Mapiranje XML elemenata na ćelije u XML mapi

XML mapa koja pridružuje XML elemente podacima u ćeliji radi postizanja željenih rezultata može biti od pomoći prilikom uvoza i izvoza XML podataka u programu Excel. Da biste je stvorili, morate imati datoteku XML sheme (.xsd) i datoteku s XML podacima (.xml). Kada stvorite XML datoteku, XML elemente možete mapirati kako god želite.

Savjet: Dodatne informacije o korištenju XML-a u programu Excel potražite u ovom pregledu XML-a u programu Excel.

Pronalaženje i stvaranje datoteke XML sheme i datoteke s XML podacima

Korištenje ogledne datoteke XML sheme i datoteke s XML podacima

Stvaranje XML mape

Mapiranje XML elemenata

Pronalaženje i stvaranje datoteke XML sheme i datoteke s XML podacima

XML shemu ili datoteku s XML podacima možda već imate ako ih je stvorila neka druga baza podataka ili aplikacija. Možda, primjerice, imate poslovnu aplikaciju koja podatke izvozi u takve oblike XML datoteka, poslovno web-mjesto ili web-servis koji šalju takve XML datoteke ili prilagođenu aplikaciju koju je razvio vaš IT odjel, a koja automatski stvara XML datoteke.

Ako nemate potrebne XML datoteke, možete ih stvoriti tako da podatke koje želite koristiti spremite u obliku tekstne datoteke. Tu tekstnu datoteku zatim možete pretvoriti u potrebne XML datoteke pomoću programa Access ili Excel. Evo kako ćete to učiniti:

Access

 1. Uvezite tekstnu datoteku koju želite pretvoriti, a zatim je povežite s novom tablicom.

  1. Kliknite Datoteka > Otvaranje.

  2. U dijaloškom okviru Otvori odaberite i otvorite bazu podataka u kojoj želite stvoriti novu tablicu.

  3. Kliknite Vanjski podaci > Tekstna datoteka, a zatim pratite upute za svaki korak te obavezno tablicu povežite s tekstnom datotekom.

   Access stvara novu tablicu i prikazuje ju u navigacijskom oknu.

 2. Podatke iz povezane tablice izvezite u datoteku s XML podacima i datoteku s XML shemom.

  1. Kliknite Vanjski podaci > XML datoteka (u grupi Izvoz).

  2. U dijaloškom okviru Izvoz – XML datoteka upišite naziv datoteke i odaberite oblik, a zatim kliknite U redu.

 3. Izađite iz programa Access.

Excel

 1. Stvorite XML mapu na temelju datoteke XML sheme koju ste izvezli iz programa Access.

  Ako se prikaže dijaloški okvir Višestruki korijeni, obavezno odaberite korijen podataka da biste stvorili XML tablicu.

 2. Stvorite XML tablicu mapiranjem elementa korijen podataka. Dodatne informacije potražite u odjeljku Mapiranje XML elemenata.

 3. Uvezite XML datoteku koju ste izvezli iz programa Access.

Napomene: 

 • Postoji nekoliko vrsta konstrukata elemenata XML sheme koje Excel ne podržava. U Excel nije moguće uvesti sljedeće konstrukte elemenata XML sheme:

 • <biloKoji>    Taj element omogućuje dodavanje elemenata koji nisu deklarirani u shemi.

 • <biloKojiAtribut>    Taj element omogućuje dodavanje atributa koji nisu deklarirani u shemi.

 • Rekurzivne strukture    Uobičajen primjer rekurzivne strukture jest hijerarhija zaposlenika i rukovoditelja u kojoj su isti XML elementi ugniježđeni nekoliko razina. Excel ne podržava rekurzivne strukture dublje od jedne razine.

 • Apstraktni elementi    Ti su elementi zamišljeni tako da budu deklarirani u shemi, ali da se nikad ne koriste kao elementi. Apstraktni elementi ovise o drugim elementima kojima se zamjenjuje apstraktni element.

 • Zamjenske grupe    Te grupe omogućuju zamjenu elementa kad god se drugi element referencira. Element upućuje na to da je riječ o članu zamjenske grupe drugog elementa putem atributa <zamjenskaGrupa>.

 • Kombinirani sadržaj    Taj se sadržaj deklarira pomoću stavke kombinirano="true" u definiciji složene vrste. Excel ne podržava jednostavan sadržaj složene vrste, ali podržava podređene oznake i atribute definirane u toj složenoj vrsti.

Korištenje ogledne datoteke XML sheme i datoteke s XML podacima

Ako nemate pristup XML ili tekstnim datotekama pomoću kojih možete stvoriti XML datoteke, za testiranje XML mapiranja možete koristiti ogledne podatke u nastavku koji sadrže osnovne XML elemente i strukture. Evo kako te ogledne podatke možete spremiti u datoteke na računalu:

 1. Odaberite ogledni tekst datoteke koji želite kopirati, a zatim pritisnite Ctrl + C.

 2. Pokrenite blok za pisanje, a zatim pritisnite Ctrl + V da biste zalijepili ogledni tekst.

 3. Pritisnite Ctrl + S da biste datoteku spremili s nazivom i nastavkom oglednih podataka koje ste kopirali.

 4. U bloku za pisanje pritisnite Ctrl + N pa ponovite korake od prvog do trećeg da biste stvorili datoteku za drugi ogledni tekst.

 5. Zatvorite blok za pisanje.

Ogledni XML podaci (Izdaci.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

Ogledna XML shema (Izdaci.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

Stvaranje XML mape

XML mapu stvarate dodavanjem XML sheme u radnu knjigu. Shema se može kopirati iz datoteke XML sheme (.xsd) ili je Excel može pokušati izvesti iz datoteke s XML podacima (.xml).

 1. Kliknite Programiranje > Izvor.

  XML commands on the Developer tab

  Ako se kartica Programiranje ne prikaže, pročitajte članak Prikaz kartice Programiranje.

 2. U oknu zadatka XML izvor kliknite XML mape, a zatim Dodaj.

 3. Na popisu Pogledaj u kliknite pogon, mapu ili internetsko mjesto na kojem se nalazi datoteka koju želite otvoriti.

 4. Kliknite datoteku, a zatim kliknite Otvori.

  • U slučaju datoteke XML sheme XML će stvoriti XML mapu na temelju XML sheme. Ako se pojavi dijaloški okvir Višestruki korijeni, odaberite jedan od korijenskih čvorova definiranih u datoteci XML sheme.

  • U slučaju datoteke s XML podacima Excel će pokušati izvesti XML shemu iz XML podataka, a zatim stvoriti XML mapu.

 5. Kliknite U redu.

  XML mapa prikazat će se u oknu zadatka XML izvor.

Mapiranje XML elemenata

XML elemente mapirate u jednostruko mapirane ćelije i ponavljajuće ćelije u XML tablicama da biste mogli stvoriti odnos između ćelije i XML podatkovnog elementa u XML shemi.

 1. Kliknite Programiranje > Izvor.

  XML commands on the Developer tab

  Ako se kartica Programiranje ne prikaže, pročitajte članak Prikaz kartice Programiranje.

 2. U okviru zadatka XML izvor odaberite elemente koje želite mapirati.

  Da biste odabrali elemente koji nisu susjedni, kliknite jedan, a zatim držite pritisnutom tipku CTRL pa kliknite svaki element koji želite mapirati.

 3. Da biste mapirali elemente, učinite sljedeće:

  1. Desnom tipkom miša kliknite odabrane elemente, a zatim Mapiraj element.

  2. U dijaloškom okviru Mapiranje XML elemenata odaberite ćeliju, a zatim kliknite U redu.

   Savjet: Možete i povući odabrane elemente na mjesto na radnom listu na kojem želite da se prikazuju.

   Svi su elementi podebljani u oknu zadatka XML izvor da bi se vidjelo da su mapirani.

 4. Odlučite kako želite rukovati oznakama i naslovima stupaca:

  • Kada na radni list povučete XML element koji se ne ponavlja da biste stvorili jednostruko mapiranu ćeliju, prikazuje se pametna oznaka s tri naredbe, koje omogućuju upravljanje položajem naslova ili oznake:

   Moji podaci već imaju naslov    Kliknite tu mogućnost da biste zanemarili naslov XML elementa jer ćelija već ima naslov (lijevo od podataka ili iznad podataka).

   XML naslov stavi na lijevu stranu    Kliknite tu mogućnost da biste naslov XML elementa koristili kao oznaku ćelije (lijevo od podataka).

   XML naslov stavi gore    Kliknite tu mogućnost da biste naslov XML elementa koristili kao naslov ćelije (iznad podataka).

  • Kada na radni list povučete XML element koji se ponavlja da biste stvorili ponavljajuće ćelije u XML tablici, nazivi XML elemenata automatski se koriste kao naslovi stupaca tablice. No naslove stupaca možete promijeniti u bilo koje stupce koje želite tako da uredite ćelije u zaglavlju stupaca.

   U oknu XML izvor možete kliknuti Mogućnosti da biste dodatno upravljali ponašanjem XML tablice:

   Automatski spoji elemente kod mapiranja    Kada je potvrđen taj okvir, XML tablice automatski se proširuju kada povučete element u ćeliju susjednu XML tablici.

   Moji podaci imaju zaglavlje    Kada je potvrđen taj okvir, postojeći se podaci mogu koristiti kao naslovi stupaca prilikom mapiranja ponavljajućih elemenata na radni list.

   Napomene: 

   • Ako su sve XML naredbe zasivljene i ne možete mapirati XML elemente ni s jednom ćelijom, radna knjiga možda se zajednički koristi. Kliknite Pregled > Zajedničko korištenje radne knjige da biste provjerili koristi li se ona zajednički te poništili zajedničko korištenje ako to želite.

    Ako želite mapirati XML elemente u radnu knjigu koju želite zajednički koristiti, mapirajte XML elemente u željene ćelije, uvezite XML podatke, uklonite sve XML mape, a zatim omogućite zajedničko korištenje radne knjige.

   • Ako XML tablicu koja sadrži podatke ne možete kopirati u drugu radnu knjigu, XML tablici možda je pridružena XML mapa koja određuje podatkovnu strukturu. Ta je XML mapa pohranjena u radnoj knjizi, no kada XML tablicu kopirate u novu radnu knjigu, XML mapa ne uključuje se automatski. Umjesto da kopira XML tablicu, Excel stvara tablicu programa Excel koja sadrži iste podatke. Ako želite da ta nova tablica bude XML tablica, učinite sljedeće:

    1. Dodajte XML mapu u novu radnu knjigu pomoću .xml ili .xsd datoteke koju ste koristili za stvaranje izvorne XML mape. Spremite te datoteke ako XML mape želite dodati u druge radne knjige.

    2. Mapirajte XML elemente u tablicu da biste je pretvorili u XML tablicu.

   • Kada mapirate ponavljajući XML element u spojenu ćeliju, Excel razdvaja spojenu ćeliju. To je očekivano ponašanje jer su elementi koji se ponavljaju zamišljeni tako da rade samo s ćelijama koje nisu spojene.

    U spojene ćelije možete mapirati jednostruke XML elemente koji se ne ponavljaju, no mapiranje XML elementa koji se ponavlja (ili elementa koji sadrži element koji se ponavlja) u spojenu ćeliju nije moguće. Ćelija će se razdvojiti, a element će se mapirati u ćeliju u kojoj se nalazi pokazivač.

Savjeti: 

 • Možete poništiti mapiranje XML elemenata koje ne želite koristiti, a možete i onemogućiti da se ćelije prebrišu prilikom uvoza XML podataka. Možete, primjerice, privremeno poništiti mapiranje XML elementa s jednom ćelijom ili ponavljajućim ćelijama koje sadrže formule koje ne želite prebrisati prilikom uvoza XML datoteke. Kada se uvoz završi, XML element možete ponovno mapirati s ćelijama koje sadrže formulu da biste mogli izvesti rezultate formula u datoteku s XML podacima.

 • Da biste poništili mapiranje XML elemenata, u okviru zadatka XML izvor desnom tipkom miša kliknite njihov naziv, a zatim kliknite Ukloni element.

Prikaz kartice Programiranje

Ako ne vidite karticu Programiranje, prikažite je na sljedeći način:

 • U programu Excel 2010 i novijim verzijama:

  1. kliknite Datoteka > Mogućnosti

  2. kliknite kategoriju Prilagodba vrpce

  3. u odjeljku Glavne kartice potvrdite okvir Programiranje, a zatim kliknite U redu

 • U programu Excel 2007:

  1. kliknite gumb Microsoft Office slika gumba > Mogućnosti programa Excel

  2. kliknite kategoriju Popularno

  3. u odjeljku Glavne postavke u radu s programom Excel potvrdite okvir Na vrpci prikaži karticu Razvoj, a zatim kliknite U redu

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Dodatni sadržaji

Brisanje podataka o XML mapi iz radne knjige

Dodavanje i brisanje mapiranih XML podataka

Pregled XML-a u programu Excel

Uvoz XML podataka

Izvoz XML podataka

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×