Mogućnosti uređivača (napredno)

Mogućnosti uređivača omogućuju odabir mogućnosti za sadržaj u programu Outlook. Možete, primjerice, odabrati zamjenjuje li tekst koji se upisuje automatski odabrani tekst te hoće li se zadržati izvorišno oblikovanje teksta koji kopirate pa lijepite.

Mogućnosti uređivanja

Rezanje, kopiranje i lijepljenje

Prikaz sadržaja e-pošte

Zaslon

Mogućnosti uređivanja

Potvrdite okvir jedne ili više tih mogućnosti. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 • Tekst koji se upisuje zamjenjuje odabrani tekst Tu mogućnost odaberite ako želite da se pri upisu novoga teksta postojeći odabrani tekst briše. Ako poništite potvrdni okvir, Microsoft Office Outlook ne briše odabrani tekst, nego umeće novi tekst ispred njega.

 • Automatski označi cijelu riječ Tu mogućnost odaberite da biste označili cijele riječi prilikom odabira dijela jedne riječi, a zatim dijela sljedeće riječi. Ako odaberete tu mogućnost, Outlook će označiti riječ i razmak koji slijedi ako dvokliknete riječ.

 • Omogući povlačenje i ispuštanje teksta Tu mogućnost odaberite ako želite da se označeni tekst može pomicati i kopirati povlačenjem. Da biste pomaknuli tekst, označite ga, a zatim ga odvucite na novu lokaciju. Da biste kopirali tekst, označite ga, a zatim držite tipku CTRL dok ga povlačite na novo mjesto.

 • Koristi CTRL + klik za otvaranje hiperveze Tu mogućnost odaberite radi lakšeg uređivanja teksta hiperveze. Kada je odabrana ta mogućnost, potrebno je stisnuti CTRL prilikom klika na vezu da bi se doista aktiviralo vezu. Kada je ta mogućnost isključena, klikom na vezu Outlook učitavate stranicu prema kojoj veza vodi, čime se otežava uređivanje teksta veze.

 • Pri umetanju samooblika automatski stvori područje crtanja Tu mogućnost odaberite da biste postavili područja crtanja oko crtežnih objekata, crteža rukom i rukopisa kad ih umećete u poruku e-pošte. Područje crtanja olakšava smještaj crtežnih objekata i slika te njihovo zajedničko premještanje.

 • Koristi pametni odabir odlomka Tu mogućnost odaberite za odabir znaka odlomka prilikom odabira cijelog odlomka. Ako oznaku odlomka uključite u izrezivanje i lijepljenje odlomka, ne ostavljate prazan odlomak, pa oblikovanje automatski ostaje s njim.

 • Koristi pametni pokazivač Tu mogućnost odaberite za određivanje pomicanja pokazivača prilikom klizanja prema gore ili prema dolje. Kad pritisnete tipke STRELICA ULIJEVO, STRELICA UDESNO, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE nakon klizanja, pokazivač odgovara na trenutno prikazanoj stranici, a ne na prethodnom položaju.

 • Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta Tu mogućnost odaberite za uključivanje i isključivanje pisanja preko postojećeg teksta pritiskom na tipku INSERT.

 • Koristi pisanje preko postojećeg teksta Tu mogućnost odaberite za zamjenu postojećeg teksta tijekom pisanja, jedan po jedan znak. Ako je odabrano Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta, tu mogućnost možete uključivati i isključivati pritiskom na tipku INSERT na tipkovnici.

 • Dodaj dvostruke navodnike za hebrejsko abecedno numeriranje Tu mogućnost odaberite da biste dodali dvostruke navodnike (") uz numeriranje.

 • Upitaj za ažuriranje stila Tu mogućnost odaberite za pojavljivanje ovog upita prilikom izravne izmjene teksta na koji se stil primjenjuje, a zatim stil možete ponovno primijeniti na izmijenjeni tekst. Kada se od vas zatraži potvrda, stil možete ažurirati prema nedavnim promjenama ili ponovno primijeniti oblikovanje stila.

 • Za popise s grafičkim oznakama ili brojevima koristi običan stil Tu mogućnost odaberite kako bi se stilovi popisa temeljili na stilu odlomka Normalno umjesto na stilu popisa odlomka.

 • Zadrži evidenciju oblikovanja Tu mogućnost odaberite za evidentiranje oblikovanja tijekom upisivanja. Tako ćete isto oblikovanje lako primijeniti negdje drugdje. Ova mogućnost mora biti uključena prije korištenja naredbe Odaberi slično oblikovani tekst na izborniku prečaca, koji se pojavljuje ako označeni tekst kliknete desnom tipkom. Da biste prikazali popis oblikovanja koje ste koristili, upotrijebite naredbu Mogućnosti na oknu Stil, a zatim potvrdite potvrdne okvire Oblikovanje na razini odlomka, Oblikovanje fonta i Oblikovanje grafičkih oznaka i numeriranja.

 • Obilježi nedosljednosti oblikovanja Tu mogućnost odaberite da biste oblikovanja označili valovitom plavom podcrtom kad je slično, ali ne i isto, kao drugo oblikovanje u porukama e-pošte. Da biste mogli koristiti tu mogućnost, morate potvrditi okvir Zadrži evidenciju oblikovanja.

 • Omogući značajku "klikni i tipkaj" Tu mogućnost odaberite da biste umetnuli tekst, grafiku, tablicu ili druge stavke u prazno područje poruke e-pošte dvoklikom u prazno područje. Značajka "klikni i tipkaj" automatski umeće odlomke i primjenjuje poravnanje potrebno za namještanje položaja stavke na mjesto koje ste dvokliknuli. Ta je značajka dostupna samo u prikazu rasporeda ispisa i u prikazu web-rasporeda.

 • Zadani stil odlomka Odaberite stil koji se primjenjuje na tekst prilikom korištenja značajke "klikni i tipkaj".

 • Koristi provjeru niza Tu mogućnost odaberite da biste provjerili koristi li se upravo uneseni znak u točnoj kombinaciji koja u ishodu znači znak za naglasak, dijakritički znak ili znak za samoglasnik koji se smješta iznad, ispod, prije ili nakon suglasnika kojemu je pridružen.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na složeno pisanim jezicima. Tipkaj i zamijeni Tu mogućnost odaberite da biste zamijenili prethodno uneseni znak sa znakom koji unosite umjesto njega, pogotovo u slučajevima kada ta dva znaka ne mogu koegzistirati u istome dijelu teksta.

 • Azijski fontovi vrijede i za latinični tekst Tu mogućnost odaberite da biste izmijenili latinične znakove u odabrani azijski font kada na označeni tekst primjenjujete azijske fontove. Okvir poništite ako želite da čak i prilikom primjene azijskog fonta na ostatak poruke e-pošte latinični znakovi ostanu kakvi jesu. NAPOMENA Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

 • Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta Tu mogućnost odaberite da biste promijenili jezik tipkovnice i font na temelju jezika teksta u koji ste smjestili pokazivač. Ako poništite okvir uz tu mogućnost, promijenit će se samo font.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

 • Koristi naslijeđe načina IME za omogućavanje Načina pretipkavanja Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti da znakovi koje upisujete mijenjaju postojeće znakove (pisanje preko postojećeg teksta) dok koristite uređivač načina unosa (IME) na računalu na kojem je instaliran operacijski sustav Microsoft Windows XP. Ako je Outlook instaliran na računalu na kojem je instaliran Windows Vista, ta se mogućnost ne prikazuje jer je način rada pisanja preko postojećeg teksta automatski podržano.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

 • Kontrola IME aktivna Tu mogućnost odaberite da biste pokrenuli uređivač načina unosa (IME). Ako želite zaustaviti IME, poništite okvir.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

 • IME poravnanje Tu mogućnost odaberite da biste koristili sučelja za govorni jezik na računalima na kojima je omogućen IME.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

 • IME postavke Klikom otvorite dijaloški okvir Svojstva IME naziva. U tome dijaloškom okviru postavite ili promijenite mogućnosti teksta, tipkovnice, konverzije znakova te ostale mogućnosti za aktivni IME.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Rezanje, kopiranje i lijepljenje

Potvrdite okvir jedne ili više tih mogućnosti. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 • U istoj e-pošti Ta mogućnost prikazuje zadanu funkciju lijepljenja sadržaja u poruku e-pošte iz koje ste ga kopirali. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

  • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano) Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurzivi ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

  • Spoji oblikovanje Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljavanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

  • Zadrži samo tekst Uz ovu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču nakon lijepljenja teksta. Grafički elementi se odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

 • Lijepljenje iz jedne poruku e-pošte u drugu Uz ovu se mogućnost prikazuje zadani rezultat lijepljenja sadržaja kopiranja iz druge poruke e-pošte u programu Outlook. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

  • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano) Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje koje je primijenjeno na kopirani tekst. U odredišnu se poruku e-pošte kopiraju sve definicije stila koje su pridružene kopiranom tekstu.

  • Spoji oblikovanje Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljavanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio označenog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

  • Zadrži samo tekst Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču nakon lijepljenja teksta. Grafički elementi se odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

 • Lijepljenje iz jedne poruke e-pošte u drugu kada su definicije stilova u sukobu Uz tu se mogućnost prikazuje zadani rezultat lijepljenja sadržaja kopiranog iz druge poruke e-pošte u programu Outlook, a stil pridružen kopiranom tekstu u poruci e-pošte u koju se tekst lijepi drugačije je definiran. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

  • Zadrži izvorno oblikovanje Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta uz primjenu stila Normalno i izravnog oblikovanja na zalijepljeni tekst. Izravno oblikovanje sadrži svojstva kao što su veličina fonta, kurzivi ili drugo oblikovanje za imitiranje stilskih definicija kopiranog teksta.

  • Koristi odredišne stilove (zadano) Uz ovu se mogućnost zadržava naziv stila koji se odnosi na kopirani tekst, ali se koristi definicija stila poruke e-pošte u koju se kopira tekst. Na primjer, kopirate tekst Naslova 1 iz jedne poruke e-pošte u drugu. U jednoj je poruci e-pošte Naslov 1 definiran kao podebljani Arial od 14 točaka, a u poruci e-pošte u koju lijepite tekst, Naslov 1 definiran je kao podebljani font Cambria od 16 točaka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove, zalijepljeni tekst koristi stil Naslov 1 koji je definiran kao podebljani font Cambria od 16 točaka.

 • Lijepljenje iz drugih programa Uz tu se mogućnost prikazuje zadani rezultat lijepljenja sadržaja kopiranja iz drugog programa. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

  • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano) Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

  • Spoji oblikovanje Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljavanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

  • Zadrži samo tekst Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču nakon lijepljenja teksta. Grafički elementi se odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

 • Umetni/zalijepi slike kao Ta mogućnost prikazuje kako Outlook umeće slike u odnosu na tekst u poruci. Slike možete umetnuti u istu razinu s tekstom, možete dopustiti micanje slika s tekstom ili tekst možete prelamati oko, ispred ili iza slike. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

  • U ravnini s tekstom Ova se mogućnost koristi kao zadana i umeće grafički element u odlomak kao da je tekst. Ta se mogućnost koristi po zadanim postavkama. Grafički se element pomiče kada dodajete ili brišete tekst Grafičku možete premještati povlačenjem, baš kao i tekst.

  • Kvadrat Uz ovu se mogućnost tekst prelama sa svih strana kvadrata oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

  • Zbijeno Uz ovu se mogućnost tekst oko grafičkog elementa prelama u nepravilnom obliku oko stvarne slike. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

  • Iza teksta Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju iza teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

  • Ispred teksta Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju ispred teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

  • Kroz Uz ovu se mogućnost tekst prelama oko grafičkog elementa, uključujući ispunjavanje prostora koji stvara udubljeni oblik, kao što je polumjesec. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

  • Od vrha prema dnu Uz ovu se mogućnost sprječava prelamanje teksta na bočnim stranicama grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

  Pri lijepljenju teksta zadržite grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst Tu mogućnost odaberite ako želite pretvoriti numeričke i grafičke oznake u tekstne simbole.

 • Za lijepljenje koristi tipku Insert Tu mogućnost odaberite ako sadržaj iz međuspremnika sustava Office želite u poruku lijepiti pomoću tipke INSERT.

 • Prikaži gumbe za mogućnosti lijepljenja Tu mogućnost odaberite da biste prilikom lijepljenja sadržaja prikazali gumb Mogućnosti lijepljenja. Gumb Mogućnosti lijepljenja možete koristiti za nadjačavanje ili izmjenu postavki koje postavite u ovom odjeljku dijaloškog okvira Mogućnosti uređivača.

 • Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti automatsko namještanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta. Kada potvrdite taj okvir, klikom na Postavke možete postaviti dodatne mogućnosti lijepljenja.

  • Postavke Klikom na tu mogućnost otvorit ćete dijaloški okvir Postavke. U tom dijaloškom okviru možete odrediti zadani rezultat prilikom spajanja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadani se rezultati mogu nadjačati uz pomoć gumba Mogućnosti lijepljenja koji se pojavljuje prilikom lijepljenja sadržaja iz međuspremnika u poruku. Taj je gumb dostupan samo kada je uključena mogućnost Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje.

  • Automatski prilagodi razmak rečenica i riječi Odaberite ovu mogućnost da biste uklonili dodatne razmake prilikom brisanja teksta ili da biste dodali potrebne razmake prilikom lijepljenja iz međuspremnika.

  • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka Odaberite ovu mogućnost da biste spriječili stvaranje praznih odlomaka i da biste spriječili nedosljedne razmake odlomaka. 

  • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi se tablice lijepe kao redovi u postojeću tablicu (a ne u ugniježđenu tablicu), a prilikom dodavanja tablice u postojeću tablicu, zalijepljena se tablica prilagođava tako da se podudara s postojećom tablicom.

  • Djelovanje pametnog stila Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili funkciju stilova prilikom lijepljenja sadržaja, upotrijebite mogućnost Lijepljenje u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje koji se nalazi u sklopu mogućnosti Napredno.

  • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je odabrana ta mogućnost, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom obliku u programu PowerPoint.

  • Podesi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office Excel Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je uključena ta mogućnost, zalijepljeni se podaci postavljaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Prikaz sadržaja e-pošte

Potvrdite okvir jedne ili više tih mogućnosti. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 • Prikaži prelomljeni tekst unutar prozora dokumenta Tu mogućnost odaberite kada želite da se tekst prelama tako da stane u prozor poruke e-pošte da bi ga bilo lakše čitati na zaslonu.

 • Prikaži rezervirana mjesta slika Tu mogućnost odaberite kada želite da se na mjestu svake slike u porukama e-pošte prikaže prazan okvir. Time se ubrzava postupak pomicanja kroz poruku e-pošte koja sadrži velik broj slika.

 • Prikaži crteže i tekstne okvire na zaslonu Tu mogućnost odaberite kada želite da se u prikazu rasporeda ispisa ili prikazu web-rasporeda prikažu objekti stvoreni pomoću alata za crtanje u programu Outlook. Poništite okvir kada želite sakriti crteže i time ubrzati prikaz poruka koje sadrže mnogo crteža. Crteži će se ispisati čak i ako poništite potvrdni okvir.

 • Prikaži animaciju teksta Tu mogućnost odaberite kada želite da se na zaslonu prikazuju animacije teksta. Poništite potvrdni okvir da biste vidjeli kako će tekst izgledati prilikom ispisa.

  Tu mogućnost koristite kada gledate animirani tekst u porukama stvorenima u verziji programa Outlook starijoj od verzije Outlook 2007. Trenutna verzija programa Outlook više ne sadrži mogućnost stvaranja animiranog teksta.

 • Prikaži kontrolne znakove Tu mogućnost odaberite da biste prikazali kontrolne znakove zdesna nalijevo.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Pokaži knjižne oznake Tu mogućnost odaberite da biste prikazali knjižne oznake na zaslonu. Ako stavki dodijelite knjižnu oznaku, ta će se stavka prikazati u uglatim zagradama ([…]). Ako ste knjižnu oznaku dodijelili mjestu, knjižna se oznaka pojavljuje u obliku velikog slova I. Zagrade i veliko slovo I ne vide se u ispisanim porukama.

 • Prikaži pametne oznake Tu mogućnost odaberite da biste prikazali ljubičaste točkaste podcrte ispod teksta kojega program prepoznaje kao pametnu oznaku.

 • Prikaži kodove polja umjesto vrijednosti Tu mogućnost odaberite ako želite da se umjesto rezultata polja u porukama prikazuju kodovi polja. U tom će vam se slučaju, primjerice, prikazivati { TIME @\"MMMM, d, GGGG" }, a ne 4. veljače 2008. Poništite taj potvrdni okvir da biste prikazali rezultate polja.

  Bez obzira na tu postavku, pritiskom na ALT + F9 uvijek se možete prebaciti s prikaza kodova polja na prikaz rezultata kodova polja i obratno.

 • Broj Ta mogućnost određuje način prikaza brojeva u porukama. Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

  Odabir stavke s popisa.

  • Arapski Tu mogućnost odaberite da biste brojeve prikazivali u obliku poznatom svim govornicima engleskog i drugih europskih jezika.

  • Hindski Tu mogućnost odaberite da biste brojeve prikazivali u obliku poznatom govornicima arapskog i hindskog jezika.

  • Konteksts Tu mogućnost odaberite da biste brojeve prikazivali u skladu sa standardima jezika okolnog teksta.

  • Sustav Tu mogućnost odaberite da biste brojeve prikazivali u skladu s regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

 • Nazivi mjeseci Tom se mogućnošću određuje način na koji se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci prikazuju u tekstu na arapskom jeziku. Odaberite stavku s popisa.

  • Arapski Tu mogućnost odaberite ako želite da se koriste izvorni arapski nazivi mjeseci.

  • Engleska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema engleskom izgovoru.

  • Francuska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema francuskom izgovoru.

 • Dijakritički znakovi Ta mogućnost prikazuje dijakritičke znakove u poruci e-pošte. Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku u kojem se koriste dijakritički znakovi.

 • Za dijakritičke znakove koristi ovu boju Tu mogućnost odaberite da biste odredili boju u kojoj će se prikazati svi dijakritički znakovi, bez obzira na boju tih znakova u izvornoj poruci. Boju odaberite s popisa.

 • Prikaz dokumenta Ta mogućnost određuje smjer teksta u novim porukama e-pošte.

  • Zdesna nalijevo Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj e-pošte rasporedili zdesna nalijevo. Odlomci će tada, primjerice, započinjati s desne strane poruke e-pošte, a tekst će se kretati nalijevo.

  • Slijeva nadesno Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj poruka e-pošte rasporedili slijeva nadesno. Odlomci će tada, primjerice, započinjati s lijeve strane poruke, a tekst će se kretati nadesno.

 • Zamjena fonta Tu mogućnost kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Zamjena fonta. Mogućnost služi za utvrđivanje koriste li se u aktivnoj poruci e-pošte fontovi koji nisu dostupni na računalu. Ako se u poruci koriste fontovi kojih nema na računalu, u ovome dijaloškom okviru možete odrediti zamjenski font.

Zaslon

Potvrdite okvir jedne ili više tih mogućnosti. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 • Prikaži mjere u jedinicama Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

 • Prikaži mjere u širini znakova Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire. NAPOMENA Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

 • Pokaži piksele za HTML značajke Tu mogućnost odaberite ako želite koristiti piksele kao zadane mjerne jedinice u dijaloškim okvirima koji se odnose na HTML značajke.

 • Prikaži tipke tipkovnih prečaca na zaslonskim opisima Tu mogućnost odaberite da biste tipkovne prečace prikazali na zaslonskim opisima.

 • Prikaži okomito ravnalo u prikazu rasporeda ispisa Odaberite tu mogućnost ako želite da se na bočnoj strani prozora poruke e-pošte prikazuje okomito ravnalo. Obavezno potvrdite i okvir Ravnalo u grupi Prikaži/sakrij na kartici Prikaz na vrpci.

 • Prikaži desno ravnalo u prikazu izgleda ispisa Odaberite tu mogućnost ako želite da se na bočnoj strani prozora poruke e-pošte prikazuje okomito ravnalo.

  Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Optmiziraj položaj znakova prema rasporedu umjesto prema čitljivosti Tu mogućnost uključite da biste smještaj znakova prikazali točno onako kako će se pojavljivati u ispisanoj poruci u odnosu na blokove teksta.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×