Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

Napomena: Oznake verzije označavaju verziju programa Excel u kojoj je ta funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama. Tako, primjerice, oznaka verzije 2013 označava da je ta funkcija dostupna u programu Excel 2013 i svim novijim verzijama.

Funkcija

Opis

ABS (funkcija)

Vraća apsolutnu vrijednost broja.

ACOS (funkcija)

Vraća arkus-kosinus broja.

ACOSH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni kosinus broja.

ACOT (funkcija)
Excel 2013

Vraća arkus-kotangens broja.

ACOTH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.

AGGREGATE (funkcija)

Vraća agregat u popisu ili bazi podataka.

ARABIC (funkcija)
Excel 2013

Pretvara rimski broj u arapski, kao broj.

ASIN (funkcija)

Vraća arkus-sinus broja.

ASINH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni sinus broja.

ATAN (funkcija)

Vraća arkus-tangens broja.

ATAN2 (funkcija)

Vraća arkus-tangens iz x i y koordinata.

ATANH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni tangens broja.

BASE (funkcija)
Excel 2013

Pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).

CEILING (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

CEILING.MATH (funkcija)
Excel 2013

Zaokružuje broj na najbliži veći cijeli broj ili najbliži značajni višekratnik.

CEILING.PRECISE (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na veći bez obzira na predznak.

COMBIN (funkcija)

Vraća broj kombinacija za dani broj objekata.

COMBINA (funkcija)
Excel 2013

Prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.

COS (funkcija)

Vraća kosinus broja.

COSH (funkcija)

Vraća hiperbolni kosinus broja.

COT (funkcija)
Excel 2013

Vraća kotangens kuta.

COTH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni kotangens broja.

CSC (funkcija)
Excel 2013

Vraća kosekantu kuta.

CSCH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu kosekantu kuta.

DECIMAL (funkcija)
Excel 2013

Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.

DEGREES (funkcija)

Pretvara radijane u stupnjeve.

EVEN (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj.

EXP (funkcija)

Vraća potenciju broja e za dani eksponent.

FACT (funkcija)

Vraća faktorijel broja.

FACTDOUBLE (funkcija)

Vraća dvostruki faktorijel broja.

FLOOR (funkcija)

Zaokružuje broj na manji, prema nuli.

FLOOR.MATH (funkcija)
Excel 2013

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik.

FLOOR.PRECISE (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broja ili najbliži značajni višekratnik. Broj se zaokružuje na manje bez obzira na predznak.

GCD (funkcija)

Vraća najveći zajednički djelitelj.

INT (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj.

ISO.CEILING (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj koji je zaokružen na najbliži veći cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

LCM (funkcija)

Vraća najmanji zajednički množitelj.

LN (funkcija)

Vraća prirodni logaritam broja.

LOG (funkcija)

Vraća logaritam broja za navedenu bazu.

LOG10 (funkcija)

Vraća logaritam broja za bazu 10.

MDETERM (funkcija)

Vraća determinantu matrice polja.

MINVERSE (funkcija)

Vraća inverziju matrice polja.

MMULT (funkcija)

Vraća umnožak matrica dva polja.

MOD (funkcija)

Vraća ostatak dijeljenja.

MROUND (funkcija)

Vraća broj zaokružen na željeni množitelj.

MULTINOMIAL (funkcija)

Vraća multinom skupa brojeva.

MUNIT (funkcija)
Excel 2013

Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.

ODD (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj.

PI (funkcija)

Vraća vrijednost broja pi.

POWER (funkcija)

Vraća rezultat broja na neku potenciju.

PRODUCT (funkcija)

Množi argumente.

QUOTIENT (funkcija)

Vraća cjelobrojni dio dijeljenja.

RADIANS (funkcija)

Pretvara stupnjeve u radijane.

RAND (funkcija)

Vraća slučajni broj između 0 i 1.

RANDBETWEEN (funkcija)

Vraća slučajni broj između navedenih brojeva.

ROMAN (funkcija)

Pretvara arapske brojke u rimske, kao tekst.

ROUND (funkcija)

Zaokružuje broj na određeni broj znamenki.

ROUNDDOWN (funkcija)

Zaokružuje broj naniže, prema nuli.

ROUNDUP (funkcija)

Zaokružuje broj na veći, dalje od nule.

SEC (funkcija)
Excel 2013

Vraća sekantu kuta.

SECH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu sekantu kuta.

SERIESSUM (funkcija)

Vraća zbroj niza potencija na temelju formule.

SIGN (funkcija)

Vraća predznak broja.

SIN (funkcija)

Vraća sinus danog kuta.

SINH (funkcija)

Vraća hiperbolni sinus broja.

SQRT (funkcija)

Vraća pozitivni drugi korijen.

SQRTPI (funkcija)

Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi).

SUBTOTAL (funkcija)

Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka.

SUM (funkcija)

Zbraja argumente.

SUMIF (funkcija)

Zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju.

SUMIFS (funkcija)

Zbraja ćelije iz raspona koji zadovoljava više kriterija.

SUMPRODUCT (funkcija)

Vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja.

SUMSQ (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata argumenata.

SUMX2MY2 (funkcija)

Vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMX2PY2 (funkcija)

Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMXMY2 (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata razlike odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

TAN (funkcija)

Vraća tangens broja.

TANH (funkcija)

Vraća hiperbolni tangens broja.

TRUNC (funkcija)

Odbacuje decimalni dio broja pretvarajući ga u cijeli broj.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Dodatni sadržaji

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×