Microsoft Office Communicator 2007 Bilješke o izdanju

Posljednje ažuriranje: 10. lipnja 2007.

Dobro došli u Microsoft® Office Communicator 2007 Bilješke o izdanju. Pogledajte ovaj članak da biste saznali više o poznatim problemima izdanja Office Communicator 2007.

U ovom članku

Baza znanja (KB) Članci o poznatim problemima

Bilješke o izdanju

Vrh stranice

Baza znanja (KB) Članci o poznatim problemima

Vrh stranice

Bilješke o izdanju

Ovaj dokument sadrži važne informacije koje biste trebali znati prije uvođenja i korištenja klijenta Office Communicator 2007.

U ovim bilješkama

Audiopozivi

Videokonferencije

Postavljanje audia i videa

Povijest razgovora

Unos kontrole pristupa (Access Control Entry - ACE) javne internetske veze

Integracija u Office

Integracija aplikacije

Instalacija

Paket višejezičnog korisničkog sučelja (MUI)

Jezična podrška

Međudjelovanje s programom Communicator 2005

Međudjelovanje s programom Windows Messenger 5.1

Međudjelovanje s programom Windows Live Messenger

Audiopozivi

Office Communicator ne može uputiti VoIP pozive prema vanjskim korisnicima nakon povezivanja putem virtualne privatne mreže (VPN)

PROBLEM:     Ako korisnik ima konfigurirane unutarnje i vanjske SIP poslužitelje i prijavi se na Office Communicator od kuće bez korištenja virtualne privatne mreže (VPN), a zatim se poveže putem VPN-a, Office Communicator automatski se odjavljuje i ponovo prijavljuje. U tom stanju korisnik ne može uputiti VoIP pozive jer puno ime domene (fully qualified domain name - FQDN) za prijenos medija nije moguće razriješiti.
RJEŠENJE:     Jedino poznato rješenje je ručno odjavljivanje i prijavljivanje uz ponovno unošenje vjerodajnica.

Office Communicator možda neće moći odgovoriti određenim vrstama sustava s interaktivnim glasovnim odgovaranjem (Interactive Voice Response - IVR) preko dvotonskih višefrekventnih (DTMF) tonskih pritisaka tipki ako primatelj poziva ima postavljeno prosljeđivanje poziva

PROBLEM:     Ako korisnik zove drugog korisnika koji je za Communicator postavio Postavke prosljeđivanja poziva tako da se poziv odmah proslijedi ili neodgovoreni pozivi preusmjere prema IVR sustavu koji očekuje unos putem tonskih tipki (npr. dvotonski višefrekventni [DTMF]), Communicator ne može odgovoriti jer je stariji medij napravljen na ulaznom smjeru (npr. nemamo izlazni medijski hardverski dio za prijenos DTMF-a). Pozivatelj će možda čuti IVR sustav koji traži unos, ali pritiskanje 1 ili 2 za odabir neke mogućnosti zapravo neće poslati ništa. U ovom stanju, prozor razgovora programa Communicator još uvijek će prikazivati "Zovem <korisničko_ime>..."
RJEŠENJE:     Ovaj bi se problem trebao pojavljivati samo kod nekoliko IVR sustava. U nekim je slučajevima rješenje čekati da se poziv potpuno poveže (npr. status u prozoru razgovora promijenio se iz "Zovem <korisničko_ime>...," u "Povezujem <korisničko_ime>...," u prikazu kontrola za poziv) prije pritiskanja gumba DTMF. U nekim drugim slučajevima nema zaobilaznog rješenja. Poziv možda nikada neće doći u stanje "povezan".

Blokirani kontakti mogu vas kontaktirati ako ih prenesete s drugog kontakta

PROBLEM:     Ako Andrew postavi Fredovu razinu pristupa na Blokiran, Fred neće moći izravno kontaktirati Andrewa. No, ako Fred kontaktira Sarah, a Sarah prenese Freda Andrewu, Communicator neće blokirati prijenos, čak i ako je Andrew blokirao Freda.
RJEŠENJE:     Trenutno nema rješenja.

Natrag na vrh

Videokonferencije

Videokonferencije automatski pokreću video nakon pridruživanja konferenciji

PROBLEM:     Upozorenje pozivnice za videokonferenciju pokazuje da kontakt poziva korisnika na konferencijski poziv, ali ne govori radi li se o audio ili video konferencijskom pozivu. Korisnik se može pridružiti konferenciji ne znajući da se radi o videokonferenciji te da će web-kamera emitirati video nakon što se on ili ona pridruži.
RJEŠENJE:     Korisnik može prekriti kameru ili je okrenuti od sebe dok je ne koristi. Druga je mogućnost da korisnik pritisne Zaustavi na oknu videa koje se otvori kao pokazatelj da će početi emitiranje videa, da bi se izlazno videoemitiranje zaustavilo.

Natrag na vrh

Postavljanje audia i videa

Communicator ne može reproducirati prilagođenu zvučnu datoteku

PROBLEM:     Upozorenje pozivnice za videokonferenciju pokazuje da kontakt poziva korisnika na konferencijski poziv, ali ne govori radi li se o audio ili video konferencijskom pozivu. Korisnik se može pridružiti konferenciji ne znajući da se radi o videokonferenciji te da će web-kamera emitirati video nakon što se on ili ona pridruži.
RJEŠENJE:     Korisnik može prekriti kameru ili je okrenuti od sebe dok je ne koristi. Druga je mogućnost da korisnik pritisne Zaustavi na oknu videa koje se otvori kao pokazatelj da će početi emitiranje videa, da bi se izlazno videoemitiranje zaustavilo.

Podaci uređaja za ljudsko sučelje (Human Interface Device - HID) nisu ažurirani nakon što su korisnici u kratkom vremenskom razdoblju odspojili i ponovo spojili uređaj

PROBLEM:     Ako korisnik unutar kratkog vremenskog razdoblja, primjerice jedne do tri sekunde, odspoji i ponovo spoji HID uređaj, na uređaju se signal tonskog biranja i LED ne ažuriraju.
RJEŠENJE:     Pričekajte 10 sekundi između odspajanja i ponovnog spajanja uređaja.

Ako se zadani zvučni uređaj sustava mijenja dok je Communicator pokrenut, potrebno je ponovo pokrenuti Communicator

PROBLEM:    Ako korisnik promijeni zadani zvučni uređaj sustava putem upravljačke ploče sustava Windows dok je Communicator pokrenut, promjene neće imati učinka dok korisnik ne izađe iz programa Communicator i nakon toga ga ponovo pokrene.
RJEŠENJE:     Napustite programa Communicator i zatim ga ponovo pokrenite.

Utvrđivanje audio i videouređaja nije uspjelo u sustavu Windows Vista ako korisnik priključi uređaj u drugi USB priključak

PROBLEM:    Ako korisnik odabere neki uređaj kao preferirani audio ili videouređaj za razgovore pomoću programa Communicator, a zatim odspoji uređaj i spoji ga preko nekog drugog USB priključka, Communicator ga možda neće prepoznati jer mu sustav Windows daje drugo ime. Ovaj je problem ograničen na sustav Windows Vista®.
RJEŠENJE:     Korisnik može ponovo spojiti uređaj na priključak na koji je izvorno bio spojen.

Poznati problemi s medijima na određenim uređajima

PROBLEM:    Zbog poznatih problema s nekim hardverskim uređajima moglo bi doći do smanjivanja kvalitete medija.
RJEŠENJE:     Pogledajte u sljedećem članku baze znanja popis poznatih problema na određenim uređajima.

Na računalu sa sustavom Windows Vista web-kamera zakazuje na početku videopoziva

PROBLEM:    Kod nekih prijenosnih računala i zaslona na kojima je web-kamera ugrađena u panel prikaza, a računalo ima sustav Windows Vista, web-kamera će možda prikazivati prazan videoizlaz na početku poziva. Razlog tome je pogreška u Windows Vista upravljačkom programu USB Video Class.
RJEŠENJE:     Korisnici mogu preuzeti popravak za rješavanje tog problema. Informacije o popravku potražite na Office Communicator 2007 KB Članak 931812. Nakon primjene popravka, web-kamera će početi raditi normalno. U nekim okolnostima može doći do kašnjenja od najviše pet sekundi, tijekom kojeg se korisničko sučelje zamrzava, ali bi web-kamera nakon kašnjenja trebala raditi normalno.

Vrijednosti ključa registra moraju biti postavljene da bi se mogao ostvariti videopoziv od točke do točke pomoću web-kamere s mogućnošću VGA

PROBLEM:    Za ostvarivanje videopoziva od točke do točke pomoću web-kamere s mogućnošću VGA i pozivatelj i primatelj poziva moraju imati postavljene odgovarajuće vrijednosti ključa registra na računalu.
RJEŠENJE:     Da bi omogućili VGA video u videopozivu od točke do točke, korisnici trebaju učiniti sljedeće:

 1. Korisnici moraju raditi na računalu s dvostrukom jezgrom ili još boljom konfiguracijom. Na slabijim računalima može doći do problema s performansama, poput loše kvalitete zvuka.

 2. Spojite na računalo kameru s mogućnošću VGA, kao što je Microsoft LifeCam NX6000.

 3. Postavite sljedeće ključeve registra za pozivatelja i primatelja videopoziva.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Nakon što pozivatelj i primatelj poziva postave ključeve registra, potrebno je ponovo pokrenuti Communicator.

Napomena: VGA je omogućen samo u videopozivima od točke do točke, a ne u videokonferencijama s više sudionika. Kada se omogući VGA način rada videa, više neće biti moguće međudjelovanje s klijentom Live Communications Server 2005.

Natrag na vrh

Povijest razgovora

Emotikoni se ne spremaju kada Communicator arhivira sesiju povijesti razgovora u Outlookovoj poruci

PROBLEM:    Emotikoni koji se koriste u sesiji razmjene neposrednih poruka ne pojavljuju se u arhiviranoj poruci povijesti razgovora u Outlookovoj mapi Povijest razgovora.
RJEŠENJE:     Trenutno nema rješenja.

Stavka povijesti razgovora za konferenciju zakazanu iz programa Outlook navodi pošiljatelja i sudionike kao Nepoznate

PROBLEM:    Kada se pridružuju konferenciji zakazanoj iz programa Outlook, imena sudionika ne spremaju se kada se razgovor završi i spremi u Outlooku.
RJEŠENJE:     Trenutno nema rješenja.

Natrag na vrh

Unos kontrole pristupa (Access Control Entry - ACE) javne internetske veze

Korisnici koji su nadogradili Office Communicator, a nisu premjestili ACE javne internetske veze iz spremnika Blokirano, trebali bi ukloniti ACE javne internetske veze

PROBLEM:    Office Communicator 2007 zadano je javni ACE u spremniku Blokirano. Ako od tada nije ručno uklonjen, još uvijek će postojati u Office Communicatoru 2007 RTM.
RJEŠENJE:    Ako korisnici žele primati obavijesti od javnih IM kontakata kada ih ti kontakti dodaju na svoje popise kontakata, moraju ukloniti javni unos kontrole pristupa (ACE) iz spremnika Blokirano. To će im omogućiti primanje obavijesti od javnih kontakata za razmjenu neposrednih poruka.

Natrag na vrh

Integracija u Office

Stavke govorne pošte i propuštenih razgovora ne pojavljuju se i pokazatelj Poruka na čekanju ne ažurira se ako je Outlook 2007 pokrenut u načinu predmemorije.

PROBLEM:    Pokazatelj Poruka na čekanju neće se ažurirati u prozoru programa Office Communicator u nekim slučajevima kada korisnik, koji je pokrenuo Outlook 2007 u načinu predmemorije, primi novu stavku govorne pošte ili propuštenih poziva. Osim toga, kada su korisnici pokretali Outlook 2007 u načinu predmemorije, bilo je slučajeva da se stavke govorne pošte i propuštenih razgovora nisu pojavile u Outlookovim mapama govorne pošte ili propuštenih razgovora. RJEŠENJE:    Ako u mapama Office Outlooka 2007 Govorna pošta ili Propušteni razgovori postoji jedna stavka, možete omogućiti funkcionalnost pokazatelja poruke na čekanju proširivanjem čvora Mape pretraživanja u programu Outlook 2007, klikanjem odgovarajuće mape za pretraživanje - Propušteni razgovori ili Govorna pošta, zatim biranjem stavke unutar jedne od mapa i označavanjem te stavke kao pročitane ili nepročitane. Ako u mapama Govorna pošta ili Propušteni razgovori nema stavki, trenutno nema zaobilaznih rješenja. Office Communicator tim radi s timom za Office Outlook na rješavanju tog problema.

Office Communicator ne može otvoriti bilješku iz programa OneNote za razgovor nakon što je bilješci dodana slika.

PROBLEM:    Office Communicator ne može otvoriti bilješku stvorenu pomoću programa Microsoft® Office OneNote® ako je bilješci dodana slika.
RJEŠENJE:    Nemojte dodavati slike u datoteke programa OneNote koje su povezane s Office Communicator razgovorima.

Prisutnost za Office Communicator ne prikazuje se u programima Office Outlook i SharePoint

PROBLEM:    Prisutnost za Office Communicator ne prikazuje se u programima Office Outlook i SharePoint.
RJEŠENJE:    Postavite sljedeće ključeve registra da bi Communicator postao zadana aplikacija za prisutnost unutar Office aplikacija.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Zastarjela prisutnost u programu Office Outlook

PROBLEM:    Kada se korisnik odjavi iz programa Office Communicator, kontakti na popisu kontakata mogli bi se prikazati sa zastarjelim informacijama o prisutnosti.
RJEŠENJE:    Ponovo pokrenite Office Communicator ili Office Outlook.

Prisutnost ne postoji u programu Office Outlook

PROBLEM:    Kada se korisnik odjavi iz programa Office Communicator, kontakti na popisu kontakata mogli bi se prikazati sa zastarjelim informacijama o prisutnosti.
RJEŠENJE:    Ako korisnik isključi Office Communicator i pomiče se po porukama e-pošte unutar programa Outlook dok se Communicator zatvara, Outlook bi se mogao odspojiti od programa Communicator i prestati prikazivati prisutnost, čak i ako se Communicator ponovo pokrene.

Nema podataka o prisutnosti za neke kontakte u programu Office Outlook

PROBLEM:    Ako korisnikova adresa e-pošte, u obliku u kojem je unesena u Outlookovu e-poštu, ne može biti razriješena u SIP adresu u Outlook Adresaru ili kroz Office Communicator, nije moguće dohvatiti prisutnost tog korisnika.
RJEŠENJE:    Postavite ključ registra SetOnlineStatusLevel tako da dopušta Outlooku da nazove Microsoft Exchange za pomoć pri rješavanju SIP adresa za korisnike. Postavljanje ovog ključa može osobito pomoći ako je korisnikova Exchange adresa (x400/X500) u poruci e-pošte.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Natrag na vrh

Integracija aplikacije

Ulazne točke za Live Meeting ne pojavljuju se u Office Communicator UI-ju nakon instalacije konzole Live Meeting

PROBLEM:    Nakon instaliranja konzole Live Meeting, izbornici Dijeli informacije koristeći Live Meeting i Sastanak odmah pomoću servisa Live Meeting ne pojavljuju se u korisničkom sučelju programa Office Communicator. Stavke izbornika trebale bi se pojavljivati u izbornicima programa Communicator kojima se pristupa desnom tipkom miša kada korisnik klikne desnom tipkom miša kontakt na popisu kontakata. Izbornici programa Live Meeting trebali bi biti dostupni i putem gumba Mogućnosti u Communicator prozoru razgovora. Instalacija konzole Live Meeting zapisuje Office Communicator eskalacijske ključeve registra pod HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Ako se konzola Live Meeting instalira s korisničkim privilegijama, Office Communicator eskalacijski ključevi registra nisu upisani u registar. Korisnik neće moći eskalirati na Live Meeting poslužitelj, sastanke Live Meeting servisa niti primati pozivnice servisa Live Meeting poslane kroz Communicator. Uz to, ako korisnik ili administrator ne konfiguriraju Live Meeting poslužitelj ili račune servisa, izbornici za Live Meeting neće se pojaviti u Communicator UI-ju. Više informacija o ključevima registra koje Office Communicator i Office Live Meeting dijele potražite u dodatku C Vodiča za uvođenje klijenta Microsoft Office Live Meeting 2007 pomoću poslužitelja Office Communications Server 2007.
RJEŠENJE:    Korisnik ili administrator moraju instalirati konzolu Live Meeting s administratorskim pravima. Za sustav Windows Vista korisnik ili administrator moraju instalirati Live Meeting radeći kao administrator u načinu Admin Approval. Nakon instaliranja konzole Live Meeting, korisnik ili administrator moraju konfigurirati korisničke račune za Live Meeting. Da biste konfigurirali Live Meeting iz klijenta Live Meeting, pokrenite Live Meeting, kliknite strelicu prema dolje u naslovnoj traci Live Meetinga, zatim u dijaloškom okviru Korisnički računi kliknite Otvori korisničke račune, navedite potrebne informacije i zatim kliknite Provjeri vezu. Drugi je način da administrator postavi ključeve registra. Prije nego što se ulazne točke za Live Meeting pojave u korisničkom sučelju programa Office Communicator, korisnik se mora odjaviti iz programa Communicator i zatim ponovo prijaviti. Da bi to napravio, korisnik može desnom tipkom miša kliknuti ikonu Communicator na traci sustava i zatim kliknuti Izlaz, ponovo pokrenuti Communicator, a zatim se ponovo prijaviti u Communicator. Da bi provjerio jesu li dostupni izbornici Live Meetinga, korisnik može kliknuti desnom tipkom miša kontakt na popisu kontakata programa Communicator. Na temelju podataka u ključevima registra ili konfiguracije dijaloškog okvira Korisnički računi programa Live Meeting, izbornici Dijeli informacije koristeći Live Meeting i Sastanak odmah pomoću servisa Live Meeting trebali bi se pojaviti.

Communicator 2007 ignorira pozivnice za Live Meeting poslane iz programa Communicator 2005

PROBLEM:    Ako korisnik programa Communicator 2005 pošalje pozivnicu za dijeljenje aplikacije servisu ili poslužitelju Live Meeting 2005, korisnik Communicatora 2007 vidjet će pozivnicu koja izgleda kao pozivnica za razmjenu neposrednih poruka. Korisnik programa Communicator 2005 neće primiti pogrešku prema kojoj se korisnik programa Communicator 2007 ne može pridružiti konferenciji i pozivnica će zastarjeti. Korisnik Communicatora 2007 nikada neće vidjeti pozivnicu za konferenciju.
RJEŠENJE:    Communicator 2007 ne podržava sadržaj pozivnice za dijeljenje aplikacije programa Communicator 2005. Trenutno nema rješenja.

Web-mjesto SharePointa ne prikazuje pokazatelj prisutnosti pored imena korisnika

PROBLEM:    Korisnik Office Communicatora čije se ime prikazuje na web-mjestu Windows SharePoint Server 3.0 (na primjer, kao vlasnika dokumenta) možda neće imati pokazatelj prisutnosti pored svog imena na web-mjestu SharePointa. Razlog tome uglavnom je nepravilno postavljena SIP adresa ili SIP adresa korisnika koje nema u SharePointu.
RJEŠENJE:    Korisnik ili administrator web-mjesta SharePointa može ispraviti netočnu SIP adresu ili onu koje nema u SharePointu tako što će kliknuti ime korisnika kako bi se otvorio korisnički profil, a zatim kliknuti Uredi stavku, upisati točnu SIP adresu te kliknuti U redu.

Natrag na vrh

Instalacija

Communicator ne uspijeva otkazati instalaciju

PROBLEM:    Ako korisnik pokuša tijekom instalacije programa Office Communicator otkazati instalaciju nakon prikazivanja poruke “Writing to system registry values (Upisivanje vrijednosti registra sustava)”, Communicator naizgled otkazuje instalaciju i prikazuje poruku “Microsoft Office Communicator Setup was not successfully completed. (Instalacija programa Microsoft Office Communicator nije uspješno završena.)”. Iako je Communicator naizgled otkazao instalaciju, ona zapravo nije otkazana.
RJEŠENJE:    Trenutno nema rješenja.

Natrag na vrh

Paket višejezičnog korisničkog sučelja (MUI)

MUI paket nije funkcionalan ako nije instaliran u istoj mapi kao i Communicator

PROBLEM:    Ako MUI paket i Communicator nisu instalirani u istoj mapi, MUI paket neće biti funkcionalan.
RJEŠENJE:    Uvijek budite sigurni da su MUI paket i Communicator instalirani u istoj mapi.

Natrag na vrh

Jezična podrška

Dodatna jezična podrška potrebna za složene abecede ili jezike s desna na lijevo

PROBLEM:    Do problema može doći ako korisnici instaliraju verziju Communicatora koja je lokalizirana za jezike poput arapskog, hebrejskog, hindi, tajlandskog ili Paket višejezičnog korisničkog sučelja (MUI) i vaš operacijski sustav ne podržavaju složene abecede ili jezike s desna na lijevo.
RJEŠENJE:    Korisnici mogu instalirati datoteke podrške za dodatne jezike tako što će otvoriti upravljačku ploču, kliknuti Regionalne i jezične mogućnosti te karticu Jezik, a zatim odabrati Instaliraj datoteke za složene abecede i jezike s desna na lijevo.

Natrag na vrh

Međudjelovanje s programom Communicator 2005

PROBLEM:    Pri međudjelovanju klijenta Office Communicator 2005 s klijentom Office Communicator 2007 dolazi do sljedećih problema.

 • Dijeljenje aplikacija putem programa NetMeeting više nije dostupno u programu Office Communicator 2007. Ako korisnik programa Communicator 2005 pošalje pozivnicu za dijeljenje aplikacije korisniku programa Communicator 2007, ta pozivnica neće biti dostavljena korisniku verzije 2007.

 • Dijeljenje aplikacija putem programa NetMeeting više nije dostupno u programu Office Communicator 2007. Ako korisnik programa Communicator 2005 pošalje pozivnicu za dijeljenje aplikacije korisniku programa Communicator 2007, ta pozivnica neće biti dostavljena korisniku verzije 2007.

 • Prolaz kontakata preko stranice podijeljene na kartice pomoću HTTP GET/POST više nije podržan. U programu Office Communicator 2007 programeri mogu stavljati kontekstualne informacije na stranicu podijeljenu na kartice pozivanjem skripte na stranici kartice. Više informacija o prilagođenim karticama potražite u Microsoft Office Communicator 2007 - Upute za uvođenje.

 • Poboljšana stanja prisutnosti u programu Office Communicator 2007 nisu vidljiva klijentima Office Communicator 2005.

 • Prosljeđivanje temeljeno na lokaciji više nije dostupno u programu Office Communicator 2007.

 • Videoemitiranje se povremeno zamrzava tijekom audio/videopoziva između programa Office 2005 i Office Communicator 2007.

 • Kada korisnik programa Office Communicator 2005 nazove Office Communicator 2007 broj s omogućenim razgovorom s tvrtkom, korisnik programa Office Communicator 2007 tom pozivu ne može dodati video.

 • Dodavanje ili uklanjanje audio/videonačina nije podržano u pozivu od klijenta Communicator 2007 prema klijentu Communicator 2005, ako je razina šifriranja klijenta Communicator 2005 pravilima domene postavljena na “potrebno” ili “odbij”.

 • Kada korisnik programa Communicator 2007 vodi razgovor neposrednim porukama s korisnikom programa Communicator 2005, klijent 2007 dodaje tog korisnika na popis Nedavni kontakti. Kao rezultat toga, korisnik klijenta 2005 vidi upozorenje da je dodan na popis kontakata klijenta Communicator 2007. Zapravo je korisnik dodan samo na popis Nedavni kontakti, a ne na popis kontakata. Trenutno ne postoji način da korisnik klijenta Communicator 2005 raspozna upozorenje uzrokovano dodavanjem na popis Nedavni kontakti i upozorenje uzrokovano dodavanjem na popis kontakata.


RJEŠENJE:    Trenutno nema rješenja.

Natrag na vrh

Međudjelovanje s programom Windows Messenger 5.1

Ograničenja

PROBLEM:    Poboljšana stanja prisutnosti u programu Office Communicator 2007 ne podržava program Windows Messenger 5.1
RJEŠENJE:    Trenutno nema rješenja.

Natrag na vrh

Međudjelovanje s programom Windows Live Messenger

Ograničenja

PROBLEM:     Usluga Windows Live ne podržava sudjelovanje korisnika programa Windows Live Messenger u konferenciji Office Communicatora 2007.
RJEŠENJE:    Usluga Windows Live planira podržavati ovu značajku u budućnosti.

Natrag na vrh

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×