Office
Prijava

Migracija i najbolje prakse sustava Office 365

Podatke iz lokalne organizacije e-pošte u Microsoft Office 365 možete migrirati na različite načine. Prilikom planiranja migracije u Office 365 jedno je od najčešćih pitanja povezano s poboljšanjem performansi migracije podataka i optimizacijom brzine migracije.

Napomena: Informacije o performansama navedene u ovoj temi ne odnose se na servis sustava Office 365 za namjenske tarife pretplate. Dodatne informacije o namjenskim tarifama potražite u članku Opisi servisa za namjenske tarife za Office 365.

Sadržaj teme

Pregled migriranja e-pošte u Office 365

Office 365 podržava nekoliko načina migracije e-pošte, kalendara i podataka o kontaktima iz postojećeg okruženja za razmjenu poruka u Office 365, a opisani su u članku Migriranje većeg broja računa e-pošte u Office 365.

Dodatne informacije o mreži i performansama sustava Office 365 potražite u članku Planiranje mreže i ugađanje performansi za Office 365.

Načini migracije koji se najčešće koriste

Način migracije

Opis

Resursi

Migracija IMAP (Internet Message Access Protocol)

Da biste sadržaj korisničkih poštanskih sandučića iz sustava za razmjenu poruka koji koristi IMAP premjestili u poštanske sandučiće sustava Office 365, možete koristiti centar za administratore sustava Exchange ili Exchange Management Shell. To obuhvaća migraciju poštanskih sandučića s hostiranih servisa za e-poštu kao što su Gmail i Yahoo pošta.

Migriranje IMAP poštanskih sandučića u Office 365

Prijelazna migracija

Pomoću prijelazne migracije sve lokalne poštanske sandučiće migrirate u Office 365 tijekom nekoliko dana. Prijelaznu migraciju koristite kad želite cijelu organizaciju e-pošte premjestiti u Office 365 te u sustavu Office 365 upravljati korisničkim računima. Iz lokalne organizacije sustava Exchange u Office 365 pomoću prijelazne migracije moguće je migrirati maksimalno 2000 poštanskih sandučića. No preporučeni je broj poštanskih sandučića 150   . Kad je njihov broj veći, performanse su lošije. Migriraju se i kontakti s vanjskom adresom te popisi za raspodjelu iz lokalne organizacije sustava Exchange.

Prijelazna migracija na Office 365

Postupna migracija

Postupna migracija koristi se kad u dogledno vrijeme namjeravate sve poštanske sandučiće tvrtke ili ustanove migrirati u Office 365. Pomoću postupne migracije tijekom nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci premještate serije lokalnih poštanskih sandučića u Office 365.

Što trebate znati o postupnoj migraciji e-pošte u sustav Office 365

Hibridna implementacija

Hibridna implementacija tvrtkama i ustanovama omogućuje da okruženje s mnoštvom značajki te administrativnu kontrolu iz postojeće lokalne organizacije sustava Exchange prošire na oblak. Hibridnom implementacijom stvara se besprekidan izgled i dojam jedne organizacije sustava Exchange koja obuhvaća lokalni Exchange Server 2013 ili Microsoft Exchange Server 2010 te Office 365. Hibridna implementacija može ujedno biti i posredni korak do potpunog prelaska na organizaciju sustava Office 365.

Hibridne implementacije sustava Exchange Server 2013

Alati za migraciju drugih proizvođača

Drugi proizvođači nude mnoštvo alata. U njima se koriste posebni protokoli i pristupi za migraciju s platformi za e-poštu kao što su IBM Lotus Notes i Novell GroupWise.

Ovo su neki od alata drugih proizvođača i partnera koji vam mogu pomoći prilikom migracija u Exchange s platformi drugih proizvođača:

 • Binary Tree   Proizvođač softvera za migraciju i istodobno korištenje različitih platformi za razmjenu proizvoda koji u ponudi ima proizvode za analizu lokalnih i mrežnih poslovnih okruženja za razmjenu poruka i suradnju na temelju sustava IBM Lotus Notes i Domino te Exchange i SharePoint te za istodobno korištenje tih okruženja.

 • BitTitan Proizvođač rješenja za migraciju na Office 365.

 • Metalogix   Proizvođač rješenja za migraciju u Office 365 i SharePoint Online.

 • SkyKick Proizvođač automatiziranih rješenja za migraciju iz lokalnih sustava Exchange, Gmail, POP3, IMAP, Lotus Notes u Office 365. Sveobuhvatni alati za migraciju partnerima pojednostavnjuju prodaju, planiranje, migraciju, upravljanje te rad na fazama projekta migracije na lokaciji korisnika.

 • TransVault   Proizvođač rješenja za migraciju u Office 365.

Performanse načina migracije

U sljedećoj tablici uspoređuju se opaženi rezultati performansi različitih načina migracije poštanskih sandučića i podataka iz poštanskih sandučića u Office 365. Rezultati se temelje na internom testiranju i stvarnim migracijama korisnika u Office 365.

Važno: Vaša brzina migracije mogla bi zbog različitih postupaka i vremena migracije biti sporija ili brža od prikazanih rezultata.

Način migracije

Ograničavanje korisnika sustava Office 365

Ograničavanje servisa migracije sustava Office 365

Ograničavanje na temelju stanja resursa sustava Office 365

Opažena prosječna propusnost po satu i po klijentu (ako je primjenjivo)

IMAP migracija

Ne

Da

Da

10 – 14 gigabajta (GB) (20 istodobno)

Prijelazna migracija

Ne

Da

Da

10 – 14 GB (20 istodobno)

Postupna migracija

Ne

Da

Da

10 – 14 GB (20 istodobno)

Hibridna migracija

Ne

Da

Da

10 – 14 GB po lokalnom sustavu Exchange 2013 ili 2010 CAS (Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (servis MRSProxy)) s 20 istodobnih premještanja 1

MAPI migracija drugih proizvođača

Da

Ne

Da

4 – 12 GB (20 istodobno) 2

Migracija u Exchange Web Services drugih proizvođača

Ne

Da

Da

5 – 10 GB (20 istodobno) 3

Prijenos s klijenta (iz .pst datoteka programa Outlook)

Da

Ne

Da

0,5 GB

1Opažena propusnost za premještanje jednog poštanskog sandučića kreće se u rasponu od 0,3 do 1,0 GB/h. Propusnost veća od 1000 MB/h za poštanske sandučiće može se postići na mrežama koje podržavaju manje od 2-postotnog prolaznog zastoja uslijed kvara i na kojima mrežno kašnjenje iznosi manje od 100 ms. Da bi se postigle veće brzine migracije podataka, može se koristiti veći broj istodobnih migracija poštanskih sandučića. Propusnost premještanja jednog sandučića smanjit će se kad lokalni CAS poslužitelj (servis MRSProxy) popuni hardverski kapacitet, ako propusnost mreže nije dovoljna ili ako je mrežno kašnjenje preveliko. Da biste povećali brzinu migracije, možete dodati još poslužitelja ili privremeno poboljšati mrežnu vezu.

2Opažena propusnost za jednu MAPI migraciju kreće se u rasponu od 0,1 do 0,5 GB/h. Da biste postigli veće brzine migracije podataka, možete koristiti više istodobnih migracija. Propusnost jedne MAPI migracije smanjit će se kad lokalni poslužitelji ili mreža popune svoj kapacitet.

3Opažena propusnost za jednu migraciju na Exchange Web Services kreće se u rasponu od 0,2 do 0,5 GB/h. Da biste postigli veće brzine migracije podataka, možete koristiti više istodobnih migracija. Uz 20 istodobnih migracija, primjerice, ukupna će se propusnost kretati u rasponu od 4 do 10 GB/h. Propusnost jedne migracije na Exchange Web Services smanjit će se kad lokalni poslužitelji ili mreža popune svoj kapacitet.

Čimbenici koji utječu na performanse migracije

Na performanse migracije e-pošte utječe nekoliko čestih čimbenika.

Česti čimbenici koji utječu na performanse migracije

U tablici u nastavku navedeni su česti čimbenici koji utječu na performanse migracije. Više detalja navedeno je u odjeljcima u kojima se zasebno opisuju načini migracije.

Čimbenik

Opis

Primjer

Izvor podataka

Uređaj ili servis na kojem se nalaze podaci koji se migriraju. Na izvor podataka primjenjuju se brojna ograničenja zbog hardverskih specifikacija, opterećenja krajnjih korisnika te pozadinskih zadataka održavanja.

Gmail ograničava količinu podataka koji se mogu izdvojiti tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Vrsta i gustoća podataka

Vrsta i sastav stavki pošte unutar poštanskih sandučića vrlo su raznoliki zbog jedinstvenosti poslovanja svakog klijenta.

Poštanski sandučić od 4 GB s 400 stavki od kojih svaka sadrži privitke od 10 megabajta (MB) brže će se migrirati od poštanskog sandučića od 4 GB sa 100 000 manjih stavki.

Poslužitelj za migraciju

Brojna rješenja za migraciju koriste takozvani „prijelazni” poslužitelj ili radnu stanicu za dovršetak migracije.

Klijenti za hostiranje servisa MRSProxy u hibridnim implementacijama ili u nehibridnim migracijama klijentskih računala koriste virtualno računalo slabih performansi.

Modul za migraciju

Modul za migraciju podataka koji je odgovoran za povlačenje podataka s izvorišnog poslužitelja po potrebi pretvara te podatke. Modul potom prenosi podatke preko mreže te ih ubacuje u poštanski sandučić sustava Office 365.

Servis MRSProxy ima određene mogućnosti i ograničenja.

Lokalni mrežni uređaji

Na performanse migracije utječu sveukupne performanse mreže – od izvora podataka do poslužitelja sustava Exchange Online za klijentski pristup.

Konfiguracija i specifikacije vatrozida u lokalnoj organizaciji.

Servis sustava Office 365

Office 365 sadrži ugrađenu podršku i značajke za upravljanje opterećenjem migracije.

Zadane postavke pravilnika o ograničavanju korisnika ograničavaju ukupnu maksimalnu brzinu prijenosa podataka.

Čimbenici koji utječu na performanse mreže

U ovom se odjeljku navode praktični savjeti za poboljšanje performansi mreže tijekom migracije. Ovdje se navode opći savjeti jer na performanse mreže tijekom migracije najveći utjecaj imaju hardver drugih proizvođača i davatelji internetskih usluga.

Pomoću alata za analizu sustava Exchange steknite bolje uvide u mrežnu povezivost putem sustava Office 365. Da biste pokrenuli testove alata za analizu sustava Exchange u pomoćniku za podršku i oporavak, idite u odjeljak Napredna dijagnostika > Exchange Online > Provjera mrežne povezivosti za Exchange Online > Da. Pročitajte članak Rješavanje problema s programom Outlook i sustavom Office 365 pomoću pomoćnika za podršku i oporavak za Office 365 da biste saznali više o pomoćniku za podršku i oporavak.

Čimbenik

Opis

Praktični savjeti

Kapacitet mreže

Vrijeme potrebno za migraciju poštanski sandučića u Office 365 određuje se dostupnim i maksimalnim kapacitetom mreže.

 • Odredite koliko je kapaciteta mreže dostupno te koji je maksimalni kapacitet prijenosa.

 • Obratite se davatelju internetskih usluga da biste potvrdili kolika vam je propusnost dodijeljena te saznali detalje o ograničenjima, kao što je ukupna količina podataka koja se može prenijeti u određenom vremenskom razdoblju.

 • Procijenite stvarni kapacitet mreže pomoću alata. Provjerite protok podataka od lokalnog izvora podataka do pristupnih poslužitelja Microsoftova podatkovnog centra.

 • Odredite druga opterećenja na mreži (npr. uslužne alate za sigurnosno kopiranje i zakazano održavanje) koja bi mogla utjecati na kapacitet mreže.

Stabilnost mreže

Brza mreža ne mora uvijek značiti i da će migracije biti brze. Ako mreža nije stabilna, prijenos podataka traje dulje zbog ispravljanja pogrešaka. Ispravljanje pogrešaka može znatno utjecati na performanse migracije, ovisno o vrsti migracije.

Probleme sa stabilnošću mreže često uzrokuju i problemi s mrežnim hardverom i upravljačkim programima. U suradnji s dobavljačima hardvera steknite uvid u mrežne uređaje te primijenite najnovije upravljačke programe i softverska ažuriranja koja preporučuje dobavljač.

Kašnjenja mreže

Funkcija otkrivanja upada konfigurirana na mrežnom vatrozidu često uzrokuje znatna kašnjenja na mreži te utječe na performanse migracije.

Migracija podataka u Office 365 oslanja se na internetsku vezu. Internetska kašnjenja utječu na opće performanse migracije.

Isto tako, korisnici iz iste tvrtke mogu imati poštanske sandučiće u oblaku koji se nalaze u podatkovnim centrima na različitim geografskim lokacijama. Performanse migracije mogu se razlikovati ovisno o klijentovu dobavljaču internetskih usluga.

 • Procijenite kolika su kašnjenja na mreži prema svim potencijalnim Microsoftovim podatkovnim centrima da biste dobili dosljedni rezultat (time se postižu i dosljedne mogućnosti rada za krajnje korisnike). Riješite probleme s internetskom vezom u suradnji s davateljem internetskih usluga.

 • Dodajte IP adrese poslužitelja za Microsoftove podatkovne centre na popis dopuštenih ili sav promet povezan s migracijom propustite kroz mrežni vatrozid. Dodatne informacije o rasponima IP adresa za Office 365 potražite u članku URL-ovi i rasponi IP adresa za Office 365.

Informacije za dublju analizu migracija u svome okruženju potražite u članku na blogu o analizi premještanja. U članku se navodi skripta pomoću koje možete analizirati zahtjeve za premještanje.

Ograničavanje sustava Office 365

Office 365 koristi razne mehanizme ograničavanja da bi zajamčio sigurnost i dostupnost servisa. Na performanse migracije mogu utjecati sljedeće tri vrste ograničenja:

 • ograničavanje korisnika

 • ograničavanje servisa migracije

 • ograničavanje na temelju stanja resursa

Napomena: Te tri vrste ograničavanja u sustavu Office 365 ne utječu na sve načine migracije.

Ograničavanje korisnika sustava Office 365

Ograničavanje korisnika utječe na većinu alata za migraciju drugih proizvođača i na način migracije u kojem se prenose podaci s klijenata. Tijekom tih načina migracije koriste se protokoli za klijentski pristup, kao što je protokol RPC over HTTP, za migriranje podataka iz poštanskih sandučića u poštanske sandučiće sustava Office 365. Pomoću tih se alata migriraju podaci s platformi kao što su IBM Lotus Domino i Novell GroupWise.

Ograničavanje korisnika najrestriktivniji je način ograničavanja u sustavu Office 365. Budući da je ograničavanje korisnika postavljeno tako da ograničava rad pojedinačnog krajnjeg korisnika, svaka upotreba na razini aplikacije vrlo će brzo prekoračiti prag ograničenja određen pravilnikom te usporiti migraciju podataka.

Ograničavanje servisa migracije sustava Office 365

Ograničavanje servisa migracije utječe na sve alate za migraciju u Office 365. Ograničavanje servisa migracije upravlja brojem istodobnih migracija i dodjelom resursa servisima za rješenja za migraciju u Office 365.

Ograničavanje servisa migracije utječe na migracije koje se provode pomoću sljedećih načina migracije:

 • IMAP migracije

 • prijelazne migracije sustava Exchange

 • postupne migracije sustava Exchange

 • hibridnih migracija (premještanja na temelju servisa MRSProxy u hibridnom okruženju)

Primjer ograničavanja servisa migracije jest kontroliranje broja poštanskih sandučića koji se istodobno migriraju tijekom jednostavnih migracija sustava Exchange i IMAP migracija. Zadana je vrijednost 10. To znači da se u jednom trenutku može migrirati maksimalno deset poštanskih sandučića iz svih grupa za migraciju. Broj istodobnih migracija poštanskih sandučića za grupu za migraciju možete povećati na upravljačkoj ploči sustava Exchange ili pomoću ljuske Windows PowerShell. Dodatne informacije o optimizaciji te postavke potražite u članku Upravljanje grupama za migraciju u sustavu Office 365.

Ograničavanje na temelju stanja resursa sustava Office 365

Na sve načine migracije utječe ograničavanje na temelju dostupnosti. Ograničavanje servisa sustava Office 365, međutim, ne utječe toliko na migracije sustava Office 365 kao prethodno opisane vrste ograničavanja.

Ograničavanje na temelju stanja resursa najmanje je agresivan način ograničavanja. Odvija se radi sprječavanja problema s dostupnošću servisa koji bi mogao utjecati na krajnje korisnike i ključne operacije servisa.

Prije nego što se rad servisa toliko uspori da to ometa rad krajnjih korisnika, hibridne će se migracije staviti zaustaviti dok se ne oporave performanse i dok se servis ne vrati na razinu ispod praga za ograničavanje.

U nastavku su navedeni primjeri iz statističkog izvješća o migraciji sustava Exchange. U njemu se prikazuju unosi zabilježeni u trenutku prekoračenja praga za ograničavanje servisa.

 • 25. 1. 2012. 00.56:01 [BL2PRD0410CA012] Tijek kopiranja: poruka: 723/1456, 225,8 MB (bajtova: 236 732 045)/416,5 MB (bajtova 436 712 733).

  25. 1. 2012. 00.57:53 [BL2PRD0410CA012] Premještanje za poštanski sandučić '/o=ExchangeLabs/ou=Administrativna grupa sustava Exchange (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Primatelji/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' zaustavljeno je jer uvjet DataMoveReplicationConstraint nije zadovoljen za bazu podataka 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Razlog kvara: baza podataka edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b ne zadovoljava ograničenje SecondDatacenter. Nema dostupnih ispravnih kopija baze podataka. Čekat će se do 25. 1. 2012. 1.27:53.

  25. 1. 2012. 00.58:24 [BL2PRD0410CA012] Zahtjev više nije zaustavljen i nastavit će se.

  30. 6. 2017. 00.03:58 [CY4PR19MB0056] Napuštanje zadatka zbog velikih zastoja uslijed neželjenog stanja sustava ili ograničenja proračuna sa stanjem ograničavanja zahtjeva 'StalledDueToTarget_DiskLatency'.

Rješenje i savjeti   

Ako se nađete u sličnoj situaciji, pričekajte da resursi sustava Office 365 postanu dostupni.

Čimbenici koji utječu na performanse i praktični savjeti za migraciju nehibridne implementacije

U ovom se odjeljku opisuju čimbenici koji utječu na IMAP migraciju, prijelaznu i postupnu migraciju. Navode se i praktični savjeti za poboljšavanje performansi migracije.

1. čimbenik: Izvor podataka

U tablici u nastavku opisuju se utjecaji izvorišnih poslužitelja u trenutnoj organizaciji e-pošte na migraciju te praktični savjeti za ublažavanje učinka na migraciju.

Kontrolni popis

Opis

Praktični savjeti

Performanse sustava

Izdvajanje podataka intenzivan je zadatak. Izvorišni sustav mora imati dovoljno resursa, tj. brzinu procesora i memoriju, za optimalne performanse migracije. Tijekom migracije često se koristi gotovo cijeli kapacitet redovitog korisničkog opterećenja izvorišnog sustava. Ako sustav nema dovoljno resursa, dodatno opterećenje koje uzrokuje migracija može utjecati na krajnje korisnike.

Pratite performanse sustava tijekom testne migracije. Ako je sustav zauzet, preporučujemo da izbjegavate agresivan raspored migracija za taj sustav jer bi to moglo uzrokovati sporu migraciju i probleme s dostupnošću sustava. Po mogućnosti poboljšajte performanse izvorišnog sustava dodavanjem hardverskih resursa i smanjivanjem opterećenja sustava tako da zadatke i korisnike premjestite na druge poslužitelje koji ne sudjeluju u migraciji.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:

Prilikom migracije iz lokalne organizacije sustava Exchange u kojoj postoji više poslužitelja poštanskih sandučića preporučujemo da stvorite popis korisnika u migraciji koji je ravnomjerno raspodijeljen na više poslužitelja poštanskih sandučića. Popis se, ovisno o performansama pojedinačnih poslužitelja, može dodatno prilagoditi da bi se postigla maksimalna propusnost.

Ako poslužitelj A, primjerice, ima dostupno 50 % više resursa od poslužitelja B, razumno je istom grupom za migraciju obuhvatiti 50 % više korisnika s poslužitelja A. Slične se prakse mogu primijeniti i na druge izvorišne sustave. Migracije obavljajte kad je na poslužiteljima slobodna maksimalna količina resursa, npr. nakon radnog vremena ili vikendima i praznicima.

Pozadinski zadaci

Drugi pozadinski zadaci koji se izvode u vrijeme migracije. Budući da se preporučuje migraciju obavljati nakon radnog vremena, migracija često dolazi u sukob sa zadacima održavanja koji se pokreću na lokalnim poslužiteljima, npr. sigurnosnim kopiranjem podataka.

Pregledajte ostale sistemske zadatke koji bi se mogli izvoditi tijekom migracije. Preporučujemo da migraciju podataka obavljate u vrijeme kad se ne pokreću drugi zadaci koji zauzimaju mnogo resursa.

Napomena    Pozadinski zadaci koje koriste klijenti s lokalnim sustavom Exchange najčešće obuhvaćaju rješenja za sigurnosno kopiranje i održavanje spremišta sustava Exchange.

Pravilnik o ograničavanju

Sustavi e-pošte obično se štite pravilnikom o ograničavanju koji postavlja ograničenje brzine izdvajanja podataka iz sustava i količine podataka koji se iz njega mogu izvući tijekom određenog vremena.

Provjerite kakav je pravilnik o ograničavanju na snazi u vašem sustavu e-pošte. Google Mail, primjerice, ograničava količinu podataka koji se mogu izdvojiti u određenom vremenskom razdoblju.

U sustavu Exchange, ovisno o verziji, na snazi su pravilnici koji ograničavaju IMAP pristup lokalnom poslužitelju za poštu (koji se koristi za IMAP migracije) te pristup RPC-a putem HTTP protokola (koji se koristi za prijelaznu migraciju sustava Exchange i postupnu migraciju sustava Exchange).

Da biste provjerili postavke ograničavanja u tvrtki ili ustanovi sa sustavom Exchange 2013, pokrenite cmdlet Get-ThrottlingPolicy. Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje radnim opterećenjem sustava Exchange.

Dodatne informacije o ograničenjima za IMAP potražite u članku Migriranje IMAP poštanskih sandučića u Office 365

Dodatne informacije o ograničenjima za protokol RPC over HTTP potražite u sljedećim člancima:

2. čimbenik: poslužitelj za migraciju

IMAP, prijelazna i postupna migracija načini su migracije za povlačenje podataka koji se pokreću iz oblaka, pa za njih nije potreban namjenski poslužitelj za migraciju. No glavna računala za internetske protokole (IMAP ili protokol RPC over HTTP) funkcioniraju kao poslužitelj za migraciju poštanskih sandučića i podataka iz poštanskih sandučića u Office 365. Stoga se čimbenici koji utječu na performanse i praktični savjeti opisani u prethodnom odjeljku o poslužitelju izvorišnih podataka za vašu trenutnu organizaciju e-pošte odnose i na rubne internetske poslužitelje. Za organizacije sustava Exchange 2007, Exchange Server 2010 i Exchange 2013 poslužitelj za klijentski pristup funkcionira kao poslužitelj za migraciju.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:

3. čimbenik: modul za migraciju

IMAP, prijelazna i postupna migracija sustava Exchange obavljaju se pomoću nadzorne ploče za migraciju u centru za administratore sustava Exchange. Na njih se primjenjuje ograničavanje servisa migracije sustava Office 365.

Rješenje i savjeti   

Korisnici sada mogu pomoću ljuske Windows PowerShell odrediti broj istodobnih migracija (npr. broj poštanskih sandučića koji će se istodobno migrirati. Zadana je vrijednost 20 poštanskih sandučića. Taj broj možete pomoću cmdleta Windows PowerShell povećati na maksimalno 100 kada stvorite grupu za migraciju.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Dodatne informacije potražite u članku Upravljanje grupama za migraciju u sustavu Office 365.

Napomena: Ako izvor podataka nema dovoljno resursa za obradu svih veza, preporučujemo da izbjegavate velik broj istodobnih migracija. Započnite s malom vrijednošću istodobnih migracija, npr. 10. Zatim povećavajte broj uz nadzor performansi izvora podataka da biste izbjegli probleme s pristupom za krajnje korisnike.

4. čimbenik: mreža

Testovi za provjeru   

Ovisno o načinu migracije, možete isprobati sljedeće testove za provjeru:

 • IMAP migracije       Popunite izvorišni poštanski sandučić oglednim podacima. Potom se s interneta (izvan lokalne mreže) povežite s izvorišnim poštanskim sandučićem pomoću standardnog klijenta za IMAP e-poštu kao što je Microsoft Outlook i mjerite performanse mreže utvrđivanjem vremena potrebnog za preuzimanje svih podataka iz izvorišnog poštanskog sandučića. Propusnost bi trebala biti slična onoj kakvu korisnici mogu postići pomoću alata za IMAP migraciju u sustavu Office 365, pod uvjetom da nema drugih ograničenja.

 • prijelazna i postupna Exchange migracija    Popunite izvorišni poštanski sandučić oglednim podacima. Potom se putem interneta (izvan lokalne mreže) povežite s izvorišnim poštanskim sandučićem putem programa Outlook i protokola RPC over HTTP. Provjerite povezujete li se pomoću predmemoriranog načina rada. Izmjerite performanse mreže tako da provjerite koliko je vremena potrebno za sinkroniziranje svih podataka iz izvorišnog poštanskog sandučića. Propusnost bi trebala biti slična onoj kakvu korisnici mogu postići pomoću alata za jednostavnu migraciju sustava Exchange u sustavu Office 365, pod uvjetom da nema drugih ograničenja.

Napomena: Tijekom stvarne IMAP, prijelazne ili postupne migracije sustava Exchange pokreću se i neki pomoćni procesi. No postignuta propusnost trebala bi biti slična rezultatima testova za potvrdu.

5. čimbenik: servis sustava Office 365

Ograničavanje na temelju stanja resursa sustava Office 365 utječe na migracije u kojima se koriste nativni alati sustava Office 365 za jednostavnu migraciju. Pročitajte odjeljak Ograničavanje na temelju stanja resursa sustava Office 365.

Zahtjevi za premještanje na servisu sustava Office 365

Opće informacije o dohvaćanju podataka o statusu za zahtjeve za premještanje potražite u članku Prikaz svojstava zahtjeva za premještanje.

Na servisu sustava Office 365, za razliku od lokalnog sustava Exchange Server 2010, klijenti zajednički koriste red čekanja za migraciju i resurse servisa dodijeljene migraciji. To zajedničko korištenje utječe na obradu zahtjeva za premještanje u svakoj fazi postupka premještanja.

U sustavu Office 365 postoje dvije vrste zahtjeva za premještanje:

 • Zahtjevi za premještanje prilikom uvođenja novog okruženja      Migracije novih klijenata smatraju se zahtjevima za premještanje prilikom uvođenja novog okruženja. Takvi se zahtjevi ispunjavaju uz normalan prioritet.

 • Interni zahtjevi za premještanje unutar podatkovnog centra      To su zahtjevi za premještanje poštanskih sandučića koje pokreću timovi zaduženi za rad podatkovnog centra. Ti zahtjevi imaju manji prioritet jer odgađanje zahtjeva za premještanje ne utječe na rad krajnjih korisnika.

Mogući učinak zahtjeva za premještanje sa statusom „U redu čekanja” i „U tijeku” i njihovo odgađanje

 • Zahtjevi za premještanje u redu čekanja      Taj status određuje da je premještanje stavljeno u red čekanja te se čeka da ga servis za replikaciju poštanskih sandučića sustava Exchange preuzme. Ako su u pitanju zahtjevi za premještanje sustava Exchange 2003, korisnici u toj fazi i dalje mogu pristupati poštanskim sandučićima.

  Na to koje će zahtjeve servis za replikaciju poštanskih sandučića preuzeti utječu dva čimbenika:

  • prioritet      Zahtjevi za premještanje u redu čekanja s višim prioritetom preuzimaju se prije onih s nižim; na taj se način jamči da će se korisnički zahtjevi za premještanje uvijek obraditi prije internih zahtjeva za premještanje unutar podatkovnog centra

  • položaj u redu čekanja      Ako zahtjevi za premještanje imaju jednaki prioritet, servis za replikaciju poštanskih sandučića najprije će preuzeti one koji su ranije stavljeni u red čekanja; budući da više korisnika može istodobno obavljati migracije poštanskih sandučića, normalno je da novi zahtjevi za premještanje neko vrijeme budu u redu čekanja prije obrade

   Vrijeme koje će zahtjevi za premještanje poštanskih sandučića provesti u redu čekanja prije obrade često se ne uzima u obzir tijekom planiranja migracije. Zbog toga korisnicima katkad ne bude dodijeljeno dovoljno vremena za dovršetak svih planiranih migracija.

 • Zahtjevi za premještanje u tijeku      Taj status određuje da je premještanje još u tijeku. Ako je u pitanju premještanje internetskih poštanskih sandučića, korisnici će im i dalje moći pristupati. Ako se premještaju izvanmrežni poštanski sandučići, korisnički poštanski sandučići neće biti dostupni.

  Kad zahtjev za premještanje poštanskog sandučića ima status „U tijeku”, prioritet više nije bitan i novi se zahtjevi za premještanje neće obrađivati sve dok se ne dovrši postojeći zahtjev za premještanje koji je u tijeku, čak i ako novi zahtjev ima veći prioritet.

Praktični savjeti

Planiranje      Kao što je već spomenuto, često je najveća briga korisnika sustava Exchange 2003 kada zakazati migracije i koliko će one trajati jer će korisnici sustava Exchange 2003 izgubiti pristup tijekom hibridne migracije.

Prilikom planiranja broja poštanskih sandučića koji će se migrirati u određenom vremenskom razdoblju imajte na umu sljedeće:

 • Uračunajte vrijeme koje će zahtjev za premještanje provesti u redu čekanja. Za taj izračun koristite sljedeću formulu:

  (ukupni broj poštanskih sandučića koji se migriraju) = ((ukupno vrijeme) – (prosječno vrijeme u redu čekanja)) * (propusnost migracije)

  pri čemu je propusnost migracije jednaka ukupnom broju poštanskih sandučića koji se mogu migrirati u jednom satu.

  Pretpostavite, primjerice, da imate rok od šest sati za migraciju poštanskih sandučića. Ako je prosječno vrijeme u redu čekanja jedan sat, a propusnost migracije iznosi 100 poštanskih sandučića na sat, u roku od šest sati možete migrirati 500 poštanskih sandučića: 500 = (6 – 1) * 100.

 • Migraciju započnite prije planiranog vremena da na nju ne bi utjecalo vrijeme provedeno u redu čekanja. Dok su poštanski sandučići u redu čekanja, korisnici sustava Exchange 2003 i dalje mogu pristupati svojim poštanskim sandučićima.

Odredite vrijeme provedeno u redu čekanja      Vrijeme u redu čekanja stalno se mijenja jer Microsoft ne upravlja rasporedima migracije svojih korisnika.

Da bi odredili moguće vrijeme u redu čekanja, korisnici mogu nekoliko sati prije stvarne migracije zakazati testno premještanje. Potom na temelju opaženog vremena koje zahtjev provede u redu čekanja mogu bolje procijeniti kada je potrebno pokrenuti migraciju i koliko se poštanskih sandučića može premjestiti u određenom vremenskom razdoblju.

Ako se testna migracija dovrši, primjerice, četiri sata prije početka planirane migracije, korisnik može utvrditi da je vrijeme koje je testna migracija provela u redu čekanja iznosilo otprilike jedan sat. U tom se slučaju korisnicima preporučuje da migraciju pokrenu jedan sat ranije od planiranog da bi bili sigurni da će sve migracije dovršiti na vrijeme.

Alati drugih proizvođača za migracije u Office 365

Alati drugih proizvođača najčešći su scenariji migracija koji se koriste, a da ne obuhvaćaju Exchange. To su, primjerice, migracije sa servisa Google Mail, IBM Lotus, Domino i Novell GroupWise. U ovoj se odjeljku obrađuju protokoli za migraciju koje koriste alati drugih proizvođača, a ne neki određeni proizvodi i alati za migraciju. U tablici u nastavku naveden je popis čimbenika koji se odnose na alate drugih proizvođača za scenarije migracije u Office 365.

1. čimbenik: Izvor podataka

Kontrolni popis

Opis

Praktični savjeti

Performanse sustava

Izdvajanje podataka intenzivan je zadatak. Izvorišni sustav mora imati dovoljno resursa, tj. brzinu procesora i memoriju, za optimalne performanse migracije. Tijekom migracije često se koristi gotovo cijeli kapacitet redovitog korisničkog opterećenja izvorišnog sustava. Ako sustav nema dovoljno resursa, dodatno opterećenje koje uzrokuje migracija može utjecati na krajnje korisnike.

Pratite performanse sustava tijekom testne migracije. Ako je sustav zauzet, preporučujemo da izbjegavate agresivan raspored migracija za taj sustav jer bi to moglo uzrokovati sporu migraciju i probleme s dostupnošću sustava. Ako je moguće, poboljšajte performanse izvorišnog sustava dodavanjem hardverskih resursa i smanjivanjem opterećenja sustava. Opterećenje sustava može se smanjiti premještanjem zadataka i korisnika na druge poslužitelje koji ne sudjeluju u migraciji.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:

Prilikom migracije iz lokalne organizacije sustava Exchange u kojoj postoji više poslužitelja poštanskih sandučića preporučujemo da stvorite popis korisnika u migraciji koji je ravnomjerno raspodijeljen na više poslužitelja poštanskih sandučića. Popis se, ovisno o performansama pojedinačnih poslužitelja, može dodatno prilagoditi da bi se postigla maksimalna propusnost.

Ako poslužitelj A, primjerice, ima dostupno 50 % više resursa od poslužitelja B, razumno je istom grupom za migraciju obuhvatiti 50 % više korisnika s poslužitelja A. Slična se praksa može primijeniti i na druge izvorišne sustave.

Migracije obavljajte kad je u sustavu slobodna maksimalna količina resursa, npr. nakon radnog vremena ili vikendima i praznicima.

Pozadinski zadaci

Drugi pozadinski zadaci koji se obično pokreću u vrijeme migracije. Budući da se preporučuje migraciju obavljati nakon radnog vremena, migracije često dolaze u sukob s drugim zadacima održavanja koji se pokreću na lokalnim poslužiteljima, npr. sigurnosnim kopiranjem podataka.

Pregledajte ostale sistemske zadatke koji se izvode tijekom migracije. Preporučujemo da za migraciju oslobodite vrijeme u kojem se ne izvode nikakvi drugi zadaci koji zauzimaju resurse.

To su, za korisnike lokalnog sustava Exchange, najčešće sigurnosna kopiranja. Dodatne informacije potražite u članku Održavanje spremišta sustava Exchange.

Pravilnik o ograničavanju

Sustavi e-pošte obično se štite pravilnikom o ograničavanju koji postavlja ograničenje brzine izdvajanja podataka iz sustava i količine podataka koji se iz njega mogu izvući tijekom određenog vremena i korištenjem određenog načina migracije.

Provjerite kakav je pravilnik o ograničavanju na snazi u vašem sustavu e-pošte. Google Mail, primjerice, ograničava količinu podataka koji se mogu izdvojiti u određenom vremenskom razdoblju.

U sustavu Exchange, ovisno o verziji, na snazi su pravilnici koji ograničavaju IMAP pristup lokalnom poslužitelju za poštu (koji se koristi za IMAP migracije) te pristup RPC-a putem HTTP protokola (koji se koristi za prijelaznu migraciju sustava Exchange i postupnu migraciju sustava Exchange).

Dodatne informacije o IMAP ograničavanju potražite u članku Savjeti za optimizaciju IMAP migracija.

Dodatne informacije o ograničenjima za protokol RPC over HTTP potražite u sljedećim člancima:

Dodatne informacije o konfiguriranju ograničavanja komponente Exchange Web Services potražite u članku Exchange 2010: objašnjenje pravilnika za ograničavanje klijenata

2. čimbenik: Poslužitelj za migraciju

Većina alata drugih proizvođača za migraciju u Office 365 pokreće se s klijenata te prosljeđuju podatke u Office 365. Za te alate najčešće je potreban poslužitelj za migraciju. Na poslužitelje za migraciju utječu čimbenici kao što su performanse sustava, pozadinski alati i pravilnici o ograničavanju za izvorišne poslužitelje.

Napomena: Neka rješenja za migraciju drugih proizvođača hostiraju se na internetu kao servisi u oblaku, pa za njih nije potreban lokalni poslužitelj za migraciju.

Rješenje i savjeti   

Da biste poboljšali performanse migracije prilikom korištenja poslužitelja za migraciju, primjenjujte praktične savjete opisane u odjeljku 1. čimbenik: izvor podataka.

3. čimbenik: modul za migraciju

Alati za migraciju drugih proizvođača najčešće koriste Exchange Web Services i protokol RPC over HTTP.

Exchange Web Services    

Exchange Web Services preporučeni je protokol za migraciju u Office 365 jer podržava velike podatkovne serije i sadrži bolje ograničavanje za servise. Kad se koriste u načinu oponašanja, migracije koje korite Exchange Web Services u sustavu Office 365 ne troše predviđenu količinu resursa komponente Office 365Exchange, već kopiju predviđenih resursa:

 • Svi pozivi oponašanja komponente Exchange Web Services koji potječu s istog administratorskog računa računaju se zasebno od predviđenih resursa dodijeljenih tom adminsitratorskom računu.

 • Za svaku sesiju oponašanja stvara se kopija korisnikovih dodijeljenih resursa u sjeni. Sve migracije u toj sesiji trošit će te resurse u sjeni.

 • Ograničavanje tijekom oponašanja izolirano je na svaku sesiju migracije zasebno.

Praktični savjeti   

 • Korisnici alata drugih proizvođača koji koriste EWA oponašanje tijekom migracije koriste iste resurse kao i migracije utemeljene na komponenti Exchange Web Services i ostali klijenti, pa performanse ovise o tome. Zato se performanse mogu razlikovati.

 • Korisnici bi trebali koristiti alate drugih proizvođača koji koriste oponašanje komponente Exchange Web Services kad god je to moguće jer je taj način obično brži i učinkovitiji od klijentskih protokola kao što je RPC over HTTP.

Protokol RPC over HTTP   

Brojna tradicionalna rješenja za migraciju koriste protokol RPC over HTTP. Taj je način u potpunosti utemeljen na modelu klijentskog pristupa, kao npr. Outlook, te su skalabilnost i performanse ograničeni jer servis sustava Office 365 ograničava pristup pod pretpostavkom da resurse koristi korisnik, a ne aplikacija.

Praktični savjeti   

 • Prilikom korištenja alata za migraciju koji se službe protokolom RPC over HTTP, propusnost migracije obično se povećava dodavanjem većeg broja poslužitelja za migraciju te korištenjem više administrativnih korisničkih računa za Office 365. Takvom se praksom postiže paralelnost pri ubacivanju podataka te veća propusnost podataka jer se ograničavanje korisnika u sustavu Office 365 primjenjuje zasebno na svakog administrativnog korisnika. Zaprimili smo izvješća od brojnih poslovnih korisnika koji su morali postaviti više od 40 poslužitelja za migraciju da bi postigli propusnost migracije od 20 – 30 GB/h.

 • U fazi razvoja alata za migraciju najvažnije je uzeti u obzir broj RPC operacija koje su potrebne za migraciju jedne poruke. Da bismo vam to predočili, prikupili smo zapisnike sa servisa sustava Office 365 za dva rješenja za migraciju drugih proizvođača (koja su razvile druge tvrtke), a koje su korisnici koristili za migraciju poštanskih sandučića u Office 365. Usporedili smo ta dva rješenja za migraciju drugih proizvođača. Usporedili smo migraciju dva poštanska sandučića za svako rješenje za migraciju, kao i prijenos .pst datoteke u Outlook. Evo rezultata:

  Metoda

  Veličina poštanskog sandučića

  Broj stavki

  Vrijeme potrebno za migraciju

  Ukupni broj RPC transakcija

  Prosječna kašnjenje klijenta (ms)

  Prosječno vrijeme RPC obrade klijenta i servisa (ms)

  Rješenje A (poštanski sandučić 1)

  376,9 MB

  4115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Rješenje A (poštanski sandučić 2)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Rješenje B (poštanski sandučić 1)

  618,1 MB

  4322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Rješenje B (poštanski sandučić 2)

  56,7 MB

  2748

  0:47:08

  5806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Imajte na umu da su vremena obrade klijenta i servisa slična, ali rješenju A potrebno je mnogo više RPC operacija za migraciju podataka. Budući da je za svaku operaciju potrebno vrijeme kašnjenja klijenta i vrijeme obrade na poslužitelju, rješenje A mnogo sporije migrira jednaku količinu podataka od rješenja B i programa Outlook.

4. čimbenik: mreža

Praktični savjeti   

Potencijalne performanse migracije pomoću rješenja drugih proizvođača koja koriste protokol RPC over HTTP najlakše ćete izmjeriti na sljedeći način:

 1. S poslužitelja za migraciju povežite se putem programa Outlook s poštanskim sandučićem sustava Office 365 pomoću protokola RPC over HTTP. Pazite da se ne povežete pomoću predmemoriranog načina rada.

 2. Uvezite veliku .pst datoteku s oglednim podacima u poštanski sandučić sustava Office 365.

 3. Izmjerite performanse migracije tako da odredite koliko je vremena potrebno za prijenos .pst datoteke. Propusnost migracije trebala bi biti slična onoj koju korisnici postižu putem alata za migraciju drugih proizvođača koji koriste protokol RPC over HTTP, pod uvjetom da ne postoje ograničenja. Tijekom same migracije aktivni su i pomoćni procesi, pa bi propusnost mogla biti malo drugačija.

5. čimbenik: servis sustava Office 365

Ograničavanje na temelju stanja resursa sustava Office 365 utječe na migracije u kojima se koriste alati za migraciju drugih proizvođača. Dodatne informacije potražite u članku Ograničavanje na temelju stanja resursa sustava Office 365.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×