LOGEST (opis funkcije)

U ovom se članku opisuju sintaksa formule i korištenje funkcije LOGEST u programu Microsoft Excel.

Opis

U regresijskoj analizi, izračunava eksponencijalnu krivulju koja najbolje odgovara podacima i prikazuje polje s vrijednostima koje opisuju krivulju. Budući da ova funkcija prikazuje polje vrijednosti, mora se unijeti kao formula polja.

Jednadžba krivulje je:

y = b*m^x

ili

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ako postoji više vrijednosti x, pri čemu je zavisna varijabla y funkcija nezavisne varijable x. Vrijednosti m su baze za odgovarajuću vrijednost eksponenta x, a b je konstanta. Varijable y, x i m mogu biti vektori. Funkcija LOGEST vraća polje: {mn;mn-1;...;m1;b}.

Sintaksa

LOGEST(poznati_y; [poznati_x]; [konst]; [stat])

Sintaksa funkcije LOGEST sadrži sljedeće argumente:

 • Poznati_y    Obavezno. Skup y vrijednosti koje već znate u odnosu y = b*m^x.

  • Ako je polje poznati_y u jednom stupcu, svaki se stupac argumenta poznati_x interpretira kao zasebna varijabla.

  • Ako je polje poznati_y u jednom retku, svaki se redak argumenta poznati_x interpretira kao zasebna varijabla.

 • Poznati_x    Neobavezno. Neobavezan skup x vrijednosti koje mogu biti već poznate u odnosu: y = b*m^x.

  • Polje poznati_x može sadržavati jedan ili više skupova varijabli. Ako se koristi samo jedna varijabla, poznati_y i poznati_x mogu biti rasponi bilo kojeg oblika, pod uvjetom da su jednakih dimenzija. Ako se koristi više varijabli, poznati_y mora biti raspon ćelija visine jednog retka ili širine jednog stupca (što je također poznato kao vektor).

  • Ako se poznati_x izostavi, pretpostavlja se da je riječ o polju {1;2;3;...} iste veličine kao i poznati_y.

 • Konst    Dodatno. Logička vrijednosti koja određuje hoće li konstanta b biti jednaka 1.

  • Ako je argument konst TRUE ili je izostavljen, b se izračunava normalno.

  • Ako je argument konst FALSE, b je jednak 1, a vrijednosti koeficijenata m su prilagođene jednadžbi: y = m^x.

 • Stat    Neobavezno. Logička vrijednost koja određuje hoće li biti vraćene i dodatne statistike regresije.

  • Ako je stat TRUE, LOGEST vraća dodatne statistike regresije, pa je rezultat funkcije polje {mn;mn-1;...;m1;b|sen;sen-1;...;se1;seb|r 2;sey| F;df|ssreg;ssresid}.

  • Ako je stat FALSE ili je izostavljen, LOGEST vraća samo vrijednosti koeficijenata m i konstante b.

Dodatne informacije o dodatnim statistikama regresije potražite u članku LINEST (funkcija).

Napomene

 • Što više grafički prikaz vaših podataka nalikuje eksponencijalnoj krivulji, to će bolje izračunata krivulja odgovarati vašim podacima. Kao LINEST, tako i funkcija LOGEST vraća polje s vrijednostima koje opisuje odnos među zadanim vrijednostima, s tom razlikom što će LINEST vašim podacima prilagoditi pravac, a LOGEST eksponencijalnu krivulju. Za dodatne informacije, pogledajte LINEST.

 • Kada imate samo jednu nezavisnu varijablu x, vrijednosti sjecišta s osi y (b) možete dobiti korištenjem sljedećih formula:

  Odsječak na osi Y (b):
  INDEX(LOGEST(poznati_y;poznati_x);2)

  Buduće vrijednosti y možete predviđati pomoću jednadžbe y = b*m^x, no program Microsoft Excel nudi vam i funkciju GROWTH, koja to obavlja za vas. Dodatne informacije potražite u članku Funkcija GROWTH.

 • Formule koje vraćaju polja moraju se unijeti kao formule polja.

  Napomena:  U web-aplikaciji Excel Online ne možete stvarati formule polja.

 • Pri unosu konstante polja (primjerice poznati_x) kao argumenta, koristite zareze da biste odvojili vrijednosti u istom redu i točke sa zarezom da biste odvojili retke. Znakovi razdjelnika ovise o regionalnim postavkama.

 • Možete primijetiti, da y vrijednosti predviđene jednadžbom regresije ne moraju biti valjane ako su izvan raspona y vrijednosti, upotrijebljenih prilikom definiranja jednadžbe.

Primjer

Prvi primjer

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Mjesec

Jedinice

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Formula

Opis

Rezultat

=LOGEST(B2:B7;A2:A7; TRUE; FALSE)

Napomena Formulu u ovom primjeru morate unijeti kao formulu polja u programu Excel. Nakon kopiranja primjera na prazni radni list odaberite raspon C9:D9 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite tipku F2, a zatim CTRL + SHIFT + ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultat bit će 1,4633.

1,4633

495,3048

Primjer 2

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Mjesec

Jedinice

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Formula

Rezultat

=LOGEST(B2:B7;A2:A7;TRUE;TRUE)

1, 4633

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×