Korištenje vrste podataka Veliki brojevi

Korištenje vrste podataka Veliki brojevi

Vrsta podataka Veliki brojevi pohranjuje brojčane vrijednosti koje nisu novčane, a kompatibilna je s vrstom podataka SQL_BIGINT na sučelju ODBC. Upotrijebite tu vrstu podataka da biste učinkovito izračunavali velike brojeve.

Raspon vrste podataka Veliki brojevi

Možete je dodati kao polje u tablici programa Access. Možete je i povezivati s bazama podataka s odgovarajućom vrstom podataka, kao što je vrsta podataka SQL Server bigint, ili je pak uvoziti iz njih. Da biste dodali vrstu podataka Veliki brojevi, potreban vam je Access 2016 (međuverzija 16.0.7812 ili novija).

Sadržaj članka

Dodavanje polja Veliki brojevi u tablicu

Povezivanje s vanjskom bazom podataka s podrškom za vrstu podataka SQL_BIGINT ili uvoz iz nje

Razumijevanje utjecaja podrške za vrstu podataka Veliki brojevi

Pitanja povezana s kompatibilnosti s prijašnjim verzijama

Dodavanje polja Veliki brojevi u tablicu

Vrsta podataka Veliki brojevi (veličine osam bajtova) omogućuje vam veći raspon za izračun od vrste podataka Brojevi (veličine četiri bajta). Primjerice, vrsta podataka Brojevi ima raspon od -2^31 do 2^31-1, no vrsta podataka Veliki brojevi ima raspon od -2^63 do 2^63-1. Da biste saznali više, pročitajte članak Uvod u vrste podataka i svojstva polja.

Kada u tablicu dodate polje Veliki brojevi i spremite dizajn tablice, time ste omogućili vrstu podataka Veliki brojevi i baza podataka više nije kompatibilna s prethodnim verzijama programa Access. Prije spremanja dizajna tablice prikazat će vam se poruka upozorenja za slučaj da baza podataka treba ostati kompatibilna. Da biste saznali više, pročitajte odjeljak Pitanja povezana s kompatibilnosti s prijašnjim verzijama.

Vrh stranice

Povezivanje s vanjskom bazom podataka s podrškom za vrstu podataka SQL_BIGINT ili uvoz iz nje

Vrstu podataka Veliki brojevi možete koristiti i za učinkovit rad s povezanim ili uvezenim podacima, kao što je baza podataka SQL Server koja koristi vrstu podataka bigint. Prije podrške za vrstu podataka Veliki brojevi Access je ekvivalentne vrste podataka pretvarao u vrstu podataka Kratki tekst.

Kada je za radnje povezivanja i uvoza omogućena vrsta podataka Veliki brojevi, moguće je povezivati vanjske izvore podataka i iz njih uvoziti sadržaj pomoću upravljačkog programa sučelja ODBC koji podržava vrstu podataka SQL_BIGINT, uključujući primarni ključ koji se temelji na toj vrsti podataka. Na primjer, možete koristiti upravljački program sučelja ODBC instaliran na sustavu Windows da biste se povezivali s vanjskim izvorima podataka ili se pak povezati s drugim bazama podataka u obliku datoteke programa Access 2016 (.accdb) s poljima Veliki brojevi.

Omogućivanje vrste podataka Veliki brojevi

Prema zadanom vrsta podataka Veliki brojevi nije omogućena za radnje povezivanja i uvoza. Podršku pak možete izričito omogućiti tako da postavite mogućnost Podrška za vrstu podataka Bigint za tablice povezivanja/uvoza u programu Access. Kada pokušate postaviti tu mogućnost, prikazat će vam se poruka upozorenja za slučaj da baza podataka treba ostati kompatibilna. Kada tu mogućnost postavite, baza podataka više neće biti kompatibilna sa starijim verzijama programa Access.

Da biste saznali više, pročitajte članak Postavljanje korisničkih mogućnosti za trenutnu bazu podataka i odjeljak Pitanja povezana s kompatibilnosti s prijašnjim verzijama.

Postojeće se tablice ne pretvaraju automatski

Omogućivanje podrške za vrstu podataka Veliki brojevi ne mijenja automatski vrstu podataka postojećih tablica. Možda ste ih prethodno povezali s izvorom podataka ili ih pak iz njega uvezli pomoću upravljačkog programa sučelja ODBC koji podržava vrstu podataka SQL_BIGINT (kao što je vrsta podataka SQL Server bigint). U oba je slučaja Access pretvorio polje u vrstu podataka Kratki tekst. Da biste vrstu podataka promijenili u Veliki brojevi, učinite sljedeće:

Povezane tablice    – Omogućite mogućnost podrške za BigInt, a zatim osvježite povezane tablice pomoću mogućnosti Upravitelj za povezivanje tablica (odaberite Vanjski podaci > Upravitelj za povezivanje tablica, zatim odgovarajuće tablice i potom U redu). Na taj ćete način vrstu podataka u stupcu pretvoriti iz vrste Kratki tekst u vrstu Veliki brojevi.

Uvezene tablice    – Promijenite polje koje sadrži vrstu podataka Kratki tekst u vrstu podataka Veliki brojevi (otvorite tablicu u prikazu dizajna, odaberite polje u stupcu Vrsta podataka, zatim na popisu vrsta podataka odaberite Veliki brojevi i potom spremite promjene).

Vrh stranice

Razumijevanje utjecaja podrške za vrstu podataka Veliki brojevi

Prije no što počnete koristiti vrstu podataka Veliki brojevi veoma je važno da shvatite utjecaj koji bi ona mogla imati na bazu podataka programa Access.

Označavanje oblika datoteke programa Access 2007 – 2016 (.accdb) kao Access 2016

Ukratko, postoje dva načina na koje možete omogućiti podršku za vrstu podataka Veliki brojevi: kada dodate polje u lokalnu tablicu s vrstom podataka Veliki brojevi i kada postavite mogućnost Podrška za vrstu podataka Bigint za tablice povezivanja/uvoza u programu Access. Neovisno o načinu omogućivanja podrške za vrstu podataka Veliki brojevi, riječ je o trajnoj promjeni vrste podataka koju nije moguće poništiti. U svakom slučaju, Access će prije promjene prikazati poruku upozorenja.

Omogućivanje vrste podataka Veliki brojevi u pozadini označava oblik datoteke programa Access 2007 – 2016 (.accdb) kao Access 2016. Označavanje oblika datoteke baze podataka znači da ste promijenili određeni oblik datoteke, unaprijedili verziju baze podataka, no što se ostaloga tiče oblik datoteke ostao je isti. Kada pokušate otvoriti datoteku u programu Access 2013 ili Access 2016, Access će oznaku pročitati na sljedeći način:

 • Ako je verzija baze podataka starija od 16.7, vrsta podataka Veliki brojevi neće biti omogućena i moći ćete otvoriti bazu podataka.

 • Ako je verzija baze podataka 16.7 ili novija, vrsta podataka Veliki brojevi bit će omogućena, a bazu podataka moći ćete otvoriti samo u programu Access 2016.

Sažetak podrške za vrstu podataka Veliki brojevi za verzije proizvoda

U sljedećoj su tablici na sažet način navedene moguće situacije do kojih može doći prilikom korištenja vrste podataka Veliki brojevi za različite verzije proizvoda. Imajte na umu da se omogućivanje odvija kada dodate vrstu podataka Veliki brojevi u tablicu i spremite dizajn ili pak postavite mogućnost omogućivanja povezivanja i uvoza.

Savjet: Da biste saznali više o prikazu broja verzije proizvoda, pročitajte članak Koju verziju sustava Office koristim?

Stanje vrste podataka Veliki brojevi

Verzija proizvoda: verzija programa Access 2013 i Access 2016 starija od verzije 16.0.7812

Verzija proizvoda: verzija programa Access 2016 16.0.7812 ili novija

Omogućeno

Bazu podataka nije moguće otvoriti i prikazuje se poruka o pogrešci s vezom za pomoć.

Da biste zaobišli taj problem, pročitajte članak "Uklanjanje podrške za vrstu podataka Veliki brojevi iz baze podataka u obliku datoteke programa Access 2007 – 2016".

Bazu podataka možete otvoriti.

Polja lokalne tablice definirana kao vrsta podataka Veliki brojevi tretiraju se kao veliki brojevi.

Povezane tablice možete osvježiti. Ako su stupci prethodno tretirani kao vrsta podataka Kratki tekst, oni se automatski pretvaraju u vrstu podataka Veliki brojevi.

Nije omogućeno

Bazu podataka možete otvoriti.

Povezane tablice možete osvježiti. Ako su stupci u povezanoj tablici utemeljeni na vrsti podataka BigInt i pretvoreni su u vrstu podataka Kratki tekst, takvi će i ostati.

Verzija datoteke baze podataka ostat će ista.

Bazu podataka možete otvoriti.

Povezane tablice možete osvježiti. Ako su stupci u povezanoj tablici utemeljeni na vrsti podataka BigInt i pretvoreni su u vrstu podataka Kratki tekst, takvi će i ostati.

Verzija datoteke baze podataka ostat će ista.

Napomena: Vrsta podataka Veliki brojevi ni u kojem slučaju nije podržana u oblicima datoteka programa Access (.mdb) prije oblika datoteke Access 2007 – 2016.

Utvrđivanje omogućenosti vrste podataka Veliki brojevi u bazi podataka programa Access

Bazu podataka programa Access možda ste naslijedili i želite utvrditi je li u njoj omogućena vrsta podataka Veliki brojevi. Možete učiniti sljedeće:

Pregledati naslovnu traku   Ako je baza podataka označena, na naslovnoj će traci pisati <naziv baze podataka> (Access 2016). U suprotnom, na naslovnoj će traci pisati <naziv baze podataka> (Access 2007 – 2016).

Pregledati program Na taj ćete način prikazati broj trenutne verzije baze podataka. Pritisnite CTRL + G da biste prikazali izvršni prozor za Visual Basic, unesite ?CurrentDb().Version, a zatim pritisnite Enter. Ako je vraćena vrijednost manja od 16.7, podrška nije omogućena. Ako je vraćena vrijednost 16.7 ili veći broj, podrška je omogućena.

Vrh stranice

Pitanja povezana s kompatibilnosti s prijašnjim verzijama

Ako želite održati kompatibilnost s prijašnjim verzijama u različitim oblicima datoteka, važno je razumjeti okruženje baze podataka. Da biste saznali više o svim oblicima datoteka programa Access, pročitajte članak Koji oblik datoteke koristiti u programu Access?.

Razmislite o sljedeće tri alternative.

Održavanje trenutačnog okruženja oblika datoteke zajedničke baze podataka

Da biste zadržali okruženje oblika datoteke zajedničke baze podataka u bazama podataka u obliku datoteke programa Access 2007 – 2016 (.accdb) i prethodnim oblicima datoteka (.mdb), učinite sljedeće:

Dodavanje podrške za vrstu podataka Veliki brojevi u bazu podataka u obliku datoteke programa Access 2007 – 2016

Da biste dodali podršku za vrste podataka Veliki brojevi u bazu podataka u obliku datoteke programa Access 2007 – 2016 (.accdb), učinite sljedeće:

 1. Otvorite bazu podataka u programu Access 2016 (međuverzija 16.0.7812 ili novija).

 2. Omogućite vrstu podataka Veliki brojevi za radnje povezivanja i uvoza. Da biste saznali više, pročitajte članak Odabir postavki za prikaz i pohranu podataka u bazi podataka.

 3. Osvježite povezane tablice pomoću mogućnosti Upravitelj za povezivanje tablica (odaberite Vanjski podaci > Upravitelj za povezivanje tablica, zatim odgovarajuće tablice i potom U redu).

  ILI

  Dodavanje polja s vrstom podataka Veliki brojevi u tablicu i spremanje dizajna tablice

Kao rezultat, polja koja sadrže vrstu podataka Kratki tekst pretvaraju se u vrstu podataka Veliki brojevi.

Uklanjanje podrške za vrstu podataka Veliki brojevi iz baze podataka u obliku datoteke programa Access 2016

Bazu podataka u obliku datoteke programa Access 2016 ne možete otvoriti u verzijama programa Access starijim od verzije Access 2016. Da biste zaobišli taj problem, učinite sljedeće:

 1. Stvorite novu bazu podataka u obliku datoteke verzije 2007 – 2016 i provjerite nije li podrška za vrstu podataka Veliki brojevi za radnje povezivanja i uvoza omogućena. Da biste saznali više, pročitajte članak Postavljanje korisničkih mogućnosti za trenutnu bazu podataka.

 2. U novu bazu podataka uvezite željene objekte iz izvorne baze podataka.

 3. U novoj bazi podataka stvorite veze na tablice iz izvorne baze podataka.

Kao rezultat, polja koja su sadržavala vrstu podataka Veliki brojevi bit će pretvorena u vrstu podataka Kratki tekst, a nova će baza podataka biti kompatibilna sa svim oblicima datoteka programa Access 2007 – 2016 (.accdb).

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Odabir 64-bitne ili 32-bitne verzije sustava Microsoft Office

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×