Korištenje tijeka rada za odobrenje

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Tijek rada za odobrenje preusmjerava dokument ili stavku spremljenu u popis ili biblioteku grupi osoba na odobrenje. Po zadanome, tijek rada za odobrenje pridružen je vrsti sadržaja dokumenta i zato je automatski dostupan bibliotekama dokumenata.

U ovom članku

Kako funkcionira tijek rada za odobrenje?

Dodavanje ili promjena tijeka rada za odobrenje za popis, biblioteku ili vrstu sadržaja

Pokretanje tijeka rada za odobrenje na dokumentu ili stavci

Dovršavanje zadatka tijeka rada za odobrenje

Kako radi tijek rada za odobrenje?

Tijek rada za odobrenje podržava poslovne procese koji uključuju slanje dokumenta ili stavke kolegama ili rukovoditeljima na odobrenje. Tijek rada za odobrenje poboljšava učinkovitost procesa odobravanja upravljanjem i praćenjem svih zadataka osoba uključenih u proces i omogućavanjem zapisa procesa nakon njegovog završetka.

Ako su tijekovi rada dostupni, tijek rada za odobrenje možete pokrenuti izravno iz dokumenta ili stavke u popisu ili biblioteci. Za pokretanje tijeka rada, odaberite tijek rada koji želite koristiti, a zatim ispunite obrazac pokretanja tijeka rada koji određuje sudionike tijeka rada (odobritelje), datum dovršenja i druge značajne upute za zadatak. Nakon pokretanja tijeka rada, poslužitelj dodjeljuje zadatke svim sudionicima. Ako su na poslužitelju omogućena upozorenja e-pošte, poslužitelj šalje upozorenja e-pošte svim sudionicima. Sudionici mogu pritisnuti vezu u upozorenju zadatka e-pošte kako bi otvorili dokument ili stavku za odobrenje. Sudionici mogu odabrati odobrenje, odbacivanje ili ponovnu dodjelu svojih zadataka odobrenja. Također, mogu zatražiti promjenu dokumenata ili stavki koje čekaju na odobrenje. Sudionici imaju mogućnost završavanja svojih tijekova rada na Microsoft Office SharePoint Server 2007 web-mjestu ili izravno unutar određenih programa koji su dio paketa 2007 Microsoft Office. Za vrijeme izvođenja tijeka rada, vlasnik tijeka rada ili njegovi sudionici mogu pregledavati stranicu Stanje tijeka rada kako bi vidjeli koji sudionici su dovršili svoje zadatke tijeka rada. Kad sudionici tijeka rada dovrše svoje zadatke tijeka rada, tijek rada se završava i vlasnik tijeka rada automatski prima obavijest da je tijek rada završen.

Po zadanome, tijek rada za odobrenje pridružen je vrsti sadržaja dokumenta i zato je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata. Zadani tijek rada za odobrenje za biblioteke dokumenata je serijski tijek rada u kojem se zadaci dodjeljuju sudionicima jedan za drugim. Verzija tijeka rada za odobrenje po zadanom je pridružena biblioteci stranica na web-mjestu objavljivanja i tijek rada se može koristiti za proces odobrenja za objavu web-stranica. Možete prilagoditi ove prethodno pridružene verzije tijeka rada za odobrenje kako biste odgovorili na potrebe vaše organizacije, ili popisu, vrsti ili biblioteci možete dodati potpuno novu verziju tijeka rada.

Vrh stranice

Dodavanje ili promjena tijeka rada za odobrenje za popis, biblioteku ili vrstu sadržaja

Prije korištenja, tijek rada se mora dodati u popis, biblioteku ili vrstu sadržaja kako bi bio dostupan dokumentima ili stavkama na određenom mjestu. Morate imati dozvolu Upravljanje popisima kako biste dodali tijek rada popisu, biblioteci ili vrsti sadržaja. U većini slučajeva ovaj zadatak izvode administratori web-mjesta ili osobe koje upravljaju određenim popisima ili bibliotekama.

Dostupnost tijeka rada unutar web-mjesta razlikuje se prema tome gdje je dodan:

 • Ako dodate tijek rada izravno na popis ili u biblioteku, bit će dostupan samo za stavke na tom popisu ili u biblioteci.

 • Ako dodate tijek rada vrsti sadržaja popisa (pojava vrste sadržaja web-mjesta koja je dodana određenom popisu ili biblioteci), biti će dostupan samo stavkama te vrste sadržaja u određenom popisu ili biblioteci kojima je pridružena ta vrsta sadržaja.

 • Ako tijek rada dodate u vrstu sadržaja web-mjesta, taj tijek rada dostupan je za sve stavke te vrste sadržaja na svakom popisu i u biblioteci u koje je dodana instanca te vrste sadržaja web-mjesta. Ako želite da tijek rada bude široko dostupan na popisima ili u bibliotekama u zbirci web-mjesta za stavke određene vrste sadržaja, najučinkovitiji je način dodavanje tog tijeka rada izravno u vrstu sadržaja web-mjesta.

Želite li dodati tijek rada za odobrenje popisu, biblioteci ili vrsti sadržaja ili želite promijeniti tijek rada za odobrenje koji je već pridružen popisu, biblioteci ili vrsti sadržaja, slijedite iste korake.

 1. Da biste otvorili stranicu Dodavanje tijeka rada ili stranicu Promjena tijeka rada za popis, biblioteku ili vrstu sadržaja za koje želite dodati tijek rada ili ga promijeniti, učinite nešto od sljedećeg:

  • Za popis ili biblioteku:

   1. Otvorite popis ili biblioteku za koju želite dodati ili promijeniti tijek rada.

   2. Na na Postavke izbornika Settings menu , kliknite Postavke popisaili kliknite postavke za vrstu biblioteke koju otvarate.

    Na primjer, u biblioteci dokumenata pritisnite Postavke biblioteke dokumenata.

   3. Pod Dozvole i upravljanje pritisnite Postavke tijeka rada.

  • Za vrstu sadržaja popisa:

   1. Otvorite popis ili biblioteku koja sadrži pojavu vrste sadržaja popisa za koju želite dodati ili promijeniti tijek rada.

   2. Na na Postavke izbornika Settings menu , kliknite Postavke popisaili kliknite postavke za vrstu biblioteke koju otvarate.

    Na primjer, u biblioteci dokumenata pritisnite Postavke biblioteke dokumenata.

   3. Pod Vrste sadržaja pritisnite naziv vrste sadržaja.

    Napomena: Ako popis ili biblioteka ne Dopusti višestruke vrste sadržaja u odjeljku Vrste sadržaja prikazuju se na stranici Prilagodba za popis ili biblioteku.

   4. Pod značajkom Postavke pritisnite Postavke tijeka rada.

  • Za vrstu sadržaja web-mjesta:

   1. Na početnoj stranici zbirke web-mjesta, na na Akcije web-mjesta izbornik Slika gumba , pokažite na Postavke web-mjesta, a zatim Promjena svih postavki web-mjesta.

   2. Pod Galerije pritisnite Vrste sadržaja web-mjesta.

   3. Pritisnite naziv vrste sadržaja web-mjesta za koji želite dodati ili promijeniti tijek rada i zatim pritisnite Postavke tijeka rada.

    Napomena: Ako tijekovi rada već dodani na ovaj popis, biblioteku ili vrstu sadržaja, ovaj korak vas vodi izravno na stranicu Promjena postavki tijeka rada, a zatim kliknite Dodaj tijek rada za prelazak na stranici Dodavanje tijeka rada. Ako nema tijekovi rada dodani na ovaj popis, biblioteku ili vrstu sadržaja, ovaj korak vas vodi izravno na stranici Dodavanje tijeka rada.

 1. Na stranici za promjenu postavki tijeka rada, pritisnite Dodaj tijek rada ili pritisnite naziv tijeka rada za koji želite promijeniti postavke.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako dodajete tijek rada, na stranici Dodavanje tijeka rada, u odjeljku tijek rada kliknite predložak tijeka rada za odobrenje .

  • Ako mijenjate postavke tijeka rada, na stranici za promjenu postavki tijeka rada, prateći sljedeće korake promijenite postavke koje želite.

 3. U sekciju Naziv upišite jedinstveni naziv za tijek rada.

  1. U sekciji Popis zadataka odredite popis zadataka koji želite koristiti s ovim tijekom rada.

   Napomene: 

   • Možete koristiti zadani popis Zadaci ili stvoriti novi popis. Ako koristite zadani popis Zadaci, sudionici tijeka rada moći će pronaći i pregledavati zadatke tijeka rada jednostavnom upotrebom prikaza Moji zadaci popisa Zadaci.

   • Ako zadaci za ovaj tijek rada sadrže osjetljive ili povjerljive podatke koje želite odvojiti od općenitog popisa Zadaci, morate stvoriti novi popis zadataka.

   • Ako vaša organizacija ima nekoliko tijekova rada ili tijekovi rada obuhvaćaju više zadataka, trebate stvoriti novi popis zadataka. U ovom je slučaju poželjno stvoriti popis zadataka za svaki tijek rada.

 4. U sekciji Popis povijesti odaberite popis povijesti koji želite koristiti s ovim tijekom rada. Popis povijesti prikazuje sve događaje koji se događaju tijekom svake instance tijeka rada.

  Napomena: Možete koristiti zadani popis Povijest ili možete stvoriti novi. Ako vaša organizacija ima brojne tijekove rada, valjalo bi stvoriti odvojeni popis povijesti za svaki tijek rada.

 5. U sekciji Mogućnosti pokretanja navedite kako, kada i tko može pokrenuti tijek rada.

  Ako želite koristiti ovaj tijek rada za odobrenje za upravljanje odobrenjem sadržaja za biblioteku, odaberite potvrdni okvir Pokreni ovaj tijek rada za odobrenje objavljivanja glavne verzije stavke . Dodatne informacije o korištenju tijeka rada za upravljanje odobrenjem sadržaja, potražite u članku Korištenje tijeka rada za odobrenje sadržaja za biblioteku.

  Napomene: 

  • Određene mogućnosti možda neće biti dostupne ako nisu podržane odabranim predloškom tijeka rada.

  • Mogućnost Pokreni ovaj tijek rada za odobrenje objavljivanja glavne verzije stavke dostupna je samo ako je podrška za glavnu i pomoćnu verziju omogućena za biblioteku i ako se odabrani predložak tijeka rada može koristiti za odobrenje sadržaja.

 6. Dodajete li ovaj tijek rada vrsti sadržaja web-mjesta, odredite želite li ovaj tijek rada dodati svim vrstama sadržaja koje nasljeđuju iz ove vrste sadržaja u sekciji Ažuriranje vrsta sadržaja popisa i web-mjesta.

  Napomena: Sekcija Ažuriranje vrsta sadržaja popisa i web-mjesta pojavljuje se na stranici Dodavanje tijeka rada samo za vrste sadržaja web-mjesta.

 7. Pritisnite Sljedeće.

 8. Na stranici Prilagođavanje tijeka rada odredite željene mogućnosti preusmjeravanja zadataka, zadane vrijednosti pokretanja tijeka rada, način završavanja tijeka rada i akcije koje se izvode nakon uspješnog završavanja tijeka rada.

  Odaberite mogućnosti u bilo kojoj od sljedećih sekcija. Nije potrebno odrediti mogućnosti u svakoj sekciji:

  Zadaci tijeka rada

  Za

  Učinite ovo

  Dodjela zadataka svim sudionicima odjednom (paralelni tijek rada)

  Odaberite gumb Svi sudionici istovremeno (paralelno).

  Dodjela zadataka jednom po jednom sudioniku (serijski tijek rada)

  Postavite li tijek rada kao serijski tijek rada, sudionik mora dovršiti zadatak prije nego što sljedeći sudionik primi zadatak.

  Odaberite gumb Jedan po jedan sudionik (serijski).

  Omogućavanje sudionicima tijeka rada da ponovno dodijele svoje zadatke drugim osobama

  Odaberite potvrdni okvir Ponovo dodijeli zadatak drugoj osobi.

  Omogućavanje sudionicima tijeka rada da zahtijevaju promijene na dokumentu ili stavci koja se odobrava prije dovršenja zadatka

  Odaberite potvrdni okvir Zahtijevaj promjenu prije dovršenja zadatka

  Zadane vrijednosti za pokretanje tijeka rada

  Za

  Učinite ovo

  Određivanje zadanog popisa sudionika za sve instance ovog tijeka rada

  Unesite imena onih osoba za koje želite da sudjeluju kada se pokrene ovaj tijek rada ili pritisnite Odobritelji za odabir osoba i grupa iz iz usluge imenika.

  Napomena: Postavite li ovaj tijek rada kao serijski tijek rada, dodajte imena sudionika tijeka rada u redoslijedu po kojem želite da se dodjeljuju zadaci.

  Pridruživanje po jednog zadatka svakoj grupi

  Odaberite potvrdni okvir Dodijeli jedan zadatak u svaku unesenu grupu (Nemoj proširiti grupe).

  Odaberite ovu mogućnost planirate li određivati grupe kao sudionike tijeka rada i želite dodijeliti samo jedan zadatak grupi umjesto pojedinačnih zadataka za svakog člana grupe.

  Dopuštanje osobama koje pokreću tijekove rada da promjene ili dodaju sudionike

  Odaberite potvrdni okvir Dopusti promjene popisa sudionika nakon pokretanja ovog tijeka rada.

  Ova mogućnost je odabrana po zadanim postavkama. Želite li spriječiti osobe koje pokreću tijek rada da mijenjaju ili dodaju sudionike, očistite ovaj potvrdni okvir.

  Određivanje zadane poruke koja se pojavljuje sa svakim zadatkom

  Upišite poruku ili upute u tekstualnih okvir.

  Određivanje datuma dovršenja za paralelne tijekove rada

  Upišite ili odaberite datum pod Zadaci dospijevaju (paralelno).

  Određivanje koliko vremena sudionici serijskog tijeka rada imaju za dovršenje zadataka tijeka rada

  Pod Svakoj osobi dodijeli sljedeću količinu vremena za dovršenje zadatka (serijsko) upišite broj, a zatim odaberite Dana ili Tjedana kao jedinicu vremena.

  Određivanje popisa osoba koje bi trebale primati obavijesti (ne dodjele zadataka) nakon pokretanja tijeka rada

  Pod Obavijesti druge unesite imena osoba koje želite obavijestiti ili pritisnite Kopija za odabir osoba i grupa iz usluge imenika.

  Dovršavanje tijeka rada

  Za

  Učinite ovo

  Određivanje da je paralelni tijek rada završen kada određen broj sudionika dovrši svoje zadatke

  Odaberite potvrdni okvir Sljedeći broj zadataka je dovršen, a zatim upišite broj.

  Napomena: Ova mogućnost nije dostupna ako je vaš tijek rada serijski.

  Određivanje da je tijek rada završen kada su dokument ili stavka odbačeni

  Odaberite potvrdni okvir Dokument je odbačen.

  Određivanje da je tijek rada završen kada su dokument ili stavka promijenjeni

  Odaberite potvrdni okvir Dokument je promijenjen.

  Aktivnosti nakon dovršetka tijeka rada

  Za

  Učinite ovo

  Ažuriranje stanja odobrenja za dokument ili stavku nakon završetka tijeka rada

  Odaberite potvrdni okvir Ažuriraj stanje odobrenja (koristi ovaj tijek rada za kontrolu odobrenja sadržaja).

  • Koristite li ovaj tijek rada za odobrenje za upravljanje odobravanjem sadržaja (moderiranjem) za biblioteku, a na stranici Dodavanje tijeka rada ste odabrali potvrdni okvir Pokreni ovaj tijek rada za odobrenje objavljivana glavne verzije stavke, ova je mogućnost odabrana po zadanom.

  • Niste li odabrali potvrdni okvir Pokreni ovaj tijek rada za odobrenje objavljivanja glavne verzije stavke na stranici Dodavanje tijeka rada jer ne želite da ovaj tijek rada bude zadani tijek rada za odobravanje sadržaja za biblioteku, možete odabrati potvrdni okvir Ažuriraj stanje odobrenja (koristi ovaj tijek rada za kontrolu odobrenja sadržaja ) kako biste ovaj tijek rada postavili kao sekundarni tijek rada za odobrenje sadržaja koji određeni korisnici mogu pokrenuti ručno.

 9. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Pokretanje tijeka rada za odobrenje na dokumentu ili stavci

Tijek rada za odobrenje na dokumentu ili stavci možete ručno pokrenuti izravno s popisa ili iz biblioteke u kojoj je spremljen. Mogućnosti koje su vam dostupne prilikom pokretanja tijeka rada ovise o načinu prilagodbe tijeka rada prilikom dodavanja na popis, u biblioteku ili vrsti sadržaja za stavku. Da biste pokrenuli tijek rada, morate imati barem dozvolu za uređivanje stavki. Za neke tijekove rada može biti potrebna i dozvola za upravljanje popisima da biste pokrenuli tijek rada na dokumentu ili stavci.

Napomena: Ako želite osigurati slanje upozorenja i podsjetnika o zadacima sudionicima tijeka rada putem e-pošte, provjerite s administratorom poslužitelja je li za vaše web-mjesto omogućena e-pošta.

 1. Ako stupac ili biblioteka već nisu otvoreni, kliknite njihov naziv na izborniku za brzo pokretanje.

  Ako se ne pojavi naziv popisa ili biblioteke, kliknite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta, a zatim naziv popisa ili biblioteke.

 2. Pokažite na naziv dokumenta ili stavke za koju želite pokrenuti tijek rada, pritisnite strelicu koja će se pojaviti, a zatim pritisnite Tijekovi rada.

 3. Pod Pokretanje novog tijeka rada pritisnite naziv tijeka rada za odobrenje koji želite pokrenuti.

 4. Unesite imena osoba za koje želite da odobre dokument ili stavku u redak Odobritelji ili pritisnite Odobritelji kako biste odabrali osobe ili grupe iz usluge imenika.

  Napomena: Ako je vaš tijek rada serijski tijek rada, upišite ili odaberite imena sudionika tijeka rada u redoslijedu po kojem želite da se dodjeljuju zadaci.

 5. Uključujete li grupe kao sudionike tijeka rada, odaberite potvrdni okvir Dodijeli jedan zadatak svakoj unesenoj grupi (Nemoj proširiti grupe) želite li da grupi bude dodijeljena samo jedna obavijest zadatka umjesto pojedinačnih obavijesti zadatka za svakog člana grupe.

 6. Želite li uključiti poruku ili posebne upute za zadatak, te informacije upišite u tekstualni okvir pod Unesite poruku koja će biti uključena s vaš zahtjev.

 7. Kako biste odredili kada se zadaci trebaju dovršiti, pod Datum dovršenja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Za serijski tijek rada upišite broj, a zatim odaberite Dana ili Tjedana kao jedinicu vremena.

  • Za paralelni tijek rada upišite ili odaberite datum pod Zadaci se trebaju dovršiti do.

  • Želite li da druge osobe primaju obavijesti (ne dodjele zadataka) nakon pokretanja tijeka rada, upišite njihova imena u redak Kopija ili pritisnite Kopija za odabir osoba i grupa iz usluge imenika.

 8. Pritisnite Pokreni.

Vrh stranice

Dovršenje zadatka tijeka rada za odobrenje

Sudionici u tijeku rada za odobrenje svoje zadatke tijeka rada mogu dovršiti iz popisa ili biblioteke u kojoj se nalaze stavke ili dokumenti ili izravno unutar određenih programa koji su dio paketa Izdanje 2007 Office. Za više informacija o dovršavanju zadatka tijeka rada u klijentskom programu pregledajte Pomoć za taj program.

Dovršenje zadatka tijeka rada za odobrenje na poslužitelju

 1. Prijeđite na popis Zadaci za web-mjesto, a zatim odaberite Moji zadaci na izborniku Prikaz kako biste pronašli svoj zadatak tijeka rada.

  Napomena: Ne koristi li tijek rada zadani popis Zadaci, vaš zadatak tijeka rada možda se neće pojaviti u popisu Zadaci. Kako biste pronašli svoj zadatak tijeka rada otvorite popis ili biblioteku gdje je spremljena stavka tijeka rada. Pokažite na željenu stavku, pritisnite strelicu koja će se pojaviti, a zatim pritisnite Tijekovi rada. Na stranici Stanje tijeka rada, pod Tijekovi rada koji se izvode pritisnite naziv tijeka rada u kojem ste sudionik. Pod Zadaci pronađite svoj zadatak tijeka rada.

 2. Pokažite na naziv zadatka kojeg želite dovršiti, pritisnite strelicu koja će se pojaviti, a zatim pritisnite Uredi stavku.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Kako biste odobrili stavku, unesite komentare koje želite poslati vlasniku tijeka rada u predviđeni tekstualni okvir, a zatim pritisnite Odobri.

  • Kako biste odbacili stavku, unesite komentare koje želite poslati vlasniku tijeka rada u predviđeni tekstualni okvir, a zatim pritisnite Odbaci.

  • Kako biste zadatak dodijeliti drugoj osobi, pritisnite Ponovno dodjeli zadatak, odredite kome želite dodijeliti zadatak, a zatim pritisnite Pošalji.

  • Kako biste zahtijevali promjenu na stavki koja čeka na odobrenje, pritisnite Zahtijevaj promjenu, odredite kome želite dodijeliti zahtjev za promjenu, navedite informacije o zahtijevanoj promjeni, a zatim pritisnite Pošalji.

   Napomena: Ovisno o načinu prilagodbe tijeka rada prilikom dodavanja popisu, biblioteci ili vrsti sadržaja za ovu stavku, mogućnosti za ponovno dodjeljivanje zadataka ili zahtijevanje promjena možda neće biti dostupne.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×