Korištenje upita za brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ovaj članak objašnjava kako izbrisati podatke iz baze podataka programa Microsoft Office Access 2007 korištenjem upita ažuriranja i brisanja. Upit ažuriranja koristite za brisanje pojedinačnih polja iz zapisa u bazi podataka, a upit brisanja koristite za uklanjanje cijelih zapisa iz baze podataka, uključujući vrijednost ključa koji zapis čini jedinstvenim. Želite li nastaviti, zapamtite da Access omogućuje brojne načine ručnog brisanja dijela zapisa ili cijelog zapisa.

Dodatne informacije o ručnom brisanju zapisa potražite u članku Brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka.

U ovom članku

Razumijevanje korištenja upita za brisanje podataka

Planiranje brisanja

Sprečavanje onemogućenog načina u blokiranju upita

Brisanje dijelova zapisa (jednog ili više polja)

Brisanje cijelih zapisa

Primjeri kriterija za upite odabiranja

Razumijevanje korištenja upita za brisanje podataka

Za brisanje podataka iz baze podataka programa Access možete koristiti dvije vrste upita. Koji ćete upit koristiti ovisi o vrsti brisanja koje trebate provesti.

 • Ako trebate izbrisati pojedinačna polja iz zapisa u jednoj ili više tablica, koristite upit ažuriranja koji izmjenjuje postojeće vrijednosti vrijednosti null (koja je, bez podataka) ili niz duljine nula (par dvostrukih navodnih znakova bez razmaka između njih).

  Za brisanje podataka u pojedinačnim poljima koristite upi ažuriranja jer, po zadanome, upiti brisanja uklanjaju samo cijele retke. Postupak korištenja upita ažuriranja za "brisanje" podataka slijedi opsežne korake: Stvorite upit izdvajanja i osigurajte da vraća samo podatke koje želite izbrisati. Zatim upit pretvorite u upit ažuriranja koristeći NULL ili niz duljine nula kao vrijednost ažuriranja, a onda izvedite upit za ažuriranje postojećih podataka.

 • Ako trebate ukloniti cijele zapise (retke), koristite upit brisanja.

  Po zadanome, upiti brisanja uklanjaju sve podatke u svakom polju, zajedno s vrijednošću ključa koji zapis čini jedinstvenim. Kad izvodite upit, on uvijek uklanja cijeli redak iz tablice. Postupak slijedi ove korake: Stvorite upit izdvajanja, osigurajte da vraća zapise koje želite izbrisati, a zatim pretvorite upit u upit brisanja i izvedite ga za uklanjanje podataka.

U nastavku, imajte na umu da ako zapise koje želite izbrisati nalaze na strani "jedan" odnosa jedan-prema-više, najprije morate izmijeniti svojstvo odnosa prije pokretanja upita. Pripreme za brisanje srodnih podatakakasnije u ovom se članku objašnjava kako obaviti taj zadatak. Morate napraviti dodatne promjene jer je prema zadanim postavkama, Access onemogućuje brisanje podataka na strani "jedan" odnosa jedan-prema-više.

Ako trebate dodatne informacije o odnosa jedan-prema-više, pročitajte članke Osnove dizajna baza podataka i Stvaranje, uređivanje i brisanje odnosa.

Osim toga, imajte na umu da nakon ažuriranja dijela ili cijelog zapisa, ne možete poništiti promjene, pa preporučujemo da uvijek sigurnosno kopirati podatke prije pokretanja upita za brisanje. Potražite u članku sigurnosnu kopiju baze podataka, u nastavku ovog članka dodatne informacije.

Postupci u sljedećim odjeljcima objašnjavaju kako stvoriti upite ažuriranja koji uklanjaju podatke iz pojedinačnih polja i kako stvoriti upite brisanja koji brišu cijele zapise.

Napomena: Uobičajeno upite ažuriranja i brisanja koristite samo ako trebate brzo promijeniti ili ukloniti velike količine podataka. Želite li ukloniti manji broj zapisa, — količinu koju ćete lako izbrisati ručno — možete otvoriti tablicu u prikazu podatkovne tablice, odabrati polja ili retke koje želite izbrisati i pritisnuti DELETE.

Dodatne informacije o drugim načinima brisanja podataka potražite u članku Brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka.

Vrh stranice

Planiranje brisanja.

Postupak korištenja upita za brisanje zapisa slijedi ove osnovne korake:

 • Planirajte brisanje. Provjerite imate li potrebne dozvole za brisanje podataka, provjerite jesu li svi drugi korisnici zatvorili sve objekte koji koriste zahvaćene tablice, a zatim stvorite sigurnosnu kopiju baze podatka.

 • Provjerite je li baza podataka nalazi se na pouzdanom mjestu ili da je digitalno potpisan. Ako nijedan od ovih uvjeta primijenili, možete odabrati pouzdanosti baze podataka za trenutnu sesiju samo. Imajte na umu da po zadanome, Access blokira Akcijski upiti (upiti brisanja, ažuriranje i upit sa stvaranjem tablice) osim ako ih ne smatrate pouzdanom bazu podataka. Informacije o pouzdanosti baze podataka potražite u članku Sprečavanje onemogućenog načina u blokiranju upita, u nastavku ovog članka.

 • Želite li izbrisati podatke iz više od jedne tablice, a te tablice su srodne, omogućite mogućnosti Referencijalni integritet i Kaskadno brisanje srodnih zapisa za svaki odnos. Ovime se omogućuje da upit briše podatke iz tablica na stranama "jedan" i "više" u odnosu.

 • Stvorite upit odabiranja, a zatim po potrebi dodajte kriterije dok upit ne vrati ispravan skup zapisa.

 • Želite li izbrisati pojedinačna polja iz tablice, pretvorite upit izdvajanja u upit ažuriranja, unesite NULL ili niz duljine nula ("") kao kriterij ažuriranja te izvedite upit.

 • Želite li izbrisati cijele zapise, pretvorite upit izdvajanja u upit brisanja i izvedite upit.

Općenite pripreme

Provedite sljedeće zadatke prije brisanja dijela zapisa ili cijelog zapisa iz baze podataka:

 • Provjerite nije li baza podataka samo za čitanje. Kako biste to učinili, otvorite Windows Explorer, pritisnite desnom tipkom miša datoteku baze podataka (datoteka .accdb ili .mdb), a zatim pritisnite Svojstva na izborniku prečacu. U dijaloškom okviru Svojstva očistite potvrdni okvir Samo za čitanje.

 • Provjerite imate li potrebne dozvole za brisanje podataka iz baze podataka. Ako niste sigurni, obratite se svojem administratoru sustava i dizajneru baze podataka.

 • Konzultirajte se s ostalim korisnicima baze podataka kako biste provjerili da brisanje kod njih neće prouzročiti negativne efekte.

 • Zamolite sve korisnike baze podataka da zatvore sve tablice, obrasce, upite i izvještaje koji koriste podatke koje želite izbrisati. Tako će izbjeći kršenja zaključavanja.

  Savjet: Ako se na bazu podataka povezuje velik broj korisnika, možda trebate zatvoriti bazu podataka i ponovno je otvoriti u isključivom načinu. Kako biste to učinili:

  1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba pa Otvori.

  2. Pregledajte i odaberite bazu podataka, pritisnite strelicu pokraj gumba Otvori, zatim pritisnite Otvori isključivo.

   otvaranje datoteke u isključivom načinu

 • Prije uređivanja ili brisanja zapisa stvorite sigurnosnu kopiju baze podataka. Neki postupci brisanja su povratni, ali samo izradom sigurnosne kopije ste sigurni da ćete uvijek moći vratiti podatke nakon promjena.

  Izrada sigurnosne kopije baze podataka

  1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , pokažite na Upravljanje, a zatim u odjeljku Upravljaj ovom bazom podataka kliknite Stvori sigurnosnu kopiju baze podataka.

  2. U dijaloškom okviru Spremi kao odredite naziv i mjesto sigurnosne kopije, a zatim pritisnite Spremi.

   Access zatvara izvornu datoteku, stvara sigurnosnu kopiju, a zatim ponovo otvara izvornu datoteku.

   Za povratak sigurnosne kopije zatvorite i preimenujte izvornu datoteku, kako bi sigurnosna kopija mogla preuzeti naziv izvorne verzije. Naznačite naziv izvorne verzije na sigurnosnu kopiju i otvorite preimenovanu sigurnosnu kopiju u programu Access.

Pripreme za brisanje srodnih podataka

Ako trebate izbrisati podatke u srodnim tablicama, imajte na umu pravilo: ako se podaci nalaze na strani "više" u odnosu jedan-prema-više, podatke možete izbrisati bez izmjene odnosa. Međutim, ako se podaci nalaze na strani "jedan" u odnosu jedan-prema-više, najprije morate izmijeniti odnos ili će Access blokirati brisanje.

Postupak brisanja srodnih podataka slijedi ove korake:

 • Utvrdite koji zapisi se nalaze na strani "jedan" u odnosu, a koji se nalaze na strani "više".

 • Ako trebate izbrisati zapise na strani "jedan" u odnosu i srodne zapise na strani "više", omogućujete skup pravila koji nazivamo Referencijalni integritet i omogućujete kaskadno brisanje. Koraci u ovom odjeljku objašnjavaju referencijalni integritet i kako provesti oba zadatka.

 • Ako trebate izbrisati zapise samo na strani "jedan" u odnosu, najprije izbrišite odnos, a zatim izbrišite podatke.

  -ili-

  Ako trebate ukloniti podatke samo na strani "više" u odnosu, možete stvoriti i izvoditi upit brisanja bez promjene odnosa.

Koraci u sljedećim odjeljcima objašnjavaju kako se srodni podaci pripremaju za brisanje.

Utvrdite koji zapisi se nalaze na stranama "jedan" i "više" u odnosu

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

  Pojavljuje se kartica Odnosi i prikazuje sve tablice u bazi podataka i također odnose između svake tablice sa svakom drugom tablicom. Svaki odnos je prikazan kao crta koja povezuje tablice između polja.

  Sljedeća slika prikazuje uobičajeni odnos. Većina, ako ne i svi, odnosa u bazi podataka imaju strane "jedan" i "više". Dijagram odnosa prikazuje stranu "jedan" brojem jedan (1), a stranu "više" simbolom za beskonačno ().

  Odnos između dvije tablice

  Prema pravilu, ako izbrišete zapis na strani "jedan" u odnosu, također brišete sve srodne zapise na strani "više" u odnosu. Međutim, ako izbrišete zapise na strani "više" u odnosu, obično ne brišete zapise na strani "jedan".

  Također, po zadanome Access provodi skup pravila koji nazivamo referencijalni integritet. Ta pravila osiguravaju da vanjski ključ u bazi podataka sadrži ispravne vrijednosti. Vanjski ključ je stupac čije vrijednosti se podudaraju s vrijednostima stupca primarnog ključa druge tablice.

  Dodatne informacije o pravilima referencijalnog integriteta

  • Pravilo 1: Ne možete unijeti vrijednost u polje vanjskog ključa povezane tablice ako ta vrijednost već ne postoji u primarnom ključu primarne tablice. Međutim, u polje vanjskog ključa možete unijeti vrijednost null.

  • Pravilo 2: Ne možete izbrisati cijeli zapis iz primarne tablice ako u povezanoj tablici postoje zapisi koji se podudaraju.

   Imajte na umu da to pravilo možete riješiti tako da omogućite svojstva u odnosu između primarnih i sekundarnih tablica. Dodatne informacije o tome potražite u članku sa sljedećim postupkom Uređivanje odnosa.

  • Pravilo 3: Ne možete promijeniti vrijednost primarnog ključa u primarnoj tablici ako taj zapis ima povezane zapise.

   Međutim, ovo pravilo možete zaobići omogućavanjem mogućnosti u odnosu između primarnih i sekundarnih tablica.

   Ako ne odredite drugačije, Access ta pravila provodi pri svakom dodavanju, uređivanju ili brisanju podataka u bazi podataka. Ako akcija naruši pravilo, Access prikazuje poruku poput ove koja je prikazana u sljedećoj ilustraciji i odustaje od akcije.

   Poruka: Zapis se ne može izbrisati niti promijeniti

  Ako nastavite, zapamtite da iako Access omogućuje referencijalni integritet po zadanome za većinu slučajeva, baza podataka mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • Polje koje se podudara iz primarne tablice mora biti primarni ključ ili mora imati jedinstveni indeks.

  • Povezana polja u primarnoj i povezanoj tablici moraju imati istu vrstu podataka.

   Napomena: Access omogućuje dvije iznimke ovog pravila. Iznimka je da polje Samonumeriranje može upućivati na polje Broj kojemu je svojstvo FieldSize postavljeno na Dugi cijeli broj. Također, polje Samonumeriranje koji ima postavku svojstva FieldSize za Replikacijski ID može upućivati na polje Broj koji ima postavku svojstva FieldSize za Replikacijski ID.

  • Obje tablice moraju pripadati istoj bazi podataka programa Access.

   Napomena: Ako su tablice povezane, moraju biti u formatu programa Access. Također, morate otvoriti bazu podataka koja sadrži povezane tablice, a zatim omogućiti referencijalni integritet. Ne možete provesti pravila referencijalnog integriteta za povezane tablice iz baza podataka u drugim formatima, kao što su Microsoft Office Excel 2007 radne knjige. Za informacije o omogućavanju referencijalnog integriteta pogledajte korake u sljedećem odjeljku.

 2. Zabilježite nazive polja tablice na svakoj strani odnosa.

 3. Otvorite svaku tablicu i pregledajte podatke u svakom polju radi provjere da polja sadrže podatke koje želite izbrisati.

 4. Okno Odnosi ostavite otvoreno, a zatim nastavite do koraka u sljedećem odjeljku.

Uređivanje odnosa

Te korake slijedite samo kad trebate izbrisati podatke na stranama "jedan" i "više" u odnosu.

 1. Ako ste to već učinili, otvorite okno Odnosi.

  Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

 2. Desnom tipkom miša pritisnite odnos (crtu) koji povezuje tablice uključene u operaciju brisanja, a zatim na izborniku prečacu pritisnite Uređivanje odnosa.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 3. Provjerite je li potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet odabran.

 4. Odaberite potvrdni okvir Kaskadno brisanje srodnih zapisa.

  Napomena: Dok ovo svojstvo ponovno ne omogućite, brisanjem na strani "jedan" u odnosu brišu se svi srodni zapisi na strani "više" u odnosu.

 5. Pritisnite U redu, zatvorite okno Odnosi, a zatim nastavite do sljedećeg skupa koraka.

Izbrišite zapis

 1. Ako ste to već učinili, otvorite okno Odnosi.

  Na kartici Alati baze podataka u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Odnosi.

 2. Zapišite polja uključena u odnos, kako biste nakon brisanja podataka mogli obnoviti odnos.

 3. Desnom tipkom miša pritisnite odnos (crtu) koji povezuje tablice uključene u postupak brisanja, a zatim pritisnite Izbriši na izborniku prečacu.

  -ili-

  Odaberite odnos i pritisnite DELETE.

Napomena: Za obnavljanje odnosa slijedite prethodne korake za otvaranje okna Odnosi, a zatim povucite polje primarnog ključa iz tablice "jedan" i ispustite ga u polje vanjskog ključa tablice "više". Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa. Ako stari odnos provodi referencijalni integritet, odaberite Provođenje referencijalnog integriteta, a zatim pritisnite Stvori. U protivnom, pritisnite samo Stvori.

Vrh stranice

Sprečavanje onemogućenog načina u blokiranju upita

Po zadanome, ako otvorite bazu podataka koju niste odabrali za pouzdanu ili se ne nalazi na pouzdanom mjestu, Access blokira izvođenje svih akcijskih upita.

Ako pokušate pokrenuti akcijski upit, a čini se kao da se ništa ne događa, provjerite je li se na traci stanja programa Access pojavila sljedeća poruka:

Onemogućeni način je blokirao ovu akciju ili događaj.

Kad vidite tu poruku, učinite sljedeće:

Omogućavanje blokiranog sadržaja

 • Na traci s porukama pritisnite Mogućnosti.

  Otvara se dijaloški okvir Mogućnosti sigurnosti Microsoft Officea.

 • Pritisnite Omogući ovaj sadržaj, a zatim pritisnite U redu.

 • Ponovo pokrenite upit.

Ako ne vidite traku s porukama

 • Pritisnite karticu Alati baze podataka i u grupi Prikaži/sakrij pritisnite Traka s porukama.

Dodatne informacije o Onemogućenome načinu i sigurnosti programa Access potražite u članku sigurne baze podataka programa Access 2007.

Brisanje dijelova zapisa (jednog ili više polja)

Koraci u ovom odjeljku objašnjavaju kako koristiti upit s ažuriranjem za brisanje dijelova zapisa (pojedinačna polja) iz tablice na strani "više" odnosa jedan-prema-više. Također, slijedite ove korake da biste izbrisali podatke iz tablice koje su povezane s drugim podacima. Imajte na umu da izvodi upit s ažuriranjem za brisanje podataka mijenja postojećih vrijednosti NULL ili niz nulte duljine (par navodnika bez razmaka između), ovisno o kriterij koji navedete. Dodatne informacije o korištenju upita s ažuriranjem potražite u članku Stvaranje i pokretanje upita s ažuriranjem.

Stvaranje upita s odabirom

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

  Otvara se dizajner upita, pojavit će se kartica Dizajn i dijaloški okvir Prikaz tablice.

 2. Odaberite tablicu koja sadrži podatke koje želite izbrisati, pritisnite Dodaj, a zatim pritisnite Zatvori.

  Tablica će se pojaviti kao prozor u gornjoj sekciji rešetke dizajna upita. U prozoru su popisana sva polja u tablici. Ova slika prikazuje uobičajenu tablicu u dizajneru.

  tablica u dizajneru upita

 3. Dodajte polja koja želite postaviti na NULL na retku dizajnera Polje. Možete dvostruko pritisnuti svako polje ili povući i ispustiti svako polje.

 4. Neobavezno, unesite kriterij za jedno ili više polja u retku dizajnera Kriterij.

  Korištenje kriterija da biste vratili samo zapise koje želite izbrisati. U suprotnom, upit s ažuriranjem postavlja na NULL svaki zapis u svakoj od polja u upitu. Dodatne informacije o korištenju kriterija potražite u članku Primjeri kriterija za upite odabiranja, u nastavku ovog članka.

 5. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Provjerite je li upit vratio zapise koje želite postaviti na NULL ili niz duljine nula. Ako je potrebno, ponovite korake 3-5 i zamijenite polja ili kriterij dok upit ne počne vraćati samo podatke koje želite promijeniti.

 6. Upit ostavite otvoren pa prijeđite na sljedeće korake.

Pretvaranje upita izdvajanja u upit ažuriranja

 1. Za prelazak s podatkovne tablice na dizajner upita pritisnite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Upit s ažuriranjem.

  Access izmjenjuje upit izdvajanja u upit ažuriranja, skriva redak Prikaži u donjem dijelu rešetke dizajna i dodaje redak Ažuriraj do.

  U redak Ažuriraj na za svako polje unesite vrijednost NULL ili niz nulte duljine – par dvostrukim navodnicima bez razmaka između njih ("").

 3. Kliknite Pokreni Slika gumba .

  Access traži potvrdu promjena.

  Budite potpuno sigurni da želite izmijeniti vrijednosti, a zatim pritisnite Da za promjenu podataka.

Vrh stranice

Brisanje cijelih zapisa

Koraci u ovom odjeljku objašnjavaju kako koristiti upit brisanja za brisanje cijelih zapisa iz tablice.

Stvaranje upita s odabirom

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo pritisnite Dizajn upita.

  Otvara se dizajner upita, pojavit će se kartica Dizajn i dijaloški okvir Prikaz tablice.

 2. Odaberite tablicu s "jedne" strane odnosa, pritisnite Dodaj, a zatim pritisnite Zatvori.

  Tablica će se pojaviti kao prozor u gornjoj sekciji rešetke dizajna upita. U prozoru su popisana sva polja u tablici. Ova slika prikazuje uobičajenu tablicu u dizajneru.

  tablica u dizajneru upita

 3. Dvostruko pritisnite zvjezdicu (*) kako biste dodali sva polja u tablici rešetki dizajna.

  Dodavanje svih polja tablice upitu s brisanjem omogućuje uklanjanje čitavih zapisa (redaka) iz tablice.

 4. Želite li, dodajte polje tablice koje omogućuje unos kriterija.

  Na primjer, uzmimo da klijentova tvrtka propadne te da trebate ukloniti sve neriješene narudžbe za tog klijenta. Kako biste pronašli samo te zapise rešetki dizajna dodajete polja ID kupca i Datum narudžbe.

 5. Ako ste pratili prethodan korak, unesite svoje kriterije u redak Kriterij u rešetki dizajna.

  Kriterije koristite kako biste vratili samo zapisi koje želite izbrisati. U suprotnom upit s brisanjem uklanja sve zapise u tablici. Kako biste nastavili s primjerom iz prethodnog koraka unesite ID kupca za tog klijenta koji je propao i datum na koji su narudžbe klijenta postale nevažeće.

  Dodatne informacije o korištenju kriterija potražite u članku Primjeri kriterija za upite odabiranja, u nastavku ovog članka.

 6. Ako ste pratili prethodni korak, očistite potvrdni okvir Prikaži za svako polje kriterija.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

  Provjerite vraća li upit zapise koje želite izbrisati.

 8. Upit ostavite otvoren pa prijeđite na sljedeće korake.

Upit odabiranja pretvorite u upit s brisanjem i izbrišite podatke

 1. Za prelazak s podatkovne tablice na dizajner upita pritisnite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Brisanje.

  Access pretvara upit odabiranja u upit s brisanjem, skriva redak Prikaži u donjem dijelu rešetke dizajna i dodaje redak Izbriši.

  Provjerite redak Izbriši u stupcu * (sva polja) prikazuju Iz. Riječ Gdje se mora pojaviti u svim stupcima koji koriste kriterij.

 3. Provjerite je li da želite izbrisati podatke, a zatim kliknite Pokreni Slika gumba .

  Access traži potvrdu brisanja.

  Za brisanje podataka pritisnite Da.

Vrh stranice

Primjeri kriterija za upite odabiranja

Sljedeće tablice popisuju neke uzorke kriterija koje možete koristiti u upitima izdvajanja za osiguranje da se brišu samo ispravni podaci. Te uzorke možete prilagoditi za korištenje s vašim vlastitim podacima. Neki od tih primjera koriste zamjenske znakove.

Dodatne informacije o korištenju zamjenskih znakova potražite u članku Referenca zamjenskih znakova programa.

Kriterij

Efekt

> 234

Vraća broj veći od 234. Za pronalazak svih brojeva manjih od 234 koristite < 234.

>= "Cajhen"

Vraća sve zapise od Cajhen do kraja abecede

Između #2/2/2007# i #12/1/2007#

Vraća datume od 2. veljače 2007. do 1.prosinca 2007. (ANSI-89). Ako baza podataka koristi zamjenske znakove ANSI-92, koristite jednostruke navodnike (') umjesto znaka funte (#). Primjer: između '2/2/2007' i '1/12/2007'

Not "Njemačka"

Pronalazi sve zapise u kojima sadržaj polja nije potpuno jednak pojmu "Njemačka." Kriterij će vratiti zapise koji uz "Njemačka" sadrže i druge znakove poput "Njemačka (euro)" ili "Europa (Njemačka)".

Not "T*"

Pronalazi sve zapise osim onih koji počinju s T. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, umjesto zvjezdice (*) koristite znak postotka (%).

Not "*t"

Pronalazi sve zapise koji ne završavaju slovom t. Ako baza podataka koristi zamjenske znakove ANSI-92, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice (*).

In(Kanada,Velika Britanija)

U popisu pronalazi sve zapise koji sadrže riječi Kanada ili Velika Britanija.

Like "[A-D]*"

U tekstualnom polju pronalazi sve zapise sa slovima od A do D. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice (*).

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise koji sadrže skup slova "ar". Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup zamjenskih znakova, koristite znak za postotak (%) umjesto zvjezdice (*).

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise koji počinju s "Maison" i sadrže drugi niz od 5 slova u kojem su prva 4 slova "Dewe", a posljednje slovo nije poznato. Ako baza podataka koristi skup zamjenskih znakova ANSI-92, koristite donju crtu (_) umjesto upitnika (?).

#2/2/2007#

Pronalazi sve zapise za 2. veljače 2007. Ako baza podataka koristi skup zamjenskih znakova ANSI-92, datum smjestite u jednostruke navodnike, a ne u znakove funte ('2/2/2007').

< Date() - 30

Koristi funkciju Date za vraćanje svih datuma starih više od 30 dana.

Date()

Koristi funkciju Date za vraćanje svih zapisa koji sadrže današnji datum.

Između Date() i DateAdd("M", 3, Date())

Koristi funkcije Date i DateAdd za vraćanje svih zapisa između današnjeg datuma i datuma tri mjeseca unatrag od današnjeg datuma.

Is Null

Vraća sve zapise koji zadrže null (praznu ili nedefiniranu) vrijednost.

Is Not Null

Vraća sve zapise koji sadrže bilo koju vrijednost (koja nije null).

""

Vraća sve zapise koji sadrže niz duljine nula. Nizove duljine nula koristite kad određenom polju trebate dodati vrijednost, ali još ne znate koja je to vrijednost. Na primjer, polju je možda potreban broj faksa, ali neki vaši klijenti nemaju faks uređaje. U tom slučaju, umjesto broja unosite par dvostrukih navodnika bez razmaka između njih ("").

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×