zapad. Dodatno, zbrajaju se vrijednosti za svaku regiju, a izračunava se i ukupni zbroj.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:

Vrh stranice

Brojanje ćelija u stupcu ili retku pomoću zaokretne tablice

izvješće zaokretne tablice koju ćete stvoriti sažeti će podatke i olakšati izvođenje analize tako da omogućite odabir kategorija u kojima želite vidjeti prikaz podataka.

Zaokretnu tablicu možete brzo stvoriti tako da odaberete ćeliju iz raspona podataka ili tablicu programa Excel, a zatim na kartici Umetanje u grupi Tablice kliknete Zaokretna tablica.

Da bismo vam pokazali mogućnosti zaokretne tablice, imajte na umu da u sljedećem primjeru podaci o prodaji sadrže mnogo redaka (zapravo 40 redaka podataka, ali grafika prikazuje samo dio tih redaka). Podaci nisu sažeti, a nema ni podzbrojeva ni sveukupnog zbroja.

Mali zupčanik postavki koji je zamijenio mogućnost Postavke web-mjesta.

Izvješće zaokretne tablice na temelju istih podataka prikazuje podzbrojeve i sveukupne zbrojeve te precizne sažetke u tren oka.

Matematički simbol

Stvaranje i rad sa zaokretnim tablicama može zahtijevati neku početnu pripremu podataka i poznavanje nekih koncepata.

Detaljne informacije koje mogu olakšati početak rada potražite u sljedećim člancima:

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija na popisu ili u stupcu tablice programa Excel pomoću funkcije

Funkciju SUBTOTAL možete u formuli koristiti za brojanje vrijednosti u tablici programa Excel ili rasponu ćelija.

Funkciju SUBTOTAL možete koristiti za upravljanje time jesu li skriveni reci uvršteni u rezultate ili nisu. Funkcija uvijek zanemaruje retke koji su filtrirani.

Na primjer, ako funkciju koristite na sedam vrijednosti u sljedećoj tablici, (ćelije od A2 do A8), vraća se broj 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodano jedinica

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2;A2:A8)

U formuli dio „2” određuje da funkcija treba koristiti funkciju SUM da bi vratila zbroj vrijednosti u rasponu A2:A8 i da će biti uvršteni svi skriveni reci. Broj (rezultat u ćeliji A9) je 7.

Ako ste sakrili retke 4, 5 i 6 i ne želite da se ti reci broje, funkciju SUBTOTAL upotrijebite donekle drugačije. Umjesto da u formuli navedete „2”, navedite „102”, što znači da će Excel zanemariti skrivene retke. Radni list može izgledati ovako (sa skrivenim recima 4, 5 i 6):

1

2

3

7

8

9

A

Prodano jedinica

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102;A2:A8)

U ovom slučaju funkcija vraća 4, broj ćelija u stupcu koji nisu skriveni i sadrže vrijednosti.

Dodatne informacije potražite u člancima funkcija SUBTOTAL i Zbrajanje podataka u tablici programa Excel.


Vrh stranice

Brojanje vrijednosti na temelju jednog ili više uvjeta

Možete brojati broj ćelija u rasponu koje zadovoljavaju određene postavljene uvjete (poznate i kao kriteriji) tako da koristite broj funkcija radnog lista.

Prebrojavanje ćelija u rasponu na temelju jednog uvjeta

Pomoću funkcije COUNTIF prebrojavajte ćelije koje zadovoljavaju jedan uvjet (poznat i kao kriterij). U sljedećem primjeru funkcija pronalazi vrijednosti u rasponu A2:A8 koje su veće od 20, a to je 3. Imajte na umu da se uvjet ">20," mora navesti u navodnicima.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodano jedinica

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8;">20")

Dodatne informacije potražite u članku funkcija COUNTIF.

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u stupcu na temelju jednog ili više uvjeta

Da biste povezali uvjete koje ste odredili, koristite funkciju baze podataka DCOUNT.

Funkciju DCOUNT koristite kada imate popis stupaca i jednostavnije vam je definirati uvjete u različitim rasponima ćelija nego koristiti ugniježđenu funkciju.

U sljedećem primjeru pretpostavimo da želite pronaći broj mjeseci, uključujući ožujak i nakon ožujka 2008. u kojima je prodano više od 400 jedinica. Pogledom na tablicu možete vidjeti da dva mjeseca zadovoljavaju taj uvjet: travanj (442) i lipanj (405).

Napomena: Postupak koji slijedi možda nije intuitivan, ali funkcionira. Važno je da precizno slijedite upute i rasporedite podatke po radnom listu onako kako je ovdje prikazano. Podatke iz tablice možete kopirati i zalijepiti u radni list od ćelije A1. Rezultat bi se trebao pojaviti u ćeliji B13.

Dodajte dodatni raspon ćelija koje su raspoređene na sličan način u podatke o prodaji, koji se nalaze u ćelijama od A1 do B7. Dodatni raspon ćelija sastoji se od ćelija od A10 do B11 i sadrži iste oznake stupaca („Prodaja u jedinicama” i „Završni mjesec”) te uvjet u retku neposredno ispod natpisa svakog stupca (ćelije A11 i B11).

Unesite formulu u bilo koju praznu ćeliju (položaj nije važan, no u ovom primjeru formulu unesena u ćeliju B13). Formula u ovom se primjeru koristi funkciju DCOUNT na sljedeći način: =DCOUNT(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Prodaja u jedinicama

Završni mjesec

339

31.1.2008.

270

29.2.2008.

314

31.03.2008.

442

30.4.2008.

336

31.5.2008.

405

30.6.2008.

Prodaja u jedinicama

Završni mjesec

=">400"

=">=3/31/2008"

=DCOUNT(A1:B7;;A10:B11)

Funkcija DCOUNT pregledava podatke u rasponu od A2 do A7, primjenjuje uvjete koje pronađe u ćelijama A11 i B11 i vraća 2, broj redaka koji zadovoljavaju oba uvjeta (reci 5 i 7).

Dodatne informacije potražite u članku DCOUNT (funkcija).

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u rasponu na temelju više uvjeta pomoću jedne funkcije ili kombinacije funkcija

Korištenje funkcije COUNTIFS ili kombinacije funkcija COUNT i IF.

Kartice objekata u bazi podataka programa Access 2007

Na ovoj se slici prikazuje funkcija COUNTIFS koja se koristi za pronalaženje automobila koji daju više od 250 konjskih snaga, a prijeđu u prosjeku više od 40 km po litri goriva na autocesti. Funkcija vraća 2, broj redaka koji zadovoljavaju oba uvjeta (reci 3 i 4).

Napomena: U funkciji COUNTIFS svi uvjeti moraju se navesti u navodnicima (""), na primjer, "< 250", "> 25" ili čak "240".

Koliko se puta jedna vrijednost pojavljuje u rasponu možete prebrojati pomoću funkcije COUNTIF. Na primjer, da biste vidjeli koliko se puta vrijednost 70 prikazuje u rasponu od A2 do A40, koristite formulu =COUNTIF(A2:A40;70).

Dodatne informacije potražite u člancima Brojanje učestalosti pojavljivanja vrijednosti i funkcije COUNTIFS.


Vrh stranice

Brojanje kada podaci sadrže prazne vrijednosti

Pomoću funkcija radnog lista možete prebrojati ćelije koje sadrže podatke ili su prazne.

Brojanje ćelija koje nisu prazne u rasponu pomoću funkcije

Pomoću funkcije COUNTA prebrojite samo ćelije u rasponu koje sadrže vrijednosti.

Kada brojite ćelije, katkad želite zanemariti prazne ćelije jer su vam važne samo ćelije s vrijednostima. Na primjer, želite izbrojati sve prodavače koji su imali barem jednu prodaju u regiji.

U sljedećem primjeru korištenjem funkcije na vrijednostima u stupci prodaje u regiji Zapad dobiva se broj 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Prodavač

Prodaja u regiji Zapad

Debeljak

24000

Jozić

Vukelić

Čeh

31000

Pavlović

Horvat

8000

=COUNTA(B2:B7)

Budući da su ćelije B3, B4 i B6 prazne, funkcija COUNTA ih zanemaruje. Broje se samo ćelije koje sadrže vrijednosti 24 000, 31 000 i 8000. Broj (rezultat u ćeliji B8) je 3.

Dodatne informacije potražite u članku Brojanje ćelija koje nisu prazne i funkcija COUNTA.

Vrh stranice

Brojanje ćelija koje nisu prazne pomoću funkcije na popisu

Pomoću funkcije DCOUNTA prebrojite ćelije koje nisu prazne u stupcu zapisa na popisu ili u bazi podataka koje zadovoljavaju određene uvjete.

Sljedeći primjer koristi funkciju DCOUNTA za brojanje zapisa u bazi podataka koji se nalaze u rasponu A4:B9 koji zadovoljava uvjete navedene u rasponu kriterija A1:B2. Uvjeti su da vrijednost ID-ja proizvoda mora biti veća od ili jednaka 4000, a vrijednost ocjene mora biti veća od ili jednaka 50. Samo jedan zapis, onaj u retku 7, zadovoljava oba uvjeta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

ID proizvoda

Ocjena

=">=4000"

=">=50"

ID proizvoda

Ocjena

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9;"Ocjena";A1:B2)

Dodatne informacije potražite u članku DCOUNTA (funkcija).

Vrh stranice

Brojanje prazne ćelije u susjedne rasponu pomoću funkcije

Korištenje funkcije COUNTBLANK da biste dobili broj praznih ćelija u neprekinutom rasponu (ćelije su uzastopne ako su sve povezane u neprekinuti niz). Ako ćelija sadrži formulu koja vraća prazan tekst (""), ćelija se broji.

Napomena: Kada brojiti ćelije, katkad želite uvrstiti prazne ćelije jer su vam važne. Na primjer, želite izbrojati sve prodavače u regiji, bez obzira jesu li nešto prodali ili nisu.

Dodatne informacije potražite u članku COUNTBLANK (funkcija).

Vrh stranice

Brojanje prazne ćelije u rasponu nesusjednih pomoću kombinacije funkcija

Koristite kombinaciju funkcija SUM i IF. Općenito govoreći, to možete učiniti tako da formula polja sadrži funkciju IF radi određivanja sadrži li svaka referencirana ćelija vrijednost, a zatim zbrojite broj vrijednosti FALSE koje je dala formula.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja XL: Kada koristiti funkciju SUM(IF()) umjesto funkcije CountBlank().

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih pojavljivanja vrijednosti

Jedinstvene vrijednosti u rasponu možete prebrojati pomoću izvješća zaokretne tablice, funkcije COUNTIF, kombinacije funkcija ili pomoću dijaloškog okvira Napredni filtar.

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu pomoću izvješća zaokretne tablice

Za prikaz ukupnih zbrojeva i broja pojavljivanja jedinstvenih vrijednosti možete koristiti izvješće zaokretne tablice.

Dodatne informacije potražite u odjeljku "Brojanje učestalosti pojavljivanja više vrijednosti pomoću izvješća zaokretne tablice" u članku Brojanje učestalosti pojavljivanja vrijednosti.

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu na temelju jednog uvjeta pomoću funkcije COUNTIF

Za brojanje pojavljivanja vrijednosti u rasponu koristite funkciju COUNTIF.

U sljedećem primjeru funkcija COUNTIF vraća 2, koliko se puta vrijednost 250 pojavljuje u rasponu A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Prodano jedinica

245

250

250

Nije dostupno

=COUNTIF(A2:A7;250)

Dodatne informacije potražite u odjeljku "Brojanje učestalosti pojavljivanja jedne vrijednosti u rasponu" u članku Brojanje učestalosti pojavljivanja vrijednosti.

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu na temelju više uvjeta pomoću kombinacije funkcija u formuli polja

Korištenje funkcije SUM uz funkciju IF. Općenito govoreći, to možete učiniti tako da formula polja sadrži funkciju IF radi određivanja jesu li uvjeti koji se sastoje od više uvjeta ispunjeni, a zatim zbrojite broj vrijednosti FALSE koje je dala formula.

U sljedećem primjeru koristi se funkcija IF za pregled svake ćelije u rasponu A2:A10 i određivanje sadrži li prezime Debeljak ili Vukelić. Koliko se puta vraća vrijednost TRUE zbraja se pomoću funkcije SUM, čiji je rezultat 7. Primjer možete kopirati i zalijepiti u radni list od ćelije A1. Kad zalijepite primjer, primijetit ćete da ćelija A11 sadrži pogrešku #VRIJ.!. Da bi formule funkcionirale, pretvorite ih u formulu polja tako da pritisnete F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Broj 7 pojavit će se u ćeliji A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Prodavač

Račun

Debeljak

15000

Vukelić

11000

Debeljak

11000

Vukelić

4000

Pavlović

8000

Vukelić

6000

Pavlović

14000

Debeljak

7000

12000

Formula

Opis (rezultat)

=SUM(IF((A2:A10="Debeljak")+(A2:A10="Vukelić");1;0))

Broj faktura za prodavače Debeljak ili Vukelić (7)

Dodatne informacije potražite u odjeljku "Brojanje učestalosti pojavljivanja više tekstnih ili brojčanih vrijednosti pomoću funkcija" u članku Brojanje učestalosti pojavljivanja vrijednosti.

Dodatne savjete potražite u sljedećim člancima baze znanja:

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih vrijednosti na popisu stupaca pomoću složenog filtra

Pomoću dijaloškog okvira Napredni filtar u stupcu s podacima možete pronaći jedinstvene vrijednosti i zalijepili ih na novo mjesto. Vrijednosti možete filtrirati na mjestu ili izdvojiti i zalijepiti ih na novo mjesto. Zatim pomoću funkcije ROWS izbrojite koliko stavki ima u novom rasponu.

Napomene: 

 • Ako filtrirate podatke na mjestu, vrijednosti se ne brišu iz vaše proračunske tablice – jedan ili više redaka mogu biti skriveni. Kliknite Očisti u grupi Sortiranje i filtriranje na kartici Podaci da bi se te vrijednosti ponovno prikazale.

 • Ako samo kratko želite vidjeti broj jedinstvenih vrijednosti, odaberite podatke nakon korištenja složenog filtra (na filtriranim ili kopiranim podacima), a zatim pogledajte traku stanja. Vrijednost Broj na traci stanja trebala bi biti jednaka broju jedinstvenih vrijednosti.

Jedinstvene vrijednosti možete pronaći pomoću naredbe Dodatno (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

Sljedeća slika prikazuje kako koristiti složeni filtar da biste kopirali samo jedinstvene zapise na novo mjesto na radnom listu.

Leća za analizu podataka

Na sljedećoj slici stupac C sadrži pet jedinstvenih vrijednosti koje su kopirane iz raspona u stupcu A.

Izvorne vrijednosti u stupcu A i jedinstvene vrijednosti iz stupca A stvorene u stupcu C

Dodatne informacije potražite u odjeljku "Brojanje jedinstvenih vrijednosti pomoću filtra" u članku Brojanje jedinstvenih vrijednosti među duplikatima.

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih vrijednosti u rasponu koje ispunjavaju jedan ili više uvjeta pomoću složene formule

Koristite različite kombinacije funkcija IF, SUM, FREQUENCY, MATCH i LEN:

Dodatne informacije potražite u odjeljku "Brojanje jedinstvenih vrijednosti pomoću funkcija" u članku Brojanje jedinstvenih vrijednosti među duplikatima.

Osim toga, potražite u članku kako odrediti broj jedinstvenih stavki na popisu.

Vrh stranice

Posebni slučajevi (brojanje svih ćelija, brojanje riječi)

Možete prebrojavati broj ćelija ili broj riječi u rasponu pomoću različitih kombinacija funkcija radnog lista.

Brojanje ukupan broj ćelija u rasponu pomoću funkcije

Pretpostavimo da želite odrediti veličinu velikog radnog lista da biste odlučili želite li koristiti ručni ili automatski izračun u radnoj knjizi. Za brojanje svih ćelija u rasponu koristite formulu koja množi vraćene vrijednosti iz funkcija ROWS i COLUMNS.

Primjer biste mogli lakše shvatiti ako ga kopirate u prazni radni list.

Kako kopirati primjer

 1. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.

 2. Odaberite primjer u temi pomoći.

  Napomena: Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

  Odabir primjera iz pomoći

  Odabir primjera iz pomoći

 3. Pritisnite CTRL+C.

 4. U radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V.

 5. Da biste se prebacili između pregleda rezultata i pregleda formula koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule, u grupi Nadzor formula pritisnite gumb Prikaz formula.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Regija

Mjesec

Prodaja

Istok

Sij

108 000 kn

Istok

Velj.

138 000 kn

Istok

Ožu.

114 000 kn

Formula

Opis (rezultat)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Ukupan broj ćelija u rasponu (9)

Vrh stranice

Brojanje riječi u rasponu pomoću složene formule

Koristite kombinaciju funkcija SUM, IF, LEN i SUBSTITUTE u programu formula polja. U sljedećem se primjeru prikazuje rezultat pomoću složene formule da biste pronašli broj riječi u rasponu 7 ćelija (od koji su 3 prazne). Neke ćelije sadrže početne ili završne razmake, a funkcije TRIM i SUBSTITUTE te će dodatne razmake ukloniti prije brojanja.

U tablici u nastavku kopirajte tekst iz ćelija od A2 do A11. Prije nego što zalijepite tekst u ćeliju A1 na radnom listu promijenite širinu stupca A tako da bude oko 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekstni niz

Šest riječi i četiri završna razmaka    

   Šest riječi i tri početna razmaka

Osam riječi, nešto zareza i dva završna razmaka  

Neki se znakovi zanemaruju, kao što su zarezi ili točke.

Formula

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0;0;LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8;" ",""))+1))

Kada zalijepite tekst na radni list u ćeliju A1, odaberite ćeliju A11, pritisnite F2, a zatim pritisnite SHIFT+CTRL+ ENTER da biste formulu unijeli kao formulu polja. U ćeliji A11 trebao bi se pojaviti točan rezultat, 29.

Vrh stranice

Prikaz izračuna i zbrojeva na traci stanja

Kada je odabrana jedna ili više ćelija, informacije o podacima u tim ćelijama prikazuju se na traci stanja programa Excel. Na primjer, ako su na radnom listu odabrane četiri ćelije koje sadrže vrijednosti 2, 3, tekstni niz (npr. „oblak”) i 4, sve se sljedeće vrijednosti istodobno mogu prikazati na traci stanja: prosjek, broj, numerički broj, minimalno, maksimalno i zbroj. Desnom tipkom miša kliknite traku stanja da bi se prikazale ili sakrile neke ili pak sve vrijednosti. Te se vrijednosti prikazuju na slici u nastavku.

Traka stanja s prikazom izračuna i brojanja odabranih ćelija

Napomena: U starijim verzijama programa Excel te se vrijednosti mogu prikazati na traci stanja, no odjedanput samo jedna vrijednost.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×