Korištenje značajke samodovršetka formule

Da biste pojednostavnili stvaranje i uređivanje formula te ograničili pogreške pri upisu i pogreške sintakse, možete koristiti značajku samodovršetka formule. Kada u traku formule upišete = (znak jednakosti) i početna slova funkcije, prikazat će vam se popis funkcija, naziva i tekstnih nizova. Tu je i tekst koji vam olakšava odabir odgovarajuće funkcije.

Popis za samodovršetak formule

Evo stvari koje možete napraviti pomoću samodovršetka formule.

Prikaz stavki na popisu za samodovršetak formule

U sljedećoj je tablici prikazano kako nadzirati prikaz stavki na popisu za samodovršetak formule.

Željeni prikaz

Potreban unos

Excel Online i korisnički definirani nazivi funkcija

Slovo ili početna slova na mjestu na kojem je moguće unijeti funkciju.

Primjer: Su

Argumenti funkcija

Upišite ( – otvorenu zagradu

Upišite argument, primjerice broj ili referencu ćelije, ili pak koristite okidač prikaza, primjerice početna slova, zarez, lijevu zagradu ( ili lijevu uglatu zagradu [.

Primjer: SUM(5, A2, [

Za svaki sljedeći argument upišite zarez i argument ili drugi okidač prikaza.

Napomena: Sljedeće funkcije imaju argumente s numeriranim konstantama koje se automatski prikazuju na padajućem popisu: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL i VLOOKUP.

Definirani nazivi i nazivi tablica

Slovo ili početna slova na mjestu na kojem se može unijeti taj naziv.

Primjer: GodišnjaProdaja

Specifikatori stupaca tablice i specifikatori posebnih stavki ([#Sve], [#Podaci], [#Zaglavlja], [#Zbrojevi], [#OvajRedak])

Nešto od ovog:

 • [ (lijeva uglata zagrada) odmah iza naziva tablice.

  Primjer: GodišnjiSažetak[

 • , (zarez) odmah iza posebne stavke.

  Primjer: =GodišnjiSažetak[#Sve],

 • : (dvotočka) odmah iza naziva stupca.

  Primjer: GodišnjiSažetak[Prodaja:

Napomena: Ako se ćelija nalazi u tablici, naziv tablice nije obavezan. Sljedeće su formule, primjerice, iste:

=[Prodaja]/[Troškovi]

=GodišnjiSažetak[Prodaja]/GodišnjiSažetak[Troškovi]

Nazivi veza u funkcijama kocke

" (lijevi navodnik) odmah iza lijeve zagrade iza naziva funkcije kocke.

Primjer: CUBEMEMBER("

Napomena: Navedene su samo OLAP veze spremljene u trenutnu radnu knjigu.

Tekstni nizovi višedimenzionalnog izraza (MDX) u funkcijama kocke

Nešto od ovog:

 • " (lijevi navodnik) odmah iza zareza iza argumenta.

  Primjer: CUBEMEMBER("PodaciProdajeKocke","

 • . (točka) odmah iza desne uglate zagrade.

  Primjer: CUBEMEMBER("PodaciProdajeKocke","[Korisnici].

  Primjer: CUBEMEMBER("PodaciProdajeKocke","[Korisnici].[Meksiko].

 • ( (lijeva zagrada) odmah iza lijevog navodnika za tekstni niz MDX-a za označavanje početka n-torke (niza koji sadrži vrijednosti razdvojene zarezom).

  Primjer: CUBEVALUE("PodaciProdajeKocke","(

 • ,  (zarez) odmah iza desne zagrade u tekstnom nizu MDX-a za označavanje drugog dijela n-torke.

  Primjer: CUBEVALUE("PodaciProdajeKocke","([Korisnici].[Meksiko],

 • { (lijeva vitičasta zagrada) odmah iza lijevog navodnika za tekstni niz MDX-a za označavanje početka izraza skupa.

  Primjer: CUBEVALUE("PodaciProdajeKocke","{

  Napomene: 

  • Da biste unijeli tekstni niz MDX-a pomoću značajke samodovršetka formule, morate biti povezani s OLAP izvorom podataka.

  • Ako je definiran opis, on se prikazuje u zaslonskom opisu kao pomoć u potvrđivanju izbora.

  • Ako tekstni niz MDX-a nije jednoznačan, unosi se jedinstveni naziv člana, ali morate odlučiti je li unesen točan naziv. Ako, primjerice, postoje dvije vrijednosti za sljedeći tekstni niz MDX-a:

   CUBEMEMBER("PodaciProdajeKocke","[Korisnici].[Meksiko].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   bit će unesena jedna od sljedećih vrijednosti:

   [Korisnici].[Ime].&[54342]

   [Korisnici].[Ime].&[34297]

   Ako jedna od unesenih vrijednosti nije željena vrijednost, izbrišite je, a zatim odaberite drugu.

  • Nazivi funkcija komponente Microsoft SQL Server Analysis Services, primjerice "Children", "Parent" ili "Crossjoin" ne prikazuju se na padajućem popisu, ali ih možete upisati.

Napomene: 

 • U bilo kojem trenutku tijekom korištenja značajke samodovršetka formule možete upisati ono što želite da biste dovršili formulu.

 • Značajku samodovršetka formule možete koristiti u sredini postojeće ugniježđene funkcije ili formule. Tekst neposredno ispred točke unosa koristi se za prikaz vrijednosti na padajućem izborniku, a sav tekst nakon točke unosa ostaje nepromijenjen.

 • Definirani nazivi koje stvorite za numerirane konstante, primjerice oni koji se koriste u funkciji SUBTOTAL, i veze funkcije kocke ne prikazuju se na padajućem popisu značajke samodovršetka, ali ih možete upisati.

Kretanje popisom za samodovršetak formule pomoću tipkovnice

U sljedećoj su tablici prikazane tipke koje možete koristiti prilikom upotrebe popisa za samodovršetak formule.

Za

Tipke

Pomicanje točke unosa jedan znak ulijevo.

Strelica lijevo

Pomicanje točke unosa jedan znak udesno.

Strelica desno

Pomicanje odabranog jednu stavku prema gore.

Strelica gore

Pomicanje odabranog jednu stavku prema dolje.

Strelica dolje

Odabir posljednje stavke.

Prekid

Odabir prve stavke.

Tipka Home

Pomicanje jednu stranicu prema dolje i odabir nove stavke.

Tipka Page Down

Pomicanje jednu stranicu prema gore i odabir nove stavke.

Tipka Page Up

Zatvaranje padajućeg popisa.

Escape (ili klik na neku drugu ćeliju)

Umetanje stavke s popisa

Važno: Kad unosite formulu, nemojte zaboraviti uvrstiti desnu zagradu u funkciji ili referenci tablice ili desni navodnik u MDX tekstnom nizu.

 • Da biste umetnuli odabranu stavku u formulu i postavili točku unosa odmah iza nje, pritisnite tipku Tab ili dvokliknite stavku.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×