Koristite polja dopisa za pohranu velikih količina podataka

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Polja dopisa može biti korisno za pohranu velikih količina alfanumeričke podatke. Tipičnih za tu vrstu podataka bio bilješku, komentare, opis ili polje adrese, vrsta podataka Memo u omogućuje najviše 65 536 alfanumeričkih znakova s mogućnostima za postavljanje nekoliko svojstava kao što su oblikovanje obogaćenog teksta. Kada u web-bazu podataka, koristite vrsta podataka Memo, vrijednosti koje sadrže više od 8.192 znaka odbacuju se decimale.

U ovoj se temi objašnjava kako dodati polje dopisa s tablicama u u novu ili postojeću Microsoft Access 2010 klijentskoj bazi.

Što vas zanima?

Razumijevanje vrsta podataka Memo

Načini dodavanja polja dopis

Dodavanje polja dopisa u prikazu dizajna

Brisanje polja dopisa

Referenca svojstva polja dopisa

Razumijevanje vrsta podataka Memo

Ako ste novi korisnik programa Access, imajte na umu da se u bazi podataka pohranjena u jednu ili više tablica. Možete koristiti različite prikaze da biste prikazali podatke kao što su, prikaz podatkovnog lista, obrazac ili izvješće. Svaka tablica se sastoji od skupa polja (stupaca), a svakog svojstva polja postavljen da biste prihvatili jednu određenu vrstu podataka. Ako, na primjer, za pohranu datuma i vremena skup svojstvo polja datuma/vremena podataka upišite. Možete unijeti velikim količinama teksta i numeričkih podataka u polju dopisa. Ako je dizajner baze podataka postavlja polje za podršku oblikovanje obogaćenog teksta, možete primijeniti vrste oblikovanja koje se obično nalaze u programima za obradu, primjerice Word. Na primjer, možete primijeniti različite fontove i veličine fonta na određene znakove u tekstu i učinite ih podebljano ili kurziv i tako dalje. Hypertext Markup Language (HTML) oznake možete dodati i s podacima. Dodatne informacije o postavljanju svojstva tablice potražite u članku Uvod u tablice.

Specifikacije polja dopisa

Polja dopisa u programu Access 2010 možete pohraniti do 1 GB znakova ili 2 gigabajta pohrane (2 bajta po znaku), od kojih možete prikazati 65.535 znakova u tekstnom okviru kontrolu na obrascu ili izvješću. Osim toga, sada možete primijeniti oblikovanje obogaćenog teksta na podatke u polju dopisa. Na primjer, možete postaviti boje, promijeniti fontove i napraviti podataka podebljano ili kurziv.

Načini dodavanja polja dopis

Access nudi nekoliko načina za dodavanje polja dopisa u novu ili postojeću tablicu. Dodavanje polja u prikazu podatkovne tablice ili prikaz dizajna novu ili postojeću tablicu u bazi podataka programa Access. Kada koristite prikaz dizajna da biste dodali polja dopis, možete postaviti i nekoliko svojstava polja kao što je oblik obogaćenog teksta, popis vrijednosti pretraživanja. Dodatne informacije o svojstvima koja možete postaviti za polja dopisa potražite u odjeljku Referenca svojstva polja dopisa.

Vrh stranice

Dodavanje polja dopisa u prikazu podatkovne tablice

Sljedeći koraci objašnjavaju kako postaviti novog polja dopisa u tablici u prikazu podatkovne tablice.

Dodavanje polja dopisa na kraj tablice

 1. Otvaranje tablice u prikazu podatkovne tablice.

 2. Kliknite zaglavlje stupca kliknite Dodaj , a zatim odaberite dopisa.

 3. Dvostruko pritisnite redak sa zaglavljima i unesite naziv novog polja.

Analitički grafikon otvoren u novom prozoru preglednika

Dodavanje polja dopisa između dva polja

 1. Desnom tipkom miša kliknite stupac desno od mjesta na mjesto na koje želite dodati novog polja dopisa, a zatim odaberite Umetni polje.

 2. Odaberite polje i kliknite u Polja karticu.

 3. Kliknite Više polja a zatim odaberite Odobrenje .

 4. Dvostruko pritisnite redak sa zaglavljima i unesite naziv novog polja.

locate the Memo field data type under more fields

Vrh stranice

Dodavanje polja dopisa u prikazu dizajna

Da biste dodali polja dopis u novu ili postojeću tablicu možete koristiti i prikaz dizajna. Za razliku od prikazu podatkovne tablice, prikaz dizajna možete kontrolirati svakog polja i svojstava u tablici. Koraci u ovom odjeljku objašnjavaju kako dodati polja dopis postojeće i nove tablice te kako postaviti polje dopisa za uređivanje obogaćenog teksta.

Dodavanje polja dopisa postojećoj tablici

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite dodati polja dopisa za, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. U stupcu Naziv polja u dizajneru unesite naziv polja dopisa. Na primjer: "Address", "Bilješke" ili "Komentari".

 3. Kliknite Vrstu podataka stupac pokraj naziva polja, a zatim odaberite dopisas popisa.

  add a new fieldto a table from design view

 1. Spremite promjene.

  Napomena: Koristite okno Svojstva polja da biste postavili svojstva za pojedinačna polja. Na primjer, možete pomoću okna da biste promijenili oblik teksta u obogaćenog teksta ili da biste promijenili vrijednosti u polja s vrijednostima.

Dodavanje polja dopisa novoj tablici

 1. Na kartici datoteka dvokliknite Otvori.

 2. U naotvorite dijaloški okvir, odaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Tablice pritisnite Tablica.

 4. Desnom tipkom miša pritisnite karticu dokumenta za novu tablicu i na izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 5. Ako se pojavi dijaloški okvir Spremi kao , navedite naziv za novu tablicu.

 6. U stupcu Naziv tablice odaberite prvi prazni redak i unesite naziv za polje. Za polje dopisa u pravilu se koriste nazivi "Komentari" ili "Bilješke".

 7. Kliknite stupcu Vrsta podataka pokraj naziva polja i odaberite dopisa s popisa.

 8. Spremite promjene.

  Savjet: Koristite okno Svojstva polja da biste postavili svojstva za pojedinačna polja. Na primjer, možete pomoću okna da biste promijenili oblik teksta u obogaćenog teksta ili da biste promijenili vrijednosti u polja s vrijednostima.

Ako se povezujete tekstni okvir s poljem dopisa, morate postaviti i na svojstvo Oblik teksta za tekstni okvir da biste Obogaćeni tekst.

Dodatne informacije o oblikovanju podataka u obliku obogaćenog teksta potražite u članku unošenje ili uređivanje podataka u kontroli ili stupac koji podržava obogaćeni tekst.

Vrh stranice

Brisanje polja dopisa

Da biste uklonili polje dopisa iz tablice možete koristiti prikaz podatkovne tablice ili prikaz dizajna.

Kad brisanje polja dopis koja sadrži podatke, ti podaci se gube trajno i brisanje nije moguće poništiti. Trebali biste sigurnosnu kopiju baze podataka prije brisanja polja tablice ili druge komponente baze podataka.

Brisanje polja dopisa u prikazu podatkovne tablice

 1. Otvorite bazu podataka, a zatim u navigacijskom oknu dvokliknite tablicu koju želite promijeniti.

 2. Pronađite polje dopisa, desnom tipkom miša kliknite redak zaglavlja (naziv) pa kliknite Izbriši polje.

 3. Za potvrdu brisanja pritisnite Da.

Brisanje polja dopis u prikazu dizajna

 1. Otvorite bazu podataka, a zatim u navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite promijeniti, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. Desnom tipkom miša kliknite birač redaka (prazan kvadrat) pokraj polja dopis, a zatim kliknite Izbriši retke.

 3. Da biste potvrdili brisanje, kliknite Da.

Vrh stranice

Referenca svojstva polja dopisa

Kad koristite prikaz dizajna za dodavanje polja dopisa tablici, možete postaviti i mijenjati nekoliko svojstava polja. Ova tablica navodi svojstva polja dopisa i opisuje čemu svako služi, uključujući implikacije postavljanja svojstva na pogrešan način.

Svojstvo

Upotreba

Oblik

Unesite znakove prilagođenog oblikovanja za definiranje oblika prikaza. Ovdje definirani oblici prikazuju se u podatkovnim tablicama, obrasce i izvješća.

Opis

Određuje naziva tekstualnog polja. Svojstvo prihvaća do 2 048 znakova. Ako ne odredite opisa, Access primjenjuje zadani naziv polja.

Zadana vrijednost

Automatski dodjeljuje određenu vrijednost u ovo polje kada se doda novi zapis. Na primjer, ako navedete vrijednost kao što su "Unesite najviše 65 KB teksta." To će podsjetiti korisnike da možete unijeti 255 znakova.

Pravilo provjere valjanosti

Određuje uvjete za podatke unesene u zapis, polje ili kontrolu. Kad unesete podatke koji nisu u skladu s pravilom definiranim za to polje, možete korištenjem svojstva Tekst provjere valjanosti odrediti rezultirajuću poruku o pogreški. Maksimalna duljina: 2 048 znakova.

Dodatne informacije o korištenju pravila provjere valjanosti potražite u članku Ograničavanje unosa podataka pomoću pravila provjere valjanosti.

Tekst provjere valjanosti

Navodi tekst u poruci o pogrešci koja se pojavljuje kada korisnici krši pravilo provjere valjanosti. Dodatne informacije o stvaranju pravila provjere valjanosti potražite u članku Ograničavanje unosa podataka pomoću pravila provjere valjanosti.

Obavezno

Ako je postavljeno na Da, morate unijeti vrijednost u polje ili bilo koju kontrolu povezanu s poljem. Vrijednost ne može biti null.

Dopusti nultu duljinu

Kad je ovo svojstvo postavljeno na Da, možete unijeti niz nulte duljine u polje. Niz nulte duljine ne sadrži znakove i možete ga koristiti za označavanje kao znate da za polje ne postoji vrijednost. Niz nulte duljine se unosi korištenjem para dvostrukih navodnika bez razmaka među njima ("").

Indeksirano

Možete koristiti indekse za ubrzavanje upita, sortiranja i operacija grupiranja koje su pokrenute na velikoj količini podataka. Također korištenjem indeksa možete spriječiti korisnike da unose duplikate podataka. Izbor:

 • Bez: isključuje indeksiranje (zadano)

 • Da (duplikati dopušteni): Indeksi polje i u njemu duplicirane vrijednosti. Na primjer, možda dupliciranih imena imena i prezimena.

 • Da (bez duplikata): Indeksi polje, a ne dopušta duplicirane vrijednosti.

Unicode kompresija

Access koristi Unicode za podatke u poljima Tekst, Dopis i Hiperveza. Unicode zauzima više prostora je koristi 2 bajta po znaku umjesto jednog. Kako bi se smanjila veličina podataka, zadana vrijednost svojstva Unicode kompresija za polja Tekst, Dopis ili Hiperveza je Da. Kad je postavljeno na Da, svi znakovi čiji prvi bajt je 0 kompresira se prilikom pohranjivanja i dekompresira prilikom vraćanja.

Podaci u polju dopisa ne kompresiraju se osim ako je nakon kompresije potrebno 4 096 bajta ili manje prostora pohrane. Zbog toga sadržaj polja dopisa može biti kompresiran u jednom zapisu, ali ne i u drugom.

IME način

Određuje Input Method Editor, alat za korištenje engleske verzije programa Access s datotekama stvorenim na japanskom ili korejskom. Zadana vrijednost: Bez kontrole. Za dodatne informacije o ovom svojstvu pritisnite F1.

IME rečenični način

Određuje vrstu podataka koje možete unositi korištenjem alata Input Method Editor. Za dodatne informacije o ovom svojstvu pritisnite F1.

Pametne oznake

Odredite jednu ili više pametnih oznaka za polje i sve kontrole povezane s tim poljem. Pametne oznake su komponente koje prepoznaju vrstu podataka u polju i omogućuju izvođenje akcija na temelju te vrste. Na primjer, u polju Adresa e-pošte pametna oznaka može započeti novu poruku e-pošte ili dodati adresu popisu kontakata.

Kliknite Gumb sastavljača da biste vidjeli popis dostupnih pametne oznake.

Oblik teksta

Omogućava ili onemogućava uređivanje obogaćenog teksta. Odaberite Obogaćeni tekst za omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta.

Napomena: Ako omogućite uređivanje obogaćenog teksta za polje i zatim povežete tekstni okvir s tim poljem, morate također omogućiti uređivanje obogaćenog teksta za tu kontrolu.

Poravnanje teksta

Određuje poravnanje podataka u polju dopisa. Imate ove mogućnosti:

 • Općenito: Poravnava tekst lijevo, brojeve i datume udesno

 • Lijevo: poravnava tekst, datume i brojeve s lijeve strane

 • Centar za: pogoni tekst, datume i brojeve

 • Desno: poravnava tekst, datume i brojeve udesno

 • Raspodijeli: poravnava tekst, datume i brojeve ravnomjerno u odnosu na obje strane polja ili tekstnog okvira

Samo dodavanje

Određuje želite li pratiti promjene vrijednosti polja.

Postoje dvije postavke:

 • Da: prati promjene. Da biste prikazali povijest vrijednost polja, desnom tipkom miša kliknite polje, a zatim Prikaži povijest stupca.

 • Bez: evidentiranje promjena.

Upozorenje: Postavljanjem tog svojstva na Ne izbrisat će povijest svih postojećih vrijednosti polja.


Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×