Microsoft Teams Upute započinjanje za početak rada za IT administratore

Microsoft Teams Upute započinjanje za početak rada za IT administratore

Microsoft Teams digitalni je koncentrator koji okuplja razgovore, sastanke, datoteke i aplikacije na jednom mjestu. Ugrađen je u Office 365 pa škole imaju pogodnost integracije s poznatim aplikacijama i uslugama u sustavu Office. Pruža sigurnost i usklađenost na razini poduzeća te je proširiv i prilagodljiv pa može zadovoljiti potrebe svake škole.

Uz Microsoft Teams, vaša škola ili institucija može izraditi suradničke razrede, povezati se u profesionalnim zajednicama za učenje ili komunicirati sa školskim osobljem, i to sve putem jednog iskustva u sustavu Office 365 za obrazovanje.

Dobro došli, drago nam je da ste ovdje

Ovaj je vodič dizajniran da vam pomogne pokrenuti i na najbolji način iskoristiti Microsoft Teams. Kao administrator sustava Office 365 za Microsoft Teams igrate ključnu ulogu u uspješnoj implementaciji, uvođenju i kontinuiranom korištenju aplikacije Microsoft Teams u svojoj instituciji.

Započinjanje je jednostavno

Proširite Microsoft Teams vašom institucijom slijedeći korake navedene u ovom vodiču. On uključuje sve izvore koji su vam potrebni da budete uspješni:

 1. Razumijevanje aplikacije Microsoft Teams

 2. Implementacija aplikacije Microsoft Teams

 3. Pokretanje aplikacije Microsoft Teams

 4. Povratne informacije i podrška

Razumijevanje aplikacije Microsoft Teams

Osnovne vrijednosti

Microsoft Teams dizajniran je za grupe i odjele koji usko surađuju na obavljanju zadataka:

 • Komunicirajte u trenutku i prenosite informacije svima

 • Dodijelite timu brzi pristup informacijama koje su im potrebne izravno u sustavu Office 365

 • Prilagodite koncentrator za uključivanje sadržaja i mogućnosti koje će vama i vašem timu trebati svaki dan

 • Nabavite značajke sigurnosti i usklađenosti na razini poduzeća koje očekujete od sustava Office 365

Microsoft Teams je usluga suradnje u sustavu Office 365 za obrazovanje koja se bavi različitim potrebama i izazovima rada u grupama. S obzirom da su potrebe vaše institucije oko suradnje jedinstvene, vaši se korisnici mogu osloniti na više aplikacija u sustavu Office 365, poput OneNote, Outlook, SharePoint i Yammer. Microsoft Teams pruža pojednostavljeno rješenje za udovoljavanje vašim potrebama suradnje, a ujedno integrira aplikacije kojima vjeruju učitelji.

Diferencijatori

Biti dijelom sustava Office 365 znači da Microsoft Teams dolazi s ugrađenim integracijama za Azure Active Directory, SharePoint, OneNote, grupe sustava Office 365 i više. To vam omogućuje maksimalno iskorištavanje ulaganja u Office 365 dok istovremeno pružate jednostavno i sigurno korisničko rješenje diljem alata.

Office 365 jako je predan sigurnosti, usklađenosti, privatnosti i transparentnosti. Microsoft Teams izgrađen je pomoću istih načela za pružanje platforme na razini poduzeća.

Microsoft Teams od početka je stvaran uz načela sukladnosti, provjere autentičnosti i privatnosti. Microsoft Teams ima ugrađenu sukladnost, uz podršku za industrijske standarde, uključujući ISO 27001 i 27018, SOC 1 i SOC 2, FERPA, klauzule EU modela i više.

Microsoft Teams štiti sigurnost podataka u timu koristeći snažne mjere, uključujući dvostruku provjeru autentičnosti, teške lozinke i pravila pristupa. Vaši su podaci šifrirani, bilo da se radi o čavrljanju, bilješkama ili datotekama. To su vaši podaci: vi ste njihovi vlasnici i upravljate njima. Microsoft ne koristi korisničke podatke u svrhu reklama i čuvamo korisničke podatke putem obvezujućih ugovora.

Zahvaljujući našim naporima održavanja najveće transparentnosti možete vidjeti dostupnost i lokaciju podataka. Usto, možete prikazati detaljna izvješća o načinu na koji Office 365 upravlja kartama prema kontrolama upravljanja sigurnošću, privatnošću, usklađenošću i rizikom definiranima u značajci Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix (CSA CCM).

Microsoft Teams funkcionira na razini poduzeća, uz podršku na 25 jezika na 181 tržištu i u 6 podatkovnih centara diljem svijeta - uz 99,9 % financijski poduprtog ugovora o razini usluge i podršku 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Definicije

Institucija

Svi timovi koje je u vašoj instituciji izradio fakultet, osoblje i učenici/studenti povezuju se s klijentom Office 365. Svim korisnicima ili podgrupi korisnika (poput učitelja) možete odrediti mogućnost izrade timova, putem grupa sustava Office 365.

Tim

Tim je dizajniran da bi okupio grupu ljudi koja usko surađuje na obavljanju zadataka. Timovi mogu biti dinamični kad je riječ o poslu koji se temelji na projektu (npr. razvoj kurikuluma, planiranje školskih događaja), kao i tekućem poslu u kojem se odražava struktura vaše institucije (npr. škole, odjeli i razredi). Razgovori, datoteke i bilješke u kanalima tima vidljive su samo članovima tima. Saznajte više o novim iskustvima i značajkama u aplikaciji Microsoft Teams dizajniranoj za učitelje, učenike i osoblje.

Kanal

Kanal pomaže u organizaciji razgovora u timu, sadržaja i alata oko jedne određene teme. Kanali se, primjerice, mogu organizirati prema temi (školski događaji, razredne jedinice), disciplini (učitelji matematike), projektu (planiranje kurikuluma) ili samo radi zabave (zabavne stvari). Vlasnici tima mogu izrađivati kanale i omogućiti članovima tima stvaranje kanala prema potrebi.

Kartice pri vrhu kanala timovima omogućuju spremanje datoteka, bilješki i prilagođenog sadržaja, poput prikupljanja sredstava u Excel tablici, planova lekcija u bilježnici OneNote PLC ili tablice razreda na slajdu u PowerPointu. Ovaj je sadržaj tada vrlo pristupačan svima u timu. Dodatni poveznici na aplikacije treće strane mogu se prilagoditi na razini kanala za prikupljanje podataka sa svakodnevnih aplikacija, poput busuu, Canvas, Flipgrid, Kahoot! I više.

Grafikon

Članstvo u timu

Kad je Microsoft Teams aktiviran za cijelu instituciju, dodijeljeni vlasnici tima mogu pozivati učitelje, učenike ili članove osoblja da se pridruže timu. Microsoft Teams vlasnicima tima olakšava dodavanje ljudi u instituciju koja se temelji na njihovom imenu.

Vlasnici tima mogu izraditi i tim temeljen na postojećim grupama sustava Office 365. Sve promjene u grupi automatski se sinkroniziraju s aplikacijom Microsoft Teams. Izrada tima temeljeno na grupama sustava Office 365 pojednostavljuje postupak pozivanja i upravljanja članovima, ali i sinkronizira datoteke grupe unutar aplikacije Microsoft Teams.

Pravila aplikacije Microsoft Teams

Microsoft Teams ima dvije glavne uloge: vlasnik tima - osoba koja izrađuje tim i članovi tima - osobe koje oni pozivaju da se pridruže njihovom timu. Vlasnici tima mogu bilo kojeg člana tima učiniti suvlasnikom kad ga pozovu u tim ili u bilo kojem trenutku nakon pridruživanja timu. Više vlasnika tima korisnicima omogućuje podjelu odgovornosti upravljanja postavkama i članstvom, uključujući pozivnice.

Postavke aplikacije Microsoft Teams

Vlasnici tima mogu upravljati postavkama unutar tima izravno u aplikaciji Microsoft Teams. Postavke uključuju mogućnost dodavanja slike tima, postavljanje dozvola članovima tima za izradu kanala, dodavanje kartica i poveznika, @spominjanje cijelog tima ili kanala i korištenje GIF-ova, naljepnica i memova.

Kao IT administrator u aplikaciji Microsoft Teams imate pristup postavkama u sustavu u centru za administratore. Te postavke mogu utjecati na opcije i zadane postavke koje vlasnici tima vide pod postavkama tima. Primjerice, možete omogućiti zadani kanal, „Općenito“, za objave u timu, rasprave i izvore koji će se pojavljivati u timovima.

Implementacija aplikacije Microsoft Teams

Microsoft Teams dostupan je klijentima u obrazovanju kao dio licenciranja paketa Office 365 za obrazovanje: Education, Education Plus i Education E5, kao i postojećih paketa Education E3.

Kao korisniku sustava Office 365, Microsoft Teams dostupan je cijeloj vašoj instituciji. Prije implementacije aplikacije Microsoft Teams morate naučiti nekoliko stvari o postavkama u administracijskom centru Office 365.

Omogućite Microsoft Teams za svoju instituciju.

Administratori trebaju koristiti administracijski centar Office 365 Admin Center da bi omogućili Microsoft Teams za svoju instituciju.

 1. Prijavite se u Office 365 putem poslovnog ili školskog računa.

 2. Odaberite Administrator za odlazak u administracijski centar sustava Office 365.

 3. Idite na Postavke > Usluge i dodaci.

 4. Na stranici Usluge i dodaci odaberite Microsoft Teams.

  Usluge i dodaci
 5. Otvorit će se zaslon postavki Microsoft Teams, odaberite obrazovnu licencu koju želite konfigurirati – Fakultet i osoblje ili Student.

  Konfiguracija licence
 6. Nakon što odaberete vrstu licence koju želite omogućiti, postavite preklapanje na Uključeno pa odaberite Spremi.

  Omogući licencu

Možete kontrolirati koji korisnici u vašoj instituciji mogu koristiti Microsoft Teams. Izrada grupa sustava Office 365 omogućena je kao zadana u značajci Exchange Online. No postoji nekoliko načina na koje IT administrator može ograničiti izradu novih grupa na određene korisnike.

Svaki korisnik značajke Exchange Online ima pravilo poštanskog sandučića OWA koje upravlja svime što mogu i ne mogu činiti s poštanskim sandučićem. Korištenjem cmdlet-a Set-OwaMailboxPolicy možete konfigurirati parametar GroupCreationEnabled parameter da je $true za korisnike kojima je dozvoljena izrada grupa i $false za korisnike koji nemaju ovlaštenje izrade grupa. Trenutno je Windows PowerShell jedini način ažuriranja pravila poštanskog sandučića. Pogledajte odjeljak Koristite PowerShell za upravljanje grupama sustava Office 365 Groups - administracijska pomoć za više informacija.

Napomena: Te naredbe isključuju izradu grupe samo za OWA i Outlook.

Ako želite isključiti izradu grupe u svojoj instituciji, koristite postavke značajke Azure Active Directory. Ili Opća dostupnost planera Office 365 6. lipnja, 2016. Pruža priliku za promjenu mehanizma kontrole na pravilo pohranjeno u direktoriju Azure Active Directory.

Prednost tog pristupa je da Azure Active Directory pruža središnju točku koju mogu označiti sve aplikacije sustava Office 365. Nakon izrade odgovarajućeg pravila, upravljanje novim grupama sustava Office 365 svugdje je dosljedno.

Postavke diljem klijenta

Općenito

Odjeljak Općenito omogućuje vam konfiguraciju sljedećih postavki za vašu instituciju:

 • Prikaz organizacijskog grafikona u osobnom profilu

 • Korištenje značajke Skype za tvrtke za primatelje koji nemaju Microsoft Teams

 • Omogućavanje proaktivnih mjera pomoći T-bota

Za onemogućavanje ili omogućavanje postavke preklopite prekidač na Isključeno ili Uključeno pa odaberite Spremi.

Postavke diljem klijenta

Integracija e-pošte

Možete omogućiti integraciju e-pošte s kanalima i izraditi ograničeni popis pošiljatelja. Za onemogućavanje ili omogućavanje integracije e-pošte preklopite prekidač na Isključeno ili Uključeno pa odaberite Spremi.

Za ograničavanje popisa pošiljatelja unesite domenu pa odaberite opciju Spremi.

Integracija e-pošte

Aplikacije

Možete omogućiti vanjske aplikacije, nove vanjske aplikacije i prenošenje aplikacija u aplikaciji Microsoft Teams. Za onemogućavanje ili omogućavanje postavke preklopite prekidač na Isključeno ili Uključeno pa odaberite Spremi.

Aplikacije

Kad su omogućene vanjske aplikacije u aplikaciji Microsoft Teams, učitelji mogu prilagoditi aplikacije i učiniti ih dostupnima za učenike putem kartica. Kartice vam omogućuju prilagodbu kanala za uključivanje sadržaja i mogućnosti koje su vašem timu potrebne svakog dana. Pružaju brzi pristup često korištenim dokumentima i uslugama u oblaku. Postoji nekoliko ugrađenih kartica, poput značajke Datoteke.

U klijentu Microsoft Teams, pri vrhu kanala, korisnici mogu dodati kartice za Word dokumente, PowerPoint prezentacije, Excel tablice, OneNote bilježnice, planove s Plannera i više.

Dodavanje aplikacija

S vremenom će se dodati više kartica, putem Microsofta i partnera.

Prilagođene opcije pohrane u oblaku

Možete omogućiti razne oblike pohrane u oblaku unutar aplikacije Microsoft Teams. Trenutno su podržani Box, Dropbox, Google Drive i ShareFile. Za onemogućavanje ili omogućavanje postavke preklopite prekidač na Isključeno ili Uključeno pa odaberite Spremi.

Opcije u oblaku

Korisničke postavke prema licenci

Timovi i kanali

Tim je dizajniran da bi okupio grupu ljudi koja usko surađuje na obavljanju zadataka. Timovi mogu biti dinamični kad je riječ o poslu koji se temelji na projektu (npr. razvoj kurikuluma, planiranje školskih događaja), kao i tekućem poslu u kojem se odražava struktura vaše institucije (npr. škole, odjeli i razredi).

Kanali su potkategorije timova. Možete izraditi kanal za aktivnost ili temu. Razgovori, datoteke i bilješke specifične su za svaki kanal, ali svi članovi tima mogu ih vidjeti.

Kao administrator možete izraditi i upravljati vlasnicima tima i članovima korištenjem kontrolne ploče Grupe u administracijskom centru Office 365.

Korisničke postavke prema licenci

Više informacija o izradi grupa sustava Office 365 u administracijskom centru potražite u opciji Izrada grupa sustava Office 365 u administracijskom centru.

Pozivi i sastanci

Neke škole možda će ograničiti mrežni promet unutar institucije. Primjerice, možda ćete htjeti onemogućiti videozapise u institucijama s niskom propusnošću. Odjeljak Pozivi i sastanci omogućuje vam da odlučite hoće li korisnicima biti omogućeno korištenje dijeljenje videozapisa ili zaslona tijekom sastanaka.

Pozivi i sastanci

Razmjena poruka

Kao administrator klijenta možete uključiti ili isključiti medijski sadržaj poput GIF-ova, memova i naljepnica u odjeljku Razmjena poruka na zaslonu postavki aplikacije Microsoft Teams. Možete i omogućiti fakultetu i osoblju brisanje svih poruka pa učitelji mogu moderirati razgovore u razredu i omogućiti ili onemogućiti privatno čavrljanje za studente.

Razmjena poruka

Da biste servisu Giphy omogućili ili onemogućili dodavanje GIF-ova razgovorima, odaberite Isključeno ili Uključeno pa odaberite Spremi.

Kad su GIF-ovi omogućeni, možete primijeniti ocjenu sadržaja za ograničavanje vrste GIF-ova koji su omogućeni u aplikaciji Microsoft Teams u vašoj instituciji. Ocjene sadržaja uključuju sljedeće:

 • Strogo

 • Umjereno

 • Omogući sav sadržaj

Dodatno možete omogućiti ili dopustiti sljedeće:

 • Memove koje korisnici mogu uređivati za dodavanje u razgovore

 • Naljepnice koje korisnici mogu uređivati za dodavanje u razgovore

 • Vlasnike koji mogu brisati sve poruke

 • Korisnike koji mogu brisati vlastite poruke

 • Korisnike za privatna čavrljanja

Botove

Možete izvršavati zadatke poput ispitivanja informacija i izvršavanja naredbi korištenjem botova. Od 14. Ožujka 2017. Postoji 20+ izvornih botova i botova treće strane dostupnih u aplikaciji Microsoft Teams, a uskoro ih stiže još i više.

Napomena: T-Bot je dio sustava pomoći proizvoda i ne može se onemogućiti.

Ako ste zainteresirani u izgradnju bota, pregledajte značajku Platforma botova aplikacije Microsoft Teams koja sadrži upute u koracima za započinjanje uz zapisivanje botova za Microsoft Teams.

Poveznici

Poveznici omogućuju upi-ju primanje ažuriranja od poznatih usluga poput Twittera, Trella, Wunderlista, GitHuba i VSTS-a.

Više informacija potražite u značajci Povezivanje aplikacija s vašim grupama i Platforma poveznika sustava Office Connector.

Raspodjela klijenta

Datoteka za postavljanje klijenta Microsoft Teams izvršni je program koji se može preuzeti od strane administratora i krajnjih korisnika s web-adrese https://teams.microsoft.com/downloads. Krajnji korisnici na radnim površinama mogu instalirati aplikaciju ako imaju odgovarajuće privilegije. IT administratori mogu i raspodijeliti instalatera i raspodijeliti ga putem alata raspodjele klijenta.

Krajnji korisnici s mobilnim uređajima mogu preuzeti aplikaciju Microsoft Teams iz trgovine aplikacijama na mobilnoj platformi.

Microsoft Teams dostupan je u sustavu Windows (Windows 7 i noviji) i Mac (Mac 10.10 i noviji). Dostupan je i u sustavu iOS v9 i novijem (iPhone i iPad), Android 4.4 i novijem i Windows Phone 10.0.10586 i novijem. Podrška za Windows 10S bit će dostupna naknadno.

Microsoft Teams podržava klijenta za web u preglednicima Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+ i Chrome 51.0+. Korisnici koji pokušavaju otvoriti klijenta na webu u aplikaciji Microsoft Teams u pregledniku Safari bit će usmjereni na preuzimanje klijenta na radnoj površini. Podrška za Safari bit će dostupna naknadno.

Omogući ili onemogući licence za Microsoft Teams

Administratori upravljaju licencama za Microsoft Teams korištenjem administracijskog centra sustava Office 365. Trebate biti globalni administrator sustava Office 365 ili administrator upravljanja korisnicima za upravljanje licencama u aplikaciji Microsoft Teams.

Ako želite ograničiti korisnike koji imaju pristup aplikaciji Microsoft Teams u svojoj instituciji ili ukloniti korisnika kojeg želite ograničiti, to možete učiniti onemogućavanjem licence za Microsoft Teams za tu osobu ili osobe. Kad je licenca onemogućena, korisnici više neće moći vidjeti aplikaciju Microsoft Teams u pokretaču aplikacije Office 365 i na početnoj stranici.

Vi dodjeljujete ili poništavate dodjelu licence za Microsoft Teams korisnicima na isti način na koji dodjeljujete licencu za bilo koji sustav Office 365 za tvrtke ili poduzeća. Prijavite se u Office 365, navigirajte do administracijskog centra Office 365 pa na stranici Korisnici > Aktivni korisnici dodijelite ili poništite dodjelu licence Microsoft Teams za korisnike.

URL-ovi i rasponi IP adresa aplikacije Microsoft Teams

Ako je u vašoj školi ili ustanovi računalima u mreži ograničen pristup internetu, provjerite članak URL-ovi i rasponi IP adresa za Office 365. U ovom su članku navedene krajnje točke koje trebate uvrstiti na popis dopuštenih odlaznih stavki i pouzdanih zona web-mjesta za Internet Explorer da bi računala mogla uspješno koristiti Microsoft Teams u sustavu Office 365.

Pokretanje

Pokretanje pilot aplikacije Microsoft Teams

Pomozite ambasadorima tima u postavljanju i pokretanju pilot aplikacija

Prije nego što Microsoft Teams proširite na cijelu instituciju, preporučuje se da započnete s nekoliko pilot timova učitelja, učenika i osoblja. To vam pomaže u sužavanju plana pokretanja i jamči vam da ste spremni za implementaciju unutar institucije. Uspješni pilot-projekti podižu uzbuđenje unutar institucije za sljedeći val pokretanja.

Identificiraj pilot timove

Identificirajte 2 ili 3 pilot tima u odjelima na fakultetu ili među učiteljima. Da bi mogli sudjelovati u pilot-projektu, potaknite cijeli tim na korištenje aplikacije Microsoft Teams kao osnovnog načina redovite međusobne komunikacije i suradnje. To pilot timovima daje priliku da u potpunosti shvate mogućnosti aplikacije Microsoft Teams te identificiraju najbolji način integracije u radne procese.

Identificirajte ambasadore

Identificirajte ambasadore unutar pilot timova i dodijelite im usvajanje aplikacije Microsoft Teams. Voditelji učitelja često su uzbuđeni i žele biti pioniri u podučavanju kolega novim, učinkovitijim rješenjima.

Postavite pilot-projekte za uspjeh

Podarite ambasadorima fleksibilnost prilagodbe aplikacije Microsoft Teams svojim pilot-projektima, dok istodobno jamčite održavanje kontrole kroz naprednu sigurnost i mogućnosti upravljanja u centru za IT administratore. Otvorene postavke pilot timovima omogućuju istraživanje svega što Microsoft Teams nudi. Uvijek možete podesiti postavke dok se timovi razvijaju.

Pokrenite u ostalim dijelovima institucije

Održite prvi sastanak s ambasadorima tima

Najbolji način da pilot timove potaknete na usvajanje aplikacije Microsoft Teams je da se okupite, licem u lice ili virtualnim putem. Zakažite prvi sastanak na kojem ćete predstaviti aplikaciju Microsoft Teams, raspravite pilot program i potaknite ambasadore tima da iskuse Microsoft Teams. Podijelite značajku Vodiči za započinjanje da biste im objasnili kako pokrenuti tim.

Pozovite ambasadore tima u Microsoft Teams

Započnite s korištenjem aplikacije Microsoft Teams s ambasadorima tima dok planirate pokretanje. Prenesite važna ažuriranja koja se odnose na pokretanje, povratne informacije pilot timova, odgovaranje na brza pitanja i dijeljenje uspjeha u aplikaciji Microsoft Teams.

Priprema aplikacije Microsoft Teams

Pomozite ambasadorima u pripremi aplikacije Microsoft Teams, uključujući postavke tima, kanale i integraciju s aplikacijama trećih strana. Potaknite ambasadore tima na početni unos objava za dobrodošlicu i izvora tima koje će korisnici otkriti unutar proizvoda.

Preporučuje se da početne pripreme budu minimalne, tako da korisnici mogu izrađivati kanale, prilagođavati kartice i dodavati poveznike prirodnim putem, prema potrebi. Pogledajte videozapise Korištenje kartica izrađene u tu svrhu.

Pokretanje aplikacije Microsoft Teams

Ambasadori tima odgovorni su za definiranje svrhe timova, raspona korištenja naspram drugih alata, normama komuniciranja na otvorenom i konvencija za izradu kanala timova.

Dok se ambasadori tima pripremaju na pokretanje, potaknite ih na organiziranje sastanka Videozapisi produktivnih razgovorauz pilot tim, slično vašem prvotnom sastanku. Potaknite ih na korištenje videozapisa poput ovog za da biste ilustrirali kako im Microsoft Teams može pomoći da zajedno budu produktivniji.

Ambasadori tima trebaju zajamčiti da su članovi tima pripremljeni na korištenje aplikacije Microsoft Teams te korisnicima pružiti dovoljno vremena za prijavu, preuzimanje aplikacija za radnu površinu i mobilne uređaje te početak čavrljanja.

Podizanje

Prebacite posao u aplikaciju Microsoft Teams

Pomozite pilot timovima da se pokrenu tako što ćete ambasadore potaknuti da važne razgovore, ažuriranja i projekte prebace u Microsoft Teams. Tako će članovi tima steći dovoljno samopouzdanja i sami se prebaciti u aplikaciju.

Integriranje aplikacije Microsoft Teams

Uvezite ažuriranja uživo te podatke trećih strana i usluga, poput Polly i busuu, izravno u Microsoft Teams. Time ćete zaposlenicima uštedjeti vrijeme kod provjere više alata za dobivanje aktualnih informacija.

Potaknite ambasadore tima na dijeljenje ideja za prilagođene integracije s aplikacijama trećih strana i botovima koji su posebno izrađeni za njihov tim.

Nadgledanje aplikacije Microsoft Teams

Podijelite analitiku oko usvajanja i korištenja aplikacije Microsoft Teams s prvacima tima i podsjetite ih da podijele povratne informacije članova tima u kanalu „Povratne informacije“.

Pobudite svijest

Idite korak dalje od pilot timova i izvijestite cijelu instituciju o aplikaciji Microsoft Teams. FastTrack IT administratorima pruža izvore da to učine uključivanjem izvora za pomoć kod širenja vijesti, poput predloška za najave, predloška za odbrojavanje, letaka, postera, naputaka i e-pošte s trikovima. Provjerite Web-mjesto protokola FastTrack ili upitajte prodavača u Microsoftu o tim sredstvima.

Pružite obuku

Organizirajte događaje s obukom i sesije pitanja i odgovora posebno namijenjene timovima te koristite slučajeve.

Omogućite inovaciju

Surađujte s ambasadorima unutar institucije i identificirajte napredna korištenja, uključujući prilagođene integracije i botove da biste na najbolji način iskoristili Microsoft Teams. Razmislite o izradi tima za ambasadore aplikacije Microsoft Teams unutar institucije za dijeljenje ideja koje će preobraziti način na koji timovi zajedno rade.

Podijelite povratne informacije aplikacije Microsoft Teams putem značajke Glas korisnika ili putem veze za povratne informacije unutar proizvoda. Angažirajte se uz druge IT profesionalce u značajci Tehnološka zajednica aplikacije Microsoft Teams.

Povratne informacije i podrška

Istražite Centar za pomoć aplikacije Microsoft Teams

Pošaljite prijedlog

Upitajte zajednicu

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×