Mogućnosti niza

Napomena: Ovaj je članak ispunio svoj zadatak i uskoro će se ukloniti. Da bismo spriječili pojavljivanje poruke „Stranica nije pronađena”, uklonit ćemo veze za koje znamo da postoje. Ako ste stvorili veze na tu stranicu, uklonite ih da bi sve funkcioniralo.

Ove mogućnosti koristite za mijenjanje prikaza niz podataka ili točke podataka u grafikonu.

Važno: Ovisno o vrsti grafikona, dostupne će biti različite mogućnosti niza.

Natpisi kategorija     Odabrana po zadanim vrijednostima, ova mogućnost prikazuje natpise kategorija za nizove podataka. Isključite ovaj potvrdni okvir ako želite sakriti natpise kategorija. Ova mogućnost je dostupna samo u polarnim grafikonima.

Podijeli nizove po     Određuje koji se isječci prikazuju u sekundarnom grafikonu tortnog prikaza isječka ili trakastog grafikona isječka.Možete podijeliti nizove prema mjestu, vrijednosti, postotku vrijednosti ili prilagođenom crtežu. Ta je mogućnosti dostupna samo za tortne prikaze isječka ili trakaste grafikone isječka.

Drugi crtež sadrži     Upravlja brojem vrijednosti koje su prikazane u sekundarnom grafikonu tortnog prikaza isječka ili trakastog grafikona isječka. Ta je mogućnosti dostupna samo za tortne prikaze isječka ili trakaste grafikone isječka.

  • Ova se mogućnost za mjesto mijenja u Drugi crtež sadrži posljednji, a u okviru Vrijednosti možete odrediti broj isječaka.

  • Ova se mogućnost za vrijednosti mijenja u Drugi crtež sadrži sve vrijednosti manje od te možete odrediti željenu vrijednost.

  • Ova se mogućnost za vrijednost postotka mijenja u Drugi crtež sadrži sve vrijednosti manje od te možete odrediti željeni postotak.

  • Za prilagođeni crtež možete odabrati točke podataka koje želite prikazati na sekundarnom grafikonu.

    Točka pripada     Upravlja područjem iscrtavanja odabrane točke podataka u tortnom prikazu isječka ili trakastom grafikonu isječka. Možete odrediti kamo želite pomaknuti odabranu točku podataka tako da kliknete Prvi crtež ili Drugi crtež u okviru popisa. Ta je mogućnosti dostupna samo za tortne prikaze isječka ili trakaste grafikone isječka.

Kut prvog isječka

Bez zakretanja do punog zakretanja     Zakreće odabrane nizove podataka. Premjestite držač klizača do željenog stupnja zakretanja ili upišite broj između 0 i 360 stupnjeva. Zadana postavka je 0 stupnjeva. Ova mogućnost je dostupna samo za tortne ili prstenaste grafikone.

Razdijeljeni tortni grafikon     Upravlja razmakom između odabranih točaka podataka u nizovima podataka i središta tortnog grafikona. Pomaknite držač klizača do željenog postotka širenja ili upišite postotak između 0 i 400 u tekstni okvir. Zadana je postavka 0%. Ta je mogućnost dostupna samo za tortne grafikone. Naziv ove mogućnosti mijenja se u Razdijeljena točka kada odaberete pojedinačni tortni isječak.

Razdijeljeni prstenasti grafikon     Upravlja razmakom između odabranih nizova podataka ili točaka podataka u nizovima podataka i središta prstenastog grafikona. Pomaknite držač klizača do željenog postotka širenja ili upišite postotak između 0 i 400 u tekstni okvir. Zadana je postavka 0%. Ta je mogućnost dostupna samo za prstenaste grafikone. Naziv ove mogućnosti mijenja se u Razdijeljena točka kada odaberete pojedinačni isječak prstenastog grafikona.

Veličina otvora prstena     Kontrolira veličinu otvora prstena. Premjestite držač klizača do željene veličine otvora ili upišite postotak između 10 i 90 u tekstualni okvir. Zadana postavka je 50%. Ova mogućnost je dostupna samo u prstenastim grafikonima.

Veličina drugog crteža     Upravlja veličinom sekundarnog grafikona. Pomaknite držač klizača do željenog postotka ili upišite postotak između 5 i 200 u tekstni okvir. Zadana je postavka 5%. Ta je mogućnosti dostupna samo za tortne prikaze isječaka ili trakaste grafikone isječaka.

Prekrivanje nizova

Odijeljeno do Preklopljeno    Kontrolira razmak između pojedinačnih točaka podataka nizova podataka prikazanih za svaku kategoriju. Premjestite držač klizača do željenog postotka razdjeljivanja ili preklapanja ili upišite postotak razdjeljivanja ili prekrivanja u okvir Postotak. Koristite negativan postotak za razdjeljivanje točaka podataka ili pozitivan postotak za njihovo preklapanje. Zadana postavka je 0%.

Dubina razmaka

Bez razmaka do Veliki razmak    Određuje razmak između skupina točaka podataka prikazanih za svaku kategoriju. Premjestite držač klizača do željenog postotka širine razmaka ili upišite postotak između 0 i 500 u okvir Širina razmaka. Zadana postavka je 150%. Ova mogućnost je dostupna samo za 3D grafikone.

Širina razmaka

Bez razmaka do Veliki razmak    Određuje razmak između skupina točaka podataka prikazanih za svaku kategoriju. Premjestite držač klizača do željenog postotka širine razmaka ili upišite postotak između 0 i 500 u okvir Širina razmaka. Zadana postavka je 150%.

Iscrtaj niz na

Primarnoj osi     Odabrana po zadanim postavkama, ova mogućnost prikazuje odabrane nizove podataka na primarnoj okomitoj osi (osi vrijednosti).

Sekundarnoj osi     Prikazuje odabrane nizove podataka na sekundarnoj okomitoj osi (osi vrijednosti), dodajući ovu os u grafikon kad se iscrta prvi niz podataka na sekundarnu os. Na sekundarnoj osi možete iscrtati jedan ili više nizova podataka.

Napomena: Ako su svi nizovi podataka premješteni na sekundarnu os te ako na primarnoj osi više nema podataka, sekundarna se os pretvara u primarnu.

Veličina predstavlja

Područje mjehurića     Odabrano po zadanim postavkama, cijelo područje mjehurića predstavlja podatke koji se koriste za određivanje veličine mjehurića. Na primjer, ova mogućnost je korisna ako podaci predstavljaju mjerenje, kao na primjer površine u kvadratnim metrima. Ova je mogućnost dostupna samo za mjehurićasti grafikon.

Širina mjehurića     Širina promjera svakog mjehurića predstavlja podatke koji se koriste za određivanje veličine mjehurića, što je korisno u svrhu uspoređivanja. Ova je mogućnost dostupna samo za mjehurićasti grafikon.

Promijeni veličinu mjehurića na     Mijenja veličinu mjehurića za nizove podataka u postotku između 0 i 300 koji upišete u tekstualni okvir —što je veći postotak, veći su mjehurići. Ova je mogućnost dostupna samo za mjehurićasti grafikon.

Pokaži negativne mjehuriće     Po zadanome, kad cijeli niz podataka sadrži negativne veličine mjehurića, nizovi se ne prikazuju. Želite li prikazati negativne mjehuriće na grafikonu, odaberite potvrdni okvir Pokaži negativne mjehuriće. Ova je mogućnost dostupna samo za mjehurićasti grafikon.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×